Leuke raadsels

puzzels en raadsels Ik ben zelf wel gek op puzzels, ze zijn ontspannend en ze scherpen de geest en soms zijn ze ook nog erg leerzaam. Puzzels zijn ook een prima activiteit om uw geheugen scherp te houden. Op de vraag of men zichzelf ook slimmer kan maken door de hersenen te trainen is nog geen duidelijk wetenschappelijk antwoord. Het lijkt wel erg afhankelijk te zijn van wat u traint en hoe actief u in het dagelijkse leven bent met uw hersenen. Dagelijks een puzzel maken kan u helpen om uw hersenen te trainen en uw hersenen actief te houden. En baat het niet dan heeft u toch veel plezier gehad met het oplossen van leuke puzzels. Situatiepuzzels, zoals de twee deuren met de twee wachters kunnen wel inzicht verschaffen en bijvoorbeeld leren om twee factoren in één vraag op te nemen. Dit kan ook voor het dagelijkse leven een goede les zijn. Op deze pagina staat een verzameling diverse soorten leuke puzzels met oplossingen “ter lering ende vermaeck”. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Leuke breinbreker puzzels

De onmogelijke erfenis van de Arabier. Een oude Arabier die zijn levenseinde voelde naderen, gaf aan dat hij zijn hele bezit van zeventien kamelen als volgt onder zijn drie zonen wilde verdelen. Hassan, de oudste zoon, zou de helft van de kamelen krijgen. Mohammed, de tweede zoon, had recht op een derde deel van het bezit van zijn vader. En Mustafa, de jongste zoon, zou een negende deel ontvangen. De oude Arabier stierf en zijn zonen probeerden het bezit van hun vader eerlijk te verdelen. Zij konden echter op geen enkele manier tot een besluit komen, omdat het getal zeventien nu eenmaal niet door twee, niet door drie en niet door negen deelbaar is. Er brak een heftige broedertwist uit omdat geen van drie een eerlijke verdeling kon bedenken. Op dat ogenblik kwam in de verte een derwisj aangereden die als toegewijd muzelman, zittend op zijn kameel, voortdurend de lof van Allah zong. Bij het dorp aangekomen steeg hij af en vroeg aan de broers wat hun probleem was. Daarop sprak hij: “Ik ben uit Mekka gekomen en ik bezit niets anders dan mijn kameel, maar ik zal jullie helpen om de kamelen volgens de wil van jullie gestorven vader, te verdelen. Hoe deed hij dit? (1)


Een man zit opgesloten in een kamer met twee gelijke deuren. Achter een van de deuren zit de vrijheid en achter de andere deur wacht de dood. Naast de deuren staan twee wachter die weten welke deur naar de vrijheid leidt en welke naar de dood. Het enige gegeven dat u krijgt is dat de ene wachter altijd liegt en de andere altijd de waarheid spreekt. U mag maar één vraag stellen aan één van de wachters en daarna moet u een deur kiezen. De man denkt lang na en stelt dan één vraag aan één van de wachters waarna hij zeker weet welke deur naar de vrijheid leidt. Welk vraag stelde de man? (2)


De volgende is ook een oude bekende, een man staat aan de rand van een rivier met een wolf, een geit en een kool. Hij moet een rivier oversteken in een kleine boot maar kan tekens maar één ding tegelijk kan meenemen. Er is dus een probleem, wanneer hij de wolf en de geit alleen laat dan eet de wolf de geit, maaar wanneer hij de geit en de kool alleen laat dan eet de geit de kool op. Toch lukt het hem om met beide dieren en de kool zonder problemen over te steken, hoe kan de man dit doen? (3)


U staat bij een waterbron en u heeft twee kruiken. De ene kruik heeft een inhoud van 3 liter en de andere kruik een inhoud van 5 liter. De opdracht is om precies 4 liter water af te meten waarbij u alleen deze twee kruiken mag gebruiken. Hoe doet u dit? (4)


In een kamer hangt een gloeilamp en in de kamer er naast bevinden zich drie schakelaars, waarvan er slechts één met de lamp is verbonden is. In de beginsituatie staan alle schakelaars op ‘uit’ en brandt de lamp dus niet. Wanneer u slechts één keer de kamer in mag gaan om te controleren of de lamp al dan niet brandt (dit is vanuit de tweede kamer absoluut niet zien), hoe kunt u dan te weten komen met welke van de drie schakelaars met de lamp verbonden is? (5)


Situatie puzzels voor lateraal denken.

Om lateraal denken te trainen kunt u proberen situatiepuzzels op te lossen. Dit kan ook een leuk gezelschapspel zijn waarbij een persoon de puzzel vertelt en de rest van het gezelschap door middel van het stellen van Ja / Nee vragen de oplossing moet achterhalen. Als er geen ja of nee antwoord mogelijk is kan het antwoord ook “niet relevant” zijn. Het leert u om door middel van creatieve vragen de meestal vrij onconventionele oplossing te achterhalen. Hier onder staan een aantal voorbeelden van deze situatie puzzels die ook op de pagina denken over denken staan. De puzzels zijn besoeld om het laterale denken te stimuleren dat gebaseerd is op het opnieuw ordenen van de bestaande informatie om zodoende nieuwe informatie te laten ontstaan. Het laterale denken is in staat de vertrouwde patronen aan te passen zonder invloeden van buitenaf. Het lateraal denken is ook denken met veel verspilling, maar we hebben zoveel onbenutte capaciteit in onze hersenen dat we ons dit in ruime mate kunnen veroorloven.


Een man stapt in een taxi en vertelt de chauffeur de bestemming. Na een korte rit stopt de chauffeur ergens in een afgelegen gebied, waarna hij een pistool pakt en de klant neerschiet. Hierna dumpt hij het lijk en rijdt hij terug naar de stad. De chauffeur had geen crimineel verleden en had de klant nog nooit eerder ontmoet. Ook had hij absoluut geen interesse in het geld van de klant.
Wat was de reden om deze man te vermoorden? (6)


Een man gaat samen met zijn zoon een stukje rijden in zijn auto. Ze raken verwikkeld in een ernstig ongeluk waarbij de man ter plekke overlijdt. De zwaargewonde zoon wordt naar het ziekenhuis gebracht, waar de dienstdoende Chirurg een levensreddende operatie moet uitvoeren. Deze kijkt naar de man op de operatietafel en zegt verschrikt “deze persoon kan ik niet opereren, het is namelijk mijn zoon.”
Hoe is dit mogelijk? (7)


Twee normaal geklede inbrekers kloppen op de deur van het huis dat ze willen beroven. Ze wachten tot de hond naar de deur komt en begint te blaffen, waarna ze via een raam inbreken in het huis. De volwassen waakhond volgt hen overal, maar bijt ze niet. Ze nemen de buit mee en vertrekken. Wanneer de eigenaar thuis komt wordt hij begroet door de hond, waarna hij de hond naar de dierenarts moet brengen. De hond had een goede opleiding tot waakhond gehad, liep altijd vrij in het huis, en zou nooit voedsel van iemand anders dan zijn eigen baas aannemen.
Hoe was het mogelijk dat deze twee inbrekers ongestoord konden inbreken? (8)


Een man duwt zijn auto naar een hotel, als hij daar aankomt beseft hij dat hij failliet is.
Hoe is dit mogelijk? (9)


Op een dag ontvangt een man een postpakket. Hij maakt het pakket open wat niet erg eenvoudig is, omdat de man slechts een arm heeft. De inhoud blijkt een menselijke arm te zijn en de man lijkt zeer tevreden te zijn bij deze aanblik. Hij pakt de arm weer zorgvuldig in en verzendt hij het opnieuw. Ook de tweede man die het pakket ontvangt, onderzoekt de inhoud en lijkt zeer tevreden te zijn, waarna deze het pakket meeneemt naar het bos om het daar te begraven. Ook dit is niet zo eenvoudig omdat ook deze man slechts een arm heeft.
Wat is hier aan de hand? (10)


Langs de weg staat een auto met waarin op de achterbank een zeer grote vis ligt. Een stukje verderop staat een telefooncel waarin een dode man ligt in een plas met bloed. De telefoon hangt van de haak en de glazen ruiten van de telefooncel zijn gebroken.
Wat is hier gebeurd? (11)


Een man loopt lusteloos rond in zijn appartement op de 24 ste verdieping van een flat. Hij voelt zich eenzaam en besluit dat er geen reden meer is om te blijven leven. Hij besluit zichzelf te doden door uit het raam te springen. Tijdens zijn val hoort hij een telefoon rinkelen waarna hij spijt heeft van zijn besluit, maar helaas valt hij dood te pletter op de straat. Waarom sprong hij uit het raam en waarom had hij er na het horen van de telefoon spijt van? (12)


Een man komt een gebouw binnen en vraagt iets te drinken. Na een korte aarzeling wordt er een pistool op hem gericht. De man schrikt, maar bedankt de andere persoon en verlaat tevreden het gebouw.
Wat is hier aan de hand? (13)


Bert en Anneke liggen dood op de vloer van de slaapkamer. Het raam staat open en op de vloer ligt een bal, een plas water en gebroken glas.
Wat is er gebeurd? (14)


Een man gaat elke dag naar zijn werk op de veertiende verdieping van groot kantoorgebouw. In de ochtend neemt hij de lift naar de zesde verdieping, waarna hij de rest van verdiepingen de trap neemt. Dit doet hij echter alleen als er geen andere mensen in de lift staan, als er wel andere mensen in de lift staan neemt hij de lift tot de veertiende verdieping. Hij gaat elke avond geheel met de lift naar de begane grond.
Waarom vertoont deze man dit rare gedrag? (15)


Jan en zijn vrouw Gerda staan te wachten op de uitrit bij hun huis op een opening in het drukke verkeer op de straat. Tijdens het wachten kijkt Gerda op een kaart voor de kortste route en Jan zit te mopperen op het drukke verkeer. Gerda probeert hem gerust te stellen. Eindelijk is er een opening in het verkeer en Jan trekt met piepende banden op. “Pas een beetje op” waarschuwt Gerda. Hierna overleggen ze over het avondeten. Opeens rijdt Jan in op een stilstaande vuilniswagen waarna hij met zijn hoofd tegen de ruit knalt. Gerda, die alleen erg schrikt belt bijna hysterisch het alarmnummer. Maar ondanks dat ze de stad op haar duimpje kent kan ze niet zeggen waar het ongeluk heeft plaatsgevonden.
Waarom niet? (16)


Oplossingen

1) Hij voegde zijn kameel bij de kudde en toen hadden ze niet meer zeventien, maar achttien dieren en zo ontving: Hassan de helft van achttien, dus 9 kamelen, Mohammed een derde van achttien, dus 6 kamelen en Mustafa een negende van achttien, dus 2 kamelen. Dit was dus in het totaal 9 + 6 + 2 = 17 kamelen. Er bleef dus één kameel over waarna de derwisj zijn kameel weer besteeg, die bij de verdeling was overgebleven en terwijl hij nog steeds de lof van Allah zong, zette hij zijn reis voort.


2) Hij vraagt: Wat zou de andere wachter zeggen als ik hem zou vragen welke deur naar de vrijheid leidt? Hij krijgt namelijk altijd een leugen te horen, de ene wachter zal de waarheid over een leugen zeggen en de ander een leugen over de waarheid. Hij kiest dus altijd de andere deur.


3) Eerst neemt de man de geit mee en laat de wolf met de kool achter, dan gaat hij terug een neemt vervolgens de kool mee naar de overkant. Dan neemt hij de geit weer mee terug en daarna brengt hij de wolf naar de andere kant. Hij gaat dan nog een keer terug en laat de wolf met de kool achter en neemt ten slotte de geit weer mee!


4) Vul de 5 liter kruik en vul dan de 3 liter kruik tot de rand met water uit de 5 liter kruik. Nu heeft u 2 liter water over in de 5 liter kruik. Leeg de 3 liter kruik en giet het water uit de 5 liter kruik in de 3 liter kruik. Vul de 5 liter kruik opnieuw en vul de 3 liter kruik bij tot aan de rand. Omdat er al 2 liter water in de 3 liter kruik zat gaat er 1 liter uit de 5 liter kruik en zit er nu 4 liter water in de 5 liter kruik!


5) Eerst zet u schakelaar 1 om en laat deze gedurende een aantal minuten op “aan” staan, daarna zet u nummer 1 weer uit en zet u schakelaar 2 aan. Nu gaat u de andere kamer in, wanneer er licht brandt is het dus schakelaar 2. Brandt het licht niet dan is het dus 1 of 3, wanneer u even voelt aan de lamp weet u het antwoord, is de lamp nog warm, dan is het schakelaar 1 anders is het schakelaar 3.


6) De bestemming van de klant was het huis van de taxi chauffeur. De taxi chauffeur wist dat zijn vrouw vreemd ging maar niet met wie. Omdat de chauffeur dacht dat hij eindelijk de persoon gevonden had
waarmee zijn vrouw vreemd ging, vermoordde hij hem.


7) De oplossing is vrij eenvoudig, de chirurg is de moeder van de zoon en de echtgenote van de overleden man.


8) De hond was ook getraind om de krant naar zijn baas te brengen als deze bezorgt werd. Omdat de inbrekers dat wisten, smeerden ze superlijm op een krant en stopten deze in de brievenbus. De hond die op het kloppen op de deur was afgekomen nam de krant meteen in zijn bek. Toen de eigenaar thuis kwam moest hij met de hond naar de dierenarts om de krant uit de bek van het dier te laten verwijderen.


9) De man speelde Monopoly.


10) Drie mannen waren gestrand op een verlaten eiland, zonder eten. Om te overleven zworen ze een eed dat ze alle drie hun linkerarm zouden offeren als voedsel voor de hele groep. Een van de drie was een dokter die deze ingreep kon uitvoeren. Echter voordat de dokter zelf aan de beurt was voor de amputatie werden ze gered. De twee andere mannen vonden dat de eed nog steeds geldend was waarna de derde persoon zijn eigen arm liet amputeren en deze als bewijs verzond aan de twee anderen.


11) De man kwam terug van een zeer succesvolle vistocht en wilde snel aan zijn vis vrienden vertellen wat voor enorme vis hij gevangen had. Hij passeerde een telefooncel en besloot om zijn vrienden te bellen.
Echter in te telefooncel maakte hij bij reflex een gebaar om aan te geven hoe groot de vis was. Hierbij sloeg hij met zijn armen door het glas van de wand van de telefooncel waarna hij ter plekke doodbloedde.


12) De hele mensheid is de gedood door een vreemde ziekte, deze man was de enige overlevende. Overmand door eenzaamheid wil hij zelfmoord plegen. Als hij echter de telefoon hoort overgaan, beseft hij dat er nog een overlevende moet zijn en heeft hij spijt van zijn besluit.


13) De man loopt een bar naar binnen en hij vraagt een glaasje water omdat hij zeer hardnekkig de hik heeft. De man achter de bar besluit dat hij een betere oplossing heeft, hij pakt een pistool onder de bar vandaan en richt deze op de man die de hik heeft. Door de schrik is deze onmiddellijk van de hik verlost, waarna hij de man achter de bar bedankt en de bar verlaat.


14) Bert en Anneke zijn twee goudvissen die in een kom op de vensterbank rondzwommen. Toen echter een bal door het raam naar binnen kwam, viel de kom op de grond waarna de vissen overleden op de slaapkamervloer.


15) Deze man is zeer klein, hij kan met uitgestrekte vinger net het knopje van de zesde verdieping bereiken in de lift. Als er andere mensen in de lift staan dan vraagt hij hen om op de bovenste knop te drukken. Als de lift naar beneden gaat heeft de man geen moeite om de begane grond knop in te drukken.


16) Jan en Gerda rijden allebei in hun eigen auto weg van huis. Ze zijn met elkaar in gesprek via hun GSM telefoons. Door de telefoon hoort Gerda het ongeluk maar ze weet natuurlijk niet waar dat precies gebeurde, omdat ze zelf ergens anders in de stad rijdt.


Meer pagina’s over denkwerk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *