Citaten voor managers

Volgens het bekende woordenboek van Dale is een citaat een passage die letterlijk uit een andere bron wordt overgenomen. Het is vaak een letterlijke uitspraak van iemand anders die de spijker precies op de kop slaat. Een goed citaat kan soms meer uitdrukken dan een lang verhaal. Een citaat dat vaak gebruikt wordt, kan op termijn zelfs een spreekwoord of gezegde worden. Iedereen kan een uitspraak doen die later als citaat verder door het leven zal gaan, er is een uitzondering die ik u niet wil onthouden. Volgende de Nederlandse wet is het verboden om het Nederlandse staatshoofd te citeren. (In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks voor om dat dit verbod af te schaffen). Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan zelf verantwoordelijk voor de weergave. Managers laten een stuk soms voorafgegaan door een motto in de vorm van een (min of meer raadselachtig) citaat. De schrijver geeft hiermee een hint voor de interpretatie van het stuk en probeert de lezer onmiddellijk te boeien. Ook een internet pagina kan door middel van een goede spreuk interessanter worden en de aandacht van de lezer naar zich toe trekken. Op deze pagina staan een aantal spreuken en citaten die voor dit doel gebruikt kunnen worden.
Vriendelijke groet, Hein Pragt.


We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)Aandelenkoersen fluctueren, de waarde van goederen fluctueert, waarom zouden wij dan verwachten dat winsten in een gelijkmatige lijn toenemen?
(William G. Shenkir)


Adviseurs zijn mensen die van een heuvel omlaag komen om de gewonden af te schieten nadat de strijd gestreden is.
(Doc Blakely)


Alles wat je verliest verdubbelt automatisch in waarde.
(Mignon McLaughlin)


Als de klant nee zegt, begint de verkoop.
(Hans van Wijlandt)


Als een miljoen mensen een stommiteit geloven, is het nog steeds een stommiteit.
(Onbekend)


Als er al een geheim voor succes is, dan is dat het vermogen om dingen te bekijken vanuit zowel het oogpunt van iemand anders als dat van zichzelf.
(Henry Ford)


Als er een manier is om het beter te doen, vind die dan.
(Thomas A. Edison)


Als iemand met ervaring iemand met geld ontmoet, zal degene met ervaring het geld krijgen, en degene met geld zal wat ervaring krijgen.
(Leonard Lauder)


Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker.
(Abraham Maslow)


Als ondernemers en managers elkaar begrijpen is er iets mis!
(R. de Jonge)


Als u faalt, bent u misschien teleurgesteld, maar u bent gedoemd als u het niet probeert.
(Beverly Sills)


Als u iets gedaan wil krijgen, geef de klus aan iemand die het druk heeft.
(Scott Parker)


Argumenten moet je niet tellen, maar wegen.
(Cicero)


Begin met goede mensen, stel de regels vast, communiceer met je personeel, motiveer hen en beloon hen. Als je al die dingen goed doet, kan het niet fout gaan.
(Lee Iacocca)


Beledigingen zijn de argumenten van hen die ongelijk hebben.
(Rousseau)


Bij rustig weer kan iedereen gemakkelijk stuurman zijn.
(Oosterse wijsheid)


Communicatie is vaak het grootste probleem van de oplossing.
(Hein Pragt)


Creéer nu je eigen toekomst, voordat een ander het voor je doet.
(Onbekend)


De enige plaats waar succes voor werk komt, is het woordenboek.
(Vidal Sassoon)


De grootste fout die een baas kan maken, is niet te zeggen: ‘Goed gedaan’.
(John Ashcroft)


De klant is koning, mits deze zich koninklijk gedraagt.
(W.J. Gerritse)


De mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren als te praten.
(Onbekend)


De mooiste kunstwerken en de beste uitvindingen zijn bedacht door mensen die heel eigenwijs anders durfden te zijn.
(Hein Pragt)


De waarheid van gisteren is de onzekerheid van vandaag en de illusie van morgen.
(Frank Volmer)


De zwakheid van de mens is dat hij dingen wil weten, die hij liever niet zou weten zodra hij ze eenmaal weet.
(Moliére)


De Winst- en Verliesrekening van een onderneming kan worden vergeleken met een bikini, wat deze laat zien is interessant, maar wat deze verbergt is essentieel.
(Burton G. Malkiel)


Dingen hebben alleen de waarde die we eraan geven.
(Moliére)


Diplomatie is de kunst om “brave hond” te zeggen, totdat je een stok gevonden hebt.
(Onbekend)


Discussiéren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.
(Quillen)


Doe alleen maar zaken met mensen van wie je weet dat hun woord evenveel waard is als een geschreven contract. Maak niettemin altijd een contract.
(Gary Knight)


Doe wat je echt graag wilt en je zult geen dag in je leven echt aan het werk zijn.
(Onbekend)


Echt belangrijke mensen zijn mensen voor wie belangrijk zijn niet belangrijk is.
(H.De Dijn)


Echt respect moet je verdienen, afgedwongen respect veroorzaakt meestal het tegenovergestelde.
(Hein Pragt)


Een adviseur is iemand die zijn klant bijna genoeg bespaart om zijn rekening van te kunnen betalen.
(Arnold H. Glasow)


Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond.
(Albert Einstein)


Een bedrijfsleider moet zijn autoriteit ontlenen aan zijn competentie, niet aan het feit dat hij toevallig de baas is.
(J. De Clerck)


Een computer is zo snel, hij maakt meer rekenfouten per seconde dan 1000 geleerden in een jaar.
(Onbekend)


Een debat is meestal een verhit gesprek, waarbij twee mensen tegen elkaar praten en naar zichzelf luisteren.
(Buddingh)


Een deskundige is iemand die er op het laatste ogenblik wordt bijgehaald om een deel van de schuld te krijgen.
(Sam Ewing)


Een diploma is een bewijs van wat je hebt gedaan, niet van datgene wat je kunt.
(Onbekend)


Een dwaas doet zijn ervaringen bij zichzelf op, de wijze bij anderen.
(Onbkend)


Een expert is iemand die binnen een beperkt vakgebied alle mogelijke fouten heeft gemaakt.
(Onbekend)


Een machine kan het werk van vijftig gewone mensen doen. Geen enkele machine kan het werk verrichten van één bijzonder mens.
(Elbert Hubbard)


Een manager is waard wat overeind blijft na zijn vertrek.
(Ton Soons)


Een nederlaag is vaak een tijdelijke toestand.Pas door op te geven wordt hij permanent.
(Onbekend)


Een onderneming die niets anders voortbrengt dan geld is een armzalig soort van organisatie.
(Henry Ford)


Een slecht werkman geeft zijn gereedschap de schuld.
(Engels gezegde)


Een vergadering is een bijeenkomst van belangrijke mensen die alleen niets kunnen doen, maar samen kunnen besluiten dat er niets gedaan kan worden.
(John F. Sullivan)


Geld verdienen verplicht mensen nog niet tot het verspelen van hun eer of geweten.
(Baron Guy)


Gezond verstand is de collectie vooroordelen die je verzameld hebt voordat je achttien was.
(Albert Einstein)


Grote firma s zijn geslaagde kleine firma’s.
(Robert Townsend)


Het enige blijvende concurrentievoordeel is het vermogen om sneller te leren dan de concurrenten.
(Arie de Geus)


Het is de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden en het management om mensen de mogelijkheden en verantwoordelijkheden te geven die hen in staat stellen in hun werkomgeving als mensen te groeien.
(Sir John Harvey-Jones)


Het is gemakkelijk om dapper te zijn op een veilige afstand.
(Oosterse wijsheid)


Het is gemakkelijk om flexibel te zijn als je geen ruggegraat hebt.
(Onbekend)


Het is niet moeilijk om beslissingen te nemen als men weet wat zijn waarden zijn.
(Roy Disney)


Het kan een klant niets schelen wat een project kost, wel hoeveel hij ermee bespaart.
(Joachim Graf)


Het kapitaal van een onderneming wordt niet bepaald door de prachtige produkten of fantastische dienstverlening, het kapitaal van een onderneming wordt bepaald door de mensen die deze onderneming maken.
(Jan-Willem Koppers)


Het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen.
(Onbekend)


Het probleem van meedoen aan de érat raceé is dat je zelfs als je wint, nog steeds een rat bent.
(Lilly Tomlin)


Het verschil tussen 999 en 1000 is niet zo groot als het verschil tussen 1 en 2.
(Onbekend)


Het zijn altijd degenen die niets doen die willen dat alles volgens de regels gebeurt.
(Philippe Bouvard)


Hij die anderen controleert kan machtig zijn, maar hij die zichzelf kan controleren is machtiger.
(Onbekend)


Hoe groter het hoofdkantoor, hoe decadenter de onderneming.
(Sir James Goldsmith)


Hoe heerlijk is het om zijn eigen overtuiging uit de mond van een ander te horen.
(Goethe)


Iedereen hoort immers alleen datgene wat hij begrijpt.
(Johann Wolfgang von Goethe)


Ieder mens is de architect van zijn eigen lot.
(Appius Caecus)


Iemand die zijn privileges waardeert boven zijn principes verliest beide snel.
(Dwight David Eisenhower)


Ik heb in mijn leven meer geleerd door te luisteren dan door te spreken.
(Onbekend)


In een hiérarchie stijgt elk personeelslid tot het niveau van zijn incompetentie.
(Dr. Laurence J. Peter)


In een kenniseconomie is een goede onderneming een gemeenschap met een doel, niet een eigendom.
(Charles Handy)


In het moderne zakenleven vrezen we niet de schurk, maar de eerlijke man die weet wat hij doet.
(Owen D. Young)


In te hoge verwachting schuilt de grootste teleurstelling.
(Hein Pragt)


Je hebt twee soorten dwazen. De eerste zegt: Het is oud, daarom is het goed. De tweede zegt: Dit is nieuw, daarom is het beter.
(Laurence Peter)


Je hoeft geen ander mens te worden, om dingen eens anders aan te pakken.
(Onbekend)


Je kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.
(Jack Penn)


Kapitalisme is het verbazingwekkende geloof dat de meest ondeugende mensen de meest ondeugende dingen zullen doen ten behoeve van wat het beste is voor iedereen.
(John Maynard Keynes)


Kennis is van geen waarde tenzij je deze in de praktijk brengt.
(Heber J. Grant)


Kijk niet veelbetekenend maar beteken veel.
(Onbekend)


Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd.
(Familieleus Gucci)


Leer van andermans fouten, want het leven is te kort om ze allemaal zelf te maken.
(Onbekend)


Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal.
(Albert Einstein)


Management is de dingen goed doen, leiderschap is de goede dingen doen.
(Peter F. Drucker)


Men dient namelijk voor ogen te houden dat niets qua voorbereiding moeilijker, qua succes twijfelachtiger en qua uitwerking gevaarlijker is dan zichzelf opwerpen als iemand die vernieuwing wil doorvoeren.
(Niccolo Machiavelli)


Men verliest een vijand als men hem tot vriend maakt.
(Onbekend)


Niemand verdwaalt op een rechte weg.
(Goethe)


Niet omdat het moeilijk is durven we niet, omdat we niet durven is het moeilijk.
(Onbekend)


Ons eigenbelang is een prachtig werktuig om ons op aangename wijze zand in de ogen te strooien.
(Blaise Pascal)


Pas op voor grootspraak, er kan iemand in de buurt zijn die je als kind heeft gekend.
(Oosterse wijsheid)


Praten zonder denken is als schieten zonder richten.
(Onbekend)


Prijs is wat je betaalt, waarde is wat je krijgt.
(Warren Buffett)


Specialiseren is steeds meer weten over steeds minder.
(Onbkend)


Stap 1 van het oplossen van een probleem is te erkennen dat je een probleem hebt.
(Raffiek Torreman)


Succes betekent alleen maar doen wat je goed kan en de rest door de anderen laten doen.
(Samuel Goldstein)


Tegenpolen trekken elkaar aan. Zo ook problemen….
(Onbekend)


Tegenwoordig kennen de mensen de prijs van alles en de waarde van niets.
(Oscar Wilde)


Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn.
(Albert Einstein)


Trek het je niet aan als iemand je gemeen noemt, trek het je aan als je gemeen bent.
(Spaans spreekwoord)


Twee monologen maken nog geen dialoog.
(Onbekend)


U bent meester van de woorden die u niet hebt uitgesproken en slaaf van de woorden die u zich wel hebt laten ontvallen.
(Onbekend)


Vaak kiest men voor de aanval en maakt men vijanden, om te verbergen dat je zelf zwak staat.
(Nietzsche)


Veel mensen denken dat een verklaring hetzelfde is als een excuus.
(Onbekend)


Verstandige mensen spreken uit ervaring. Nog verstandiger mensen spreken uit ervaring niet.
(Onbekend)


Vertrouwen wordt verdiend met vele daden en kan met één daad verloren gaan.
(Onbekend)


Voor een ontevreden mens bestaan er geen gemakkelijke stoelen.Onbekend)


Voor elk complex probleem bestaat een eenvoudige oplossing die verkeerd is.
(G.B. Shaw)


Waardering krijgen is geen wonder, waardering geven wel heel bijzonder.
(Onbekend)


We mogen nooit vergeten dat het de klanten zijn die uiteindelijk bepalen hoe veel mensen er in dienst zijn en welke salarissen het bedrijf zich kan veroorloven.
(Lord Robens)


We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen.
(John W. Gardner)


Wees de verandering die je in de wereld wil zien.
(Gandhi)


Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan.
(Chinese wijsheid)


Weinig zaken zijn voor een succesvolle toekomst van een onderneming zo gevaarlijk als een succesvol verleden.
(Peter F. Drucker)


Wie een fout begaat en deze niet herstelt, begaat er nog een.
(Onbekend)


Wie glimlacht in plaats van tekeer gaat, is altijd de sterkste.
(Oosterse wijsheid)


Wie het verschil tussen ondernemer en manager niet kent, is geen van beiden.
(R. de Jonge)


Wij handelen niet goed omdat wij deugd bezitten of excellent zijn, maar wij hebben juist die eigenschappen omdat we goed gehandeld hebben.
(Aristoteles)


Windows is zeer gebruiksvriendelijk, het is alleen erg kieskeurig bij het kiezen van zijn vrienden.
(Onbekend)


Winst is als zuurstof. Je kunt niet zonder. Maar als zuurstof een doel wordt ben je longpatient.
(Fons Trompenaars)


Winsten zijn plooibaar als stopverf wanneer een charlatan het bedrijf leidt dat ze rapporteert.
(Warren Buffet)


Zakendoen zonder adverteren is net zoiets als in het donker tegen een meisje knipogen.
(Stewart Henderson Britt)


Zelfs een weg van duizend mijl begint met één enkele stap.
(Oosterse wijsheid)


Zoek geen grote woorden als een klein gebaar volstaat.
(Onbekend)


Meer citaten pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *