Contact

Nederlands

recente foto hein pragtWanneer u contact met mij wilt opnemen dan kunt u dit het beste doen via het email adres van deze website. U kunt ook bijlage zoals foto’s meesturen wanneer u bijvoorbeeld een vraag over een symbool heeft. Maar ook e-mails met vriendelijk berichten zijn altijd welkom. Heeft u een taalfout ontdekt of een andere onvolkomenheid dan hoor ik dit ook graag, ik probeer telkens weer de kwaliteit van deze website te verbeteren. Ongewenste e-mails zoals ongewenste aanbiedingen, phishing berichten en andere pogingen tot oplichting e.d. zullen door een streng ingesteld spamfilter verwijderd worden, zorg daarom altijd voor een goede onderwerp tekst en voldoende tekst in het bericht om niet als spambericht aangemerkt te worden. Het is desondanks mogelijk dat uw bericht in de spam box belandt, dit kan af en toe per ongeluk gebeuren. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

U kunt een email sturen naar: (heinpragt@outlook.com).


Social media

Persoonlijk facebook

Linkedin

Mijn Youtube kanaal


English

If you want to contact me, it is best to do so via the email address of this website. You can also add attachments such photos, for example if you have a question about a symbol. But also emails with friendly messages are always welcome. If you have discovered a spelling error or a mistake, I would also like to hear about it, I always try the improve the quality of this website. Junk emails such as unwanted offers, phisting messages and other attempts to scams etc. will be removed by a strict spam filter. So always make sure to use a good subject text and enough text in the message to not be marked as spam. It is nevertheless possible that your message ends up in the spam box, this can occasionally happen by accident. Regards, Hein Pragt.

You can email me at: (heinpragt@outlook.com).