Comfortzone

comfortzoneDeze pagina gaat over de comfortzone. Ik ben in mijn leven regelmatig geconfronteerd met grote veranderingen, deels door eigen initiatief maar ook regelmatig door externe omstandigheden, waarbij ik duidelijk geleerd heb wat mijn comfortzone was. Vaak werd ik door externe omstandigheden gedwongen on een beslissing te nemen waar ik al langer tegenaan hikte of werd ik gedwongen om iets los te laten en opnieuw te beginnen. Vaak zijn we bang voor verandering en bang voor het onbekende waardoor we liever blijven zitten waar we zijn, in onze vertrouwde omgeving zonder te veel risico’s. Zo blijven veel mensen dus (vaak enigszins ontevreden en soms zelfs vrij ongelukkig) ‘hangen’ in een relatie, baan, club, groep, huis, buurt, leven omdat ze bang zijn voor de het onbekende. De situatie waar men in blijft hangen is comfortabel bekend en vertrouwd en heet daarom ook de comfortzone. In het volgende artikel wil ik iets van deze ervaringen met de comfortzone met u delen. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Wat is de comfortzone

Uw comfortzone is dat plekje waar u zich meestal veilig voelt en waar u weinig risico loopt. Alles wat u nog nooit eerder gedaan, of meegemaakt heeft of waar u bang voor bent ligt buiten uw comfortzone. Dit wil niet zeggen dat de comfortzone altijd prettig is, het kan ook een vastgeroest huwelijk zijn of een mateloos eentonige baan zijn waarbij men zeer ontevreden kan zijn met het leven. Maar vaak is het zo dat men uit angst voor het onbekende geen stappen durft te ondernemen om er verandering in te brengen. “Wat ik heb dat weet ik en wat ik kan krijgen dat is maar afwachten” denkt men en daarom blijft men liever ontevreden in de omstandigheden leven die men kent dan stappen te ondernemen om hier iets aan te veranderen. Maar er zijn ook mensen die heel tevreden zijn in hun comfort zone. Men weet bijvoorbeeld dat men goed is in het werk dat men nu doet en ondanks dat men weinig uitdaging heeft is het werk niet vervelend en het salaris wel goed. Of het is meestal gezellig in het stamcafé en daarom gaat men daar telkens maar weer naar toe.

De comfortzone voelt lekker veilig en comfortabel maar het is juist dat gevoel van veiligheid dat weerhoudt om te veranderen. Men is vaak bang om het nieuwe tegemoet te treden en het oude achter zich te laten. Nu weet men wat men heeft en wat men kan verwachten, zodra men dit achterlaat lijkt alles ineens onzeker te worden. En het is deze onzekerheid waar veel mensen moeilijk mee om kunnen gaan. De beperkingen die de comfortzone ons geeft is niet alleen negatief maar heeft ook een zeker nut. Onze geest gebruikt het mechanisme van de comfortzone om zichzelf te beschermen tegen beschadiging en verwonding. Opvoeding, ervaringen en de invloed van anderen hebben bijgedragen aan de vorming van dit veilige gebied waarin we weinig risico lopen. Maar teveel comfortzone is ook weer een gevaar op zichzelf omdat men vaak binnen deze comfortzone de verdere ontwikkeling blokkeert. Soms kan men dan vervallen in weemoed omdat men toch onvrede voelt door onvervulde wensen en verlangens en men kan verzanden in gevoelens van ontevredenheid en verbittering en zelfs depressies.

De comfortzone verlaten

Vaak zien mensen onzekerheid en verwarring als iets negatiefs en soms houden mensen zelfs erg vast aan vastgeroeste gedachtepatronen en overtuigingen omdat ze bang zijn voor verwarring en twijfel. Maar is dat wel zo? Kan het ook zo zijn dat verwarring en twijfel juist goed is omdat dit mensen juist dwingt om na te denken waardoor ze tot nieuwe, en vaak betere inzichten kunnen komen. Ooit zat ik in een project dat totaal vastgelopen was, niemand begreep er nog iets van, zowel de klant als de leverancier begrepen elkaar niet en de vergadering die we ingingen leek het einde van het project te zijn. Tot een wijze projectmanager een vurig verhaal afstak over hoe goed we er voor stonden, dat iedereen in verwarring was en dat dit een gouden kans was om met veel nieuwe, frisse en goede ideeën en suggesties te komen zodat het project nog beter zou uitpakken dan het ooit bedoeld was. Na deze speech ging iedereen met elkaar in een open gesprek want niemand schaamde zich dat hij of zij in verwarring was waardoor het hele project die middag weer op gang gebracht werd. Verwarring en twijfel kunnen dus goed zijn omdat het een bron van nieuwe inzichten en dus ook een bron van persoonlijke groei kan zijn. Wanneer we zo tegen verwarring en twijfel aankijken dan is het minder eng en is het eigenlijk iets positiefs.

Maar door toe te geven aan hun angst voor het onbekende en onzekerheden en dus vooral de comfortzone niet te verlaten belemmeren veel mensen zichzelf om te groeien. Men groeit namelijk echt door eens nieuwe dingen te proberen en de grenzen eens te verleggen. Mensen groeien door schijnbaar enge dingen te doen zoals alleen op reis gaan, een berg beklimmen, eens naar een andere kapper te gaan of een onbekend restaurant binnen te lopen, een nieuwe baan te zoeken maar ook bewust te breken met oude gewoontes. Door de comfortzone te vergroten of te verlaten (door een stapje buiten de deur te doen) wordt men zekerder, zelfstandiger en meer onafhankelijk en wanneer men het een keer gedaan heeft dan denkt men vaak: “het viel eigenlijk reuze mee, waarom heb ik dit niet eerder gedaan?”.

In plaats van uit de comfortzone te stappen, wat een beetje klinkt als alle schepen achter uzelf verbranden, kan men ook de comfortzone uitbreiden. De eerste stap om de comfortzone groter te maken is zich te realiseren dat men een comfortzone heeft en dat men eigenlijk het liefst binnen de comfortzone blijft hangen. Door eens rationeel naar deze angsten te kijken kan men zichzelf een klein stapje buiten de comfortzone begeven en er achter komen dat het allemaal niet zo eng is als het leek. Vanaf het moment dat men zichzelf heeft bewezen dat men het kan, dan kan men het met gemak opnieuw doen omdat het binnen de comfortzone is gekomen. Men is dus persoonlijk een stukje gegroeid.

De comfortzone onvrijwillig verlaten

Soms dwingt het leven mensen ineens om uit hun comfortzone te stappen doordat een oude zekerheid gewoonweg wegvalt. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld: het verlies van een baan, verlies van een partner, een ongeluk of een faillissement. Veel mensen raken dan in eerste instantie in paniek, de bodem onder hun bestaan valt weg en ze zijn totaal radeloos en raken gestrest of depressief. Maar men kan ook het wegvallen van de zekerheid gebruiken om eens de grenzen van de comfortzone te verleggen. Veel mensen denken al jaren na om een eigen zaak te beginnen maar durven het niet aan, een plotseling ontslag kan dan ineens de aanleiding zijn om toch de droom te verwezenlijken. Door het wegvallen van oude zekerheden ‘moet’ men wel de grenzen verleggen en door het als een nieuwe kans en uitdaging te zien krijgt u de kans om door deze tegenslag te groeien naar een betere situatie.

Ooit werkte ik voor de belastingdienst in Apeldoorn, een baan als rijksambtenaar, niet te ver van mijn toenmalige woonplaats Lochem verwijderd, een goed salaris en veel zekerheden. Na een jaar merkte ik dat ik niet zo goed bij deze bureaucratische organisatie paste en dat ik zelfs met regelmaat met tegenzin naar mijn werk ging. Maar ik was net gescheiden, op dat moment had ik zekerheden nodig en zou ik er blijven werken. Helaas werd door een intern politiek spelletje mijn jaarcontract niet verlengd en vielen voor mij alle nieuwe zekerheden weg. Ik was boos en in paniek en maakte bezwaar, tot ik me na een paar dagen woede en vertwijfeling realiseerde dat ik diep in mijn hart helemaal niet meer wilde werken voor deze organisatie als men zo men mensen omging. Pas toen was ik uit mijn comfortzone geduwd en stond ik open voor nieuwe kansen. Toen ik een maand later op dezelfde dag zowel aangenomen werd bij de SDU uitgevers en het Ministerie van financiën zag ik ineens welke nieuwe mooie kansen er voor mij open lagen. Ik heb daarna met heel veel plezier en met hele fijne collega’s een aantal jaren voor SDU uitgevers gewerkt, tegen een nog beter salaris en veel plezier in het werk. Als ik niet uit mijn comfortzone geduwd was, dan was ik waarschijnlijk ontevreden vastgeroest in mijn werk bij de belastingdienst en blijven vasthouden aan mijn zekerheden die ik toen zo nodig had. Nu realiseer ik me dat elk faillissement van mijn werkgever en elke reorganisatie voor mij altijd nieuwe kansen, nog leuker werk en meestal ook een nog beter salaris tot gevolg hebben gehad.

Durven maar niet roekeloos zijn

Voor u het leven drastisch omgooit, is het wel belangrijk een balans op te maken van wat u echt wilt veranderen en wat u vooral niet wilt veranderen. Het is wel belangrijk om niet te roekeloos te handelen en het kan ook verstandig zijn een plan B te hebben voor het geval dat het misgaat. Maar zelfs dan kan het beter voelen om het tenminste geprobeerd te hebben, ook als is het mislukt, dan dat men later met spijt terugkijkt en men het zichzelf kwalijk neemt dat men nooit een poging gedaan heeft om de droom waar te maken. Realiseert u goed dat echte verandering veel tijd, veel moeite en veel doorzettingsvermogen kost maar dat het uiteindelijk wel de moeite waard zal zijn. Wanneer u veilig binnen uw comfort zone blijft kijkt u op een dag misschien terug op uw leven en heeft u spijt van alle gemiste kansen. Een groot verschil tussen bijvoorbeeld Europa en de USA is dat men hier na een of meerdere faillissementen als een slechte ondernemer gezien wordt, terwijl men in de USA denkt, deze man heeft geleerd hoe het niet moer en heeft dus veel ervaring. De comfortzone is dus zeker nuttig om te kunnen overleven maar kan ook heel belemmerend werken, het is de kunst om de grenzen van de comfortzone af en toe eens op te zoeken en uzelf de kans te geven een persoonlijk een stukje verder te groeien. Ook geeft het u de kans te ervaren dat tegenslagen in het leven niet altijd slecht zijn maar ook een kans kunnen zijn op een nieuw begin met nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.

Boek over de sociale psychologie

sociale psychologiePsychologie Dit boek biedt een beknopte en heldere kennismaking met de stand van zaken in de hedendaagse psychologie. In twaalf hoofdstukken worden fundamentele begrippen uit de psychologie behandeld. Bovendien wordt ingegaan op het individu in zijn sociale omgeving, op de ontwikkeling, de persoonlijkheid en op gedragsstoornissen en psychotherapie. In het boek komt een aantal theorieën van vooraanstaande psychologen van vroeger en nu ter sprake. Speciale aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling op het terrein van het genetisch onderzoek. In deze vijfde, herziene druk zijn bovendien twee hoofdstukken toegevoegd over intelligentie en automatische processen.
kopen knop


Meer menswerk pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *