Loslaten

loslaten Tegenwoordig kan men ten pas en onpas horen dat men moet leren loslaten, maar hoe werkt dit en hoe doet men dat? Ik heb in mijn leven meerdere keren les gehad in loslaten en ik heb geleerd dat vasthouden vaak makkelijker lijkt dan loslaten. Maar waarom is het dan zo moeilijk om oude liefde, oude gewoontes, oude gedachtepatronen, kinderen, vriendschappen, idealen, overtuigingen, een verleden of zelfs een baan die u eigenlijk al lang niet meer bevalt los te laten? Blijven hangen of telkens weer terugvallen in uw oude veilige wereld en gewoonten is vaak prettiger en veiliger dan echt toe te geven aan de wens om te veranderen. Loslaten betekent meestal iets oprecht en vol overtuiging kunnen afsluiten en achterom kunnen kijken zonder weemoed, wrok of verdriet. Maar dit oprecht en vol overtuiging deel is vaak zo moeilijk en zelfs wanneer het u lukt om rationeel met uw verstand uzelf los te maken kan het nog een tijd duren voor uw onderbewustzijn dit ook geaccepteerd heeft. Veel mensen hebben bewust iets losgelaten maar voelen nog steeds de onbewuste spanning of invloed op hun emoties. Het klinkt dus vaak heel eenvoudig maar echt loslaten is vaak niet makkelijk. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Trekken aan een dood paard?

trekken aan een dood paard Als er één ding was waar ik altijd goed in was, dan was dat trekken aan dode paarden. Dit houdt in dat u continue bezig bent om iets beter te maken of op te lossen of u in te spannen voor een ander, wat alleen maar negatieve energie kost en niets oplevert. Zo ben ik bijvoorbeeld veel te lang blijven hangen in mijn eerste huwelijk, waar ik uiteindelijk ook gewoon aan een dood paard trok. Hetzelfde ging soms op voor andere relaties die ik had, met bijvoorbeeld familie, waar ik ondanks alle goede intenties vaak ook aan een dood paard zat te trekken. Wanneer mensen aangeven dat ze niet willen veranderen of niet van mening willen veranderen dan kunt u tegen beter weten in doorgaan om het toch goed te krijgen en voelt het als enorme onmacht dat u dit niet lukt. Pas later leerde ik ook dat dit heel erg met macht te maken heeft, zolang u blijft proberen heeft de ander de macht om u af te wijzen en bent u de ondergeschikte en de mindere. Een belangrijke levensles is om niet te blijven trekken aan dode paarden maar afscheid te nemen en los te laten. Het heeft geen zin om energie te verspillen en uzelf ongelukkig te maken door de onwil van anderen. Doorbreek de macht van de ander en maak uzelf vrij, dit klinkt makkelijker dan het is, maar geloof me dat het uw leven een stuk positiever zal maken. U moet het niet doen uit wraak of in de hoop dat de ander ineens tot ander inzicht zal komen, u moet het oprecht loslaten en het als een bevrijding van uzelf willen zien. Bewust en oprecht leren loslaten en leren afscheid te nemen is een enorm positieve levensles. En alle levensenergie die opgeslokt werd door de negatieve energie van het dode paard kan weer gebruikt worden als positieve energie in uw leven. Laat uw levensgeluk niet gijzelen door de onwil van anderen en neem uw eigen leven weer in de hand.

Waarom zouden we moeten loslaten?

In het verleden toen het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking nog verbonden was aan een variant van het christelijke geloof was loslaten een gebod. Wat er ook gebeurde, het was de wil van God en dat trok men niet in twijfel. Gods wegen waren ondoorgrondelijk en de boodschap voor alle gelovigen was dan ook loslaten en zich overgeven aan de wil van God. Loslaten was heel gewoon, het hoorde bij het leven en was verankerd in de maatschappij en deze maatschappij bood ook het vangnet (via de geloofsgemeenschap) en de steun die men nodig had om los te laten. Loslaten was ook in deze tijd meestal niet leuk maar wel meer geaccepteerd als een deel van het leven. Mede door de ontkerkelijking, het sterk toegenomen individualisme en het idee van de maakbaarheid van het leven, hebben steeds meer mensen moeite met loslaten. We geloven zo sterk in de maakbaarheid van het leven en de invloed die we denken te hebben dat we niet willen loslaten maar krampachtig proberen vast te houden en naar onze hand te zetten. Maar het vasthouden van gedachten, gebeurtenissen of situaties kan uiteindelijk een mentale gevangenis worden waar u zichzelf alleen uit kunt bevrijden door los te laten. Maar als het dan zo eenvoudig is, waarom houden we dan zo vast. Niet loslaten heeft ook zo zijn voordelen, U heeft het gevoel dat u gelijk heeft en de ander niet en dat kan een goed gevoel geven en het eigen ego strelen. Ook kunt u het slachtoffer blijven en daarmee uw behoefte aan aandacht en steun bevredigen. Ook hoeft u zich vaak niet in het onbekende te begeven, voor veel mensen is het blijven hangen juist een veilig gevoel.

Volgens mij is dit een van de belangrijkste levenslessen, “het leven is niet altijd eerlijk!”. Wanneer we van de maakbaarheid van alles uitgaan dan zou alle goede dingen in het leven het gevolg zijn van het eigen handelen, maar wanneer we dit omkeren zou ook alle ellende die men in het leven tegenkomt het gevolg zijn van het eigen handelen. Wanneer alles maakbaar is dan is men zelf verantwoordelijk voor alle goede dingen in het leven, maar dus ook voor alle ellende. Natuurlijk heeft men enig invloed op het leven maar de kansen voor een kind dat hier geboren is en een kind dat in een arm derdewereldland geboren is zijn duidelijk verschillend in maakbaarheid. Hoewel we in Nederland in een zeer welvarend land leven is een van de grote problemen die veel mensen ervaren: “het is niet eerlijk!” en “het gaat niet zoals ik het wil!”. Of het nu om die promotie gaat of om de afhandeling van een echtscheiding, de meest gehoorde klacht is “het is niet eerlijk!”. Het gevolg is vaak dat men gaat vechten voor het recht of wraak neemt voor het aangedane onrecht. Meestal escaleert de ellende en onrecht alleen maar meer en uiteindelijk zijn er meestal alleen maar verliezers te betreuren. Door los te laten en te relativeren kunt u leren ontdekken dat er in plaats van een winnaar en een verliezer (wat meestal twee of meer verliezers inhoud) er ook ruimte is voor twee winnaars.

Soms kan men niet loslaten omdat men het gevoel heeft dat de ander geen erkenning heeft voor het hun gevoel. Wanneer de ander dan tegemoet komt door in ieder geval het gevoel van de ander te erkennen en niet weg te bagatelliseren, is er vaak al een opening tot wederzijds loslaten gemaakt. Soms kan een oprecht “het spijt me, het was niet mijn bedoeling” de angel uit het conflict halen. Alleen moet hiervoor soms even het ego een kleine knieval maken. Maar de opbrengst hiervan kan alleen maar winnaars zijn! De grote woorden zijn nu al gevallen, de woorden “leren accepteren”. Door te accepteren dat iets misschien niet eerlijk is maar dat u hier niets aan kunt veranderen, kunt u makkelijker leren loslaten. Wanneer u in uw hoofd blijft vechten, voedt u de problemen met negatieve energie en maakt u het alleen maar groter en krachtiger. Door te accepteren en te aanvaarden wat er is gebeurd en het los te laten kunt u dit doorbreken. U zult merken dat het probleem in uw geest minder krachtig wordt en minder pijn zal doen. U bent niet meer zo overstuur wanneer u er aan denkt, de pijn zal weggaan en uiteindelijk kunt u het echt loslaten om verder te gaan met uw leven.

Nog een belangrijke factor is “leren oprecht te vergeven”, wanneer iemand uw verkeerd behandeld heeft of pijn gedaan heeft, kan dit lang blijven knagen. Maar uiteindelijk heeft u hier wel een keuze, u kunt weigeren los te laten en het uw eigen leven en dat van de ander moeilijker maken, of u kunt kiezen om te vergeven. Veel mensen denken dat men met vergeven de ander een gunst doet, maar uiteindelijk doet u uzelf hiermee de grootste gunst. Het is belangrijk om uzelf te overtuigen om oprecht te vergeven en het los te laten. Veel mensen zeggen dat ze vergeven maar stoppen het leed alleen maar weg in een rugzakje wat ze de rest van hun leven meedragen. Bij het minste en geringste gaat het rugzakje weer open en komt al het leed en boosheid weer tevoorschijn. Wanneer u echt af wilt rekenen met de emotionele duiveltjes dan is het de kunst om oprecht te vergeven en de rugzak leeg te laten. En wanneer het toch nog eens weer opduikt, kunt u het weer loslaten, hoe vaker u oefent in het loslaten hoe makkelijker het uiteindelijk gaat.

Er zijn ook omstandigheden in het leven die voor veel mensen moeilijk zijn om los te laten, zoals een echtscheiding of het verlies van een dierbare. Dit zijn vaak zeer emotionele momenten in het leven waarbij men ook vaak veel moeite heeft om los te laten. Over deze vorm van loslaten en opnieuw beginnen heb ik geschreven op een andere pagina op deze site.

Leren om los te laten

Loslaten is een proces dat begint met te willen loslaten en daarmee is de belangrijkste stap al gezet. Maar dat willen loslaten kan zelfs moeilijk zijn, veel mensen blijven bijvoorbeeld hangen in een baan die ze eigenlijk niet meer bevalt omdat ze de zekerheid van het inkomen koesteren en de angst hebben voor het onbekend. Pas als ze geconfronteerd worden met een reorganisatie of een ruzie met de werkgever en de oude zekerheden weg dreigen te vallen, wil men ineens nadenken over een nieuwe stap maken. Maar ook in de, kinderen en vriendschappen willen mensen vaak pas loslaten als oude zekerheden wegvallen of er een druppel is die de emmer laat overlopen. Vaak realiseert men zich dan pas achteraf dat men eigenlijk al veel eerder had moeten loslaten. Zelfs dingen waar u dacht erg aan gehecht te zijn weg te doen kan uiteindelijk een heel bevrijdend gevoel geven wanneer u de drempel eenmaal overwonnen heeft. Pas achteraf realiseert u zich vaak wat de beperkte waarde was en wat het vasthouden en onderhouden van deze dingen voor belasting voor uzelf was.

Ook maakt het eigen ego het loslaten vaak erg moeilijk. Het ego is gezond als het ons leidt naar levensdoelen zoals een gelukkig leven, een goede relatie of een leuke baan. Maar er bestaat vaak ook een neurotische kant van ons ego en dat wil vooral aandacht, macht over de ander, controle, zijn zin hebben, dominant zijn, liefde opeisen, respect en loyaliteit afdwingen. Dit ego aanvaardt geen gezichtsverlies, weigert zijn excuses aan te bieden en hecht aan uiterlijk vertoon. Dit ego zit in meer of mindere vorm in ons allemaal en het herkennen en erkennen van dit ego bij onszelf is vaak erg moeilijk. Het erkennen en herkennen van dit ego maakt u geen slecht mens, het zit van nature in ons allen, het herkennen en er aan werken kan u wel een beter en gelukkiger mens maken.

Wanneer u angst, pijn, verdriet of een vervelende ervaring los wil laten is het belangrijk om de pijn, verdriet en gekwetste gevoelens te verwerken en de gevoelens van verdriet en pijn toe te staan zonder er in te verdrinken. Wanneer u de gevoelens laat gaan wanneer u echt alleen bent, kunt u alles er uit laten komen zonder dat u zich hoeft te schamen of u hoeft te verantwoorden voor uw gedrag. Wanneer u de behoefte voelt om te huilen, laat het gaan, het zal u erg opluchten en de mogelijkheid bieden om weer nuchter na te denken. Probeer zelfmedelijden of een slachtoffer rol te voorkomen want dat werkt alleen de verkeerde kant op. Veel mensen proberen juist de emoties te ontlopen omdat men het verdriet en de pijn niet wil voelen, door veel te werken en het druk te hebben. Dit is echter een vlucht en eens halen de pijn en de emoties u wel weer in. Voor u iets kan loslaten moet u eerst verlost worden van wat er bovenop zit, de emotie.

Wanneer u kunt bidden, bidt dan om hulp en vraag om hulp bij het loslaten en probeer inzicht in uzelf te krijgen door ook eerlijk en oprecht naar uzelf en uw eigen aandeel in alles te kijken. U zult dan gaan merken dat wat u zo graag los wilde laten als vanzelf wordt losgelaten. U zult merken dat u zonder wroeging en pijn terug kunt kijken en dat u werkelijk kunt vergeven vanuit uw hart. Dan heeft u echt losgelaten en bent u vrij om echt te leven en echt lief te hebben. Terwijl ik aan het lezen was over dit onderwerp bleef één zin hangen: “De basis is loslaten liefde, maar door ons eigen ego is in liefde loslaten en met liefde loslaten soms niet makkelijk”.

Leren loslaten geeft u meer controle

Het lijkt raar maar u kunt door de controle op te geven juist meer controle over uw leven krijgen. Ik heb moeten leren dat controle een illusie is, na zoveel jarten in dit leven ben ik tot de conclusie gekomen dat het leven iets is wat je overkomt terwijl je andere plannen had. Hoe zeer we ook denken dat we alles onder controle hebben, het leven zit zo vol verrassingen dat we uiteindelijk tot de conclusie moeten komen dat we het leven niet zelf in de hand hebben. Er zijn zelfs mensen die denken dat we geen enkele invloed hebben en dat alles voorbestemd is, hier twijfel ik toch nog een beetje aan, ik geloof wel dat wij één van de onderdelen zijn van het complexe systeem om ons heen en dat we als dat kleine onderdeel enige invloed hebben.

Controle over uzelf is wel goed mogelijk en voor mij zelfs best belangrijk. Leren om niet te impulsief te regeren, (voor)oordelen uit te stellen en gebeurtenissen objectief en van een afstandje te observeren. Desondanks is het ook soms fijn om in een veilige omgeving de touwtjes eens wat meer te laten vieren, en te ontdekken dat u niet de verantwoordelijkheid hoeft te dragen voor alles in uw leven. U bepaalt zelf wanneer u mee wilt gaan met de gevoelens die vrijkomen bij een gebeurtenis. Gebeurtenissen krijgen pas betekenis zodra u die eraan toekent, u krijgt op deze wijze dus meer controle over uw gevoelens en emoties.

Controle opgeven heet ook wel loslaten, desondanks heb ik gemerkt dat de meeste mensen vasthouden vaak prettiger vinden dan loslaten. Maar waarom is het dan zo moeilijk om oude liefde, oude gewoontes, oude gedachtepatronen, kinderen, vriendschappen, idealen, overtuigingen, een verleden of zelfs een baan die u eigenlijk al lang niet meer bevalt los te laten? Vasthouden en controle houden lijkt vaak prettiger en veiliger dan veranderen. Mensen die als kind mishandeld zijn, zoeken zelf op latere leeftijd een partner die hun mishandeld omdat dit een vertrouwde wereld is die ze gewend zijn. En hoe ze dan ook bewust weten dat het niet goed is, onderbewust blijven ze dezelfde soort partners en de mishandeling vaak weer opzoeken. Veel mensen vallen telkens weer terug in dezelfde patronen, juist omdat het onderbewust vertrouwd is en veranderen en het onbekende eng is.

Vasthouden en controle uitoefenen op onze omgeving voelt fijn, het geeft een idee dat we weten hoe de wereld in elkaar zit, dat we ons veilig voelen, en we weten dat er geen vervelende dingen gaan gebeuren. Maar deze drang naar controle is voor veel mensen een enorme bron van stress. Wanneer u alles in de hand wilt houden, is het extra vervelend wanneer dingen niet zo gaan als u zou willen en u gepland had. Maar zoals ik al eerste zei, het grootste probleem in dit geval is dat we het leven niet onder controle te kunnen houden. Over alles wat zich buiten u afspeelt heeft u geen volledige controle en over andere mensen heeft u zelfs helemaal geen controle, controle is dus een illusie.

Wanneer u durft los te laten kunt u veel gemakkelijker gelukkig zijn. Laat mensen om u heen dingen op hun eigen wijze aanpakken, besef dat u op uw werk niet alles zelf hoeft te doen, geef werk uit handen en durf dingen fout te doen. Door los te laten maakt u zichzelf vrij, u staat open voor alles wat het leven te bieden heeft en laat het u overkomen. Leer om flexibele in te spelen op alle wat er op u afkomt en besef dat het aan u is om er iets mee te doen of erop te reageren, of juist niet. Leren loslaten kan in het begin best eng zijn maar als u er aan gewend bent geeft het een enorm gevoel van bevrijding. Uiteindelijk kunt u aankomen op het punt dat u het veilige gevoel heeft dat u in staat bent, de zekerheid heeft en controle over uzelf heeft om flexibele met alle verstoringen en veranderingen om u heen om te kunnen gaan. Op deze u wijze kunt u juist door de controle op te geven meer controle over uw leven krijgen.


Meer levensbeschouwing pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *