Intuïtie en onderbewustzijn

ijsberg afbeelding Deze pagina gaat over het onderbewustzijn en intuïtie, dit is ondanks wetenschappelijk onderzoek, geen exacte wetenschap, we proberen onze hersenen te bestuderen en logische verklaringen te vinden voor wat we van buitenaf kunnen testen en meten. Na het lezen van het boek “Wij zijn ons brein” van Dick Swaab, voelde ik enige weerstand bij zijn stelling dat vrije wil een illusie is en dat ons onderbewsutzijn alle beslissingen voor ons neemt en ons bewustzijn daarvan pas later op de hoogte stelt. Nadat ik dit op mij in liet werken, las ik daarna een stuk over het onderbewustzijn en intuïtie in het boek “Ja-maar, wat als alles lukt” en toen viel het kwartje op zijn plek. Er van uitgaande dat ons onderbewustzijn enorm veel groter is en enorm veel mee gegevens opslaat van al onze zintuigen en dat slecht een klein deel daarvan ook echt naar ons bewustzijn gaat, kunnen we stellen dat het onderbewustzijn een veel grotere invloed op ons heeft dan ons bewustzijn. Het onderbewustzijn regelt heel veel en kan dit ook bijzonder snel en dat is maar goed ook, we zouden gek worden als we alles wat onze zintuigen waarnemen bewust binnen krijgen en overal over na moesten denken. Meestal zijn deze onderbewuste beslissingen heel goed en vaak zie men ineens een oplossing zonder men zich kan herinneren hoe men hierbij kwam. Soms lijkt iets ook rationeel bedacht heel goed, maar zegt uw gevoel u dat er iets niet goed is. Dit onbewuste gevoel noemen we ook wel intuïtie. Ik wens u veel leesplezier, vriendelijk groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Wat is het onderbewustzijn.

Ik weet niet of u wel eens een ijsberg gezien heeft of een ijsklontje dat in het water drijft, slechts 10 tot 20 procent van het ijsklontje zit boven water en 80 tot 90 procent zit onder water. Dit is een goed vergelijk met de verdeling van het bewustzijn en het onderbewustzijn in onze hersenen. Ik lees meerdere varianten die aangeven dat slecht 5 tot 10 procent van onze hersenen het bewustzijn is en dat het onderbewustzijn 90 tot 95 procent in beslag neemt. De mens heeft zeer veel zintuigen die iedere seconde miljoenen prikkels naar onze hersenen sturen, onze ogen, oren, reuk, smaak, huid allemaal zijn ze continu bezig een enorme hoeveelheid data naar onze hersenen te sturen. Wanneer we zit allemaal bewust zouden waarnemen zouden we gek worden, bovendien zijn een groot deel van deze prikkels niet eens zo belangrijk. Ook hier lees ik dat verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat maar 1`op de 200.000 waarnemingen of prikkels ook echt ons bewustzijn bereiken.

Om dit even te verduidelijken zal ik een voorbeeld geven dat de meeste mensen wel kennen. Veel mensen rijden elke dag weer dezelfde route naar het werk, tijdens dit autorijden (maar ook fietsen) gebeurt er heel veel om ons heen, onze ogen sturen continue beelden van de weg voor ons, om ons heen, alle medeweggebruikers, alle borden, de snelheidsmeter, de radio die aanstaat, het is een enorme stroom aan prikkels die onze hersenen bereiken. Maar eigenlijk hoeven we bij deze rit nog amper bewust na te denken, we kennen de route, we kennen de wegen, we kennen onze auto en vaak merken we ineens dat we al halverwege zijn zonder dat we het zo snel inde gaten hadden. U stuurt meestal helemaal niet bewust, het corrigeren om recht op de weg te blijven rijden doet u meestal onderbewust, net als schakelen en u neemt echt niet alle verkeersborden en lijnen op de weg waar. Het bijzondere is dat u eigenlijk ALLES waarneemt maar dat u zich maar van een zeer kleine deel bewust bent. Ineens steekt er een fietser over en onmiddellijk trapt u op de rem, pas dan realiseert u zich wat er aan de hand is, uw onderbewustzijn heeft onmiddellijk ingegrepen toen er een afwijking was van het normale patroon en pas daarna werd het bewustzijn daarvan op de hoogte gebracht.

Eigenlijk doet het onderbewustzijn bijna alles en het stelt het ons bewustzijn hier achteraf van op de hoogte wanneer dat van belang is. Van de meeste dingen die ons lichaam doet zijn we ons niet bewust, ons hart klopt, we ademen, onze spijsvertering doet heel veel, maar ook bij complexe handelingen als lopen denken we niet bewust na over elke beweging en het onszelf in evenwicht houden. Het grappige is dat wanneer we ons er juist bewust mee bezighouden, zoals bijvoorbeeld evenwicht, het vaak helemaal mis gaat. We kunnen dus eigenlijk stellen dat ons bewustzijn alleen af en toe geconfronteerd wordt met het eindproduct van alle onbewuste processen.

Toch hebben we als kind geleerd om logische en rationeel na te denken en dit proberen we ons hele leven dan ook te doen. Maar wanneer we dit van een andere kant bekijken dan maken we nog steeds alle beslissingen onderbewust, maar zoeken we er bewust een oorzaak of redenen, zogenaamde voordelen en nadelen bij om de illusie te bevestigen dat we de beslissing bewust en rationeel genomen hebben. Een voorbeeld hiervan is het kopen van een huis, we hebben bepaalde wensen in gedachten en weten wat de mogelijkheden zijn. Op zich denken we dat we dus over de beslissing over het wel of niet kopen van een huis bewust kunnen kiezen. Maar een ieder die wel eens een huis gekocht heeft weet dat de beslissing of u wel of niet het huis gaat kopen een gevoel is bij de bezichtiging. Soms dan loopt u door een huis en weet u gewoon, dit is het. Pas later probeert u deze (onderbewuste) beslissing van voor en tegens en andere rationele verklaringen te voorzien om maar de indruk te wekken dat u er goed over nagedacht heeft en alles zorgvuldig heeft afgewogen. Het lijkt er op dat grote beslissingen zoals partnerkeuze, wel of niet een kind krijgen, wel of niet een baan accepteren e.d. allemaal door het onderbewustzijn worden genomen en achteraf door het bewustzijn van (voor ons) rationele argumenten voorzien worden.

In deze wereld waarin we geleerd hebben om logisch na te denken, verstandig te zijn en rationeel te denken roept dit innerlijke weerstand op, wij willen zo graag de baas zijn over onszelf en ons leven dat we niet snel willen accepteren dat eigenlijk alles wat we doen of denken door ons onderbewustzijn gedaan wordt. Omdat we toch wel regelmatig beslissingen nemen waar we achteraf niet een rationele verklaring voor hebben, bijvoorbeeld wanneer we heel snel een beslissing moeten nemen en dan toch vaak precies de goede beslissing nemen, noemen we deze spontane kennis maar intuïtie. We hebben het dan over onze intu?tie net alsof het een onderdeel (prestatie) van uzelf is waar u controle over heeft en wat een soort ondersteunende functie heeft voor het bewustzijn. (ego) We willen graag blijven geloven in de illusie dat we alles zelf in de hand hebben en alles zelf bewust doen en beslissen.

Maar wanneer we het goed bekijken dan word alles wat we doen, meemaken en denken bestuurd door enorm veel dingen en mensen om ons heen, een grote aaneenschakelingen van oorzaak en gevolg, waar wij onderbewust op reageren en zelfs handelen, zonder dat daar iets van eigen wil of vrije wil aan te pas komt. Zelfs al onze normen en waarden zitten in ons onderbewustzijn, gevoel voor recht en onrecht, gevoel voor overleven, alle ervaringen die we ooit hebben opgedaan en alle kennis die we ooit hebben opgedaan zit in ons onderbewustzijn. Van alles wat het onderbewustzijn doet brengt deze ons bewustzijn net voldoende op de hoogte om de illusie te wekken dat we zelf in control zijn. Het loslaten van dit idee dat we zelf volledig in controle zijn kan u een totaal andere blik op het leven geven. En rationeel heb ik bedacht dat dit inzicht het leven een stuk makkelijker maakt..

Wat noemen we dan intuïtie?

We kunnen er dus vanuit gaan dat we de meeste beslissingen in het dagelijks leven niet baseren op logische argumenten maar dat we vaak beslissingen nemen zonder dat we daar bewust over nadenken. Sommige mensen noemen het een stemmetje van binnen, beslissingen die u op het gevoel neemt en de meeste mensen noemen het intuïtie. Uw intuïtie is dus uw gevoel maar dit is niet hetzelfde als uw emoties, het grappige is dat emoties juist vaak verstorend werken op uw intuïtie. Sommige mensen noemen de intuïtie het zesde zintuig waarmee u dingen weet zonder te weten waarom u ze weet. Uw intuïtie baseert zich op alle ervaringen, kennis en indrukken die in uw geheugen zijn opgeslagen in de loop van uw leven en combineert dit en kent er een waarde aan toe die dan als een soort eindconclusie aan het bewustzijn gestuurd wordt. Het bewustzijn is eigenlijk helemaal niet zo geschikt voor het nemen van complexe beslissingen, het onderbewustzijn heeft daarvoor veel meer capaciteiten.

Uw intuïtie (of het stemmetje van binnen) heeft meestal gelijk maar in onze cultuur hebben we geleerd om vooral rationeel te zijn en niet zo naar onze intuïtie te luisteren. Maar wanneer u er op wilt en kunt vertrouwen dat uw intuïtie u zal vertellen wat u moet doen als zich iets voordoet, hoeft u zich niet zo druk te maken over alle mogelijke problemen die op uw weg zullen verschijnen. Wanneer u vertrouwen heeft dat uw intuïtie u goede raad zal geven wanneer dat nodig is dan hoeft u minder te piekeren. Wanneer u juist uw intuïtie probeert te negeren ontstaat er dus spanning, wanneer u in staat bent te vertrouwen op uw intuïtie blijf u dichter bij uzelf en voelt u zich beter.

Toch heeft uw intu?tie niet altijd gelijk, het is gebaseerd op al uw eerdere ervaringen en kennis die u heeft opgeslagen, dit hoeft niet altijd de juiste kennis te zijn. Ook kunnen slechte ervaringen en traumatische ervaringen een fout patroon achtergelaten hebben. Een bekend voorbeeld is dat vrouwen die een zeer dominante of zelf gewelddadige vader hebben gehad, dit ook later in een levenspartner opzoeken omdat dit op een of andere wijze een “vertrouwd” gevoel is. Maar ook een slechte eigenwaarde kan de intu?tie bijzonder verstoren. Dit soort verstoringen van de intuïtie kan door het opdoen van nieuwe ervaringen, het leren en inzicht krijgen maar ook (cognitieve) therapie weer bijgesteld worden.

Feitelijk is datgene wat we intuïtie noemen dus het “normale” proces van het onderbewustzijn, maar omdat we dingen toch graag als een op zichzelf staand “ding” willen zien, kunnen we het ook intuïtie noemen.

Boeken over dit onderwerp

Meer pagina’s over denkwerk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *