Citaten over liefde

Op deze pagina staat een verzameling van ongeveer 500 mooie inspirerende spreuken, uitspraken en citaten over het thema liefde in alle aspecten. In deze vaak kernachtige korte zinnen die soms humoristisch zijn worden vaak complexe zaken op een eenvoudige wijze duidelijk gemaakt. Ook in de liefde en in relaties kunnen deze spreuken dus veel duidelijk maken en veel zeggen met weinig woorden. Veel van deze uitspraken bevatten dan ook een diepe kern van waarheid. Maar een mooie spreuk of citaat kan ook troost bieden of gewoon vertederend zijn. U kunt deze liefde spreuken of liefde citaten ook gebruiken op een wenskaart of briefje voor uw geliefde. Vriendelijke groet, Hein Pragt.


Net als liefde weten we niet waar of waarom.
Net als liefde kunnen we niet dwingen of vliegen.
Net als liefde hebben we vaak verdriet.
Net als liefde hebben we het eeuwig leven niet.
(W.H. Auden)


Aan reuma en echte liefde gelooft men pas wanneer men ze heeft opgelopen.
(Marie von Ebner. Eschenbach)


Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter.
(Plato)


Ach, wat maakt de liefde de mens toch slap en sterk.
(Felix Timmermans)


Achting maakt niet steeds vriendschap; maar vriendschap kan niet bestaan zonder achting; dit is een van haar voordelen boven de liefde.
(Mlle de Scudéry)


Afhankelijkheid? Ja, uit liefde, maar niet uit angst.
(Gerhart Hauptmann)


Afstand loutert, de zuiverste liefde is die voor de verre geliefde.
(Jan Greshoff)


Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid.
(Comtesse Diane de Beausacq)


Afwezigheid is voor de liefde wat wind is voor vuur: het blust het kleine maar het ontsteekt het grote.
(R. de Bussy. Rabutin )


Afwezigheid nu en dan is in de liefde van goede invloed en houdt haar klaar en stralend.
(Robert Louis Stevenson)


Al te heftige liefde voor de dieren is een vorm van mensenhaat.
(Dirk Coster)


Alle tijd die niet is besteed aan liefde, is verdaan.
(Tasso)


Alleen de liefde kan je hart breken.
(Neil Young)


Alleen de liefde overwint, alleen de liefde behoudt. Wanneer de hemel een mens wil behoeden vervult hij diens hart met liefde.
(Lao. Tse)


Als ‘t hart niet meer gelooft en hoopt, dan is de liefde nog de redding.
(Willem de Merode)


Als de honger groot is, is de liefde klein.
(Anastasius Grün)


Als de liefde begint te schoolmeesteren, krijgt ze spoedig vakantie.
(Peter Sirius)


Als de liefde slechts een gevoel zou zijn, zou er geen grond zijn voor de belofte elkaar voor altijd lief te hebben. Een gevoel komt op en kan weer verdwijnen. Hoe zou ik kunnen beoordelen of dit gevoel altijd zal blijven duren als mijn daad niet ook een oordeel en een beslissing inhield?.
(Erich Fromm)


Als duizend anderen van je houden, maar je houdt niet van jezelf, zal andermans liefde nooit volstaan.
(Dorothy Briggs)


Als een mens slechts één ander mens liefheeft en onverschillig is tegenover de rest van zijn medemensen, dan is zijn liefde geen liefde maar een symbiotische binding of een vernieuwd egoïsme.
(Erich Fromm)


Als er geen liefde of haat meespeelt, speelt de vrouw middelmatig.
(Friedrich Nietzsche)


Als je geen dwaasheid kunt herinneren die je uit liefde hebt begaan, dan heb je niet echt liefgehad.
(Shakespeare)


Als je nipt aan de liefde, wil je het liever meteen in een slok opdrinken..
(Wouter Jaspers)


Als je werkelijk liefde nodig hebt, staat ze voor je klaar.
(Oscar Wilde)


Als liefde het antwoord is, wil je dan de vraag nog eens herhalen.
(Kees van Kooten)


Als liefde ziek wordt en vervalt, bediend het zich van gedwongen vormelijkheid.
(William Shakespeare)


Als men geheel binnengetreden is in het rijk der liefde wordt de wereld (hoe onvolkomen ook) rijk en schoon, want het bestaat uit niets dan gelegenheden lief te hebben.
(Sören Kierkegaard)


Als vriendschap en liefde verdwijnen, is het altijd goed ze te vervangen door beleefdheid.
(Mme de Knorr)


Amor omnia vincit (Liefde overwint alles)
(Onbekend)


Bedrijf met grote frequentie de liefde en niets zal je normaler voorkomen. Houd er mee op en opeens denk je eraan als iets dat volstrekt onmogelijk is.
(Georges Perros)


Begin en eind van een liefde worden voelbaar door de onthutsende ervaring alleen te zijn.
(J. de La Bruyère)


Bestendigheid is de hersenschim van de liefde.
(Vauvenargues)


Beter liefde verloren dan haar nooit bezeten te hebben; ongelukkige liefde is nog te verkiezen boven een volkomen liefdeloos leven.
(C. J. Wijnaendts Francken)


Dankbaarheid kan slechts voortkomen uit opgewekt innerlijk leven en uit een zekere vatbaarheid voor liefde.
(Robert Saitschick)


De afgrond voor elkaar verborgen houden. Dat is liefde.
(Julien Green)


De afgunst grenst aan de minachting, zoals de liefde grenst aan de haat.
(Cees Buddingh)


De afwezigheid is als arsenicum: een beetje sterkt de liefde, veel doodt haar.
(Maurice Chapelan)


De arbeid is de grootste openbaring van de liefde.
(Auguste Rodin)


De beste geur is die van brood, de beste smaak is die van zout en de beste liefde is die van kinderen.
(Graham Greene)


De dingen die de westerse wereld zullen vernietigen zijn, welvaart tegen elke prijs, vrede tegen elke prijs, veiligheid eerst in plaats van plicht eerst, de liefde voor het zachte leven, en de word snel rijk theorie van het leven.
(Theodore Roosevelt)


De eenzaamste plek op deze aarde is een hart zonder liefde.
(Onbekend)


De eerste hartstocht is zelden liefde, de laatste liefde zelden hartstocht.
(Peter Sirius)


De eerste liefde is een beetje dwaasheid en veel nieuwsgierigheid.
(George Bernard Shaw)


De eerste liefde maakt een meisje wijzer, de tweede maakt een jongen minder dom.
(Jan Vercammen)


De eerste plicht van liefde is luisteren.
(Paul Tillich)


De eerste roem is misschien nog meer bedwelmend dan de eerste liefde.
(Emanuel Wertheimer)


De eerste zucht van de liefde is de laatste van de wijsheid.
(Antione Bret)


De enige echte liefde is de onmogelijke liefde.
(Johann Wolfgang von Goethe)


De geest die alle dingen leven schenkt is de liefde.
(Tsoe Li)


De gevierde acteur en dito actrice ontmoeten elkaar. Zij praten. Hij over hem en zij over haar. Ze worden verliefd op zichzelf, en ze trouwen.
(Marcel Pagnol)


De grote liefde is die, die je nooit hebt gehad.
(Peter Ustinov)


De gulden tijd van de eerste liefde.
(Friedrich von Schiller)


De haat is partijdig, maar de liefde nog meer.
(Johann Wolfgang von Goethe)


De hartstochten zijn elkaars tegenstander: de trots bestrijdt de eerzucht, de gierigheid bestrijdt de liefde, de ijdelheid bestrijdt ze alle.
(Julie de Lespinasse)


De heftigste woede van een vader tegen zijn zoon is nog altijd tederder dan de tederste liefde van een zoon voor zijn vader.
(Henry de Montherlant)


De herinneringen die we van elkaar hebben, zijn zelfs in de liefde niet hetzelfde.
(Marcel Proust)


De hinde die zou willen trouwen met de leeuw zal zeker sterven van liefde.
(William Shakespeare)


De hoofdbeginselen van het waarachtige christendom bestaan in de innige verwantschap van alle mensen met God, in de gelijkheid en volkomen verbroedering onderling en in de vervanging van het geweld door nederigheid en liefde.
(Leo Tolstoy)


De ideale echtgenoot is hij die begrijpt wat zijn vrouw niet zegt.
(Onbekend)


De jeugd maakt grote fouten in het leven; in de eerste plaats idealiseert zij liefde te veel.
(Benjamin Jowett)


De kunst van liefde is grotendeels de kunst van het volhouden.
(Albert Ellis)


De leugen doodt de liefde, maar oprechtheid doodt ze pas volledig.
(Ernest Hemingway)


De liefde bakt kwetsbaren altijd de lelijkste poets.
(Gotthold Ephraim Lessing)


De liefde bedrijven is vrijheid verwerven. Liefhebben is haar verliezen.
(Henri Jeanson)


De liefde begint met zichzelf, slechts als men liefde teveel heeft kan men er van wegschenken, slechts als een kachel helemaal warm was geworden kon zij warmte beginnen af te geven.
(Louis Paul Boon)


De liefde bestaat grotendeels uit geloof en hoop.
(Gaby van den Berghe)


De liefde bestaat hieruit, dat twee eenheden elkaar beschermen en aanraken en begroeten.
(Rainer Maria Rilke)


De liefde die op schoonheid gebouwd is, sterft met de schoonheid mee.
(John Donne)


De liefde die we geven is de enige die we houden.
(Elbert Hubbard)


De liefde eist nimmer rechten op, zij geeft ze altijd. De liefde lijdt immer, koestert nooit wrok, wreekt zichzelf nooit.
(Mahatma Gandhi)


De liefde geeft mannen vleugels, het huwelijk houdt hen in evenwicht.
(Anthony Quinn)


De liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de menselijke natuur genezen.
(Plato)


De liefde is als de hemel; Zo hoog en zo wereldwijd; De sterren zijn de vreugden; De wolken zijn de nijd.
(Hendrik de Vries)


De liefde is als een schelp, waarin je de zee van de eeuwigheid hoort ruisen.
(Onbekend)


De liefde is als een vogel in de lucht, niemand kan haar dwingen uit onze handen te komen eten.
(Andre Demedts)


De liefde is de geduldige architect die misverstand ombouwt tot begrip.
(Nash Ogden )


De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn.
(Friedrich Nietzsche)


De liefde is een mooie dolk, met tanden van suiker, met een scherp van morfine en een hecht van blauwe sneeuw.
(Achille Chavee)


De liefde is een verrukkelijke bloem, maar men moet de moed hebben haar te gaan plukken aan de rand van een verschrikkelijke afgrond.
(Stendhal)


De liefde is een vogel die zingt in het hart van de vrouwen.
(Alphonse Karr)


De liefde is een ziekte. Er is maar één genezing: bezit.
(Marnix Gijsen)


De liefde is het drama van de verwezenlijking, van de verbinding.
(Henry Miller)


De liefde is net als de zee: ze omringt alles.
(Wouter Olthof)


De liefde is niet ingetogen. De liefde is uitbundig en schaamteloos.
(Elizabeth von Arnim )


De liefde is ongeneeslijk, maar het enige geneesmiddel tegen alle kwalen.
(David Cohen)


De liefde is sterker dan dood of doodsangst, alleen door haar, alleen door de liefde blijft het leven bestaan.
(Iwan Toergenjew)


De liefde is vaak een spel waarin beide spelers beurtelings denken dat ze gaan verliezen en zich dan haasten om van tactiek te veranderen.
(Paul Léautaud)


De liefde is vaak een vrucht van het huwelijk.
(Molière)


De liefde kan niet van één klant komen.
(Alexander Pola)


De liefde maakt dwazen, het huwelijk bedrogen echtgenoten, de vaderlandsliefde schadelijke stomkoppen.
(Paul Léautaud)


De liefde maakt ons niet blind, zoals het onzinnig spreekwoord wil, maar het tegenovergestelde: ziende.
(Joseph Roth)


De liefde met de grootste gevolgen is die met de kleinste oorzaken.
(Jan Vercammen)


De liefde overwint alles; laten wij ons dan aan de liefde overgeven.
(Vergilius)


De liefde slaat zijn haak in je hart en dwingt je te beseffen dat van alle sterke zaken er geen zo sterk, zo onweerstaanbaar is als die goddelijke liefde.
(William Law)


De liefde tussen jonge mensen is een natuurverschijnsel. Liefde tussen oude mensen een merkwaardig werk van kunst.
(Jan Greshoff)


De liefde van de vrouw vormt het karakter van de man.
(S. Reyes)


De liefde voor onze eigen vrienden is de enige conditietraining voor de liefde voor alle mensen.
(John Henry Newman)


De lui die de een na de ander verslinden zijn tot geen liefde in staat. Die indruk krijg je toch bij dat soort mannen; het zijn net pralende foxterriërs.
(Annie Romein. Verschoor)


De man verdraagt het huwelijk uit liefde voor de vrouw; de vrouw verdraagt de man uit liefde voor het huwelijk.
(Gabriel Laub)


De man verklaart onmiddellijk zijn liefde, maar aarzelt lang eer hij zegt dat hij niet meer bemint. Bij de vrouw is het juist omgekeerd.
(Gerard Reve)


De mannen hebben lief uit eerzucht, maar de vrouwen zijn eerzuchtig uit liefde.
(Emanuel Wertheimer)


De mantel der Christelijke liefde dragen de meeste mensen strak dichtgeknoopt.
(Peter Sirius)


De meeste mannen houden een levendig gevoel van eigenliefde voor liefde.
(Mme de Tencin)


De meeste mensen hebben meer liefde nodig dan ze verdienen.
(Marie von Ebner. Eschenbach)


De mens in zijn liefde wordt zich plotseling met kalme zekerheid bewust, dat hij tot zichzelf gekomen is, door tot een ander uit te gaan. Zie hier het bewijs dat de mens zichzelf slechts vinden kan, door zichzelf te verlaten.
(Dirk Coster)


De nijd wordt te niet gedaan door ware vriendschap, de behaagzucht door ware liefde.
(Francois de la Rochefoucauld)


De ogen zijn de leiders van de liefde.
(Propertius)


De ontelbare generaties dwarrelen als herfstbladeren neer; alleen de liefde is eeuwig en sterft nimmer meer.
(Harry Kemp)


De ouderdom beschermt je niet tegen de liefde, maar de liefde beschermt je tot op zekere hoogte wel tegen de ouderdom.
(Jeanne Moreau)


De relatie tussen moeder en kind is paradoxaal en, in zekere zin, tragisch. Het heeft de volledige liefde van de moeder nodig om het kind te helpen weg te groeien van zijn moeder om zo compleet onafhankelijk te worden.
(Erich Fromm)


De schildering der liefde interesseert iedereen, want elk heeft er wel een weinig door geleden; vooral zij die haar nooit gekend hebben.
(Jacques Chardonne)


De schoonste liefde gaat niet ver als men haar laat lopen. Men kan haar beter in de armen dragen als een geliefd kind.
(Alain )


De tijd vliegt, de zon komt en de schaduwen vallen. Laat ze maar gaan, want de liefde stijgt uit boven alle.
(Onbekend)


De tong van de liefde ligt in de ogen.
(Louise Fletcher)


De vrijheidsliefde is de liefde van anderen; de liefde voor macht is de liefde van ons zelf.
(William Hazlitt)


De waarde van liefde zal altijd sterker zijn dan de waarde van haat… Elk land of groep landen die haat toepast zal uiteindelijk verscheurd worden door haat….
(Franklin D. Roosevelt)


De zekerste manier om liefde te krijgen, is doen alsof je ze niet nodig hebt.
(Ellen Glasgow)


Die liefde is het sterkst, die de gewoonte verdraagt.
(Maurice Roelants)


Dikwijls geraken twee minnende op elkaar verliefd om eigenschappen die zij niet bezitten en gaan zij uiteen om gebreken die zij evenmin bezitten.
(Daniël Stern)


Doe maar voorzichtig als je het woord liefde gebruikt.
(William Shakespeare)


Door de ervaring in de liefde begaat men dezelfde dwaasheden in dezelfde omstandigheden.
(Jan Vercammen)


Door de liefkozing verlaten wij onze kindertijd, maar één enkel woord van liefde, en wij worden herboren.
(P. Éluard)


Door wetenschap bereikt men veel, doch slechts de liefde voert tot volmaaktheid.
(Rabindranath Tagore)


Drie eenvoudige maar onweerstaanbare hartstochten hebben mijn leven beheerst: de behoefte aan liefde, de drang naar kennis en het bijna ondraaglijk besef dat het mensdom smartelijk lijdt.
(Bertrand Russell)


Dronkenschap maakt twee mooie dingen groter: moed en liefde.
(Jean Paul)


Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat.
(Mark King)


Echte liefde is in zijn jeugd de hemel bestormen en in de wolken huizen, en eenmaal de jeugd voorbij, met de aarde genoegen nemen.
(Julien Roufie)


Echte liefde kent geen schuldgevoel.
(Simon Carmiggelt)


Een beetje goedheid van mens tot mens is beter dan alle liefde voor de mensheid.
(R. Dehmel)


Een directe liefde is beter dan een afgeleide liefde, maar een afgeleide liefde is beter dan onverschilligheid.
(Siegfried E. van Praag )


Een goede test voor de ware liefde is of je de gedachte kunt verdragen de teennagels van je beminde te knippen.
(W. N. P. Barbellion)


Een heerser moet ervoor zorgen dat hij op zodanige wijze gevreesd wordt dat hij, ook al slaagt hij er niet in de liefde van zijn onderdanen te winnen, toch in elk geval hun haat weet te ontlopen.
(Machiavelli)


Een huwelijk laten slagen is net als het werken op een boerderij, je moet elke ochtend weer van voren af aan beginnen.
(Onbekend)


Een huwelijk wordt niet gelukkig door liefde, integendeel. Een huwelijk wordt gelukkig door verstand.
(Jean Paul)


Een idealist is iemand wiens liefde voor geld onbeantwoord blijft.
(T. Troll)


Een kus die het hart niet raakt, verveelt alleen de mond.
(Blaise de Montluc)


Een leven vol wijsheid maar zonder liefde, is als een zon waaraan een wereld ontbreekt om in haar licht en warmte te gedijen.
(Julien de Valckenaere)


Een leven zonder liefde is als een landschap zonder zon. Als er geen schaduwen zijn, dan zijn er ook geen grote lichten.
(Rene de Masny)


Een liefde die niet bestand is tegen confrontatie met de werkelijkheid is er geen.
(Albert Camus)


Een man gaat zelden ten onder aan een ongelukkige liefde; vaker aan een gelukkige.
(Otto Weiss)


Een man, je wordt er één keer gek op en vervolgens alleen nog maar gek van!
(Inge Faase)


Een ongelukkige liefde toont dikwijls meer trouw dan een gelukkige.
(C. J. Wijnaendts Francken)


Een onmogelijke liefde is de ware liefde.
(Koos van Zomeren)


Een pest in het leven is dat liefde ons geen verstand geeft, maar een onfeilbare manier is om het kwijt te raken.
(R. West)


Een redmiddel tegen de perfectie: liefde.
(Friedrich Nietzsche)


Een van de gevolgen van wederzijdse liefde is dat een slecht humeur door de ander ongemerkt wordt overgenomen.
(Alain )


Een verliefde man is zo moedig dat hij tegen draken kan vechten, maar niet zo moedig dat hij zelf de was zal doen.
(Stuart Macfarlane)


Een verschillend gevoel voor humor is een kwaad iets in de liefde.
(George Eliot)


Een vrouw is met haar geslacht betrokken bij alle dingen van het leven. Soms zelfs bij de liefde.
(Karl Kraus)


Een vrouw meet de liefde van een man dikwijls af aan kleinigheden.
( ves de Constantin)


Een vurige romance wordt vaak ontstoken door een kleine vonk.
(Onbekend)


Eenzaamheid: hoogmoedig ideaal voor wie als kind weinig liefde heeft gekregen.
(Ferrucci)


Eeuwige liefde is even absurd, even ondraaglijk als eeuwige lente of eeuwige muziek. Juist de wisseling van de seizoenen maakt het jaar boeiend, en voor de muziek zijn de stilten even belangrijk als de klanken.
(Marc Callewaert)


Eindelijk kom je! zei de boom verliefd toen de man zich morsdood reed.
(Bart Mesotten)


Elke liefde heeft een prijs, voor een ongelukkige betaal je zolang ze duurt, voor een gelukkige wanneer ze voorbij is.
(Erwin Mortier)


Elke liefde, waarbij niet ook heel veel begrip hoort, veroorzaakt ellende.
(Frank Sinatra)


Er bestaat maar één geluk in het leven: iemand liefhebben en die liefde beantwoord zien.
(George Sand)


Er is altijd enige waanzin in liefde. Maar er is ook altijd een reden voor waanzin.
(Friedrich Nietzsche)


Er is bijna geen activiteit, geen onderneming, die gestart wordt met zo verschrikkelijk veel hoop en verwachtingen en die toch zo vaak mislukt, als de liefde.
(Erich Fromm)


Er is een soort liefde die zo hevig is dat jaloersheid geen kans krijgt.
(Francois de la Rochefoucauld)


Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde.
(Plato)


Er is geen oprechter liefde dan de liefde voor lekker eten.
(George Bernard Shaw)


Er is in iedere omhelzing een moment waarop de geliefde al niet meer bij ons is.
(Gustave Flaubert)


Er is in jaloezie meer eigenliefde dan liefde.
(Francois de la Rochefoucauld)


Er is maar één soort liefde, maar er zijn wel duizend verschillende afdrukken van.
(Francois de la Rochefoucauld)


Er is niets zo aantrekkelijk voor een vrouw als een man die lijdt aan een verloren liefde.
(Jan Wolkers)


Er is pas sprake van echte liefde als je elkaar niet meer wilt verbeteren.
(V. Uyen)


Er zijn meer vrouwen die van de wellust genieten dan mannen die de liefde begrijpen.
(Siegfried E. van Praag)


Er zijn ogenblikken in de liefde waarop het onmogelijk is te weten of men oprecht is of niet.
(Etienne Rey)


Er zit in jaloezie meer eigenliefde dan liefde.
(Francois de la Rochefoucauld)


Fantasie en inlevingvermogen zijn niets anders dan vormen van liefde.
(Hermann Hesse)


Flirten: amateurisme in de liefde.
(Rene de Masny)


Fouten zie je dik als de liefde dun is.
(Phil Bosmans)


Gebruiken van elkaars tandenborstel: gebaar van grote liefde.
(Herman Pieter de Boer)


Geduld is liefde die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt.
(Dorothy Pryse)


Geen touw of kabel kan zo stevig samensnoeren, zo vast binden, als liefde met één enkele draad doet.
(Burton, Robert Burton)


Geluk is een gezonde geest, een dankbare instelling, een schoon geweten en een hart vol liefde.
(Onbekend)


Geluk veroudert niet, evenmin als liefde.
(Henriette Mooy)


Geweld kan uiting zijn van liefde, onverschilligheid nooit.
(Leo Mets)


Gewoonte baart liefde.
(Lucretius)


Grote liefde komt niet veel meer voor. De mensen geloven niet meer in liefde; daarom vinden zij geen liefde meer.
(Hélène Swarth)


Haar liefde op het eerste gezicht was optisch bedrog.
(Joseph Bisig)


Haat lucht op terwijl liefde vaak opvreet.
(Leonardo da Vinci)


Haat tegen mensen gaat meestal gekleed in woorden van liefde voor mensen.
(Rutger Kopland)


Haat voedt zich evenals liefde met de kleinste dingen; alles kan er toe bijdragen. Zoals de beminde persoon niets kwaads kan doen, zo kan de gehate niets goeds doen.
(Honoré de Balzac )


Hand in hand zijn wij gegaan, tot aan de drempel. Moegestreden, door onze liefde omringd, ben je van ons heengegaan.
(Onbekend)


Het aantal maakt de spoeling dun. Hoe meer mensen men lief heeft, des te wateriger wordt de liefde.
(Jan Vercammen)


Het allermoeilijkste in de liefde is, van de ander te leren houden om wie de ander is en niet om wie je zelf bent.
(Hannes Meinkema)


Het beste bewijs van liefde is vertrouwen.
(Joyce Brothers)


Het beste in het leven van een goed mens zijn diens kleine, onbekende, vergeten daden van vriendelijkheid en liefde.
(William Wordsworth)


Het bezit van de geliefde is wellicht een groter vreugde dan de liefde.
(Marcel Proust)


Het christendom heeft veel voor de liefde gedaan door er een zonde van te maken.
(Anatole France)


Het eerste symptoom van ware liefde is bij een jongen verlegenheid, bij een meisje durf.
(Victor Hugo)


Het enige belangrijke in ons leven is het spoor van liefde dat wij nalaten in ons leven als wij er niet meer zijn.
(Onbekend)


Het enige wat je nodig hebt is liefde, liefde is het enige wat je nodig hebt.
(John Lennon)


Het hart is een beest dat je moet wantrouwen. De intelligentie is er ook een, maar die heeft het nooit over de liefde.
(Graham Greene)


Het hart verenigt wat de rede scheidt; het gaat de noodzakelijkheid te boven en vormt de strijd om tot liefde.
(Nikos Kazantzakis)


Het huwelijk uit liefde mislukt meestal. Een huwelijk uit vriendschap heeft kans van slagen.
(Jan Greshoff)


Het is beter om liefde gekend en verloren te hebben, dan om helemaal geen liefde gekend te hebben.
(Alfred Lord Tennyson)


Het is beter te leren hoe je behoorlijk de liefde bedrijft, dan zich af te stompen in een geschiedenisboek.
(Boris Vian)


Het is de ware liefde die altijd en eeuwig hetzelfde blijft, of men haar nu alles toestaat of alles onthoudt.
(Johann Wolfgang von Goethe)


Het is een zeker bewijs van liefde dat men de kinderjaren van de andere wenst te kennen, te herleven.
(Cesare Pavese)


Het is eenvoudiger liefde te tonen dan het te omschrijven.
(Onbekend)


Het is gemakkelijker te sterven dan lief te hebben. Daarom doe ik moeite mijn liefde te beleven.
(Aragon, Louis Aragon )


Het is het best verstandig te beminnen; maar dwaas te beminnen is beter dan in ‘t geheel niet tot liefde in staat te zijn.
(W. M. Thackeray)


Het is in de liefde zoals met alles. Wat je gehad hebt is niets, alleen wat je niet hebt telt.
(Paul Léautaud)


Het is met de liefde net als met het eten van paddestoelen. Men weet pas of ze eetbaar zijn als het te laat is.
(Nana Mouskouri)


Het is met ware liefde net als met spoken, iedereen praat er over, maar slechts weinigen zijn er getuige van geweest.
(La Rochefoucauld)


Het is niet het geloof wat bergen verzet, maar de liefde.
(Georges Guilbert)


Het is onmogelijk om te beminnen en verstandig te zijn.
(Francis Bacon)


Het is onzin, zegt het verstand. Het is belachelijk, zegt de trots. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Het is wat het is, zegt de liefde.
(Erich Fried )


Het kan allemaal wel slecht aflopen (dat doet het ook vaak) maar zolang als het duurt is verliefdheid het meest complete gevoel dat er is.
(Renate Rubinstein)


Het kwade ontstaat altijd daar waar de liefde tekort schiet.
(Hermann Hesse)


Het laatste wat men in het leven kan bereiken is niets te willen hebben, zelfs in de liefde.
(Ernst Wiechert)


Het leven is een slaap, waarin de liefde een droom is.
(Alfred de Musset )


Het leven is een soep met vier troostende mergpijpen erin: de drank, de liefde, de tabak en de kunst.
(Felix Timmermans)


Het leven is kort. Een beetje liefde, een beetje droom, en dan: vaarwel.
(Alphonse de Lamartine)


Het leven moet met liefde en humor worden geleefd: liefde om het te begrijpen en humor om het te dragen.
(Fisas, C. Fisas)


Het maakt niet uit wat je gedaan hebt voor jezelf of voor de mensheid. Wanneer je niet terug kunt kijken op het geven van liefde en aandacht aan je eigen familie, wat heb je dan werkelijk bereikt?.
(Lee Iacocca)


Het mooiste sieraad van de vrouw is de liefde.
(ves Saint. Laurent)


Het pad van ware liefde was nooit effen.
(William Shakespeare)


Het positieve overwint het negatieve, moed overwint vrees, geduld overwint woede en ergernis. Liefde overwint haat.
(Swami Sivananda Sarasvati)


Het schijnt minder zeldzaam te zijn van antipathie over te gaan tot liefde dan tot vriendschap.
(Jean de la Bruyère)


Het toppunt van liefde is samen gapen.
(Thera Westerman)


Het zijn dominees en zedenprekers die betaalde liefde afschilderen als en associëren met ‘goedkoop’. De werkelijkheid leert anders.
(Henk Spaan)


Hij sprak voortdurend over liefde, maar liet niemand in zijn nabijheid.
(Elias Canetti)


Hoe dieper een liefde is, des te eentoniger wordt zij in haar openbaring. Maar achter deze eentonigheid verbergt zich een eindeloze rijkdom die zich meer en meer aan het gewone oog onttrekt.
(Dirk Coster)


Hoe groter de liefde, hoe kleiner de dingen die je elkaar vertelt.
(Bart Mesotten)


Hoe groter de man, des te dieper zijn liefde.
(Leonardo da Vinci)


Hoe meer men liefheeft, des te actiever wordt men, denk ik; want liefde die alleen maar gevoel is, zou ik geen liefde noemen willen.
(Vincent van Gogh)


Humor is een eigenschap van het hart, zoals liefde. Er zijn mensen die niet lief kunnen hebben; waarschijnlijk zijn het dezelfde die geen humor hebben.
(R.G. Binding)


Ieder mens is een Antaeus: de moederlijke aarde sterkt en bezielt ieder tot de onoverwinnelijkheid, als hij haar met liefde vasthoudt.
(E. von Feuchtersleben)


Ieder wordt dichter, ook de meest prozaïsche mens, wanneer de liefde hem bevangt.
(Symposion)


Iedere liefde is enige liefde, verandering van object doet de verblinding van de hartstocht niet verminderen, die wordt er slechts door versterkt.
(Oscar Wilde)


Iedere tijd heeft zijn eigen liefde.
(Leo Tolstoy)


Ik ben hopeloos verliefd. Nu nog een meisje vinden dat met mij die gevoelens wil delen.
(Woody Allen)


Ik blijf erbij dat het karakter van een vrouw niet blijkt waar de liefde begint, maar waar ze ophoudt.
(Rosa Luxemburg)


Ik geloof niet in de liefde van hen die niet kunnen haten.
(Jan Greshoff )


Ik kan niet treuren om het verlies van een liefde of een vriendschap, zonder te peinzen, dat je alleen verliest wat je niet echt hebt gehad.
(Jorge Luis Borges)


Ik wil proberen meer terug te geven dan ikzelf gekregen heb. Sommige mensen noemen dat liefde.
(Eric Burdon)


Ik zal altijd een priester van de liefde zijn.
(David Herbert Lawrence)


Ik zal je niet zeggen welke redenen je hebt om mij te beminnen. Want je hebt er geen. De reden om lief te hebben is de liefde.
(Antoine de Saint)


In de dromen en in de liefde is niets onmogelijk.
(Janus Arony )


In de jaloezie is de zuster der liefde zoals de duivel de broeder der engelen is.
(Chevalier de Bouffiers)


In de liefde bedrieg je eerst jezelf en vervolgens anderen. En dat noemen ze dan een romance.
(Oscar Wilde)


In de liefde gaan de vrouwen veel verder dan de mannen, maar de mannen doen het dan weer beter in de vriendschap.
(Jean de la Bruyère )


In de liefde gebeurt het paradoxale, dat twee wezens één worden, maar toch twee blijven.
(Erich Fromm)


In de liefde gebeurt vaak het enige wat men niet voorzien heeft.
(Jan Vercammen)


In de liefde geven de vrouwen altijd meer dan ze beloven.
(L. Desnoyer)


In de liefde is elke capitulatie een overwinning.
(Rémy Montalée)


In de liefde kent men elkaar omdat men elkaar bemint. In de vriendschap bemint men elkaar omdat men elkaar kent.
(Schulz)


In de liefde komen al deze ondeugden voor: beledigingen, achterdocht, vijandigheden, wapenstilstand, oorlog, en weer vrede.
(Terentius)


In de liefde kun je alleen maar teleurgesteld worden door jezelf. Als je teleurgesteld bent in de andere is de liefde al dood.
(Fernand Auwera )


In de liefde moet men liefdesbetuigingen niet al te serieus nemen.
(John Travolta)


In de liefde tellen maar twee dingen: lichamen en woorden.
(Joyce Carol Oates)


In de liefde triomfeert de Eros, in het huwelijk de erosie.
(Eric van der Steen)


In de liefde voelt de man zich als de boog, terwijl hij alleen maar een pijl is.
(Jeanne Moreau)


In de liefde zijn de vrouwen professionals en mannen amateurs.
(Francois Truffaut)


In de liefde zijn vreugde en smart steeds met elkaar aan het strijden.
(Publilius Syrus)


In de wijze liefde raadt elk het hoge, geheime zelf van de ander en schept, weigerend in het alledaagse te geloven, een spiegel waarin de minnaar of de beminde een beeld ziet om in het leven van alledag na te volgen.
(William B. Yeats)


In hun eerste liefde beminnen vrouwen hun minnaar, daarna de liefde.
(Francois de la Rochefoucauld)


Indien ge een vrouw niet met liefde voor u kunt vervullen, vervul haar dan tot overlopens toe met liefde voor haarzelf; al het overlopende zal voor u zijn.
(Charles Caleb Colton)


Italië, lente en de eerste liefde volstaan om zelfs de meest neerslachtige persoon gelukkig te maken.
(Bertrand Russell)


Jaloezie volgt als een loodsvisje de haai der liefde.
(Eric van der Steen)


Je doet niets voor de liefde als je er niet alles voor doet.
(Etienne Rey)


Je hebt de liefde… en dan nog het leven, haar vijand.
(Jean Anouilh )


Je hebt gelijk te twijfelen aan de liefde van een vrouw wanneer ze je te gemakkelijk vergeeft.
(Jan Vercammen)


Je houdt niet van een vrouw omdat ze mooi is, maar ze is mooi omdat je van haar houdt.
(Onbekend)


Je kan liefde veinzen, maar het is onmogelijk vriendschap te veinzen.
(Philippe Soupault)


Je kunt de liefde niet aanraken, maar je voelt hoe haar zoetheid overal in je sijpelt.
(Annie Sullivan)


Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet liefhebben zonder te geven.
(Ami Carmichael)


Je liefde, warmte en zorgzaamheid, kon je aan vele mensen kwijt. Dat gaf jouw leven grote inhoud en het heeft het onze verrijkt.
(Onbekend)


Je moet liefhebben wat de ander is, niet wat je van hem of haar zou willen maken.
(Onbekend)


Kinderen hebben liefde nodig, vooral als ze het niet verdienen.
(H.S. Hulbert)


Koester bovenal de liefde die je ontvangt. Die zal doorleven lang nadat goud en gezondheid uit je leven zijn verdwenen.
(Og Mandino)


Kunst is een uitdrukking van liefde.
(Maharishi)


Kunst is liefde in elke daad.
(Paul van Ostaijen)


Laat mij niet zeggen dat dit liefde is, geef mij maar zacht je kleine warme handen;
Laat nooit de melodie van je liefde overschreeuwen door het lawaai van je woorden.
(Henri Petit)


Liefde : de l van laf , de i van immuun ,de e van erect, de f van fataal, de d van dier en de e van eenheid.
(L. M. van den Brande)


Liefde aanvaardt de moeilijke dingen in het leven zonder te vragen waarom. Liefde vertrouwt en blijft kalm.
(Amy Carmichael)


Liefde bestaat niet hierin dat men samen naar elkaar zit te kijken, maar dat men samen uitkijkt in dezelfde richting.
(Antoine de Saint. Exupéry)


Liefde betekent een adreswijziging voor de ziel.
(C. Vigil)


Liefde betekent vóór alles innig contact, aanraking, samen lichamelijk zijn.
(Desmond Morris)


Liefde doet de wereld niet rond zijn as draaien, maar ik moet toegeven dat ik de rit de moeite waard vind.
(Sean Connery )


Liefde en dood, in deze beide geheimen ligt de hele vreselijke betekenis van ons bestaan verborgen.
(Maxim Gorki)


Liefde en haat van de volkeren zijn niet gegrond op oordelen, maar op herinneringen, vrees en spookbeelden.
(André Maurois)


Liefde en roem zijn voedsel voor dichters.
(Percy Bysshe Shelley)


Liefde houdt niet op waar leven eindigt.
(Onbekend)


Liefde is Adam heten en geen ribstukjes willen eten.
(Werenfridus van Elst)


Liefde is alleen maar een chemische reactie, maar het is prettig naar de formule te zoeken.
(Hildegard Knef)


Liefde is als een cryptogram: geef me de oplossing erbij en ik snap er nog niets van.
(Theo van Gogh)


Liefde is als een zon: hoe dieper zij zinkt, hoe groter de schaduwen in het leven worden.
(Peter Sirius)


Liefde is als het eekhoorntje: moedig en schuw tegelijk.
(Carmen Sylva)


Liefde is als het verlangen om verlangd te worden je zo sterk pakt dat je eraan kunt sterven.
(Henri de Toulouse. Lautrec)


Liefde is als linnengoed, hoe vaker verwisseld, hoe prettiger.
(P. Fletcher)


Liefde is als mazelen; iedereen moet het gehad hebben.
(Jerome K.)


Liefde is als oorlog: gemakkelijk te beginnen maar heel moeilijk te beëindigen.
(Henry Louis Mencken)


Liefde is altijd ongerust zijn om de ander.
(Marcel Achard )


Liefde is blind en minnaars kunnen de aardige dwaasheden die zijzelf begaan niet zien.
(William Shakespeare)


Liefde is dat jij het mes bent waarmee ik in mijzelf wroet.
(Franz Kafka)


Liefde is datgene wat men samen met een ander heeft doorgemaakt.
(James Thurber)


Liefde is de band met iets of iemand buiten het eigen zelf, op voorwaarde van het behoud van eigen zelfstandigheid en menselijk gaafheid.
(Erich Fromm)


Liefde is de enige beloning die nooit verdiend is.
(Jan Vercammen)


Liefde is de opoffering die een man zich getroost om genoegen te nemen met één vrouw.
(Wim Sonneveld)


Liefde is de overwinning van verbeelding op intelligentie.
(Henry Louis Mencken)


Liefde is de toren van Pisa die elk moment omvallen kan.
(R. de Vries)


Liefde is dromen van wat men nog niet heeft en wat men slechts dromerig vermoedt.
(Roger van de Velde)


Liefde is een bron van zorg en angst.
(Ovidius)


Liefde is een brug over het water. De andere kant is binnen handbereik, maar het dreigende water blijft.
(Leffert Laam)


Liefde is een conflict tussen reflexen en reflecties.
(M. Hirschfeld)


Liefde is een deel van jezelf met anderen delen.
(Onbekend)


Liefde is een fanclub met slechts twee leden.
(Adrian Henry)


Liefde is een heleboel vriendschap plus nog iets. Vriendschap is een heleboel vriendschap.
(Ischa Meijer)


Liefde is een krasse overdrijving van het verschil tussen één bepaalde persoon en alle andere.
(George Bernard Shaw)


Liefde is een kwaal, liefdeloosheid is de dood.
(Marie von Ebner. Eschenbach)


Liefde is een kwestie van oneindige vergevingsgezindheid, een tedere blik die een gewoonte wordt.
(Peter Ustiniov)


Liefde is een manier om de tijd te doden en de tijd doodt de liefde.
(John Newton Baker )


Liefde is een methode om lust te verkrijgen. De moeilijkheid schuilt niet in het liefhebben, maar in ervaren wat eigenlijk lust is.
(Nel Noordzij)


Liefde is een oneindig mysterie want er is niets dat het kan verklaren.
(Rabindrath Tagore)


Liefde is een ongrijpbaar begrip, maar niemand kan van een ander houden als hij zelf niet weet wat liefde is!
(Harry Jekkers)


Liefde is een valstrik waaruit men zich nooit levend bevrijdt; de trage wederzijdse vernietiging, onder het mom van tederheid; Ook de vernietiging wordt een kunstwerk.
(Henri. Floris Jespers)


Liefde is een zeepbel waar je af en toe met een spelt in prikt om te horen hoe luid de knal zal zijn.
(Luc Lamon)


Liefde is een ziekte zonder de welke men zich niet goed voelt.
(M. Grépon)


Liefde is eenvoudig in haar oorsprong, verwarrend in haar verloop.
(Henriette Mooy)


Liefde is geen liefde als zij vertroebeld wordt door oneigenlijke oogmerken.
(William Shakespeare)


Liefde is geen troost, liefde is licht.
(Simone Weil)


Liefde is hem in een restaurant jouw tanden lenen als hij de zijne weer vergeten is.
(Guy Mortier)


Liefde is het enige dat groeit, wanneer we het verspillen.
(Ricarda Huch)


Liefde is het enige spel waarbij vals spelen tot de regels behoort.
(Jan Greshoff)


Liefde is het enige wat meer wordt als we het met anderen delen.
(Ricarda Huch)


Liefde is het kind van vrijheid, nooit dat van dominantie.
(Erich Fromm)


Liefde is het waanidee dat de ene vrouw anders is dan de andere.
(Henry Louis Mencken)


Liefde is je een kater drinken omwille van een poes.
(C. Eyckmans)


Liefde is je hele leven lang proberen je vrouw schaken te leren.
(Jan Hein Donner)


Liefde is je maîtresse bedriegen met je eigen vrouw.
(Mark Uytterhoeven)


Liefde is jezelf zonder waarborg toevertrouwen, jezelf compleet geven in de hoop dat onze liefde ook liefde in de beminde persoon zal opwekken. Liefde is een daad van vertrouwen en als je weinig vertrouwen hebt, heb je ook weinig liefde.
(Erich Fromm)


Liefde is lentezonneschijn, in het voorjaar zijn immers de wolken niet van de lucht.
(Julien de Valckenaere)


Liefde is naar ronken luisteren zonder je te vervelen.
(Renate van Gool)


Liefde is niet echt liefde zonder een zekere vorm van krankzinnigheid.
(Tsjang Tsjau)


Liefde is niet hoofdzakelijk een relatie met één bepaalde persoon; het is een instelling, een oriëntatie van het karakter dat de verwantschap van een persoon met de hele wereld, niet met het ‘liefdesobject’, bepaalt.
(Erich Fromm)


Liefde is niet wat de wereld draaiende houdt. Maar liefde is wat de rit de moeite waard maakt.
(Franklin Jones)


Liefde is niet zo fijngevoelig als eigenliefde.
(Vauvenargues)


Liefde is niets anders dan onszelf te ontdekken in de ander, en de vreugde van de herkenning.
(Alexander Smith)


Liefde is onverenigbaar met vrees.
(Seneca)


Liefde is op weg zijn naar: jezelf te vinden in elkaar.
(Toon Hermans)


Liefde is rijk trouwen en toch hopen dat ze blijft leven.
(Mark Uytterhoeven)


Liefde is tijdelijke blindheid voor de bekoorlijkheden van andere vrouwen.
(Marcello Mastroianni)


Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop.
(Henry Drummond)


Liefde is vaak een vrucht van het huwelijk.
(Molière)


Liefde is van een aanbiddelijke kortzichtigheid.
(Julien de Valckenaere)


Liefde is verleden tijd voor lief.
(T. van Lieshout)


Liefde is wijsheid van de dwaas en dwaasheid van de wijze.
(Samuel Johnson)


Liefde is zelfverloochening, ziedaar het enige geluk dat niet van toeval afhangt.
(Leo Tolstoy)


Liefde is zoiets als honger en dorst. Zij verliest haar betekenis door de vervulling van het verlangen.
(Roger van de Velde)


Liefde is: ‘s avonds samen in stereo hoesten in bed.
(L. Verbeeck)


Liefde is: wanneer het verlangen dat de ander naar je verlangt, je zozeer aangrijp dat je denkt eraan te sterven.
(Henri de Toulouse. Lautrec)


Liefde kan bij vrouwen verslijten, haat nooit.
(Georges Guilbert)


Liefde komt nooit onverwacht, de vrouw wacht er altijd op.
(Audrey Hepburn)


Liefde kost niets om te krijgen, maar is onbetaalbaar als je het hebt.
(Kees van Kooten)


Liefde kun je evenmin verbergen als hoest.
(Erasmus)


Liefde laat de tijd voorbijgaan. De tijd laat de liefde voorbijgaan.
(Onbekend)


Liefde maakt een smal bed breed.
(Bertus Aafjes)


Liefde maakt het gezicht mooi.
(Fjodor M. Dostojewski)


Liefde maakt vindingrijk.
(Molière)


Liefde maakt weliswaar blind, maar het huwelijk zorgt ervoor dat ons de ogen weer opengaan.
(Cliff Richard)


Liefde moet tegenslagen met liefde overbruggen.
(David Niven)


Liefde moet zijn als een boom, met zijn wortels diep in de aarde, maar met zijn takken uitgestrekt naar de hemel.
(Bertrand Russell)


Liefde noch vriendschap hoeven te krijgen wat ze kunnen geven.
(Alfred de Musset)


Liefde noemt men de ontoerekeningsvatbaarheid van de toerekeningsvatbare.
(Alfred Polgar)


Liefde ontstaat in het hart en ontspringt in het kruis.
(O. van Kesteren)


Liefde op het eerste gezicht is het excuus van mannen voor het feit dat ze ‘t druk hebben.
(E. Sommer)


Liefde overwint alles, behalve armoede en kiespijn.
(Mae West)


Liefde streeft maar één ding achterna: het welzijn van de geliefde. Het laat alle andere bijkomende verschijnselen voor wat ze zijn. Daarom is de liefde een beloning van zichzelf.
(Thomas Merton)


Liefde trekt het verstand wat uit de goede richting.
(G. Crabbe)


Liefde vereenvoudigt het leven. Men heeft dan niets anders meer in het hoofd.
(H. Reimann)


Liefde verkwikt als zonneschijn na regen.
(William Shakespeare)


Liefdeswaanzin! Pleonasme! Liefde is toch al een waanzin!.
(Heinrich Heine)


Liefhebben betekent liefde schenken, wat wij ontvangen nemen wij op de koop toe.
(Jan Greshoff)


Lust en liefde tot een ding, maakt de moeite zeer gering.
(Guido Gezelle )


Man en vrouw, de liefde, wat is dat alles? Een stop en een fles.
(James Joyce)


Mannen kunnen uit liefde voor een vrouw op hun knieën vallen. Velen blijven daarna op hun knieën zitten.
(Georges van Achard )


Medelijden is de ergste vijand van de liefde.
(Jan Wolkers)


Men doet het voorkomen alsof haat en liefde elkaars tegendeel zijn. Tegenover beide staat onverschilligheid.
(Jan Greshoff)


Men gelooft doorgaans dat de eerste liefde de laatste is, en de laatste de eerste.
(A. Souret)


Men moet de liefde ernstig nemen, maar niet tragisch.
(André Maurois)


Men stelt maar al te graag de liefde aansprakelijk voor de vergissing die men beging.
(J. Sanial. Dubay)


Men vertrouwt zijn geheim toe in de vriendschap, maar het ontsnapt ons in de liefde.
(Jean de la Bruyère)


Men zegt: liefde kent geen grenzen. Maar grenzen zijn nu juist het interessantst.
(Jean. Luc Godard)


Men ziet vaker een uiterste liefde dan een volmaakte vriendschap.
(George Sand)


Mensen vervagen en knappe gezichten vervagen, maar trouw vervaagt nooit.
(Sylvester Stallone)


Met de voorstanders van de vrije liefde is het meestal zo dat ze er heel wat minder enthousiast over zijn zodra er een kind in de kabel komt.
(Guy Bernaers)


Met een internationale crisis is het net als met de liefde, zolang je erover blijft praten gebeurt er niets.
(Harold Coffin)


Met liefde is het net als een bloemenperk in het voorjaar; Je vraagt je af wat er uit komt, en uiteindelijk is het hetzelfde als vorig jaar.
(Tom Jones)


Met liefde worden we geboren. Angst is wat we hier leren.
(Marianne Williamson)


Minachting is moeilijker te verbergen dan liefde.
(Henry de Montherlant)


Misschien is men op het terrein van de godsdienst, evenals op dat van de liefde, wel gedwongen zijn toevlucht te nemen tot vage termen: alles is er waar, mits men er in gelooft.
(J. Cabanis)


Naast liefde op het eerste gezicht is er ook liefde op eerste aanraking.
(Vladimir Nabokov)


Natuurlijk is de liefde eeuwig. Alleen de partners wisselen.
(Martine Carol)


Niet beminnen is niet leven, of een levende dood leven. Het leven, dat uitgaat in liefde tot allen, is het leven, dat vol en rijk is, en voortdurend toeneemt in schoonheid en kracht.
(R. W. Trine)


Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken.
(Friedrich Nietzsche)


Niets ontziende liefde, waartoe dwingt ge al niet de harten der stervelingen!
Och, als je 16 bent, ben je verliefd op een meisjeshoofd zonder lichaam en word je geobsedeerd door een vrouwenlichaam zonder hoofd. Pas later komen die twee samen.
(P. Lebeau)


Om het geluk in de liefde te leren kennen moet u zonder blind te zijn de ogen weten te sluiten.
(Marcel Achard )


Om zijn liefde voor haar te bewijzen beklom hij de hoogste berg, zwom over de diepste rivier en doorkruiste de grootste woestijn. Zij verliet hem. Hij was nooit thuis.
(Harry Clement Stubbs)


Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij in alle eeuwigheid ben jij.
(Toon Hermans)


Ontrouw in de liefde heft liefde niet op, maar ontrouw in vriendschap bewijst dat er geen vriendschap bestond.
(Siegfried E. van Praag)


Ontsteek de lamp van de liefde met je leven!.
(Rabindranath Tagore)


Onverwachte romances eindigen meestal even onverwacht.
(Onbekend)


Onvolwassen liefde zegt: “Ik hou van je omdat ik je nodig heb”. Volwassen liefde zegt: “Ik heb je nodig omdat ik van je hou”.
(Erich Fromm)


Onvoorwaardelijke liefde kan falen, maar, liefde onder voorwaarden krijgt zelfs geen kans van bestaan.
(J. L. M. Descalzo)


Ook de liefde die je niet beantwoordt accepteer je als een hulde. Ze verveelt je een beetje, maar ze vleit je ook.
(Marc Callewaert)


Ook de minst behaagzieke vrouw weet nog altijd iets eerder dat iemand verliefd op haar is dan deze laatste zelf.
(Jean Pierre Claris de Florian)


Ook in de liefde ontwikkelt men zich van smulpaap tot fijnproever.
(Marcello Mastroianni)


Oordeel niet zonder liefde in je hart.
(Paul van den Bergh )


Op jezelf verliefd worden is eenvoudig. Het uitmaken is iets moeilijker.
(Ayres Alex)


Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.
(Jan Ligthart)


Overspel: de toepassing van de democratische gedachte op de liefde.
(Henry Louis Mencken)


Partijdigheid zou de plaats moeten ruimen voor een liefde die alles omvat.
(Mo Tzoe)


Platonische liefde is een gerecht zonder zout.
(Raoul de la Grasserie)


Platonische liefde is liefde boven de schouders.
(Thyra Samter Winslow)


Plezier van liefde duurt een moment. Pijn van liefde duurt levenslang.
(Jean Pierre Claris de Florian)


Plicht betekent met liefde doen wat men zichzelf oplegt.
(Johann Wolfgang von Goethe)


Relaties zijn net als boeken je kunt pas verder met het volgende hoofdstuk als je het vorige hebt afgesloten.
(Onbekend)


Ruzie met een kind is ook een vorm van liefde. Je kunt namelijk nooit vlammende ruzie hebben met iemand die je in wezen onverschillig laat.
(Simon Carmiggelt)


Samen lachen kan de meest vertrouwelijke vorm van liefde zijn.
(Oswald Wynd)


Schoonheid is zichtbaar geworden liefde.
(Plato)


Slechts een klein beetje hoop is voldoende om liefde te laten ontluiken.
(Stendhal)


Sommige mensen worden alleen maar verliefd om jaloers te kunnen zijn.
(Cees Buddingh)


Soms verbeelden vrouwen zich verliefd te zijn op een man, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar een hekel hebben aan de vrouw van de man.
(Sacha Guitry)


Spreek slechts van liefde als je weet wat tederheid is.
(L. Vandepitte)


Spreek tegen elke vrouw alsof je verliefd op haar bent, tegen elke man alsof hij je verveelt.
(Oscar Wilde)


Spreek veel over de liefde. Het verliefde hart is een slechte gedachtelezer.
(Marlene Dietrich)


Tederheid is een groter bewijs van liefde dan de meest hartstochtelijke eden.
(Marlene Dietrich)


Tegen de liefde is geen kruid gewassen.
(Ovidius)


Tegenspoed in de liefde wakkert ze des te meer aan.
(Seneca)


Trouw bestaat wanneer de liefde groter is dan het instinct.
(Paul Carvel)


Trouwen is liegen dat je bij elkaar blijft.
(Youp van ’t Hek)


Van alle vormen van voorzichtigheid is voorzichtigheid in de liefde misschien wel het grootste struikelblok op de weg naar het geluk.
(Bertrand Russell)


Van liefde dromen is soms heerlijker dan ze te bedrijven.
(Georges Guilbert)


Velen krijgen meer liefde dan ze verdienen. Niemand zo veel als hij er nodig heeft.
(Gerard Walschap)


Velen kussen het kind uit liefde voor het kindermeisje.
(Thomas Wright)


Vergeet nooit dat de meest overweldigende kracht op aarde de Liefde is.
(Nelson Rockefeller)


Verliefd zijn is heerlijk, maar vaak bederft het uitspreken der verbindende teksten veel van het genoegen.
(J. van Geelen)


Verliefd zijn is zien in je geliefde wat je haar toewenst en niet wat je in haar vindt.
(Paul Reboux)


Verliefdheid is dat ze je aankijkt en zegt: “Ik wou dat je een kannibaal was”.
(Gaston van Camp)


Verliefdheid is geen liefde. Wanneer je geen desillusies te overwinnen krijgt, reik je nooit boven de regionen van de verliefdheid uit.
(Piet van Aken)


Verliefdheid is je vijand en je vriend tegelijk.
(Joris Janssen)


Verliefdheid toont de mens hoe hij altijd zou moeten zijn.
(Anton Tsjechov)


Vijftien verkoudheden had hij reeds gevat en hij was van alle genezen, uitgezonderd van de eerste. Zo gaat het ook met de liefde.
(Jan Vercammen)


Voor de meeste vrouwen lijkt verliefd zijn een soort middeleeuws geval van bezetenheid van de duivel. De eeuwigdurende jacht op de roes van ‘verliefd’ te zijn, maakt vrouwen tot verslaafden die altijd op een shot uit zijn.
(Ethel Portnoy)


Voor mij is de liefde het enige middel om te overleven en het enige wat het overleven waard is.
(Jo Ropcke)


Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen, vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid, vriendelijkheid in geven schept liefde.
(Lao. Tse)


Vriendschap eindigt vaak in liefde, maar liefde in vriendschap, nooit.
(Charles Caleb Colton)


Vriendschap en liefde worden vernietigd door lange afwezigheid, doch kunnen door korte versterkt worden.
(Samuel Johnson)


Vriendschap is liefde op het eerste woord.
(Harry Mulisch)


Vrijwillige afhankelijkheid is de schoonste toestand; en hoe ware deze mogelijk zonder liefde?.
(Johann Wolfgang von Goethe)


Vrouwen inspireren mannen om grootse dingen te ondernemen, maar leiden hen vervolgens van de uitvoering af.
(Oscar Wilde)


Vrouwen trouwen meer uit medelijden dan uit liefde.
(Louis Paul Boon )


Vrouwen zijn de kameleons van de liefde. Mannen zijn slechts de kleuren waaraan zij zich aanpassen.
(Maurice Chevalier)


Waar de hoogste en edelste liefde bestaat, is het beter door de dood verenigd te worden dan door het leven gescheiden.
(Valerius Maximus)


Waar jaloezie is, is liefde. Vrouwen zijn vaker jaloers dan mannen.
(F. Hellers)


Waar liefde de scepter zwaait, daar zijn geen andere meesters meer.
(J.B. Gresset)


Waar liefde is, is leven.
(Mahatma Gandhi)


Waarheid en vrijheid komen nergens dichter bij elkaar dan op het kruispunt liefde.
(Anton van Duinkerken)


Wanneer een vrouw moet kiezen tussen liefde en rijkdom kiest zij steeds voor allebei.
(Marcel Achard )


Wanneer een vrouw niet onmiddellijk raadt dat een man verliefd op haar is, komt dat doordat zij verliefd is op een ander.
(Etienne Rey)


Wanneer het over liefde gaat, kan een meisje altijd veel vlugger luisteren dan een man praten.
(Helen Rowland)


Ware liefde is als geesten. Iedereen praat erover, maar weinig hebben ze gezien.
(Francois de la Rochefoucauld)


Ware liefde is niet elkaars hand maar elkaars hart vasthouden.
(Onbekend)


Wat is jeugd? Een droom. Wat is liefde? De inhoud van die droom.
(Sören Kierkegaard)


Wat is liefde? De behoefte aan zichzelf te ontsnappen.
(Charles Baudelaire )


Wat uit liefde wordt gedaan, geschiedt altijd buiten goed en kwaad om.
(Friedrich Nietzsche)


Wat verwoest vriendschap en liefde? Hebzucht bij prominenten, arrogantie bij wetenschappers, schaamteloosheid bij vrouwen en onwaarachtigheid bij mannen.
(B. Desjoemhur)


We moeten alle tedere gevoelens die we kenden wel liefde noemen, maar we zullen nooit weten of zij het was.
(Francois Mauriac)


Wie gek wordt van liefde zou het vroeger of later ook wel zonder liefde geworden zijn.
(Gotthold Ephraim Lessing)


Wie heeft gezegd dat de liefde blind is? Zij is de enige die scherp ziet: zij ontdekt schoonheden waar anderen niets merken.
(André Frossard)


Wie zich alle liefde ontzegt, is niet minder ziek dan hij die haar al te zeer begeert.
(Euripides)


Wie zichzelf hartstochtelijk bemind mag er zeker van zijn dat de liefde wederzijds is.
(Gerd de Ley)


Wij zijn niet gemaakt voor de wet, maar voor de liefde.
(George Macdonald)


Wijzer worden is beseffen dat men bij elke waarachtige liefde geeft zonder nadenken en krijgt zonder vragen.
(Rik Lanckrock )


Wijzer worden is weten dat het beleven van de liefde weliswaar wisselt met de jaren maar in alle stadia steeds verrukkelijk is.
(Rik Lanckrock)


Word nooit verliefd op het profiel van een vrouw, want je moet er “en face” mee leven.
(Sacha Guitry)


Zich overgeven in de liefde is niet hetzelfde als innerlijk onvrij worden.
(Hella S. Haasse)


Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden.
(Phil Bosmans)


Zoek uw toevlucht in innerlijke stilte, maak uw gedachten los van de buitenwereld, dan zult ge merken hoe God de stralen van Zijn liefde en goedheid over u en het heelal uitstort.
(Iran Sjahr)


Zolang je van iemand houdt om zijn kwaliteiten is er niets ernstigs aan de hand. Maar als je hem begint te beminnen om zijn fouten, is er liefde in het spel.
(Sacha Guitry)


Zonder liefde zou het arme leven zijn als een schip dat de moeite van het te water laten niet waard was.
(Edwin A. Robinson)


Zonder romantiek is er van liefde geen sprake.
(Jan Greshoff)


Zonder vrouwen zou de man ruw en lomp zijn en hij zou niet weten van genegenheid die de glimlach van de liefde is.
(Francois René de Chateaubriand)


Zuivere kennis en zuivere liefde zijn één en dezelfde.
(Ramakrishna)


Zwaartekracht is niet verantwoordelijk voor het feit dat mensen op elkaar vallen.
(Albert Einstein)


Meer citaten pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *