Citaten Friedrich Nietzsche

Spreuken van Friedrich Nietzsche Spreuken en uitspraken van Nietzsche, mijn hele leven ben ik al gek op leuke spreuken, uitspraken en citaten, het zijn vaak kernachtige korte zinnen, soms humoristisch of cynisch die complexe zaken op een eenvoudige wijze duidelijk kunnen maken. Friedrich Nietzsche was een Duits dichter en hij werd in 1844 geboren in een dorpje bij Leipzig, zijn vader was dominee en zijn moeder kwam uit een domineesfamilie. Na de dood van zijn vader in 1849 verhuisde Nietzsche met zijn moeder Naumburg, waar hij in 1854 naar het gymnasium ging en in 1864 begon hij met studeren aan de universiteit van Bonn. Al tijdens zijn schooltijd had Nietzsche een grote belangstelling voor de klassieke oudheid. Nietzsche werd in 1870 gevraagd hoogleraar in de klassieke filosofie te worden aan de universiteit van Basel. Op deze pagina staat een verzameling van leuke citaten van de bekende Duits dichter en filosoof Friedrich Nietzsche. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Citaten van Nietzsche

Als echtgenoten niet samenleefden zouden er meer goede huwelijken zijn.
(Friedrich Nietzsche)


Als een boek begint te leven, moet de schrijver zwijgen.
(Friedrich Nietzsche)


Als er geen liefde of haat meespeelt, speelt de vrouw middelmatig.
(Friedrich Nietzsche)


Als je in de afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook in jou.
(Friedrich Nietzsche)


Dank zij de muziek genieten de hartstochten van zichzelf.
(Friedrich Nietzsche)


Dat wat me niet doodt, maakt me sterker.
(Friedrich Nietzsche)


De aanhangers van een groot man maken zich blind om zijn lof beter te kunnen zingen.
(Friedrich Nietzsche)


De eis bemind te worden, is de grootste aller arroganties.
(Friedrich Nietzsche)


De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn.
(Friedrich Nietzsche)


De mensen geloven alles wat door velen geloofd wordt.
(Friedrich Nietzsche)


De oorlog is de winterslaap voor de cultuur.
(Friedrich Nietzsche)


De vrouw is gods tweede vergissing.
(Friedrich Nietzsche)


De wijsbegeerte is een stelselmatig misbruik van een daartoe uitgevonden terminologie.
(Friedrich Nietzsche)


Een redmiddel tegen de perfectie: liefde.
(Friedrich Nietzsche)


Er bestaan geen feiten alleen interpretaties.
(Friedrich Nietzsche)


Er is een kind verborgen in de echte man; en het verlangt te spelen. Kom op dan vrouwen en ontdek het kind in de man.
(Friedrich Nietzsche)


Er zijn mensen die men overtuigt met verheven gebaren, maar die men wantrouwend maakt met argumenten.
(Friedrich Nietzsche)


Er zijn mensen die men overtuigt met verheven gebaren, maar die men wantrouwig maakt met argumenten.
(Friedrich Nietzsche)


Er zit meer verstand in uw lichaam, dan in uw beste wijsheid.
(Friedrich Nietzsche)


Geen enkele overwinnaar gelooft in het toeval.
(Friedrich Nietzsche)


Geestigheid is het grafschrift van een emotie.
(Friedrich Nietzsche)


Geschiedenis gaat bijna altijd over slechte mensen, waarover men later niets dan goed zegt.
(Friedrich Nietzsche)


Goed is wat de kudde samenhoudt, slecht wat haar ontbindt.
(Friedrich Nietzsche)


Het geluk van de man is: ik wil. Het geluk van de vrouw is: hij wil.
(Friedrich Nietzsche)


Het is een meesterstuk der Engelsen geweest hun zondag dermate heilig en vervelend te maken, dat zij ongemerkt weer naar hun dagelijks werk verlangen.
(Friedrich Nietzsche)


Het schrijven als een vast beroep beschouwen, moet gezien worden als een vorm van waanzin.
(Friedrich Nietzsche)


Het vergeten van het doel is de meest voorkomende vorm van domheid.
(Friedrich Nietzsche)


Het voordeel van een slecht geheugen is dat men van dezelfde goede dingen meer dan eens kan genieten.
(Friedrich Nietzsche)


Het voorrecht van de doden is dat ze niet meer behoeven te sterven.
(Friedrich Nietzsche)


Hoe hoger je vliegt, hoe kleiner je lijkt voor de mensen die niet kunnen vliegen.
(Friedrich Nietzsche)


Iedereen heeft precies zoveel ijdelheid als het hem aan verstand ontbreekt.
(Friedrich Nietzsche)


Iemand heeft ooit eens gezegd: Er zijn twee mensen waar ik nooit diep over nagedacht heb. Dat is het bewijs dat ik van hen houd.
(Friedrich Nietzsche)


In het geheel niet over zichzelf praten, is een voorname vorm van huichelarij.
(Friedrich Nietzsche)


Je haat niemand zolang je hem nog geringschat, maar pas als je hem gelijk of hoger schat.
(Friedrich Nietzsche)


Je hebt het leven slecht geobserveerd, als je niet ook de hand hebt gezien, die met zachtheid…doodt.
(Friedrich Nietzsche)


Je hebt uiteindelijk je begeerte lief en niet het begeerde.
(Friedrich Nietzsche)


Je vergeet je schuld als je haar aan iemand anders hebt opgebiecht, maar meestal vergeet de ander haar niet.
(Friedrich Nietzsche)


Kunst is in wezen de bevestiging, de zegening en vergoddelijking van het bestaan.
(Friedrich Nietzsche)


Kunstenaars zijn slaapwandelaars bij daglicht.
(Friedrich Nietzsche)


Medevreugde, niet medelijden, maakt de vriend.
(Friedrich Nietzsche)


Men beloont een leraar slecht als men steeds zijn leerling blijft.
(Friedrich Nietzsche)


Men hoort slechts de vragen waarop men in staat is te antwoorden.
(Friedrich Nietzsche)


Menigeen vindt zijn hart pas als hij zijn hoofd heeft verloren.
(Friedrich Nietzsche)


Menigeen wordt slechts daarom geen denker, omdat hij een te goed geheugen heeft
(Friedrich Nietzsche)


Natie: een groep mensen die één taal spreken en dezelfde kranten lezen.
(Friedrich Nietzsche)


Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken.
(Friedrich Nietzsche)


Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden der waarheid dan leugens.
(Friedrich Nietzsche)


Predik het geloof totdat je het hebt en dan zal je het prediken omdat je het hebt.
(Friedrich Nietzsche)


Rijpheid van de man, dat is: de ernst te hebben teruggevonden die men als kind had bij het spel.
(Friedrich Nietzsche)


Slapen is geen geringe kunst: je moet er de hele dag voor wakker blijven.
(Friedrich Nietzsche)


Tegen de liefde helpt, in de meeste gevallen, nog altijd dat oude paardenmiddel: wederliefde.
(Friedrich Nietzsche)


Toen ik moe was van zoeken, leerde ik vinden.
(Friedrich Nietzsche)


Vaak kiest men voor de aanval en maakt men vijanden, om te verbergen dat je zelf zwak staat.
(Friedrich Nietzsche)


Vaak spreekt men een mening tegen, ofschoon het eigenlijk alleen de toon is waarop ze werd uitgesproken die ons onsympathiek is.
(Friedrich Nietzsche)


Veel over jezelf praten, kan ook een manier zijn om je te verbergen.
(Friedrich Nietzsche)


Veronderstel nou eens dat de waarheid een vrouw was, wat dan ?
(Friedrich Nietzsche)


Vrouwen kunnen heel goed vriendschap sluiten met een man, maar wil het vriendschap blijven dan moet een kleine lichamelijke antipathie een handje helpen.
(Friedrich Nietzsche)


Wanneer we vermoeid zijn, worden we overvallen door ideeën die we lang geleden hadden overwonnen.
(Friedrich Nietzsche)


Wat je niet doodt, maakt je sterker.
(Friedrich Nietzsche)


We hebben kunst om niet aan de waarheid te sterven.
(Friedrich Nietzsche)


Wees niet deugdzamer dan je krachten je toelaten.
(Friedrich Nietzsche)


Wie een vreemde taal een beetje beheerst heeft er meer plezier aan dan wie haar goed spreekt. Het plezier is aan de half-kundigen.
(Friedrich Nietzsche)


Wie geen slecht geweten heeft, heeft geen geweten.
(Friedrich Nietzsche)


Wie van ons zou er nog vrijdenker zijn als er geen kerk was?
(Friedrich Nietzsche)


Wie zichzelf veracht, waardeert zichzelf nog altijd als een zelfverachter.
(Friedrich Nietzsche)


Wij verblijven zo graag in de vrije natuur omdat deze geen mening over ons heeft.
(Friedrich Nietzsche)


Meer citaten pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *