Teksten bij overlijden

Uit persoonlijke ervaring weet ik dat men bij de dood van een familielid ineens geconfronteerd wordt met mooie afscheidsteksten voor de rouwkaarten, bidprentjes, rouwadvertentie in de krant en teksten op linten van bloemstukken. Een goede begrafenisondernemer heeft gelukkig veel voorbeeld rouwteksten en voorbeeld rouwkaarten tot zijn beschikking en weet vaak goed wat er wel en niet op moet staan. Toch is het uitzoeken van passende teksten voor een rouwkaart, bidprentje, rouwadvertentie of condoleance kaart vaak moeilijk en wil men toch graag een afscheid tekst die persoonlijk is en een beetje past bij de overledene. Daarnaast moet vaak ook nog veel geregeld worden voor een begrafenis of crematie en heeft men vaak veel verdriet en emoties bij het overlijden van een dierbare, waardoor het soms moeilijk is om dit soort belangrijke beslissingen op dat moment te moeten nemen. Op deze pagina staat een overzicht van mooie teksten, spreuken en gedichtjes die gebruikt kunnen worden bij het overlijden van een dierbare voor een uitvaart, rouwkaarten, condoleance kaarten, bidprentjes en rouwadvertenties. Maar ook voor andere dierbaren die teksten voor rouwbetuiging zoeken om hun medeleven uit te drukken staan op deze pagina mooie en passende voorbeeld teksten voor rouwbetuiging.

Teksten voor op een condoleance kaart

Door middel van een condoleance kaart kunt u mensen die achterblijven na het overlijden van een van hun dierbaren bijzonder steunen. Het is vaak wel moeilijk om een goede condoleance tekst te verzinnen voor een deelnemingskaart of rouwkaart. Het overlijden is een emotionele gebeurtenis en het laatste dat men wil is dat de ontvangers de boodschap op een verkeerde wijze kan opvatten. Omdat mensen het soms moeilijk vinden om de juiste woorden te vinden laten ze soms liever niets horen of kiezen ze voor een standaard rouwkaart, en dat is jammer. Een mooie rouwkaart waarbij u medeleven (geen medelijden) toont voor de nabestaanden maakt het voor deze nabestaanden vaak makkelijke het verdriet te verwerken. Om u hier iets meer te helpen heb ik op deze pagina een overzicht gezet van mooie woorden bij overlijden en korte mooie afscheidsteksten die u kunt gebruiken bij het schrijven van een condoleance kaart, deze teksten mag u vrijelijk gebruiken. Wanneer u deze pagina bezoekt na het overlijden van een dierbare wil ik u hierbij condoleren en veel sterkte toewensen in deze moeilijk dagen. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Spreuken en teksten bij overlijden, begrafenis of crematie.

Achter iedere traan van verdriet, schuilt een glimlach van herinnering.


Afscheid nemen bestaat niet, ik ga wel weg maar verlaat je niet.


Als de doden begraven zijn in de harten van de levenden, zijn zij waarlijk dood.


Als iets liefs je verlaat, blijft nog altijd de liefde.


Altijd samen in gedachten, in gedachten voor altijd samen.


Bang zijn voor de dood is hetzelfde als bang zijn om een oud en versleten kleed weg te gooien.


Begrafenissen zijn eerder een troost voor de levenden dan dat ze de doden tot iets dienen.


Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, maar ook de herinnering die je achterlaat.


Bijzondere mensen sterven niet, zij gaan wel, maar blijven toch voor altijd.


De dood bestaat niet, je gaat enkel terug naar huis.


De dood is, van alle bezoekers, de meest aangekondigde en de minst verwachte.


De dood moet geen kwaad geacht worden, als hij het einde is van een goed leven.


Degene die ik liefheb verlaat ik, om degene die ik liefhad terug te vinden.


Droom alsof je eeuwig zult leven, leef alsof je vandaag zult sterven.


Een droom is niet voorbij als je hem in je hart houd.


Een jong leven, te kort op deze aarde, maar toch van onschatbare waarde.


Elk afscheid is de geboorte van een herinnering.


Er is niets dat voorgoed verdwijnt als je de herinnering bewaart.


Heb geen angst voor de dood, want zolang wij er zijn is de dood er niet en als de dood er is zijn wij er niet meer.


Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzonder persoon.


Herinner mij zoals ik was, heel gewoon, heel bijzonder.


Herinneringen verbinden, wat het oog niet meer ziet.


Het afscheid door de dood is definitief, maar de herinnering onuitwisbaar.


Het eeuwige leven gaat schuil in het hart van de dood.


Het is net zo natuurlijk te sterven als geboren te worden.


Het mensenleven is niet eeuwig, maar het leven is eeuwig.


Het mooiste van het leven zijn de sporen van liefde die wij achterlaten als wij weggaan.


Hij leeft voort, geworteld in ons hoofd en in ons hart.


Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was.


Ik ben moe van deze lange reis, al wat ik vraag is een rustige slaap en dromen van hen die ik lief heb.


Ik heb tevreden geleefd, ik heb vrede met mijn lot en ik zal in vrede rusten.


Ik weet dat je er niet meer bent, maar begrijpen kan ik niet.


In de geschiedenis der tijden is het leven maar een roes, de realiteit is de dood.


Je beseft pas wat je mist als je het niet meer hebt.


Je liefde, kracht, je warmte en je lach, we zullen je missen, iedere dag.


Je mag wel om mij huilen, maar niet blijven huilen.


Liefde houdt niet op waar het leven eindigt.


Men moet niet huilen om wat niet meer is, maar gelukkig zijn om wat is geweest.


Met de dood wordt er geen punt achter ons leven gezet maar een komma.


Mijn dag was mooi, de nacht mag komen.


Net zoals de sterke stroom van een waterval niet kan worden gekeerd, zo is ook de beweging van een mensenleven, onomkeerbaar.


Niet waarlijk dood zijn zij die in onze harten leven.


Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, raak je mijn hart nog duidelijker aan.


Om je heengaan treuren wij, om wat je was zijn wij dankbaar.


Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij, in alle eeuwigheid ben jij.


Sommige dingen komen niet meer terug, maar blijven wel voor altijd in je hart.


Te mogen leven is bijzonder, het lijkt zo gewoon maar ‘t is een wonder.


Tijdig sterven, is de meest voorname vorm van zelfbehoud en waardigheid.


Treur niet over mijn dood, maar verblijd je over mijn leven.


Veracht de dood niet, maar aanvaard hem, daar ook hij een van de dingen is, die de natuur wil.


Wat op liefde gebouwd is, kent geen vergeten.


Wat zal het leven anders zijn nu jij er niet meer bent.


Wat zo diep in je hart zit kun je door de dood niet verliezen.


We lopen niet meer, we zweven, we stijgen boven ons mens-zijn uit.


Wij kennen het leven niet, hoe zouden wij dan de dood kunnen begrijpen?


Woorden schieten tekort en tranen overheersen.Korte gedichtjes bij begrafenis of crematie.


Zij die we liefhebben en verloren
zijn niet meer waar zij waren
maar zijn altijd waar wij zijn.


Those we have loved and lost,
are no longer where they were,
but are always where we are.


Nooit meer zul je door de tuin lopen,
waar iedere bloem en iedere plant,
getuigde van je zorgende hand.
Nu ging de hemeltuin voor je open.


Treur niet om mij, maar gedenk mij met een glimlach,
want er is nog zoveel licht.
Veeg de tranen uit je ogen,
breng een lach op je gezicht.


Slechts over blijft de herinnering,
van hoe ik leefde op aarde,
en voor degene die achterblijft,
heeft dat de meeste waarde.


Groot was zijn liefde,
groot het verdriet,
mooi de herinneringen,
die hij achterliet.


Ik wil de dromen van bergen dromen,
en zingen in een juichend vogellied.
Ik wil vergeten al mijn grauw verdriet,
en eindelijk weer de stille rust verwerven,
een kind van God te zijn – en anders niet.


Nu pijn en zorgen niet meer hoeven,
en de hemelse rust is gekomen,
zullen wij elkaar ontmoeten,
en vrolijk praten over vroeger.


Veel heb je ons gegeven,
veel heb je voor ons betekend,
plotseling uit ons leven gedreven,
blijf je in onze harten leven.


Leven is dankbaar zijn,
voor het licht en de liefde,
voor de warmte en de tederheid,
in mensen die ons omgeven,
leven is mensen en dingen omhelzen,
en weer loslaten….


De strijd heb je nimmer opgegeven,
zelfs toen het einde werd verwacht.
Je bleef geloven in het leven,
vol liefde, zorg en levenskracht.


Je was een rots in de branding,
en koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven,
alleen had je de wind niet mee.


Je naam staat in ons hart geschreven,
het eind kwam veel te gauw.
Maar in gedachten blijft steeds leven,
je liefde, zorgzaamheid en trouw.


Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.


Als het lichaam niet meer wil,
en het leven wordt een lijden,
kan men dankbaar zijn,
dat God het komt bevrijden.


Je gedachtenis zal immer blijven,
te vroeg ben je van ons heengegaan.
We houden van je en zijn je dankbaar,
voor alles wat je hebt gedaan.

Teksten voor linten van bloemstukken bij begrafenis of crematie.

Bij een rouwboeket wordt vaak een rouwlint gedaan waar men een laatste groet op zet of iets wat men als laatste groet of boodschap aan de overledene mee wil geven. Hier staat een lijst van veelvoorkomende teksten zodat u weet wat allemaal kan en mogelijk is. Het staat u vrij om zelf een tekst te kiezen maar let goed op dat de tekst niet verkeerd begrepen kan worden omdat het vaak wel om een zeer gevoelig moment gaat en mensen erg emotioneel zijn en ook erg emotioneel kunnen reageren. Laat uw tekst of groet daarom altijd respectvol zijn.


Afscheid nemen bestaat niet.


Bedankt.


Bedankt lieve [naam].


Bedankt voor … gelukkige jaren.


Bedankt voor alle liefde


Bedankt voor alle liefde die je ons gaf


Bedankt voor alles.


Bedankt voor alles wat je mij hebt gegeven


Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan


Bedankt voor de fijne tijd samen.


Bedankt voor je onvoorwaardelijke vriendschap


Bedankt voor wie je was.


Behouden vaart.


Dag lieve (naam)


Dag mijn lieve schat.


Dag vriend.


Dag vriendin.


Dank voor al jouw zorg en liefde.


Dank voor alle liefde.


De Heer is je herder.


De dood kan ons niet scheiden.


De hemel is een stuk rijker.


De herinnering blijft.


Een laatste groet.


Een laatste lieve groet.


Een schitterende ster aan de hemel.


Eindelijk rust.


Forever friends.


Goede reis.


Heel veel liefs.


Ik zal je missen.


Ik zal je nooit vergeten


In mijn/ons hart leef je voort.


In onze harten leef je voort.


Intens is onze verslagenheid.


Je blijft in onze herinnering.


Je blijft voor altijd in onze herinnering.


Je was zo lief voor ons.


Je zal voortleven in onze herinneringen.


Je zult altijd in onze herinnering blijven voortleven.


Jou te kennen was fijn, jou te missen doet ons pijn.


Laatste groet.


Lieve [naam], bedankt voor alles.


Lieve [naam] , rust zacht


Met grote dankbaarheid.


Met liefde gegeven.


Met oprechte deelneming.


Onmisbaar, dat ben jij voor ons.


Onuitwisbaar is de herinnering aan jou.


Onze laatste groet.


Onze liefde is voor altijd.


Ooit zijn we weer samen.


Rust in vrede.


Rust in vrede lieve [naam]


Rust zacht


Tot het einde gestreden.


Tot weerzien.


Uit het oog, maar niet uit ons hart.


Uw nagedachtenis zullen wij in ere houden.


Vaarwel.


Vechten hoeft nu niet meer, rust nu maar uit.


Veel liefs.


Veilig in Jezus armen.


Veilig opgenomen in het rijk van God.


Voor altijd bij God.


Voor altijd in ons hart.


Voor altijd mijn allerliefste.


Voorgoed uit ons midden maar niet uit ons hart.


We houden van je.


We zullen je missen.


We zullen je nooit vergeten.


Rouwverwerking en omgaan met de dood voor kinderen

Toen mijn moeder kwam te overlijden was mijn dochtertje nog vrij jong en hoe legt u uit aan een jong kind wat de dood is en wat een begrafenis of crematie is. Wij hebben dit boekje gekocht en samen met ons dochtertje gelezen. Dit heeft ons heel goed geholpen en onze dochter ook. Ik denk dat dit boekje haar heel erg geholpen heeft om met de dood van haar oma om te gaan en uiteindelijk is ze ook mee geweest naar de begrafenis en voor haar was het gewoon goed. Ik kan dit boekje oprecht uit eigen ervaring aanbevelen wanneer u een jong kind heeft dat geconfronteerd wordt met het overlijden van een grootouder. Het boekje gaat over oma Pluis die is doodgegaan en Nijntje heeft veel verdriet. Oma wordt thuis opgebaard en de begrafenis vindt plaats op een rustig plekje in het bos. Het boekje sluit goed aan bij de kinderlijke belevingswereld. Boekje bestellen bij bol.com

Samen met mijn kinderen heb ik het overlijden van mijn beide ouders (de grootouders van mijn kinderen) meegemaakt. Aangezien we kinderen in vrijwel elke leeftijdscategorie hebben moesten wel bij de diverse kinderen ook op verschillende wijze hier mee om gaan. Ook zagen we heel verschillende reacties bij onze kinderen. U hoeft uw eigen verdriet niet te verbergen voor kinderen, deze begrijpen vaak heel goed dat u verdrietig bent, maar daarnaast heeft u richting uw kinderen ook een taak als ouder om hen te helpen bij het verwerken van het verdriet.

Niet alleen het overlijden van grootouders, maar ook ouders, ooms en tantes, vriendjes of vriendinnetjes en zelfs huisdieren zal aanleiding zijn om hier op gepaste wijze met het kind over te praten en het kind te helpen bij de rouw en de verliesverwerking. Vertel uw kind vooral de waarheid maar wel in een bewoording die het kind op zijn leeftijd kan begrijpen. Het kan voorkomen dat het kind een schijnbaar emotieloze reactie geeft, dit kan betekenen dat het kind niet de emotionele gereedschappen heeft om met deze emoties om te gaan, probeer dit dan ook niet te forceren. Wacht tot het kind zelf er over wil praten maar bied wel de opening aan. Probeer de emoties van het kind te begrijpen en biedt troost.

Laat wel heel duidelijk het verschil blijken tussen slapen en dood zijn, het kind kan anders erg bang worden om te gaan slapen. Bij het verlies van een dierbare willen ouders vaak een kind de pijn besparen die ze zelf voelen maar deze vorm van bescherming tegen de realiteit kan bij een kind juist fantasieën en angsten aanwakkeren. Het kan lijken dat het kind snel weer tot de orde van de dag overgaat en weer gaan spelen, dit betekent echter niet dat ze niet meer verdrietig zijn of rouwen. Dot gedrag is te vergelijken met een volwassene die om zijn emoties te onderdrukken afleiding zoekt in het werk of het huishouden.

Tot ongeveer 3 jaar hebben kinderen nog geen tot weinig besef van de dood, hoewel ze wel kunnen rouwen om verlies, zijn ze vaak te jong om dood te kunnen begrijpen. Kinderen van 3 tot 6 jaar weten vaak wel het verschil tussen levend en dood hoewel ze niet het definitieve karakter van dood zien en denken dat iemand toch weer opstaat. Het is belangrijk om op een kinderlijk niveau duidelijk te maken dat dood niet hetzelfde als slapen is en dat de overledene nooit meer kan bewegen, niet meer horen of zien en dat hij niets meer voelt. Er zijn diverse boekjes die op het niveau van het kind kunnen helpen bij het begrip dood.

Kinderen van 6 tot 9 jaar beseffen vaak dat de dood iets definitiefs is wat soms beangstigend of verwarrend kan zijn voor het kind. Op deze leeftijd hebben ze vaak sterke belangstelling voor alles rond de dood zoals de begrafenis en het kerkhof. Kinderen van 9 tot 12 jaar begrijpen het fenomeen dood meestal heel goed en kunnen er heel volwassen over praten, echter dient ondanks dat ze op hun eigen wijze vaak het verdriet willen verwerken wel extra aandacht aan deze kinderen te geven.

Stichting Achter de Regenboog

Stichting Achter de Regenboog is er voor kinderen en jongeren, die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare binnen het gezin. Achter de Regenboog wil ervoor zorgen dat een kind, dat een dierbare heeft verloren door de dood, alleen of samen met het gezin, lotgenotencontact kan ervaren en daarmee onder meer kan ervaren dat het niet alleen is met zijn ervaringen. Daarom biedt Achter de Regenboog lotgenotenweekenden en verwante activiteiten aan Daarnaast wil Achter de Regenboog ervoor zorgen dat informatie en advies over kind en rouw breed toegankelijk is.
Klik hier: om naar de website van Achter de Regenboog te gaan.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *