Citaten over macht

Alle macht van de mensen bestaat uit een mengeling van tijd en geduld.
(Paracelsus)


Alle menselijke macht is een samengaan van geduld en tijd.
(Honoré de Balzac)


Alleen hij verdient macht die haar dagelijks rechtvaardigt.
(Dag Hammarskjöld)


Alles in de wereld gaat om seks behalve seks. Seks gaat om macht.
(Oscar Wilde)


Als de bevelhebber bekwaam is, moet hij door wetten zodanig aan banden worden gelegd dat hij de grenzen van de macht niet kan overschrijden.
(Machiavelli)


Als je een vrede maakt met macht, wordt je een macht.
(Jim Morrison)


Als je het karakter van een mens wil leren kennen moet je hem macht geven.
(Abraham Lincoln)


Als we boos zijn, heeft onze tegenstander zijn doel bereikt, we zijn in zijn macht.
(E. >von Feuchtersleben)


Als we naar de toekomst kijken, dan zullen leiders diegenen zijn die het lukt om anderen aan de macht te helpen.
(Bill Gates)


Anarchie is orde zonder macht.
(Pierre Joseph Proudhon)


Bij het regeren komt het vooral hierop aan, te weten hoeveel macht, groot of klein, wij in alle omstandigheden moeten gebruiken.
(Montesquieu)


De drijfveer voor ambitie is de liefde voor de macht.
(William Hazlitt)


De kracht en macht van een land hangt helemaal af van de hoeveelheid goede mannen en vrouwen in het gebied.
(John Ruskin)


De macht blijft groot zolang het in het donker blijft; blootgesteld aan zonlicht begint het te verdampen.
(Samuel Huntington)


De macht der gewoonte verdraagt alles, ook de gewoonten van de macht.
(Hans-Hermann Kersten)


De macht is de koningin der aarde en niet de mening, maar de mening is het die zich van de macht bedient.
(Blaise Pascal)


De macht om te helpen volgt altijd, wanneer men begint met werkelijk lief te hebben.
(Jan Ligthart)


De macht van de massa is ook haar gevaar.
(Georges van Acker)


De macht vindt gemakkelijk de titels, niet de titels de macht.
(Machiavelli)


De politie heeft weinig macht. De macht echter heeft de politie.
(Jean-Michel Wyl)


De politieke partijen verwerven al haar deugden zolang ze in de oppositie zijn en vergooien ze als ze aan de macht komen.
(Etienne Rey)


De Wetgevende Macht is eigenlijk de Machthebbende Wet.
(Renate van Gool)


De zwakken zijn altijd gevaarlijk als zij de macht verwerven.
(Andre Demedts)


Democratie is de macht van luizen om leeuwen op te eten.
(Georges Clemenceau)


Echte kennis van onszelf is kennis van onze macht.
(Mark Rutherford)


Een druppel tederheid is meer dan geld en macht.
(Boeddha)


Een minderheid, die meerderheid wordt en de macht krijgt, hoe haat zij een minderheid.
(Tim Robbins)


Een politieke partij heeft maar twee problemen. Het eerste is: hoe komt men aan de macht, het tweede: wat doet men er mee als men haar heeft.
(Robert Blake)


Eendracht maakt macht.
(Willem Bilderdijk)


Er is geen macht, er is alleen machtsmisbruik, niets anders.
(Henry de Montherlant)


Er is niet veel kennis die macht verschaft, maar er is veel kennis die alleen door macht verschaft wordt.
(Bertolt Brecht)


Er is slechts een ding dat erger is dan onrecht, dat is recht zonder zwaard in de hand. Als recht niet macht is, is het een kwaad.
(Oscar Wilde)


Geconcentreerde macht is altijd de vijand van de vrijheid geweest.
(Ronald Reagan)


Geduld, de kracht om te wachten en te vertrouwen, is de geweldigste macht in de wereld.
(Basil King)


Het begin ligt dikwijls in onze macht, het midden zelden, het eind nooit.
(Theodor Gottlieb von Hippel)


Het doel van het leven is niet om macht te bezitten, maar om die uit te stralen.
(Henry Miller)


Het enige dat macht respecteert, is macht.
(Malcolm X)


Het fundamentele concept in de sociale wetenschappen is Macht, in dezelfde betekenis waarin Energie het fundamentele concept in de natuurkunde is.
(Bertrand Russell)


Het geheim van de macht is het beseffen dat anderen nog laffer zijn dan wij.
(Ludwig Börne)


Het gelijk stond aan onze kant, maar de macht niet.
(Nelson Mandela)


Het is erg gemakkelijk voor de wensen van een grote macht te buigen. Het is een andere kwaliteit die te weerstaan.
(Dag Hammarskjöld)


Het meest vreselijke aan macht is niet dat het absoluut corrumpeert, maar dat het mensen zo saai maakt, zo voorspelbaar.
(Chinua Achebe)


Het onware kan nooit tot waarheid worden door in macht toe te nemen.
(Rabindranath Tagore)


Het staat niet in onze macht om niet arm te zijn, maar het staat wel in onze macht om onze armoede te doen eerbiedigen.
(Voltaire)


Hij die de macht van het woord niet kent, kan de mensen niet kennen.
(Confucius)


Hij in wie de menigte gelooft, heeft de macht.
(Ernst Raupach)


Hoe groter de macht, hoe gevaarlijker het misbruik.
(Edmund Burke)


Ieder heeft zoveel recht als hij macht heeft.
(Spinoza)


Iemand die je beroofd hebt van alles is niet meer in je macht. Hij is weer helemaal vrij.
(Alexander Solzjenitsyn)


In Frankrijk hebben we altijd een regering van mensen die weten wat ze willen: ze willen aan de macht blijven.
(André Frossard)


Je hebt macht over je geest, niet over de gebeurtenissen buiten jou. Besef dit en je zult kracht vinden.
(Marcus Aurelius)


Kennis geeft u macht, maar karakter geeft respect.
(Bruce Lee)


Kennis is macht, althans als men een kennis is van de machtigen.
(Gaby van den Berghe)


Kennis is macht.
(Francis Bacon)


Macht hebben en er geen gebruik van maken, dat is pas beschaving.
(Cees Buddingh)


Macht is de uiterste liefdesdrank.
(Henry Kissinger)


Macht verslijt degenen die het niet hebben.
(Mario Puzo)


Macht wil zeggen plicht, vrijheid verantwoordelijkheid.
(Marie von Ebner-Eschenbach)


Macht zonder grootmoedigheid, en uiterlijke droefheid zonder diepgevoelde smart, dat zijn dingen die ik niet kan aanzien.
(Confucius)


Misbruik van grootheid is wanneer het macht van geweten scheidt.
(William Shakespeare)


Misbruik wandelt vaak samen met macht.
(Antoine Le Bailly)


Niet in rijkdom of macht ligt de grootheid van de mensen, maar in karakter en goedheid.
(Anne Frank)


Nooit heeft iemand macht, door misdrijf verworven, met deugd uitgeoefend.
(Tacitus)


Nooit verlaagt de menselijke natuur zich zozeer, dan wanneer de bijgelovige onwetendheid met de macht gewapend is.
(Voltaire)


Onoverwinnelijk kunt u zijn, indien u zich in geen enkele wedstrijd begeeft waarvan de overwinning niet in uw macht ligt.
(Epictetus)


Pessimisme leidt tot zwakte, optimisme tot macht.
(William James)


Politieke macht komt uit de loop van een geweer.
(Mao Zedong)


Slechts dit wordt de goden ontzegd: de macht om het verleden te herscheppen.
(Aristoteles)


Stel je zelf bloot aan je diepste angst; En daarna, heeft angst geen macht meer; En de angst voor vrijheid slinkt en verdwijnt; Je bent vrij.
(Jim Morrison)


Succes is de moeder van macht en mislukking de vader van het verwijt.
(Paul Fentener van Vlissingen)


Te grote macht is nooit veilig.
(Tacitus)


Vrijheid is de macht die we hebben over onszelf.
(Hugo de Groot)


Wanneer de macht van de liefde de liefde voor de macht overwint, zal de wereld vrede kennen.
(Jimi Hendrix)


We vinden nog steeds een man met macht een geboren leider en een vrouw met macht iemand met een afwijking.
(Margaret Atwood)


Wie aan de macht is, krijgt de dolkstoot nooit van voren, maar altijd in de rug en met een omhelzing.
(Carlos Ruiz Zafon)


Wie heden macht krijgt, is morgen zichzelf niet meer meester.
(Antoon Vloemans)


Wie zijn macht wil bewaren, moet haar niet tonen.
(Lao-Tse)


Wijsheid berooft zelfs de armoede van haar halve macht.
(Josh Billings)


Zeker is in ieder geval dat onwetendheid, verbonden met macht, de meest woeste vijand is die het recht kan hebben.
(James Baldwin)


Zodra men de macht bezit, houdt men op het recht in te roepen.
(Gustave le Bon)


Meer citaten pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *