Citaten over geluk

Op deze pagina kunt u een verzameling spreuken en citaten vinden over het thema geluk. De meeste mensen verlangen naar geluk en dit verlangen is universeel menselijk. We kunnen de betekenis van geluk enigszins benoemen met woorden als zelf actualisatie, piek ervaring, individuatie, rijpheid en een subjectief gevoel van welzijn. Meestal impliceren deze woorden vooral dat het leven als geheel goed, bevredigend en betekenisvol moet zijn. Vaak lijkt het gevoel van geluk niet in alle externe omstandigheden te liggen maar juist in de wijze hoe de mens er zelf naar kijkt. Op deze pagina staat een verzameling mooie, wijze, grappige, leerzame spreuken en citaten over geluk en ik hoop dat deze pagina een bron van inspiratie voor geluk mag zijn. Ik wens u veel leesplezier, Hein Pragt.


Alle aards geluk berust op een compromis tussen droom en werkelijkheid.
(Marcel Proust)


Alleen hij is gelukkig die het geluk niet aan geluk te danken heeft.
(Friedrich von Schiller)


Als het ongeluk in een klein hoekje zit, zit geluk dan in de rest?
(loesje)


Als je anderen gelukkig wilt, praktiseer compassie, als je zelf gelukkig wilt zijn, praktiseer compassie.
(Dalai Lama)


Als je gelukkig zou willen zijn… wees dan onverschillig voor alles wat meer is dan genoeg.
(William Penn)


Arm is hij wiens geluk afhangt van de toestemming van een ander.
(Madonna)


De enige morele opdracht die de mens heeft, is dat zijn zoektocht naar het geluk niet ten koste gaat van het geluk van de ander.
(Cees Buddingh)


De lente is het geluk in de lucht.
(Diane de Beausacq)


De meeste mensen jagen zo bezeten het geluk na, dat ze er aan voorbijlopen.
(S�ren Kierkegaard)


De mens heeft voor zijn geluk niet alleen het plezier van dingen nodig, maar ook hoop, vooruitgang en verandering.
(Bertrand Russell)


De voornaamste eigenschap van geluk is vrede, innerlijke vrede.
(Dalai Lama)


Deel je brood en het smaakt beter, deel je geluk en het wordt groter.
(Phil Bosmans)


Dom zijn en werk hebben, dat is geluk.
(Gottfried Benn)


Eén woord is soms al voldoende om het geluk van een mens te maken of te breken.
(Sophocles)


Een carriëre alleen maakt niet gelukkig, helaas merken sommige mensen dat pas aan het eind ervan.
(Olaf Hoenson)


Een doel hebben is een staat van geluk.
(J.J. Barlet)


Een gelukkig persoon is niet een persoon in een bepaalde omstandigheid, maar een persoon met een bepaalde levenshouding.
(Hugh Downs)


Een man die zijn tegenstander geluk wenst na een nederlaag, verliest nimmer zijn gezicht.
(Bertus Aafjes)


Een poging anderen gelukkig te maken tilt ons boven onszelf uit.
(Lydia Child)


Elke minuut boosheid kost je zestig seconden geluk.
(Ralph Waldo Emerson)


Elke minuut dat je boos bent, verlies je 60 seconden geluk.
(Ralph Waldo Emerson)


Er bestaat maar één geluk op aarde: iemand liefhebben en die liefde beantwoord zien.
(Felix Arvers)


Er hoeft maar één ding te veranderen om geluk in ons leven te weten: waar we onze gedachten leggen.
(Greg Anderson)


Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt.
(Epictetus)


Er kan geen geluk zijn als de dingen waarin we geloven anders zijn dan de dingen die we doen.
(Freye Madeline Stark)


Er zijn mensen die zorgen voor geluk waar ze komen, anderen zorgen daarvoor wanneer ze weggaan.
(Oscar Wilde)


Geluk bestaat uit zoveel losse stukken dat er bijna altijd één ontbreekt.
(Bossuet)


Geluk buiten onszelf zoeken is als een lasso om een wolk gooien want geluk is niet een ding, het is een geestesgesteldheid.
(Omar Khayyam)


Geluk en liefde zijn sowieso een keus.
(Leo Buscaglia)


Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat men kan krijgen.
(Chinmayananda Saraswati)


Geluk hangt niet af van hoeveel je hebt, maar van hoeveel je nodig hebt.
(Kris Jan Jacobs)


Geluk hangt niet af van uitwendige dingen, maar van hoe we die zien.
(Leo Tolstoj)


Geluk hangt niet af van wat we hebben, maar van hoe we voelen over wat we hebben. We kunnen gelukkig zijn met weinig of ons ellendig voelen met veel.
(W.D.Woward)


Geluk is als een vlinder. Hoe meer je er op jaagt, hoe verder hij zich van jou verwijdert. Maar als je rustig blijft zitten en je aandacht aan andere dingen besteedt, komt hij vanzelf op je schouders zitten.
(Onbekend)


Geluk is de harmonie tussen omstandigheden en behoeften.
(Nicolaas Beets)


Geluk is de kracht de dingen te laten zijn zoals ze zijn.
(Elisabeth Marain)


Geluk is de prijs die men ontvangt als men zichzelf geschonken heeft.
(Reninca)


Geluk is een functie van accepteren wat is.
(Werner Erhard)


Geluk is een goede gezondheid en een slecht geheugen.
(I.Bergman)


Geluk is een houding van de geest, geboren uit de simpele bepaling gelukkig te zijn onder alle uiterlijke omstandigheden.
(J. Donald Walters)


Geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijn.
(Komrij)


Geluk is geheel afhankelijk van onszelf.
(Aristoteles)


Geluk is harmonie tussen de omstandigheden en de behoefte.
(Nicolaas Beets)


Geluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar van de manier waarop wij die zien.
Leo N. Tolstoj)


Geluk is niet het doel, maar het middel om te leven.
(Paul Claudel)


Geluk is niet iets wat al gemaakt is, het komt door je eigen acties.
(Dalai Lama)


Geluk is niet te koop en toch wil je veel betalen om gelukkig te lijken.
(Onbekend)


Geluk is niets meer dan een goede gezondheid en een slecht geheugen.
(Albert Schweitzer)


Geluk is wanneer datgene wat je denkt, wat je zegt en wat je doet in harmonie zijn.
(Gandhi)


Geluk komt nooit voort uit macht over mensen.
(Thomas Jefferson)


Geluk komt van aandacht voor kleine dingen; ongeluk van het verwaarlozen van kleine dingen.
(Xiang Xu)


Geluk komt, wanneer je werk en woorden ten goede komen aan jezelf en anderen.
(Boeddha)


Geluk sluipt naar binnen langs een deur waarvan je niet wist dat je die opengelaten had.
(John Barrymore)


Geluk wordt gevonden in doen, niet in bezit.
(Napoleon Hill)


Gelukkig is de mens die niet achter het geluk aanzit als achter een vlinder, maar dankbaar is voor alles wat hem gegeven werd!
(Phil Bosmans)


Gelukkig is hij die leert te dragen wat ie niet veranderen kan.
(Johan Friedrich van Schiller)


Het echte geluk is het onbeperkte gebruik van het verstand.
(Aristoteles)


Het geheim van geluk ligt niet in doen wat je graag doet, maar plezier hebben in wat je moet doen.
(Sir James Barrie)


Het geluk behoort aan hen, die aan zichzelf genoeg hebben.
(Aristoteles)


Het geluk bestaat daaruit dat men met zijn ongeluk tevreden is.
(Andre Demedts)


Het geluk heeft de eigenschap slechts zichtbaar te worden, als het voorbij is.
(Godfried Bomans)


Het geluk in uw leven hangt af van de aard uwer gedachten.
(Marcus Aurelius)


Het geluk is als de zon, je mag er niet met open ogen naar kijken.
(Oekraïne)


Het geluk is gemaakt van heel veel droom en een beetje werkelijkheid.
(R.de Masny)


Het geluk is hier als ik ophoud te beweren dat het ergens anders is.
(Eric Baret)


Het geluk van een kind begint in het hart van de moeder.
(Phil Bosmans)


Het geluk van je leven hangt af van de kwaliteit van je gedachten.
(Marcus Aurelius)


Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer je het met iemand deelt.
Cesbron)


Het genoegen kan op een illusie steunen, maar het geluk rust op de waarheid.
(Nicolas Chamfort)


Het helderste teken van wijsheid is een continue gelukzaligheid.
(Michel de Montaigne)


Het leven zit vol kansen en veranderingen, en de meest gelukkige mensen mogen grote pech tegenkomen.
(Aristoteles)


Het moment dat ik mezelf afvraag “ben ik gelukkig”, ben ik het niet.
(Krishnamurti)


Het opperste geluk in het leven is de overtuiging dat je bemind wordt om wie je bent, of liever, bemind wordt ongeacht wie je bent.
(Victor Hugo)


Het ware geluk bestaat slechts in de illusies die men zich daarover maakt.
(Erasmus)


Het zijn niet de omstandigheden die je ongelukkig maken, maar je gedachten erover.
(Nin Sheng)


Hoe bitter is het in het geluk te kijken door de ogen van een ander.
(William Shakespeare)


Hoe gelukkiger men is, hoe minder aandacht men aan zijn geluk besteedt.
(Alberto Moravia)


Ik vertrouw erop dat God me gelukkig wil zien.
(Marty Dow)


Je bent nooit zo ongelukkig als je denkt en nooit zo gelukkig als je hoopt te worden.
(Francois de la Rochefoucauld)


Je hebt een beetje geluk nodig om gelukkig te worden.
(Aristoteles)


Je leven in eigen hand nemen levert duurzaam geluk op.
(Trijntje Oosterhuis)


Je zult nooit gelukkig zijn als je steeds op zoek bent naar waar geluk uit bestaat, je zult nooit leven als je de betekenis van leven zoekt.
(Albert Camus)


Leer gelukkig te zijn met wat je hebt, terwijl je alles najaagt wat je wilt.
(Jim Rohn)


Loop niet te hard, het geluk loopt dikwijls achter je.
(H.Molenberg)


Mensen die gelukkig zijn, verlangen naar nog meer geluk. Het is hun ongeluk.
(Georges van Acker)


Met geluk is het net als met gezondheid, als je er niets van merkt betekent het dat het er is.
(Iwan Toergenjew)


Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen.
(Dietrich Bonhoeffer)


Net als zwemmen, rijden, schrijven of golfspelen kan gelukkig zijn geleerd worden.
(Boris Solokoff)


Niets in de wereld kan je gelukkig maken, alles in de wereld kan inspireren om gelukkig te zijn.
(Robert Holden)


Nogal wat mensen missen hun deel van het geluk, niet omdat ze het niet ontmoet hebben, maar omdat ze niet stoppen om ervan te genieten.
(William Feather)


Om gelukkig te leven moet je in oorlog leven met je passies en in vrede met de passies van anderen.
(Socrates)


Om het geluk in de liefde te leren kennen moet u zonder blind te zijn de ogen weten te sluiten.
(Simone Signoret)


Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen.
(Albert Einstein)


Van alle vormen van voorzichtigheid is voorzichtigheid in de liefde misschien wel het grootste struikelblok op de weg naar het geluk.
(Bertrand Russell)


Veel mensen hebben een verkeerd idee van wat waar geluk vormt. Het wordt niet bereikt door zelfvoldoening maar door trouw aan een waardig doel.
(Joseph Addison)


Velen rennen achter geluk aan als een verstrooiden man die op zoek is naar zijn hoed terwijl hij deze op zijn hoofd heeft.
(James Sharp)


Vergeven is de mooiste hoogste vorm van liefde, daarvoor terug zul je ongeuite vrede en geluk vinden.
(Robert Muller)


Wees gelukkig in het moment, dat is genoeg, elk moment is alles wat we nodig hebben, meer niet.
(Moeder Theresa)


Wie geen plezier vindt in eenzaamheid zal niet van de vrijheid houden.
(Schopenhauer)


Wie gelooft, dat het menselijk geluk is gelegen in het bezit van kennis, van een voorwerp of eigenschap, vergist zich schromelijk. Het ware geluk bestaat slechts in de illusie, die men zich daarover maakt.
(Erasmus)


Wie onrecht begaat is ongelukkiger dan wie onrecht ondergaat.
(Democritus)


Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
(Frans Daels)


Wie zijn geluk niet kent, leeft ongelukkig in rijk bezit.
(Joost van den Vondel)


Wij gedragen ons alsof comfort en luxe de voornaamste levensbehoeften zijn; terwijl om echt gelukkig te zijn we alleen iets nodig hebben dat ons enthousiasme kan opwekken.
(Kingsley)


Meer citaten pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *