Communicatie

Citaten communicatie

Communicatie is vaak het grootste probleem van de oplossing.
(Hein Prag)


De enige manier om de taal te verdedigen, is hem aan te vallen.
(Marcel Proust)


De functie van de taal is niet te informeren, maar om op te roepen.
(Jacques Lacan)


De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld.
(Ludwig Wittgenstein)


De mens heeft de taal uitgevonden om te voldoen aan zijn diepe behoefte om te klagen.
(Lily Tomlin)


De mens heeft twee oren en ??n mond om twee keer zoveel te luisteren als te praten.
(Onbekend)


De mooie fouten van een genie zijn mij meer waard dan de keurige en koude taal van een academisch purist.
(Voltaire)


De mooiste taal bestaat meestal uit onaanzienlijke woorden.
(George Eliot)


De reden dat clich?s clich?s worden, is dat het de hamers en schroevendraaiers zijn in de gereedschapskist van communicatie.
(Terry Pratchett)


De taal in zijn geheel is een machine voor het produceren van onwaarheden.
(Iris Murdoch)


De taal is de mensen gegeven om zijn gedachten te verbergen.
(Stendhal)


De taal is een handschoen die strak om de huid van de inhoud getrokken is.
(Godfried Bomans)


De taal kent geen beperkingen, in de beperking toont zich de mens.
(Freek de Jonge)


De taal van het hart heeft menig dialect.
(Nicolaas Beets)


De taal weerspiegelt de ziel.
(Seneca)


De vier mooiste woorden in onze gemeenschappelijke taal: dat heb ik je gezegd.
(Gore Vidal)


De vriendelijkheid is de taal die de doven kunnen horen en de blinden kunnen zien.
(Mark Twain)


Denk als een wijs mens maar praat in de taal van de gewone mensen.
(William Butler Yeats)


Denk als een wijze maar communiceer in de taal van gewone mensen.
(William Butler Yeats)


Echte communicatie vindt alleen plaats onder gelijkgezinde, gelijkgestemde mensen.
(Novalis)


Een andere taal is een andere kijk op het leven.
(Federico Fellini)


Een debat is meestal een verhit gesprek, waarbij twee mensen tegen elkaar praten en naar zichzelf luisteren.
(Cees Buddingh)


Een schrijver woont allereerst in een taal en is daarmee overgeleverd aan het bijbehorende land.
(Harry Mulisch)


Eerst de taal maakt een volk tot een volk.
(Adam Oehlenschl?ger)


Er is geen grotere illusie dan het idee dat taal een communicatiemiddel is tussen mensen.
(Elias Canetti)


Grammatica is de analyse van taal.
(Edgar Allan Poe)


Grote literatuur is gewoon taal tot de rand toe gevuld met betekenis.
(Ezra Pound)


Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt.
(Peter F. Drucker)


Het enige moment waarop je echt communicatie hebt is als twee mensen de taal even goed of even slecht spreken.
(Margaret Mead)


Het enige vaderland van de dichter is de taal.
(Czeslaw Milosz)


Het verschil tussen een Nederlander en een Vlaming is, dat ze dezelfde taal spreken.
(Godfried Bomans)


Ieder citaat draagt iets bij tot de stabiliteit of verruiming van de taal.
(Samuel Johnson)


Iedere taal is schoon voor wie luisteren kan. Want in elke taal zingt de gedachte van een volk en de ziel van een mens, en die muziek is universeel.
(Johan Daisne)


Iemand een icoon maken is hem tot een abstractie maken en abstracties zijn niet in staat tot de belangrijke communicatie met levende mensen.
(David Foster Wallace)


Ik geloof in communicatie; boeken brengen idee?n over en vormen bruggen tussen mensen.
(Jeanette Winterson)


Ik vervloek alle purisme dat ons verbiedt een woord te gebruiken, waarin een andere taal veel meer of iets innigers heeft gelegd.
(Goethe)


In de taal zit een vrijheid verborgen waar de censor niet bij kan. Al onze schrijvers kennen dat geheim.
(J. Bernlef)


In het algemeen heeft elk land de taal die het verdient.
(Jorge Luis Borges)


In het leven en ook in de taal zijn nuances alles.
(Couperus)


Je kunt het minst liegen in de taal die je het slechtst spreekt.
(Friedrich Hebbel)


Journalistiek zou al iets beter zijn als de journalisten de taal beheersten in plaats van haar alleen maar te gebruiken.
(Markus Ronner)


k denk dat je je altijd moediger voelt in een andere taal.
(Anita Brookner)


Men kent een taal als men er met kleine kinderen in kan converseren.
(Karel Jonckheere)


Natie: een groep mensen die ??n taal spreken en dezelfde kranten lezen.
(Friedrich Nietzsche)


Nederlands is geen taal, dat is een verkoudheid.
(Jacques Brel)


Onsterfelijkheden gezegd in sterfelijke taal.
(Lucretius)


Onze taal is ook onze geschiedenis.
(Jacob Grimm)


Praten zonder denken is als schieten zonder richten.
(Onbekend)


Schrijven heeft niets te maken met communicatie tussen personen, alleen met communicatie tussen verschillende delen van iemands geest.
(Rebecca West)


Spreek verstandige taal tegen een gek en hij verklaart u voor gek.
(Euripides)


Taal is de inkleding van gedachten.
(Samuel Johnson)


Taal is de uitdrukking van cultuur. Zonder goed onderhoud van de taal verschraalt het denken.
(Hella Haasse)


Taal is het schilderen van onze idee?n.
(Antoine de Rivarol)


Taal omschrijft iets, maar omschrijven is wat anders dan tot de kern geraken.
(Herman Finkers)


Taal ontstaat, net als bewustzijn, uit een behoefte, de behoefte aan communicatie met andere mensen.
(Karl Marx)


Taal ontstaat, net als bewustzijn, uit een behoefte, de behoefte aan communicatie met andere mensen.
(Karl Marx)


Taal zou de gezamenlijke creatie van dichters en handarbeiders moeten zijn.
(George Orwell)


Volgens mij is de communicatie van idee?n de grote uitdaging van onze tijd.
(Alain de Botton)


Volgens mij is jazz mijn eigen taal.
(Amy Winehouse)


Voor mij is Latijn geen dode taal maar een onsterfelijke taal.
(Luciano de Crescenzo)


Vroeger heette parlementaire taal, taal die niemand ergert.
(Louis Latzarus)


Wie geen vreemde talen kent, weet niets van zijn eigen taal.
(Goethe)


Wij zullen elkaar nimmer begrijpen zolang wij de taal niet tot zeven woorden terugbrengen.
(Kahlil Gibran)


Meer pagina’s over communicatie & taal

Communicatie en relatie

communicatie en liefde Communicatie in liefde en relaties is soms een moeilijk onderwerp, in iedere relatie komen wel communicatieproblemen voor, iedereen heeft wel eens ruzie en wrijving en dit hoeft niet altijd gelijk tot relatieproblemen te leiden. Over het algemeen kunt u stellen dat we spreken van relatieproblemen als beide partners de problemen samen niet meer op kunnen lossen. Vaak blijft men in een kringetje (vicieuze cirkel) ronddraaien zonder dat men een oplossing ziet om hier uit te komen. Soms zijn de problemen terug te voeren op een gebrek aan praten en luisteren naar elkaar. Hulpverleners zijn steeds meer overtuigd dat de oorzaak van veel mislukte relaties het gevolg zijn van gebrekkige communicatie. Het blijkt dat partners voor het leven vaak goed met elkaar communiceren. Er is een groot verschil tussen praten en communiceren, partners hoeven geen echte praters te zijn als ze maar goed met elkaar communiceren. Vaak kunnen deze communicatieve vaardigheden nog aangeleerd worden zelfs als de relatie als bijna stukgelopen is. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Liefdesrelatie en communiceren

De meeste relaties beginnen met verliefdheid, zeker in deze periode kijken partners door een roze bril en is er een grote eensgezindheid zonder dat men veel hoeft te communiceren. Meestal hebben mensen zelfs de indruk dat ze goed kunnen communiceren omdat verliefdheid nou eenmaal blind maakt en er nog een grote interesse voor de ander is en alles nog nieuw is. Als de verliefdheid na een tijdje afneemt en zich om moet zetten in liefde komt de relatie meer onder druk te staan. Vaak moeten partners dan al samen problemen oplossen en dan is communicatie ineens echt belangrijk. Maar meestal worden de problemen niet toegeschreven aan slechte communicatie maar aan bijvoorbeeld slechte wil, een midlifecrisis, elkaar verwaarlozen omwille van de kinderen, dat de andere veranderd is of eindelijk zijn ware natuur laat zien. Als partners dan uit elkaar gaan zal de geschiedenis zich vaak herhalen, de nieuwe relatie is in het begin heel goed omdat deze ook weer in de verliefdheid fase zit maar na een aantal jaren ontstaan dezelfde problemen weer opnieuw.

Waarom kunnen partners soms zo slecht communiceren.

Er zijn veel verschillende redenen waarom partners slecht kunnen communiceren. Als kind leren we praten maar we leren vaak niet om te communiceren. Goed communiceren is vaak meer luisteren dan praten. Ook kan de woordenschat van beide partners erg verschillend zijn maar ook de communicatie stijl. Woorden zijn geen absolute begrippen maar staan ze voor beelden of gevoelens. Deze beelden en gevoelens kunnen bij beide partners heel verschillend zijn wat onbegrip tot gevolg kan hebben. Vaak praten partners wel is het resultaat vaak meer afstand in plaats van meer verbondenheid. Men voelt zich onbegrepen en gesprekken slaan snel om in verwijten, aanvallen en verdedigingen. Deze gesprekken lossen vaak geen problemen op maar verergeren deze vaker. Vaak groeit de wanhoop en hebben partners het gevoel dat ze elkaar niet meer kunnen bereiken of begrijpen.

Enkele belangrijke verschillen in communicatie stijlen.

 • De ene partner praat heel graag en de ander heeft een wat meer gesloten karakter of de ene partner kan wel goed over gevoelens praten terwijl de ander hier moeite mee heeft.
 • De ene partner vooral gericht is op het oplossen van een probleem terwijl de ander het probleem graag tot in details wil bespreken. Dit is een bekend mannen versus vrouwen probleem.
 • De ene partner heeft behoefte om te praten op een moment dat de ander daar even helemaal geen behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld bij het thuiskomen na het werk of als de ene partner in de ochtend iets later op gang komt. Het is belangrijk om dat moment te kiezen wanneer beiden open staan voor een gesprek.
 • De ene partner meer praat vanuit verstand en de ander meer praat vanuit gevoel. Zowel emoties als verstand zijn nodig binnen een goede relatie, het is belangrijk om elkaar op het vlak van het verstand én op het vlak van het gevoel te leren begrijpen.
 • De ene partner te snel kritiek geeft of verwijten maakt en de ander te snel in verdediging gaat. Hoewel gevoelsmatig de verwijten of de kritiek heel terecht zijn roept dit meestal verzet op bij de ander en is een strijd verzekerd en de afstand ook.
 • Ook komt het vaak voor dat partners wel goed of lang kunnen praten maar niet goed kunnen luisteren. Als u al halverwege de zin van de ander een antwoord klaar heeft luistert u meestal niet goed.
 • Als de brok grootte van beide partners erg verschillend is kan dit ook problemen geven. De een praat in korte duidelijke zinnen en de ander heeft een heel verhaal nodig om hetzelfde duidelijk te maken. Dit kan tot grote ergernis leiden wat goed luisteren weer moeilijk maakt. Als de een erg langdradig is zal de ander ongeduldig worden en in het geval van een kleine brok grootte kan de ander het gevoel hebben dat deze alles uit de ander moet trekken.
 • Als de kennis van de Nederlandse taal erg verschillend is kan dit ook tot grote problemen leiden. Als de ene partner woorden gebruikt die de andere partner niet helemaal begrijpt kan dit tot grote misverstanden leiden. Ook kan de partner met de iets kleinere woordenschat zich dom of ondergeschikt voelen en zich gaan verdedigen. Dit kan leiden tot een strijd om de communicatiestijl.

Tips voor betere communicatie binnen uw relatie.

 • Goed communiceren is vooral goed luisteren.
 • Wacht even en denk even na over wat u gaat zeggen voordat u antwoord geeft. Als u het antwoord al klaar heeft voor de ander is uitgesproken heeft u meestal niet goed geluisterd en niet goed nagedacht. Het zal iedereen wel eens overkomen zijn dat men iets gezegd heeft waarna men zich de tong wel kon afbijten van spijt.
 • Praat niet te lang achter elkaar en geeft de ander ook gelegenheid om te antwoorden. Twee monologen maken geen dialoog. Wanneer u zonder pauzes in te lassen achter elkaar door praat om uw mening duidelijk te maken, bereikt u vaak het tegenovergestelde omdat de ander halverwege uw verhaal al niet meer luistert omdat deze in het hoofd al bezig is met het antwoord op het eerste deel van wat u zei.
 • Let op uw houding, een open houding brengt dichterbij een gesloten houding zoals armen over elkaar zal afstand tot gevolg hebben. Als de ander een gesloten houding aanneemt kunt u hier ook uit afleiden dat uw benadering waarschijnlijk te aanvallend is waardoor de ander al niet meer open staat voor uw mening of suggestie. Probeer dan eerst weer de sfeer weer rustig te krijgen en de houding van de ander weer open te maken voor u verder gaat.
 • Probeer om de beurt te praten en probeer elkaar niet in de rede te vallen.
 • Probeer als antwoord eerst datgene wat te ander zei samen te vatten. Hiermee geeft u aan dat u goed luistert en door het in vragende vorm te doen kunt u polsen of u de ander goed begrepen heeft.
 • Spreek af dat het niet met elkaar eens hoeft te zijn, een goede afspraak om het oneens te zijn kan ervoor zorgen dat men elkaar niet hoeft te overtuigen van het eigen gelijk maar dat zonder aanval en verdediging men elkaars mening leert kennen. Accepteer dat de ander verschillend is en dat verschillen elkaar ook goed kunnen aanvullen.
 • Probeer extreme woorden zoals altijd of nooit te vermijden, dit zal namelijk altijd tot gevolg hebben dat de ander in verdediging en er een strijd ontstaat over altijd of nooit.
 • Blijf bij het onderwerp, het is heel eenvoudig (en soms ook een bewust verdedigings mechanisme) om het gesprek naar een ander onderwerp om te buigen. Als het gesprek een andere kant opgaat, spreek dan af om daar een andere keer over te praten en nu bij het ene onderwerp te blijven.
 • Leer accepteren dat de ander anders is en dat u dat niet kunt veranderen. Als u deze verschillen kunt koesteren in plaats van een strijdpunt maken zal dit meer saamhorigheid tot gevolg hebben.

Wanneer partners beiden goede wil hebben maar de communicatie een probleem blijft dan is relatietherapie een goede oplossing. De therapeut kan als derde partij het gesprek in goede banen lijden en aangeven waar de communicatieproblemen van beide partners zitten. Door te werken aan goede communicatie kan een relatie weer opbloeien en een veilige stabiele relatie voor het leven worden. Hoewel de meeste mensen bij het aangaan van een relatie meer op uiterlijke chemie en uitstraling letten is het volgens mij net zo belangrijk om in de eerste fase al af te tasten of je goed kunt communiceren en of de belangstelling en het kennis niveau een beetje op elkaar aansluit. Deze zaken zijn voor een langdurige goede relatie meer belangrijk dan lichamelijke aantrekkingskracht. In een goede relatie is er zowel lichamelijke passie als geestelijke verbondenheid.

Waarom en luisteren mannen zo slecht en praten vrouwen zoveel?

Een veelgehoorde klacht van vrouwen is dat mannen zo slecht kunnen luisteren en een veelgehoorde klacht van mannen is dat vrouwen altijd zoveel praten. Nu is het nog niet zo’n probleem wanneer mannen gewoon met andere mannen en vrouwen met andere vrouwen praten, maar meestal zijn er wel communicatieproblemen als een man en een vrouw met elkaar praten. Communicatieproblemen zijn een groot onderdeel van veel relatieproblemen waarbij partners elkaar niet lijken te begrijpen en het soms inderdaad lijkt alsof ze van twee verschillende planeten komen. John Gray is zeer bekend geworden met zijn theorie dat mannen en vrouwen zo verschillend zijn dat het lijkt alsof de vrouwen van de planeet Venus komen en de mannen van de planeet Mars en dat ze zijn samengekomen op de aarde. Ik heb al zijn boeken gelezen maar uiteindelijk blijft het hetzelfde concept vanuit telkens een ander standpunt bekeken. Veel van de communicatieproblemen kunnen verminderd worden als zowel mannen als vrouwen leren dat de partner op een andere wijze communiceert en dat beide partijen niet uit onwil slecht met elkaar kunnen communiceren maar vaak uit onmacht. Wanneer men elkaars wijze van communiceren begrijpt en er rekening mee kan houden zijn mannen en vrouwen redelijk goed in staat om met elkaar te communiceren.

Eerst wil ik even ingaan op het ontstaan van deze verschillen in communicatie tussen mannen en vrouwen zoals ze ontstaan zijn in de oertijd. Door de eerste honderdduizenden generaties is er in de evolutie van de mens zijn er een aantal specialisaties ontstaan in de hersenen van mannen en vrouwen die heden ten dage nog steeds in onze genen aanwezig zijn. Het probleem is dus dat de ontwikkeling binnen onze maatschappij sneller gaat dat onze genen kunnen bijhouden. In de oertijd moesten mannen tijdens de jachttochten snel en efficiënt met elkaar communiceren. Communicatie was heel erg gericht op het ondernemen van actie en de man moest zich vooral niet laten afleiden door andere signalen uit zijn omgeving. Vrouwen gebruikten communicatie vooral in de groep vanuit een sociaal oogpunt en vrouwen waren dus wel heel erg gericht op signalen uit te omgeving. Door middel van taal en lichaamstaal waren vrouwen in staat om de gemoedstoestand van de andere groepsleden in de gaten te houden en hier op te reageren.

Wanneer we naar de verschillen in de hersenen van mannen en vrouwen kijken dan gebruiken mannen als ze praten slechts ??n hersenhelft, bij vrouwen werken de twee hersenhelften samen en zijn er veel meer gebieden bij de communicatie betrokken. Mannen zijn tegenwoordig nog steeds erg op actie en oplossen van problemen gericht terwijl vrouwen meer communiceren vanuit een sociaal oogpunt. Mannen communiceren vrij direct en gebruiken weinig woorden, vrouwen communiceren vaak indirect en gebruiken veel meer woorden. Wanneer twee vrouwen een probleem hebben zullen ze er uitgebreid met elkaar over gaan praten, ze zullen zich inleven in het gevoel van de ander en na het gesprek zullen ze zich waarschijnlijk beiden beter voelen en hebben ze misschien een oplossing gevonden. Wanneer twee mannen een probleem bespreken wisselen ze enkele zinnen en gaan dan bijna onmiddellijk over op actie om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

De gemiddelde vrouw wil over haar zorgen en problemen kunnen praten en is niet in eerste instantie gericht op het vinden van een oplossingen, maar het delen van gevoelens. De man ervaart het praten van de vrouw als een vraag om hulp en is in die situatie vooral geneigd oplossingen te gaan zoeken en aan te bieden. Hij luistert (voor het gevoel van de vrouw) vrij kort en denkt dan dat hij het probleem wel even kan oplossen. Daardoor voelt de vrouw zich juist afgescheept en afgewezen want zij heeft behoefte aan iemand die luistert en haar begrijpt. Door de ongevraagde oplossing die met alle goede bedoelingen aangeboden wordt, voelt ze zich niet serieus genomen door de man. De man begrijpt niet waarom de vrouw ontevreden is met zijn oplossing en begrijpt echt niet waarom de vrouw er nog steeds over wil praten. De vrouw heeft dus de indruk dat de man niet naar haar luistert, echter zijn mannelijke hersenen staan hem hierbij in de weg.

Wanneer vrouwen duidelijk maken dat ze geen oplossing willen maar alleen over het probleem willen praten en mannen de tijd nemen om zonder het aanreiken van een oplossing te luisteren, zouden heel wat conflicten tussen mannen en vrouwen voorkomen kunnen worden. Men zou kunnen denken dat de communicatietechniek van vrouwen beter afgestemd is op deze tijd dan die van de mannen, echter in een noodsituatie zoals een noodlanding is de korte en directe communicatietechniek van de man nog steeds in het voordeel.

Boeken over communicatie in liefde en relatie

praten partnerPraten Met Je Partner, voor liefde kun je kiezen Annette Heffels schreef een bestseller over vrouwen, mannen en relaties. Dit boek geeft nieuwe energie aan elke relatie! Annette Heffels leert paren zich vriendelijker en met meer begrip ten opzichte van elkaar te gedragen. Ze vertelt dat ergernissen, meningsverschillen en ruzies geen teken zijn dat de liefde over is, maar ontstaan als je elkaar beter leert kennen. De kunst is om oplossingen te vinden waarbij je het “anders zijn” van de partner respecteert. Pogingen om je partner te veranderen naar je eigen beeld en gelijkenis zijn over het algemeen heilloos. Als je echter je eigen gedrag verandert, kan de ander onmogelijk dezelfde blijven. Dit is een praktisch boek met veel praktijkvoorbeelden, opdrachten en adviezen. En vooral is het zo herkenbaar…
kopen knop


waarom luister je nietWaarom luister je niet? Helder communiceren met je partner Relatietherapeut Jean-Pierre van de Ven laat in zijn nieuwe boek `Waarom luister je niet? zien dat helder communiceren met je partner de sleutel tot een goede relatie is. Niemand heeft betere oplossingen voor relatieproblemen dan stellen zelf. Als partners met elkaar praten zonder elkaar af of aan te vallen, bedenken ze samen de beste manieren om het weer leuk te hebben met elkaar. Maar hoe kun je echt met elkaar in gesprek raken? En hoe kun je jullie oplossingen vervolgens in praktijk brengen? Aan de hand van herkenbare situaties in zijn spreekkamer en een toegankelijke uitleg van psychologische theorie?n, laat Jean-Pierre van de Ven in `Waarom luister je niet? zien dat je zelf de weg weet uit het woud van relatieproblemen.
kopen knop


Meer pagina’s over communicatie & taal

Auteursrecht en copyright

copyright en internet Wanneer u een eigen internetsite gaat maken komt u automatisch in aanraking met het auteursrecht en copyright. Op de pagina’s die u maakt zult u, als deze zich voldoende onderscheiden van andere pagina’s automatisch auteursrecht (copyright) hebben. Maar ook moet u rekening houden met het feit dat teksten en afbeeldingen die u gebruikt wel eens onder de auteurswet kunnen vallen en dat er copyright op bepaalde onderdelen zit. Over deze twee zaken gaat de volgende internetpagina. Met vriendelijke groet, Hein Pragt

Wat is auteursrecht / copyright en hoe krijgt u dit.

Dit is eigenlijk heel eenvoudig, als u een tekst heeft geschreven, een afbeelding heeft gemaakt of een foto heeft genomen dan heeft u daarover zeggenschap. Anderen mogen er niet zomaar mee doen wat ze willen en dat is geregeld in de Auteurswet. Wat u gemaakt heeft mag niet zonder uw toestemming gebruikt worden op andere internet pagina’s of in enige andere vorm openbaar gemaakt worden. Dus als u een mooie internet pagina gemaakt heeft met uw eigen teksten en afbeeldingen en u zet uw naam er bij dan valt deze pagina vanaf het moment dat u deze op het Internet plaatst onder de bescherming van de auteurswet. Om copyright te laten gelden is verder geen enkele melding of registratie nodig. Als iemand met knip en plakwerk uw pagina of een deel van uw pagina gebruikt op zijn of haar eigen site is deze persoon strafbaar.

Voorwaarden.

1. Het werk moet een eigen, persoonlijk karakter hebben, het moet origineel zijn.

 1. Het werk moet daarnaast ook zintuiglijk waarneembaar zijn, dus te zien, te lezen of te horen.

Een internet pagina, een afbeelding of een artikel moet dus oorspronkelijk zijn. U mag bijvoorbeeld een bestaand verhaal of artikel in uw eigen woorden weergeven of u mag bijvoorbeeld het bestaande telefoonboek als internet pagina namaken als u zelf de gegevens verzamelt. Kopi?ren is dus verboden.

Automatisch.

auteursrecht / copyright ontstaat dus automatisch door het maken en publiceren van het werk. Ook al zou u het werk willen laten deponeren of registreren kan dat in Nederland ook helemaal niet. Wat aan te bevelen is voor internet pagina’s is dat u de oude versies van de site in een archief bewaart zodat u kunt aantonen dat u het werk op een bepaalde datum gepubliceerd hebt. Ook kunt u het werk aanbieden voor een officieel dagwaarmerk bij de belastingdienst of een notaris.

Hoe lang heeft u auteursrecht / copyright.

Het auteursrecht biedt de maker van een werk de exclusieve zeggenschap over gebruik van het beschermde werk. De maker kan anderen, eventueel tegen financi?le vergoeding, toestemming geven om zijn werk te gebruiken. Na de dood van de maker vervalt het auteursrecht / copyright automatisch aan zijn erfgenamen. Het auteursrecht eindigt 70 jaar na de dood van de maker.

Waar moet u rekening mee houden bij copyright

Waar moet u rekening mee houden als u een eigen internetpagina op het internet zet. Als eerste stap zult u moeten controleren of de tekst en de afbeeldingen niet onder copyright wetgeving vallen. In het geval van afbeeldingen kunt u putten uit de bibliotheken met vrije afbeeldingen op het internet, verzamel Cd’s met copyright vrije afbeeldingen of door u zelf gemaakte afbeeldingen. Pas dus op met het zomaar knippen en plakken van afbeeldingen uit andere internetsites.

Als u foto’s op uw pagina wilt plaatsen dient u toestemming te hebben van de personen op de foto, als een persoon op de foto aangeeft dat deze niet op uw site wil staan, moet u de foto onmiddellijk verwijderen.

U mag op uw site geen beeldmerken van bekende merken plaatsen of de stijl en kleurstelling van een bekende site nabootsen. Ook hier kunt u problemen door krijgen.

U mag niet tekst door middel van knip en plakken van andere pagina’s overnemen zonder toestemming van de maker van die tekst. Ook als de maker niet vermeld staat kan er sprake zijn van copyright als duidelijk kan zijn wie de maker is, bijvoorbeeld doordat de pagina “De artikelen van Jan” heet. U mag wel een tekst die u van een andere site haalt in uw eigen woorden weergeven. De nieuwe tekst dient dan wel voldoende af te wijken van het oorspronkelijke werk. Kortom: Wees origineel?..

Wat te doen bij misbruik van copyright

Wat te doen als iemand uw werk zonder toestemming gebruikt? Stel u heeft een mooie internetsite gemaakt en u ontdekt dan iemand uw tekst of afbeeldingen zonder uw toestemming heeft overgenomen. Wat kunt u dan doen. Ten eerste dient u de persoon in kwestie via post of e-mail kenbaar te maken dat hij of zij materiaal gebruikt waarop u copyright heeft, met het verzoek dit te verwijderen. Ook kunt u bijvoorbeeld deze persoon toestemming geven het materiaal te gebruiken als deze een correcte bronvermelding opneemt op zijn pagina of een link plaatst naar uw pagina. U kunt dus vragen om verwijderen of toestemming geven onder voorwaarden, u heeft de keuze want u bent de rechthebbende en kunt de voorwaarden zelf bepalen. U kunt zich hierbij beroepen op de auteurswet.

Meestal is de zaak hiermee opgelost, maar als deze persoon te kennen geeft niet aan uw verzoek te willen voldoen, kunt u een klacht indienen bij de internet provider waar deze persoon de homepage ruimte heeft. U kunt u klacht het beste aan abuse@providernaam.nl richten. De provider zal de persoon alsnog een keer manen aan uw verzoek te voldoen als deze denkt dat u in uw gelijk staat. Lever daarom bewijs mee dat u de eigenaar van het oorspronkelijke werk bent. Als dit ook geen resultaat heeft zult u de juridische weg moeten volgen. Dit gaat u waarschijnlijk geld kosten en u moet zelf beslissen of dit het waard is. U kunt proberen de kosten die u maakt terug te vorderen van de gedaagde partij.

Ook is er een mogelijkheid om zelf en enkele vaste bezoekers van uw site, de diefstal van de internetsite kenbaar te laten maken via e-mail of in het gastenboek van de aangeklaagde. Ook dit wil nog wel eens helpen.

Wat is de Creative Commons licentie?

Creative Commons biedt auteurs (en alle andere creatieve makers) de vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten / copyright om te gaan. Er is een keuze uit zes (gratis) beschikbare standaardlicenties en hiermee bepaalt de auteursrechthebbende in welke mate zijn of haar werk verder verspreid mag worden en onder welke voorwaarden dit mag. De auteursrechthebbende behoud zelf alle rechten, maar geeft aan anderen toestemming om het werk te verspreiden, met anderen te delen of bij sommige licenties ook om het werk te bewerken. Het aanbieden van je werk onder een Creative Commons licentie betekent dus niet dat men zijn auteursrechten / copyright opgeeft. Een vooruitstrevende omroep als de VPRO biedt sinds kort ook film materiaal aan onder de Creative Commons licentie waardoor het vrij te verspreiden is.

Samenwerking met Buma/Stemra

Sinds kort is de Buma/Stemra een samenwerking aangegaan (onder het motto: if you can’t beat them, join them) door middel van een pilotproject met het alternatieve licentiesysteem Creative Commons. Hierbij mogen deelnemers hun werk gratis verspreiden voor niet promotionele doeleinden en zorgt Buma/Stemra voor de inning van vergoedingen als het werk bijvoorbeeld op de radio wordt
gedraaid. Dit is een unieke pilot, omdat Creative Commons een totaal andere benadering heeft van auteursrecht / copyright dan de grote collectieve rechtenorganisaties en in het verleden vaak lijnrecht tegenover Buma/Stemra stond. Een voordeel van deze samenwerking voor de Buma/Stemra is dat ze alsnog kunnen gaan innen bij commercieel gebruik en dat kan al het geval zijn als iemand met een
paar advertenties zijn eigen Internetsite of blog bekostigd.

De organisatie Creative Commons

De organisatie Creative Commons werd in 2001 in Amerika opgericht door Lawrence Lessig met als doel auteurs, kunstenaars en wetenschappers de vrijheid te geven om op een flexibele manier met hun auteursrechten / copyright om te gaan. Het idee is: zoveel mogelijk werk voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken. Als het werk onder het reguliere auteursrecht valt, moet daar altijd toestemming voor gevraagd worden aan degene die in het bezit is van het copyright. Dat kan de maker zelf zijn, maar ook nabestaanden of rechtenorganisaties. In Nederland zijn ongeveer 250.000 werken beschermd met deze licentie, wereldwijd ligt dat aantal op rond de 100 miljoen.

Nawoord

Vaak denkt met dat het internet zo groot is dat controle op copyright niet meer mogelijk is of dat men als hobby internet pagina maker niet onder de copyright wetgeving valt. Als u een pagina op het Internet zet bent u juridisch aansprakelijk voor uw publicatie onafhankelijk of u dit nu als hobby of als bedrijf doet. Veel mensen die een Internetsite in elkaar knippen en plakken houden hier geen rekening mee. De meeste internet providers die homepage ruimte aanbieden hebben onder meer in hun voorwaarden staan dat u zich aan de copyright wetgeving dient te houden. Als er bij de internet provider een klacht binnenkomt dan zal deze u er meestal op attenderen. Als strafmaatregel kan de provider uw abonnement opzeggen.


Meer pagina’s over communicatie & taal

Dubbelzinnigheden

Op deze pagina staat een overzicht van dubbelzinnigheden en grappige zinnetjes, dit zijn vaak zinnen waar een tegenstelling in staat of woorden met verschillende betekenissen die in de verkeerde context geplaatst worden. Sommige van deze zinnen zijn zogenaamde doordenkers waarbij u de grap of diepere betekenis niet onmiddellijk doorziet, anderen zijn alleen maar grappig en sommigen zijn zelf zo flauw dat ze daardoor juist weer grappig zijn. Sommige van deze woordspelingen komen ook voor als zogenaamde “nooit grappig” moppen. Deze lijst is een nette selectie om deze pagina voor alle leeftijden toegankelijk te houden. Ik wens u veel leesplezier, vriendelijke groet, Hein Pragt.

Leuke dubbelzinnigheden

Als cardioloog kun je beter niet zeggen: “hier klopt iets niet”.
Bent u wel eens blijven haken tijdens het breien.
De acteur de de timmerman speelde had helaas plankenkoorts.
De blinde kon blind vertrouwen op zijn blindengeleidehond.
De blinde man zag het niet meer zitten.
De boswachter zag door de bomen het bos niet meer.
De brandweerman voelde zich uitgeblust.
De cameraman moest naar het ziekenhuis voor een opname.
De conducteur deed na zijn werk buitensporige dingen.
De cursus lassen voor beginners is helaas afgelast.
De elektrozaak trok de stekker eruit.
De gevangene luisterde geboeid naar de rechter.
De haringen van een vistent stelen.
De honing had helaas een bijsmaak.
De houthakker gooide het bijltje er bij neer.
De imker was erg bijziend.
De kapper lag helaas in een scheiding.
De klokkenluider wist helaas niet meer waar de klepel hing.
De klokkenmaker was helaas niet met de tijd meegegaan.
De knappe kapper kreeg een onderscheiding.
De kweker zat op zwart zaad.
De loodgieter kon het verstopte toilet echt niet vinden.
De loodgieter nam snel de leiding.
De man had tijdens het vissen zijn vriendin aan de lijn.
De man met het houten been hield zijn poot stijf.
De man was zo dik dat hij niet in het pashokje paste.
De matroos gooide het maar eens over de andere boeg.
De melkboer viel met zijn neus in de boter.
De opticien wenste me veel sterkte toe.
De padvinder vond helaas alleen maar een kikker.
De plastisch chirurg naaide hem een oor aan.
De politie vond op de wc ontlastend materiaal.
De postbode keek heel bezorgd.
De rechter was blij met de dief die het niet langer pikte.
De reparatie van deze klok gaat wat tijd kosten.
De slechte kok gooide helaas roet in het eten!
De sluipschutter zei ’s avonds tegen zijn vrouw: “Ik heb je gemist schat”.
De stratenmaker droeg ook zijn steentje bij.
De tandarts werkte me erg op je zenuwen.
De terrorist had helaas een kort lontje.
De treinmachinist was het spoor bijster.
De trompettist zat met blaasproblemen bij de bedrijfsarts.
De vegetarier vond helaas de hond in de pot.
De verdachte zag het niet zitten dat hij terecht stond.
De voetballer had het best ver geschopt.
De voorzitter had helaas een ziekte onder de leden.
De vrijgezel kreeg een single voor zijn verjaardag.
De wielrenner kon niet meer rondkomen.
Deze klok verkoopt niet goed omdat hij niet van deze tijd is.
Deze timmerman moest zijn vakkennis wat laten bijspijkeren.
Deze trompettist wist van toeten noch blazen.
Door de crisis was de tabakshandelaar de sigaar.
Door de economische crisis zag de bakker er geen brood meer in.
Door het zonniger weer groeide de sla als kool.
Een imker was op zoek naar een bijbaantje.
Een aardappelboer die in de puree zit.
Een doodgraver die gaat op vakantie gaat is uitzonderlijk!
Er was eens een houthakker die voor de bijl ging.
Helaas is de kapperszaak permanent gesloten.
Het doek is gevallen voor deze bioscoop.
Het energiebedrijf zat er warmpjes bij.
Het is erg als er bij het blindeninstituut nietsontziende maatregelen worden genomen.
Het is niet netjes een allergische student naar zijn uitslag te vragen.
Het pad op de begraafplaats liep dood.
Het restaurant werd voor het gerecht gesleept.
Hij at stiekem ’s middags ontbijtkoek.
Hij is een chirurg in hart en nieren.
Hij kon zelfs een hovenier om de tuin leiden.
Hij liet de kleermaker versteld staan.
Hij moest constateren dat de carri?re van een archeoloog in puin lag.
Hij viel bij de deurwaarder met de deur in huis.
Hij viel tijdens een ballonvaart door de mand.
Hij was een binnenschipper die aan lager wal geraakt is.
Hij was een slager in hart en nieren.
Hij was helaas een tennisleraar zonder baan.
Hij werd een beetje pissig op de toiletjuffrouw.
Hij zou er een moord voor doen om bij de politie te kunnen werken.
Ik ben erg slecht in schaken maar ik weet zeker dat ik nog veel Rotterdam!
Ik heb liever geen machinist die op het verkeerde spoor zit.
Ik vroeg aan de receptioniste van de tandarts of er volgende week nog een gaatje was.
Is dit snertgerecht echt erwtensoep?
Is een glashandelaar een ruiten boer?
Is een pastoor in een rolstoel een geestelijk gehandicapte?
Is een voetzoeker een pedicure zonder werk?
Is het is raar wanneer je cavia hamstert?
Is maat de de meeteenheid van vriendschap?
Is rookworst zonder R ook worst?
Je moet een verloskundige niet vragen of haar werk bevalt.
Kan een gastvrij restaurant vol zijn?
Kwaad riep hij “en nou kappen” tegen de houthakker.
Men zat de racist publiekelijk zwart te maken.
Mijn nicht solliciteerde voor een nevenfunctie.
Na de belediging kookte de kok van woede.
Na zijn been brak hij ook zijn arm omdat hij in herhaling bleef vallen.
Na zijn scheiding had de brandweerman weer snel een nieuwe vlam.
Nadat hij een grote fout gemaakt had tikte ik de timmerman op zijn vingers.
Rijtuig is een groep voetbalsupporters in een trein.
Roken blijft een teer onderwerp!
Sommige mensen lezen de Metro in de spits en de Spits in de metro.
Toen het konijn de jager zag koos hij snel het hazenpad.
Wat als een mijnwerker het onderspit delft.
Wat als je als douanier je grenzen niet kent?
Wat als je een elektricien bent die niet tegen de spanning kan.
Wat doet een krab met jeuk?
Wat gebeurt er als een DJ doordraait?
Wat is erger een bijgelovige imker of een bijdehante imker.
Wat moet je als je een stratenmaker met straatvrees bent.
Wat moet je als muzikant met noten allergie.
Wat moet je met een tolk die zijn vak niet verstaat.
Wel jammer dat de exporteur niks uitvoerde.
Wel raar dat een appelkweker met de gebakken peren kan zitten.
Zonder voetballen had hij geen doel in zijn leven.

Boek over taal en taalgrapjes

bijziende imkerDe Bijziende Imker – dubbelzinnige zinnen en andere ongein uit de show van Patrick kicken. “Jij schaakt beroerd, maar ik wed dat ik nog rotter dam.’ DJ Patrick Kicken heeft sinds kort een nieuwe rubriek in zijn programma bij Radio Veronica: dubbelzinnige zinnen. In deze rubriek kunnen luisteraars naar hartenlust hun zinnen delen die je op meerdere wijze kunt interpreteren. Uiteraard zorgt dit voor de meest hilarische inzendingen en de leukste hiervan zijn gebundeld in dit boek. In dit boekje zijn de gekste opgenomen en op onderwerp gesorteerd. Zo heb je een aantal uitspraken die op grafstenen zouden kunnen staan en uitspraken die op meer manieren geïnterpreteerd kunnen worden. De uitspraken die zijn opgenomen zullen bij de meeste lezers al bekend zijn, zijn vaak flauw en grof. Ook is de al zeer oude uitspraak ‘Jij schaakt beroerd, maar ik wed dat ik nog rotter dam’ ook opgenomen. Hierdoor doet het boekje wat snel en goedkoop aan: een achteloze opsomming van de uitspraken zonder inleiding of uitleg. In deze zelfde serie zijn van dezelfde auteur nog twee delen verschenen, over verhaspelde spreekwoorden en absurde verhalen.
kopen knop


Meer pagina’s over communicatie & taal

Gedachten lezen

communicatie en gedachten lezen Een grote fout die veel mensen maken in hun relatie is dat ze er, zonder het vaak zelf te beseffen, van uitgaan dat hun partner gedachten kan lezen. Een mooi voorbeeld staat in een boek van Yvonne Kroonenberg waar een vrouw kwaad is op haar man die haar koffer niet tot aan de balie meegedragen heeft. Yvonne vraag dan aan de vrouw “heb je hem dat dan gevraagd?” waarop de vrouw zegt “nee, natuurlijk niet dat moet hij zelf toch snappen!”. En daar zit een groot probleem, vaak denken we zelf dat iets heel erg voor de hand ligt en vragen we onze partner er niet om, maar deze is zich van geen kwaad bewust. Door simpelweg, op een vriendelijke en liefdevolle wijze, te vragen om wat we nodig hebben, geven we de ander de kans om goed te doen en een stukje waardering te scoren. Een bekende streek van vrouwen is om boos te gaan zitten mokken en wanneer de man dat in de gaten begint te krijgen en vraag wat er aan de hand is “niets” te zeggen of, nog erger “als je dat niet snapt geeft je niks om mij”. De man snapt het waarschijnlijk ook niet, hem is namelijk niets gevraagd en mannen zijn zeer slecht in het begrijpen van hints en vage signalen.

Sommige mensen klagen over hun partner en kunnen zich mateloos ergeren aan bepaalde zaken terwijl hun partner zich van geen kwaad bewust is. Men geeft wel signalen af en hints maar zegt dit niet, weer op een liefdevolle en respectvolle wijze zonder verwijten, tegen de partner. Tegen de tijd dat het er wel uitkomt is de frustratie dermate hoog dat het er waarschijnlijk niet op een liefdevolle wijze uit zal komen. Probeer dit te voorkomen door op een liefdevol en respectvolle wijze elkaar te vertellen wat uw wensen en verlangens, maar ook uw kleine ergernissen zijn. Soms is de ander zich van geen kwaad bewust en zal deze ineens aangeven dat hij of zij er op zal letten of dat de ander helemaal niet het idee had dat dit voor u zo belangrijk is. Het is meestal het beste is om uw partner te laten weten wat u dwars zit. Doe dit wel op een moment dat u beiden ontspannen bent en breng de kwestie liefdevol, voorzichtig en met respect. U maakt het uzelf en uw partner veel gemakkelijker wanneer u gewoon zegt wat u op uw hart hebt en niet verwacht dat de ander gedachten kan lezen.

praten partner Praten Met Je Partner, voor liefde kun je kiezen Annette Heffels schreef een bestseller over vrouwen, mannen en relaties. Dit boek geeft nieuwe energie aan elke relatie! Annette Heffels leert paren zich vriendelijker en met meer begrip ten opzichte van elkaar te gedragen. Ze vertelt dat ergernissen, meningsverschillen en ruzies geen teken zijn dat de liefde over is, maar ontstaan als je elkaar beter leert kennen. De kunst is om oplossingen te vinden waarbij je het “anders zijn” van de partner respecteert. Pogingen om je partner te veranderen naar je eigen beeld en gelijkenis zijn over het algemeen heilloos. Als je echter je eigen gedrag verandert, kan de ander onmogelijk dezelfde blijven. Dit is een praktisch boek met veel praktijkvoorbeelden, opdrachten en adviezen. En vooral is het zo herkenbaar…
kopen knop


Meer pagina’s over communicatie & taal

Geweldloze communicatie

geweldloze communicatie Vanuit mijn belangstelling voor communicatiestijlen en communicatieproblemen leerde ik de term geweldloze communicatie kennen en ik heb er waardevolle dingen van geleerd. Door kennis te nemen van geweldloze communicatie kunt uw eigen communicatiestijl aanpassen aan de ander en zo wel de mechanismen die bij uzelf en de ander spelen sneller doorgronden. Geweldloze communicatie gaat over de wijze waarop u iets zegt en het doel van geweldloze communicatie is een relatie opbouwen die gebaseerd is op openheid en mededogen. Wanneer we onze eigen communicatie met bijvoorbeeld onze partner, collega’s, kinderen of vrienden goed bekijken dan is er toch vrij vaak sprake van verbaal geweld waarme men zijn of haar gelijk wil halen. Om het verschil tussen de verschillende vormen van communiceren uit te beelden gebruikt Rosenberg (de bedenker van geweldloze communicatie) het symbool van de giraf (het landdier met het grootste hart) voor de geweldloze manier van communiceren en dat van de jakhals voor de wijze van communiceren waarin geweld verborgen zit. De jakhals en de giraf kunnen we ook opvatten als delen van onszelf die we allemaal hebben. Hoewel ik zelf de intentie heb om een giraf te zijn, weet ik dat er ook een stukje jakhals in mij zit. Geweldloze communicatie is niet een kunstje maar werkt alleen wanneer beide gesprekspartners de intentie hebben om door middel van geweldloze communicatie tot een goede oplossing te komen. Ook kan het goed inzicht geven in de eigen wijze van communiceren en wat dit oproept bij de ander. Het is niet de heilige graal die alle problemen oplost en werkt ook niet in alle omstandigheden maar het is een handig stuk gereedschap in de communicatie werkkist. Met vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Wat is geweldloze communicatie?

marshall rosenbergDe psycholoog Marshall Rosenberg werd in 1934 in Ohio in de Verenigde Staten geboren. Hij groeide op in Detroit in de tijd van de rassenrellen en werd dagelijks geconfronteerd met geweld en discriminatie. Ook werd hij zelf in elkaar geslagen vanwege zijn joodse afkomst en sindsdien hield het thema geweld hem bezig en begon zijn zoektocht naar de oorzaken ervan en wat er tegen gedaan kan worden. Hij stelde zich de volgende twee vragen: hoe komt het dat sommige mensen plezier beleven aan geweld en hoe komt het dat andere mensen juist onder extreme omstandigheden vol mededogen blijven? Vanuit deze motivatie ging hij psychologie studeren. Hij koos voor de term geweldloos (nonviolence) vanwege het gebruik ervan door Gandhi. Bij geweldloze communicatie probeert u om zorgvuldig waar te nemen en de ware betekenis van opmerkingen en gedrag te onderscheiden van de gevoelens die deze bij u oproepen. Het is een manier om duidelijk te leren verwoorden wat u precies wilt en het doorbreken van patronen van verdedigen, terugtrekken of aanvallen. Dit soort patronen zijn vrij gebruikelijk wanneer we geconfronteerd worden met een oordeel of met kritiek.

We kunnen geweldloze communicatie ook wel “verbindende communicatie” noemen, het is namelijk een manier van communiceren die kan leiden tot echt gehoord en begrepen worden. Door geweldloze communicatie toe te passen bent u in staat om echt naar de ander te luisteren en zelf ook echt gehoord te worden. Geweldloze communicatie is eigenlijk niet iets nieuws, het ons laat wel inzien dat we zonder het te weten of te willen vaak verbaal geweld gebruiken. Bijna iedereen is opgevoed met idee?n van goed en fout, van zwart en wit en hierdoor lijkt communiceren maar al te vaak op “gelijk krijgen” in plaats van verbinding maken. Het leert ons hoe we ons bewust kunnen worden van deze communicatie fouten en de communicatie naar onszelf en naar de ander kunnen ontdoen van verbaal geweld. Geweldloos communiceren bestaat uit vier facetten: waarneming, gevoel, bewustwording van behoeftes en verzoek.

1. Waarneming

Wanneer we communiceren krijgen we informatie binnen in de vorm van taal en lichaamstaal en wat u hoort en waarneemt is feitelijk. Zodra u het gaat interpreteren (kleurt met uw eigen gevoelens en ervaringen) zal het snel een oordeel worden en soms zelfs een vooroordeel. Stel ik heb een gesprek met een collega en deze collega zit tijdens mijn uitleg telkens met het dopje van de pen op tafel te tikken. Het tikken met het dopje is feitelijke waarneming, wanneer ik het interpreteer kan ik denken dat mijn collega ongeduldig is of dat hij mijn uitleg langdradig vindt. Het zou echter ook zo kunnen zijn dat mijn collega zenuwachtig of onzeker is. Vanuit mijn vooroordeel kan ik mij opgejaagd gaan voelen wat misschien helemaal niet nodig is. Om het echt te weten zou ik mijn collega vriendelijk moeten vragen dat het mij opvalt dat hij met zijn pen tikt. Oordelen is niet verboden zolang we het onderscheid maar kunnen zien. Wanneer ik mijn (voor)oordeel uit kan de ander dit als ongewenste kritiek op te vatten en in de verdediging gaan en dit staat compassie en wederzijds begrip in de weg. Door een oordeel weg te laten is de boodschap duidelijker en bereikt u sneller uw doel.

De jakhals zegt:De giraf zegt:
Heb je dat werk nou nog niet af?Ik zie dat je bezig bent, hoever ben je?
Ik zie dat je het niet begrijpt.Ik zie je wenkbrauwen fronsen.

2. Gevoel

We hebben ook gemakkelijk een mening over een situatie of over een ander op basis van ons gevoel maar vaak kunnen we deze gevoelens slecht uiten of niet herkennen als een dieperliggende gevoel. De meeste mensen hebben niet goed geleerd om het juiste gevoel te verwoorden. Ook herkennen we bepaalde gevoelens onvoldoende waardoor we de gevoelens die we denken te waarnemen verkeerd interpreteren. We zeggen “Ik voel me niet serieus genomen” en “Ik voel mij niet gehoord”. maar het werkelijke gevoel dat hier meestal achter zit is teleurstelling en ongeduld. Dit zijn daadwerkelijke gevoelens en die kunt u oproepen en benoemen. Vaak zit er achter een gevoel wat we ervaren een heel ander gevoel schuil, zo is een gevoel van jaloezie meestal het gevolg van een gevoel van onzekerheid.

De jakhals zegt:De giraf zegt:
Ik voel me aangevallen door jou.Ik voel me ongemakkelijk als je dat zegt.
Ik voel dat iedereen tegen mij is.Ik voel me onzeker.

3. Bewustwording van behoeftes

De volgende stap is het uitdrukken van de behoefte die u heeft. U geeft aan waarom u een bepaald gevoel heeft waarbij u moet opletten dat uw gevoel nooit het resultaat is van wat de ander doet of zegt, maar dat uw gevoel het gevolg is van uw eigen interpretatie ten opzichte van de wereld om u heen! Het uitdrukken van uw behoefte legt de verantwoordelijkheid van wat u doet en voelt bij uzelf en niet bij de ander. Toch gaat dit juist heel vaak fout, herkent u de volgende uitspraken: “Jij doet hier ook nooit wat in huis” en “Jij begrijpt me ook nooit” en “waarom probeer jij altijd mijn tijd in te delen”. Deze uitspraken drukken wel een gevoel uit maar waarbij het echte onderliggende gevoel veranderd is in een verwijt naar de ander. Het suggereert dat de ander de oorzaak is van het gevoel en we zeggen eigenlijk dat de fout bij de ander ligt. En dat is juist niet de manier om iets te bereiken want de ander zal dit waarschijnlijk als aanval zien en in de tegenaanval of verdediging gaan. Wanneer u iets wilt bereiken is het nodig om aan te geven wat u wel wilt ,dus wat uw behoefte is. Wanneer u het bij uzelf houdt geeft u de ander de kans om aan uw behoefte tegemoet komen. Zo is de uitspraak: “Jij doet hier ook nooit wat in huis” ook te vertalen naar uw behoefte om samen te werken in het huishouden. Dit wordt meestal echter niet gezegd en het gevolg is dat de situatie kan escaleren naar irritatie en zelfs ruzie. Bij geweldloze communicatie zoekt u ook naar bewustwording, u zoekt zelf naar de behoefte die ten grondslag ligt aan uw gevoel.

De jakhals zegt:De giraf zegt:
Het wordt weer eens tijd voor seks.Ik heb behoefte aan intimiteit.
Ik leer amper iets van jou.Ik heb behoefte om nog meer te leren.

4. Verzoek

De laatste stap in het proces van geweldloos communiceren is het doen van een verzoek. Een goed begin van deze zin is: “Ik zou je willen vragen…”. Wanneer we naar de zin kijken “Jij doet ook nooit wat in huis”, dan zouden we dit kunnen vervangen door: “Ik zou je willen vragen of jij in het vervolg wilt stofzuigen dan heb ik tijd om af te wassen en dan zijn we wat eerder klaar en is er tijd om samen iets leuks te doen.”. De ander kan nog steeds “nee” zeggen maar als we onze behoeften op deze manier verwoorden, hebben we in ieder geval ons best gedaan om goed te communiceren.

De jakhals zegt:De giraf zegt:
Herhaal eens wat ik net gezegd heb!Kun je mij vertellen wat je mij net hebt horen zeggen?
Als jij niet meegaat gaat dan (consequentie)Ik zou het fijn vinden als je meegaat.

Hoe gaat u om met “Nee”

U heeft alles netjes gedaan volgens de aanwijzingen van geweldloos communiceren en toch zegt de ander “nee”. Dit is zeer goed mogelijk omdat u een vraag gesteld heeft en geen eis gesteld hebt en op een vraag kan de ander ja of nee antwoorden. Wat doet u dan? U moet u beseffen dat een “nee” ook een “ja” tegen iets anders kan betekenen. In plaats van te gissen naar wat de ander wel wil kunt u dit ook gewoon vragen. Wanneer u probeert helderheid te krijgen in waar het werkelijk om gaat voor u en de ander heeft u een mogelijkheid om een oplossing te bedenken die voor beide partijen bevredigend is. Het toverwoord is hier vooral in verbinding te blijven met de ander, ook wanneer u van mening verschilt. En wanneer u een meningsverschil heeft dan kunt u samen afstemmen hoe u daarmee kunt omgaat. Door in verbinding te blijven is er nog steeds een weg naar een oplossing die voor beide partijen bevredigend is.

Een voorbeeld

De eerste persoon zegt tegen de ander “Je zeurt” en de ander zegt terug “jij zeurt zelf’. Er ontstaat een patstelling waarbij beide personen zich onbegrepen voelen. Hoe had deze conversatie er uit kunnen zien in een geweldloze variant.Hier zou het antwoord van de tweede persoon, in plaats van de tegenaanval, kunnen zijn: (Waarneming) “Als je aangeeft dat ik zeur” (gevoel) “voel ik me onzeker worden” (behoefte) “omdat ik graag begrepen wil worden” (verzoek) “kun je me uitleggen waarom je vindt dat ik zeur?” Dit is een vriendelijke uitnodiging aan de ander om in plaats van een kort door de bocht antwoorden uit te leggen wat hij of zij precies bedoeld. Niet alle onderdelen moeten verplicht voorkomen omdat er dan soms ook weer lange vreemde zinnen kunnen ontstaan en het een soort kunstje gaat lijken, de vorige zin zou ook zo kunnen zijn: “Als je aangeeft dat ik zeur voel ik me onzeker, kun je me uitleggen waarom je vindt dat ik zeur?”.

Kritiek op geweldloze communicatie

Zoals ik in de inleiding al zei is geweldloze communicatie niet “de” ideale oplossing, er is ook de nodige kritiek op de methode van geweldloze communicatie. Een van de eerste voor de hand liggende commentaren is dat communicatie zonder oordelen niet bestaat omdat we van nature oordelen over onszelf en oordelen over anderen. Dit is waar, in onze weg naar volwassenheid leren we de wereld te onderscheiden en bouwen we een ego op en dat allemaal om ons te beschermen. Maar dit slaat vaak te ver door waardoor het in plaats van ons te beschermen, juist tegen ons gaat werken. De kunst is in het oordeel uit te stellen en in het juiste licht te zien. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat u het oordeel dat u had over iemand moest bijstellen omdat het achteraf best meeviel, ik denk dat het u ook menig keer is overkomen. In dit geval was het handig geweest om het oordeel uit te stellen tot u verder gekeken heeft dan uw neus lang is. Dit is ook een van mijn eigen levenslessen geweest. Ook kan een oordeel vanuit een eigen onvervulde behoefte voorkomen, wanneer iemand zich ernstig misdraagt in het verkeer dan kan ik boos reageren, maar dit wijst dan op mijn behoefte aan veiligheid. Geweldloze communicatie is dan ook iets wat u moet toepassen op uzelf en niet kunt afdwingen bij de ander. Het is een model om te leren om uw eigen behoeftes duidelijk en zonder verborgen aanval over te brengen.

Ook is de grens tussen een plaagstootje en verbaal geweld voor ieder mens anders. De methode van provocatieve therapie maakt bijvoorbeeld gebruik van provocerende vragen en opmerkingen om snel tot de kern van het probleem te komen. Dit werkt in sommige gevallen erg goed, maar voor andere mensen zal dit zeer kwetsend overkomen. Ook ik heb wel eens gesprekken gehad men een gesprekspartner die de voelsprieten zo ver uit had staan dat er bijna geen opmerking mogelijk was die niet op een op andere wijze kwetsend uit te leggen was. Gesprekken liepen dan ook vaak uit op een discussie over een totaal ander onderwerp dan waar het gesprek over begonnen was. Soms moet u in persoonlijke relaties inzien dat u niet alleen in communicatiestijl teveel verschilt en uw conclusies trekken.

Ook heeft u soms een jakhals nodig om knopen door te hakken. Ik heb vergaderingen meegemaakt waar een aantal giraffen om de hete brei bleven draaien, de situatie die op tafel lag zou kende voor geen van de betrokken partijen een oplossing die een andere partij niet zou benadelen. Na een uur zeer vriendelijk vergaderen waren we weinig opgeschoten en al hadden we nog uren doorvergaderd, er zou geen oplossing gekomen zijn. Tot een jakhals de leiding over de vergadering nam en knopen doorhakte waardoor er in ieder geval een oplossing kwam. Soms is “een” oplossing, ook al is deze niet de ideale, wel nodig om dat er anders nog grotere rampen kunnen ontstaan.

Tegen jakhalzen werkt “ook jakhals” spreken toch het beste heb ik gemerkt, in dat opzicht kunt u veel leren van de methode van omdenken die ik ook op deze site beschrijf. Hierbij probeert u verbinding te leggen met uw gesprekspartner door zijn gedrag en communicatiestijl te spiegelen. Ook dit is niet de heilige graal voor elke situatie, elke situatie vergt een andere aanpak, het is aan u om dit in te schatten en naargelang de situatie voor een communicatiestijl te kiezen.


Meer pagina’s over communicatie & taal

Gratis boeken en ebooks

gratis boeken downloaden op Internet Voor alle mensen op deze aarde, rijk of arm dienen er volledige en gelijke onderwijskansen te zijn en moet het onbelemmerd zoeken naar de objectieve waarheid en in de vrije uitwisseling van ideeën en kennis voor iedereen mogelijk zijn. Hiervoor is het belangrijk dat we het openbare gebruik van het wereld erfgoed van boeken, kunstwerken en monumenten van geschiedenis en wetenschap mogelijk blijven maken via een openbaar en toegankelijk medium zoals Internet.

Ook is het belangrijk voor de algemene ontwikkeling van de mensheid dat samenwerking tussen de naties op alle gebieden van intellectuele activiteit, inclusief de internationale uitwisseling van personen actief op de gebieden onderwijs, wetenschap en cultuur en de uitwisseling van publicaties, objecten van artistieke en wetenschappelijk belang en andere informatie materiaal mogelijk zal blijven en gestimuleerd zal worden. Voor de ontwikkeling van de mensheid op cultureel, wetenschappelijk en persoonlijk gebied is het belangrijk dat informatie vrijelijk of tegen een voor ieder betaalbaar tarief beschikbaar is. Dit is het wereldbelang van vrije uitwisseling van informatie en boeken via het Internet.

Wanneer ons cultureel erfgoed een “investering” zal worden die veilig in kluizen bewaard of voor veel geld te bewonderen zullen zijn zal dit een culturele ramp betekenen voor de gehele mensheid. Ook censuur moet met veel voorzichtigheid toegepast worden, ook een boek als “mein kampf” bezit een culturele waarde in het feit dat het ons een blik werpt in de geest en de gedachtegangen van een krankzinnige. Beperken van informatie zal er voor zorgen dat er een ?zwarte markt? of een ondergronds circuit ontstaat, mensen zullen zich niet laten belemmeren. Dan is het beter dat dit in het openbaar gebeurd, dan hoeven wij nooit te zeggen “wir haben es nicht gewust.”.

Gratis boeken via Internet die legaal te downloaden en te lezen zijn, betekenen een verlies van inkomsten voor deze uitgeverijen. Met man en macht en vooral met veel juridische en politieke druk proberen ze het publieke domein te saboteren. Dit zal betekenen dat er een gapende kloof zal ontstaan tussen een minderheid die veel geld verdient aan informatie die oorspronkelijk gratis toegankelijk was en een grote groep burgers die om financiële redenen niet meer in staat is zich te lezen.

Gratis uw complete boekenkast in een ebook reader.

Op het Internet is er momenteel veel informatie te vinden over E-books en E-book readers, elektronische inkt en digitale boeken zijn het nieuwe speelgoed en bijna elke maand verschijnt er wel weer een nieuwe E-book reader (apparaten om boeken met elektronisch inkt te lezen). Het aanbod aan betaalde E-books neemt ook toe en ook kranten en tijdschriften komen langzaam in e-book formaat beschikbaar. Ook een online winkel als Bol.Com verkoopt momenteel e-books en ook ebook readers. Ook in het buitenland begint de markt te groeien, in de VS opende Barnes & Noble onlangs zijn E-bookstore, met de ambitie om de grootste downloadwinkel voor boeken ter wereld te worden en in Duitsland probeert Weltbild hetzelfde. En uitgeverij Springer denkt zelfs dat het over niet al te lange tijd de helft van zijn omzet realiseert met de verkoop van elektronische wetenschappelijke en medische boeken. Lezen zal anders worden op de manier waarop de iPod muziek luisteren veranderde. Een e-book reader kost tussen de 200 en 500 euro, de prijs verschilt per fabrikant en u slaat honderden boeken, maar ook tijdschriften en kranten op op één apparaat. Een e-reader verbruikt amper stroom. Daardoor kunt u er dagen of enkele weken mee vooruit, in bed of in de felle zon. Het apparaat gebruikt enkel elektriciteit wanneer u een bladzijde omslaat. Is de pagina eenmaal gedraaid, dan zorgt de elektronische inkt dat de letter in die staat blijven. Ook kunt u met de meeste e-book readers MP3‘tjes luisteren (audioboeken, muziek), Office-documenten en PDF-bestanden lezen Nieuwe boeken zet u op de lezer via een USB-kabeltje of, op nieuwere apparaten, via wifi of mobiel internet. Het hele proces van kopen en downloaden van een boek kost hooguit een minuut. Maar ook de enorme bibliotheek aan rechtenvrije boeken kunt u zo downloaden naar uw e-book reader waardoor er een enorme hoeveelheid gratis boeken (gratis e-books) beschikbaar komt.

Vriendelijke groet, Hein Pragt

De digitale bibliotheek: Project Gutenberg

Project Gutenberg is een goed voorbeeld van een project op ideologische gronden. Een digitale bibliotheek van zogenaamde e-books (elektronische boeken). Het project is in 1971 begonnen door Michael Hart en vernoemd naar Johannes Gutenberg vrij algemeen bekend is als de uitvinder van de boekdrukkunst. De meeste door project Gutenberg gepubliceerde teksten vallen in het publiek domein. Dit omdat ze nooit onder het copyright vielen, of omdat het copyright verlopen is. Enkele teksten vallen nog wel onder copyright, maar zijn beschikbaar gesteld door de auteurs. Typische kandidaten voor project Gutenberg zijn belangrijke of succesvolle boeken waarvan het copyright inmiddels verlopen is, zoals veel oude filosofische teksten, maar bijvoorbeeld ook de de Sherlock Holmes-verhalen van Conan Doyle of Max Havelaar van Multatuli maar ook Dracula van Bram Stoker en Twintigduizend mijlen onder zee van Jules Verne. Momenteel zijn er ruim 100 Nederlandstalige boeken te downloaden, het aanbod in andere talen is nog vele malen groter. Het totaal aantal boeken dat gratis te downloaden is staat momenteel op 300.000. Het Gutenberg Project beantwoordt wel degelijk aan een vraag want dagelijks worden er vanuit heel de wereld tienduizenden teksten van deze site gedownload.

De eerste tekst die Hart verspreidde was de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. De eerste boeken van de Gutenberg-bibliotheek heeft hij eigenhandig ingetypt. Over de 26.000 woorden van Alice in Wonderland deed hij een hele week. Momenteel zijn er ongeveer duizend vrijwilligers die met een paar gedoneerde computers en scanners het werk van Charles Dickens, Franz Kafka, Virginia Woolf, Dante en andere schrijvers digitaliseren omdat de teksten nu vrij van auteursrechten zijn. Voordat een boek op Internet wordt gezet, wordt de tekst gecontroleerd en zoekt een jurist uit of er geen copyright op rust.

Op 1 januari 2005 zijn overigens de werken van A.C. Kuiper voor de tweede keer deel gaan uitmaken van het publiek domein. Deer eerste keer gebeurde dit op 1 januari 1985, maar door zeer ongelukkige wetgeving is dit ongedaan gemaakt in 1995. Niemand heeft van deze verlenging van het auteursrecht op enige wijze geprofiteerd (het boek is bijvoorbeeld niet opnieuw uitgegeven), maar het publiek heeft tot vandaag moeten wachten voordat wij het opnieuw mogen uitgeven. Nu mag dit boek eindelijk, na tien verloren jaren, weer vrij verspreid worden!

link: http://www.gutenberg.org/browse/languages/nl

BookCrossing

Ze liggen in stadsbussen of in de trein, bij de Ikea of in de wachtkamer van uw dokter. Er ligt een boek met een geel logo erop van een wandelend boek. Het boek ligt daar niet zomaar, het boek is er met opzet achtergelaten. Te vondeling gelegd of losgelaten, zoals “bookcrossers” zeggen. Met de bedoeling dat u of ik het vinden en lezen.

Bookcrossing als fenomeen is niet nieuw, maar het grijpt de laatste tijd snel om zich heen. In de kern gaat het erom anderen deelgenoot te maken van uw leesplezier. U leest een goed boek, wilt dat met anderen delen en legt het boek daarom te vondeling. Na het eerst natuurlijk geregistreerd te hebben op de website. En het moet uiteraard duidelijk zijn dat uw boek meegenomen mag worden. Dat kunt u doen door er speciale stickers op te plakken, er een stempel op te drukken of het er desnoods gewoon met de pen in te schrijven dat dit boek gratis is. Van de eerlijke vinder wordt alleen verwacht dat hij het boek leest, zijn vondst op de website meldt en het boek vervolgens weer opnieuw loslaat. Op dit moment liggen er volgens de website in ons land 1315 getipte maar nog niet gevonden (of gemelde) boeken. Kijk daarom eens om u heen en als u een boek ziet met de bekende gele sticker pak het dan eens op en neem het eventueel mee. Voor een lijst met boeken die ergens in Nederland te vinden zijn kunt u kijken op de site.

Commentaar van de site zelf

BookCrossing is een initiatief van en voor enthousiaste lezers van over de hele wereld. Ze laten boeken “in het wild” achter zodat anderen ze kunnen lezen. Boeken die thuis toch maar staan te verstoffen, of die ze zo mooi vinden dat ze de ervaring willen delen. Iemand heeft dit boek op www.bookcrossing.com geregistreerd en er een label met het BCID (boek-ID) nummer in geplakt en het ergens achtergelaten. En daarna hebben andere mensen op de site ingevuld waar zij het hebben gevonden en weer hebben achtergelaten, of misschien ben je wel de eerste. Nu kan jij het lezen en op de website laten weten dat je het gevonden hebt, wat je ervan vond en waar je het weer vrij zal laten, voor de volgende gelukkige vinder. Het doel van dit alles? Van de hele wereld een bibliotheek te maken!

link: http://www.bookcrossing.nl/

Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren

De Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (of: dbnl) is een website over Nederlandse taal en literatuur. De site bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks. De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een initiatief van de Stichting dbnl die in 1999 werd opgericht door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De opbouw van de digitale bibliotheek is mogelijk gemaakt door financiële steun van onder andere NWO en de Nederlandse Taalunie.

link: http://www.dbnl.org/

Top 40 Gratis boeken op internet

Soms is het gewoon lekker om weer eens een boek te lezen. Het goede nieuws is dat steeds meer boekentitels online komen te staan en gratis te downloaden zijn. James Yean, een enthousiaste blogger uit Kuala Lumpur, heeft na een tweetal artikelen inmiddels een lijst van 40 sites verzameld waar je gratis boeken kunt vinden, downloaden, ruilen en ga zo maar door.

Top 40 Gratis boeken op internet

Gutenberg Project Top 100 Populaire boeken aangeboden door de oudste aanbieder van gratis ebooks op internet
BookMooch Community voor het uitwisselen van gebruikte boeken
ebookSpyder Gespecialiseerd in technische boeken van C# tot AJAX
Google Book Search Lees de classics online
Dwalin Kale teksten van romans
Free Computer Books Technische boeken over computers
Librivox Audio werken en podcasts van boeken
CliffsNotes Boeken waarmee je je voor kunt bereiden op je examen.
WIkibooks Gratis textbooks
DailyLit Ontvang korte tekstgedeelten uit boeken via e-mail
ManyBooks Gratis eBooks voor je PDA, iPod of eBook reader
BookCrossing Waar je echte boeken gratis krijgt aangeboden
LibraryElf Service om het lenen en uitlenen van boeken bij de bibliotheek te supporten
Scribd Open bibliotheek voor het publiceren en vinden van documenten
Word Public Library 400.000 pdf ebooks om te downloaden
Free Tech Books Gratis wetenschappelijke computerboeken en boeken over programmeren
Bookins Ruil echte boeken met andere lezers
WellToldTales Gratis podcasts met korte verhalen (zoals audiobooks, maar dan korter)
Wowio Openbaar aanbod van titels met copyright met onder meer een unieke selectie van comic books
BizBooktalk Op vrijdagen worden er gratis boeken weggegeven
MoochMuch Organiseer het uitlenen van (onder meer) boeken aan je vrienden
CHMPDF Een collectie van general interest en technische ebooks
Realtime Publishers Gratis IT eBooks van ‘s-werelds beste auteurs
FrugalReader Plek voor het gratis verhandelen van boeken
TitleTrader Ruil boeken, films en muziek
ZunaFish Ruil je oude cd’s, dvd’s, games,videobanden en boeken voor andere titels
SwapSimple Ruil je oude boeken hier
SwapThing Gebruikerscommunity voor het ruilen van onder meer boeken
BookCart Uitwisseling van paperbacks
SF-Books Uitwisseling van science fiction boeken
PaperbackSwap Ruil gratis boeken
PinkMonkey 450 studiegidsen, samenvattingen e.d.
eBookWorld Technische bronnen
Flaxx IT- en computerboeken
Baen Library Gratis Free science fiction en fantasy verhalen
LibraryThing Social networking en gratis boeken
Online Books Page Faciliteert toegang tot boekene die vrij via internet te lezen zijn
Podiobooks Gratis audiobooks waar je je op kunt abonneren via iTunes of een andere podcatcher
BookRags Research materiaal in de vorm van eBooks
Technical Books Online Oude technische boeken over onder meer elektronische zaken van voor 1964
Studentensupport.nl Gratis boeken voor studenten.
onLibri.nl Onder meer boeken over opvoeding, koken, reizen en tuinieren.
www.gratis-nederlandse-ebooks.nl Een site met veel gratis nederlandstalige ebooks.


Meer pagina’s over communicatie & taal

Herman Gorter

Ik kende de gedichten van Herman Gorter niet tot ik op een buitenmuur van een boekhandel twee gedichten van deze dichter las en onmiddellijk onder de indruk was. Vanaf dat moment ben ik meerdere gedichten van Herman Gorter gaan lezen en heb ik uiteindelijk ook een boekje gekocht met veertig liefdesgedichten van Herman Gorter. In 1889 publiceerde hij zijn lange gedicht Mei, waarvan de openingsregel “Een nieuwe lente en een nieuw geluid” een staande uitdrukking geworden is. In het gedicht bezingt hij de liefde voor Wies Koopmans op wie hij in 1886 verliefd was geworden en met wie hij in 1890 zou trouwen. Op deze pagina staan een aantal gedichten van Herman Gorter die ik mooi vind en die ik graag met u wil delen. Neem de gedichten vooral over als eerbetoon aan deze grote Nederlandse dichter. Met vriendelijke groet, Hein Pragt.

Mooie gedichten van Herman Gorter

Zie je ik hou van je,
ik vin je zoo lief en zoo licht –
je oogen zijn zoo vol licht,
ik hou van je, ik hou van je.

En je neus en je mond en je haar
en je oogen en je hals waar
je kraagje zit en je oor
met je haar er voor.

Zie je ik wou graag zijn
jou, maar het kan niet zijn,
het licht is om je, je bent
nu toch wat je eenmaal bent.

O ja, ik hou van je,
ik hou zoo vrees’lijk van je,
ik wou het helemaal zeggen –
Maar ik kan het toch niet zeggen.

(Herman Gorter)


GIJ staat zoo heel, heel stil
met uwe handen, ik wil
u zeggen een zoo lief wat,
maar ‘k weet niet wat.

Uw schoudertjes zijn zoo mooi,
om u is lichtgedooi,
warm, warm, warm — stil omhangen
van warmte, ik doe verlangen.

Uw oogen zijn zoo blauw
als klaar water — ik wou
dat ik eens even u kon zijn,
maar ’t kan niet, ik blijf van mijn.

En ik weet niet wat ’t is wat
ik u zeggen wil — ’t was toch wat.

(Herman Gorter)


H? IK wou jij was de lucht
dat ik je ademen kon
en je zien in het hooge licht
en door je gaan kon.

Waar zijn je armen en je handen
en die witte overschoone landen
van je schouders en schijnende borst —
ik heb zoo’n honger en dorst.

(Herman Gorter)


STIL zit ze, kijkt voor zich
langs hare wangen rood,
haar vingers bewegen zich
op hare beenen bloot.

Haar lichte haar is stil,
de oogen zijn niet te zien,
haar borsten staan stil,
niets te geschien.

Onder haar kin is rood —
warme schaduw,
en in de lichte schoot
donkerder schaduw.

(Herman Gorter)


GIJ zijt een bloem, een lichte roode bloem
in donkre kamer ’s nachts, een bloem, een bloem —
v?r ?m der stede opschokkend gedoem,
dicht ?m der stilte suiskokend gesoem —
een lichte roode bloem, een witte bloem.

Gij zijt mijn hart, mijn eenzaam levend hart,
de daden van mijn lijf slaan rondom hard,
wreed klaterende stem veinst vreugd en smart,
bliksemt mijn lijf, maar binnen is ’t al zwart —
eenzaam in mij leeft gij, mijn levend hart.

Gij zijt zoo donker en toch vlak bij mij —
een bloem voor oogen en een hart in mij —
ik zoek te zeggen hoe ‘k verlangen lij.

(Herman Gorter)


Hare borst is zo zacht en rond en teder,
En er om heen speelt een zo teder licht,
Zij is zoals een heuvel in het neder-
Dalen van af de schouders opgericht.

Aan de andre zijde is de schone weder-
Gade even zacht en teder opgericht,
Zij zijn een tweetal in het gouden weder
Oneindig hoog en schoon. Voor mijn gezicht.

Welk een schone schaar van bloeiende kindren
Zal zich voeden aan deze schone borsten,
Ik zie ze spelen in de nevels ginder en

Mijn ogen niet naar hier terugzien dorsten.
Goud zijn hun lichamen, zij zinderen
Door de luchten, en stillen alle dorsten.

(Herman Gorter)


Liefde, des mensen wezen, heeft drie delen:
Liefde voor de Mensheid, de Vrouw, zich zelve.
Hoewel alle die liefden schijnen vele,
Zijn ze ?ne Liefde, – pijlers tot ??n gewelve.

Wanneer men de Mensheid liefheeft, dan heeft men
De Vrouw lief, of de Man, en ook zich zelve.
En omgekeerd. Als de gedachte’ ??n geest bewelven,
Zijn alle die soorten van liefde ??n.

Een heeft de ene minder, de andre meer,
Alle mensen in verschillende mate,
Zoals de sterren hebben hun gelaten
Verschillende van licht, minder of meer.
Maar toch zijn ze alle samen het heelal,
Zo ?ne Liefde in vormen zonder tal.

(Herman Gorter)


Wanneer gij onder mij ligt, wij zijn stil
van vuur, dan ziet uw wit gezicht mij aan
van liefde, en uw ogen zijn vol tranen.
Gij had het niet gedacht, dat zo iets was
op aarde, en uw ogen vullen zich als twee
meren, door bronnen, komend uit uw hart.
Zoals gij aan mij hangt, uw ogen maken
twee streken opwaarts naar mijn ogen.
Ik dacht niet dat er zoiets was op aarde.
En beide, dit denkend in onze breinen,
aan elkaar hangend, de armen om de hoofden,
zijn we als de zee en ’t land aan elkaar hangend,
of als de berg en ’t dal samen tesamen.

Zo ruist de zee het land een lied, zo wil
ik met een wit gezicht van hartstocht voor u
eeuwig klinken van mijne dankbaarheid.

(Herman Gorter)


Het is niet waar dat dit het zonlicht is,
Gij zijt het.
Dit is ook niet de wind die over ’t water blauwt,
Die is zo zacht niet,
Gij zijt het.
Dit is ook de aarde niet, de hemel niet,
Zo schoon zijn die niet, Gij zijt het.

(Herman Gorter)


Bij het denken aan de liefde
Heb ik de liefde lief,
En ’t is de liefde tot u, Geliefde,
Die mij tot die liefde hief.

(Herman Gorter)


In de stilte van de stad
kwam ze, haar rok ruiste,
de witte handen had
ze stil, ik luisterde.

(Herman Gorter)


O kon ik zijn in u,
O kon ik maar zijn niets,
Geheel in u, in u.
Dat men mij zocht en niets
Vond, maar een spoor, een iets
Van mij, in u, in u.

(Herman Gorter)


Biografie van Herman Gorter

Herman Gorter (1864-1927)

De dichter Herman Gorter Herman Gorter werd geboren in Wormerveer op 26 november 1864 en is overleden in Sint-Joost-ten-Node op 15 september 1927. Hij was de zoon van Simon Gorter die een bekende Nederlandse letterkundige was. Herman Gorter zelf studeerde klassieke talen in Amsterdam. Hiervoor in 1889 had hij al zijn lange gedicht Mei gepubliceerd, waarvan de openingsregel “Een nieuwe lente en een nieuw geluid” een staande uitdrukking geworden is. In het gedicht bezingt Gorter de liefde voor Wies Koopmans op wie hij in 1886 verliefd was geworden en met wie hij in 1890 zou trouwen. In 1890 verscheen Verzen, een bundel met sensitivistische poëzie. Maar al gauw ging hij meer geëngageerde gedichten schrijven met een sterke socialistische inslag. Hij ging werken van de Duitse economisch filosoof Karl Marx bestuderen en werd een overtuigd aanhanger van het communisme. Deze nieuwe levenshouding klonk ook door in zijn werk. In de nazomer van 1927 toen hij op de terugweg was van zijn favoriete vakantieland Zwitserland, overleed Herman Gorter op 62-jarige leeftijd ten gevolge van een aanval van angina pectoris.


Meer pagina’s over communicatie & taal

Communicatie en taal

communicatie en taal Als kind leren we allemaal de Nederlandse taal spreken, soms met een sterk accent (net als ik) maar het doel is dat u in staat bent om met andere mensen te communiceren. Maar communiceren is moeilijker dan we soms denken en bestaat uit meer dan alleen taal. Lichaamstaal is een groot deel van onze communicatie en onbewust zenden we veel signalen uit die we zelf niet onder controle hebben. Als de communicatie op schrift is dan is het meestal nog moeilijker. Door het ontbreken van lichaamstaal moeten we alles uitdrukken in woorden. Ook communiceren we tegenwoordig via telefoon, SMS, E-mail en chatten we via whatsapp of een chatbox met elkaar. Omdat bij deze vormen van communicatie er geen direct contact en een sterke beperking van het communicatie medium is, hebben mensen allerlei leuke manieren bedacht om dit te compenseren. In SMS en chatboxen gebruikt men een eigen taal waardoor men in zeer weinig woorden gevoelens of vragen duidelijk kan maken en tegenwoordig hebben we een breed scala aan emoticons om onze berichten te verduidelijken. Communiceren is dus meestal veel meer dan taal alleen, vaak spreken mensen wel dezelfde taal maar begrijpen elkaar niet omdat elk een andere, eigen communicatiestijl hebben. Mensen kunnen Indirect of direct communiceren, dominant of juist schuchter, doelgericht of om de hete brei heen draaien, kort en bondig of langdradig, begripvol of afstandelijk, net zoals er veel soorten mensen zijn, zijn er ook veel communicatietalen. En tegenstrijdige communicatiestijlen kunnen het communiceren erg moeilijk maken omdat men meer op de vorm vaak overheerst over de inhoud. Door inzicht te krijgen in de verschillende communicatiestijlen kan men elkaar beter leren begrijpen. Deze pagina gaat over communiceren in de breedste zin van het woord. Ik wens u veel leesplezier, vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

De oorsprong van taal

In welke periode van de prehistorie was de mens lichamelijk en geestelijk in staat om te spreken? Een gangbare theorie stelt dat de huidige mens ongeveer 40.000 jaar bestaat. In welke periode de spraakorganen en de hersenen toereikend waren voor taal is moeilijk vast te stellen. Waarschijnlijk is de taal begonnen met een beperkt aantal spraak klanken die aangevuld werden met gebarentaal. De huidige mens lijkt voor taalverwerving geschapen. Het brabbelen van een baby lijkt al op een oefening van de stembanden en in de jonge levensjaren bezitten kinderen een fenomenaal vermogen om woorden, uitspraak en grammaticaregels van de taal op te nemen. Als kinderen 1 jaar zijn beheersen ze een paar woorden, in het tweede levensjaar zijn dat er al 50 en met drie jaar kent de peuter al 1000 woorden. De basisregels van de grammatica heeft de kleuter in het vierde levensjaar al onder de knie en zesjarige kinderen hebben een woordenschat van tussen de 8000 en 14000 woorden ontwikkeld. Helaas verliest de mens het vermogen gemakkelijk taal aan te leren later in zijn leven.

Doordat de mens de taal ontwikkelde en dus kon communiceren kon hij ook sneller ontwikkelen. Nieuwe kennis, uitvindingen en allerlei verbeteringen konden worden doorgegeven aan anderen en nieuwe generaties. Ook maakte communicatie het leven in een groep eenvoudiger. Door middel van taal konden jagers goed samenwerken tijdens de jacht en elkaar duidelijke aanwijzingen geven. De ontdekking van het schrift (c.a. 3000 jaar voor Christus) en de computer heeft de ontwikkeling in een nog grotere stroomversnelling gebracht.

Woordgebruik en taalgebruik in liefdesrelaties

Op een universiteit in Texas heeft men onderzoek gedaan naar het verband van woord- en taalgebruik in een relatie. Het lijkt er op dat innige paren elkaars taal spreken, hoe beter de relatie loopt, des te meer komen de woorden die ze spreken met elkaar overeen. Het omgekeerde bleek ook het geval te zijn, wanneer de liefde aan het bekoelen was lag het woordgebruik van de partners ook ver uiteen. Ze gingen nog een stapje verder en keken of het taalgebruik tijdens het eerste afspraakje iets zou zeggen af het wat gaat worden tussen deze twee mensen of niet. Uit onderzoek bleek dat bij de personen die op een eerste date een vergelijkbare spreekstijl hadden er vier keer zo veel vervolg afspraken waren dan in de groep waar de taal niet overeen kwam.

De studie vond plaats bij veertig paren studenten, die elkaar steeds 4 minuten voor het eerst ontmoetten waarbij hun gesprekken opgenomen werden. Ook in de dagen erna werden hun onderlinge berichten gevolgd en hoe meer het woordgebruik overeenkwam, hoe meer er contact gezocht en afgesproken werd. Potentiële partners die vanaf het begin het gevoel hebben dat ze goed met elkaar kunnen praten maken dus een grotere kans op een innige relatie. Ook onderzochten ze het woord en taalgebruik bij mensen die al een relatie hadden en in innige relaties bleek weer dat partners elkaars taalgebruik overnamen. Mensen die gelukkig zijn in de liefde spreken elkaars taal, zowel figuurlijk als letterlijk. In een innige relatie nemen partners elkaars woorden over en wanneer de relatie bekoeld is blijkt er steeds minder gemeenschappelijk taalgebruik te zijn. Vaak worden persoonlijke voornaamwoorden, voorzetsels en voegwoorden overgenomen van de partner.

Taalnieuws en leuke weetjes

Twee of vier handen op één buik?

Over twee mensen die het altijd roerend met elkaar eens zijn, hoor je weleens zeggen: ‘Dat zijn vier handen op één buik.’ Daarbij wordt dan gedacht aan twee paar handen: die van beide betrokkenen. Toch hoort het te zijn: ‘Dat zijn twee handen op één buik.’ De clou van de uitdrukking is namelijk dat het om de twee handen van één persoon gaat: die zijn altijd in harmonie met elkaar. Die twee handen staan voor de twee personen die zo goed met elkaar overweg kunnen.

De oorsprong van het woord “OK”.

Wereldwijd gebruikt men de uitdrukking OK, om aan te geven dat alles in orde is. In 2014 viert dit woord haar 175ste verjaardag, de lettercombinatie verscheen op 23 maart 1839 voor het eerst in een krant in Boston. Deze krant plaatste OK als eerste in een van haar artikels en sindsdien werd het woord OK een universele uitdrukking en is het tevens het meestgebruikte woord op de hele planeet aarde. Over de oorsprong en de betekenis bestaan een aantal varianten, volgens het Britse Oxford-woordenboek is OK een afkorting van “orl korrekt”, dat zelf in de jaren 1830 ontstond door een verkeerd neerschrijven van “all correct”. Maar anderen zeggen dat het een Schotse uitdrukking “och aye” zou zijn of het Griekse “ola kala” wat staat voor “alles is goed”. De verspreiding wereldwijd is ook een gevolg van het feit dat de klank van de letters in bijna elke taal ter wereld voorkomt. In het Nederlands is zowel OK als ok? beide goed, het Groene Boekje vermeldt alleen ok?, maar Van Dale (2005) en het Witte Boekje (2011) hebben ook de afkorting OK opgenomen. Andere varianten die in het Nederlands wel eens voorkomen zijn: okay, okee, okido en okidoki.

Taal links

Het Genootschap Onze Taal is een vereniging voor taalliefhebbers. Met een uniek tijdschrift: het enige in Nederland waarin deskundig ?n op een prettig leesbare manier over alle aspecten van de taal geschreven wordt. Het Genootschap Onze Taal heeft bovendien een Taaladviesdienst, die vragen over de Nederlandse taal beantwoordt, en geeft verder door middel van congressen, boeken en een website voorlichting over het Nederlands. Website: Het Genootschap Onze Taal

Enge Zinnen zijn zinnen die zo naar zijn dat ze verboden zouden moeten worden. Vooral in mijn werkomgeving worden er veel gebezigd. Ik ben begonnen met ze te verzamelen, samen met vrienden. Deze vrienden brengen mij per e-mail op de hoogte van hun nieuwe ervaringen en eens in de zoveel tijd verspreid ik onder alle deelnemers de nieuwe lijst met Enge Zinnen. Website: www.caspernahon.com

Een hele leuke site met veel anagrammen, palindromen, puzzels, verspreeksgezegswijzen en nog veel meer. Website: Letters en cijfers


Meer pagina’s over communicatie & taal

Jongerentaal

Kleding en taalgebruik zijn de belangrijkste manieren waarop jongeren zich onderscheiden van de oudere generatie. Elke generatie zal zich afzetten tegen de oudere generatie en volgens mijn visie zijn de jongeren tegenwoordig vrij extreem, in ieder geval extremer dan mijn generatie. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat jongeren zich wel extremer moeten gedragen om zich nog te onderscheiden van de oudere generatie omdat de oudere generatie ook nog redelijk progressief is. Ook is de invloed van de vele buitenlandse culturen en de Amerikaanse cultuur van grote invloed op de hedendaagse jongerentaal. Hetzelfde gaat op voor normen en waarden, de jeugd heeft haar eigen normen en lijkt zich niets aan te trekken van de gangbare opvattingen.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Wat is jongerentaal of straattaal.

Als ouder kun je soms ineens geconfronteerd worden met het feit dat je het eigen kind ineens niet meer begrijpt als het met vrienden praat. Zijn ouders nog gewend aan “vet” nu horen ze ineens “gaar”. Jongerentaal hoort bij een bepaalde generatie en dit veranderd ook door de jaren heen. Was het tien jaar geleden nog “top”, “aso”, “popi” en “cool” nu zijn deze uitdrukkingen hopeloos verouderd. Tegenwoordig is het “flex” en “lauw”. Naast de vele Amerikaanse woorden is het Surinaams erg populair onder de jongeren. Zeker op de multiculturele middelbare scholen zijn de woorden “paisa” voor geld en “bakra” voor de blanken algemeen geaccepteerde taal. Zo heet een meisje een “sma” en roepen jongeren “fawaka” (hoe gaat het) naar elkaar. Als ze de ander vragen of ze geld hebben zeggen ze “Heb je doekoe?” of “heb je met hem gebald” als ze willen weten of de ander een nummertje gemaakt heeft. Tjoken is wiet roken en als ze bij elkaar rondhangen op straat dan zijn ze aan het “chillen”.

Ook de jongerentaal heeft zijn invloed op de Nederlandse taal, woorden die de jongeren in de jaren zestig en zeventig gebruikten, zoals “gaaf” en “onwijs” zijn inmiddels zo algemeen geworden dat ze in de woordenboeken zijn opgenomen. Misschien gebeurt dat over een paar jaar ook wel met “fawaka” en “chillen”. Uiteraard houden de jongeren de trends ook goed in de gaten, want voor je het weet loop je achter. Maar op het schoolplein van de middelbare school leren de jongeren snel.

Woordenboek jongerentaal / straattaal.

Om ouders en leergierige jongeren te helpen heb ik hier een woordenboek jongerentaal opgenomen. Dit woordenboek stamt uit 2003 en zal niet helemaal actueel meer zijn, maar veel van deze woorden worden nog steeds gebruikt.

allialmere
aggaden haag
beveribeverwaard
bimrebijlmer
damskoamsterdam
eindsckoeindhoven
grotjiegroningen
he santihoogezand
hocihoorn
killburgtilburg
masterdamamsterdam
outkautrecht
roccarotterdam
roffadamrotterdam
rof@-cityrotterdam
rotorotterdam
skiffyscheveningen
soetkazoetermeer
tikoetilburg
tripple xamsterdam


aboeng | goed
aboob ya | sukkel
adham | cassanova
aftjappen | afhouden
afoe | helft
aku cinta kue | ik hou van je
alles chil | alles goed
a mang echt | hij is goed
a mos | he gozer
ankeren | ne#ken
anoe | hand
anoesaj | oh nee he
anti | antilliaan
anyway | dus
appa | te stoned
asahbi | vriend
aight | oke
asie | hasj
baad | tof
ba ciao | tot ziens
baggerz | onwijs gaaf
bahamamama | lekkere meid
baig | alles goed
bajes | gevangenis
bakra | een blanke
bakroe | kwade geest
bakaptaka | op z’n hondjes
balanda | Nederlander
balhaar | sukkel
balizie | politie
ballen | ne#kenen
bana | leuter
banga | hoer
bangsa | volk
baniz | goed
batas | schoenen
batchie | meisje
batten | slaan
be born | doe normaal
beel | eruit gaan
benoekoe | beneden
beren | masturberen
beslema | mazzel
bigi anu | bekangrijke man
bigi fasi | kapsones
billenmati | beste vriend
billig | slecht,fout,dom
bin kas | naar huis
bitch | kreng
blaster | geweer
blazen | joint roken
blemmen | verraden
bling bin | juwelen
blunt | joint
boaz | cool
bobs | borsten
boega | oke is goed
boegoe | een gek
boeler | homo
bomme | schuren
boneles | slap
bonken | gooien
booka | respect
booken | rijden
bossen | slaan
bossi | zoenen
bossie | zoen
bo ta lekka | jij bent lekker
boudit | master
brada | broer
brainwash | gek
brasa | omhelzen of knuffelen
bread | geld
breti | blij
broeia | in de war
broko | blut
bruya | moeilijk
bumpers | borsten
cala boca | hou je mond
capish | begrepen
cella | mobiele telefoon
celluler | zaktelefoon
chadding | grappig
chaiba | wiet
chan chan | billen
cheez | geld
chillen | relaxen
chick | meisje
chill | doe rustig
chimeid | vriendin
choken | blowen
choppen | ne#kenen
chronic | wiet
como esta | hoe gaat het?
commadant | agent
condoekoe | conducteur
conjo | kut
constantin | dom
conta | hoe gaat ie?
coolie | het is cool
craza de vraza | gekke vriend
crib | huis, woning
curva | mooi meisje
cutty ranks | wegwezen
cuty | lekkertje
da bomb | het einde
da don | ik ben rijk
dahoe | hond
da land | high worden
dalijk | straks
dampoe | stank
dang | straat
da pen | gevangenis
das | weg
dawet | drinken
dawg | maatje, buddy
dazzzz | weg
dede | dood, saai
deisje | rustig aan
de juuut | politie
deuzel | dwaas
dieken | bemoeien
dissen | op zijn nummer zetten
dil | idioot
djaffen | opscheppen
djonko | joint
djonko | slaperig
djoeka | aap
do | geld
doedoe | mama
doekoe | geld
doekoeloos | geen geld
doh | geld
dokken | neergaan
dongel | stom
doos | kut
dotie | vies
dr af | ophouden
draries | jongens
droengoe | dronken
droulou | sukkel
dummi | gekkie
dunn | maat
dushi | schatje
dyken | ne#kenen
dyna | gruwelijk
ebbe | dom
erug | vet, cool
etsen | zoenen
ewa | hey
ewa safi | klaar genoeg
fake | nep
famiri | gezin
fassen | aanraken
fatoe | onzin, plezier
fattoe | grap
fawaka | hoe gaat het?
faya | erg
fity | gevecht
flaka a tori | iets in de gaten houden
flares | sukkel, loser
flashen | iemand in de maling nemen
flex | cool of relaxt
flikken | politie
floes | geld
flokke | cool
flokker op | donder op
flowa | weggaan
flowen | iemand versieren
fly | knap
flygirls | knappe meiden
fok op | vervelend
fon(n)a | telefoon
for real | echt waar
fo sho | echt waar
fotto | stad
franco | geld
freak | mafkees
freeze | blijf staan
fromoe | schiet op
fucker | klootzak
ga das | ga weg
ga loezoe | ga weg
ga ploesa | ga weg
gardasj | vriend
gee | homo
geek | nerd
gierig | geil
giet lan | donder op
giorgo | de man
gi wan pingi | geef een seintje
goedoe | schatje
gratie | wegwezen
gramma | oma
grampa | opa
gravy | cool
greedy | gierig
grill | gezicht
groenoe | lelijk
grootje | grote waal
gruwelijk | moeilijk
gucci | geweldig, goed
haar a dang | weg gaan
hasikeboke | doe wat je wil
hard | vies
hebimento | geweldig
hensje | afgedankt
herb | weed
het doet | te gek, mooi
het klapt | het gaat goed
seiko brada | is gek
hip | stoer
hodeer niet | verveel niet
holla | later
holler | nu meteen
hopy | veel
hosselen | versieren, drugs dealen
houdoe | doei
ibahas | politie
ice | juwelen
icecreaman | drugsdealer
idi | hoofd
ie weinig | je bent waardeloos
in de bil | string
inter | tof of boeiend
jakes | politie
jamin | jointje
jangen | eten
jappen | stelen
jiggy | tof
joejoe | knettergek
joeka | aap
joke | grapje
joppe | werken
jonko | weed
jonkoe | joint
joram | aap
ju e lauw | jij bent gek
kabizz | hoofd
kabritoe | giet
kaboela | surinaamse muziek
kaffa | stoned
kaise | hoe gaat het?
kaka | slecht, lomp, dom
kampung | rose buurt
kappie | kapsones
kapot | lelijk
karta | kaart
kas gaan | weg gaan
kassis | shit
kaulo | shit
kepala | hoofd
ke ruma | naar huis
keten | stelen,jatten
ketser | joint
kieren | ne#kenen
kinky | modern
kikiriekie | lelijk
kil | man
kill | kerel
kino | film
kisi mooy | goed voor je
kit | politie
klari | ne#kenen
klef | vet
kloppen | aftrekken
knopje | leuk
koeli (kuli) | veldslaaf
koolio | toffe gast
koosoe | condoom
koelie | surinamer
kon konnie | konijn, man
kouro | bilgat
kranka | gek
krasbal | soa
krasi | geil
krossies | kleren
kuta | hond
kwaka | leuk
kwekku | praten
laf ya | love you
lagi | laag
lakoenza | geld
laterz | groet
latra | laterzzz
laus | debiel
lauw | relaxed
leipe frea | idioot
lekka lek | lekker chiq
lelly | lelijkerd
libieloos | levenloos
lijn 11 | lopen
likecind | vriendelijk
liptenays | lippen
liti | licht
loco | trein
loco | gek
loekoe | kijken
loent | cool
loesoe | weggaan
loos | lomp, dom
luv ya | love you
ma crib | huis
macfees | mafkees
maddish | helemaal maf
mang | of niet
ma pampa | mijn bil
mariku | flikker
ma shit | mijn zaakjes
mastah | de baas
masten | masturberen
master | meesterlijk
masterlijk | cool
matie | vriend
mazzeltof | de mazzel
mentos | ongesteld
method | wiet
meti | meisje
mi abi spier | ik heb een harde
mi de | het gaat
mi gado | mijn god
mi goedoe | mijn schatje
mitti | meisje
moekroe | gevaarlijk
moffo | mond
monjet | aap
mo money | meer geld
morajka | lekkere meid
mos | gozer
moshimoshi | hoe is het?
motta | wiet
mulut | mond
nachtwandelaar | drugsdealer
nacken | slaan
nafnoe | kissie
naki wan inter | belazeren
nakken | stelen
nan da yo | wat moet je?
narren | iemand vervelen
nasty | ranzig
nifoe | neefje
nigga | neger
nisie | nichtje
nivi | mes
njang mi m | kus m’n reet
no badda | geen zorgen
no mang | nee man
no spang | geen zorgen
normoelulu | normaal
nuffin much | niet veel
oema | meisje
offie | politie
ogum | bil
oldies | oude mensen
boren | zonder uitnodiging op feest
opjenssen | oprotten
opladen | slapen
oplossen | weggaan
omang | praten
onmin | heel erg
onyx | dope
ordes | in orde
oso | huis
oso cee | naar huis
ossel | huis
ouwe | vriend
p2 | weed
pachie tachen | aftrekken
panne | shit
panoos | gek
pantat | kont
pape | vriend
para | gek maken
pataaaat | shit he
patta’s | schoenen
peepz | gangsta
pezavenk | pooier
phat | vet, cool
pia | weg
pienaren | in armoede leven
pierie tiefie | lachen
pigs | politie
pikaan | weg gaan
pilly willy | xtc gebruiker
pino | sukkel
pipa | pistool
pirkie | pil
pit | joint
pitte | hard slaan
plaeze | astublieft
planga | bril
plastic | credit card
player | cassanova
ploesa | weg
pocket | gsm
poenta | kut
poeny | vagina
poese | kut
poeti wieri | schaamhaar
pokoe | muziek
pokoes | songs
popi | populair
po po | politie
poppin | wat is er?
por lai | bedorven
porie | nep
portjie | zaktelefoon
prada’s | schoenen
prakseri | denken
prikken | ne#kenen
proeka | pruik
puff dina | somalie sma
puff puff pass | blowen
pukul | slaan
punani | vagina
puta | hoer
puto | klojo
radical | stoer
rais tha | feesten tot
relaxed | rustig
remi | alleen
ride | auto
rippen | jatten
rocken | dragen
rodi | lekkere gozer
ruff ryden | skatten
safi | is goed
sagbi | vriend
saja luku | hou je bek
salaam | groeten
samsa | wat is er?
sanchi | kuzzz
sang | zooo
sani | een ding
sanka | bil
sappig | lekker
sang | ongelooflijk
scandi | erg
scandoules | schandalig
scatten | poepen
scanny | schande
scava | stoned
scherp | intelligent
schotten | afzeiken
scooby | scooter
scouto | politie
scoro | school
scotoe | politie
scrap | dood
scratchen | vingeren
scrilla | geld
scoebaas | schoenen
shibby | wiet
shock | stoot
shoebas | schoenen
shoppa | coffeshop
sickie | je bent gek
siki | tof
sisa | zus
six feet | dood
sjakie | sukkel
sjikiman | stom
skaffa | stoned
skatten | ne#kenen
skaveren | eten
skeer | blut
skettel | hoer
skinny | dun, mager
skippen | spijbelen
skitta | schijt aan
skot | geven
skotoe | politie
skraal | oneerlijk
skraffa | tof
slanging | dealen
sma | meisje
shaker | verwarrend
shibber | waardeloos
sjing | schande
skaatje | schatje
sketten | ballen
skitmo | schijt
skitta | schijt aan
skoro | school
skrieki | schrikken
smatje | meisje
smatje | schatje
smocho | je bent erg
smooth | vet/cool
snagga | sigaret
snef | sigaret
snitch | verrader
soema | wie
softy | watje
soit | het zij zo
sowoh | doe normaal
spacen | dom doen
spang | lekker chiq, goed
spatoes | schoenen
spieren | erectie
spiffy | mooi, dope
splitten | wegwezen
spo po | spoorweg pol
spuiter | gangmaker
sranang | suriname
sranangman | surinamer
stala | te gek
stamang | kabel
stamma | vriend
standaard | vanzelfsprekend
stanko | vriend
stiffa | stijve
stilo | mode
stoeken | slaan
stoeroe | stoel
stof | roddel
strak | tof, kicken
strak | cool
strakke poster | brutaal gezicht
strano | raar,vreemd
stroggel | ruzie
stronken | stoned, dronken
stuka | studeren
styling | stoer, leuk
sunchi | kusje
sweetie | lekker, liefje, vriendin
sweet | lief
sweettanus | lekker
tabacca | sigaretten
taker | lelijk
takkerheid | dom, stom
takkie | praten
tan plan | blijven zitten
ta pie mov | hou je mong
tang | string
tanga | mooi meisje
tapi movo | mond dicht
tapimofo | hoe gaat het?
tati | troep, vies, smerig
tatta | nederlander
tchumai | kanppe meid
telly | mobieltje
terror | tering
tev | cool
texel | mazzel
tha bomb | de beste
thalla | laters
thuaka | een groet
thug | gangster
thx | bedankt
timer | even wachten
tingi | autoradio
stinkt tippo | autoradio
tivi | tanden
tjaaring | streken hebben
tjading | leuk
tjaiba | wiet
tjala | weggaan
tjallen | jatten
tjap | jongen
tjappa | eten
tjing | kleine meid
tjollie | jongen
tjoemalie | somalier
tjumai | knappe chick
toektoek | joint
toetoemoel | stil
tutup mulut | mondje dicht
tof | mooi, moeilijk
tokkelen | iemand versieren
toli | penis
tollo | gek
topen | beuken
torie | geval, verhaal
torkoe | turk
toys | piemel
tralalalala | vrolijk
tranga | tof
trangaoema | sterke vrouw
trips | trippen
true that | dat is juist
tsjoken | wiet roken
twin bradaz | 2 ling broer
uang | geld
undrogron | onderwerld
verhaal | vergeet het
vingalinga | vingeren
vlieg | irritant
vittie | vechten
vroes | raar
waar ga je? | waar ga je heen?
wachti | wacht
waga | auto
waka | gek
walla | ik zweer
wandel | het gaat goed
wat kom je? | wat moet je?
wat praat je? | wat moet je?
wazzup? | alles goed? (wat is er?)
weerie | raar
wette | begrijp je?
whola | ik zweer het
wicked | waus, gaaf
wigger | blanke neger
wieri | wiet
wierrie | haar
wiesje | slecht
wittie | heroine
wix | gaaf
wo box | tot ziens
woozie | raar
word | wat je zegt
wouten | politie
wreed | cool
wussel | haarelastiek
ye hossel | moeite doen
zoutig | lullig
zuur | echt nep
ya feel me? | begrijp je me?
ye kot vonk | je bent gevaarlijk bezig
yo! | hey!
yo man | oke dan
yo tjappie | he maatje
zemmer | homo
zibbie | lul
ziekie | tranga
zina | schatje
zonder zout | niet spannend
zuethout | dommerik
zuiver | bevestigend


Meer pagina’s over communicatie & taal