Onverwerkte emoties

onverwerkte emoties Soms kan een bepaalde situatie, iets dat u hoort of een beeld ineens een heftige emotie losmaken. Soms kunnen deze heftige emoties en nare gedachten ons leven zelfs echt beheersen wanneer we niet weten waar ze vandaan komen en wat we ermee moeten doen. Veel mensen proberen ze te verdringen of te negeren, maar ze blijven vaak terugkomen. Ik heb zelf ooit het verhaal van de emotionele duiveltjes bedacht om uit te leggen hoe dit innerlijke mechanisme werkt en met dit verhaal probeer ik zelf uit te leggen hoe onverwerkte emoties u het leven zuur kunnen maken. Ik heb zelf ook niet altijd mijn emotionele duiveltjes onder controle en ook ik heb, net als ieder mens, de nodige emotionele duiveltjes gekregen. Het leven is niet altijd eerlijk, mensen zijn niet altijd oprecht en soms gebeurden er verschrikkelijke dingen zonder dat u er iets tegen kon doen. Al deze ervaringen kunnen een klein emotioneel duiveltje achterlaten. Wanneer men begrijpt hoe dit mechanisme werkt en inziet dat het onverwerkte of weg gedrukte emoties zijn kan men er iets mee gaan doen om ze af te zwakken of zelfs weg te werken. Op deze pagina probeer ik dit uit te leggen. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Emotionele duiveltjes en onverwerkte emoties

(Hoe onverwerkte emoties u het leven zuur kunnen maken.)

Soms ervaren mensen heel sterke emotionele reacties die het gevolg zijn van een zeer kleine gebeurtenis. Door middel van het verhaal van de emotionele duiveltjes probeer ik vaak duidelijk te maken wat er aan de hand is. Bijna iedereen loopt in dit leven kleine of grote emotionele schade op. Als er geen tijd is of geen mogelijkheid deze emotionele schade te verwerken kan deze in een emotioneel duiveltje veranderen. De emotie lijkt over te gaan en het normale leven neemt zijn gang, maar de emotie is niet verwerkt. Als ik over emotie praat dat heb ik het over bijvoorbeeld boosheid, verdriet, angst of jaloezie. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van emoties die in een duiveltje kunnen veranderen. Het patroon dat de emotie veroorzaakt heeft zit nog steeds sluimerend in onze hersenen maar we hebben er in het dagelijks leven schijnbaar geen last meer van. Het patroon dat de emotie veroorzaakte is veranderd in een emotioneel duiveltje dat zich stil houd tot hij de kans krijgt zijn werk te doen. Als zich een vergelijkbare situatie voordoet als toen het emotionele duiveltje ontstond, zal het emotionele duiveltje zijn werk gaan doen als een duiveltje uit een doosje. Hij neemt de nieuwe emotie en versterkt deze met de oude onverwerkte emotie waardoor er een heel heftige emotionele reactie kan ontstaat. Soms kunnen er meerdere emotionele duiveltjes zijn en soms werken ze zelfs samen.

Als een ander dit gevoel veroorzaakt heeft, reageren we vaak deze heftige emoties af op deze persoon. Dit is vaak niet helemaal eerlijk omdat deze persoon soms de emoties voor de kiezen krijgt die hij of zij maar voor een klein gedeelte zelf veroorzaakt heeft. De persoon die de heftig emotionele reactie te verduren krijgt zal dit vaak als heel onrechtvaardig ervaren en met een heftige tegenreactie komen. Ook bij deze persoon kunnen emotionele duiveltjes ontstaan en dit kan wederzijds tot steeds heftigere emoties en onbegrip leiden. Als de cirkel niet doorbroken gaat worden kan dit bijvoorbeeld tot breuken in vriendschappen of relaties leiden. Zeker in een nieuwe relatie na bijvoorbeeld een echtscheiding zie je de emotionele duiveltjes heel vaak aan het werk. Dit zijn dan de emotionele duiveltjes van het vorige huwelijk of een emotionele scheiding.

Als we een heftige emotie vertonen waarvan een ander het idee heeft dat dit een over emotionele reactie is, dan is dit vaak maar voor een klein deel het gevolg van de huidige situatie en voor een groot deel het gevolg van een eerder onverwerkt gevoel. Het is dan raadzaam eens goed uw eigen gevoelens te onderzoeken. Vraag uzelf eens af waarom u zo’n heftige emotie reageert op deze gebeurtenis. Vaak is de emotie niet onterecht, maar de mate van de emotie wel. Probeer even rust te nemen en uw eigen gevoelens te onderzoeken en te ontdekken of er een emotioneel duiveltje aan het werk is. Als u het emotionele duiveltje ontdekt hebt kunt u proberen om dit emotionele duiveltje de nek om te draaien. Vaak zal dit inhouden dat we de oude emotie nog een keer moeten beleven wat voor sommige mensen zeer beangstigend kan zijn. Het gevoel is niet voor niets weggestopt. Maar vaak is het emotionele duiveltje voor de dag halen en het gevoel alsnog te verwerken de enige oplossing. Met de andere persoon praten over het emotionele duiveltje en waarom u met zo’n heftige emotie reageerde, kan ook de ander een geruststelling geven. Vaak is het mogelijk om samen, door er over te praten, het oude emotionele duiveltje weg te werken. Ook is de ander daarna beter in staat om uw emotie te begrijpen en in te schatten.

Als u er zelf niet uitkomt dan kan cognitieve therapie een goede methode zijn om met dit soort emotionele duiveltjes af te rekenen. Deze therapie gaat er juist van uit dat emoties vaak andere emoties aansturen en dat een gevoelens wel eens veroorzaakt kunnen worden door een heel andere emotie. Deze aan elkaar gekoppelde emoties kunt u vaak niet zelf doorzien. Een cognitief therapeut zal vaak heel confronterend zijn en u moet wel bereid zijn tot enige zelfkritiek. Door de patronen te herkennen en een andere richting uit te sturen kunt u het emotionele duiveltje kwijtraken of in ieder geval dragelijker maken doordat u de situatie herkent en met gezond verstand kunt beheersen.

Cognitieve therapie.

Ik heb zelf zeer goede ervaringen met Cognitieve Therapie (CT), dit komt ook omdat het heel goed aansluit bij mijn visie op de werking van de menselijke geest. Hoewel NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren) door de meeste psychologen niet erg serieus genomen wordt sluit NLP in mijn beleving aan bij het principe van Cognitieve Therapie. Beiden gaan uit van een verkeerde programmering van onze hersenen waardoor we denkfouten maken en verkeerde emoties en gedachten koppelen aan indrukken die we ontvangen.

De Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck ontwikkelde in de jaren zestig van vorige eeuw Cognitieve Therapie als een speciale vorm van psychotherapie. Deze therapie gaat uit van het verkrijgen van inzicht in onbewuste emoties en drijfveren, deze te leren herkennen en om te vormen naar andere inzichten en emoties. Deze vorm van therapie gaat ervan uit dat niet alleen de gebeurtenissen zelf negatieve gevoelens veroorzaakt, maar dat vroegere ervaringen een bepaald denkpatroon veroorzaakt hebben waardoor u zaken door een sterk gekleurde bril ziet. Door deze verkeerde gedachten om te buigen en te leren een gebeurtenissen anders te interpreteren kunt u een objectievere kijk op uw eigen gevoelens en waarnemingen krijgen.

Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en ook het voor u en / of voor anderen negatieve gedrag op een positieve wijze opgelost worden. Hoewel Cognitieve Therapie in eerste instantie ontwikkeld is voor depressiviteit, wordt het tegenwoordig ook effectief gebruikt bij verslavingen, eetstoornissen, fobieën, angststoornissen en paniekstoornissen. Ook een groot voordeel dat ik vond in Cognitieve Therapie is dat het een kortdurende, gestructureerde therapievorm is. Wanneer u open staat voor deze therapievorm kan het een snelle en efficiënte oplossing zijn voor uw problemen. U dient wel tegen kritiek te kunnen en open te staan voor het feit dat u zelf kunt veranderen. Mijn visie in dit opzicht is dat ik, wanneer ik niet in staat ben om de wereld om mij heen te veranderen, ik wel de wijze waarop ik omga met deze wereld kan aanpassen zodat ik op een gezonde en prettige wijze kan omgaan met deze wereld om mij heen.

Ik moet zeggen dat de therapeut tijdens de sessies die ik gehad heb meerdere keren zei, “en voel je jezelf nou niet een enorme lul”, en ik moest toegeven dat de emoties die mij dwars zaten niet direct veroorzaakt werden door die ander maar veelal door de verkeerd geïnterpreteerde emoties die het gedrag van de ander bij mij veroorzaakten. Deze paar maanden waren voor mij zeer leerzaam en na deze sessies had ik ook het gevoel dat ik mijn oude ik terug gevonden had. Naar aanleiding van deze sessie heb ik ook het verhaal van de emotionele duiveltjes geschreven als een soort van verankering van de nieuw opgedane zelfkennis.

Boek over de sociale psychologie

sociale psychologiePsychologie Dit boek biedt een beknopte en heldere kennismaking met de stand van zaken in de hedendaagse psychologie. In twaalf hoofdstukken worden fundamentele begrippen uit de psychologie behandeld. Bovendien wordt ingegaan op het individu in zijn sociale omgeving, op de ontwikkeling, de persoonlijkheid en op gedragsstoornissen en psychotherapie. In het boek komt een aantal theorieën van vooraanstaande psychologen van vroeger en nu ter sprake. Speciale aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling op het terrein van het genetisch onderzoek. In deze vijfde, herziene druk zijn bovendien twee hoofdstukken toegevoegd over intelligentie en automatische processen.
kopen knop


Meer menswerk pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *