Defensieve projectie

verdediging, naar de ander wijzenHeeft u zich wel een afgevraagd waarom u zich soms ergert aan bepaalde karakter eigenschappen van andere mensen, terwijl vrienden en kennissen u dan er even subtiel op wijzen dat u ook dezelfde karaktereigenschap bezit. U kunt dan heftig gaan ontkennen maar diep in uw hart weet u wel dat u dezelfde negatieve eigenschap of karaktertrek ook heeft. Waarom ergert u zich dan zo aan deze karaktereigenschap bij een ander, zou begrip en acceptatie niet eerder op zijn zijn? Op deze pagina probeer ik uit te leggen wat defensieve projectie is en hoe het werkt. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Wat is defensieve projectie?

De betekenis van de term projectie is dat een oude situatie zoals ervaringen, gevoelens en patronen, meestal onbewust op een actuele situatie of gebeurtenis geprojecteerd wordt. U draagt dus beelden en emoties van de ene situatie over op een andere situatie. Het kan ook zijn dat onbewuste beelden en emoties uit de eigen innerlijke bagage worden geprojecteerd op een situatie of een andere persoon. Er zijn positieve en negatieve projecties, de positieve projectie ontstaat op grond van prettige emoties zoals: veiligheid, zorg, aandacht, bewondering, blijdschap en negatieve projectie ontstaat op grond van minder prettige emoties zoals: afwijzing, vernedering, angst, eenzaamheid, woede.

Ook anderen de schuld geven van dingen die u zelf ook doet wordt in de psychologie projectie genoemd. Denk daarbij aan het gezegde van wel de splinter in het oog van de ander zien, maar niet de balk in het eigen oog. Projectie is een verdediging van onze geest om de eigen onvolkomenheden, angsten of negatieve karaktereigenschappen niet te hoeven erkennen en de negatieve gevolgen hiervan niet te hoeven voelen. Ook komt het vaak voor dat men de eigen fouten aan de anderen toeschrijft, deze fouten absoluut niet zelf inziet en daardoor zichzelf in de slachtofferrol drukt. Men projecteert net als een filmprojector de eigen onvolkomenheden, angsten of negatieve karaktereigenschappen op mensen in de omgeving en kent anderen deze eigenschappen toe terwijl de persoon die projecteert deze eigenschappen zelf ook in meer of mindere mate heeft. Het lijkt sterk op een vorm van zelfontkenning.

Ook zijn er veel mensen die heel snel in de verdediging gaan wanneer iemand ze attent maakt op een onvolkomenheid en dan de tegen beschuldiging uiten dat de ander hetzelfde doet. Nog erger is het wanneer deze persoon ontkent dat hij of zij deze onvolkomenheid heeft en deze onvolkomenheid volledig gaat toekennen aan de ander. Een andere vorm van projectie is wanneer men de eigen behoeftes en onzekerheden verwijt aan de partner. Het verwijt is dan een vorm van projectie waarbij de persoon die het verwijt uit zelf een negatieve eigenschap heeft die hij of zij zelf niet oplost maar deze toeschrijft aan de partner. Ook kunnen mensen vorige ervaringen of ervaringen uit hun jeugd projecteren op hun huidige partner waarbij dan bijvoorbeeld een slechte eigenschap van de moeder of vader op de partner geprojecteerd kan worden.

Hoe om te gaan met projectie?

Mijn ervaring is dat mijn reactie tegen iemand die projecteert is dat ik probeer kort en bondig zonder teveel in discussie te gaan welles / nietes situaties probeer te voorkomen en dan aangeef dat ik misschien die eigenschap of karaktertrek ook heb maar dat de ander eens goed en eerlijk moet nadenken over zijn eigen persoonlijkheid. Einde discussie, en dan iemand maar eens rustig na laten denken. Wanneer u zichzelf op projectie betrapt is een moment van eerlijke zelfreflectie nodig en daarbij de moed om de eigen minder leuke karaktereigenschappen eerlijk onder ogen te zien en er een weg in te vinden om er mee om te kunnen gaan. Denk er dan aan dat u de wereld om u heen waarschijnlijk niet kunt veranderen maar de wijze waarmee u hiermee omgaat en hier op reageert altijd kunt veranderen.

Boek over de sociale psychologie

sociale psychologiePsychologie Dit boek biedt een beknopte en heldere kennismaking met de stand van zaken in de hedendaagse psychologie. In twaalf hoofdstukken worden fundamentele begrippen uit de psychologie behandeld. Bovendien wordt ingegaan op het individu in zijn sociale omgeving, op de ontwikkeling, de persoonlijkheid en op gedragsstoornissen en psychotherapie. In het boek komt een aantal theorieën van vooraanstaande psychologen van vroeger en nu ter sprake. Speciale aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling op het terrein van het genetisch onderzoek. In deze vijfde, herziene druk zijn bovendien twee hoofdstukken toegevoegd over intelligentie en automatische processen.
kopen knop


Meer menswerk pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *