Universele basisbehoeften

Basisbehoeften Mede door het lezen over geweldloze communicatie leerde ik weer dat ieder mens basisbehoeften heeft. Maar het werd verwarrend toen ook de termen verlangen en begeerten erbij kwamen, soms is het verschil niet zo duidelijk. Aangezien duidelijkheid een van mijn sterke basisbehoeften is, ben ik dit onderwerp gaan uitdiepen en heb ik om het te verankeren deze pagina geschreven. Laten we beginnen wat behoeften zijn. De eerste verklaring kunnen we in het woordenboek vinden en dan staat er: ?dat wat je nodig hebt?. Behoeften spelen al vanaf onze geboorte een belangrijke rol in ons leven en gedurende ons leven worden bepaalde behoeften belangrijker dan andere. Wanneer behoeften niet vervuld worden ontstaan er vaak emoties zoals angst, onrust, boosheid, machteloosheid, wanhoop, frustratie, en verdriet. Wanneer behoeften wel vervuld worden voelt men meestal rust, voldoening, plezier, geluk, trots, verbinding, opluchting, dankbaarheid, vervulling, enthousiasme en veiligheid. De psycholoog Abraham Maslow publiceerde in 1943 de basisbehoeften in een hiërarchische ordening, tegenwoordig geloofd men niet meer zo zeer in een ordening van hoog naar laag maar het was wel een eerste overzicht van de menselijke basisbehoeften. Deze zogenaamde basisbehoeften zijn belangrijk in alle aspecten van ons leven, of het om werk, familie, vriendschap of relaties gaat, overal spelen (wederzijdse) basisbehoeften een grote rol. Ik ben geen psycholoog of hulpverlener, deze pagina is gebaseerd op alles wat ik over dit onderwerp gelezen heb, gecombineerd met mijn eigen ervaringen. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Overzicht van de menselijke behoeften

1 – Primaire biologische behoeften

Wanneer we geboren worden beginnen de eerste basisbehoeften zich aan te dienen, dit zijn zaken die we nodig hebben om te kunnen overleven. Naast behoefte aan voedsel en drinken is er ook een behoefte aan rust, slaap, aanraking, bescherming en warmte. Wanneer deze behoeften vervuld worden zal dit het kind een gevoel van veiligheid en geborgenheid geven en het leert mensen te vertrouwen wat belangrijk is om zich stabiel te kunnen ontwikkelen. Deze behoeften gaan niet zomaar over wanneer we volwassen worden maar blijven eigenlijk ons hele leven bestaan. Ook volwassen mensen hebben de behoefte aan: voedsel en drinken, rust, slaap, aanraking, bescherming en warmte.

2 – Behoefte aan veiligheid en zekerheid

Ieder mens heeft ook een behoefte aan veiligheid en zekerheid, wanneer een kind vanaf de geboorte al een gevoel van onveiligheid ervaart kan dit leiden tot een fundamenteel gevoel van wantrouwen naar de omgeving, ook op latere leeftijd. Ruzies, geweld, een echtscheiding van de ouders of het overlijden, maar ook liefdeloos gedrag van de ouders, onrechtmatig straffen, emotionele manipulatie, verwaarlozen of mishandeling kunnen een enorme gevoel van onveiligheid veroorzaken. Dit kan in het latere leven een grote veiligheidsbehoefte veroorzaken dat zich kan uiten door veel om bevestiging te vragen en een voortdurende angst voor aanval, afwijzing, kritiek te hebben. De meeste mensen ervaren een gevoel van veiligheid wanneer het leven redelijk voorspelbaar is en mensen in de omgeving vrij consequent zijn en voorspelbaar gedrag vertonen. Andere dingen die kunnen bijdragen aan het gevoel van veiligheid en zekerheid zijn goede woonruimte, werk, een intieme relatie, vriendschappen, duidelijkheid en orde, verzekeringen, harmonie en overzicht.

3 – Behoefte aan verbondenheid

Wanneer we geboren worden begint de hechting tussen ouders en kind en de familie waar u in opgroeit. De kwaliteit van deze hechting zal het fundament worden voor hoe men later relaties aangaat. Ieder kind heeft de behoefte aan liefde en zich geborgen en opgenomen te voelen in een gezin en zekere zin is deze liefde voor een kind noodzakelijk om zich te kunnen ontwikkelen tot een volwassen mens met eigenwaarde en zelfvertrouwen. Dingen die hierin meespelen zijn; verbinding voelen, saamhorigheid ervaren, begrepen worden, betrokkenheid voelen, compassie en empathie, leren om te delen, erbij horen, gezelligheid, intimiteit, gehoord en gezien worden, ondersteund worden, vertrouwen en vriendschap ervaren. Wanneer deze behoeften niet worden vervuld kan dit een gevoel van eenzaamheid en het gevoel dat men niet de moeite waard is veroorzaken en uiteindelijk tot compensatiegedrag (zoals veel eten en drinken) of depressieve gevoelens leiden.

4 – Behoefte aan erkenning, succes en waardering

De meeste mensen willen graag het gevoel hebben dat ze belangrijk en waardevol zijn, om wie men is of wat men kan. Erkenning, succes en waardering kan, zelfs in de kleinste vorm, ook belangrijk zijn voor een gevoel van autonomie. Dit is het gevoel zelfstandig te zijn en controle te hebben over het eigen leven. Dingen die bij deze behoefte spelen zijn: het idee van keuzevrijheid, uw eigen ding kunnen doen, zich onafhankelijk voelen, ruimte krijgen, vrijheid ervaren, een nuttige bijdrage kunnen leveren en erkenning krijgen. Veel mensen die dit niet ervaren uiten dit in ongezond perfectionisme en bijvoorbeeld angst voor kritiek en commentaar.

5 – Behoefte aan zelfontplooiing

De meeste mensen hebben ook een behoefte aan zelfontplooiing waarbij men zich zichzelf kan ontwikkelen op zowel persoonlijk vlak als in het werk dat men doet. Ook dit kan het gevoel van autonomie versterken en een eigen weg en een eigen plek kunt vinden in de samenleving. De behoefte aan een eigen weg en eigen plek kan haaks staan op een andere behoefte aan verbondenheid en bij een groep horen. Bij dit soort tegenstrijdige behoeftes is het zaak om een goede balans te vinden. Dingen die hier meespelen zijn: creativiteit ontplooien, inspiratie ervaren, nieuwe dingen leren en ontdekken, nieuwe vaardigheden ontwikkelen, uitdaging aangaan en grenzen verleggen.

Samenvatting van de behoeftenLoesje verlangen

 • Primaire biologische behoeften:
  • Voedsel en drinken;
  • Rust en slaap;
  • Aanraking;
  • Bescherming;
  • Warmte.
 • Behoefte aan veiligheid en zekerheid:
  • Zekerheid en duidelijkheid;
  • Een veilige plek om te wonen;
  • Gevoel van stabiliteit;
  • Orde en structuur;
  • Gezonde voeding en het gevoel gezond te leven;
  • Gevoel van vitaliteit;
  • Fysieke aanraking;
  • Lichamelijke intimiteit en seks.
 • Behoefte aan verbondenheid:
  • Gezelschap en gezelligheid;
  • Gevoel geaccepteerd te worden;
  • Het gevoel gerespecteerd te worden;
  • Serieus genomen worden;
  • Vriendschap ervaren;
  • Gevoel ergens bij te horen;
  • Echt contact, aandacht krijgen en geven;
  • Begrip en empathie van de ander;
  • Gezien en gehoord te worden;
  • Eerlijkheid en rechtvaardigheid ervaren;
  • Gelijkwaardige verhoudingen en gesprekken;
  • Behoefte aan intimiteit en nabijheid;
  • Steun en zorgzaamheid krijgen en kunnen geven;
  • In vrede kunnen leven.
 • Behoefte aan erkenning, succes en waardering:
  • Het idee keuzevrijheid te hebben;
  • Het zich onafhankelijk voelen;
  • Van betekenis kunnen zijn;
  • Erkenning te krijgen;
  • Eigenwaarde en ergens goed in te zijn;
  • Voldoening ervaren van het inzetten van uw kwaliteiten en talenten.
 • Behoefte aan zelfontplooiing:
  • Creativiteit ontplooien;
  • Inspiratie ervaren;
  • Nieuwe dingen leren en ontdekken;
  • Nieuwe vaardigheden ontwikkelen;
  • Uitdaging kunnen aangaan en grenzen verleggen;
  • Jezelf mogen zijn en authenticiteit ontwikkelen;
  • Eigen dromen en verlangens kunnen volgen;
  • De behoefte om soms alleen te kunnen zijn en een eigen ruimte;
  • Zelf kunnen bepalen wat men wil en niet wil;
  • Eigen verantwoordelijkheid ervaren.

Bewustwording van behoeftes

Bij (geweldloze) communicatie is het belangrijk om uw eigen behoefte duidelijk te maken, maar vaak is het moeilijk een behoefte die u voelt goed te benoemen. Vaak vertaalt dit basisgevoel zich in een verlangen en is het belangrijk om eerst voor uzelf te ontdekken welk basisgevoel ten grondslag ligt aan het verlangen. Het komt met regelmaat voor dat mensen dezelfde basisbehoefte ervaren maar deze in verschillende verlangens vertalen waardoor het lijkt dat men verschillende dingen wil. Wanneer u echt iets wilt bereiken is het nodig om duidelijk aan te geven wat u wel wilt, wanneer u dit zelf niet goed kunt beschrijven, kunt u ook niet van de ander verwachten dit te kunnen “raden”. Wanneer u daarnaast de behoefte bij uzelf houdt geeft u de ander de kans om aan uw behoefte tegemoet komen. Zo is de uitspraak: “Jij doet hier ook nooit wat in huis” ook te vertalen naar de behoefte om samen te werken in het huishouden. Het kan dus belangrijk zijn om de goede behoefte te zoeken bij het gevoel dat u ervaart en dit als uw eigen behoefte te benoemen en niet als een beschuldiging naar de ander. Bij een beschuldiging zal de ander bijna automatisch in verdediging gaan en geeft u geen ruimte voor een compromis waar beiden zich goed bij kunnen voelen. Ik hoop dat dit overzicht hierbij iets kan helpen.

Boek over de sociale psychologie

sociale psychologiePsychologie Dit boek biedt een beknopte en heldere kennismaking met de stand van zaken in de hedendaagse psychologie. In twaalf hoofdstukken worden fundamentele begrippen uit de psychologie behandeld. Bovendien wordt ingegaan op het individu in zijn sociale omgeving, op de ontwikkeling, de persoonlijkheid en op gedragsstoornissen en psychotherapie. In het boek komt een aantal theorieën van vooraanstaande psychologen van vroeger en nu ter sprake. Speciale aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling op het terrein van het genetisch onderzoek. In deze vijfde, herziene druk zijn bovendien twee hoofdstukken toegevoegd over intelligentie en automatische processen.
kopen knop


Meer menswerk pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *