Citaten Confucius

Confucius had een grote invloed op de Chinese beschaving en veel van zijn bekende citaten en uitspraken zijn ook in deze tijd nog steeds van toepassing. Op deze pagina staat een door mijzelf samengestelde verzameling citaten van Confucius. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Citaten van Confucius

Alle mensen zijn hetzelfde. Het zijn slechts hun gebruiken die verschillen.
(Confucius)


Alleen de waarlijk deugdzame kan anderen liefhebben of haten.
(Confucius)


Alles heeft z’n schoonheid alleen ziet niet iedereen dat altijd.
(Confucius)


Als bij iemand de natuur het wint van de cultuur, heb je een lomperd. Wanneer de cultuur de overhand heeft over de natuur, heb je een betweter. Alleen als natuur en cultuur elkaar in evenwicht houden, dan pas heb je een hoogstaand mens.
(Confucius)


Als de rijken vermageren, zijn het de armen die van honger omkomen.
(Confucius)


Als ge een goed mens ziet, bedenk dan hoe ge hem kunt navolgen; als ge een slecht mens ziet, onderzoek dan uw eigen hart.
(Confucius)


Als het de moeite waard zou zijn geweest om te proberen rijk te worden, ook als het maar als ‘meneer de zweephouder’ (veehoeder, FH) was, dan zou ik dat zeker gedaan hebben. Maar omdat dat niet het geval is, heb ik me gewijd aan waar ik zelf van hield.
Als je een waardig mens ontmoet, tracht hem dan na te volgen. Als je een onwaardig mens tegenkomt, beproef dan jezelf.
(Confucius)


Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is dat een gebrek aan moed.
(Confucius)


Bedek de vleugels van een vogel met goud en hij zal zich niet meer in de lucht kunnen verheffen.
(Confucius)


Bij alles slechts het voordeel najagen brengt veel ergernis met zich mee.
(Confucius)


Bij een goed einde hoort een goed begin.
(Confucius)


De edele mens is onwrikbaar, maar niet stijfhoofdig.
(Confucius)


De edelman beseft wat deugdzaam is, de gewone man wat winstgevend is.
(Confucius)


De gedachten van de superieure mens is vertrouwd met rechtvaardigheid; de gedachten van de middelmatige mens is vertrouwd met opbrengst.
(Confucius)


De hele kunst van het spreken is: begrepen te worden.
(Confucius)


De morele mens houdt van zijn ziel, de gewone van zijn bezit.
(Confucius)


De stilte is een vriend die je nooit verraadt.
(Confucius)


De twee moeilijkste dingen om mee om te gaan in het leven zijn slagen en falen.
(Confucius)


De wereld wordt beheerst door oorzaak en gevolg, alle dingen hebben een begin en een einde. Weten wat eerst moet komen en wat laatst, is dicht bij de Tau zijn.
(Confucius)


De zekerste manier om bedrogen te worden is, zich voor slimmer te houden dan anderen.
(Confucius)


Deugd blijft niet lang eenzaam, zij krijgt spoedig buren.
(Confucius)


Eén moment van vreugde verdrijft honderd zorgen.
(Confucius)


Een goede zoon moet zich zo gedragen dat zijn ouders zich om niets anders moeten bekommeren dan om zijn gezondheid.
(Confucius)


Een grotere gave dan maat weten te houden, kan de hemel ons niet schenken.
(Confucius)


Een hoogstaand mens converseert niet tijdens de maaltijd. Hij praat niet in bed.
(Confucius)


Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.
(Confucius)


Een smalle weg komt onveranderlijk uit op een bredere.
(Confucius)


Een superieur mens handelt alvorens te spreken, en spreekt daarna in overeenstemming met zijn daden.
(Confucius)


Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.
(Confucius)


Elke waarheid heeft vier hoeken. Als leraar zal ik je een hoek geven, het is aan jou om de andere drie te vinden.
(Confucius)


Er is niemand die niet eet en niet drinkt, maar weinigen zijn zij, die werkelijk weten wat smaak is.
(Confucius)


Fouten hebben, en die niet verbeteren, dat is pas fouten hebben.
(Confucius)


Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken.
(Confucius)


Gekunstelde taal en nederig gedrag zijn zelden tekenen van medemenselijkheid.
(Confucius)


Het einde van de dag is nabij als kleine mensen lange schaduwen werpen.
(Confucius)


Het hart van de wijze hoort, als een spiegel, alle voorwerpen te weerkaatsen, zonder door een enkele ervan besmeurd te worden.
(Confucius)


Het is beter een mijl te reizen dan om duizend boeken te lezen.
(Confucius)


Het is goed openhartig naar anderen te zijn, maar met eerlijkheid moet je voorzichtig zijn, en als het mogelijk is moet je respectvolle en aardige woorden gebruiken.
(Confucius)


Het is niet de waarheid die de mens groot maakt, maar de mens die de waarheid groot maakt.
(Confucius)


Het is niet moeilijk het goede te herkennen, maar wel het in daden om te zetten.
(Confucius)


Het zijn alleen de meest wijzen en de allerdomsten die nooit veranderen.
(Confucius)


Hij die de kracht van woorden niet kent zal niet in staat zijn een mens te leren kennen.
(Confucius)


Hij die de macht van het woord niet kent, kan de mensen niet kennen.
(Confucius)


Hij die niet kan lachen, moet geen winkel beginnen.
(Confucius)


Hoe wilt u de dood begrijpen? U begrijpt het leven nog niet eens.
(Confucius)


Ik moet werkelijk de man nog ontmoeten die meer ziet in deugdzaamheid dan in een mooie vrouw.
(Confucius)


In hun natuur zijn alle mensen gelijk; het zijn hun gewoonten die de verschillen maken.
(Confucius)


In vroeger tijden gingen de mensen leren teneinde zichzelf te verbeteren; tegenwoordig leren de mensen om anderen te imponeren.
(Confucius)


Kennis is slechts de briljantheid in de organisatie van ideeen. Het is geen ware wijsheid. De ware wijsheid gaat voorbij aan kennis.
(Confucius)


Kunt u uw vijand niet verslaan, sluit dan vrede met hem.
(Confucius)


Leren zonder te denken is ijdel. Denken zonder te leren is gevaarlijk.
(Confucius)


Men moet zich in de jeugd een stok snijden, zodat men er in de ouderdom op leunen kan.
(Confucius)


Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen.
(Confucius)


Moeilijke tijden blijven niet, moeilijke mensen wel.
(Confucius)


Nederigheid is de grondslag van alle deugden.
(Confucius)


Onrecht verdragen is gemakkelijk, behalve dan dat je er steeds aan moet denken.
(Confucius)


Onveranderlijk is slechts de edelste der wijzen en de laagste der dommen.
(Confucius)


Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan.
(Confucius)


Over de dingen die voorbij zijn, is het nutteloos te praten.
(Confucius)


Overwin een probleem en houd er daarmee honderd op een afstand.
(Confucius)


Pas als je naar de overkant van de zee roeit, zul je ondervinden wie je werkelijk bent.
(Confucius)


Pas in een tijd van onrust kan met trouw onderscheiden.
(Confucius)


Regeer door regels op te leggen, handhaaf de orde door straffen te geven, en het volk zal alle gevoel van schaamte verliezen om ze te ontlopen. Maar regeer met moreel gezag, handhaaf de orde met inachtneming van het ritueel: dan zal het volk zijn gevoel van schaamte behouden en tevens uit zichzelf gedisciplineerd blijven.
(Confucius)


Standvastigheid, volharding, eenvoud en bescheidenheid zijn niet ver van de deugd.
(Confucius)


Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit.
(Confucius)


Te weten wat men weet en te weten wat men niet weet: dat is kennis.
(Confucius)


Twijfel is de waakhond van het inzicht.
(Confucius)


Van nature zijn we broeders, door de opvoeding worden we vreemden.
(Confucius)


Vleierij en glad van tong zijn, wijzen zelden op een oprecht mens.
(Confucius)


Voor de jonge generatie moeten we respect hebben. Wie weet of zij die nu opkomen ons niet zullen voorbijstreven? Maar als mensen op veertig- of vijftigjarige leeftijd nog geen enkel aanzien hebben verworven, dan zijn ze het niet waard dat we ontzag voor hen hebben.
(Confucius)


Vraag veel van jezelf, en weinig van anderen. Zo kun je vermijden dat je gehaat wordt.
(Confucius)


Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart.
(Confucius)


Wanneer iedereen zijn wil zou richten op het goede, zou er niets slechts meer zijn.
(Confucius)


Weten wat juist is en het niet in praktijk brengen, is gelijk aan gebrek aan moed.
(Confucius)


Weten wat men weet en weten wat men niet weet, dat is het ware weten.
(Confucius)


Wie bij zijn spreken geen bescheidenheid betracht, zal moeite hebben zijn woorden goed te maken.
(Confucius)


Wie de baas is over zichzelf, hoeft zich niet te meten met anderen.
(Confucius)


Wie de hemel beledigt, heeft niemand tot wie hij zijn gebeden kan richten.
(Confucius)


Wie goed verdient, spant zich niet in. Wie zich inspant, verdient niet goed.
(Confucius)


Wie met mensen omgaat als met pionnen, ziet spoedig dat zijn schaakbord leeg is.
(Confucius)


Wie niet bereid is iets op zich te nemen, die weet niet wat plicht is.
(Confucius)


Wie op veertigjarige leeftijd nog gehaat wordt, zal dat altijd blijven.
(Confucius)


Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn.
(Confucius)


Wie voor niets bang is, wordt door het gevaar verrast.
(Confucius)


Wie zijn gedachten niet in de verte stuurt, zal zorgen vinden in zijn nabijheid.
(Confucius)


Wilt u weten of een land goed geregeeerd wordt en goed van zeden is? Luister naar zijn muziek.
(Confucius)


Zoek de kleine dingen die aan het leven vreugde en voldoening geven.
(Confucius)


Meer citaten pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *