Non-dualisme

1yinyangSinds ik begon te lezen over spirituele verlichting en non-dualiteit maar toen ik in de boeken van professor Swaab over onze hersenen dezelfde theorieën tegenkwam begon alles op zijn plaats te vallen. Non-dualisme is geen religie en heeft daarom geen enkele overeenkomst met andere geloofsovertuigingen. Het is een bewuste keuze om in de term non-duaal (niet twee) te denken.  Non-dualisme of non-dualiteit is een westerse term voor het oorspronkelijke Indiase Advaita Vedānta. Non-dualisme gaat er van uit dat alles één groot geheel is en dat schijnbare tegenpolen of tegenstellingen niet zonder elkaar zouden kunnen bestaan. Het licht bestaat omdat er ook een donker bestaat, beiden zouden zonder elkaar niet bestaan en zijn dus beiden onderdeel van het grote geheel.

Om non-dualiteit goed te kunnen begrijpen wil ik eerst eens laten zien wat het dualisme inhoudt. Dualisme is een wereldbeeld dat er van uitgaat dat alles in de wereld los van elkaar bestaat en dat alles op zichzelf staat. Een bekende dualiteit is die van god en de duivel die twee onafhankelijke entiteiten zouden zijn die het goed en het kwaad vertegenwoordigen. Er is ook een dualiteit van God boven en de mensen onder, van lichaam en geest waarbij geest gewillig is, maar het lichaam zwak is. Alles bestaat uit tegenstellingen van goed en kwaad en de mens heeft zogenaamd de vrije wil om te kiezen tussen goed en kwaad. Het hele leven bestaat uit zondige  verleidingen en conflicten tussen goed en kwaad.

 Non-dualiteit leert dat conflicten niet bestaan, enkel ‘tegenpolen’ bestaan en deze tegenpolen zijn niet in strijd zijn met elkaar, maar ze zijn enkel tegenovergesteld van elkaar. Er is Yin en er is Yang, er is geen probleem. Non-dualiteit zegt ook dat wat wij als goed en slecht betitelen ook maar een definitie en bedenksel is van onze eigen maatschappij en dat goed ook slecht kan zijn en slecht ook goed. Alles in de wereld is fundamenteel yang en yin, het moet zo zijn.

We staan ook niet los van elkaar, maar we staan met alles in verbinding. De afzonderlijkheid in  dingen die je lijkt te zien zijn illusies, er zijn geen afzonderlijke, losstaande dingen, het universum is één groot proces.  Alles wat je doet, staat niet op zichzelf, maar in relatie tot iets anders. In dat opzicht kunnen we ook stellen dat vrije wil niet bestaat. Alles wat men doet komt voort uit alles wat er gebeurt is in het verleden en de omstandigheden van nu. We denken vaak dat we zelf beslissingen nemen maar de beslissingen worden door het brein (onderbewustzijn) genomen en deze sturen dit door naar het bewustzijn dat dan denkt dat het zelf deze beslissing genomen heeft. Non-dualisme is een manier om naar het leven en jezelf te kijken die verlichting en rust brengt.

Wordt vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *