Citaten Socrates

Socrates was een Griekse filosoof die wordt beschouwd als een van de stichters van de westerse filosofie. Hij liet zelf geen geschriften na, wat we van hem weten en ook zijn citaten en uitspraken weten we door de verslagen van zijn studenten. Op deze pagina staat een door mijzelf samengestelde verzameling citaten van Socrates. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Spreuken en citaten van Socrates

Acht niet hen hoog die al uw woorden en daden prijzen, maar hen die u welgemeend op uw fouten wijzen.
(Socrates)


Alleen een buitengewoon onwetend of buitengewoon intelligent iemand kan zich aan verandering onttrekken.
(Socrates)


Als je met een goede vrouw trouwt, word je gelukkig. Als je met een slechte vrouw trouwt, dan word je filosoof.
(Socrates)


De kortste en zekerste manier om eervol in de wereld te leven is om zich voor te doen zoals men werkelijk is; alle menselijke deugden nemen toe en worden versterkt door ze in de praktijk te brengen en ze te ervaren.
(Socrates)


De kortste weg naar roem is te zijn wat men wil schijnen.
(Socrates)


De mensheid moet boven de Aarde uitstijgen, tot boven in de atmosfeer, en verder, want alleen dan zullen we de wereld waarin we leven volledig begrijpen.
(Socrates)


Degene die met het minst tevreden is, is het rijkst, want tevredenheid is de grootste schat.
(Socrates)


Denken, is de ziel die met zichzelf praat.
(Socrates)


Een goed mens eet en drinkt om te leven, een slecht mens leeft om te eten en te drinken.
(Socrates)


Een goede maaltijd brengt goede mensen samen.
(Socrates)


Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden.
(Socrates)


Een mensenleven is als een dauwdruppel op een blad.
(Socrates)


Goed onderwijs is als een rijk land dat alles kan produceren.
(Socrates)


Het beste kenmerk van een echte Heer is niet zijn macht, maar zijn gedrag.
(Socrates)


Het enige wat ik zeker weet, is dat ik niks weet.
(Socrates)


Het goede is een weten, dat men slechts als ervaring kan beleven.
(Socrates)


Het is tijd heen te gaan, voor mij om te sterven, voor jou om verder te leven; wie van ons de beste weg neemt, weet niemand behalve god.
(Socrates)


Het is wellicht beter een kleinigheid goed te doen dan veel beneden de maat.
(Socrates)


Het meest kwade in het leven is dat mensen denken dat ze slim zijn, terwijl ze erg dom zijn.
(Socrates)


Hoe geringer onze behoeften, des te dichter naderen wij tot de goden.
(Socrates)


Hogere wijsheid is het verschil kunnen zien tussen goed en kwaad.
(Socrates)


Je kunt gemakkelijker je schapen tellen, dan je vrienden.
(Socrates)


Je moet met twee zijn om ruzie te maken.
(Socrates)


Laat degene die de wereld in beweging wil zetten, eerst zelf in actie komen.
(Socrates)


Laten we het ijdele gezwets wegnemen om de waarheid geboren te laten worden.
(Socrates)


Liever dood dan leven zonder vrijheid.
(Socrates)


Lui zijn is niet alleen: “hij die niets doet”, maar ook: “hij die beter kan, maar dat niet doet”.
(Socrates)


Men moet eten om te leven, niet leven om te eten.
(Socrates)


Men telt gemakkelijker zijn schapen dan zijn vrienden.
(Socrates)


Niet alleen zij die niets doen zijn gemakzuchtig, maar ook zij die hun talenten beter zouden kunnen gebruiken.
(Socrates)


Om gelukkig te leven moet je in oorlog leven met je passies en in vrede met de passies van anderen.
(Socrates)


Onwetendheid is de bron van alle kwaad.
(Socrates)


Schoonheid is als een koningin die niet lang regeert.
(Socrates)


Sluit niet snel vriendschap, maar blijf een eenmaal gesloten vriendschap altijd trouw.
(Socrates)


Sommigen zijn moedig in hun genoegens, anderen in hun pijn; sommigen in hun verlangens, anderen in hun angst; en weer anderen zijn lafaards in dezelfde omstandigheden.
(Socrates)


Steden moet men met beelden versieren, zielen met deugd.
(Socrates)


Trouw in ieder geval; als ge een goede vrouw krijgt wordt ge gelukkig; als ge een slechte vrouw krijgt, wordt ge een wijsgeer.
(Socrates)


Trouw, of trouw niet: in beide gevallen zult ge er spijt van hebben.
(Socrates)


Waar kunnen wij mensen vinden, die grotere weldaden van anderen hebben genoten, dan kinderen van hun ouders?
(Socrates)


Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet.
(Socrates)


Wie met weinig kan leven is heel rijk.
(Socrates)


Wie niet tevreden is met wat hij heeft, zal ook niet tevreden zijn met wat hij krijgt.
(Socrates)


Wij leven niet om te eten, wij eten om te blijven leven.
(Socrates)


Wijsheid begint met verwondering.
(Socrates)


Wind blaast door leegstaande huizen, zoals opinies bij gekken.
(Socrates)


Zeg niet alles wat je weet, maar weet altijd wat je zegt.
(Socrates)


Zoals elke mens die in zon loopt door zijn schaduw wordt gevolgd, wordt iedere mens die roemrijk is, door afgunst gevolgd.
(Socrates)


Meer citaten pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *