Citaten van Eckhart Tolle

Eckhart Tolle spreuken en citaten Mijn hele leven ben ik al gek op wijze spreuken, citaten en mooie inspirerende en spirituele uitspraken. Sinds het lezen van “De kracht van het NU” ben ik onder de indruk van de mooie wijze citaten van Eckhart Tolle. Eckhart Tolle is een Duitse leraar en auteur op het gebied van spiritualiteit. Hij is geboren als Ulrich Tolle in in 1948 te Lünen in Duitsland. Hij heeft diverse spirituele boeken geschreven. Hij woonde vanaf zijn dertiende bij zijn vader in Spanje en rond zijn twintigste verhuisde hij naar Engeland. Hij bezocht de Universiteit van Londen en de Universiteit van Cambridge en op zijn negentwintigste ervoer hij een ‘spirituele transformatie’ die het begin van zijn leven als spiritueel raadsman en leraar markeerde. Tegenwoordig woont hij in de Canadese stad Vancouver en zijn eerste boek The Power of Now (“De Kracht van het Nu”) was nummer één op de New York Times bestsellerslijst. Op deze pagina staat een verzameling van leuke spirituele citaten van de bekende schrijver Eckhart Tolle. Vriendelijke groet, Hein Pragt.


Als je dieper doordringt in dit gebied van niet-denken, zoals het in het Oosten soms wordt genoemd, verwezenlijk je de staat van zuiver bewustzijn. In die toestand voel je je eigen aanwezigheid met zo’n intensiteit en vreugde, dat alle denken, emoties, je lichaam en de hele buitenwereld je in vergelijking daarmee opeens als nogal onbelangrijk voorkomen.
(Eckhart Tolle)


Als je in plaats van tegen een situatie te reageren één wordt met de situatie, komt de oplossing uit de situatie zelf voort.
(Eckhart Tolle)

Als je in verbondenheid leeft met wat is, komt er in je leven een intelligentie op die veel groter is dan de kennis die het verstand heeft verzameld. Als je een Ja meebrengt naar het huidige moment krijg je toegang tot de bron van werkelijke creativiteit.
(Eckhart Tolle)Als je je niet thuis voelt in het Nu maakt het niet uit waar je heen gaat, want je neemt je onbehagen overal mee naartoe.
(Eckhart Tolle)


Bij een werkelijk groot mens voel je je niet klein. Bij een werkelijk groot mens voel je je groots.
(Eckhart Tolle)


De beste katalysator voor verandering in een relatie is volkomen aanvaarding van je partner zonder hem of haar te hoeven beoordelen of veranderen.
(Eckhart Tolle)


De natuur telt geen uren. Alleen de mens wil weten hoe laat het is.
(Eckhart Tolle)


Het ego begrijpt niet dat de enige gelegenheid om vrede te hebben NU is. Eigenlijk wil het ego ook niet dat je dit ontdekt. Vrede is immers het einde van het ego.
(Eckhart Tolle)


Het lijkt er misschien op dat de situatie het lijden veroorzaakt, maar ten diepste is dat niet zo, je verzet doet dat.
(Eckhart Tolle)


het verleden heeft niet de macht je te verhinderen nu aanwezig te zijn, alleen je grief over je verleden kan dat.
(Eckhart Tolle)


Het verleden heeft niet de macht je te verhinderen Nu aanwezig te zijn. Alleen je grief over het verleden kan dat.
(Eckhart Tolle)


Het verstand kan de boom niet kennen, het kan alleen maar feiten of informatie over de boom kennen. Mijn verstand kan jou niet kennen, alleen etiketten, oordelen, feiten en meningen over jou.
(Eckhart Tolle)


In het verleden gebeurt niets meer.
(Eckhart Tolle)


Je beseft ook dat alle dingen die echt belangrijk zijn zoals schoonheid, liefde, creativiteit, vreugde, innerlijke vrede uit iets voortkomen dat het verstand te boven gaat.
(Eckhart Tolle)


Je kunt jezelf niet veranderen, en je partner of wie dan ook al helemaal niet. Het enige wat je kunt doen is een ruimte te maken waarin die transformatie kan plaatsvinden, waar genade en liefde kunnen binnenkomen.
(Eckhart Tolle)


Liefde is niet selectief, net zoals zonlicht niet selectief is.
(Eckhart Tolle)


Liefde is verbondenheid zonder oordeel. Als er ruimte is, is er liefde, want je herkent de ruimte in de ander. Je herkent dat er meer is dan de fysiek ene psychologische vorm. Je voelt een diepere levendigheid. Liefde is de verbindende ruimte die tussen twee mensen kan ontstaan en heeft niets van doen met iets nodig hebben.
(Eckhart Tolle)


Lijden is nodig, tot je inziet dat het niet nodig is.
(Eckhart Tolle)


Maak er een gewoonte van om je aandacht terug te trekken uit verleden en toekomst wanneer je die niet nodig hebt.
(Eckhart Tolle)


Negativiteit is volkomen onnatuurlijk. Het is een psychische vervuilende stof en er is een nauw verband tussen de vergiftiging en verwoesting van de natuur en de geweldige negativiteit die zich in de collectieve menselijke psyche heeft opgehoopt.
(Eckhart Tolle)


Net zoals honden ervan houden op een bot te knagen, houdt het verstand ervan zijn tanden in problemen te zetten.
(Eckhart Tolle)


Niets sterkt het ego zo als gelijk hebben.
(Eckhart Tolle)


Overgave is de eenvoudige maar tegelijk diepe wijsheid van meegeven met in plaats van je te verzetten tegen de stroom van het leven. De enige plek waar je de stroom van het leven kunt ervaren, is het Nu, dus overgave betekent dat je het huidige moment onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud accepteert.
(Eckhart Tolle)


Stilte is nog een krachtiger drager van eenzaamheid dan woorden.
(Eckhart Tolle)


Ten diepste is er natuurlijk geen ander, maar ontmoet je altijd alleen jezelf.
(Eckhart Tolle)


Uiterlijke omstandigheden waar verzet tegen opkomt, veranderen of verdwijnen heel snel door overgave. Overgave is een krachtige veranderaar van situaties en mensen. Als er niet meteen verandering komt in de omstandigheden, kun je er door aanvaarding van het Nu boven uitstijgen. Hoe dan ook, je bent vrij.
(Eckhart Tolle)


Veel mensen gebruiken alcohol, drugs, seks, eten, werk, televisiekijken en zelfs boodschappen doen als een soort verdoving in een onbewuste poging om van het fundamentele onbehagen af te komen.
(Eckhart Tolle)


Waarom speelt het ego allerlei rollen? Vanuit één onderzochte stelling, één fundamentele vergissing, één onbewuste gedachte: “Ik ben niet goed genoeg”.
(Eckhart Tolle)


Wat het huidige moment ook inhoudt, aanvaard het alsof het jouw keuze was. Werk altijd mee, nooit ertegen. maak er je vriend en bondgenoot van, niet je vijand. Je leven verandert er wonderbaarlijk door.
(Eckhart Tolle)


Zelfs als alles om je heen zou instorten en afbrokkelen, zou je nog steeds een diepe innerlijke kern van vrede voelen. Je bent dan misschien niet gelukkig, maar je hebt wel vrede.
(Eckhart Tolle)


Zolang je zelfbeeld wordt ontleed aan het denken, kun je niet weten wie je bent.
(Eckhart Tolle)


Engelse citaten van Eckhart Tolle


A genuine relationship is one that is not dominated by the ego with its image-making and self-seeking. In a genuine relationship, there is an outward flow of open, alert attention toward the other person in which there is no wanting whatsoever.
(Eckhart Tolle)


Accept – then act. Whatever the present moment contains, accept it as if you had chosen it. Always work with it, not against it.
(Eckhart Tolle)


Acceptance of the unacceptable is the greatest source of grace in this world.
(Eckhart Tolle)


Acknowledging the good that you already have in your life is the foundation for all abundance.
(Eckhart Tolle)


All true artists, whether they know it or not, create from a place of no-mind, from inner stillness.
(Eckhart Tolle)


Always say yes to the present moment. What could be more futile, more insane, than to create inner resistance to what already iswhat could be more insane than to oppose life itself, which is now and always nowSurrender to what is. Say yes – to life — and see how life suddenly starts working for you rather than against you.
(Eckhart Tolle)


Anything that you resent and strongly react to in another is also in you.
(Eckhart Tolle)


Being spiritual has nothing to do with what you believe and everything to do with your state of consciousness.
(Eckhart Tolle)


Death is a stripping away of all that is not you. The secret of life is to “die before you die” – and find that there is no death.
(Eckhart Tolle)


Give up defining yourself – to yourself or to others. You won’t die. You will come to life. And don’t be concerned with how others define you. When they define you, they are limiting themselves, so it’s their problem. Whenever you interact with people, don’t be there primarily as a function or a role, but as the field of conscious Presence. You can only lose something that you have, but you cannot lose something that you are.
(Eckhart Tolle)


Give your fullest attention to whatever the moment presents.
(Eckhart Tolle)


Is there a difference between happiness and inner peaceYes. Happiness depends on conditions being perceived as positive; inner peace does not.
(Eckhart Tolle)


Life is the dancer and you are the dance.
(Eckhart Tolle)


Life isn’t as serious as the mind makes it out to be.
(Eckhart Tolle)


Life will give you whatever experience is most helpful for the evolution of your consciousness. How do you know this is the experience you needBecause this is the experience you are having at the moment.
(Eckhart Tolle)


Only the truth of who you are, if realized, will set you free.
(Eckhart Tolle)


Only through awareness can you see the totality of the situation or person instead of adopting one limited perspective.
(Eckhart Tolle)


Pleasure is always derived from something outside you, whereas joy arises from within.
(Eckhart Tolle)


Rather than being your thoughts and emotions, be the awareness behind them.
(Eckhart Tolle)


Realize deeply that the present moment is all you have. Make the NOW the primary focus of your life.
(Eckhart Tolle)


Some changes look negative on the surface but you will soon realize that space is being created in your life for something new to emerge.
(Eckhart Tolle)


Sometimes letting things go is an act of far greater power than defending or hanging on.
(Eckhart Tolle)


The past has no power over the present moment.
(Eckhart Tolle)


The primary cause of unhappiness is never the situation but thought about it. Be aware of the thoughts you are thinking. Separate them from the situation, which is always neutral. It is as it is.
(Eckhart Tolle)


The primary cause of unhappiness is never the situation but your thoughts about it.
(Eckhart Tolle)


Time is what the ego lives on. The stronger the ego, the more time takes over your life.
(Eckhart Tolle)


Time isn’t precious at all, because it is an illusion. What you perceive as precious is not time but the one point that is out of time: the Now. That is precious indeed. The more you are focused on time — past and future — the more you miss the Now, the most precious thing there is.
(Eckhart Tolle)


To love is to recognize yourself in another.
(Eckhart Tolle)


Whatever the present moment contains, accept it as if you had chosen it.
(Eckhart Tolle)


Whatever you fight, you strengthen, and what you resist, persists.
(Eckhart Tolle)


Worry pretends to be necessary but serves no useful purpose.
(Eckhart Tolle)


You can only lose something that you have, but you cannot lose something that you are.
(Eckhart Tolle)


You do not become good by trying to be good, but by finding the goodness that is already within you, and allowing that goodness to emerge. But it can only emerge if something fundamental changes in your state of consciousness.
(Eckhart Tolle)


You find peace not by rearranging the circumstances of your life, but by realizing who you are at the deepest level.
(Eckhart Tolle)

Meer citaten pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *