Talenten

Iedereen wordt geboren met een aantal talenten, maar vaak gebruiken we daar maar een klein deel van en dat is jammer. Veel kinderen krijgen al te horen dat ze ergens niet goed genoeg in zijn of worden geacht bepaalde talenten wel te benutten en andere talenten niet. Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg is eigenlijk het onderdrukken van initiatief en talent. Ook krijgen veel mensen niet eens de kans om te ontdekken wat hun talenten zijn omdat ze gestuurd worden op wat door de ouders, familie en maatschappij wenselijk is. Veel mensen weten zelfs niet wat hun talenten zijn en onderkennen hun eigen vermogens. Maar de meeste mensen kunnen veel meer dan ze (of iemand anders) denken. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Het bijbelverhaal van de talenten

Ondanks dat ik geen religie aanhang (maar wel een geloof heb) ben ik opgegroeid met Bijbelverhalen die door de pastoor op school verteld werden en dit verhaal heeft voor mij een bijzondere betekenis. Het verhaal komt uit het Nieuwe Testament volgens Matteus 25:14-30. Het verhaal gaat over een man die naar het buitenland gaat en zijn drie dienaars opdraagt zijn geld te beheren tot hij terug is. Aan de eerste dienaar geeft hij vijf talenten, aan de tweede geeft hij er twee en aan de derde één. Daarna vertrekt hij en gaan de dienaren aan de slag. Na een tijd komt de man terug en hij roept zijn dienaren bij elkaar om te horen wat ze met het geld hebben gedaan. De eerste heeft het geld geïnvesteerd en van zijn vijf talenten er tien gemaakt, de meester prijst en beloont hem. De tweede heeft eveneens het geld geïnvesteerd en van zijn twee talenten er vier gemaakt, de meester prijst en beloont hem eveneens. De derde heeft zijn geld begraven, omdat hij bang was dat hij het anders kwijt zou raken en hiervoor gestraft zou worden. Hij graaft het talent direct op en geeft het terug, maar de meester zegt hem dat hij een slechte, luie dienaar is en de onnutte knecht wordt buiten geworpen.

De moraal van dit verhaal is mijns inziens altijd geweest dat men bij de geboorte een aantal talenten krijgt, groot maar ook klein, en dat verwacht wordt dat men daar iets in het leven mee doet, dat men de talenten gebruikt en laat groeien. Het niet gebruiken van de talenten die men meegekregen heeft is dus zonde. Wees niet bang om uw talenten, hoe klein ook, te gebruiken, u hebt ze niet voor niets gekregen. Mensen zijn soms bang dat hun talent niet groot genoeg is en dat het veiliger is om het stil te houden, maar dan doet men net als de luie dienaar, hoe groot of klein uw talent ook is, gebruik het en verstop het niet.

Uw talenten en passie gebruiken

Veel mensen die grote kunstenaars, wetenschappers en sporters zijn geworden, blonken op de lagere school niet bepaald uit in cijfers. Sommigen zijn zelfs naar een psycholoog gestuurd of kregen extra begeleiding als een kind met een leerstoornis, terwijl de echte talenten niet bekeken werden. Dit heeft alles te maken met het feit dat we een soort universele beoordelingsmethode hebben. Wanneer je een vis en een aap alleen maar beoordeeld op hun talent om in bomen te klimmen dan doe je de vis tekort, vergelijk ze op hun vermogen om te zwemmen dan is de wereld ineens omgekeerd. Onze drang naar meten en controleren met een soort universele maat doet tekort aan veel kinderen met bijzondere talenten.

We moeten onze kijk op intelligentie en creativiteit eens veranderen want intelligentie is meer dan alleen logisch, verbaal en wiskundig kunnen denken. Emotionele intelligentie is soms nog belangrijker en daarnaast kunnen mensen ook uitblinken in sport of artistieke vakken of gewoon goed zijn in dingen maken en repareren. Mensen die niet goed uit boeken kunnen leren kunnen soms uitstekende vakmensen worden door praktijkles, dit is iets wat we mijns inziens ook meer moeten bevorderen. Zo wordt iedereen geboren met een enorme aanleg voor creativiteit, maar we concentreren ons vaak op bepaalde soorten creativiteit, ook in het runnen van een huishouding, sport of relaties kun je creatief zijn.

Angst is het meest voorkomende obstakel voor het gebruiken van de talenten, de angst om niet goed genoeg te zijn, te kort te schieten of voor het onbekende. Veel mensen laten zich door de angst weerhouden om iets te doen wat ze echt graag zouden wilden doen. Ouders, broers, zussen, partners en kinderen hebben soms uitgesproken ideeën over wat men wel of niet moet doen met het leven. Veel mensen gebruiken hun talenten niet omdat ze niet de stimulans of het vertrouwen vinden van hun omgeving. Deze mensen denken trouwens meestal oprecht dat ze dit doen voor uw eigen bestwil. Toch belemmeren ze hiermee wel uw leven en uw ontplooiingskansen.

Ook denken mensen soms dat ze de kans om echt iets met hun talent of passie te doen hebben gemist of dat ze gewoon te oud zijn. Dit is mijns inziens in elke fase van het leven is men nog in staat om het roer om te gooien en ook op latere leeftijd kan men nog talenten ontwikkelen. Er zijn natuurlijk dingen die niet meer haalbaar zijn, een goede ballerina worden zonder enige ervaring wanneer men zeventig is, lijkt mij niet meer realistisch. Maar als men talent heeft kan men het ook op een andere wijze proberen in te zetten. inzetten. Ik vond judo een hele leuke sport, ik wist dat ik geen zwarte band meer zou kunnen halen, maar ik had er zoveel plezier in dat ik het gewoon deed ondanks dat ik fysiek niet sterk genoeg was om echt verder te komen. Met wat realiteitszin kan men ook genieten van een passie en talent door rekening te houden men de eigen beperkingen. Maar de basis boodschap blijft, doe iets met u talenten en uw passie en laat u niet tegenhouden door uw angsten of onzekerheden. Denk aan de bekende Loesje spreuk, Leven is het meervoud van lef.

Meer levensbeschouwing pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *