Verliefd zijn

verliefd intiem Deze pagina gaat over verliefdheid, een bijzonder gevoel dat bijna iedereen wel eens ervaren heeft in zijn of haar leven. Verliefdheid is een gevoel dat mensen hebben wanneer ze een mogelijke liefdespartner leren kennen en het verrassende is dat vaak binnen een paar seconden kan toeslaan. Verliefdheid is een onbeschrijfelijk fijn gevoel, het voelt het alsof u op wolken loopt, overal kriebels heeft, nergens trek meer in heeft, moeite heeft zich te concentreren en de hele dag met de geliefde in gedachten loopt. Vaak gieren de geluk- en knuffelhormonen door het verliefde lijf waardoor men super veel energie krijgt en men in een gelukzalige toestand terechtkomt. Ook is er vaak een enorme behoefte om bij de andere persoon in de buurt te zijn en vaak is er ook al een groot lichamelijk verlangen. Een onmogelijke of onbeantwoorde verliefdheid kan echter ook wanhopige en heel vervelende gevoelens oproepen. De enige troost is dan dat het ook weer voorbij gaat, verliefdheid is een tijdelijke toestand. Op deze pagina ga ik in op het bijzondere gevoel dat verliefdheid heet. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Waarom en hoe worden we verliefd?

Waarom worden we verliefd en nog belangrijker waarom net op die ene persoon? Verliefdheid kent vele symptomen waaronder trillende handen, stralende ogen, geen eetlust, vlinders in de buik, een bijna onbeperkte energie en een hevig verlangen om in de buurt van de andere persoon te zijn. Wanneer u verliefd bent leeft u in een soort waas, waarin u alleen nog maar aan die andere persoon kunt denken. U ziet de minder goede kanten van diegene waar u verliefd op bent niet meer en uw eigen humeur is vaak niet stuk te krijgen. Verliefdheid heeft dus eerder iets weg van een emotionele stoornis dan van een emotie.

Er is een theorie die veronderstelt dat zich in onze vroege jeugd een soort liefdesmal vormt in onze hersenen. Iemand die precies voldoet aan deze mal vinden we aantrekkelijk en dat vergroot de kans dat we op hem of haar verliefd worden. Deze liefdesmal zou worden bepaald door onze vroegste levenservaringen, het karakter van onze ouders en bijvoorbeeld de sfeer in huis. Dit is maar een theorie die voorspelt waarom we op de een vallen en niet op de ander, maar de liefdesmal is helaas grotendeels onbewust. Dit is ook de reden dat deze theorie zo moeilijk te toetsen is, het blijft dus een theoretische veronderstelling.

Een andere verklaring komt voort uit de menselijke genen. Wanneer we over een grote groep mensen kijken bestaat er redelijke eensgezindheid over wie er echt knap is en wie niet. Dat blijkt vooral te maken te hebben met symmetrie in het gezicht, en dat lijkt weer \ samen te hangen met gezondheid en een goed afweersysteem. Het lijkt dus of we op zoek zijn naar een set goede genen om goed nageslacht te \ kunnen produceren. We kunnen dus veronderstellen dat we gezonde mensen over het algemeen knapper en aantrekkelijker vinden. Ook zou het zo kunnen zijn dat de mens onbewust een partner zoekt die het beste bij zijn of haar eigen genen past, ook weer voor zo goed en sterk mogelijk nageslacht.

Verliefdheid is ook afhankelijk van de mate waarop u uw eigen aantrekkelijkheid en waarde inschat. De meeste mensen proberen de meest aantrekkelijke persoon te versieren, maar hoe aantrekkelijk men zelf is bepaald uiteindelijk wel wat bereikbaar is. Hoewel soms blijkt dat een bijzonder aantrekkelijk persoon toch voor een duidelijk iets minder aantrekkelijke partner kiest die een heel mooi karakter blijkt te hebben. Verliefdheid is dus niet alleen gebaseerd op uiterlijk, we kunnen ook verliefd worden op een heel mooi karakter. Een klassiek voorbeeld hiervan is het sprookje Belle en het Beest. Maar meestal moet er ook een zekere vorm van lichamelijke aantrekkingskracht zijn. Op dating sites sturen mensen wel eens een foto van 10 jaar geleden en hopen dat ander dan verliefd gaat worden op een mooi karakter. Men hoopt dan dat bij de eerste ontmoeting het uiterlijk er dan niet meer zo toe doet. Helaas voelt de ander zich meestal zo bedrogen dat deze truc meestal in het nadeel werkt.

Het blijkt ook belangrijk dat u zich open stelt voor verliefd zijn. Wanneer u graag verliefd wilt worden, dan zal dit ook sneller gebeuren. Maar meestal is verliefdheid is iets wat mensen zomaar overkomt, u kunt zonder dat u het zelf wilt van het ene op het andere moment volledig verliefd op iemand zijn. Het lijkt er op dat u er zelf geen invloed op uit kunt oefenen maar er is vastgesteld dat u uw emoties deels zelf kunt controleren. We kunnen bijvoorbeeld een verliefdheid in de kiem smoren door ieder contact te vermijden met verstand boven gevoel. Ik merkte zelf dat ik vaak na een verbroken relatie eerst moest helen voor ik weer verliefd kon worden, maar dit verschilt van mens tot mens.

Wat we wel weten is dat tijdens de verliefdheid erg veel hormonen worden aangemaakt die een bijzonder gelukzalig gevoel veroorzaken. Ik las ergens dat dit gebeurt om een wederzijdse fysieke toenadering makkelijke te maken door het natuurlijk afweer en terughoudendheid systeem te saboteren met veel fijne gevoelens. Een van die stoffen (fenylethylamine) is een zogenaamde oppepper waardoor u heel actief kunt worden. Ook worden er in grote hoeveelheden endorfine stoffen aangemaakt waardoor u bijzonder vrolijk en opgewekt gevoel krijgt. Deze endorfine stoffen veroorzaken een vorm van verslaving en dat is de reden waarom u iemand steeds wilt zien wanneer u verliefd bent. Nog een hormoon dat het lichaam tijdens een verliefdheid aanmaakt is amfetamine. Dit is vergelijkbaar met de drug speed, het zorgt ervoor dat u zich gelukkiger gaat voelen en dat uw hart sneller gaat kloppen. Ook maakt het lichaam dopamine aan dat op zijn beurt weer de aanmaak van de stof oxytocine stimuleert, ook wel een knuffelstof genoemd. Al met al is verliefdheid dus een complex chemisch proces.

Verliefdheid is tijdelijk, na verloop van tijd gaat het dopamine niveau bij verliefde mensen uit zichzelf weer omlaag en zal de verliefdheid ook minder worden. Wanneer alles goed gaat is de verliefdheid dan inmiddels overgegaan in houden van en daar zijn weer allemaal andere chemische stoffen bij betrokken. Meestal duurt de periode van verliefd zijn maximaal een jaar, verliefd zijn en houden van zijn dus twee heel verschillende dingen. Een veelgemaakte fout is dat iemand in de verliefdheidsfase al zegt “ik hou van jou”. Vooral de iets nuchtere vrouwen kunnen hier nog al eens kribbig en nuchter op reageren.

Tweelingzielen of zielsmaatjes

Het enigszins naïeve verlangen naar die ene, de ware, die unieke prachtige persoon met wie men de ultieme en onvoorwaardelijke wederzijdse liefde kan delen is denk ik vrij universeel. In de spiritualiteit spreekt men wel van een tweelingziel waarbij iedereen iemand heeft die zelfs na eeuwen een keer samen komen en elkaar ontmoeten. Iemand die niet speciaal is om zijn of haar uiterlijk maar iemand waarmee men een ultieme innerlijke (emotionele) verbondenheid mee ervaart. Men voelt dat er op een heel diep niveau een verbinding is tussen zichzelf en de ander en het gevoel dat men ooit al één is geweest en dat men elkaar teruggevonden heeft. Men heeft het gevoel dat men echt op elkaar afgestemd is, op dezelfde golflengte zit en elkaar perfect aanvult in alles. Het is men op alle vlakken zoals verlangens, humor, zorgen, interesses, gevoelens en gedachten elkaar feilloos aanvoelt. Veel mensen ervaren dit gevoel als ze erg verliefd zijn, waarbij het een vertekend beeld kan zijn van de roze bril, maar soms ervaren mensen dit ook als de verliefdheid is overgegaan in ware liefde, dit is dan de echte tweelingziel. Maar tweelingzielen of zielemaatjes zijn niet noodzakelijk zielen die in een liefdesrelatie verbonden hoeven zijn, het kan ook om een puur platonische vriendschap gaan, waarbij het wel om een intens diepe vriendschap gaat.

Hoe kunt u verliefdheid stoppen?

Een vraag die mij regelmatig gesteld wordt is: “kan ik verliefdheid stoppen?”. Dit is een heel lastige vraag, men kan verliefdheid niet uitzetten door een knopje om te draaien. Aangezien het lichaam op dat moment heerlijke verslavende stofjes aanmaakt, wil de geest de verliefdheid helemaal niet kwijt. Het is dus vrijwel net zo moeilijk van een ongewenste of onmogelijke verliefdheid af te komen als het stoppen met een andere verslaving (zoals roken). Om van verliefdheid af te komen zijn hier in ieder geval een aantal tips:

 • Probeer uzelf toe te spreken dat deze verliefdheid u alleen maar pijn gaat brengen wanneer uw gedachten weer afdwalen naar de persoon waar u verliefd op bent. Probeer de verliefde gedachten om te zetten in de harde werkelijkheid, confronteer uzelf.
 • Zoek afleiding in andere dingen die niets met de persoon waar u verliefd op bent te maken hebben. Ga sporten, ga extra hard leren of zoek gezelschap van vrienden en vriendinnen op. Probeer de persoon uit uw gedachten te houden door met andere dingen bezig te zijn.
 • Probeer elk contact met de persoon waar u verliefd op bent te voorkomen. Dit kan moeilijk zijn wanneer u bij deze persoon op school zit of deze persoon een collega is maar probeer contact te vermijden.
 • Maak een lijstje van de minder leuke eigenschappen van de persoon waar u verliefd op bent en lees deze keer op keer. Bedenk desnoods wat negatieve eigenschappen, dingen die u echt irriteren of afstoten, die u aan de ander toekent.
 • U kunt zich de persoon waar u verliefd op bent ook voorstellen in situaties die niet zo smakelijk zijn, denk aan hoe deze persoon op de wc zit te stinken of onsmakelijk uit zijn of haar neus zit te eten, dit maakt hem of haar al iets minder leuk.

Wanneer u verliefd bent overheerst uw gevoel boven verstand. Wanneer u de verliefdheid echt wilt stoppen omdat het echt een onrealistische verliefdheid is moet u over schakelen van gevoel naar verstand. Dit kan heel moeilijk zijn omdat het gevoel erg kan overheersen en het de verliefdheid niet los wil laten. Probeer de feiten realistisch op een rij te zetten en uzelf echt te overtuigen dat er geen toekomst zit in deze verliefdheid, dat ze onmogelijk of zelfs verboden is. Doe uzelf dan niet meer pijn en probeer verder te gaan met uw leven. Wanneer het enigszins mogelijk is kunt u het beste elk contact verbreken ook al zal het de verliefdheid niet onmiddellijk stoppen zal het eenvoudiger zijn wanneer de verliefdheid niet meer telkens aangewakkerd wordt als u de ander tegenkomt of ziet. Probeer ook de persoon waar u verliefd op bent uit uw gedachten te verbannen en probeer afleiding te vinden waardoor u aan andere dingen moet denken. Heb verdriet en neem afscheid van uw verliefdheid, hoe fijn het gevoel ook is. Door bewust afscheid te nemen kunt u zich weer richten op uw toekomst. Ga dingen doen, zoek een nieuwe hobby of uitdaging, ga op een cursus of ga sporten. Door andere dingen te doen heeft u geen tijd om te denken aan de persoon waar u verliefd op bent. Ook kunt u steun zoeken bij iemand die u echt kunt vertrouwen die u kan helpen, of soms even boos kan toespreken, om uw verliefdheid te boven te komen. Probeer uzelf te overtuigen dat dat u het waard bent dat u de liefde zult vinden samen met iemand waarmee u ook een echt toekomst heeft, u bent het waard om een goede gelijkwaardige relatie te hebben en neem uzelf voor dat u niet genoegen met minder hoeft te nemen.

Sommige mensen zoeken snel een nieuwe verliefdheid om de oude te vergeten, dit lijkt erg veel op de methode van de rebound relatie. De term rebound gebruikt men als iemand na een lange relatie heel snel weer in een nieuwe relatie duikt. Linda de Mol gaf bijvoorbeeld in een openhartig interview na haar scheiding aan dat ze ervoor gekozen heeft de pijn te verdoven door ogenblikkelijk een andere relatie aan te gaan. Het wordt ook wel een tussenrelatie genoemd omdat het vaak geen lang leven beschoren is. De nieuwe partner is meestal het slachtoffer, deze denkt in een nieuwe relatie te stappen, maar uiteindelijk is het alleen een tijdelijke tussenrelatie.

Geeft verliefdheid echt vleugels?

Wanneer men verliefd is lijkt alles vaak beter te gaan, volgens een bekende uitdrukking geeft de liefde u vleugels. Ik las een mooi voorbeeld, het record op de marathon heeft blijkbaar 23 jaar op naam gestaan van Gerard Nijboer die toen hij deze in 1980 liep en won, bekende dat het goed weer was en hij de wind in de rug had maar wat nog belangrijker was, hij was net zijn huidige vrouw tegengekomen. Door de verliefdheid was hij in staat om ineens uitzonderlijke prestaties te leveren, de verliefdheid gaf hem letterlijk vleugels. Wie op zoek gaat naar harde gegevens over stimulerende bijwerkingen van de menselijke verliefdheid merkt als snel dat de wetenschap zich er niet zo mee bezig heeft gehouden. Dat is ook niet zo verwonderlijk: verliefdheid is een eigenschap die moeilijk bij proefdieren is uit te testen en met levende mensen is het lastig experimenteren. En omdat de farmaceutische bedrijven er nog geen echt belangen in hebben ontbreekt zowel het geld als de motivatie voor onderzoek op dit gebied.

Toch is er wel een wetenschappelijke theorie over de biochemische grondslag van verliefdheid. Deze theorie spreekt zelfs over het chemische stofje van de liefde dat fenylethylamine heet wat onze hersenen kan aanmaken. Volgens deze theorie vormt fenylethylamine (afgekort PEA) de eerste schakel in een uitgebreid netwerk van chemische stoffen die het lichaam bij een hevige verliefdheid besturen. PEA zou het startsein geven voor de aanmaak van hormonen zoals dopamine, adrenaline en noradrenaline, die een sterk stimulerende effect hebben op de prestaties. Dat de liefde vleugels geeft, kan voorlopig nog niet door biologisch onderzoek worden gestaafd en voor het bestaan van stimulerende effecten van een verliefdheid ligt nog geen stevig wetenschappelijk bewijs op tafel. Maar of het nu een chemische reactie is of een psychologische reactie, één ding is duidelijk wanneer men verliefd is heeft men het gevoel dat men de hele wereld aan kan en is men vaak in staat om grote prestaties te verrichten.

Trekken tegenpolen elkaar aan?

Eerst wil ik even uitleggen wat een ‘broodje aap verhaal’ is, dit is een verhaal die mensen elkaar als waargebeurd doorvertellen. Maar vaak zijn deze verhalen verzonnen en grote onzin. Dat tegenpolen elkaar aantrekken is in veel opzichten een psychologisch broodje aap verhaal. U kunt geen blad openslaan of populaire liefdes comedy film bekijken of het gaat over hoe tegenpolen een onweerstaanbare aantrekkingskracht op elkaar hebben. En in de film leefden ze nog lang en gelukkig, maar hoe zit dat in de praktijk?

Pieternel Dijkstra is een psycholoog, onderzoeker en schrijver van meerdere succesvolle boeken. In het boek 99% liefde zet ze een belangrijke kanttekening bij het populaire idee van de succesvolle tegenpolen in de liefde. Tegenpolen kunnen wel aantrekkelijk zijn, maar voor een harmonieuze, langdurige relatie kun je beter een partner hebben die op je lijkt. De kans op conflicten en ergernissen is dan veel kleiner, bij tegenpolen is het in de verliefdheidsfase vaak nog wel aantrekkelijk maar na verloop van tijd leiden de verschillen vaak tot onbegrip, ergernis en ruzie. En veel wetenschappelijke onderzoeken geven Dijkstra gelijk, getrouwde mensen die op elkaar lijken, hebben bijvoorbeeld een stabieler en gelukkiger huwelijk, zo schrijven Scott Lilienfeld & co in hun boek ‘de 50 grootste misvattingen in de psychologie’. Naast overeenkomsten in persoonlijkheid zijn ook overeenkomstige normen en waarden belangrijk, ontdekten wetenschappers. Wanneer partners op elkaar lijken dan heeft dit herkenning, zelfbevestiging en harmonie tot gevolg. De meeste partners langer bij elkaar zijn, hebben vaak veel overeenkomsten op achtergrond, IQ, meningen en persoonlijkheid.

Toch blijkt de tegenpolen die elkaar aantrekken mythe erg hardnekkig, ondanks enig bewijs gelooft maar liefst 77 procent van de studenten erin. Vaak denken mensen dat partners elkaar kunnen aanvullen en dat de verschillen elkaar dus zullen aanvullen. Het idee dat we iemand nodig hebben die ons aanvult is ook net zo hardnekkig. Omdat we in het dagelijks leven ook meer romantische verhalen over tegenpolen horen en zien is dat een reden dat de mythe hardnekkig in stand blijft. Het is een soort van opgedrongen ideaalbeeld. Het is dus geen wonder dat we hier zo sterk in blijven geloven. Maar als het er op aan komt doet de natuur vaak toch wel het werk, in de praktijk laat mensen zich toch leiden door gevoelens, chemie en aantrekkingskracht. Het wensenlijstje dat men vooraf had, doet er vaak niet meer zo toe als men hals over kop verliefd is geworden.

Verliefdheid en versieren

Wanneer je verliefd bent denk je de hele dag aan die ene persoon, dat is logisch, je vindt alles wat hij of zij doet geweldig. Van verliefdheid kun je heel vrolijk zijn, maar ook heel zenuwachtig, je krijgt een lekker kriebelgevoel in je lijf als je die persoon ziet wat men ook wel vlinders in de buik noemt, maar sommige mensen krijgen juist pijn in de buik. Je weet niet wat je zeggen moet, of je zegt juist heel veel om indruk te maken. Wanneer jet dit allemaal herkent dan ben je waarschijnlijk verliefd. En dan, het is leuk dat
je verliefd bent maar nou die ander nog, hoe versier je iemand? Hier zijn enkele tips:

 • Zoek oogcontact;
 • Zorg dat je ’toevallig’ in de buurt komt;
 • Maak een praatje, laat merken dat je geïnteresseerd bent;
 • Glimlach voor zover dat als niet vanzelf gaat;
 • Geef complimentjes;
 • Raak de ander per ongeluk aan;
 • Leer de ander beter kennen via MSN;
 • Vraag een vriend/vriendin om te polsen of het wederzijds is.

Wil je weten of het wederzijds is, vertrouw op je gevoel, vaak voel je wel aan of de ander ook belangstelling heeft. Stuur een sms’je of probeer er via whatsapp achter te komen, merk je dat de ander je ontloopt en niet reageert, dan is de kans groot dat het niet wederzijds is. Maar let wel op, sommige verliefde mensen gedragen zich juist een beetje afstandelijk en nors omdat ze zich niet goed raad weten met hun gevoel. Dit maakt het af en toe nog meer verwarrend, maar de beste wijze om er achter te komen of iemand ook verliefd is, is natuurlijk het gewoon te vragen, hoe moeilijk dat ook is. Denk daarbij dan aan, dat wat het antwoord ook gaat zijn u in ieder geval zekerheid zult hebben en niet geschoten, is altijd mis. Veel succes.


Meer menswerk pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *