Communicatie en relatie

communicatie en liefde Communicatie in liefde en relaties is soms een moeilijk onderwerp, in iedere relatie komen wel communicatieproblemen voor, iedereen heeft wel eens ruzie en wrijving en dit hoeft niet altijd gelijk tot relatieproblemen te leiden. Over het algemeen kunt u stellen dat we spreken van relatieproblemen als beide partners de problemen samen niet meer op kunnen lossen. Vaak blijft men in een kringetje (vicieuze cirkel) ronddraaien zonder dat men een oplossing ziet om hier uit te komen. Soms zijn de problemen terug te voeren op een gebrek aan praten en luisteren naar elkaar. Hulpverleners zijn steeds meer overtuigd dat de oorzaak van veel mislukte relaties het gevolg zijn van gebrekkige communicatie. Het blijkt dat partners voor het leven vaak goed met elkaar communiceren. Er is een groot verschil tussen praten en communiceren, partners hoeven geen echte praters te zijn als ze maar goed met elkaar communiceren. Vaak kunnen deze communicatieve vaardigheden nog aangeleerd worden zelfs als de relatie als bijna stukgelopen is. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Liefdesrelatie en communiceren

De meeste relaties beginnen met verliefdheid, zeker in deze periode kijken partners door een roze bril en is er een grote eensgezindheid zonder dat men veel hoeft te communiceren. Meestal hebben mensen zelfs de indruk dat ze goed kunnen communiceren omdat verliefdheid nou eenmaal blind maakt en er nog een grote interesse voor de ander is en alles nog nieuw is. Als de verliefdheid na een tijdje afneemt en zich om moet zetten in liefde komt de relatie meer onder druk te staan. Vaak moeten partners dan al samen problemen oplossen en dan is communicatie ineens echt belangrijk. Maar meestal worden de problemen niet toegeschreven aan slechte communicatie maar aan bijvoorbeeld slechte wil, een midlifecrisis, elkaar verwaarlozen omwille van de kinderen, dat de andere veranderd is of eindelijk zijn ware natuur laat zien. Als partners dan uit elkaar gaan zal de geschiedenis zich vaak herhalen, de nieuwe relatie is in het begin heel goed omdat deze ook weer in de verliefdheid fase zit maar na een aantal jaren ontstaan dezelfde problemen weer opnieuw.

Waarom kunnen partners soms zo slecht communiceren.

Er zijn veel verschillende redenen waarom partners slecht kunnen communiceren. Als kind leren we praten maar we leren vaak niet om te communiceren. Goed communiceren is vaak meer luisteren dan praten. Ook kan de woordenschat van beide partners erg verschillend zijn maar ook de communicatie stijl. Woorden zijn geen absolute begrippen maar staan ze voor beelden of gevoelens. Deze beelden en gevoelens kunnen bij beide partners heel verschillend zijn wat onbegrip tot gevolg kan hebben. Vaak praten partners wel is het resultaat vaak meer afstand in plaats van meer verbondenheid. Men voelt zich onbegrepen en gesprekken slaan snel om in verwijten, aanvallen en verdedigingen. Deze gesprekken lossen vaak geen problemen op maar verergeren deze vaker. Vaak groeit de wanhoop en hebben partners het gevoel dat ze elkaar niet meer kunnen bereiken of begrijpen.

Enkele belangrijke verschillen in communicatie stijlen.

 • De ene partner praat heel graag en de ander heeft een wat meer gesloten karakter of de ene partner kan wel goed over gevoelens praten terwijl de ander hier moeite mee heeft.
 • De ene partner vooral gericht is op het oplossen van een probleem terwijl de ander het probleem graag tot in details wil bespreken. Dit is een bekend mannen versus vrouwen probleem.
 • De ene partner heeft behoefte om te praten op een moment dat de ander daar even helemaal geen behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld bij het thuiskomen na het werk of als de ene partner in de ochtend iets later op gang komt. Het is belangrijk om dat moment te kiezen wanneer beiden open staan voor een gesprek.
 • De ene partner meer praat vanuit verstand en de ander meer praat vanuit gevoel. Zowel emoties als verstand zijn nodig binnen een goede relatie, het is belangrijk om elkaar op het vlak van het verstand én op het vlak van het gevoel te leren begrijpen.
 • De ene partner te snel kritiek geeft of verwijten maakt en de ander te snel in verdediging gaat. Hoewel gevoelsmatig de verwijten of de kritiek heel terecht zijn roept dit meestal verzet op bij de ander en is een strijd verzekerd en de afstand ook.
 • Ook komt het vaak voor dat partners wel goed of lang kunnen praten maar niet goed kunnen luisteren. Als u al halverwege de zin van de ander een antwoord klaar heeft luistert u meestal niet goed.
 • Als de brok grootte van beide partners erg verschillend is kan dit ook problemen geven. De een praat in korte duidelijke zinnen en de ander heeft een heel verhaal nodig om hetzelfde duidelijk te maken. Dit kan tot grote ergernis leiden wat goed luisteren weer moeilijk maakt. Als de een erg langdradig is zal de ander ongeduldig worden en in het geval van een kleine brok grootte kan de ander het gevoel hebben dat deze alles uit de ander moet trekken.
 • Als de kennis van de Nederlandse taal erg verschillend is kan dit ook tot grote problemen leiden. Als de ene partner woorden gebruikt die de andere partner niet helemaal begrijpt kan dit tot grote misverstanden leiden. Ook kan de partner met de iets kleinere woordenschat zich dom of ondergeschikt voelen en zich gaan verdedigen. Dit kan leiden tot een strijd om de communicatiestijl.

Tips voor betere communicatie binnen uw relatie.

 • Goed communiceren is vooral goed luisteren.
 • Wacht even en denk even na over wat u gaat zeggen voordat u antwoord geeft. Als u het antwoord al klaar heeft voor de ander is uitgesproken heeft u meestal niet goed geluisterd en niet goed nagedacht. Het zal iedereen wel eens overkomen zijn dat men iets gezegd heeft waarna men zich de tong wel kon afbijten van spijt.
 • Praat niet te lang achter elkaar en geeft de ander ook gelegenheid om te antwoorden. Twee monologen maken geen dialoog. Wanneer u zonder pauzes in te lassen achter elkaar door praat om uw mening duidelijk te maken, bereikt u vaak het tegenovergestelde omdat de ander halverwege uw verhaal al niet meer luistert omdat deze in het hoofd al bezig is met het antwoord op het eerste deel van wat u zei.
 • Let op uw houding, een open houding brengt dichterbij een gesloten houding zoals armen over elkaar zal afstand tot gevolg hebben. Als de ander een gesloten houding aanneemt kunt u hier ook uit afleiden dat uw benadering waarschijnlijk te aanvallend is waardoor de ander al niet meer open staat voor uw mening of suggestie. Probeer dan eerst weer de sfeer weer rustig te krijgen en de houding van de ander weer open te maken voor u verder gaat.
 • Probeer om de beurt te praten en probeer elkaar niet in de rede te vallen.
 • Probeer als antwoord eerst datgene wat te ander zei samen te vatten. Hiermee geeft u aan dat u goed luistert en door het in vragende vorm te doen kunt u polsen of u de ander goed begrepen heeft.
 • Spreek af dat het niet met elkaar eens hoeft te zijn, een goede afspraak om het oneens te zijn kan ervoor zorgen dat men elkaar niet hoeft te overtuigen van het eigen gelijk maar dat zonder aanval en verdediging men elkaars mening leert kennen. Accepteer dat de ander verschillend is en dat verschillen elkaar ook goed kunnen aanvullen.
 • Probeer extreme woorden zoals altijd of nooit te vermijden, dit zal namelijk altijd tot gevolg hebben dat de ander in verdediging en er een strijd ontstaat over altijd of nooit.
 • Blijf bij het onderwerp, het is heel eenvoudig (en soms ook een bewust verdedigings mechanisme) om het gesprek naar een ander onderwerp om te buigen. Als het gesprek een andere kant opgaat, spreek dan af om daar een andere keer over te praten en nu bij het ene onderwerp te blijven.
 • Leer accepteren dat de ander anders is en dat u dat niet kunt veranderen. Als u deze verschillen kunt koesteren in plaats van een strijdpunt maken zal dit meer saamhorigheid tot gevolg hebben.

Wanneer partners beiden goede wil hebben maar de communicatie een probleem blijft dan is relatietherapie een goede oplossing. De therapeut kan als derde partij het gesprek in goede banen lijden en aangeven waar de communicatieproblemen van beide partners zitten. Door te werken aan goede communicatie kan een relatie weer opbloeien en een veilige stabiele relatie voor het leven worden. Hoewel de meeste mensen bij het aangaan van een relatie meer op uiterlijke chemie en uitstraling letten is het volgens mij net zo belangrijk om in de eerste fase al af te tasten of je goed kunt communiceren en of de belangstelling en het kennis niveau een beetje op elkaar aansluit. Deze zaken zijn voor een langdurige goede relatie meer belangrijk dan lichamelijke aantrekkingskracht. In een goede relatie is er zowel lichamelijke passie als geestelijke verbondenheid.

Waarom en luisteren mannen zo slecht en praten vrouwen zoveel?

Een veelgehoorde klacht van vrouwen is dat mannen zo slecht kunnen luisteren en een veelgehoorde klacht van mannen is dat vrouwen altijd zoveel praten. Nu is het nog niet zo’n probleem wanneer mannen gewoon met andere mannen en vrouwen met andere vrouwen praten, maar meestal zijn er wel communicatieproblemen als een man en een vrouw met elkaar praten. Communicatieproblemen zijn een groot onderdeel van veel relatieproblemen waarbij partners elkaar niet lijken te begrijpen en het soms inderdaad lijkt alsof ze van twee verschillende planeten komen. John Gray is zeer bekend geworden met zijn theorie dat mannen en vrouwen zo verschillend zijn dat het lijkt alsof de vrouwen van de planeet Venus komen en de mannen van de planeet Mars en dat ze zijn samengekomen op de aarde. Ik heb al zijn boeken gelezen maar uiteindelijk blijft het hetzelfde concept vanuit telkens een ander standpunt bekeken. Veel van de communicatieproblemen kunnen verminderd worden als zowel mannen als vrouwen leren dat de partner op een andere wijze communiceert en dat beide partijen niet uit onwil slecht met elkaar kunnen communiceren maar vaak uit onmacht. Wanneer men elkaars wijze van communiceren begrijpt en er rekening mee kan houden zijn mannen en vrouwen redelijk goed in staat om met elkaar te communiceren.

Eerst wil ik even ingaan op het ontstaan van deze verschillen in communicatie tussen mannen en vrouwen zoals ze ontstaan zijn in de oertijd. Door de eerste honderdduizenden generaties is er in de evolutie van de mens zijn er een aantal specialisaties ontstaan in de hersenen van mannen en vrouwen die heden ten dage nog steeds in onze genen aanwezig zijn. Het probleem is dus dat de ontwikkeling binnen onze maatschappij sneller gaat dat onze genen kunnen bijhouden. In de oertijd moesten mannen tijdens de jachttochten snel en efficiënt met elkaar communiceren. Communicatie was heel erg gericht op het ondernemen van actie en de man moest zich vooral niet laten afleiden door andere signalen uit zijn omgeving. Vrouwen gebruikten communicatie vooral in de groep vanuit een sociaal oogpunt en vrouwen waren dus wel heel erg gericht op signalen uit te omgeving. Door middel van taal en lichaamstaal waren vrouwen in staat om de gemoedstoestand van de andere groepsleden in de gaten te houden en hier op te reageren.

Wanneer we naar de verschillen in de hersenen van mannen en vrouwen kijken dan gebruiken mannen als ze praten slechts ??n hersenhelft, bij vrouwen werken de twee hersenhelften samen en zijn er veel meer gebieden bij de communicatie betrokken. Mannen zijn tegenwoordig nog steeds erg op actie en oplossen van problemen gericht terwijl vrouwen meer communiceren vanuit een sociaal oogpunt. Mannen communiceren vrij direct en gebruiken weinig woorden, vrouwen communiceren vaak indirect en gebruiken veel meer woorden. Wanneer twee vrouwen een probleem hebben zullen ze er uitgebreid met elkaar over gaan praten, ze zullen zich inleven in het gevoel van de ander en na het gesprek zullen ze zich waarschijnlijk beiden beter voelen en hebben ze misschien een oplossing gevonden. Wanneer twee mannen een probleem bespreken wisselen ze enkele zinnen en gaan dan bijna onmiddellijk over op actie om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

De gemiddelde vrouw wil over haar zorgen en problemen kunnen praten en is niet in eerste instantie gericht op het vinden van een oplossingen, maar het delen van gevoelens. De man ervaart het praten van de vrouw als een vraag om hulp en is in die situatie vooral geneigd oplossingen te gaan zoeken en aan te bieden. Hij luistert (voor het gevoel van de vrouw) vrij kort en denkt dan dat hij het probleem wel even kan oplossen. Daardoor voelt de vrouw zich juist afgescheept en afgewezen want zij heeft behoefte aan iemand die luistert en haar begrijpt. Door de ongevraagde oplossing die met alle goede bedoelingen aangeboden wordt, voelt ze zich niet serieus genomen door de man. De man begrijpt niet waarom de vrouw ontevreden is met zijn oplossing en begrijpt echt niet waarom de vrouw er nog steeds over wil praten. De vrouw heeft dus de indruk dat de man niet naar haar luistert, echter zijn mannelijke hersenen staan hem hierbij in de weg.

Wanneer vrouwen duidelijk maken dat ze geen oplossing willen maar alleen over het probleem willen praten en mannen de tijd nemen om zonder het aanreiken van een oplossing te luisteren, zouden heel wat conflicten tussen mannen en vrouwen voorkomen kunnen worden. Men zou kunnen denken dat de communicatietechniek van vrouwen beter afgestemd is op deze tijd dan die van de mannen, echter in een noodsituatie zoals een noodlanding is de korte en directe communicatietechniek van de man nog steeds in het voordeel.

Boeken over communicatie in liefde en relatie

praten partnerPraten Met Je Partner, voor liefde kun je kiezen Annette Heffels schreef een bestseller over vrouwen, mannen en relaties. Dit boek geeft nieuwe energie aan elke relatie! Annette Heffels leert paren zich vriendelijker en met meer begrip ten opzichte van elkaar te gedragen. Ze vertelt dat ergernissen, meningsverschillen en ruzies geen teken zijn dat de liefde over is, maar ontstaan als je elkaar beter leert kennen. De kunst is om oplossingen te vinden waarbij je het “anders zijn” van de partner respecteert. Pogingen om je partner te veranderen naar je eigen beeld en gelijkenis zijn over het algemeen heilloos. Als je echter je eigen gedrag verandert, kan de ander onmogelijk dezelfde blijven. Dit is een praktisch boek met veel praktijkvoorbeelden, opdrachten en adviezen. En vooral is het zo herkenbaar…
kopen knop


waarom luister je nietWaarom luister je niet? Helder communiceren met je partner Relatietherapeut Jean-Pierre van de Ven laat in zijn nieuwe boek `Waarom luister je niet? zien dat helder communiceren met je partner de sleutel tot een goede relatie is. Niemand heeft betere oplossingen voor relatieproblemen dan stellen zelf. Als partners met elkaar praten zonder elkaar af of aan te vallen, bedenken ze samen de beste manieren om het weer leuk te hebben met elkaar. Maar hoe kun je echt met elkaar in gesprek raken? En hoe kun je jullie oplossingen vervolgens in praktijk brengen? Aan de hand van herkenbare situaties in zijn spreekkamer en een toegankelijke uitleg van psychologische theorie?n, laat Jean-Pierre van de Ven in `Waarom luister je niet? zien dat je zelf de weg weet uit het woud van relatieproblemen.
kopen knop


Meer pagina’s over communicatie & taal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *