Citaten van Cees Buddingh

Spreuken van Cees Buddingh Cornelis Buddingh (roepnaam: Kees) was een Nederlands dichter en prozaïst. Hij is geboren in 1918 en gestorven in 1985. C. Buddingh stond bij zijn leven voor veel mensen te boek als een vrolijke dichter, als iemand wiens opmerkelijke, maar tegelijk alledaagse poëzie bij herhaling tot ware lachsalvo’s aanleiding gaf. Wat dat betreft is het beroemde televisiefragment van de dichtersmanifestatie Poëzie in Carré uit 1966 – waarin Buddingh zijn gedicht Pluk de dag voorlas, en daarbij herhaaldelijk door het rumoerige gelach uit de zaal onderbroken werd. Hij heeft lange tijd Engels gedoceerd aan het Instituut voor Vertaalkunde in Amsterdam. Hij vertaalde onder meer A Clockwork Orange naar het Nederlands. Ook is hij bekend geworden om zijn vertalingen van de complete werken van Shakespeare, gebaseerd op de 19e 19e-eeuwse vertaling van Leendert Burgersdijk. Op 24 november 1985 overleed Kees Buddingh op 67-jarige leeftijd. Ik wens u veel leesplezier, vriendelijke groet, Hein Pragt;

Aforisme: een waarheid als een kalfje.
(Cees Buddingh)


Als ik een hooiberg zie, heb ik altijd zin om er een speld in te werpen.
(Cees Buddingh)


Als je er maar voldoende principes op nahoudt, hoef je nooit te denken.
(Cees Buddingh)


Als je pas begint te sparen, vind je elke postzegel mooi.
(Cees Buddingh)


Bescheidenheid is vaak eerzucht die haar tijd afwacht.
(Cees Buddingh)


Brutale mensen hebben de halve wereld, ik vind het best, maar laat ze wel op hun helft blijven.
(Cees Buddingh)


De beste leraar is hij die het meest van zijn leerlingen opsteekt.
(Cees Buddingh)


De conversatie wordt soms pas echt levendig en hartelijk als de gasten weer op de gang staan om hun jas aan te trekken.
(Cees Buddingh)


De kritiek heeft het eerste woord, maar de muziek het laatste.
(Cees Buddingh)


De meeste mensen die zeggen van schilderkunst te houden, houden alleen maar van plaatjes kijken.
(Cees Buddingh)


De meeste mensen kunnen tegenwoordig niet meer slapen als ze krant niet gelezen hebben en als ze de krant gelezen hebben, kunnen ze niet meer slapen.
(Cees Buddingh)


De meeste mensen weten zich zo goed te beheersen, omdat zij zo weinig te beheersen hebben.
(Cees Buddingh)


De meeste mensen worden alleen door hun eigen gebreken gehinderd wanneer ze die bij anderen aantreffen.
(Cees Buddingh)


De meeste uitgevers denken meer aan hun inkomsten dan aan hun uitgaven.
(Cees Buddingh)


De mensen die het nieuwsgierigst zijn naar de beweegredenen van anderen, weten veelal het minst af van hun eigen hart.
(Cees Buddingh)


De mensen voelen zich zelden zo nauw verbonden als wanneer ze kwaad van iemand spreken.
(Cees Buddingh)


Democraat: iemand die vooral tegen die dictaturen is waaraan hij niets kan verdienen.
(Cees Buddingh)


Een debat is meestal een verhit gesprek, waarbij twee mensen tegen elkaar praten en naar zichzelf luisteren.
(Cees Buddingh)


Een geheelonthouder is iemand die de kater uit de boom gekeken heeft.
(Cees Buddingh)


Een heleboel mensen zouden een boel slaap te kort komen als ze overdag niet naar kantoor hoefden.
(Cees Buddingh)


Een mens heeft zijn fantasie om hem voor te bereiden op de werkelijkheid.
(Cees Buddingh)


Een schaduw maakt nog geen ober.
(Cees Buddingh)


Een spiegel toont een vrouw haar jeugd en een man zijn ouderdom.
(Cees Buddingh)


Er wordt meer tijd verknoeid met werken dan met niets doen.
(Cees Buddingh)


Er zijn mensen wie de mislukking naar het hoofd gestegen is.
(Cees Buddingh)


Er zijn veel mensen aan de politiek gestorven, doch slechts weinig politici.
(Cees Buddingh)


Het grootste gevaar van werken is, dat men het op het laatst prettig gaat vinden.
(Cees Buddingh)


Het is even onvoorstelbaar dat God wel bestaat, als dat hij niet zou bestaan.
(Cees Buddingh)


Het is vaak heerlijk rusten in het gras dat je ergens over hebt laten groeien.
(Cees Buddingh)


Het verlangen naar eenzaamheid is dikwijls een vorm van hoogmoed.
(Cees Buddingh)


Het verschil tussen jonge en oude mensen is, dat oude mensen weten wat het is om jong te zijn, maar jonge mensen niet weten wat het is om oud te zijn.
(Cees Buddingh)


Hoed u voor mensen die menen dat ervaringen iets zijn om anderen van te laten profiteren.
(Cees Buddingh)


Iedereen houdt van de gevaren die hij niet vreest.
(Cees Buddingh)


Je kunt beter naar zweet stinken dan naar deodorant.
(Cees Buddingh)


Je moet niet beginnen met elkaar te begrijpen, je moet eindigen met elkaar te begrijpen.
(Cees Buddingh)


Jeugd: dat gedeelte van de samenleving dat nog geen tijd gehad heeft om zijn ongelijk te bewijzen.
(Cees Buddingh)


Macht hebben en er geen gebruik van maken, dat is pas beschaving.
(Cees Buddingh)


Men heeft weinig aan een gevoel voor humor wanneer men het niet verder brengt dan tot humorist.
(Cees Buddingh)


Men houdt zichzelf altijd voor gecompliceerder dan men is en de anderen voor eenvoudiger dan ze zijn.
(Cees Buddingh)


Men is nooit te oud om iets af te leren.
(Cees Buddingh)


Men moet de dag niet misprijzen eer de avond valt.
(Cees Buddingh)


Men moet trachten zich niet belachelijker te maken dan men al van nature al is.
(Cees Buddingh)


Menig kunstenaar heeft zijn reputatie verspeeld, doordat hij niet tijdig dood wist te gaan.
(Cees Buddingh)


Menigeen die het ver gebracht heeft, dankt dit meer aan zijn kennissen dan aan zijn kennis.
(Cees Buddingh)


Menigeen zou anders over de mensen denken indien de mensen anders over hem dachten.
(Cees Buddingh)


Mijn tegenzin om ’s avonds naar bed te gaan, begint die van mijn vroege jeugd weer te benaderen.
(Cees Buddingh)


Ongeluk is niet te vermijden, behalve als je geluk hebt.
(Cees Buddingh)

Ook langs platgetreden paden valt dikwijls nog een heleboel te zien.
(Cees Buddingh)


Pacifist: iemand die op voet van oorlog leeft met het leger.
(Cees Buddingh)


Probeer iemands kwetsbare plek te ontdekken, dan weet je waar je hem niet moet raken.
(Cees Buddingh)


Schaken en verzen schrijven hebben dit gemeen, dat het in de allereerste plaats gaat om het creëren van spanningen.
(Cees Buddingh)


Sommige boeken beginnen zo fascinerend dat je nauwelijks verder durft te lezen.
(Cees Buddingh)


Sommige mensen laten zich door hun hartstocht meeslepen, anderen door hun zelfbeheersing.
(Cees Buddingh)


Sommige mensen worden alleen maar verliefd om jaloers te kunnen zijn.
(Cees Buddingh)


Sommige mensen zijn voortdurend dronken van andermans roem.
(Cees Buddingh)


Sommige mensen zouden doodgaan van verdriet wanneer hen hun ongeluk werd afgenomen.
(Cees Buddingh)


Sommige principes houden er een heleboel mensen op na.
(Cees Buddingh)


Volwassen zijn: zelf zeggen wanneer het bedtijd is.
(Cees Buddingh)


Vriend: iemand die het beter met je meent dan jijzelf.
(Cees Buddingh)


Vrouwen bewaren hun tranen tot er een man in de buurt is.
(Cees Buddingh)


We weten altijd wanneer we vleien, doch slechts zelden wanneer wij gevleid worden.
(Cees Buddingh)


Weinig dingen zijn zo immoreel als de moraal van sommige mensen.
(Cees Buddingh)


Wie een stok heeft, begint doorgaans al gauw uit te kijken of er niet ergens een hond valt te slaan.
(Cees Buddingh)


Wie verschil maakt tussen droom en werkelijkheid is nog niet voldoende wakker geworden.
(Cees Buddingh)


Meer citaten pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *