Citaten over waarheid

Op deze pagina kunt u een verzameling spreuken en citaten vinden over het thema waarheid. Volgens het woordenboek “Van Dale” is de betekenis van waarheid: “het ware en overeenstemming van woorden met feiten” maar de term waarheid kunnen we ook in verband brengen met echtheid, geldigheid en juistheid. Wanneer iemand opzettelijk onwaarheden spreekt, dan liegt deze persoon. Maar wat is waarheid dan precies en bestaat “de waarheid” eigenlijk wel? Al eeuwen geleden stelde Pontius Pilatus de historische vraag: “Maar wat is waarheid?”, toen hij Jezus verhoorde. Meestal kan de waarheid van een uitspraak worden vastgesteld door deze te toetsen aan de feiten. Het probleem is dat vaak die feiten niet, of niet volledig beschikbaar en bekend zijn en men dus ook moeilijk bepalen kan wat de waarheid is. De waarheid is hiermee dus ook veranderlijk, wanneer er nieuwe ontdekkingen gedaan worden kan de waarheid ook veranderen. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Citaten, spreuken en wijze uitspraken over waarheid.

Alleen de waarheid wint, maar de overwinning van de waarheid is de liefde.
(Augustinus)


Alles wat we horen is een mening, geen feit; Alles wat we zien is een perspectief, niet de waarheid.
(Marcus Aurelius)


Als er oorlog komt is het eerste slachtoffer de waarheid.
(Hiram Warren Johnson)


Als ik maar genoeg woorden gebruik, zit de waarheid er vanzelf tussen.
(Freek de Jonge)


Als je de waarheid verteld, hoeft je niets te onthouden.
(Mark Twain)


Als je over jezelf de waarheid niet vertelt, kan je dat ook niet over de anderen.
(Virginia Woolf)


Als je twijfelt, vertel dan de waarheid.
(Mark Twain)


Als jij ophoudt met over mij te liegen, zal ik ophouden met over jou de waarheid te zeggen.
(Wiet van Broeckhoven)


Belediging is voor sommige mensen ook gewoon een waarheid die ze liever niet willen horen.
(Hans Teeuwen)


Beter gekwetst door de waarheid dan getroost door een leugen.
(Khaled Hosseini)


Blijf niet zoeken naar de waarheid; laat slechts je overtuigingen los.
(Boeddha)


Cynisme is een onaangename manier om de waarheid te zeggen.
(Lilian Hellmann)


De geest die van de waarheid vervuld is zal al zijn daden op het einddoel richten.
(Ghandi)


De meeste mensen houden hun paranoia voor de waarheid.
(Willem Hermans)


De overwinnaar wordt nooit gevraagd of hij de waarheid sprak.
(Adolf Hitler)


De vriendschap, die van leugen leeft, sterft aan de eerste waarheid.
(Fliegende Blätter)


De waarheid bestaat, de leugen wordt uitgevonden.
(Georges Braque)


De waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en haatgevoelens.
(Boeddha)


De waarheid heeft vele gezichten, de leugen heeft er maar één.
(Georges Schehadé)


De waarheid is altijd het sterkste argument.
(Sophocles)


De waarheid is altijd te vinden in eenvoud, en niet in de verscheidenheid en verwarring van de dingen.
(Sir Isaac Newton)


De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn.
(Johan Cruijff)


De waarheid is van geen enkele heilige schrift de exclusieve eigendom.
(Gandhi)


De waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig.
(Oscar Wilde)


De waarheid ligt in het midden, omringd door andere leugens.
(Karel Jonckheere)


De waarheid over de kat hoort men van de muizen.
(Henry Ford)


De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.
(Mahatma Gandhi)


De waarheid verzwijgen is goud begraven.
(Pythagoras)


Door te twijfelen komen we tot de waarheid.
(Cicero)


Drie dingen kunnen niet lang worden verborgen; de zon, de maan en de waarheid.
(Boeddha)


Een aforisme is een waarheid als een kalfje.
(Cees Buddingh)


Een dogma is niets anders dan de opgezette huid van de waarheid.
(Henry Ward Beecher)


Een grote waarheid is een waarheid waarvan het tegenovergestelde nog steeds een waarheid is.
(Thomas Mann)


Een leugen die vaak genoeg verteld wordt, wordt op de duur zelf waarheid.
(Lenin)


Een overdrijving is een waarheid die haar geduld heeft verloren.
(Kahlil Gibran)


Elke waarheid heeft vier hoeken; Als leraar zal ik je een hoek geven, het is aan jou om de andere drie te vinden.
(Confucius)


Er bestaat geen 100% waarheid zoals er ook geen 100% alcohol bestaat.
(Sigmund Freud)


Evenals schoonheid en liefde behoort de waarheid niet tot het gebied der bezittingen.
(Krishnamurti)


Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven.
(Boeddha)


Heb de waarheid lief, maar vergeef de fout.
(Voltaire)


Het enige wat je met liegen bereikt is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt.
(Aristoteles)


Het genoegen kan op een illusie steunen, maar het geluk rust op de waarheid.
(Nicolas Chamfort)


Het is beter te zwijgen, dan de waarheid te zeggen op een onaangename manier en zodoende een heerlijk gerecht te bederven door een slechte saus.
(Franciscus van Sales)


Het is moeilijk om tegelijk de waarheid en de mensen het naar de zin te maken.
(Thomas Mann)


Het is niet de waarheid die de mens groot maakt, maar de mens die de waarheid groot maakt.
(Confucius)


Het onware kan nooit tot waarheid worden door in macht toe te nemen.
(Rabindranath Tagore)


Het streven naar waarheid en schoonheid is een activiteit waarbij we in ons hele leven kind mogen blijven.
(Albert Einstein)


Hoe verder een samenleving afdrijft van de waarheid hoe meer het degenen zal haten die de waarheid spreken.
(George Orwell)


Koppigheid komt niet voort uit aanhankelijkheid aan de waarheid, doch uit onderwerping aan vooroordelen.
(John Locke)


Laten we het ijdele gezwets wegnemen om de waarheid geboren te laten worden.
(Socrates)


Liever geschuwd om mijn waarheid dan gezocht om mijn schijn.
(Herman Teirlinck)


Mensen struikelen zo nu en dan over de waarheid, maar de meesten krabbelen haastig overeind en lopen snel door alsof er niets is gebeurd.
(Winston Churchill)


Om de waarheid te spreken zijn er twee nodig, één om te spreken en een ander om te horen.
(Henry David Thoreau)


Om geloofd te worden, hoeft men slechts de waarheid ongelooflijk te maken.
(Napoleon Bonaparte)


Ongelovigen de waarheid aanprijzen, is als blinden mooie meisjes aanwijzen.
(Andreas Gryphius)


Onnadenkend respect voor autoriteit is de grootste vijand van de waarheid.
(Albert Einstein)


Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden der waarheid dan leugens.
(Friedrich Nietzsche)


Plato heb ik lief, maar de waarheid heb ik liever.
(Aristoteles)


Plato is mijn vriend, Aristoteles is mijn vriend, maar mijn grootste vriend is de waarheid.
(Isaac Newton)


Soms is het deugd de waarheid te verzwijgen.
(Pietro Metastasio)


Verloren illusies zijn gevonden waarheden.
(Multatuli)


Verzinsels groeien altijd op een bodem van waarheid.
(Fernand Auwera)


Waar twijfel is, is waarheid: het is haar schaduw.
(Philip James Bailey)


Waarheid is de naam die wij onze wisselende vergissingen geven.
(Rabindranath Tagore)


Waarheid is in het algemeen het beste middel tegen laster.
(Abraham Lincoln)


Wie nooit ongelijk erkent bemint zichzelf meer dan de waarheid.
(Joseph Joubert)


Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid.
(Goethe)


Zelfs al ben je een minderheid van één persoon de waarheid is en blijft de waarheid.
(Gandhi)


Meer citaten pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *