Citaten over opvoeden

Op deze pagina staat een leuke verzameling spreuken, uitspraken en citaten met als thema opvoeding, kinderen, ouders, vaderschap en moederschap. Bij verjaardagen of trouwdagen van ouders, Vaderdag en Moederdag of bij een bijzondere gebeurtenis in het leven van de kinderen is het leuk om dit met een toepasselijke spreuk of citaat op te sieren. In deze kernachtige korte zinnen zit een grote kern van waarheid en soms kunnen ze complexe zaken op een eenvoudige wijze duidelijk maken. Een kernachtige spreuk of citaat kan een bron van inspiratie en wijsheid zijn, maar ook een uiting van liefde en genegenheid voor mensen die moeite hebben om dit rechtstreeks te zeggen. Een lief kaartje met een spreuk of citaat kan een mooie, blijvende dierbare herinnering zijn en meer waarde hebben dan het duurste geschenk. Vriendelijke groet, Hein Pragt


Als je je kinderen wilt houden, kan je hen beter laten gaan.
(Malcolm Forbes)


Als je kind nooit naar je luistert wordt het tijd dat je naar je kind gaat luisteren.
(Onbekend)


Als je nooit door een kind gehaat bent, ben je nooit een ouder geweest.
(Bette Davis)


Bedenk dat het gedrag van een puber een afspiegeling is van uw eigen opvoeding.
(Hein Pragt)


De beste opvoedingsmethode voor een kind is, het een goede moeder te verschaffen.
(Christian Morgenstern)


De beste raad die je je kinderen kunt geven is: proberen te ontdekken wat ze willen en hen aanraden dat dan ook te doen.
(Harry Truman)


De eerste helft van ons leven wordt bedorven door onze ouders en de tweede helft door onze kinderen.
(Clarence Darrow)


De enige mensen die zich niets aan de opvoeding van de kinderen gelegen schijnen te laten liggen, zijn de ouders.
(Gilbert Keith Chesterton)


De enige verstandige manier van opvoeden bestaat erin een voorbeeld te zijn, desnoods een waarschuwend voorbeeld.
(Albert Einstein)


De ideale echtgenoot is hij die begrijpt wat zijn vrouw niet zegt.
(Onbekend)


De mens is het enige wezen dat opvoeding nodig heeft.
(Immanuel Kant)


De opvoeding heeft bittere wortels, maar haar vruchten zijn zoet.
(Aristoteles)


De puberteit is de periode in het leven van een kind dat de ouders moeilijk beginnen te doen.
(Kurtzmann)


De puberteit is het groeistadium waarin een perfect normaal kind plots gaat lijken op een buitenaards wezen.
(Joyce Armor)


Een kind wordt pas echt groot, als het stopt met vragen waar het vandaan komt en weigert te vertellen waar het naartoe gaat.
(Onbekend)


Een man moge veel weten, een vrouw begrijpt alles.
(Gerard Reve)


Er is een lang leven voor nodig om de gevolgen van de opvoeding geheel te boven te komen.
(Jan Greshoff)


Er zijn 3 manieren om iets te doen: het zelf doen, iemand betalen om het te doen of je kinderen verbieden het te doen.
(M. Crone)


Er zijn meer slechte ouders dan slechte kinderen.
(Jean de Boisson)


Erfelijkheid is iets waarin een man gelooft totdat zijn zoon zich als een delinqent begint te gedragen.
(Onbekend)


God kon niet overal zijn, daarom heeft Hij moeders gemaakt.
(Onbekend)


Goede opvoeding is in staat zijn niet te laten blijken hoe goed we onszelf vinden en hoe miezerig anderen.
(Mark Twain)


Het juiste tijdstip om het karakter van een kind te beïnvloeden is ongeveer 100 jaar voor het geboren wordt.
(Dean Inge)


Het kind dat u wilt grootbengen als een oprecht en eerbaar persoon, vergt heel wat meer van uw tijd dan van uw geld.
(George Varky)


Het opvoeden van kinderen bestaat uit minstens de helft uit het opvoeden van jezelf.
(P.W.J. van Hengel)


Het opvoeden van kinderen is een beroep waarin we moeten leren hoe we tijd moeten verkwisten teneinde tijd te sparen.
(Jean Jacques Rousseau)


Het woord nee maakt veel meer indruk als het wordt uitgesproken door ouders die ook ja kunnen zeggen.
(Onbekend)


Het zekerste middel om een kind ongelukkig te maken is het er aan te wennen alles te krijgen.
(Onbekend)


Ieder mens wordt tweemaal opgevoed: een eerste keer door zijn ouders en een tweede keer door de opvoeding die hij zichzelf geeft.
(E Gibbon)


Ik had een slechte opvoeding, ik zat in een school voor emotioneel gestoorde leraren.
(Woody Allen)


Ik weet niet wie de beste opvoeders van de jeugd zijn, maar ouders zijn in ieder geval de slechtste.
(William Morris)


In iedere echte man zit een kind verborgen dat wil spelen.
(Friedrich Nietzsche)


Je kunt van kinderen heel veel leren, bijvoorbeeld hoeveel geduld je hebt.
(Franklin P. Jones)


Je voelt je echt oud worden als je merkt dat je kinderen vaker seks hebben dan jij.
(Deepthought)


Kinderen en onderdanen hebben het veel minder vaak bij het verkeerde eind dan ouders en koningen.
(Lord Chesterfield)


Kinderen hebben meer aan een goed voorbeeld dan aan kritische opmerkingen.
(Onbekend)


Kinderen op de achterbank veroorzaken ongelukken. Ongelukken op de achterbank veroorzaken kinderen.
(Onbekend)


Kinderen vinden die ouder het liefst, die zich het minst met hun opvoeding bemoeit.
(Onbekend)


Kinderen zijn een grote troost voor de oude dag en zorgen er ook voor dat u die eerder bereikt.
(Lionel Kaufman)


Kinderen zijn geboren naäpers, ze gedragen zich precies als hun ouders, ondanks alle pogingen ze goede manieren bij te brengen.
(Onbekend)


Kinderen zijn kleine mensen, mensen zijn grote kinderen.
(Onorato Fava)


Kinderen zijn kwetsbaar spul: volwassenen zijn gelijmde kinderen.
(Johan Anthierens)


Kinderen zijn onvoorspelbaar. Je weet nooit op wat voor iets onlogisch ze je nu weer zullen betrappen.
(Fanklin P. Jones)


Men kan domheid door zorgvuldige opvoeding tot vooroordelen ontwikkelen.
(Alexander Mitscherlich)


Men moet aan kinderen en vogels vragen hoe kersen een aardbeien smaken.
(Goethe)


Op het ogenblik dat je je geduld verliest, houdt de pedagogie op en begint de opvoeding.
(Jan Deloof)


Opvoeden is: een nieuwe generatie proberen te vullen met de eigen vooroordelen.
(Simon Carmiggelt)


Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid en de laatste twee groeien waar de eerste heerst.
(Jan Ligthart)


Opvoeding is georganiseerde verdediging van de wereld der volwassenen tegen de jeugd.
(Mark Twain)


Opvoeding is: de nadelig gevolgen van samenwonen met ouders.
(Fons Jansen)


Ouders vergeven hun kinderen die gebreken het moeilijkst die zij hen zelf hebben bijgebracht.
(Marie von Ebner-Eschenbach)


Uit mijn schooljaren zijn me alleen de gebreken in de opvoeding bijgebleven.
(Oskar Kokoschka)


Vaak maken ouders hun kinderen een verwijt van de slechte opvoeding die zij hun hebben gegeven.
(C. J. Wijnaendts Francken)


Verzameling leuke spreuken en citaten over moeders


Al is een moeder nog zo arm, toch dekt haar kleed de kinderen warm.
(Onbekend)


Alle vrouwen worden als hun moeders, dat is hun tragedie, geen man wordt het, dat is zijn tragedie.
(Onbekend)


Alleen een moeder kan een omhelzing per brief versturen.
(Pam Brown)


Als een moeder zich afvraagt hoe zij moet reageren op het vreemde gedrag van haar kind, dan is er maar één antwoord: geef het liefde.
(Bill Cosby)


Als het kind valt weent de moeder. Als de moeder valt lacht het kind.
(Onbekend)


Bij vrouwen is de liefde even vaak de dochter als de moeder der jaloezie.
(Onbekend)


Dankbaarheid is de moeder van alle deugden.
(Onbekend)


De beste opvoedingsmethode voor een kind is, het een goede moeder te verschaffen.
(Onbekend)


De deugden van de moeder zullen, evenals de zonden van de vader, nu en dan op de kinderen verhaald worden.
(Onbekend)


De dochter van een goede moeder wordt de moeder van een goede dochter.
(Onbekend)


De dwaling is de moeder van het inzicht.
(Onbekend)


De echtgenote die is er voor de goede raadgevingen; de schoonmoeder die is er voor het goed onthaal, maar niets gaat boven een zachte moeder.
(Tolstoï)


De relatie tussen moeder en kind is paradoxaal en, in zekere zin, tragisch, het heeft de volledige liefde van de moeder nodig om het kind te helpen weg te groeien van zijn moeder om zo compleet onafhankelijk te worden.
(Onbekend)


De ware geboorte heeft niet plaats wanneer de moeder van het kind, doch pas wanneer het kind van de moeder verlost wordt.
(Onbekend)


De wens is de moeder van de teleurstelling.
(Onbekend)


Doe nooit wat je moeder zegt dan komt het allemaal terecht.
( A.M.G.Schmidt)


Een gram moeder is een ton priester waard.
(Onbekend)


Een kind is geen vaas, die de moeder moet vullen, maar een vuur dat zij moet ontsteken.
(Herodotus)


Een kind zonder moeder is een bloem zonder regen.
(Onbekend)


Een man wil niet alleen getrouwd zijn met de moeder van zijn kinderen, maar ook met de leuke vrouw die hij destijds heeft leren kennen.
(Onbekend)


Een man’s moeder is zijn pech, maar zijn vrouw is zijn eigen schuld.
(Onbekend)


Een moeder heeft twintig jaar nodig om een man van haar zoon te maken; een andere vrouw maakt een dwaas van hem in twintig minuten. R.Frost
Een moeder, die haar dochter die gaat trouwen nog raad geeft, doet iets dat net zoveel nut heeft als een goudvis een bad geven. B.Calori
Een onsje moeder weegt op tegen een ton priester.
(Onbekend)


Eeuwenlang moederschap levert uitstekende onderhandelaars.
(Jonckers)


Er is geen kind zo lief of zijn moeder is blij dat het slaapt.
(R.W.Emerson)


Er is slechts één lief kind in de ganse wereld en elke moeder bezit dat ene kind.
(Onbekend)


Ge kunt de vriend van uw vader worden, van moeder blijft ge steeds het kind.
(Laurilland)


Geen tempel is mooier dan je eigen moeder.
(Onbekend)


Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen, is hun moeder liefhebben.
(Onbekend)


Het beste wat een moeder aan haar kinderen kan geven, is het geschenk van haar tijd.
(Onbekend)


Het geduld van een moeder is als tandpasta. Hoeveel je er ook van gebruikt, er is altijd nog een beetje over.
(J.Saores)


Het geluk van een kind begint in het hart van de moeder.
(Onbekend)


Het hart van een moeder is een afgrond op de bodem waarvan men altijd vergiffenis vindt.
(René de Balzac)


Het maakt nietniet uit hoe oude een moeder is; ze blijft hopen dat haar volwassen kinderen hun leven gaan beteren.
(Florida Scott-Maxwell)


Het is gemakkelijker voor een vader vader en voor een moeder moeder te zijn dan voor een kind kind.
(Onbekend)


Het kind heeft meestal de hersenen van de vader omdat de moeder die van haar nog bezit.
(Seymour)


Het ongeluk met het huwelijk is, dat terwijl iedere vrouw in haar hart een moeder is, iedere man in zijn hart een vrijgezel is.
(E.V.Lucas)


Iedere moeder met slechts twee armen is gehandikapt.
(Brown Pam)


Ik ben mijn moeder dankbaar dat ze mij op de wereld heeft geholpen. Al moet ik toegeven dat mijn vader ook een duwtje heeft gegeven.
(Onbekend)


Ik heb de leeftijd bereikt waarop een vrouw begint te beseffen dat zo aan hetwordenis als de vrouw waar ze het minst op wil lijken: haar moeder.
(Anita Brooker)


Ik koester een innig verlangen terug te keren in de moederschoot, van wie dan ook.
(W.Allen)


In iedere moeder sluimert er een schoonmoeder.
(Croisset)


Je bent pas oud als je moeder sterft.
(L.Ball)


Je hebt knuffelende moeders en vittende moeders, maar ze doen dat allemaal uit liefde; en de meeste moeders knuffelen en vitten tegelijk.
(Pearl S. Buck)


Kinderen zijn de ankers die de moeder vasthechten aan het leven.
(Onbekend)


Kinderen: waar va van vol is, loopt moe van over.
(J.Anthierens)


Leed is de vader en liefde de moeder van de wijsheid.
(Onbekend)


Liefde, zou dat zoiets zijn als het bij elkaar terugzoeken van onze moeders?
(Jeroen Brouwers)


Lieve kinderen zijn van iedereen, brutale kinderen zijn van hun moeder.
(Onbekend)


Mannen willen vaak terug in de moederschoot. Gemiddeld zo een twee keer per week.
(Lansky)


Mijn moeder gaf mij geen borstvoeding. Ze zei dat ze alleen goede vrienden wilde zijn.
(R.Dangerfield)


Mijn moeder was van het type dat zolang naar je problemen luisterde tot ze je begonnen te vervelen.
(Goodman)


Mijn moeder zei altijd dat je mannen kunt vergelijken met linoleumvloeren, als je ze goed legt kun je er 30 jaar over lopen.
(Onbekend)


Moeder worden is een wonder, moeder zijn een heel gedonder.
(Onbekend)


Moeder zijn is: antwoorden op vele vragen en dromen kunnen raden.
(Lut Lanssens)


Moederdag is als iedereen moeder bedient en zij doet alsof ze het extra werk niet erg vindt.
(Peter Darbo)


Moederdag komt negen maanden na vadernacht.
(Onbekend)


Moederliefde berust op een dierlijk instinct, vaderliefde op een maatschappelijke overeenkomst.
(J.Greshoff)


Omdat God niet overal kon zijn, heeft hij de moeder geschapen.
(Onbekend)


Ook Eva zal wel eens om haar moeder geroepen hebben.
(Onbekend)


Op de lippen en in de harten van kinderen is Moeder de naam voor God.
(William Makepeace Thackeray)


Toen mijn vader inbrak bij mij moeder heb ik negen maanden gezeten.
(Onbekend)


Trouw nooit met een man die zijn moeder haat want hij zal eindigen met jou te haten.
(Onbekend)


Vader zijn valt zwaar, moeder zijn zwaarder.
(Onbekend)


Van een knappe moeder de nog mooiere dochter.
(Onbekend)


Voor moeder zijn er meer bloemen in mijn hart dan in alle tuinen.
(Onbekend)


Vroeger zocht een man een vrouw die koken kon als zijn moeder, tegenwoordig krijgt hij er één die drinken kan als zijn vader.
(Onbekend)


Waar hebben al die moeders al die dingen geleerd waarvan ze 100% zeker zijn dat ze onbetamelijk zijn voor hun dochter?
(Onbekend)


Wat heeft mijn arme moeder allemaal niet opgeofferd, voor mijn ongeluk?
(Onbekend)


Wat hun dochters weten, verontrust de moeders niet, maar wel de manier waarop ze erachter zijn gekomen.
(Onbekend)


Wees het stof onder de voeten van uw moeder, want het Paradijs is daar, waar haar voeten rusten.
(Onbekend)


Wie de Kerk niet als moeder heeft, kan God niet als vader hebben.
(Onbekend)


Wie de neus van het kind afveegt, kust de wang van de moeder.
(G.Herbert)


Wie de voeten van zijn moeder kust, kust de drempel van het paradijs.
(Onbekend)


Wie het kind de hand reikt, bereikt daarmee ook het hart van de moeder.
(Onbekend)


Wie schoot met te hulp als ik vielk en leidde me af met een leuk verhaaltje of gaf een kus op de pijnlijke plek om het beter te maken?
(Ann en Jane Taylor)


Wie vader of moeder besluit te worden, dient er zich rekenschap van te geven dat hij zes jaar lang tenminste twee uur per dag op zijn hurken zal zitten.
(Onbekend)


Ze zijn een ondoorgrondelijk stelletje, die moeders.
(Robertson Davies)


Verzameling leuke spreuken en citaten over vaders


“Ik ken je” sprak de vader vermanend tot zijn zoon. Maar hij herkende slechts.
(Ischa Meijer)


De vaders hopen in hun zonen zichzelf te hervinden; de zonen zijn doodsbang in zichzelf hun vaders te ontdekken.
(J.Greshoff)


Door zijn geboorte heeft hij zijn vader gemaakt.
(Onbekend)


Een vader die zijn zoon prijst, verheerlijkt zichzelf.
(China)


Een vader geeft geen raad, hij geeft een voorbeeld.
(J.Rogge)


Een vader is iemand die verwacht dat zijn kinderen zo goed worden als hij had willen zijn.
(John Churton Collins)


Een vader, is iemand die probeert je te leren voetballen, zelfs wanneer je een meisje bent.
(Jane)


Ge kunt de vriend van uw vader worden, van moeder blijft ge steeds het kind.
(Laurilland)


Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen, is hun moeder liefhebben.
(Remco Jonckers)


Het moet vreselijk zijn om door je vader begrepen te worden.
(Mijlemans)


Hij die opvoedt, niet hij die verwekt is de vader.
(Onbekend)


Hoe streng een vader ook kan zijn als hij zijn zoon beoordeelt, hij kan nooit strenger zijn dan een zoon die zijn vader beoordeelt.
(Poncela)


Ik heb altijd geprobeerd mijn zoon te behandelen als een dierbare metgezel met wie ik op reis was door een land waar ik al eerder was geweest maar hij niet.
(A.Dayton)


Ik wil rijk worden, net als mijn vader, die wilde ook rijk worden.
(Onbekend)


Je kan niet iedereen én je vader tevreden stellen.
(James Anthony Froude)


Jij kent mijn vader niet. Anders zou je begrijpen waarom ik blijf geloven in de ooievaar.
(W.van Broeckhoven)


Menigeen is vader geworden zonder dat zijn vrouw daar iets van merkte.
(De Funès)


Toen ik een jongen van 14 was, was mijn vader zo dom dat ik de oude heer nauwelijks in mijn omgeving kon dulden. Maar toen ik 21 werd, verbaasde ik mij er geweldig over hoeveel hij in die 7 jaar had bijgeleerd.
(Mark Twain)


Toen ik er eindelijk achter was dat mijn vader gelijk had, was mijn zoon oud genoeg om het niet met mij eens te zijn.
(Onbekend)


Tussen vader en zoon ligt het diepe ravijn van hun gelijkenis.
(Piet Theys)


Vader worden is een gunst, vader zijn een grote kunst.
(Onbekend)


Veiligheid is voor een kind zijn vaders hand, die hem stevig vasthoudt.
(Marion C. Garretty)


Meer citaten pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *