Citaten over oorlog

Er bestaan veel leerzame en wijze spreuken en citaten over oorlog en vrede. Zeker gezien de huidige situatie in de wereld met diverse oorlogen zijn deze spreuken en citaten weer erg actueel geworden. Het aantal oorlogen maar ook de verkapte oorlogen waarbij bevolkingsgroepen gewelddadig onderdrukt worden of zelfs uitgemoord worden is weer heel actueel. Ondanks de zogenaamde drang naar wereldvrede is de dreiging van oorlog alleen maar toegenomen. Er zijn genoeg uitspraken gedaan door belangrijke politici en wetenschappers, op deze pagina staat een door mijzelf samengestelde verzameling citaten. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Oorlog spreuken en uitspraken

Alle oorlog-propaganda, alle geschreeuw en leugens en haat, komen altijd van mensen die niet vechten.
(George Orwell)


Als veel mannen bij elkaar komen, heet het meestal oorlog.
(Mel Brooks)


Beter een onrechtvaardige vrede dan een rechtvaardige oorlog.
(Marcus Tullius Cicero)


De eerste dode in elke oorlog is het gezond verstand.
(A. den Doolaard)


De ervaring heeft geleerd hoe diep de zaden van oorlog worden geplant door de economische rivaliteit en sociale onrechtvaardigheid.
(Harry S. Truman)


De Honderdjarige oorlog was hét evenement van die eeuw.
(Herman Brusselmans)


De mens is niet in staat om uit het verleden een les te trekken. Hij springt gewoon terug in de houding. Hij is van elastiek. Op oorlog volgt bloedvergieten.
(Gerrit Komrij)


De mensheid maakt een einde aan oorlog, of oorlog maakt een eind aan de mensheid.
(John F. Kennedy)


De oorlog is aangenaam voor wie hem niet kent.
(Erasmus)


De oorlog is de winterslaap voor de cultuur.
(Friedrich Nietzsche)


De oorlog is een spel waarbij de vorsten zelden winnen en de volken nooit.
(Charles Caleb Colton)


De oorlog is zo onrechtvaardig dat hij gewoonlijk door de grootste schurken het beste gevoerd wordt.
(Erasmus)


De slechtste tijd om vader te worden is 18 jaar voor een oorlog.
(E. B. White)


De snelste manier om een oorlog te beëindigen is hem te verliezen.
(George Orwell)


De soldaat bidt bovenal om vrede, want het is de soldaat die moet lijden en de diepste wonden en littekens van oorlog moet dragen.
(Douclas MacArthur)


Diplomatie is het voortzetten van de oorlog met andere middelen.
(Zhou Enlai)


Een staat van oorlog dient slechts als excuus voor binnenlandse tirannie.
(Alexander Solzjenitsyn)


Elke Europese oorlog is een burgeroorlog.
(Victor Hugo)


Elke oorlog is een symptoom van het falen van de mens als denkend dier.
(John Steinbeck)


Elke oorlog wordt op de nietigste voorwendsels begonnen, op goede gronden voortgezet en met de leugenachtigste uitvluchten beëindigd.
(Arthur Schnitzler)


Elke regering heeft net zo veel plicht om een oorlog te vermijden als de kapitein van een schip een schipbreuk moet vermijden.
(Guy de Maupassant)


Er is niet zoiets als een onvermijdelijke oorlog, wanneer er oorlog komt zal het zijn doordat de menselijke wijsheid gefaald heeft.
(Andrew Bonar Law)


Er is nog nooit een goede oorlog of een slechte vrede geweest.
(Benjamin Franklin)


Erger dan de oorlog is de angst ervoor.
(Seneca)


Geld is de zenuw van de oorlog.
(Marcus Tullius Cicero)


Gelijkheid verwekt geen oorlog.
(Erasmus)


Het doel van de oorlog is niet te sterven voor het vaderland, maar te zorgen dat de vijand voor het zijne sterft.
(George S. Patton)


Het doel van de oorlog is vrede.
(Aristoteles)


Het geloof in de mogelijkheid van een korte beslissende oorlog schijnt een van de oudste en gevaarlijkste menselijke illusies te zijn.
(Robert Lynd)


Het is beter de vrede te winnen en de oorlog te verliezen.
(Bob Marley)


Het is mijn overtuiging dat het doden, onder het mom van de oorlog, niets anders is dan moord.
(Albert Einstein)


Het is roemrijker de oorlog te doden met het woord dan met het zwaard, de vrede te winnen met de vrede dan door de oorlog.
(Augustinus)


Het leed van een volk door oorlog te willen genezen is hetzelfde als iemand onthoofden die kiespijn heeft.
(Anastasius Grün)


Het meest wezenlijke aan oorlog is de vernietiging, niet noodzakelijkerwijs van mensenlevens, maar van de producten van menselijke arbeid.
(George Orwell)


Het slechte aan oorlog is dat het meer slechte mensen oplevert dan afvoert.
(Antisthenes)


Het zijn wij allen die de oorlog willen en aanvaarden.
(Anne Frank)


In de langste vrede praat de mens niet zoveel onzin als in de kortste oorlog.
(Jean Paul)


In iedere oorlog zijn er altijd tienmaal meer helden dan soldaten.
(Henry Louis Mencken)


In oorlog kan niemand succes garanderen, maar alleen verdienen.
(Winston Churchill)


Je kunt niet tegelijkertijd een oorlog voorkomen en je er op eentje voorbereiden.
(Albert Einstein)


Kracht en bedrog zijn de twee grootste deugden in een oorlog.
(Thomas Hobbes)


Mocht er een nieuwe oorlog in Europa komen, dan zal dit worden veroorzaakt door iets onzinnigs op de Balkan.
(Otto von Bismarck)


Na iedere oorlog is er weer wat minder democratie te redden.
(Brooks Atkinson)


Niets zal een oorlog stoppen totdat de mensen weigeren ten strijde te trekken.
(Albert Einstein)


Nog belangrijker dan een oorlog te winnen is het om helemaal geen oorlog te hebben.
(Golda Meir)


Nooit heeft een oorlog iets tot stand gebracht waartoe we zonder oorlog niet beter in staat waren geweest.
(Havelock Ellis)


Oorlog is de wetenschap der vernieling.
(John Abbott)


Oorlog is een laffe vlucht uit de problemen van de vrede.
(Thomas Mann)


Oorlog is het ergste niet. Het ergste is de dwaasheid die hem mogelijk maakt.
(René de Clercq)


Oorlog is het kind van de trots en trots de dochter van de rijkdom.
(Jonathan Swift)


Oorlog is mensenwerk, vrede ook.
(Bernard V. A. Röling)


Oorlog is misdrijf op de grootste schaal.
(Jeremy Bentham)


Oorlog is niet één drama van miljoenen. Oorlog is miljoenen malen het drama van één.
(Hans van Mierlo)


Oorlog is niets anders dan een voortzetting van het politiek verkeer met andere middelen.
(Carl von Clausewitz)


Oorlog is vooral een catalogus van blunders.
(Winston Churchill)


Oorlog kent geen winnaars, elke militaire triomf blijkt uiteindelijk een nederlaag van alle betrokkenen te zijn.
(Carl von Clausewitz)


Oorlog tussen twee beschaafde volkeren is hoogverraad aan de beschaving.
(Carmen Sylva)


Oorlog wordt vaak omschreven als een natuurwet. Dit is niet waar. Bij de lagere diersoorten is oorlog onbekend.
(Aldous Huxley)


Politiek is oorlog zonder bloedvergieten.
(Mao Zedong)


Sommige staatslieden houden zo van de vrede dat ze er graag een oorlog voor over hebben.
(Cees Buddingh)


Volwassenen verklaren de oorlog., maar de jeugd moet vechten en sterven.
(Herbert Hoover)


Voorbereid zijn op de oorlog is de beste manier om de vrede te handhaven.
(George Washington)


Vrede sluiten, zo heb ik ondervonden, is moeilijker dan oorlog maken.
(Gerry Adams)


Wanneer de rijken oorlog voeren, sneuvelen de armen.
(Jean-Paul Sartre)


We kennen allemaal het argument: maak de oorlog zo verschrikkelijk mogelijk, en er zal geen oorlog meer zijn. En we geloven er geen van allen in.
(John Galsworthy)


Wij moeten een oorlog zo ondernemen, dat het schijnt, dat niets anders gezocht wordt dan vrede.
(Marcus Tullius Cicero)


Wil je een oorlog uitroeien, roei dan het patriottisme uit.
(Leo Tolstoj)


Zij die in oorlog zijn met anderen, zijn niet in vrede met zichzelf.
(William Hazlitt)


Zonder oorlog heb je niks aan televisie…
(Gerard Reve)


Meer citaten pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *