Citaten Gandhi

Gandhi was een Indiase jurist en politicus, die nationaal en spiritueel leider van India werd. Bijzonder was dat hij groot voorstander was van actieve geweldloosheid als middel voor revolutie. Op deze pagina staat een door mijzelf samengestelde verzameling citaten van Gandhi. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Citaten van Gandhi

Alleen christenen begrijpen niet dat Christus geweldloos was.
(Gandhi)


Als je zorg draagt voor de middelen, zal het doel wel voor zichzelf zorgen.
(Gandhi)


Bang zijn voor de dood is hetzelfde als bang zijn om een oud en versleten kleed weg te gooien.
(Gandhi)


Bijna alles wat u doet is onbelangrijk, maar het is erg belangrijk dat u het doet.
(Gandhi)


Boosheid is de vijand van geweldloosheid en trots is een monster dat het opslokt.
(Gandhi)


De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.
(Gandhi)


De beste manier om jezelf te vinden is om jezelf te verliezen ten dienste van anderen.
(Gandhi)


De cultuur van een land woont in het hart en in de ziel van de mensen.
(Gandhi)


De eigen listige hartstochten bedwingen, lijkt mij veel moeilijker dan de wereld veroveren met wapengeweld.
(Gandhi)


De geest die van de waarheid vervuld is zal al zijn daden op het einddoel richten.
(Gandhi)


De geest wordt onzuiver als het hart niet gewassen wordt door gebed.
(Gandhi)


De grootheid van een natie kan worden beoordeeld door de manier waarop de dieren worden behandeld.
(Gandhi)


De grootste vervuiler op de wereld is de armoede.
(Gandhi)


De intuïtie van een vrouw is vaak nuttiger gebleken dan de arrogante aanmatiging van de man, die beweert te weten.
(Gandhi)


De leugen is de moeder van het geweld.
(Gandhi)


De liefde eist nimmer rechten op, zij geeft ze altijd. De liefde lijdt immer, koestert nooit wrok, wreekt zichzelf nooit.
(Gandhi)


De mens is pas mens als hij tot zelfbeheersing in staat is en eigenlijk dan pas wanneer hij haar in de praktijk brengt.
(Gandhi)


De mens wordt vaak wat hij denkt.
(Gandhi)


De roem ligt in het pogen zijn doel te bereiken, niet in het bereiken ervan.
(Gandhi)


De staat vertegenwoordigt geweld in een gecentraliseerde en georganiseerde vorm.
(Gandhi)


De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.
(Gandhi)


De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.
(Gandhi)


De Westerse beschaving? Ik denk dat het een uitstekend idee is.
(Gandhi)


De zwakke kan nooit vergeven. Vergeving is het kenmerk van de sterke.
(Gandhi)


Degenen die weten hoe te denken hebben geen leraren nodig.
(Gandhi)


Dwang kan alleen eindigen in chaos.
(Gandhi)


Een rechtvaardig man is rechtvaardig, zelfs in de politiek.
(Gandhi)


Een samenleving moet worden beoordeeld naar de behandeling van haar minderheden.
(Gandhi)


Een volk dat geen geschiedenis heeft, is het gelukkigste volk.
(Gandhi)


Eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan vechten ze met je, dan win je.
(Gandhi)


Er is een groter gerechtshof dan alle bestaande rechtbanken en dat is het gerechtshof van het geweten.
(Gandhi)


Er zijn mensen in de wereld die zo arm zijn dat God hun niet kan verschijnen tenzij in de vorm van een brood.
(Gandhi)


Gebed is de sleutel van de ochtend en de grendel van de avond.
(Gandhi)


Gelukkig zijn is wanneer wat je denkt, wat je zegt en wat je doet in harmonie zijn.
(Gandhi)


Geweldloosheid is de grootste kracht ter beschikking van de mensheid. Het is machtiger dan het machtigste wapen van vernietiging door de vindingrijkheid van de mens bedacht.
(Gandhi)


Geweldloosheid vraagt om een dubbel geloof; geloof in God en ook het geloof in de mens.
(Gandhi)


Het gebed is geen ijdel pleziertje van oude vrouwen. Als men het juist begrijpt en benut is het het machtigste middel tot de actie.
(Gandhi)


Het geloof van een mens is goed zolang hij het beleeft, en een geloof zonder voorbeeldig handelen is niets.
(Gandhi)


Het is onwijs al te zeker te zijn van je eigen wijsheid. Het is gezond er aan te denken dat zelfs de sterkste mensen kunnen verzwakken en zelfs de wijste mensen kunnen dwalen.
(Gandhi)


Het verschil tussen wat we doen en wat we kunnen doen zou voldoende zijn om het grootste deel van de problemen van de wereld op te lossen.
(Gandhi)


Iemand kan je alleen je zelfrespect afnemen als je het hem geeft.
(Gandhi)


Ik geloof dat ik, waar enkel de keuze zou worden gelaten tussen lafheid en geweld, geweld zou aanraden.
(Gandhi)


Ik moet verre buren niet dienen ten koste van naaste buren.
(Gandhi)


Indien ik geen gevoel voor humor had, dan zou ik al lang geleden zelfmoord hebben gepleegd.
(Gandhi)


Je dient langzaam te zijn in het vormen van oordelen, maar als ze eenmaal gevormd zijn, moeten ze tegen alle tegenstand verdedigd worden.
(Gandhi)


Je hoeft geen geld te bezitten om waardig te zijn.
(Gandhi)


Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist.
(Gandhi)


Kracht komt niet voort uit een lichamelijk vermogen. Het komt voort uit een ontembare wil.
(Gandhi)


Liefde is de sterkste kracht die de wereld bezit en toch is het de nederigste die maar denkbaar is.
(Gandhi)


Mijn diepgevoelde eerbied voor de schepping wordt telkens nog groter wanneer ik het wonder van een zonsondergang of de schoonheid van de maan aanschouw.
(Gandhi)


Moraliteit is de basis van de dingen en de waarheid is de substantie van alle moraal.
(Gandhi)


Nee zeggen vanuit je diepste overtuiging is beter dan Ja zeggen om te behagen, of erger nog, om moeilijkheden te vermijden.
(Gandhi)


Niemand kan me pijn doen zonder mijn toestemming.
(Gandhi)


Onverdraagzaamheid is geweld tegen de geest en haat is geweld tegen het hart.
(Gandhi)


Oog om oog maakt iedereen blind.
(Gandhi)


Rijk wordt men pas door dingen die men niet begeert.
(Gandhi)


Slechts diegene mag slopen die iets beters kan bouwen.
(Gandhi)


Stilte verlicht je levenspad. Door niet te spreken, zie je duidelijker.
(Gandhi)


Tevredenheid ligt in de inspanning, niet in het bereiken, volledige inspanning is volledige overwinning.
(Gandhi)


Trouw en vriendschap berusten op een zielsverwantschap als op aarde maar zelden te vinden is. Slechts tussen gelijkgerichte naturen kan vriendschap werkelijk waardevol en duurzaam zijn.
(Gandhi)


U kunt me ketenen, u kunt me martelen, u kunt zelfs dit lichaam vernietigen, maar u kunt nooit mijn gedachten gevangen zetten.
(Gandhi)


Wanneer terughoudendheid en hoffelijkheid worden toegevoegd aan kracht, wordt de laatste onweerstaanbaar.
(Gandhi)


Wantrouwen is een teken van zwakheid.
(Gandhi)


Wie de massa wil leiden, moet onvoorwaardelijk weigeren door haar geleid te worden.
(Gandhi)


Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken, is bij machte om de eenzaamheid te dragen, waar dan ook en met groot gemak.
(Gandhi)


Woede en intolerantie zijn de vijanden van het juiste begrip.
(Gandhi)


Zelfs al ben je een minderheid van één persoon de waarheid is en blijft de waarheid.
(Gandhi)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *