Citaten van Albert Einstein

Albert Einstein spreuken en citaten Ik ben een grote fan van mooie spreuken, citaten en uitspraken die vaak de kern van de zaak raken, soms humoristisch of cynisch waardoor ze complexe zaken op een eenvoudige wijze duidelijk kunnen maken. Vaak worden ze ook gebruikt om een presentatie levendiger te maken en extra kracht geven. Albert Einstein was een Duits, Amerikaans natuurkundige die geboren is in 1879 en gestorven is in 1955. Einstein is vooral bekend geworden door de twee relativiteitstheorieën en hij publiceerde meer dan 300 wetenschappelijke en meer dan 150 niet-wetenschappelijke werken. In zijn latere jaren schreef Einstein uitvoerig over filosofische en politieke onderwerpen. Albert Einstein werd in een Joodse familie in het Duitse Keizerrijk geboren, Einsteins ouders waren liberale joden en daarmee religieus tolerant. Albert Einstein kreeg elementair onderricht in de joodse godsdienst en leerde viool spelen wat hij in zijn latere leven vaak deed ter ontspanning, terwijl hij tegelijkertijd wetenschappelijke problemen overdacht. Geboren in Duitsland woonde hij later in Italië, Zwitserland en Oostenrijk voor hij terugkeerde naar Duitsland. Toen Adolf Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht kwam, besloot Einstein zich in de VS te vestigen. Einsteins pacifisme en joodse afkomst waren een doorn in het oog van Duitse nationalisten en antisemieten. Nadat hij wereldberoemd was geworden groeide deze antisemitische haat tegen hem, en er ontstond zelfs een georganiseerde campagne onder Duitse natuurkundigen om zijn theorieën in diskrediet te brengen. Toen Adolf Hitler in Duitsland aan de macht kwam bereikte de haatcampagne tegen Einstein nieuwe hoogten. Einstein was toen in de Verenigde Staten, waar hij Amerikaans staatsburger werd in 1940. Op 2 augustus 1939 schreef Einstein een brief aan de Amerikaanse president Roosevelt, waarin hij waarschuwde dat Duitsland bezig was een atoombom te ontwikkelen. Hiermee liep hij vooruit op de latere beslissing van Roosevelt van oktober 1941 om de atoombom eerder te maken dan de Duitsers. Na de Tweede Wereldoorlog waarschuwde Einstein publiekelijk voor de mogelijk catastrofale gevolgen van een kernwapenwedloop. In zijn latere jaren was hij socialistisch gezind. Einstein stierf in zijn slaap in een ziekenhuis in Princeton op 18 april 1955 vanwege een gebarsten aneurysma van de aorta. De artsen wilden hem opereren maar Einstein weigerde dit, omdat hij zijn leven niet onnodig wilde rekken maar waardig wilde sterven. Zijn lichaam werd gecremeerd en de as werd op een geheime plaats uitgestrooid want Einstein moest niets hebben van de verering van het grote publiek en wilde hiermee een bedevaartsoord voorkomen. Zijn familie had wel toestemming gegeven voor een autopsie en Einsteins hersenen werden onderzocht door Dr. Thomas Stoltz Harvey en deze bewaarde ze vervolgens in een bokaal gevuld met formaldehyde in zijn laboratorium. In 1999 vond een team aan de McMaster-Universiteit dat het deel van de hersenen dat gebruikt wordt voor wiskundig denken, ruimtelijke herkenning en bewegingsinzicht 15% breder was dan bij normale mensen. Op deze pagina staat een verzameling van leuke citaten van de bekende Duits, Amerikaans natuurkundige Albert Einstein. Vriendelijke groet, Hein Pragt


Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid.
Albert Einstein)


Alles moet zo simpel mogelijk gehouden worden, maar ook niet simpeler.
Albert Einstein)


Alles wat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een indvidu dat kon werken in vrijheid.
Albert Einstein)


Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.
Albert Einstein)


Als ik het maar vooruit geweten had, dan was ik uurwerkhersteller geworden.
Albert Einstein)


Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor. Wil je dat ze briljant zijn, lees ze meer sprookjes voor.
Albert Einstein)


Als we wisten wat we deden, heette het geen wetenschappelijk onderzoek.
Albert Einstein)


Amerika is het land dat meteen van het barbarendom is terechtgekomen in de decadentie zonder de omweg van de beschaving te hebben gekend.
Albert Einstein)


Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens en de mens verandert de wereld.
(Albert Einstein)


Boosheid woont alleen in de boezem der dwazen.
Albert Einstein)


Bureaucratie is de dood van goed werk.
Albert Einstein)


De angst voor de dood is de meest ongerechtvaardige van alle angsten want er is absoluut geen gevaar voor een ongeluk na de dood.
Albert Einstein)


De bittere lessen uit het verleden moeten voortdurend opnieuw worden geleerd.
Albert Einstein)


De dingen zouden zo eenvoudig als mogelijk moeten zijn. Maar niet nog eenvoudiger.
Albert Einstein)


De fantasie is belangrijker dan de kennis.
Albert Einstein)


De gehele wetenschap is niets meer dan een verfijning van het dagelijkse denken.
Albert Einstein)


De meest belangrijke ideeën van de wetenschap zijn in de grond eenvoudig en kunnen als regel worden meegedeeld in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.
Albert Einstein)


De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuítie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel.
Albert Einstein)


De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren.
Albert Einstein)


De wereld is een gevaarlijke plek om te wonen; niet vanwege de mensen die kwaad willen, maar vanwege de mensen die daar niets tegen doen.
Albert Einstein)


De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt.
Albert Einstein)


De wetenschap is een prachtig iets zolang je er je brood niet mee hoeft te verdienen.
Albert Einstein)


De zwaartekracht is niet verantwoordelijk voor het feit dat mensen verliefd worden.
Albert Einstein)


Doe nooit iets dat indruist tegen uw geweten, zelfs als de staat het verlangt.
Albert Einstein)


Eén van de sterkste motieven die de mens naar kunst en wetenschap leidde is de ontsnapping aan het alledaagse.
Albert Einstein)


Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond.
(Albert Einstein)


Een man die veel leest en te weinig zijn hersens gebruikt wordt al te vlug een geestelijke luilak.
Albert Einstein)


Een uur zitten bij een aardig meisje vliegt voorbij als een minuut, maar een minuut zitten op een brandende kachel lijkt wel een uur. Dat is relativiteit.
Albert Einstein)


Eenzaamheid is pijnlijk wanneer men jong is, maar heerlijk wanneer men volwassen is.
Albert Einstein)


Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is.
Albert Einstein)


Filosofen kauwen voortdurend zonder iets in de mond te hebben.
Albert Einstein)


Geleerde: persoon die alles weet van wat anderen niet weten, maar niets van wat de anderen wel weten.
Albert Einstein)


Geniale mensen zijn zelden ordelijk, ordelijken zelden geniaal.
Albert Einstein)


Gezond verstand is de collectie vooroordelen die je verzameld hebt voordat je achttien was.
(Albert Einstein)


God speelt niet met dobbelstenen.
Albert Einstein)


Grote denkers hebben vaak enorme weerstand ontmoet van simpele breinen.
Albert Einstein)


Het geheim van creativiteit is weten hoe je bronnen te verbergen.
Albert Einstein)


Het is een triest feit dat de mens niet uitsluitend voor zijn genoegen leeft.
Albert Einstein)


Het is gemakkelijker een atoom te splitsen dan een vooroordeel weg te nemen.
Albert Einstein)


Het is ontstellend duidelijk geworden dat onze technologie onze menselijkheid heeft overschreden.
Albert Einstein)


Het meest onbegrijpelijke van het heelal is dat het begrijpelijk is.
Albert Einstein)


Het mooiste wat we kunnen ontdekken is een geheim.
Albert Einstein)


Het werkelijk kenmerk van intelligentie is niet kennis, maar verbeeldingskracht.
Albert Einstein)


Het woord vooruitgang heeft geen enkele zin zolang er ongelukkige kinderen bestaan.
Albert Einstein)


Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen.
Albert Einstein)


Iedereen moet worden gerespecteerd als individu, maar niemand als afgod.
Albert Einstein)


Ik ben een diep religieuze ongelovige. Dit is een enigszins nieuwe religie.
Albert Einstein)


Ik denk nooit aan de toekomst; die komt vroeg genoeg.
Albert Einstein)


Ik geloof dat de religie van de toekomst een kosmische religie zal zijn. De religie die het meest strookt met de wetenschappelijke behoeften is het Boeddhisme.
Albert Einstein)


Ik geloof in Spinoza’s God die zich openbaart in een ordelijke harmonie van alles wat bestaat, niet in een God die zich bemoeit met het lot en handelen van mensen.
Albert Einstein)


Ik heb er geen idee van wat ze in de volgende wereldoorlog gaan gebruiken, maar de vierde zal alleszins worden uitgevochten met stenen.
Albert Einstein)


Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.
Albert Einstein)


Ik reis graag, maar ik haat het om aan te komen.
Albert Einstein)


Ik weet waarom veel mensen graag hout hakken. Bij deze gelegenheid ziet men direct het resultaat.
Albert Einstein)


In de ogen van God zijn we allen even wijs en even idioot.
Albert Einstein)


In het midden van de moeilijkheid ligt de kans.
Albert Einstein)


In tegenspoed maak je kennis met jezelf.
Albert Einstein)


Inbeelding is belangrijker dan kennis.
Albert Einstein)


Je kan slechts op 2 manieren leven: alsof niets een wonder is en alsof alles een wonder is.
Albert Einstein)


Je kunt de problemen in je leven niet oplossen met dezelfde soort gedachten als die waarmee je de problemen in je leven hebt geroepen.
Albert Einstein)


Je kunt het fascisme en het gevaar van het fascisme niet bevechten als je de werkloosheid niet uitschakelt.
Albert Einstein)


Je kunt niet tegelijkertijd een oorlog voorkomen en je er op eentje voorbereiden.
Albert Einstein)


Kijk diep in de natuur, en dan zul je alles beter begrijpen.
Albert Einstein)


Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.
Albert Einstein)


Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.
Albert Einstein)


Men hoeft de wereld niet te begrijpen, men moet alleen zijn plaats erin weten te vinden.
Albert Einstein)


Nationalisme is een kinderziekte, het is de mazelen van de mensheid.
Albert Einstein)


Niemand weet met welke wapens de derde wereldoorlog zal uitgevochten worden, maar de vierde zal beslist worden met stokken en stenen.
Albert Einstein)


Niet alles dat geteld kan worden, is waardevol en niet alles wat waardevol is, kan geteld worden.
Albert Einstein)


Om een lid van onbesproken gedrag van een kudde schapen te zijn, dient men eerst en vooral schaap te zijn.
Albert Einstein)


Om me te straffen voor mijn minachting voor autoriteiten, maakte het lot mij zelf tot een autoriteit.
Albert Einstein)


Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen.
Albert Einstein)


Opvoeden moet een voorbeeld zijn, desnoods een waarschuwend voorbeeld.
Albert Einstein)


Schaken is het snelste spel van de wereld omdat men met elke seconde duizenden gedachten moet ordenen.
Albert Einstein)


Soms betaal je het meest voor dingen die gratis zijn.
Albert Einstein)


Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn.
Albert Einstein)


Twee dingen zijn oneindig, het universum, en menselijke domheid. Maar van het universum weet ik het nog niet helemaal zeker.
Albert Einstein)


Verbeelding is belangrijker dan kennis.
Albert Einstein)


Voor het invullen van een belastingformulier moet men filosoof zijn, dat is voor een wiskundige veel te moeilijk.
Albert Einstein)


Vrede kan niet bewaard worden door middel van strijdkracht. Het kan alleen bereikt worden door middel van ons verstand.
Albert Einstein)


Vreugde hebben in observeren en begrijpen, is de mooiste gift van de natuur.
Albert Einstein)


Waarom allerlei kennis van buiten leren die we makkelijk in naslagwerken kunnen opzoeken.
Albert Einstein)


Wat me echt interesseert is of God een keuze had toen hij de wereld schiep.
Albert Einstein)


We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.
Albert Einstein)


We leven in een treurige tijd: het is makkelijker een atoom te verbrijzelen dan een vooroordeel.
Albert Einstein)


We moeten er voor oppassen dat we van ons verstand geen God maken. Het heeft best krachtige spieren maar geen persoonlijkheid.
Albert Einstein)


Wetenschap zonder religie is kreupel, religie zonder wetenschap is blind.
Albert Einstein)


Meer citaten pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *