Citaten van Seneca

Seneca was een Romeins schrijver en filosoof in Romer ten tijde van keizer Nero. Hij heeft een redelijk tragisch leven gehad maar heeft wel een rijke schat aan citaten nagelaten. Op deze pagina staat een door mijzelf samengestelde verzameling citaten van Seneca. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Aan de afgunst kun je ontkomen als je de kunst verstaat in stilte blij te zijn.
(Seneca)


Alleen wijsheid is vrijheid.
(Seneca)


Allen vertrouwen is evenzeer een fout als niemand vertrouwen.
(Seneca)


Als de natuur niet meewerkt, is de arbeid vergeefs.
(Seneca)


Als er geen getuigen bij zijn, zijn slechts weinig mensen in staat tot goede daden.
(Seneca)


Als je iemand vertrouwt, maak je hem betrouwbaar.
(Seneca)


Als je niet weet naar welke haven je vaart, is geen enkele wind gunstig.
(Seneca)


Arm is niet hij, die weinig bezit, maar hij die veel niet bezit.
(Seneca)


Bezit zonder vrienden is vreugdeloos.
(Seneca)


Bij de wijze is de rijkdom dienaar, bij de dwaas meester.
(Seneca)


Bij weinig mensen duurt dankbaarheid langer dan het geschenk.
(Seneca)


De beste manier om iets te leren is er les in te geven.
(Seneca)


De dwerg wordt niet groter door op een berg te staan.
(Seneca)


De ondeugden van anderen hebben wij steeds voor ogen, die van onszelf achter ons.
(Seneca)


Deugden aanleren is fouten afleren.
(Seneca)


Dikwijls bevalt een daad ons wel, maar degene die ze doet niet.
(Seneca)


Dit lichaam is geen thuis, maar een herberg en ook nog voor heel kort.
(Seneca)


Een kleine lening maakt een schuldenaar, een grote een vijand.
(Seneca)


Een ondeugd, die succes heeft, wordt deugd genoemd.
(Seneca)


Een ramp biedt de gelegenheid zijn moed te tonen.
(Seneca)


Geld alleen heeft nog niemand rijk gemaakt.
(Seneca)


Geniet zó de genoegens van het ogenblik, dat gij aan de genoegens der toekomst geen schade doet.
(Seneca)


Gij kunt het noodlot niet ontgaan, wel overwinnen.
(Seneca)


Het hele leven is nodig om te leren leven en te leren sterven.
(Seneca)


Het is niet verkeerd, van beleid te veranderen als de omstandigheden veranderd zijn.
(Seneca)


Het komt erop aan hoe goed je leeft, niet hoe lang.
(Seneca)


Het rijkst is wie het minst verlangt.
(Seneca)


Het voornaamste kenmerk van een evenwichtige geest is het vermogen om zich aan iets vast te hechten en zichzelf als gezelschap te aanvaarden.
(Seneca)


Hij die gevraagd wordt iets te geven, heeft te lang gewacht.
(Seneca)


Hoe je over jezelf denkt is veel belangrijker dan hoe anderen over je denken.
(Seneca)


Honger kost weinig, kieskeurigheid veel.
(Seneca)


Hoop niet zonder wanhoop, en wanhoop niet zonder hoop.
(Seneca)


Ik ben een uniek wezen, en alleen wanneer ik mijn uniek-zijn leef, slaagt mijn uniek geluk.
(Seneca)


Je zult ophouden te vrezen als je ophoudt te hopen.
(Seneca)


Koop niet wat je wel gebruiken kunt, maar wat je nodig hebt.
(Seneca)


Leeft gij volgens de natuur, dan zult gij nooit arm zijn; leeft gij naar de mening der wereld, dan zult gij nooit rijk zijn.
(Seneca)


Liefde is onverenigbaar met vrees.
(Seneca)


Menigeen heeft anderen leren bedriegen, omdat ze bang waren zelf bedrogen te worden.
(Seneca)


Met het leven is het als met een toneelstuk: het komt er niet op aan hoe lang het is, doch hoe goed het gespeeld wordt.
(Seneca)


Niet de tijden, maar de mensen hebben hun gebreken; nooit heeft er een onbedorven tijd bestaan.
(Seneca)


Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven wij niet, maar omdat wij niet durven zijn de dingen moeilijk.
(Seneca)


Niet willen is de reden, niet kunnen het voorwendsel.
(Seneca)


Sommige geneesmiddelen zijn erger dan de kwaal zelve.
(Seneca)


Tegenslag is de beste gelegenheid om te tonen dan men karakter heeft.
(Seneca)


Toon me iemand die geen slaaf is. De een is een slaaf van geslachtsdrift, een ander van het geld, een derde van de eerzucht. Allen zijn slaven van hoop en vrees.
(Seneca)


Uitstel is het beste geneesmiddel voor woede.
(Seneca)


Veel zwaarder schijnt de straf die vastgesteld wordt door een zachtmoedig man.
(Seneca)


Velen zijn reeds dood voordat ze beginnen te leven.
(Seneca)


Velen zoeken lang te leven, weinigen zoeken goed te leven.
(Seneca)


Vergissen is menselijk, in die vergissing volharden is idioot.
(Seneca)


Vrije tijd zonder studie is de dood, is een levend graf.
(Seneca)


Wat je beschouwt als de top, is slechts het opstapje.
(Seneca)


Wat lang is aangeleerd, is niet licht af te leren.
(Seneca)


Wie droevig is zonder getuigen is écht droevig.
(Seneca)


Wie een goed hart heeft, bezit een koninkrijk.
(Seneca)


Wie iets groots probeert te bereiken, is bewonderenswaardig, ook als hij mislukt.
(Seneca)


Wie met zichzelf kan lachen is nooit belachelijk.
(Seneca)


Wie niet boos kan worden is een dwaas, wie het niet wil is wijs.
(Seneca)


Wie zich goed in zijn armoede weet te schikken, is rijk.
(Seneca)


Wie zijn heden verprutst, is de slaaf van zijn toekomst.
(Seneca)


Wij worden door meer beangstigd dan gekweld, en onze verbeelding geeft ons meer zorgen dan de werkelijkheid.
(Seneca)


Wijsheid is een beetje minder treuren om het verleden, een beetje minder hopen op de toekomst, en een beetje meer het heden liefhebben.
(Seneca)


Wilt gij bemind worden, bemin dan.
(Seneca)


Zuinigheid als de bodem al zichtbaar is, komt te laat.
(Seneca)


Meer citaten pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *