Citaten van Gandhi

Als je zorg draagt voor de middelen, zal het doel wel voor zichzelf zorgen.
(Mahatma Gandhi)


Als je zorgt voor de middelen zal het doel wel voor zichzelf zorgen.
(Mahatma Gandhi)


Bang zijn voor de dood is hetzelfde als bang zijn om een oud en versleten kleed weg te gooien.
(Mahatma Gandhi)


Bijna alles wat je doet is onbelangrijk, maar het is erg belangrijk dat je het doet.
(Mahatma Gandhi)


Bijna alles wat u doet is onbelangrijk, maar het is erg belangrijk dat u het doet.
(Mahatma Gandhi)


De beste manier om jezelf te vinden is om jezelf te verliezen ten dienste van anderen.
(Mahatma Gandhi)


De geest die van de waarheid vervuld is zal al zijn daden op het einddoel richten.
De geest wordt onzuiver als het hart niet gewassen wordt door gebed.
(Mahatma Gandhi)


De grootheid van een natie kan worden beoordeeld door de manier waarop de dieren worden behandeld.
(Mahatma Gandhi)


De grootste vervuiler op de wereld is de armoede.
(Mahatma Gandhi)


De leugen is de moeder van het geweld.
(Mahatma Gandhi)


De mens is pas mens als hij tot zelfbeheersing in staat is en eigenlijk dan pas wanneer hij haar in de praktijk brengt.
(Mahatma Gandhi)


De mens wordt vaak wat hij denkt.
(Mahatma Gandhi)


De roem ligt in het pogen zijn doel te bereiken, niet in het bereiken ervan.
(Mahatma Gandhi)


De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.
(Mahatma Gandhi)


De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.
(Mahatma Gandhi)


De zwakke kan nooit vergeven, vergeving is het kenmerk van de sterke.
(Mahatma Gandhi)


Een rechtvaardig man is rechtvaardig, zelfs in de politiek.
(Mahatma Gandhi)


Een samenleving moet worden beoordeeld naar de behandeling van haar minderheden.
(Mahatma Gandhi)


Eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan vechten ze met je, dan win je.
(Mahatma Gandhi)


Er is een groter gerechtshof dan alle bestaande rechtbanken en dat is het gerechtshof van het geweten.
(Mahatma Gandhi)


Er is op deze wereld genoeg voor iedereen, maar er is niet genoeg voor een ieders hebzucht.
(Mahatma Gandhi)


Er zijn mensen in de wereld die zo arm zijn dat God hun niet kan verschijnen tenzij in de vorm van een brood.
(Mahatma Gandhi)


Gebed is de sleutel van de ochtend en de grendel van de avond.
(Mahatma Gandhi)


Het gebed is geen ijdel pleziertje van oude vrouwen. Als men het juist begrijpt en benut is het het machtigste middel tot de actie.
(Mahatma Gandhi)


Iemand kan je alleen je zelfrespect afnemen als je het hem geeft.
(Mahatma Gandhi)


Ik geloof dat ik, waar enkel de keuze zou worden gelaten tussen lafheid en geweld, geweld zou aanraden.
(Mahatma Gandhi)


Je hoeft geen geld te bezitten om waardig te zijn.
(Mahatma Gandhi)


Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist.
(Mahatma Gandhi)


Kracht komt niet voort uit een lichamelijk vermogen. Het komt voort uit een ontembare wil.
(Mahatma Gandhi)


Liefde is de sterkste kracht die de wereld bezit en toch is het de nederigste die maar denkbaar is.
(Mahatma Gandhi)


Niemand kan me pijn doen zonder mijn toestemming.
(Mahatma Gandhi)


Onverdraagzaamheid is geweld tegen de geest en haat is geweld tegen het hart.
(Mahatma Gandhi)


Oog om oog maakt iedereen blind.
(Mahatma Gandhi)


Rijk wordt men pas door dingen die men niet begeert.
(Mahatma Gandhi)


Slechts diegene mag slopen die iets beters kan bouwen.
(Mahatma Gandhi)


Stilte verlicht je levenspad. Door niet te spreken, zie je duidelijker.
(Mahatma Gandhi)


Wantrouwen is een teken van zwakheid.
(Mahatma Gandhi)


Wees de verandering die je in de wereld wil zien.
(Mahatma Gandhi)


Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken, is bij machte om de eenzaamheid te dragen, waar dan ook en met groot gemak.
(Mahatma Gandhi)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *