Auteursrecht en copyright

copyright en internet Wanneer u een eigen internetsite gaat maken komt u automatisch in aanraking met het auteursrecht en copyright. Op de pagina’s die u maakt zult u, als deze zich voldoende onderscheiden van andere pagina’s automatisch auteursrecht (copyright) hebben. Maar ook moet u rekening houden met het feit dat teksten en afbeeldingen die u gebruikt wel eens onder de auteurswet kunnen vallen en dat er copyright op bepaalde onderdelen zit. Over deze twee zaken gaat de volgende internetpagina. Met vriendelijke groet, Hein Pragt

Wat is auteursrecht / copyright en hoe krijgt u dit.

Dit is eigenlijk heel eenvoudig, als u een tekst heeft geschreven, een afbeelding heeft gemaakt of een foto heeft genomen dan heeft u daarover zeggenschap. Anderen mogen er niet zomaar mee doen wat ze willen en dat is geregeld in de Auteurswet. Wat u gemaakt heeft mag niet zonder uw toestemming gebruikt worden op andere internet pagina’s of in enige andere vorm openbaar gemaakt worden. Dus als u een mooie internet pagina gemaakt heeft met uw eigen teksten en afbeeldingen en u zet uw naam er bij dan valt deze pagina vanaf het moment dat u deze op het Internet plaatst onder de bescherming van de auteurswet. Om copyright te laten gelden is verder geen enkele melding of registratie nodig. Als iemand met knip en plakwerk uw pagina of een deel van uw pagina gebruikt op zijn of haar eigen site is deze persoon strafbaar.

Voorwaarden.

1. Het werk moet een eigen, persoonlijk karakter hebben, het moet origineel zijn.

  1. Het werk moet daarnaast ook zintuiglijk waarneembaar zijn, dus te zien, te lezen of te horen.

Een internet pagina, een afbeelding of een artikel moet dus oorspronkelijk zijn. U mag bijvoorbeeld een bestaand verhaal of artikel in uw eigen woorden weergeven of u mag bijvoorbeeld het bestaande telefoonboek als internet pagina namaken als u zelf de gegevens verzamelt. Kopi?ren is dus verboden.

Automatisch.

auteursrecht / copyright ontstaat dus automatisch door het maken en publiceren van het werk. Ook al zou u het werk willen laten deponeren of registreren kan dat in Nederland ook helemaal niet. Wat aan te bevelen is voor internet pagina’s is dat u de oude versies van de site in een archief bewaart zodat u kunt aantonen dat u het werk op een bepaalde datum gepubliceerd hebt. Ook kunt u het werk aanbieden voor een officieel dagwaarmerk bij de belastingdienst of een notaris.

Hoe lang heeft u auteursrecht / copyright.

Het auteursrecht biedt de maker van een werk de exclusieve zeggenschap over gebruik van het beschermde werk. De maker kan anderen, eventueel tegen financi?le vergoeding, toestemming geven om zijn werk te gebruiken. Na de dood van de maker vervalt het auteursrecht / copyright automatisch aan zijn erfgenamen. Het auteursrecht eindigt 70 jaar na de dood van de maker.

Waar moet u rekening mee houden bij copyright

Waar moet u rekening mee houden als u een eigen internetpagina op het internet zet. Als eerste stap zult u moeten controleren of de tekst en de afbeeldingen niet onder copyright wetgeving vallen. In het geval van afbeeldingen kunt u putten uit de bibliotheken met vrije afbeeldingen op het internet, verzamel Cd’s met copyright vrije afbeeldingen of door u zelf gemaakte afbeeldingen. Pas dus op met het zomaar knippen en plakken van afbeeldingen uit andere internetsites.

Als u foto’s op uw pagina wilt plaatsen dient u toestemming te hebben van de personen op de foto, als een persoon op de foto aangeeft dat deze niet op uw site wil staan, moet u de foto onmiddellijk verwijderen.

U mag op uw site geen beeldmerken van bekende merken plaatsen of de stijl en kleurstelling van een bekende site nabootsen. Ook hier kunt u problemen door krijgen.

U mag niet tekst door middel van knip en plakken van andere pagina’s overnemen zonder toestemming van de maker van die tekst. Ook als de maker niet vermeld staat kan er sprake zijn van copyright als duidelijk kan zijn wie de maker is, bijvoorbeeld doordat de pagina “De artikelen van Jan” heet. U mag wel een tekst die u van een andere site haalt in uw eigen woorden weergeven. De nieuwe tekst dient dan wel voldoende af te wijken van het oorspronkelijke werk. Kortom: Wees origineel?..

Wat te doen bij misbruik van copyright

Wat te doen als iemand uw werk zonder toestemming gebruikt? Stel u heeft een mooie internetsite gemaakt en u ontdekt dan iemand uw tekst of afbeeldingen zonder uw toestemming heeft overgenomen. Wat kunt u dan doen. Ten eerste dient u de persoon in kwestie via post of e-mail kenbaar te maken dat hij of zij materiaal gebruikt waarop u copyright heeft, met het verzoek dit te verwijderen. Ook kunt u bijvoorbeeld deze persoon toestemming geven het materiaal te gebruiken als deze een correcte bronvermelding opneemt op zijn pagina of een link plaatst naar uw pagina. U kunt dus vragen om verwijderen of toestemming geven onder voorwaarden, u heeft de keuze want u bent de rechthebbende en kunt de voorwaarden zelf bepalen. U kunt zich hierbij beroepen op de auteurswet.

Meestal is de zaak hiermee opgelost, maar als deze persoon te kennen geeft niet aan uw verzoek te willen voldoen, kunt u een klacht indienen bij de internet provider waar deze persoon de homepage ruimte heeft. U kunt u klacht het beste aan abuse@providernaam.nl richten. De provider zal de persoon alsnog een keer manen aan uw verzoek te voldoen als deze denkt dat u in uw gelijk staat. Lever daarom bewijs mee dat u de eigenaar van het oorspronkelijke werk bent. Als dit ook geen resultaat heeft zult u de juridische weg moeten volgen. Dit gaat u waarschijnlijk geld kosten en u moet zelf beslissen of dit het waard is. U kunt proberen de kosten die u maakt terug te vorderen van de gedaagde partij.

Ook is er een mogelijkheid om zelf en enkele vaste bezoekers van uw site, de diefstal van de internetsite kenbaar te laten maken via e-mail of in het gastenboek van de aangeklaagde. Ook dit wil nog wel eens helpen.

Wat is de Creative Commons licentie?

Creative Commons biedt auteurs (en alle andere creatieve makers) de vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten / copyright om te gaan. Er is een keuze uit zes (gratis) beschikbare standaardlicenties en hiermee bepaalt de auteursrechthebbende in welke mate zijn of haar werk verder verspreid mag worden en onder welke voorwaarden dit mag. De auteursrechthebbende behoud zelf alle rechten, maar geeft aan anderen toestemming om het werk te verspreiden, met anderen te delen of bij sommige licenties ook om het werk te bewerken. Het aanbieden van je werk onder een Creative Commons licentie betekent dus niet dat men zijn auteursrechten / copyright opgeeft. Een vooruitstrevende omroep als de VPRO biedt sinds kort ook film materiaal aan onder de Creative Commons licentie waardoor het vrij te verspreiden is.

Samenwerking met Buma/Stemra

Sinds kort is de Buma/Stemra een samenwerking aangegaan (onder het motto: if you can’t beat them, join them) door middel van een pilotproject met het alternatieve licentiesysteem Creative Commons. Hierbij mogen deelnemers hun werk gratis verspreiden voor niet promotionele doeleinden en zorgt Buma/Stemra voor de inning van vergoedingen als het werk bijvoorbeeld op de radio wordt
gedraaid. Dit is een unieke pilot, omdat Creative Commons een totaal andere benadering heeft van auteursrecht / copyright dan de grote collectieve rechtenorganisaties en in het verleden vaak lijnrecht tegenover Buma/Stemra stond. Een voordeel van deze samenwerking voor de Buma/Stemra is dat ze alsnog kunnen gaan innen bij commercieel gebruik en dat kan al het geval zijn als iemand met een
paar advertenties zijn eigen Internetsite of blog bekostigd.

De organisatie Creative Commons

De organisatie Creative Commons werd in 2001 in Amerika opgericht door Lawrence Lessig met als doel auteurs, kunstenaars en wetenschappers de vrijheid te geven om op een flexibele manier met hun auteursrechten / copyright om te gaan. Het idee is: zoveel mogelijk werk voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken. Als het werk onder het reguliere auteursrecht valt, moet daar altijd toestemming voor gevraagd worden aan degene die in het bezit is van het copyright. Dat kan de maker zelf zijn, maar ook nabestaanden of rechtenorganisaties. In Nederland zijn ongeveer 250.000 werken beschermd met deze licentie, wereldwijd ligt dat aantal op rond de 100 miljoen.

Nawoord

Vaak denkt met dat het internet zo groot is dat controle op copyright niet meer mogelijk is of dat men als hobby internet pagina maker niet onder de copyright wetgeving valt. Als u een pagina op het Internet zet bent u juridisch aansprakelijk voor uw publicatie onafhankelijk of u dit nu als hobby of als bedrijf doet. Veel mensen die een Internetsite in elkaar knippen en plakken houden hier geen rekening mee. De meeste internet providers die homepage ruimte aanbieden hebben onder meer in hun voorwaarden staan dat u zich aan de copyright wetgeving dient te houden. Als er bij de internet provider een klacht binnenkomt dan zal deze u er meestal op attenderen. Als strafmaatregel kan de provider uw abonnement opzeggen.


Meer pagina’s over communicatie & taal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *