Citaten Carl Jung

Carl Jung was een van Freuds leerlingen, maar na verloop van tijd ging hij zijn eigen weg en creëerde hij een andere vorm van therapie. Carl Jung was de grondlegger van diepe of analytische psychologie. Hij heeft veel citaten nagelaten die ook in deze tijd nog van toepassing zijn. Op deze pagina staat een door mijzelf samengestelde verzameling citaten van Carl Jung. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Citaten van Carl Jung

Alles waarvan we ons niet bewust zijn, bevindt zich in geprojecteerde toestand.
(Carl Jung)


Alles wat ons in anderen interesseert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf.
(Carl Jung)


Als er iets is dat we bij jongens willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken om te zien of het niet iets is dat we misschien beter bij onszelf kunnen veranderen.
(Carl Jung)


Als het geen ervaringsfeit was dat de allerhoogste waarden in de ziel verblijven, zou de psychologie me niet in het minst interesseren, aangezien de ziel dan niets meer zou zijn dan een ellendige damp.
(Carl Jung)


Als je een getalenteerd persoon bent, betekent dit niet dat je al iets hebt ontvangen. Het betekent dat je iets kunt geven.
(Carl Jung)


Als liefde de norm is, is er geen wil tot macht, en waar macht de overhand heeft, ontbreekt het aan liefde.
(Carl Jung)


Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.
(Carl Jung)


Datgene in onszelf wat we niet in ons bewustzijn laten doordringen, doemt in ons leven op als het noodlot.
(Carl Jung)


De belangrijkste functie van dromen is om te proberen ons psychologische evenwicht te herstellen.
(Carl Jung)


De gezonde man martelt anderen niet, meestal is het de gemartelde die de folteraar wordt.
(Carl Jung)


De kleine kinderwereld met zijn gezinsomgeving is een model van de wereld. Hoe intenser het gezin karakter vormt, des te beter zal het kind zich aanpassen aan de wereld.
(Carl Jung)


De metafysische taak van de mens ligt in de voortdurende uitbreiding van het bewustzijn en zijn bestemming als een individu ligt in de schepping van individueel zelf gewaar zijn. Bewustzijn maakt de wereld zinvol.
(Carl Jung)


De ontmoeting van twee mensen is als het contact van twee chemische stoffen: als er een reactie is, worden beide getransformeerd.
(Carl Jung)


De psychotherapeut moet elke patiënt en elk geval zien als iets nieuws, als iets unieks, wonderbaarlijks en uitzonderlijks. Alleen dan kom je dichter bij de waarheid.
(Carl Jung)


De schoen die bij de ene man past, trekt de andere strak; er is geen recept voor het leven dat in alle gevallen werkt.
(Carl Jung)


De slinger van de geest wisselt af tussen betekenis en onzin, niet tussen goed en kwaad.
(Carl Jung)


Degenen die niets leren van de onaangename feiten van het leven, dwingen het kosmische bewustzijn om ze zo vaak als nodig te reproduceren om te leren wat het drama van wat er is gebeurd leert. Wat je ontkent, onderwerpt je; wat je accepteert, verandert je.
(Carl Jung)


Droom: het theater waar de dromer tegelijkertijd podium is, acteur, souffleur, regisseur, auteur, publiek en criticus.
(Carl Jung)


Een man die niet door de hel van zijn passies is gegaan, heeft ze nooit overwonnen.
(Carl Jung)


Een niet geleefd leven is een ziekte waaraan u kunt sterven.
(Carl Jung)


Een projectie is een eigenaardig, maar algemeen voorkomend verschijnsel waarbij een individu een inhoud van de psyche verbindt met een voorwerp of een wezen uit de wereld om hem heen, terwijl het in werkelijkheid een eigenschap is van zijn eigen innerlijke leven.
(Carl Jung)


Eenzaamheid komt niet voort uit het ontbreken van mensen om je heen, maar uit het niet kunnen communiceren van de dingen die je belangrijk lijken, of uit het hebben van bepaalde standpunten die anderen onaanvaardbaar vinden.
(Carl Jung)


Elke vorm van verslaving is slecht, of het narcotische middel nu alcohol, morfine, cannabis, macht, werk of idealisme is.
(Carl Jung)


Emotie is de belangrijkste bron van bewuste processen. Er kan geen transformatie zijn van duisternis in licht, noch van apathie in beweging zonder emotie.
(Carl Jung)


Er is geen taal die niet verkeerd kan worden geïnterpreteerd. Elke interpretatie is hypothetisch, aangezien het een simpele poging is om een ??onbekende tekst te lezen.
(Carl Jung)


Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie.
(Carl Jung)


Er kan je niets ergers overkomen dan geheel begrepen te worden.
(Carl Jung)


Er zijn net zoveel nachten als er dagen zijn, en elke nacht duurt hetzelfde als de dag die erop volgt. Zelfs het gelukkigste leven kan niet worden gemeten zonder een paar momenten van duisternis, en het woord gelukkig zou alle betekenis verliezen als het niet zou worden gecompenseerd door verdriet.
(Carl Jung)


Geen enkele gordiaanse knoop is ooit definitief middendoor gehakt: hij heeft de onaangename eigenschap zichzelf weer in de knoop te leggen.
(Carl Jung)


Grote talenten zijn de charmantste en vaak de gevaarlijkste vruchten aan de boom van de mensheid. Ze hangen aan de dunste en gemakkelijkst gebroken takken.
(Carl Jung)


Het engste is om jezelf volledig te accepteren.
(Carl Jung)


Het is belangrijk en heilzaam ook te spreken over onbegrijpelijke dingen.
(Carl Jung)


Het is gemakkelijker tot Mars door te dringen dan tot zichzelf.
(Carl Jung)


Het onbewuste is van nature niet slecht, het is ook de bron van welzijn. Niet alleen duisternis maar ook licht, niet alleen beestachtig en duivels, maar ook spiritueel en goddelijk.
(Carl Jung)


Iemand met zijn schaduw confronteren is hem zijn eigen licht laten zien.
(Carl Jung)


Ik ben niet wat mij is overkomen, ik ben wat ik heb gekozen te zijn.
(Carl Jung)


In de tweede helft van het leven moet men de innerlijke wereld leren kennen. Dat is een algemeen probleem.
(Carl Jung)


Je bent wat je doet, niet wat je zegt dat je gaat doen.
(Carl Jung)


Je kunt de wonden van een ander alleen maar genezen als je er zelf ook enkele hebt.
(Carl Jung)


Je vrije wil is de gave om met genoegen te doen wat je doen moet.
(Carl Jung)


Je zicht zal alleen duidelijker worden als je in je hart kijkt. Hij die naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, wordt wakker.
(Carl Jung)


Ken alle theorieën. Beheers alle technieken, maar wees bij het aanraken van een menselijke ziel gewoon een andere menselijke ziel.
(Carl Jung)


Kennis berust niet alleen op waarheid maar ook op dwaling.
(Carl Jung)


Kinderen worden opgevoed door wat de groten doen en niet door wat hij zegt.
(Carl Jung)


Men bereikt de verlichting niet door over licht te fantaseren, maar door duisternis bewust te maken … wat niet bewust gemaakt wordt, manifesteert zich in ons leven als bestemming.
(Carl Jung)


Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis.
(Carl Jung)


Mensen zullen alles kunnen doen, hoe absurd ook, om te voorkomen dat ze hun eigen ziel onder ogen zien.
(Carl Jung)


Nadenken is zwaar, daarom oordelen de meesten.
(Carl Jung)


Op de een of andere manier maken we deel uit van een enkele, allesomvattende geest, een enkel groot menselijk wezen.
(Carl Jung)


Wanneer de meest intense conflicten worden overwonnen, laten ze een gevoel van veiligheid en rust achter dat niet gemakkelijk wordt verstoord. Alleen deze intense conflicten en hun vuurzee zijn nodig om blijvende en waardevolle resultaten te produceren.
(Carl Jung)


Wat er na de dood gebeurd is zo onuitsprekelijk groots, dat onze fantasie en onze gevoelens niet toereikend zijn om ons er zelfs bij benadering een voorstelling van te maken.
(Carl Jung)


We kunnen de avond des levens niet leven met hetzelfde programma als de ochtend, want wat ’s ochtends veel was,’ s avonds zal het klein zijn, en wat ’s morgens waar was,’ s middags zal niet waar zijn.
(Carl Jung)


We kunnen niets veranderen zonder eerst te begrijpen. Veroordeling bevrijdt niet, het onderdrukt.
(Carl Jung)


We moeten niet doen alsof we de wereld alleen met ons verstand begrijpen. Het falen van de intelligentie is slechts een deel van de waarheid.
(Carl Jung)


We zijn geboren op een bepaalde tijd, op een bepaalde plaats en, net zoals je de jaren aan een wijn toevoegt, hebben we de kwaliteiten van het jaar en het seizoen waaruit we geboren zijn. Astrologie beweert niets meer.
(Carl Jung)


We zouden niet moeten pretenderen dat we de wereld alleen door het intellect begrijpen. De beoordeling door het intellect is slechts een deel van de waarheid.
(Carl Jung)


Zolang de godsdienst alleen maar geloof en uiterlijke vorm is en de godsdienstige functie niet een ervaring van de eigen ziel geworden is, is er nog niets ingrijpends gebeurd. Men begrijpt nog niet dat het grote mysterie niet alleen op zichzelf bestaat, maar dat het hoofdzakelijk zijn grond in de menselijke ziel vindt.
(Carl Jung)


Meer citaten pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *