Citaten van de Dalai lama

Op deze pagina staat een door mijzelf samengestelde verzameling citaten. Een citaat is een letterlijke uitspraak van iemand die door een ander aangehaald wordt, de uitspraak zelf blijft voor eeuwig aan de oorspronkelijke persoon verbonden. U mag deze vrijelijk gebruiken met het vermelden van de oorspronkelijke auteur. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Al het lijden van de wereld komt voort uit het koesteren van zichzelf; al het geluk uit het koesteren van anderen.
(Dalai Lama)


Als de wortels niet verdroogd zijn, is de boom nog niet dood.
(Dalai Lama)


Als iemand een vredige, rustige houding ontwikkelt, straalt die uit naar zijn naasten.
(Dalai Lama)


Als je eenmaal de nadruk legt op wat anderen met jou gemeen hebben, heeft mededogen een degelijke basis die niet door tijdelijke omstandigheden aan het wankelen wordt gebracht.
(Dalai Lama)


Als je jeuk hebt, is het plezierig om te krabben. Maar het is beter helemaal geen jeuk te hebben.
(Dalai Lama)


Als je met een ernstig probleem geconfronteerd wordt, denk dan zeer goed na. Is er een oplossing, dan heeft het geen zin u op te winden. Is er geen oplossing, dan heeft het geen nut u op te winden.
(Dalai Lama)


Als je wilt mediteren over het leven, begin dan met de dood.
(Dalai Lama)


Als uit wetenschappelijke analyse zou blijken dat bepaalde beweringen in het boeddhisme onjuist zijn, dan moeten we die wetenschappelijke bevindingen accepteren en die beweringen loslaten.
(Dalai Lama)


Als we echt geluk willen, dienen we het bereik van de liefde uit te breiden. Dat is zowel religieus denken als fundamenteel gezond verstand.
(Dalai Lama)


Bedenk dat het niet krijgen van wat je wilt, soms een wonderlijk teken van geluk is.
(Dalai Lama)


Beoordeel je succes naar hetgeen je moest opgeven om het te bereiken.
(Dalai Lama)


Besef dat de wortel van je eigen geluk en welzijn ligt in een vredige en getemde geest.
(Dalai Lama)


Bij vergeven gaat het niet over de ander maar over jou. Het is loslaten van de last die je met je meedraagt.
(Dalai Lama)


De voornaamste eigenschap van geluk is vrede, innerlijke vrede.
(Dalai Lama)


De werkelijke held is degene die zijn eigen woede en haat overwint.
(Dalai Lama)


Dit is mijn simpele religie. Tempels zijn niet nodig. Ingewikkelde filosofie is niet nodig. Je eigen geest, je eigen hart is de tempel; de filosofie is eenvoudige vriendelijkheid.
(Dalai Lama)


Door genegenheid breng je mensen op andere gedachten, niet door woede.
(Dalai Lama)


Een gedisciplineerd denkvermogen leidt tot geluk, en een ongedisciplineerd denkvermogen leidt tot lijden.
(Dalai Lama)


Een gul hart en heilzame handelingen leiden tot een grotere vrede.
(Dalai Lama)


Een mens kan in zijn eentje niet overleven, hij heeft de nabijheid van anderen nodig.
(Dalai Lama)


Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg!
(Dalai Lama)


Er zijn maar twee dagen in het jaar waarop men helemaal niets kan doen. De ene is gisteren, en de andere is morgen. Dit betekent dat vandaag de juiste dag is om lief te hebben, te geloven en in de eerste plaats te leven.
(Dalai Lama)


Geluk is niet iets wat kant en klaar is. Het ontstaat vanuit je eigen daden.
(Dalai Lama)


Helaas gaat de menselijkheid vaak ten koste van een ideologie. Dat is absoluut verkeerd. Politieke systemen zijn er voor het welzijn van de mens, maar net als geld hebben ze ons soms in hun macht in plaats van dat ze ons ten dienste staan.
(Dalai Lama)


Het doel is niet om beter te zijn dan iemand anders, maar beter dan je voorgaande zelf.
(Dalai Lama)


Het doet er niet zoveel toe of je in God gelooft of niet, of je in Boeddha gelooft of niet, of je in reïncarnatie gelooft of niet. Je dient een goed leven te leiden.
(Dalai Lama)


Het is van wezenlijk belang in te zien dat de averechts werkende emoties zoals wrok, jaloezie en agressiviteit niet verblijven in de pure essentie van de geest maar een randverschijnsel zijn.
(Dalai Lama)


Het is zeer zeldzaam of bijna onmogelijk dat een gebeurtenis alleen maar negatief is als deze van alle kanten wordt bezien.
(Dalai Lama)


Ieder van ons is verantwoordelijk voor de hele mensheid.
(Dalai Lama)


In een samenleving waarin mensen behoefte hebben aan vooruitgang is het van essentieel belang dat ze vrijheid bezitten.
(Dalai Lama)


In tijden van grote tegenslag bestaat het grootste vermogen om goed te doen, zowel voor jezelf als voor anderen.
(Dalai Lama)


Je geeft niets aan de armen; Je deelt iets met hen.
(Dalai Lama)


Je kunt niet verwachten vanavond als een gewoon mens te gaan slapen om morgen als een hoog gerealiseerd wezen op te staan.
(Dalai Lama)


Leef niet te materialistisch, want alle bezit is ballast.
(Dalai Lama)


Leer van de fouten van anderen. Je hebt niet genoeg tijd om ze allemaal zelf te maken.
(Dalai Lama)


Liefde en mededogen zijn geen luxe maar noodzaak. Zonder beide kan de mensheid niet overleven.
(Dalai Lama)


Liefde, mededogen en verdraagzaamheid zijn geen luxeartikelen, maar eerste levensbehoeften.
(Dalai Lama)


Liefde, mededogen en zorg voor anderen zijn de ware bronnen van geluk.
(Dalai Lama)


Mededogen is een juweel van onschatbare waarde.
(Dalai Lama)


Mijn geloof is eenvoudig. Mijn geloof is vriendelijkheid.
(Dalai Lama)


Naarmate we aardiger mensen worden, ervaren onze buren, vrienden, ouders, echtgenoten en kinderen minder woede. Ze zullen hartelijker, meedogender en harmonieuzer worden. Je zult zien hoe de wereld om je heen beetje bij beetje verandert. Zelfs een kleine daad van mededogen verleent betekenis en doel aan je leven.
(Dalai Lama)


Offer een groter doel niet op aan een kleiner doel.
(Dalai Lama)


Ondanks alle filosofische verschillen tussen de grote wereldgodsdiensten: ze hebben allemaal hetzelfde potentieel om goede menselijke wezens voort te brengen.
(Dalai Lama)


Ons belangrijkste levensdoel is om anderen te helpen.
(Dalai Lama)


Ook al kan een vogel vliegen, hij moet weer landen op aarde.
(Dalai Lama)


Sektarische gevoelens en kritiek op andere leringen of andere sekten is heel slecht, giftig en dient te worden vermeden.
(Dalai Lama)


Slaap is de beste meditatie.
(Dalai Lama)


Tempels zijn niet nodig, ingewikkelde filosofieën zijn niet nodig, Onze eigen hersenen, ons eigen hart is onze tempel; mijn filosofie is vriendelijkheid.
(Dalai Lama)


Tussen de kindertijd en de ouderdom geloven we ten onrechte dat we onafhankelijk zijn, terwijl dat niet zo is.
(Dalai Lama)


Vergeet wie je dacht te zijn, en accepteer wie je bent.
(Dalai Lama)


Verlies nooit het vertrouwen in de waarheid.
(Dalai Lama)


Waar het verstand ophoudt, begint de woede. Daarom is de woede een teken van zwakte.
(Dalai Lama)


Waar onwetendheid heerst is ware vrede onmogelijk.
(Dalai Lama)


Wees uw vijanden dankbaar voor de les in tolerantie, zelfbeheersing en geduld.
(Dalai Lama)


Wees vriendelijk wanneer mogelijk. Het is altijd mogelijk.
(Dalai Lama)


Werkelijke spiritualiteit is een mentale houding die je altijd kunt beoefenen.
(Dalai Lama)


Wie creëert Karma? Wij zelf door wat we denken, zeggen, doen en weglaten, creëren karma.
(Dalai Lama)


Wie zelf geen innerlijke vrede kent, zal ook in de ontmoeting met andere mensen geen vrede vinden; en nooit kunnen er vreedzame betrekkingen tussen enkelingen of tussen ganse volkeren tot stand komen, zolang men dat niet beseft.
(Dalai Lama)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *