Citaten over politiek

Er bestaan veel leuke, leerzame en wijze spreuken en citaten over politiek en van politici, op deze pagina staat een verzameling van deze spreuken en citaten in alfabetische volgorde. Een citaat is een letterlijke uitspraak van iemand die door een ander aangehaald wordt, de uitspraak zelf blijft voor eeuwig aan de oorspronkelijke persoon verbonden. U mag deze vrijelijk gebruiken met het vermelden van de oorspronkelijke auteur. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Politiek spreuken en uitspraken

Aan vriendschap heb je iets in alle andere zaken dan politiek en liefde.
(William Shakespeare)


Alle politiek is gebaseerd op de onverschilligheid van de meerderheid.
(James Reston)


Als de samenhang in de politiek gaat ontbreken, komt het volk om.
(Ruud Lubbers)


De drie stadia in de politiek: beloven, niet doen, uitleggen dat er belangrijker zaken aan de orde zijn.
(Peter Darbo)


De goede politiek is, aan de volkeren wijs te maken dat zij vrij zijn.
(Napoleon)


De grote kunst in de politiek is niet diegenen te horen die spreken, maar diegenen te horen die zwijgen.
(Etienne Lamy)


De kiezers denken dat de politiek de geschiedenis maakt, in plaats van omgekeerd.
(Adriaan Holst)


De mens is van nature een politiek dier.
(Aristoteles)


De oppositie bepaalt welke kant de politiek niet opgaat.
(Walter Scheel)


De politiek is de kunst om zich van mensen te bedienen.
(Henry de Montherlant)


De politiek is de kunst zich van de mensen te bedienen door hen te doen geloven dat men hen dient.
(Louis Dumur)


De politiek is de wetenschap der noden van het ogenblik.
(Theodore Parker)


De politiek is misschien het enige beroep waarvoor geen opleiding nodig wordt geacht.
(Robert Louis Stevenson)


De politiek, is de kunst te beletten dat mensen zich bemoeien met hun eigen zaken.
(Paul Valéry)


De spelregels in de politiek en aan de goktafel verschillen niet zoveel van elkaar.
(Oscar Garschagen)


Democratische politiek is de kunst om het volk wijs te maken dat het regeert.
(Louis Latzarus)


Dezelfde boerenslimheid die op de veemarkt binnen vijf minuten ontmaskerd wordt, viert op het maatschappelijke vlak en in de politiek jarenlange triomfen.
(Sigmund Graff)


Een politicus is iemand met wiens politiek u het niet eens bent; als u het wel met hem eens bent is het een staatsman.
(David Lloyd George)


Een politiek probleem is een economisch of sociaal probleem zonder oplossing.
(George Elgozy)


Een rechtvaardig man is rechtvaardig, zelfs in de politiek.
(Mahatma Gandhi)


Een van de ernstige problemen van de politiek is de verplichting om te regeren met ideeën die door de massa worden nageleefd, terwijl deze ideeën onjuist zijn.
(Gustave le Bon)


Er zijn geen voordelen in de politiek; er zijn belangen, dat is alles.
(Alfred de Vigny)


Er zijn twee manieren om van politiek je beroep te maken. Ofwel men leeft voor de politiek – of van de politiek.
(Max Weber)


Er zijn veel mensen aan de politiek gestorven, doch slechts weinig politici.
(Cees Buddingh)


Geen politiek is beter dan de doelstellingen die ze zich stelt.
(Henry Kissinger)


Haat is een politiek programma op zichzelf.
(Herwig Hensen)


Het duurzaam bevrijden van mensen uit onderdrukking, achterstanden en armoede is de kern van linkse politiek.
(Femke Halsema)


Het geeft niet of u zich niet met de politiek bemoeit, de politiek bemoeit zich toch wel met u.
(Charles de Montalembert)


Het grootste kwaad van de politiek is, dat ze geen vaste voorschriften heeft.
(Napoleon)


Het is een gewone fout in de politiek, doel met middel te verwarren.
(Thomas Macaulay)


Hoe langer ik in de politiek werk, des te geringer wordt mijn geloof in menselijke berekening.
(Otto von Bismarck)


Hoe saaier de politiek, hoe gelukkiger het land.
(Frits Bolkestein)


Ik denk dat het grote probleem in Amerika is politiek correct te zijn.
(Donald Trump)


In de politiek dient het rationalisme vooral om een aanzienlijke vorm te geven aan begeerten, die het niet zijn.
(Gustave le Bon)


In de politiek gaat de keuze altijd tussen twee blunders.
(John Morley)


In de politiek gaat het voor vijftig procent om inhoud en voor vijftig procent om strategie.
(Femke Halsema)


In de politiek is de middenweg helemaal niets.
(John Adams)


In de politiek is het slechtste besluit, geen besluit te nemen.
(Karl von Lingenthal)


In de politiek zal het nooit mogelijk zijn een wiskundig bewijs te geven.
(Otto von Bismarck)


In een democratie is de politiek de kunst ontevredenheid te onderdrukken.
(Louis Latzarus)


In een tijd van nationale crisis, moeten mensen van goede wil en vrijgevigheid in staat zijn om zich te verenigen, ongeacht de partij of de politiek.
(John F. Kennedy)


Je moet in de politiek een passant blijven die niet aan stoeltjes verkleefd.
(Femke Halsema)


Net als Indiana Jones heb ik een hekel aan slangen, hoewel sommigen dan vragen waarom ik in de politiek ben gegaan.
(Theresa May)


Oorlog is niets anders dan een voortzetting van het politiek verkeer met andere middelen.
(Carl von Clausewitz)


Politiek bedrijven is niet constant naar de windhaan op het dak kijken, maar de eigen overtuigingen uitvoeren.
(Angela Merkel)


Politiek interesseert mij niet, zei de kunstenaar, en hij vroeg om subsidie.
(Fons Jansen)


Politiek is één groot complot tegen eenvoudige sukkels als u en ik.
(Jan Blokker)


Politiek is bijna net zo spannend als de oorlog, en net zo gevaarlijk. In de oorlog kun je maar één keer gedood worden. Maar in de politiek vele malen.
(Winston Churchill)


Politiek is de keuze tussen de minste van twee kwaden.
(George Orwell)


Politiek is de kunst om het gewenste met het mogelijke te verzoenen.
(Aristide Briand)


Politiek is de kunst van het liegen.
(Voltaire)


Politiek is de kunst van het mogelijke.
(Otto von Bismarck)


Politiek is de wetenschap hoe wie wat krijgt, wanneer en waarom.
(Sidney Hillman)


Politiek is een spel en ik probeer het goed te spelen.
(Joop den Uyl)


Politiek is geen slecht beroep. Als je slaagt zijn er veel beloningen, als je faalt kun je nog altijd een boek schrijven.
(Ronald Reagan)


Politiek is niet het volgen van de stroom, maar het leiden ervan.
(Jacques Chirac)


Politiek is niets anders dan de kunst om te doen geloven, dat de tegenpartij liegt.
(Willem Vermandere)


Politiek is oorlog zonder bloedvergieten.
(Mao Zedong)


Politiek is vloeibare geschiedenis. Geschiedenis is gestolde politiek.
(Harry Mulisch)


Politiek taalgebruik is zo gemaakt om leugens waarheidsgetrouw te laten klinken en moord acceptabel te laten lijken.
(George Orwell)


Politiek zou zonder het slechte geheugen van de mensheid helemaal niet mogelijk zijn.
(Harry Mulisch)


Uiteindelijk, dat is waar deze verkiezing over gaat. Maken we deel uit van een politiek van cynisme of een politiek van hoop?
(Barack Obama)


Vervelend dat in het woord politiek het woord politie schuilgaat.
(Fons Jansen)


Vind je het gek dat mensen de politiek niet meer serieus nemen, als de politiek ‘de mensen’ niet meer serieus neemt!
(Youp van ’t Hek)


Vrijheid is misschien een waarde in de politiek, maar het is niet een morele waarde.
(Iris Murdoch)


Vrouwen die aan politiek doen zijn kippen die gieren willen zijn.
(Carmen Sylva)


Waarheidsliefde en politiek wonen zelden onder één dak.
(Stefan Zweig)


Zij die een scheiding willen maken tussen politiek en moraal, zullen nimmer een van beide begrijpen.
(John Morley)


Meer citaten pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *