Maand: november 2023

Relaties en macht

Macht

Ik ben nu al vele jaren single en dat geeft ook tijd en rust om na te denken over relaties uit het verleden en ervaringen die je in andere relaties gezien of meegemaakt hebt. Wat me opvalt als een enorme rode draad is de machtsstrijd tussen twee partners in een liefdesrelatie. En macht kan vele vormen aannemen en kent veel gereedschappen, de een gebruikt fysiek overwicht, de ander financieel of verbaal, maar ook emotionele manipulatie en chantage worden ruimschoots ingezet, net als het ontzeggen van intimiteit en seks als machtsmiddel. En wanneer deze relaties dan stranden zie ik vaak dat men de loopgraven voor een eventuele nieuwe relatie al gegraven heeft in de vorm van een stevig eisen en wensenlijstje. Kortom, de machtsverhouding moet al vanaf het begin stevig vastliggen.

Toen ik tiener was had ik regelmatig vriendinnetjes, de meest van deze relaties waren leuk, spannend, avontuurlijk en onbevangen, macht speelde helemaal geen rol en je genoot van elkaar en de liefde. Gebrek aan slechte ervaringen speelde hier natuurlijk wel mee, je was nog redelijk onbevangen en het ontdekken van elkaar en lichamelijke intimiteit nog spannend en opwindend. Bijna iedereen die ik ken denkt met veel nostalgie en soms ook met enige weemoed terug aan deze tijd in hun leven.

Ik ben twee keer getrouwd geweest en weet nu dat het huwelijk weinig met romantiek te maken heeft maar dat het een keihard zakelijk contract is. Wanneer de liefde genoeg is dan kun je dit contract grotendeels negeren of verzachten en gelukkig samen leven. Maar  het contract kan ook gebruikt worden om de ander in te perken, de macht over te nemen tot zelfs ware tirannie aan toe. Veel echtscheidingen laten deze machtsstrijd in volle glorie zien.

De meest gehoorde klacht van vrouwen op leeftijd in de relatiemarkt is dat mannen geen “commitment” meer tonen en dat ze te vrijblijvend zijn. Ja, dat is ook zo, de meeste mannen die ik ken hebben wel relatie machtsstrijd meegemaakt en nu ze wat ouder en zelfstandig zijn en hun schaapjes op het droge hebben, willen ze absoluut niet meer in een “dwingende” of beperkende relatie stappen. Bij het lezen van de eisen en wensenlijstjes besluiten de meest mannen dat dit het hen dit niet meer waard is. Ook ik hoor bij deze mannen.

Soms probeer ik het nog wel eens maar al te vaak komt het monster van de macht al snel om de hoek kijken en dan haak ik af. Vrouwen die emotionele manipulatie als macht gebruiken vallen bij mij al snel door de mand omdat ik dit iets te vaak heb meegemaakt. Maar ook anders, een paar jaar gelezen deelde ik het bed met een leuke dame en achteraf was ze gepikeerd omdat ik zonder haar toestemming te vragen tot een hoogtepunt gekomen was. Dat was voor mij een zeer duidelijk rode vlag…

Voor mij zijn gelijkwaardigheid, wederzijds respect en wederzijds liefdevol met elkaar omgaan de belangrijkste relatie eisen geworden en ik ben ook zonder liefdesrelatie zeer gelukkig. Het zou wat meer geluk moeten toevoegen en niet mijn geluk weer moeten beperken. Nu is het zo dat machtsspelletjes bijna overal gespeeld worden, ik doe er gewoon niet meer aan mee. Macht is voor mij iets geworden waar ik me niet meer mee in wil laten en hoe ouder ik word, hoe makkelijker me  dit ook af gaat. Ik weet niet hoe lang ik nog heb in dit leven, maar deze jaren wil ik gewoon van het leven genieten. Carpe diem.

Tot schrijfs, Hein Pragt

Vrijmetselaren symbolen

Vrijmetselaars Wijsheid Kracht Schoonheid

Deze pagina gaat over de symbolen van de vrijmetselaren (Engels: freemasons), een internationaal verbreid genootschap van mensen die streven naar geestelijke en morele verheffing, wederzijdse waardering en hulp. Vrijmetselaren of vrijmetselaars, spreken elkaar aan met broeder of zuster en het is een wereldwijd verspreid genootschap met eigen rituelen en symboliek. De besloten bijeenkomsten van de vrijmetselarij vinden plaats in een werkplaats, ook wel loge genoemd. De schatting is dat er wereldwijd zo’n 5 miljoen mensen lid zijn van loges van de vrijmetselaars. Wanneer u meer wilt weten over de vrijmetselaren kan ik u naar de zeer uitgebreide Wikipedia pagina verwijzen, vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Alziend oog symbool

Alziend oog symbool Het alziend oog is een symbool waarbij een oog omgeven wordt door stralen en soms door een driehoek. In het christendom komt het alziend oog voor als een verwijzing naar de Goddelijke oog dat waakt over de mensheid. Binnen de vrijmetselarij komt het alziend oog ook voor en moet het tijdens de tempelloge verlicht worden. Het hangt in alle tempels van vrijmetselaars aan de wand tegenover de ingang. Vaak zien we ook een alziend oog in een Pyramide en ook op dollarbiljetten staat een alziend oog in een Pyramide. Dit heeft er toe geleid dat men dacht dat vrijmetselaars betrokken waren geweest bij het ontwerp van het dollarbiljet. Dit lijkt niet het geval te zijn geweest, in de symboliek van de vrijmetselaars komt de Pyramide niet voor.
Lees hier meer over oog symbolen.

Boek en passer symbool

Boek en passer symbool In sommige boeken kwam ik de variant boek en passer tegen als vrijmetselaars symbool, toch lijkt het er op dat het boek als vorm lijkt op de vorm van een winkelhaak en dat er eigenlijk een winkelhaak bedoeld is. Toch komt het boek wel voor in combinatie met het vrijmetselaars symbool maar dan als extra onderdeel. Het boek kan een bijbel zijn maar dit kan ook een ander heilig boek zijn, wanneer het een bijbel is dan is die meestal geopend op het eerste hoofdstuk van het evangelie volgens Johannes (Joh. 1:5). Lees hier meer over het vrijmetselaars symbool.

Drie pilaren

vrijmetselarij drie pilaren Binnen de vrijmetselarij kent men ook de drie pilaren, die Wijsheid, Kracht en Schoonheid genoemd worden. Ze zijn ook bekend onder de namen: Ionische, Dorische en Korinthisch. De eerste van de drie grote pilaren is een symbool van de werkelijke behoefte om wijs te worden met de goedheid van de vrijmetselarij, bedreven in de kunsten van broederschap. De tweede pilaar staat voor kracht, kracht die ligt in actiekracht, macht, de kracht van de arm en kracht van het fundament dat standhoudt, de kracht van de principes. De derde pilaar is tevens de mooist versierder en staat voor schoonheid in de vorm van innerlijke schoonheid, een schoonheid van de geest en van het hart.

Peillood en waterpas

Peillood en waterpas symbool Peillood (of schietlood) en waterpas zijn ook bekende symbolen binnen de vrijmetselarij, het schietlood en het waterpas zorgen ervoor dat oppervlakken verticaal en horizontaal gelijk liggen. Voor de vrijmetselaars van vandaag is het schietlood een symbool van rechtvaardigheid, rechtschapenheid en een oprecht leven, terwijl de waterpas een herinnering is dat alle mensen gelijk zijn.

Schootsvel symbool

Schootsvel symbool Een schootsvel, ook wel voorschoot, stootvel of boezelaar genoemd is een leren lap dat gebruikt werd ter bescherming van het lichaam en in het bijzonder de schoot. Het werd vaak gebruikt door smeden en steenhouwers ter bescherming van de schoot tijdens het werk en bij edelsmeden had het ook de functie om het kostbare vijlsel op te vangen. De naam schootsvel is dan ook afkomstig van het vel dat hierbij op schoot ligt. Het is een bijzonder kledingstuk in de vrijmetselarij, vanuit de steenhouwers en in deze vorm was het vaak gemaakt van lamsleer. Het is vaak rijkelijk gedecoreerd en als symbool staat het voor de bereidheid tot noeste arbeid in dienst van de meester en ook is het een teken van onschuld. Het komt naast de functionele vorm ook voor als puur decoratief symbool.

Vrijmetselarij symbool algemeen

vrijmetselarij symbool Dit is het algemeen bekendste symbool van de vrijmetselarij en het is ontstaan in de 18de eeuw vanuit de behoefte aan herkenning van de leden van dit broederschap. De passer staat voor het spirituele en de winkelhaak staat voor het materiële. De betekenis van de “G” is niet helemaal duidelijk, het zou voor God kunnen staan hoewel in de vrijmetselarij het geloof in God zelfs niet noodzakelijk is, maar ook of voor de Geometrie of de Griekse letter gamma. Er zijn diverse spirituele betekenissen van de passer en winkelhaak het is een symbool dat door de vrijmetselaar op eigen wijze geïnterpreteerd mag worden omdat de vrijmetselarij zegt geen dogma’s te kennen. De oorsprong van de passer en winkelhaak is waarschijnlijk het gereedschap van een metselaar. Meestal ziet men de passer liggend op de winkelhaak, dat mag echter alleen een meestervrijmetselaar, een leerling legt de winkelhaak boven op de passer en een gezel legt ze gekruist.

Symbolen betekenis en herkomst index

Op deze index pagina kunt u de betekenis en herkomst vinden van meer dan 600 verschillende symbolen en tekens. De betekenis en herkomst van symbolen is een van de dingen waar ik belangstelling voor heb en ook de nodige boeken over verzameld heb. Ook sluit dit weer wat aan bij mijn belangstelling voor cultuur en spirtualiteit. Op deze pagina kunt u een alfabetisch grafische index vinden van alle symbolen waarvan de betekenis en herkomst beschreven staan op deze site.
Ga naar de: betekenis symbolen index pagina

Meer symbolen pagina’s

Visje symbool

Graf Vis

De strijd tussen evolutionisten en creationisten met het visje op de kofferbak van de auto. Op de Nederlandse wegen kunt u getuige zijn van een strijd over de evolutietheorie. Het bekende visje van Christelijke automobilisten heeft concurrentie gekregen van de pootjesvis van de Darwinisten.

Het visje als symbool voor de strijd tussen evolutionisten en creationisten

Al geruime tijd rijden Christelijke automobilisten rond met een gestileerde afbeelding van een visje (symbool van Christus) op hun kofferdeksel of bumper om hun geloof uit te dragen. Ze kregen steeds meer reacties in de vorm van een visje met pootjes en enkele andere varianten. Streng gelovige Christenen wijzen de evolutietheorie van Charles Darwin geheel af, de weggebruikers met pootjesvissen getuigen graag van het tegendeel. De gelovigen lieten niet met zich dollen en de creationisten, zoals aanhangers van het scheppingsverhaal heten, maakten een nieuw embleem met daarop een grote vis, (Truth of waarheid) die de Darwin-vis opslokt. De darwinisten sloegen terug met een wandelvisje dat een reli-visje van achteren neemt en met een Tyrannosaurus Rex die Truth verslindt, terwijl die juist Darwin verorbert. Deze stickers komen uit de Verenigde Staten en ze zijn onder meer via het Internet te koop. Al met al gebruiken mensen dus weer symbolen om hun mening uit te dragen, op deze pagina staat wat informatie over beide theorieën en een aantal van de gebruikte symbolen. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

het visje achter op de autoDe vis of het Ichtusteken. De vis (Ichthus symbool) is een van de oudste Christelijke symbolen, het werd al gebruikt door Christenen rond het jaar 70, toen de Christelijke gemeenschappen nog werden vervolgd. De vis was in deze tijd voor Christenen een veilig herkenningsteken, het was een symbool dat tot de verbeelding sprak. Het ging hierbij om de betekenis van de letters van het woord, het Griekse woord voor vis is ichthus en in dit woord zitten de beginletters van enkele namen en titels van Jezus verborgen. Iesous CHristos THeou Uios Soter (Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser). De vis was als het ware een wachtwoord, wie de vis tekende, gaf zonder woorden aan dat hij of zij Christen was. Zodoende is het vis-symbool voor de Christenen een (verborgen) belijdenis van hun geloof. Tegenwoordig ziet men het symbool vaak op de achterkant van een auto ten teken dat de eigenaar van de auto een Christen is.
het darwin symbool voor de evolutiethorieHet Darwin symbool. Dit symbool, de vis met pootjes, is de tegenhanger van het Christelijke vis symbool. Het symboliseert de evolutie en het beschermende oppergezag van wetenschappelijke redelijkheid over geloof. Het is een provocerend symbool voor evolutionisten. De Darwinvis (Darwin Fish) is een vis met geëvolueerde poten, waarin vaak het woord Darwin geschreven staat. De Darwinvis is een parodie op de Christelijke Ichtus die men vaak aantreft als stickers achter op een auto. Charles Darwin was een Engels natuuronderzoeker, bioloog en geoloog die vooral bekend is geworden door zijn theorie dat evolutie van soorten wordt gedreven door natuurlijke selectie. Dankzij zijn nauwkeurige onderbouwing en de grote hoeveelheid bewijzen die hij vond, zorgde Darwin ervoor dat het bestaan van evolutie nog tijdens zijn leven binnen de wetenschappelijke gemeenschap algemeen geaccepteerd werd. Een groot deel van zijn verdere leven was gewijd aan het onderzoeken en classificeren van de op zijn reis verzamelde voorwerpen en het was onder andere dankzij dit onderzoek dat hij op zijn theorie over het ontstaan van soorten kwam.

De evolutietheorie.

De evolutietheorie is een wetenschappelijke theorie over het ontstaan en de ontwikkeling van de verschillende soorten organismen op aarde. Deze theorie combineert de natuurlijke selectie van Charles Darwin’s evolutietheorie met de erfelijkheidsleer van Mendel. Charles Darwin was de eerste die stelde dat natuurlijke selectie een verklaring is van het evolutieproces. Aanhangers van de evolutie theorie noemen zich daarom ook wel darwinisten. Darwin kende de erfelijkheidswetten echter nog niet en sloeg in dit opzicht de plank dan ook volledig mis. Een aardig detail is nog dat Darwin een gelovig mens was en geloofde in de schepping, hij was echter niet dogmatisch. Zijn tijdgenoot Gregor Mendel had al voor de publicatie van De oorsprong der soorten de erfelijkheidswetten ontdekt, later naar hem de Wetten van Mendel genoemd. Toen later de chromosomen als dragers van de genen werden ontdekt, en de structuur van het DNA waaruit de chromosomen bestaan, werd opgehelderd bleken die allemaal precies te passen in de al bestaande theorie, en deze zelfs belangrijk te kunnen verfijnen.

Volgens de evolutietheorie is al wat leeft, ontstaan door evolutie, dieren en planten hebben zich ontwikkeld uit voorgaande organismes. Elke soort organisme heeft zijn eigen eigenschappen, waarvan elk lid een variatie van deze kenmerken bezit. Alle mensen hebben bijvoorbeeld twee ogen, maar sommige hebben blauwe en andere bruine ogen. Organismen kunnen door de loop van de tijd veranderen doordat natuurlijke selectie plaats vindt. De omgeving beïnvloedt de overlevingskans van een lid van een bepaalde soort. De overgeblevene zijn de ouders van de nieuwe generatie van deze soort en geven hun genen (en dus hun kenmerken) door. Bepaalde eigenschappen kunnen dus verloren gaan en andere worden gehandhaafd of evolueren zelfs. Spencer zou deze evolutietheorie later ook vanuit een sociale invalshoek bekijken, dit noemde hij ‘survival of the fittest’ waarbij het woord ‘fittest’ slaat op het ‘best aangepast zijn’.

Mensen die deze theorie proberen te ontkrachten komen aan met het argument dat een worm alleen maar hinder zou hebben van zich ontwikkelende poten tot ze totaal volgroeid zouden zijn en dat dit dus een bewijs is dat een worm nooit zou muteren naar een worm met pootjes. Dit is echter omgekeerde bewijsvoering omdat een worm inderdaad geen enkele baat heeft bij pootjes en het eerder zo zou zijn dat een worm zich aanpast door elke vorm van uitsteeksels te verliezen. De meeste slangen hebben ook hun poten totaal verloren, hoewel de plekken waar ze ooit gezeten hebben nog steeds te herkennen zijn. Bij pythons en boa’s zijn er nog rudimentaire achterpoten aanwezig.

Creationisme.

Creationisme is de opvatting dat alles het ontstaan te danken heeft aan een scheppingsdaad. Deze scheppingsdaad kan zowel gezien worden als een vrij plotseling en eenmalig gebeuren maar ook als een geleidelijk en voortgaand proces. Onder invloed van het Christelijke creationisme is ook in de islam een zelfde beweging ontstaan, er zijn echter meer religies die een zelfde leer hebben. Bij sommige stromingen in het hindoeïsme gaat men er van uit dat de aarde 15 miljard jaar oud zou zijn en dat de mens al die tijd al heeft bestaan.

We kunnen enkele verschillende varianten onderscheiden:

  • schepping in zes dagen van 24 uur enkele duizenden jaren geleden;
  • schepping over een periode van vele miljoenen jaren;
  • schepping door evolutie waarbij God staat achter het evolutieproces.

De eerste is het meest in overeenstemming met een letterlijke lezing van de Bijbel Genesis), de laatste is het minst in overeenstemming met een letterlijke lezing van de Bijbel, maar een compromis met de gevestigde wetenschap.

Schepping in zes dagen van 24 uur.

Het jonge-aardecreationisme gaat uit van een schepping zoals beschreven in het Bijbelboek Genesis, die zo’n zes- tot tienduizend jaar geleden heeft plaatsgevonden. Een beperkte evolutie (micro-evolutie) wordt wel aanvaard, maar slechts als verklaring voor het ontstaan van varianten. Een verregaande “macro-evolutie” zoals voorgesteld in de evolutietheorie wordt niet aanvaard. Deze groep bestaat vooral uit overtuigde Christenen die de evolutietheorie in strijd achten met hun religieuze opvattingen.

Schepping over een periode van miljoenen jaren.

Mede vanwege de ouderdom van aardlagen zoals vastgesteld door de gangbare wetenschap zijn er ook creationisten die geloven in een schepping over een periode van miljoenen jaren. Zij worden ‘oude-aardecreationisten’ genoemd en hebben dus geen moeite met de bevindingen van de moderne geologie. Ze accepteren de bestaande theorieën betreffende de leeftijd van het heelal, de aarde en de opvolging van soorten in het fossielenbestand.

Binnen de oude-aardecreationisme zijn er ook verschillende stromingen:

  • De dag – tijdperk theorie, die stelt dat de bijbelse scheppingsdagen miljoenen jaren lang duurden en niet 24 uur.
  • De onderbrekingtheorie stelt dat er een miljoenen jaren lange onderbreking was tussen de eerste dag van de schepping en de laatste.
  • Het progressief creationisme stelt dat de Schepper voortdurend heeft ingegrepen in de ontwikkeling van het leven op aarde.
  • Swabhava (Sanskriet) voor zelfwording, waarbij de schepper zelf onderdeel is van al dat ontstaat.

Net als bij jonge-aardecreationisme wijzen ze de mogelijkheid van Darwiniaanse evolutie af, maar accepteren ze wel de wel micro-evolutie theorie.

Schepping door evolutie door God.

Ook zijn er gelovigen die in de schepping geloven maar ook in de wetenschap en de evolutietheorie. Ze horen bij de creationisten omdat ze in schepping geloven maar worden ook wel ‘ theïstische evolutionisten’ genoemd. Volgens deze leer heeft God het evolutieproces zelf geschapen en al het leven inclusief de mens is een bedoeld voortvloeisel van dit proces. Eén van de grondleggers van deze theorie en van de oerknal was Georges Lemaître. Hij was een priester en lid van Pauselijke Academie van Wetenschappen in Rome. De oerknal en de daarmee samenhangende evolutie van het heelal was volgens de Rooms-katholieke Kerk in overeenstemming met de goddelijke schepping.

Het visje met poten bestaat echt.

axolotl een vis met pootjes Er bestaat wel een zogenaamde pootvis met de bijzondere naam axolotl (Ambystoma mexicanum). Het is eigenlijk geen vis maar een soort salamander maar hij leeft uitsluitend onder water als een vis met pootjes. Het dier kan in de vrije natuur wel tot 30 centimeter lang wordt inclusief de staart. Het lichaam is bruin tot grijs van kleur, maar de bekendste vormen zijn de witte exemplaren die in gevangenschap worden gehouden. Het dier heeft geen normale metamorfose zoals andere salamanders, het lichaam blijft de larvale kenmerken behouden maar het dier wordt wel geslachtsrijp. De axolotl heeft een sterk visachtig uiterlijk met kleine poten en een grote zijdelings afgeplatte staart. Het dier kan onder water ademen door de grote roodgekleurde kieuwen opzij van de kop. De axolotl leeft alleen in delen van Mexico en komt nergens anders ter wereld voor. Hier in de dierenzaak hebben ze er twee en ik vind het wonderbaarlijk beestjes. De axolotl neemt niet alleen met de kieuwen zuurstof op uit het water maar ook door de huid maar ze hebben ook nog longen waarmee ze aan de oppervlakte kunnen zwemmen om te ademen. De poten zijn klein en de vingers en tenen zijn dun. De voorpoten hebben altijd vier vingers terwijl de achterpoten vijf tenen hebben. Een mooi diertje dat aangeeft dat vissen met pootjes geen gek idee is.

Meer symbolen pagina’s

Unalome symbool

unalome

De Unalome is een oosters (sommige bronnen geven aan een boeddhistisch) symbool die een spiraal en / of een zigzaglijn voorstelt die eindigt in een rechte lijn, soms met één of drie punten aam het einde. De vorm van de Unalome staat voor het kronkelige levenspad dat elk mens aflegt tijdens zijn of haar leven. Uiteindelijk gaat de zigzaglijn over een een rechte lijn die aangeeft dat men uiteindelijk de verlichting, wijsheid, rust en stabiliteit vindt. De drie puntjes staan voor levenswijsheid, inzicht en verlichting, soms staat er ook één enkele stip aan het einde van de tatoeage, dan is de betekenis van de stip het einde van het leven, het moment dat we vervagen. Dit symbool is erg populair in tatoeages, vaak in combinatie met een lotusbloem. Dit is mede omdat de betekenis van de Unalome veel mensen aanspreekt en het symbool daarnaast alleen maar een positieve betekenis heeft en er geen occulte of negatieve betekenis te vinden is. Daarnaast is het ook een erg sierlijk symbool wat het als tattoo ook erg geliefd maakt bij zowel de dragers als de vele mooie varianten die ontworpen worden door tattoo designers.

Betekenis Unalome tatoeage

Unalome symbool Dit is mijn eigen Unalome tatoeage, hij staat de binnenzijde van mijn rechter onderarm en is dus goed zichtbaar wanneer ik een T-shirt draag. Ook deze tatoeage heb ik na lang zoeken op het Internet gevonden en Hanz van Yugen Tattoo heeft weer gezet. We hebben de tattoo een beetje naar eigen inzicht aangepast wat het ook iets persoonlijker maakt. Ik heb bewust gekozen om de Unalome te combineren met een Lotusbloem omdat de betekenissen van deze twee symbolen zo mooi bij elkaar passen. De Unalome als het levenspad vol obstakels, uitdagingen en omwegen naar de rechte lijn en de drie puntjes van levenswijsheid, inzicht en verlichting, de lotusbloem voor wedergeboorte, de zuivering van de geest, en het pad naar verlichting en het overwinnen van de tegenslagen op de levensweg.

Lotus symbool

Lotus symbool De lotus als symbool komt voor in vele culturen, in het verre oosten werd het meestal in verband gebracht met zon en maan, geboorte en dood. Bij de Egyptenaren de zonnegod en bij Semitische volken juist de maangodin. Het is ook een symbool voor de schepping en het ontstaan van de gehele kosmos en het is de bloem van het licht. In China is de lotus het symbool van reinheid, volmaaktheid, lieflijkheid van de geest, vrede, het vrouwelijke en van een rijke oogst. Omdat de lotusplant tegelijkertijd knoppen, bloemen en vruchtbeginsel draagt wordt zij ook wel beschouwd als symbool van verleden, heden en toekomst. In het oude Egypte stond de lotus voor wedergeboorte en bij de Grieken en Romeinen hoorde de lotus bij de godin Aphrodite (of Venus), de godin van liefde en vruchtbaarheid. In het Hindoeïsme is het een symbool van wedergeboorte maar ook van reinheid, schoonheid, lang leven, gezondheid, roem, geluk.

Meer symbolen pagina’s

De rozenkrans

Rozenkrans

Als kind kreeg ik als traditie een rozenkrans en leerde ik hoe ik deze moest gebruiken, niet dat ik dit heel vaak gedan heb maar het hoorde bij een Katholieke opvoeding. Een rozenkrans was vaak een heel persoonlijk bezit en sommige rozenkransen waren ook rijk versierd en soms ook vrij waardevol. Wanneer iemand overleed dan was de rozenkrans soms één van de erfstukken die overging op één van de kinderen of kleinkinderen. Zo heb ik ooit een aantal religieuze voorwerpen geërfd van een tante van mij die haar hele leven non was geweest. Rozenkransen worden nog steeds verkocht ook als sieraad of decoratie. Op deze pagina wil ik meer vertellen over de herkomst, de betekenis en het gebruik van de rozenkrans. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

De rozenkrans

De rozenkrans heeft een lange geschiedenis, lang geleden was het een touwtje waarin op bepaal de afstanden knoopjes waren gelegd. Na ieder gebed werd het touwtje (dat in de hand werd gehouden) een knoopje verder geschoven en aan het eind van het touwtje was de gebedscyclus gereed. Omdat men zich moest concentreren op het bidden zou men ander makkelijk de tel kwijt kunnen raken. Een volgende versie hiervan was een touwtje waarvan de uiteinden aan elkaar waren geknoopt en in een nog latere versie werden de knopen vervangen door kralen. Een grote kraal of een kwastje gaf aan wanneer men met de kralen een volle ronde gemaakt had.

Rozenkrans is ook de naam voor het rozenkransgebed en een hulpmiddel bij het uitvoeren hiervan. De traditionele rozenkrans bestaat uit 6 grote en 53 kleine kralen. Het rozenkransgebed bestaat uit het 15 keer bidden van het Onzevader en 150 maal het bidden van het Weesgegroet Maria, dit door de rozenkrans driemaal af te lopen. Dat dit enige tijd duurt mag duidelijk zijn, hoewel wij als kind het Onzevader en Weesgegroet Maria in een recordtijd konden opzeggen. Normaal bad men de rozenkrans één keer in 28 voor gedefinieerde stappen met onder meer een geloofsbelijdenis en een aantal meditatie momenten. Daarnaast was er natuurlijk ook een verkorte versie die men het rozenhoedje noemde, maar ook wel vaak ook gewoon rozenkrans. Hierbij bid men de rozenkrans slechts eenmaal door. Mijn ervaring is dat men in de Katholieke kerk vaak naar het iets makkelijker maken van de strenge geloofsregels zocht.

Maar de rozenkrans is voor veel mensen meer geworden dan een hulp bij het bidden. Het is soms een kostbare en streng bewaakte amulet geworden dat werkt als een bescherming tegen onheil, morele verleiding, hekserij of ziekte. tot onweer. In Polen schijnen boeren drie keer met een bel, een kaars en een rozenkrans om het huis heen te lopen om de bliksem af te weren. In zuid Italië is er een geloof dat de kralen van de rozenkrans de kwade geesten die een man impotent maken kunnen uitbannen. In Oostenrijk schijnt er een speciale versie gebruikt te worden om kinderen te behoeden tegen ziekte en het boze oog.

Bij rozenkransen denken de meeste mensen in het westen aan het katholieke geloof, de geschiedenis gaat echter verder terug, er zijn ook vermeldingen van een rond snoer met gebedskralen afkomstig uit India, uit de oude cultus van Shiva. Nadat ze de attributen waren geworden van monniken belanden de gebedskralen ook in het boeddhisme in Tibet en China, Japan. Via India kregen ook de Perzen en de Arabieren de rozenkrans in handen en de eerste Christelijke gebedstellers verschenen rond het jaar 1000. Het precieze aantal kralen in een rozenkrans varieert per godsdienst, en is afhankelijk van het aantal ge beden in een cyclus.

Katholieken moeten 150 gebeden opzeggen en hun rozenkransen worden opgedeeld in vijftien reeksen van tien kralen. De Grieks orthodoxe rozenkrans heeft 103 knopen in vier groepen van 25 normale kralen gescheiden door drie grote kralen en een hanger. De Russisch orthodoxe rozenkrans heeft ook 103 knopen of kralen, maar in vier groepen van verschillende afmetingen (17, 40, 12 en 33). In Tibet, Myanmar (Birma), China en Japan bestaan de boeddhistische rozenkransen bijna altijd uit 108 kralen, evenals de rozenkrans van de hindoes. De rozenkrans van de moslims, de Tasbih, is voorzien van 99 kralen, plus een speciale, imam. De gewone versie van de moslim rozenkrans heeft maar 33 kralen en alle moslim rozenkransen eindigen met een speciale knoop die is voorzien van een bungelend kwastje.

Soms duikt er ook nog een stukje oud (bij)geloof op bij de rozenkransen, er kunnen enkele kralen van de rozenkrans vervangen worden door een stukje bloedkoraal, een tand van een dier of geluksstenen. Zo worden de gebeden geteld met oude heidense attributen wat een handige combinatie van godsdienst en oud bijgeloof is.

Bron: Wikipedia en de magische kracht van amulet, mascotte en talisman van Desmond Morris.

Meer symbolen pagina’s

Dreamcatcher betekenis

Dream3

Een bijzonder mooi symbool is de dreamcatcher ook wel dromenvanger genoemd. Het is een symbool dat door de Indianen gebruikt werd en het bestaat uit een cirkel met daarbinnen het web van een spin. De ring is versierd met leer, veren en koorden. Tegenwoordig is het zeer populair en op veel plaatsen te koop in vele varianten. Behalve dat het een amulet / talisman is met een mnooie betekenis, is het ook een decoratief object. Het is de bedoeling dat men de dreamcatcher boven het bed hangt om het goede uit de dromen op te vangen en te bewaren voor de rest van het leven. Elke boze droom zal door het gat in het midden verdwijnen en de eigenaar zal er verder geen last meer van hebben. Wanneer het boven het bed van een baby hangt zal het alle kwade zaken (ziekte, enge dromen en boze geesten) opvangen in het we zodat het kind er geen last van heeft. Als uw kind slaapproblemen heeft of last van nachtmerries kunt u een dreamcatcher ophangen en het kind het verhaal vertellen om het wat rust te geven. Ik heb dit ook gedaan toen mijn kinderen klein waren en hier in huis hangen boven alle bedden dreamcatchers en ook in de keuken hanger er paar voor het raam. Er bestaan verschillende verhalen over de oorsprong van de dreamcatcher en in alle verhalen wordt de dromenvanger in verband gebracht met het web van een spin. Hieronder kun een aantal verschillende Indiaanse legendes lezen over het ontstaan en de werking van de dreamcatcher. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Het dreamcatcher verhaal van Iktomi

Lang geleden toen de wereld nog jong was had een oude Lakota spirituele leider een visoen op een bergtop. In dit visioen verscheen Iktomi de geest van de wijsheid in de gedaante van een spin. Iktomi sprak met hem in een geheime taal die alleen de spirituele leiders konden begrijpen. Tijdens dit gesprek begon de spin een web te spinnen in een hoepel versierd met veren.

Hij vertelde het verhaal over de cirkel van het leven, hoe we beginnen als kinderen en hoe we opgroeien tot volwassenen. Uiteindelijk worden we oud waarna we weer als kinderen verzorgd moeten worden zodat de cirkel weer rond is. Maar zei Iktomi in iedere levenscirkel spelen er veel krachten, sommige zijn goed en sommige zijn slecht. Als je naar de goede krachten luistert, zullen ze je in de goede richting sturen, maar de slechte krachten zullen je beschadigen en in de verkeerde richting sturen.

Toen de spin uitgesproken was gaf hij Lakota het web en zei: zie het web is een perfecte cirkel maar er zit een gaatje binnenin de cirkel. Gebruik het web om jezelf en je volk te helpen om goed gebruik te maken van de goede ideeën en dromen. De dreamcatcher zal de goede ideeën en dromen vangen en vasthouden, en de slechte door het gat laten ontsnappen.

Lakota ging terug naar zijn mensen en vanaf die tijd gebruiken ze de dreamcatcher als een vast onderdeel van hun leven. Het hangt boven hun bed en in hun huizen om hun dromen te vangen en vast te houden en hun kinderen te beschermen tegen boze dromen.

Het dreamcatcher verhaal van Nokomis

Al enkele dagen keek grootmoeder Nokomis toe hoe een spin haar web aan het spinnen was. Op een dag kwam haar kleinzoon binnen, die de spin dood wilde slaan. “Doe hem geen pijn,” zei Nokomis, waarop haar kleinzoon vroeg waarom niet. Nokomis glimlachte, maar gaf geen antwoord. Toen haar kleinzoon weg was, bedankte de spin de oude vrouw: “Al vele dagen bewonder je het web waar ik aan werk. Ik wil je iets geven, omdat je mijn leven hebt gespaard. Zie je hoe ik mijn web maak? Kijk en leer van mij, want elk web zal slechte dromen vangen, en alleen de goede dromen zullen door de opening in het midden gaan. De slechte dromen raken verstrikt in het web, en zullen verdwijnen bij de eerste zonnestralen. Je zult je alleen de goede dromen herinneren als je ontwaakt.” Sindsdien maken de Indianen dreamcatchers.

Het dreamcatcher verhaal van Ojibwe

In de oude wereld van de Ojibwe Natie woonden alle stammen op een plaats genaamd Turtle Island. Volgens oude verhalenvertellers zorgde de Asibikaashi (Spinnenvrouw) voor alle kinderen. Maar om een voorspelling te vervullen, verspreidden alle stammen zich over de vier windhoeken van Noord-Amerika. Asibikaashi moest hierdoor veel reizen om voor al haar kinderen te blijven zorgen en dat was heel vermoeiend. Om Asibikaashi te helpen, gingen de Indiaanse moeders, zusters en grootmoeders zelf de magische webben voor de nieuwe baby’s weven. Sindsdien maken de Indianen zelf de dreamcatchers. Over Asibikaashi wordt verteld, dat ze eens de zon terugbracht bij de mensen. Als je bij zonsopkomst op zoek gaat naar Asibikaashi’s web, dan kun je zien hoe het glinsterende dauw op het web elke zonsopgang vangt.

Meer symbolen pagina’s

Symbolen betekenis N t/m Z

Nisroch

De betekenis en herkomst van symbolen waarvan de naam begint met N t/m Z, vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

NATO symbool

nato symbool Het symbool van de NATO dat staat voor North Atlantic Treaty Organisation.

Nederlands wapen symbool

Nederlands wapen symbool Het symbool voor het wapen van het koninkrijk der Nederlanden stamt uit 1815, voor 1815 was er de Republiek der Vereenigde Neederlanden, dat een ander wapen had. Van dit wapen en het wapen van de familie van Oranje-Nassau werden onderdelen gebruikt om een nieuw wapen samen te stellen. Het wapen wordt voor officiële documenten zoals paspoorten e.d. en op koninklijke en regerings gebouwen gebruikt.

Neptunes symbool

Neptunes symbool Dit is het teken voor de planeet Neptunus in de astrologie. Het staat voor: Universele liefde, meeleven, meevoelen, ongrijpbaar en fantasie. Het symbool is de drietand van de Romeinse zeegod Neptunus, die als mysterieuze en onbekende kracht werd gezien. Neptunus was bij de Griekse mythologie Poseidon, de zeegod.

Nisroch symbool

Nisroch symbool Dit symbool staat voor de Assyrische god Nisroch die afgebeeld werd met een arendkop, vleugels en een gespierde lichaamsbouw. Met deze imponerende mannelijke gestalte werd de macht van de koning en de goden weergegeven. De vleugels en de scherpe blik van de arend symboliseren de band tussen hemel en aarde en in zijn linkerhand heeft hij een watervat om de heilige levensboom water te geven. Nisroch was de meest geliefde god van de Assyrische koning Sennacherib die van 704 tot 681 v.Chr. heerste en in de tempel van Nisroch werd hij door twee van zijn zoons vermoord. Ik vond ook verwijzingen dat deze Nisroch een weergave is van Asshur, het hoofd van het Assyrische godendom.

Nkonsonkonson symbool

Adinkra nkonsonkonson symbool Het Nkonsonkonson symbool staat voor “ketting schakel”en het is het symbool van eenheid en menselijke relaties en een herinnering dat in eenheid kracht ligt. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Nsoromma symbool

Adinkra nsoromma symbool Het symbool Nsoromma staat voor “kind van de hemel” of “ster” en het is een symbool voor liefde, verbondenheid en trouw en een herinnering dat God over de mensen waakt. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Nteasee symbool

Adinkra nteasee symbool Het Nteasee symbool staat voor samenwerking en begrip. Het geeft aan dat mensen meer attent en medelevend naar elkaar moeten zijn en minder moeten kijken naar hun verschillen en meer moeten samenwerken. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Nyame Dua symbool

Adinkra Nyame Dua symbool Het Nyame Dua symbool is het teken van Gods aanwezigheid en bescherming. De Nyame Dua is een heilige plek waar rituelen worden uitgevoerd voor het huis en het is het gemaakt van een boom die is doorgezaagd waar drie of meer takken samenkomen. Hierin staat een aardewerk bak gevuld met water en kruiden of andere symbolische materialen voor zuiverings- en zegeningsrituelen. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana.

Nummer 18 symbool

18 symbool Dit is het symbool voor het gulden nummer 18 in Scandinavië. Het staat voor de cyclus van de maan in relatie met het aantal dagen in een zonnejaar en het maakte het mogelijk de dagen tussen de volle manen te berekenen. Het symbool was ook een alfabet letter in het oude Roemenië. Waarschijnlijk hebben de Vikingen het mee naar Scandinavië genomen.

Odo Nyera Fie Kwan symbool

Adinkra Odo Nyera Fie Kwan symbool Het Odonnyew fie Kwan symbool betekent letterlijk “liefde verliest nooit zijn weg naar huis” en het vertegenwoordigt de ultieme kracht van ware liefde. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Ogen symbool

oog symbool Dit symbool komt uit de oude Egyptische beschaving. Vaak werden op de boeg van een ship beschermende ogen geschilderd om het boze oog weg te kijken. Dit is iets dat landen rond de Middellandse zee nog steeds serieus wordt genomen. Kijk voor meer informatie over de betekenis van ogen als symbolen op de speciale oog symbolen pagina op deze site.

Okuafo Pa symbool

Adinkra okuafo Pa symbool Het Okuafo Pa symbool staat “goede boer” en is een symbool voor ijver, hard werken en ondernemerschap. Een goede boer is ijverig en hardwerkend, landbouw vereist veel inzet. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Olifant symbool

olifant symbool De olifant heeft een positieve symbolische kracht. Een witte olifant kondigde de geboorte van Boeddha aan. De Hindoeistische god Ganesha, die staat voor wijsheid en schrijfkunst, draagt de kop van een olifant met 1 tand. Omdat olifanten oud kunnen worden, zijn ze ook het symbool van het overwinnen van de dood. Voor meer informatie over dieren als symbool kunt u ook kijken op de pagina over diersymbolen op deze site.

Ollin symbool

Ollin symbool In de taal van de Azteken betekende ollin beweging. De Azteekse kalender (zonnesteen) wordt omringt door vier ollin figuren die samen staan voor het lopende tijdperk. De Azteken geloofden dat de aarde al vier keer was verwoest en herschapen en dat het lopende tijdperk zou worden beëindigd door een aardbeving. Ze probeerden het onvermijdelijke te voorkomen door de goden gunstig te stemmen met rituelen en offers en regelmatig drinken van menselijk bloed.

Olympisch symbool

Olympische ringen Het Olympisch symbool wordt gevormd door de vijf verstrengelde ringen, die de verbondenheid van de vijf werelddelen aangeven. De bovenste drie ringen zijn blauw, zwart en rood; de onderste twee geel en groen. De kleuren zijn gekozen met de gedachte dat in elk geval een van deze kleuren is terug te vinden in de vlaggen van alle landen. Het symbool werd in 1913 ontworpen door de stichter van de moderne Olympische Spelen, Pierre baron de Coubertin.

OM symbool

OM symbool Sanskriet letters of symbolen voor het Hindoe geluid om (ohm of aum). Dit word ook wel de moeder van alle mantras genoemd. Het geluid staat voor de drie toestanden van de mens Waken, Slapen, Dromen. Als talisman helpt dit symbool om rust en vrede te vinden. Het is ook een oud en traditioneel geluid of mantra wat gebruikt wordt in veel Oosterse tradities zoals het Boeddhisme, Hindoeïsme, Sikhisme en het Jaïnisme en het wordt vaak gebruikt om het begin van een script, tekst of gebed in te wijden. Het teken bestaat uit drie sierlijke curves die staan voor het fysieke lichaam, het subtiele lichaam, en het causale lichaam. De halve cirkel bovenaan zou staan voor het obstakel naar de hoogste vorm van verlichting en het bovenste puntje zou dan staan voor het pure bewustzijn of verlichting.

OM symbool (Tibetaans)

Tibetaanse Om symbool De Tibetaanse versie van het OM teken is hetzelfde als het OM symbool hierboven, maar dan in Tibetaans schrift. Aangezien het boeddhisme voortkwam uit het hindoeïsme, is het niet verwonderlijk dat de mantra ‘Aum’ werd opgenomen in de boeddhistische traditie, de Boeddhisten vertalen het als ‘Om’. De betekenis is dus hetzelfde, het is alleen een andere schrijfwijze. De boeddhistische versie is echter bekender en komt vaker voor.

Omphalos symbool

Omphalos symboolOmphalos symbool. De omphalos of navelsteen staat symbool voor het middelpunt van de aarde. Volgens de oude Griekse mythologie liet Zeus twee arenden in tegenovergestelde richtingen om de aarde vliegen. Waar ze elkaar troffen, zou de navel of het middelpunt van de aarde liggen Op verschillende plaatsen rond de Middellandse Zee verrezen omphalos stenen om dit mythologische punt te markeren, de meest beroemde staat in Delphi.

Oneindig symbool

oneindig symbool Dit is het symbool dat binnen de wiskunde word gebruikt om oneindig aan te geven. Als voorbeeld een deling door nul levert een oneindig getal op dat we dan aangeven met dit symbool. Dit symbool heet ook Lemniscaat en dat is een Grieks woord dat bloemenguirlande betekent en gebruikt werd wanneer een overwinnaar na een gevecht onthaald werd. Ook komt de lemniscaat voor in de tarot, in de Magiër (Le Bateleur) die ook wel de jongleur wordt genoemd. Zijn hoed heeft de vorm van een lemniscaat: het eeuwigheids principe. Dat duidt erop dat hij met zijn scheppende activiteiten in verbinding staat met goddelijke krachten. Het is een symbool voor het evenwicht tussen het stoffelijke en het geestelijke.

Oog in hand symbool

Oog in hand stmbool Dit symbool komt voor in het gehele midden oosten en is een algemeen symbool tegen het boze oog en om het om het kwaad te weren. De blauwe oog in hand komt uit Turkije, de kleur blauw is hier algemeen gangbaar voor het boze oog. Voor meer informatie over oog symbolen kunt u ook naar de speciale oog symbolen pagina op deze site gaan.

Oog van Horus symbool

oog van Horus symbool In sommige culturen heet het ook wel udjat of oedjat. Dit symbool stamt uit het oude Egypte en staat voor het oog van de zonnegod Horus die een oog verloor in een gevecht met Seth. De strijd ging tussen de rechtmatige troonopvolger Horus (de valkgod) en zijn oom Seth en in een gevecht rukt Seth het oog van Horus uit en rijt het in stukken. Thot de maangod geneest hem echter, vandaar dat het oog het symbool van herstel is. In Egypte gebruikte men beide ogen als amulet, het linkeroog werd geassocieerd met de maan en men kon het gebruiken als amulet voor het genezen en het helen, het rechteroog was een amulet ter bescherming tegen kwade krachten. Voor meer informatie over oog symbolen kunt u ook naar de speciale oog symbolen pagina op deze site gaan.

Oog symbool (blauw)

blauw oog symbool Dit symbool stamt uit Turkije en is de tegenhanger van het oog van Horus. Het staat plaatselijk bekend als nazur boncuk ofwel boze oog steen en wordt gedragen als sieraad of sleutelhanger. Ook hangen mensen dit symbool in hun auto of hangen ze het op in hun huis. Voor meer informatie over oog symbolen kunt u ook naar de speciale oog symbolen pagina op deze site gaan.

De orang malu of Yogi man

orang malu symbool De sage over de orang maloe vindt zijn oorsprong op Java (Indonesië), later is de saga verder verspreid geraakt onder andere door de volksverhuizing van wat nu de Balinezen zijn. Het verhaalt over een man die zich zo erg schaamde om de mensheid dat hij een leven van meditatie koos in de houding waarin hij nog steeds bekend om staat. Van de Orang Maloe wordt wel gezegd dat hij huilt om het leed van de aarde. Toch kan hij diep in zijn hart gelukkig zijn, want hij heeft vrede en geluk in zichzelf ontdekt. Omdat meditatie en de cultus van de Orang Maloe veel met elkaar verward worden, heet de Orang Malu ook wel Yogi man. Als je de woorden orang (-mens) maloe (-verlegen) rechtstreeks zou vertalen krijg je verlegen mens. Doch hier is de betekenis van het woord maloe bescheidenheid, het introverte en het naar zich zelf gekeerde. De Orang Maloe heeft een ingetogen kracht in zich. Plaats de Orang Maloe in huis aan de linkerzijde van de ingang. De Orang Maloe zal alles wat hem passeert met zijn positieve kracht beinvloeden. Negatieve energie zal teniet gedaan worden en het kwade gereinigd. Als je de Yogiman goed verzorgt en hem streelt neemt hij je zorgen weg en het geeft rust.

Osram ne nsoromma symbool

Osram ne nsoromma symbool symbool Het Osram ne nsoromma symbool staat voor de maan en de ster en dit symbool betekent liefde, verbondenheid, harmonie en trouw in het huwelijk. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Ouroboros symbool

Ouroboros symbool Een belangrijk symbool in de alchemie is de Ouroboros, een slang (of draak) die in zijn eigen staart bijt en op die manier een eeuwige cirkel vormt. Het symboliseert de cyclus van de natuur, het eeuwige terugkeren (geboorte, dood en wedergeboorte ) en de eenheid van alles. Het komt voor in de Azteekse en de Chinese mythologie en de slang die haar eigen staart opeet kan ook worden teruggevonden in het Oude Egypte. De dubbele Ouroboros stelt twee slangen voor die in elkaars staart bijten en zo een cirkel vormen. De onderste, ongevleugelde slang beeldt het lichaam uit en de bovenste, gevleugelde slang de geest. De Noorse mythologie kent ook een dergelijke slang en deze heet daar Jörmungandr, Jormungand of Midhgardhsormr. Ik heb zelf een tatoeage van een Ouroboros symbool op mijn bovenarm in de vorm van een draak die in zijn eigen staart bijt, met daarin vijf R letters in de vorm van een kruis die staan voor de voornamen van mijn vijf kinderen.

Owia kokroko symbool

owia kokroko symbool Dit symbool staat symbool de grootheid van de zon en is een symbool voor vitaliteit, vernieuwing, levengevende energie en de kracht van de zon. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Owuo Atwedee symbool

Owuo Atwedee symbool Het Owuo Atwedee symbool staat voor “de ladder van de dood” en vertegenwoordigt de sterfelijkheid van de mens omdat ieder wezen de dood ooit zal beklimmen. Het kan gebruikt worden om de hoogmoedige te vernederen of het treuren te troosten. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Pachamama symbool

Pachamama symbool De pachamama is een godin die in Midden-Amerika nog altijd wordt vereerd. Haar naam betekent Moeder Aarde en ze is een vruchtbaarheidsgodin die gezag uitoefent over het planten en oogsten. In sommige regio’s eren mensen haar door een beetje bier op de grond te gieten voordat ze de rest opdrinken. Pachamama wordt vereerd op de dag voor Aswoensdag in de christelijke kalender, mensen begraven dan etenswaren onder de grond en offeren kaarsen en wierook.

Padma sambhava symbool

Padma sambhava symbool Padma sambhava is een van de grondleggers van het Tibetaanse boeddhisme en zijn beeltenis wordt door veel Tibetanen gedragen als beschermende amulet. Voor sommige vrome Tibetanen is hij de tweede boeddha. Zijn naam betekent die geboren is uit een lotus en hij zou als jongen uit een lotus in de rivier de Indus opgedoken zijn. Hij was befaamd vanwege het verslaan van demonische machten, waardoor hij bij uitstek geschikt was als beschermende amulet.

Pei schijf symbool

Pei schijf symbool Dit symbool stamt uit China en is een gelukbrengende amulet. Het is een eenvoudig, rond, plat schijfje van jade met een gat in het midden. Dit is het Chinese symbool van de hemel, genaamd pei-schijf (soms ook bei-schijf genoemd) dat in moeilijke tijden beschermt. Wanneer men denkt dat er problemen op komst zijn, wrijft men met zijn vingers over het schijfje tot het gevaar geweken is. De traditie van de pei-schijf is eeuwenoud en is in China terug te voeren tot vijfduizend jaar geleden. In een graf daterend uit het vierde millennium v. Chr. werden niet minder dan 24 pei-schijven gevonden, die op her lichaam waren geplaatst als beschermer van de dode. De westerse mens mag die voorstelling van de hemel met een gat in het midden vreemd vinden de officiële uitleg luidt dat het gat in dit ronde beeld van ruimte het pad van transcendentie voorstelt. Met andere woorden, je kunt via het gat in het midden van de platte schijf in de hemel terechtkomen. Door strak naar de vorm van het schijfje te staren kun je je voorstellen dat je door dat gat oprijst naar de hemel. Ook werden deze schijfjes door de vroege Chinese keizers gebruikt maar tegenwoordig zijn ze deze verheven status kwijt. Maar juist door hun eenvoud blijven ze populair. De moderne schijfjes zijn voor weinig geld te koop, de oudere versies zijn echter vaak heel kostbaar.

Pentagram symbool

Pentagram symbool De pentagram is een in één lijn doorgetrokken vijfpuntige ster. Hij draagt ook namen als merrievoet (van nachtmerrie), druiden- of drudenvoet, in hetLatijn pentangulum, pentaculum Bij Pythagoras en zijn volgelingen was het pentagram een heilig symbool van de fysiek-psychische harmonie en werd op grond daarvan tot het teken van gezondheid. Het staat ook de vijf elementen licht, lucht, wind, vuur en water en het is een centraal zinrijk teken, dat door vele sekten is overgenomen. Vaak treft men het pentagram aan als bezweringsmiddel bij magische rituelen. Traditioneel wordt de met een punt naar boven wijzende vorm gerelateerd aan witte magie, de omgekeerd aan zwarte. In de laatste werd vaak een satanische bokkenkop ingetekend, in de eerste een mensengedaante. Ook de christelijke iconografie kent het pentagram, en wel als verwijzing naar de vijf kruiswonden. In Egyptisch graven wordt de sterrenhemel door vijfpuntige sterren aangeduid. Ook op rotstekeningen in het Alpengebied heeft de ‘drudenvoet’ stellig een onheil afwerende betekenis. Een ze belangrijke rol speelt het pentagram als vlammende ster’ in de symbolische wereld van de vrijmetselaars, voorzien van stralen of vlammenbundels en met een G in het midden. Deze ster herinnert ons aan de zon, die de aarde met haar stralen verlicht. Als demonen bannend teken komt het pentagram vaak voor op oude deurbalken en drempels.

Pictische knoop symbool

Pictische knoop symbool Dit symbool staat voor eeuwige verandering. De knoop van de uitverkorene belichaamt de negen werelden in de drie gebieden. Deze zijn in eeuwige eenheid met elkaar verbonden en brengen de eeuwige kracht van het universum tot uitdrukking.

Psilist symbool

Psilist symbool Soms bedenkt men een nieuw symbool of logo dat men samenstelt uit meerdere bestaande symbolen, vaak om de betekenissen te combineren. Het symbool van Ruigoord, bestaat uit: de letter psi uit het Griekse alfabet wat het symbool voor alle niet-exacte wetenschappen is, de lemniscaat als symbool van oneindigheid en van eeuwig leven en de wisselwerking van tegengestelde krachten en de kosmische glimlach een symbool voor innerlijke vrede. Stichting Ruigoord is een in 2000 opgerichte stichting, die de opstallen en gronden van Ruigoord huurt van de gemeente Amsterdam.

Pluto symbool

Pluto symbool Dit is het teken voor de planeet Pluto in de astrologie. Het staat voor: Oerkracht, macht en onmacht, transformatie en wedergeboorte. Pluto staat voor spritiuele veranderingen, ontwikkeling en politieke macht.

PX symbool

PX symbool Het monogram van Christus. Het monogram is samengesteld uit de Griekse letters X en P, die de eerste letters van Christus vormen. De ovale cirkel, het ei, is het symbool van geboorte en nieuw leven. Het symbool komt ook op grafstenen voor, dit staat beschreven op de spaciale pagina over grafsymbolen op deze site.

PXAO symbool

PXAO symbool Het monogram van Christus. Het monogram is samengesteld uit de Griekse letters X en P, die de eerste letters van Christus vormen. Een aanvulling is hier links en recht de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet, als symbool van het begin en het einde. Het symbool komt ook op grafstenen voor, dit staat beschreven op de spaciale pagina over grafsymbolen op deze site.

Radioactiviteit symbool

Radioactiviteit symbool Dit is een modern symbool dat waarschuwt voor gevaarlijke radioactiviteit. Het staat op deuren, vaten en ander containers voor radioactief afval. Meer symbolen voor gevaar kunt u vinden op de speciale pagina voor gevaar symbolen op deze site.

Recycling symbool

recycling symbool Dit is het universele recyclingsymbool (U + 2672 universeel recyclingsymbool of U + 267B zwart universeel recyclingsymbool in Unicode) en dit is een internationaal erkend symbool dat wordt gebruikt om recyclebare materialen aan te duiden. Het is samengesteld uit drie opeenvolgende pijlen die een oneindig enkelzijdig lus vormen.

Regenboogvlag symbool

Regenboogvlag symbool Dit symbool is in de geschiedenis door tal van groeperingen gebruikt. Tegenwoordig is het een symbool van de homobeweging. Homo’s gebruiken de regenboogkleuren voor het eerst in 1978. De regenboogvlag wordt inmiddels erkend door het International Congress of Flag Makers. Ooit is gesuggereerd om een zwarte band toe te voegen aan de onderkant van de regenboogvlag, ter herinnering aan alle homo’s die door de ziekte aids zijn gestorven.

Rijksappel symbool

Rijksappel symbool De rijksappel is een kruis op een bol als symbool van de triomf van Christus over de wereld. Het komt voor op afbeeldingen van Christus als verlosser van de Wereld. In de jaren voor het christendom hielden heidense heersers vaak een wereldbol in de hand om hun wereldlijke macht over de schepping weer te geven. Christelijke heersers voegden het kruis toe om de heerschappij van Christus over de wereld en de triomf van het christendom over de heidenen weer te geven.

Rijkspolitie symbool

Rijkspolitie embleem Het symbool (logo) van de rijkspolitie bestaat uit een achtpuntige ster met daarin een brandende bom. Dit logo is van oorsprong afkomstig van de Marechaussee.

Regiopolitie symbool

Regiopolitie embleem Het nieuwe symbool (logo) van de politie. Het bestaat uit een cirkel aan de onderkant met daarboven een wetboek en een ontploffende granaat. Onder in de cirkel vinden we weer de maretak terug. Helemaal onder in de cirkel staat de naam van de regio.

Ring symbool

ring symbool In veel culturen is de ring of de cirkel een symbool van perfectie, volledigheid, vrouwelijkheid of de cyclus van het leven. Het uitwisselen van ringen gaat terug tot de farao’s van Egypte, die de ring zagen als een symbool van eeuwigheid, liefde en geluk, zonder begin of zonder einde.

Roze driehoek symbool

Roze driehoek symbool De oorsprong van dit symbool ligt in het nazi-regime tijdens en voor Tweede Wereldoorlog. Homo’s die door de nazi’s waren gevangen en in concentratiekampen werden gestopt, kregen een roze driehoek op hun kleding. In de jaren zeventig werd de roze driehoek gebruikt door de homobeweging zelf. Van verafschuwd symbool werd het dus een soort geuzenteken. De grote populariteit van de roze driehoek kwam pas in de jaren tachtig, nadat de actiegroep Act-Up het als logo gebruikte.

Russisch kruis

Russisch kruis symbool Dit is het zogenaamde achtarmige kruis dat gebruikt wordt in de Russische orthodoxe kerk en oorspronkelijk uit Byzantium komt. Visueel gezien is dit kruis een aanvulling op het Latijnse kruis met bovenin een kleine balk met het opschrift “INRI” en onderaan een voetensteun. Daarnaast wordt de symboliek van dit kruis ook uitgelegd als: de verticale balk symboliseert de stamboom van de mensheid vanaf Adam tot aan het einde der tijden en de kleine horizontale balk symboliseert de onzichtbare wereld der engelen. De grote balk staat voor de zichtbare wereld en de mensheid. Jezus heeft alle zonden der mensheid op zich genomen en daardoor de hele schepping omarmd en verlost van de erfzonde. Vaak staat dit kruis op een driehoekig heuveltje waar soms een schedel in afgebeeld is wat voor Golgotha staat.

Sankfofa symbool

sankfofa symbool Dit is een symbool uit West Afrika en het oorspronkelijke symbool van Sankofa is een vogel die met zijn nek achterom een ei van zijn rug pakt met zijn snavel. Het symbool staat voor wijsheid, kennis en erfgoed. Het woord Sankofa is opgebouwd uit drie delen: San (keer terug), ko (ga) en fa (kijk, zoek en neem), kijk naar het verleden, neem daarvan mee wat je kan gebruiken, leer ervan en ga vervolgens de toekomst in. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Saturnus symbool

Saturnus symbool Dit is het teken voor de planeet Saturnus in de astrologie. Het staat voor: Vormgeven, afgrenzen, beperken, structureren en zelfdiscipline. Saturnus wordt zowel de planeet van het lot als de Heer van het Karma genoemd. Saturnus is ook de naamn van een Romeinse god.

Scarabee symbool

Scarabee symbool Een scarabee is een mestkever die leeft in mesthopen en daar zijn voedsel uit haalt en zijn eitjes legt. De oude Egyptenaren vereerden de scarabee als symbool van de opgaande zon (Negod) want net als de zon komt ook de mestkever uit de aarde tevoorschijn (als larf) waarna hij een gedaanteverwisseling ondergaat en zich zowel lopend over de aarde als vliegend door de lucht kan voortbewegen. De scarabee komt veel voor in Egyptische sieraden met een zonneschijf van edelsteen en goud tussen de voorste poten geklemd. Bovendien hebben de vleugels vaak de mooiste kleuren. Het is in deze tijd nog populair als gelukbrengend amulet in de vorm van hanger, oorbellen of broche. De scarabee werd door de oude Egyptenaren in verband gebracht met voortplanting, potentie, wijsheid, vernieuwing, wederopstanding en onsterfelijkheid.

Schootsvel symbool

Schootsvel symbool Een schootsvel, ook wel voorschoot, stootvel of boezelaar genoemd is een leren lap dat gebruikt werd ter bescherming van het lichaam en in het bijzonder de schoot. Het werd vaak gebruikt door smeden en steenhouwers ter bescherming van de schoot tijdens het werk en bij edelsmeden had het ook de functie om het kostbare vijlsel op te vangen. De naam schootsvel is dan ook afkomstig van het vel dat hierbij op schoot ligt. Het is een bijzonder kledingstuk in de vrijmetselarij, vanuit de steenhouwers en in deze vorm was het vaak gemaakt van lamsleer. Het is vaak rijkelijk gedecoreerd en als symbool staat het voor de bereidheid tot noeste arbeid in dienst van de meester en ook is het een teken van onschuld. Het komt naast de functionele vorm ook voor als puur decoratief symbool.

Shamrock symbool

Shamrock symbool Dit is een algemeen geluk symbool. Het is tevens het embleem van Ierland en word tijdens St. Patrick’s Day (17 Maart) door Ierse mensen over de hele wereld gedragen.

Sheela-na-gig symbool

sheela-na-gig symbool Sheela na Gigs zijn vrouwenfiguren die in steen gehouwen zijn. Het is een hurkende vrouw die haar geslachtsdelen uiteen trekt. Ze komen met name in Ierland, maar ook in Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Noorwegen voor. Men denkt dat de Sheela’s een overblijfsel van de oude religie zijn die door het Keltisch christendom over zijn overgenomen, het kan ook zijn dat de figuren zijn overgenomen van gelijksoortige Griekse beeldjes uit de oudheid. Het waren waarschijnlijk vruchtbaarheidsgodinnen en ook nog tegenwoordig raken vrouwen die zwanger willen worden de Sheela’s aan om hun wens in vervulling te laten gaan. Mogelijk bood een Sheela na gig ook bescherming tegen het kwaad en om te verhinderen dat de duivel binnenkwam, de legende gaat namelijk dat de duivel niet tegen het zien van de vagina van een vrouw kan. Lees meer over dit symbool op de deze pagina.

Shen symbool

Shen symbool De shen is de weergave van een dubbelgeslagen koord waarvan de uiteinden in een rechte lijn aan elkaar geknoopt zijn, zonder begin en einde. De shen is een symbool van oneindigheid en het staat ook voor bescherming. De shenring wordt vaak in verband gebracht met afbeeldingen van de god van de eeuwigheid Heh, Soms wordt de shen afgebeeld met een zon in het midden, als symbool voor het zonneaspect. In Egyptische schilderingen worden godheden in vogelvorm zoals Horus vaak afgebeeld met de shen in hun klauwen. Het woord is afgeleid van het Egyptische shenu dat omcirkelen betekent.

Shou symbool

Shou symbool Het Shou symbool is afkomstig uit de Taoïstische filosofie en al eeuwen oud. Het wordt op verschillende wijze afgebeeld en het teken wordt vaak in combinatie met andere symbolen afgebeeld in Aziatische kunst. Van oorsprong betekent het “met lange levensuur” en komt het voor als amulet, op kleding, op meubilair, op aardewerk en kunst en ook veel op huwelijksgeschenken voor. In het teken zij 4 armen rond het centrum te herkennen, deze staan voor adel, kracht, verantwoordelijkheid en bewustwording, het centrum staat voor wijsheid.

Shula symbool

Shula symbool Aum Shula staat voor de heilige lans van de Heer Murugan’s en zijn beschermende kracht. De punt is breed, lang en scherp en geeft aan dat scherpe onderscheiding en spirituele kennis breed, grondig en doordringend moet zijn.

Sfinx symbool

Sfinx symbool Het symbool van de sfinx staat voor een mythisch wezen die in verschillende culturen voorkomt en niet in iedere cultuur op dezelfde manier afgebeeld wordt. De Egyptische sfinx is half man (hoofd), half leeuw (lichaam) en is de Griekse sfinx half vrouw (hoofd) half adelaar (lichaam). De sfinx werd in het Oude Egypte onder andere gebruikt als wachter. De Griekse mythologische sfinx komt voor in de Oedipus mythe en deze sfinx had vleugels en was vrouwelijk. In India wordt de sfinx purushamriga genoemd (Sanskriet= mens-dier) en is de traditie van de sfinx nog in zwang.

Sistrum symbool

Sistrum symbool Het sistrum was een heilig muziekinstrument uit het oude Egypte. Het bestaat uit een frame met kleine schijfjes die ratelen als met het instrument wordt geschud. De contouren doen vaak denken aan de ankh wat een symbool voor het leven is. Op de handgreep wordt vaak het hoofd van de godin Hathor (zie elders op deze site) afgebeeld, hoewel het sistrum ook wordt geassocieerd met Bast, de godin van de dans en vreugde. Het instrument maakte een zacht, rinkelend geluid dat de goden en godinnen gunstig zou stemmen. Het werd met korte, ritmische bewegingen op en neer geschud om een extatische beweging op te wekken voor religieuze processies en ceremonies. Het gebruik van het sistrum lijkt ook een vruchtbaarheid betekenissen te hebben die samenhangen met de verering van Hathor.

Slang symbool

Slang symbool De slang is het dier waarvan de symboliek veel tegenstrijdigheden vertoont. In veel culturen wordt hij als symbool van de onderwereld en het dodenrijk opgevat, vermoedelijk omdat hij in het verborgene leeft en in holletjes wegkruipt. Maar ook staat het soms voor het symbool van het eeuwige leven omdat het dier zich door vervelling schijnbaar lijkt te verjongen. Dood en leven zijn in dit dier op zo’n unieke wijze symbolisch verenigd, dat er nauwelijks culturen bestaan waar de slang niet als symbool voorkomt. Ook is de slang het internationale symbool voor de geneeskunst. Het betreft hier dan het aesculaap symbool (slang die zich om een staf kronkelt). Dit symbool staat vaak op de auto van een arts of op de ruit van een apotheek. Het easculaap symbool is afkomstig uit de oude Griekse cultuur waar de god van de geneeskunst Asklepios met een slangestaf afgebeeld werd. De slang die in zijn eigen staart bijt (ouroboros) stamt uit het oude Griekenland en Egypte. Dit symbool is een combinatie van de circel en de slang en het is de evenknie van de feniks.

Sleutel als symbool

Sleutel symbool De sleutel is een voorwerp om iets mee af te sluiten, en heeft als symbolisch teken de macht van de drager van de sleutel. Ook staat het symbool van de sleutel voor binden en ontbinden. In Rooms-katholieke kerk wordt aan de apostel Petrus de sleutelmacht toegeschreven, met verwijzing naar het evangelie van Matheus, 16:19. Petrus wordt in de volksmond dan ook wel de portier van de hemel genoemd. In vrijmetselaarsriten komt de sleutel ook voor en soms komt de sleutel ook voor als T vorm in de vorm van een Taukruis. Het overhandigen van de sleutels van een belegerde stad drukte symbolisch de capitulatie uit, en ook nu nog worden de stadssleutels wel symbolisch aan hoge gasten overhandigd of tijdens het carnaval aan prins carnaval overgedragen. In ruimere betekenis is de sleutel ook een instrument om door te dringen, zoals de sleutel tot het succes of tot iemands hart. In vroegere tijden droeg de moeder van de bruidegom de sleutelbos van het huis over aan de bruid als teken van overdracht van het beheer van de boedel. Men zegt dat de hemel twee sloten heeft en daarom bestaat het wapen van Vaticaanstad ook uit twee sleutels, in goud en zilver weergegeven. De gouden sleutel staat voor het binden en de zilveren sleutel voor het ontbinden.

Sleutels als symbool

Sleutels symbool Het symbool van de sleutel staat hierboven beschreven, een speciale versie van het symbool van de sleutel is de twee gekruiste sleutels. Dit symbool komt ook wel op schilden en wapens voor. De twee sleutels symboliseren de administratieve macht van het Vaticaan en de macht van de paus. De sleutels werden doorgegeven door Petrus, de eerste paus, die de sleutels tot het hemelrijk had gekregen. Ze symboliseren ook de onfeilbaarheid van de paus en de macht om te binden en te bevrijden.

Speelkaarten symbolen

Speelkaarten symbolen Schoppen, harten, klavers en ruiten zijn algemeen bekend van het kaartspel. Over de herkomst van het kaartspel wordt veel gespeculeerd, maar niets is echt zeker. Sommigen wijzen naar China, anderen naar Perzië en India. Uit een verbodsbepalingen uit 1377 kunnen we afleiden dat het spel in Europa ook populair werd. De 56 Italiaanse kaarten hadden 4 symbolen: Koning, Koningin, Ridder en Boer maar toen het spel Spanje bereikte werd de koningin vervangen door een ridder te paard. De Duitsers wilden ook geen koningin en zij kozen voor: könig, obermann en untermann en veranderden de Duitse kaartmakers de symbolen in: bellen, harten, bladeren en eikels. De Fransen veranderden ook het een en ander: De koningin kwam terug, net als de Duitse harten en ‘schoppen’. Ook zetten de Fransen het klaverblad in de plaats van eikel en stelden ruiten in de plaats van de Duitse bellen. Over de betekenis van de symbolen zijn de geleerden het beslist niet eens. Men veronderstelt dat met de 4 symbolen 4 maatschappelijke klassen werden bedoeld: Voor de Italianen waren dat: de kerk, het leger, de kooplieden en de boerenstand. Voor de Duitsers de adel, de kerk, de stadsburgers en de boeren. De Franse kaarten hebben de volgende associaties: de schoppen: de aristocratie met het wapen van de hellebaardier, de harten als symbool van de kerk, de ruiten als een teken van welvaart (de stadsburgers) en de klavers verwijzen naar de boerenstand.

Spin symbool

Spin symbool In Engeland wordt een kleine spin die in huis komt vaak een moneyspinner of een geldmaker genoemd brengt het ongeluk als men zo’n spin zou doden. Een spin amulet heeft dezelfde betekenis en zulke amuletten, gemaakt van goud of zilver, waren vrij bekend in het oude Rome, waar ze werden gedragen om succes in de handel af te dwingen. In delen van de Verenigde Staten gelooft men dat het ongeluk brengt als een spin wordt gedood en dat men last zal hebben van slecht weer. In veel landen gelooft men dat als men de kamer deelt met een grote huisspin, dit welstand en geluk zal brengen. Voor meer informatie over dieren als symbool kunt u kijken op de speciale pagina voor dierensymbolen op deze site.

Spiraal symbool

Spiraal symbool De spiraal is een teken van de reis van het innerlijke leven en de ziel naar buiten. Het staat ook voor groei, expansie en kosmische energie afhankelijk van de cultuur waarin het gebruikt werd. Door de Kelten werd het als symbool van de zon gebruikt.

Swastika symbool

Swastika symbool Het swastika symbool (Crux Dissimulata) een oud symbool dat de vier windstreken en de daarbij behorende geesten aangaf. Het is ook een vuur en zon symbool dat in eerste instantie uit Azie afkomstig is maar later ook door de Germanen gebruikt werd. Dit teken is in de tweede wereldoorlog de bron van het hakenkruis geweest. Zo werd een oorspronkelijk positief symbool later een negatief symbool. Voor informatie over negatieve symbolen kun u kijken op de speciale pagina voor duistere symbolen op deze site.

Tafkap symbool

tafkap symbool Dit symbool staat voor “The Artist Formerly Known as Prince”. Toen de bekende artiest Prince in 1993 niet langer de naam Prince mocht gebruiken omdat zijn platenmaatschappij de rechten op de ‘artiestennaam Prince’ had, koos hij voor een onuitspreekbaar symbool als naam. Hij weigerde daarna de naam Prince te gebruiken zolang de rechten op ‘de artiestennaam’ en zijn muziek bij zijn vroegere platenmaatschappij Warner Brothers bleven. Als vervanging voor het onuitspreekbare symbool noemde men hem in deze periode dikwijls The Artist Formerly Known as Prince (de artiest voorheen bekend als Prince). Het fantasie symbool bevat mannelijke en vrouwelijke tekens samen met het alchemiesymbool voor saponiet.

Tamfo bebre symbool

Adinkra tamfo bebre symbool Het Tamfo bebre symbool betekent letterlijk “de vijand zal stoven in zijn eigen sap”. Het is een symbool voor Symbool van jaloezie en afgunst. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Tand in hanger symbool

Tand symbool Een scherpe tand of klauw van een dier is een waardevol amulet, omdat het de kracht van de vorige eigenaar zou bezitten. Ook geeft het de drager extra lichamelijke kracht en is het een symbool voor kracht en moed. De tand of klauw van een dier is nog steeds een vaak gebruikt amulet. Zie voor meer amulet en talisman symbolen de speciale amulet en talisman symbolen pagina op deze site.

Tau symbool

Tau symbool Het Tau symbool heeft de vorm van de hoofdletter T en is een oud symbool uit Egypte. Het staat voor wijsheid, macht, leven,herstel en vruchtbaarheid. Het werd vaak ter bescherming gedragen en het zou vooral helpen tegen huidaandoeningen en verwondingen. Tegenwoordig is een symbool van mensen die zichzelf zien als volgelingen van de heilige Franciscus van Assisi. De Tau wordt ook gezien als het kruis van Christus. Franciscus ondertekende zijn geschriften met een Tau.

Tefellin symbool

Tefellin symbool Tefillin zijn leren doosjes die op de armen en het voorhoofd warden gebonden en die teksten uit de thora bevatten. Voor doordeweekse ochtenddiensten wordt een doosje aan de arm vastgebonden, met de teksten bij de biceps en de leren banden om de arm tot aan de hand. Een ander doosje wordt op het voorhoofd geplaatst, zodat de banden over de schouders omlaag hangen. Tijdens dit proces worden passende gebeden en zegeningen opgezegd. De teksten moeten met de hand geschreven zijn.

Tegen zinloos geweld symbool

Tegen zinloos geweld symbool Dit lieveheersbeestje is het symbool geworden van de Nederlandse Stichting Tegen Zinloos Geweld.

Tetragram(maton) symbool

tetragrammaton symbool Het tetragram(maton) symbool staat (boven oude, onder nieuwe schrijfwijze) voor JHWH, de heilige naam voor God in Joodse teksten. Omdat in het oude Hebreeuws alleen de medeklinkers geschreven werden wordt de naam van God weergegeven door de vier klinkers J, H,W en H. Een mogelijke betekenis zou afgeleid kunnen zijn van het Hebreeuwse werkwoord ‘zijn’ om het zonder begin en einde zijn van God te benadrukken. Aan Mozes maakt God zich bekend als JHWH, “ik zal er (altijd) zijn voor u”. In de Statenvertaling van de Bijbel is JHWH vervangen door ‘(de)HEER’.

Tiki of foetus symbool

Tiki symbool Het Tiki of foetus symbool is van Polynesische oorsprong en is zeer populair bij de Maori’s uit Nieuw~Zeeland. Het lijkt op een menselijke foetus in de houding waarin het in de baarmoeder zit. Volgens de overlevering zou de eerste tiki door de vader van de godin van de baring Hineteiwaiwa voor zijn dochter gemaakt. Het is een enorm karwij om een tiki te maken, in elk amulet zit zeker honderden uren handarbeid omdat het nefriet, dat ervoor gebruikt is heel hard is. Oude tiki’s zijn tegenwoordig heel zeldzaam, moderne tiki’s zijn vaak gesneden uit groensteen. Ook zijn er imitaties van groen plastic, maar deze zijn amper serieus te nemen als amulet.

Trishula symbool

Trishula symbool Aum Trishula staat voor Shiva’s drietand en is de koninklijke scepter van Shiva Dharma. De drie tanden staan voor verlangen, actie en wijsheid.

Triskele symbool

Triskele symbool De triskele of triskelion is een oud Keltisch symbool dat staat voor de drie cirkels van het leven of de drie objecten (Land, Zee en Lucht). Elk deel gaat van buiten naar binnen waar ze bij de oorsprong samenkomen.

Triquetras symbool

Triquetras symbool Dit symbool heet een triquetras wat Latijns is voor driehoekig. Dit symbool staat voor de heilige drie-eenheid in het Christendom. Aangezien het symbool voor de Christen een vis is kan dit symbool ook gezien worden als 3 kruislings geplaatste vissen.

Tumi symbool

Tumi symbool Een van de symbolen die verkocht worden in de Wereldwinkel is het Tumi symbool. Het Tumi symbool gaat terug tot de Inca-tijd. Het is een afbeelding van de vorst Maymlap, de beschermheer van geneeskunst en gezondheid. Het Tumi symbool bevat krachten die volgens de legende worden overgebracht op de drager.

Tyet symbool

Tyet symbool Het Tyet symbool dat ook wel de lsisknoop, de gordel van Isis of het bloed van Isis wordt genoemd is het oude Egyptische symbool voor de godin Isis. Het lijkt wel een beetje op het ankh symbool maar bij dit symbool hangen de armen omlaag. De lus bovenin verwijst naar het eeuwige leven en de onuitputtelijke levenskracht van de godin Isis. Het Tyet symbool van rode halfedelsteen of glas noemt men ook wel het bloed van Isis en het staat symbool voor het menstruatiebloed dat uit de schoot van Isis vloeide en wat de drager van de amulet magische krachten en bescherming gaf. De Isisknoop heeft ook te maken met de spirituele reis die men moet maken om de onsterfelijkheid te bereiken en de knopen die hem of haar aan het gewone leven binden moet ontrafelen om vrij te zijn en het eeuwige leven te kunnen ervaren.

De uil als symbool

Uil als symbool In diverse Middellandse zeegebieden ziet men een kleine uil als hanger met hele grote ogen, het zou kunnen zijn dat deze ogen het Boze Oog moet trotseren. Op andere plaatsen is de betekenis van de uil niet zo positief, in veel culturen zoals in het oude Rome, werd deze vogel beschouwd als een demon van de nacht. Doordat hij overdag niet was te zien, werd hij dan ook in verband gebracht met hekserij en de duivel. De kenmerken van de uil geven hem een intelligente uitdrukking en maken van hem een ideaal symbool voor wijsheid, maar hij kan ook vliegen zonder geluid te maken, heeft een spookachtig klinkende roep en is een nachtdier dus alle eigenschappen om hem ook een symbool van hekserij te maken.

Unalome symbool

Unalome symbool De unalome is een oosters (sommige bronnen geven aan een boeddhistisch) symbool die een spiraal en / of een zigzaglijn voorstelt die eindigt in een rechte lijn, soms met een of drie punten daarboven. Het staat voor het kronkelige levenspad dat elk mens aflegt tijdens zijn of haar leven. Uiteindelijk gaat de zigzaglijn over een een rechte lijn die aangeeft dat men uiteindelijk de verlichting, wijsheid, rust en stabiliteit vindt. Dit symbool is populair in tatoeages, vaak in combinatie met een lotusbloem. De drie puntjes staan voor levenswijsheid, inzicht en verlichting, soms staat er ook één enkele stip aan het einde van de tatoeage, dan is de betekenis van de stip het einde van het leven, het moment dat we vervagen.

Uranus symbool

Uranus symbool Dit is het symbool voor de planeet Uranus, de zevende planeet vanaf de zon. Het heeft de op twee na grootste doorsnede en de vierde grootste massa ons zonnestelsel. Uranus is qua samenstelling vergelijkbaar met Neptunus, en beide hebben een andere chemische samenstelling dan de grotere gasreuzen Jupiter en Saturnus. Net als de andere gasreuzen heeft Uranus een ringsysteem, een magnetosfeer en talloze manen. In astrologie is de planeet Uranus de heersende planeet van Waterman. Omdat Uranus cyaan gekleurd is en Uranus wordt geassocieerd met elektriciteit, wordt de kleur elektrisch blauw, een kleur die lijkt op cyaan, geassocieerd met het teken Waterman. In de astrologie staat het symbool voor: Vrijheid, individualiteit, onafhankelijkheid en gelijkheid.

Uraeuscobra symbool

Uraeuscobra symbool De Uraeuscobra (Uraeussymbool of afgekort uraeus van het Griekse oura?os wat staat voor ‘op zijn staart’ is de gestileerde, rechtopstaande vorm van een Egyptische cobra dat gebruikt werd als een symbool van soevereiniteit, royalty, godheid en goddelijk gezag in het oude Egypte. Het is te vinden op het hoofd van veel Egyptische godheden en farao’s. De Uraeus is een symbool voor de godin Wadjet, die een van de vroegste Egyptische goden was en vaak werd afgebeeld als een cobra. De gouden Uraeus of koninklijke cobra werd bevestigd aan de voorkant van de koninklijke hoofdtooi of de kroon van de koning.

Het V symbool

v teken Het V gebaar is een gebaar met een dubbele betekenis, in Engeland is dit (afhankelijk van de stand van de hand) een sterk beledigend gebaar in de rest van de wereld is het alleen een vriendelijk gebaar dat Victory of zege betekent. In Engeland en Ierland is het V-teken (met de rug van de hand naar de ander toe) de grofste belediging die er bestaat, het dragen van dit teken als beschermende amulet is dan ook een permanente bedreiging aan het adres van elke denkbare tegenstander. Een van de vele verklaringen voor deze betekenis stamt uit de 15e eeuw. De Engelsen waren als gewoonlijk weer eens in oorlog met de Fransen. De Fransen hakten de boogvingers (de eerste en tweede vinger van de rechterhand) van alle gevangen Engelse soldaten af waardoor ze nooit meer een boog konden afschieten. De Engelsen staken toen als belediging deze twee vingers in de lucht met de boodschap wij hebben ze nog. Zo groeide dit gebaar tot een sterk beledigend signaal. Maar bij navraag bij Engelse jongeren kennen velen deze betekenis niet maar zien ze het als een vergrote fallus, een dubbele penis, ingebrachte vingers en gespreide vrouwelijke benen. Buiten Engeland betekent het teken bijna altijd Victory of overwinning maar daarbij heeft men de handplam altijd van zich afgewend. Deze positieve betekenis werd op 14 januari 1941 uitgevonden door een Belgische advocaat genaamd Victor de La Velaye als een symbool voor het ondergronds verzet om de Nazi’s te treiteren. Zijn idee werd overgenomen door de BBC en door Winston Churchill die er het handgebaar van maakte. De V-for-victory campagne werd in heel Europa populair, tot grote ergernis van de nazi’s. Zie voor meer informatie over vinger en hand symbolen de speciale pagina voor vinger- en handsymbolen op deze site.

Vadertje tijd symbool

vadertje tijd symbool Vadertje tijd wordt meestal afgebeeld als een oude bebaarde man met een zeis of zandloper of klok als symbool voor het verstrijken van de tijd. Soms vormt hij samen met moeder natuur een echtpaar. Vadertje tijd is een modernere versie van het Griekse Chronos of de Romeinse god Satumus (zie Zeis). Ook komt dit symbool voor op graven en grafstene, zie hiervoor de speciale pagina voor grafsymbolen op deze site. Soms lees ik dat Chronos afkomstig zou zijn van de Griekse god Kronos, dit is echter een veelvoorkomend misverstand.

Varuna symbool

varuna symbool Varuna is een god van de lucht, regen en de hemelse oceaan, maar ook de god van de wet en de onderwereld. De naam Varuna betekent letterlijk ‘hij die omhult’. Hij ziet toe op contracten en straft stervelingen die hun woord breken door ze te vangen met zijn strop van slangenhuid. Varuna heeft een lichte huid, wordt vaak afgebeeld op een makara of zeemonster en draagt een gouden wapenuitrusting. Tijdens de voor-vedische tijd was Varuna de alwetende en omnipotente oppergod en de bewaarder van de wetten en de orde. Hij heerste over de nacht en de doden en kon aan stervelingen onsterfelijkheid schenken.

Veer symbool

veer symbool De veer heeft als symbolische karakteristiek zijn lichtheid, die volgens oude voorstelling de vogels als vanzelf doet opstijgen (een verenkleed geeft in veel sagen het vermogen te vliegen). De veer stond vooral in het oude Egypte (struisvogel) als symbool van Maät, de godin van de rechtvaardigheid en de scheppende wereldorde. Maät draagt een enkele struisvogelveer op het hoofd, deze wordt bij het dodengericht afgewogen tegen het hart van de gestorvene. De dode kan slechts tot Osiris heengaan als zijn hart door zijn schuld niet zwaarder is geworden dan de veer van Maät. In de hoofdtooi van de Noord-Amerikaans indianen had elke veer oorspronkelijk zijn eigen symbolische betekenis, als herinnering aan krijgsdaden van de drager ervan. De zegswijze “met andermans veren pronken” gaat terug op een dierenfabel uit de Oudheid, waarin een raaf zich met pauwenveren opdoft. “Iemand een veer op de muts (of kont) steken” betekent dat men hem een compliment maakt. In het sprookje over vrouw Holle symboliseren de uit het beddengoed geschudde veren de sneeuwvlokken die uit de hemel vallen.

Venus (of Vrouw) symbool

vrouw symbool Dit is het teken voor de planeet Venus in de astrologie. Het staat voor: Venus Liefde en schoonheid, harmonie, aanpassen, charme, artistiek. Het symbool voor Venus is het traditionele teken voor de vrouw, de levenscirkel boven een kruis van de geest. Venus was de Romeinse godin van de liefde en schoonheid. Volgens de Griekse mythe werd ze aan de kust van Cyprus uit het schuim van de zee geboren (Aphrodite is van “aphros”, schuim, afgeleid) en haar bijnaam luidde Anadyomene, ‘(uit de zee) oprijzende’. Het metaal koper (metaal uit Cyprus) was aan haar gewijd. In het oude Rome vertegenwoordigde Venus de bekoorlijkheid en de zinnelijke liefde. Ze was godin van de vruchtbaarheid, de liefde en de lente, april is traditioneel de Venus maand. In de bekende boeken van John Gray over mannen en vrouwen, komen mannen ook van de planeet Mars en komen vrouwen van de planeet Venus.

Vidya symbool

Vidya symbool Aum Vidya is “kennis, leren en wetenschap”. Het is het juiste begrip, dat verkregen wordt door studie en meditatie. Het is het licht dat ons langs het juiste pad leidt en de duisternis van onwetendheid verdrijft. Vidya is ook een bekende Hindoestaanse meisjesnaam, die ook staat voor kennis, wijsheid.

Vis of Ichtusteken

vis symbool De oorsprong van het teken komt uit de tijd dat de eerste christenen vervolgd werden. Ze gebruikten dit teken om te zien of een ander ook christen was. ICHTHUS betekent letterlijk ‘vis’. De I staat voor Jezus, de CH voor Christus, de T voor THeou, de U voor Uios, de S voor Soter. Dit is een ruwe vertaling voor Jezus Christus Gods Zoon Verlosser. Tegenwoordig zie je het symbool vaak op de achterkant van een auto ten teken dat de eigenaar een Christen is. Als tegenbeweging voor dit visje symbool is er ook een visje met daarin de naam Darwin of een visje met pootjes als teken van het geloof in de evolutie. Lees hier meer over op de speciale pagina over het visje symbool op deze site.

Vlammende ster symbool

Vlammende ster vrijmetselaars symbool Dit vlammende ster symbool is ook een symbool van de vrijmetselaars. De vijf punten symboliseren de stralen van de zon en het midden staat een G geschreven die staat voor God, Gnossis en Geometrie. Aangezien de vrijmetselarij geen leer verkondigt, is er geen dogmatische betekenis gekoppeld aan de Vlammende Ster, aan de hand van onder meer teksten die tijdens de rituelen uitgesproken worden, moet de vrijmetselaar zelf de betekenis ontdekken.

Vlieg symbool

Vlieg symbool Alle soorten vliegen hebben een negatieve symbolische betekenis. Ook stelde men zich vaak een demonische macht voor, die in door onuitroeibare vliegen belichaamd werd. Uitgesneden vliegen zouden in de Oudheid bescherming bieden tegen het boze oog. De Griekse naam ervan betekende symbolisch een parasiet en de zegswijze ‘van een mug een olifant maken’ komt bij Lucianus (120-180 n.C.) voor met een vlieg in plaats van een mug. Vliegen zijn voornamelijk het symbool van duivelse figuren en van demonen zwermen. Ook in de bijbel komen vlieg vaak voor als onheilbrengers. Voor meer informatie over dieren als symbolen kunt u kijken op de speciale pagina voor diersymbolen op deze site.

Vrede symbool

Vrede symbool Het vrede symbool (Nero’s kruis) is een gebroken kruis dat ondersteboven hangt. Oorspronkelijk komt voor bij de oude Romeinen en het was het een symbool voor de uitroeiing en vernietiging van de Christenen. In de jaren 60 is het symbool gebruikt door tegenstanders van de atoomwapens, maar tegenwoordig is het een teken van hoop en wereldvrede.

Vredesduif symbool

Vredesduif symbool Deze witte vredesduif staat symbool voor vrede en vindt haar oorsprong in het christelijke geloof. In het oude testament wordt gesproken over de zondvloed en tijdens de zondvloed stuurt Noach vanaf de ark een witte duif er op uit in de hoop dat de duif land zal vinden. Deze duif keert terug met een tak in zijn snavel, wat het teken was dat er ergens land was. Hoogst waarschijnlijk is dit eerste gebruik van de witte duif als symbool voor vrede. Voor meer informatie over dieren als symbolen kunt u kijken op de speciale pagina voor diersymbolen op deze site.

Vriendschap steen

Vriendschap steen Dit is een van de leuke symbolen om vriendschap weer te geven. Het heeft geen historische achtergrond maar is leuk als presentje voor een vriend of vriendin. Door het geven en bij u dragen van de steen versterkt u de vriendschap. De engel op de steen is het symbool van de helpende hand in tijden van nood.

Vrijmetselarij symbool

vrijmetselarij symbool Dit algemeen bekendste symbool van de vrijmetselarij is ontstaan in de 18de eeuw vanuit de behoefte aan herkenning van de leden van dit broederschap. De passer staat voor het spirituele en de winkelhaak staat voor het materiële. De betekenis van de “G” is niet helemaal duidelijk, het zou voor God kunnen staan maar ook of voor de Geometrie of de Griekse letter gamma. Er zijn diverse spirituele betekenissen van de passer en winkelhaak het is een symbool dat door de vrijmetselaar op eigen wijze geïnterpreteerd mag worden omdat de vrijmetselarij zegt geen dogma’s te kennen. Lees meer over: Vrijmetselarij op wikipeadia.

Vrouwe Justitia symbool

justitie symbool Vrouwe Justitia is het symbool van de gerechtigheid. Ze wordt van oudsher afgebeeld als een vrouw met in een hand de weegschaal en het zwaard in de andere hand. Ook kan het symbool uit alleen het zwaard en de weegschaal bestaan. De weegschaal staat voor een objectief oordeel (afwegen van belangen) en het zwaard is het symbool van de macht. Vrouwe Justitia wordt vaak geblinddoekt afgebeeld, wat aan moet geven dat het recht in volle onafhankelijkheid moet worden gedaan, zonder aanzien des persoons. Dit symbool is vaak te vinden op gebouwen van Justitie.

Vuur symbool

vuur symbool Dit vuur symbool stamt uit de alchemie en het staat voor het element vuur. Het vuur staat ook symbool voor het schijnbaar levende element, dat verteert, verwarmt en verlicht, maar ook treurnis en dood kan brengen. Vaak komt het voor als een heilig symbool van huis en haard zoals bij de Vestaalse maagden in het oude Rome, die een eeuwig vuur onderhielden. Het ontsteken van het nieuwe vuur op nieuwjaar was een gewijde handeling in oud Mexico. Maar er is ook het negatieve effect van het hellevuur, van de verzengende brand en van de verwoestende hemelse bliksem en aardse vuur in de vorm van vulkanische uitbarsting. Veel mythen beschrijven ook dat het vuur oorspronkelijk eigendom van de goden was en dat het pas na roof in het bezit van de mensheid kwam. Het vuur staat ook symbool voor de reinigende vlam die het kwaad vernietigt en ook heksen en demonen in rook kan doen opgaan, en het vagevuur van de katholieke geloofsleer die de smetten van de zonde uitwist.

Walkure symbool

walkure symbool Walkuren (ook wel Valkyrja) zijn in de Germaanse mythologie gepersonifieerde symbolen van de eervolle krijgersdood. Door de god Odin werden bij aardse veldslagen dappere strijders uitgekozen, die de dood niet vreesden, als bondgenoten in de laatste strijd (Ragnarök). De walkuren zijn jonkvrouwen en dienaressen, die op snelle paarden over de wolken joegen, en de strijders naar het Walhalla voerden. In het Walhalla, een hemels verblijf voor gesneuvelde helden, oefenen de gevallenen zich dagelijks in de strijd en houden ‘s avonds ongedeerd hun drinkgelag. Namen van walkuren in de Edda (verzameling literaire en mythologische werken uit het middeleeuwse IJsland) zijn o.a. Skuld (die de dood brengt), Brunhilde (roepster), Gondul (wolvin), Hrist (storm), Mist en Thrud (kracht).

Water symbool

water symbool Dit water symbool stamt uit de alchemie en het staat voor het element water. Ook Heksen gebruiken dit symbool. In de algemie is water (koud en vochtig) Aristoteles bestempelde water als koud en nat. Bovendien wordt het geassocieerd met intuïtie en de kleur blauw, en wordt het vaak gekoppeld aan het alchemiesymbool van kwik aangezien beide worden gezien als vrouwelijke symbolen. De Griekse filosoof Thales geloofde dat water de eerste substantie was die ter wereld werd gecreëerd. Het water symbool is een naar beneden gerichte driehoek, en als contrast met vuur is water ook het omgekeerde vuursymbool. Door de form zou het een houder voor water kunnen zijn, zoals een kop of beker. Plato associeerde het water alchemie symbool met de kwaliteiten nat en koud. Lees meer over alchemie symbolen op de pagina over alchemie symbolen en hun betekenis.

Wawa aba symbool

Adinkra wawa aba symbool Het Wawa aba symbool staat voor “zaad van de Wawa boom” en de betekenis is taaiheid en doorzettingsvermogen en volharden door ontbering omdat het zaad van de wawa-boom extreem hard is. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Weegschaal symbool

weegschaal symbool astrologie Dit symbool voor Weegschaal is afkomstig uit de Astrologie, de Weegschaal en is onderdeel van de dierenriem. Alle symbolen van de dierenriem zijn ontstaan door verschillende sterrenbeelden. Er bestaan verschillende symbolen voor Weegschaal,dit symbool voor weegschaal stamt uit de Griekse oudheid waar het vermoedelijk in de mythologie is ontstaan en het teken wordt veelal uitgelegd als een ondergaande zon. De Weegschaal staat in de Astrologie onder andere voor vriendelijk, besluiteloos, sociaal en charmant. Kijk voor meer astrologische symbolen op de speciale astrologie symbolen pagina op deze site.

Wensbeen symbool

wensbeen symbool Het wensbeem of vorkbeen is het U vormige sleutelbeen van een kip of kalkoen. Het ritueel is het botje 3 dagen te laten drogen. Dan dienen twee personen de uiteinden vast te houden en het wens- of vorkbeentje stuk te trekken. Het uit elkeer trekken moet op een speciale manier gebeuren, beide uitenden moeten met de pink worden omklemd. Wie het grootste deel in de hand heeft mag een wens doen. De wens komt alleen uit als men deze niet uitspreekt. Tegenwoordig houd men zich niet meer aan het oude ritueel en wordt het wensbeentje meestal onmiddelijk uit elkaar getrokken wanneer het uit de kip of kalkoen komt. Ook word dit symbool wel als algemene geluksbrenger aan de muur gehangen. In Noord-Engeland had het nog een andere betekenis, een ongetrouwde vrouw moest het wens- of vorkbeen heel bemachtigen, het niet breken en mee naar huis nemen. Ze moest het boven de voordeur van de woning hangen en de eerste mand die op nieuwjaarsdag de woning betrad zou dan haar echtgenoot worden.

Winkelhaak symbool

Winkelhaak symbool Een winkelhaak of schrijfhaak is een handgereedschap dat ook bekend is als blokhaak of winkelhaak. Een winkelhaak bestaat uit een blok en een dunner blad dat vaak twee keer de lengte van het blok is die in een vaste hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar (haaks) staan. Met een schrijfhaak kan een haakse hoek worden afgetekend, of een bestaande hoek op haaksheid gecontroleerd worden en is het een symbool van de haaksheid en de rechtvaardigheid, in de rechte verhouding tot de medemens. Een bekende uitdrukking is “Controleren of iets wel in de haak is”. Ook is de winkelhaak het attribuut van de apostel Thomas die de schutspatroon van de architecten, aannemers, bouw- en timmerlieden in het algemeen is.

Wyvern symbool

wyvern symbool Een wyvern is een legendarische tweepotige, gevleugelde draak met een slangen staart, die veel voorkomt in de middeleeuwse Europese heraldiek. De wyvern is het symbool van kracht, heldhaftigheid, bescherming en visie, met name in hun rol van bewakers van clanleden en schatten. Ze staan ook voor macht en volharding, de wyvern werd in Engeland soms geassocieerd met de heersers van Wessex.

Xantippe symbool

Xantippe symbool Dit symbool stelt Xantippe voor, de vrouw van de filosoof Socrates (470 voor Christus) die door de leerlingen van Socrates vaak afgeschilderd werd als een lastige en humeurige vrouw. Dit beeld is later enigszins bijgesteld omdat de levenswijze van een filosoof in die tijd de huisvrede toch enigszins op de proef stelde. Desondanks is Xantippe de geschiedenis ingegaan als het symbool voor een ongenietbare helleveeg waardoor ook heden ten dage kijfzieke vrouwen als Xantippes aangeduid worden.

Xi symbool

Xi symbool Deze combinatie van symbolen staat voor de xi of ksi. Dit is de veertiende letter van het Griekse alfabet is en tevens het Griekse cijfer voor 60. De xi wordt uitgesproken als ks. De tekens xi zijn in hoofdletters (XI) echter ook het getal 11 in de vorm van Romeinse cijfers.

Xochipilli

Xochipilli god symbool Xochipilli (wat ‘Prins van bloemen’ betekent) was in de Azteekse mythologie de god die geassocieerd werd met plezier, bloemen, seksualiteit en de kunst van poëzie, schilderen, schrijven en zingen. Als een van de vruchtbaarheidsgoden was hij een godheid die verband hield met de teelt van maïs. De Azteken zagen hem als een god van luchtige kattenkwaad en grappen waardoor hij nogal populair en geliefd was..

Xomsa of Khamsa symbool

Xomsa of Khamsa symbool Dit symbool staat voor het getal 5 voor de Arabieren. Het is de hand van Fatima de jongste dochter van de profeet. Het is een symbool dat staat voor geluk maar ook voor steun en de deugden geduld en trouw. Het symbool komt ook bij de Hindoes (humsa hand) en bij de Joden (hamesh hand) voor.

Yama symbool

Yama symbool Yama is de heer van de dood en is een oude god uit de Vedische mythologie. Hij zou de eerste mens zijn geweest die na zijn dood zijn weg naar het hemelrijk vond. Vanwege die prestatie werd hij de god van de dood. Hij wordt afgebeeld met een groene of rode huid, rode kleding en op een waterbuffel. Hij houdt in zijn linkerhand een touw met een lus om de ziel uit het lijk te trekken. Hij is de zoon van de zonnegod Surya en de tweelingbroer van de godin Yami.

Yin en Yang symbool

Yin Yang symbool Het Yin en Yang symbool komt oorspronkelijk uit China en de oorsprong van dit symbool komt van TAO (ongeveer 3000 jaar voor Christus), wat “weg” betekent, maar ook het “al” of de “oerwet”. Het zijn twee tegenpolen die je in alles kunt terugvinden, licht, donker, koud, warm, hoog, laag, goed, slecht. Het Yin en Yang symbool is dus eigenlijk de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit waarbij Yin o.a. het vrouwelijke deel en het koude en het donkere is en Yang is het mannelijke, het warme en het lichte deel is. Het zijn geen pure tegenstellingen omdat de een niet zonder de ander kan bestaan, vandaar de stip van de tegenovergestelde kleur in beide helften. Sommige mensen interpreteren het symbool als een symbool voor dualiteit, ik zie het als een symbool dat zowel dualiteit als non-dualiteit aangeeft. Het symbool staat voor de tegenpolen, maar geeft ook aan dat alles onderdeel is van één groot geheel en dat de een zonder de ander niet zou bestaan. Ieder mens heeft dus een deel Yin en een deel Yang en die verdeling is niet precies de helft, iedereen heeft een eigen unieke eigen verhouding van yin en yang. Daarnaast zijn deze twee delen niet altijd in dezelfde verhouding aanwezig, de verhouding Yin en Yang is dynamisch en afhankelijk van zeer veel factoren. De mens is weer onderdeel van een groter geheel en dat grote geheel heeft veel invloed op de verhouding Yin en Yang. Zo kan een zeer vreedzaam mens bijzonder agressief worden onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer iemand zijn of haar kinderen iets aan wil doen. Maar ook gezondheid, conditie, klimaat, seizoenen, werk, de omgeving zijn van invloed op onze balans van Yin en Yang. We kunnen niet zeggen dat licht goed is en donker slecht, dat warm goed is en koude slecht, beiden zijn anders maar wel gelijkwaardig. Wanneer we dit loslaten op de begrippen goed en slecht voelen de meeste mensen weerstand omdat dit hun wereld onzeker maakt, we vinden vaak een mooie strakke grens goed omdat dit duidelijkheid geeft. Maar het inzicht dat de grens tusse goed en slecht heel relatief is en afhankelijk is van de kant van waaruit men er tegenaan kijkt, geeft stof tot nadenken en kan beter inzicht geven. Dit alles zit verstopt in dit mooie oude symbool. Ik heb zelf een kleine tatoage van een Yin Yang symbool van vissen op mijn bovenarm als symbool van het dualisme en mijn sterrenbeeld vissen.
Link: Zie hier mijn tatoage van het Yin Yang symbool.

Yang symbool

yang symbool Het Yang symbool komt oorspronkelijk uit China. Yang is het mannelijke, het warme, het lichte deel. De leer van Yin en Yang vormt de basis van acupunctuur en macrobiotiek.

Yantra symbool

Yantra symbool Een yantra is een bekend symbool en een visueel hulpmiddel bij meditaties en gaat altijd samen met een mantra. De mantra is de klank van het symbool en de yantra is de symbolische weergave van een klank en zo staat de mantra voor de inhoud en de yantra voor de vorm. In het Hindoeïstische staat de mantra voor de geest en het bewustzijn en de yantra voor de vorm van een godheid. De meeste yantra’s zijn geometrische afbeeldingen en de bekendste is de Sri yantra van kunstig vervlochten driehoeken met naar boven of naar beneden gerichte top, wat dualiteit moet weergeven, omlijst door lotusbladeren en circels binnen een vierkantige structuur. Bij meditatie geeft het de eenheid binnen de polarisatie van tegenstellingen aan en kan het het gevoel geven boven de problemen van voorbijgaande aard te staan.

Yen symbool

Yen teken Het Yen symbool gebruikt men voor de Japanse munteenheid Yen. Dit teken komt uit het Latijnse schrift en wordt vooral in de westerse wereld gebruikt, in Japan zelf wordt niet dit teken, maar een teken uit het Japanse schrift gebruikt. Het Yen symbool is sinds 1871 in gebruik, toen de Yen een ander complex monetair systeem in Japan verving.

Yin symbool

yin symbool Het Yin symbool komt oorspronkelijk uit China. Yin is o.a. het vrouwelijke deel, het koude en het donkere. De leer van Yin en Yang vormt de basis van acupunctuur en macrobiotiek.

Yoni symbool

yoni symbool Het yoni symbool staat voor het vrouwelijk geslachtsorgaan (van de moederschoot) in de hindoeïstische eredienst en wordt soms ook afzonderlijk voorgesteld als naar beneden wijzende driehoek. Vaak komt dit symbool voor in combinatie met het lingam symbool waarbij het de stompe zuil omsluit. De twee figuren symboliseren zo de dualiteit en de complementariteit van de twee oer principes, omdat slechts door samenwerking van beide elementen de wereld schepping gestalte kon krijgen.

Zandloper symbool

Zandloper symbool De zandloper (of het uurglas) staat voor de boven- en onderwereld, de smalle opening laat zien hoe moeilijk de overgang tussen deze twee werelden is. De zandloper staat voor vergankelijkheid, de schepping en vernietiging, het leven en dood. De zandloper behoort tot de attriburen van Chronos of Aión, de god van de tijd. Omdat de zandloper tekens omgedraaid moet worden past het ook in het beeld van de eeuwig terugkerende cyclus van alles om ons heen. Het alchemistische teken voor een uur bestond uit twee halve cirkels op elkaar zoals in een zandloper. In de moderne cultuur symboliseert de zandloper het gestage verstrijken van de tijd.

Zegel van Salomon symbool

Zegel van Salomon symbool Dit symbool word gedragen als een amulet ter bescherming tegen alle vormen van gevaar, tegenspoed en kwaad. Binnen in het symbool staan twee kruislings geplaatste driehoeken. Het staat ook bekend als het schild van David.

Zeis symbool

Zeis symbool Een zeis is een gebogen blad aan een steel die wordt gebruikt om bijvoorbeeld gras en koren te maaien. De Griekse god Chronos en de Romeinse god Saturnus zijn beide goden van tijd (het woord chronologie is afkomstig van het Griekse woord chronos wat tijd betekent. De zeis is het zinnebeeld van de tijd en snijdt de levensdraad door. In westerse culturen wordt de dood verpersoonlijkt als de man met de zeis en afgebeeld als een skelet met een grote zeis en een zwart gewaad met kap.

Zon symbool

zon symbool Deze symbolen van de zon stammen uit de Egyptische en Griekse cultuur. Tijdens de middeleeuwen werd dit symbool ook gebruikt voor de Aarde, omdat de Christelijke kerk toen geloofde dat de Zon om de Aarde draaide. Het punt in het midden staat voor het samengaan van mannelijke en vrouwelijke krachten maar het kan ook staan voor een spirituele cirkel met focus naar het centrum. Ook is er de verklaring dat de stip de zon is met daar omheen de cirkel die de baan van de planeten voorstelt. Spiritueel gezien staat het zonneteken voor: diepste wezen, ware aard, zelfbewustzijn en geestkracht. De Zon is een hemellichaam, en in vele culturen een van de oudste symbolen voor het leven. Hoewel de Zon geen werkelijke planeet is, wordt zij in de astrologie wel als zodanig beschouwd.

Zon en Maan symbool

zon maan symbool Dit is een combinatie van de twee symbolen van de zon en de maan, de herkomst is niet helemaal duidelijk maar in veel oude culturen komen de zon en de maan voor als mythische symbolen. Er zijn meerdere betekenissen bij de combinatie van zon en maan, dit symbool geeft aan dat alles een donkere en een lichte kant heeft. In Chinese tekens heeft het de betekenis van samen helder. In sommige culturen gebruikt men de zon als een representatie van de god en de maan als een weergave van de godin. Samen gezien zijn ze dus het symbool voor de dualiteit van godheid en de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke.

Zulfikar symbool

Zulfikar sabel symbool De Zulfikar, ook wel Zulfiqar genoemd is een tweepuntige zwaard van Mohammed die het doorgaf aan zijn schoonzoon Ali ibn Abi Talib, die het zwaard gebruikte in de slag bij Uhud in 625 na Chr. Deze sabel is een bekend symbool binnen de islam en het is voor de moslims net zo belangrijk als het zwaard Excalibur voor de Britten. De Zulfikar komt al eeuwenlang voor in de iconen van islamitische landen. Mohamed zou hebben gezegd “er is geen man als Ali, er is geen zwaard als Zulfikar” en dit werd vervolgens vaak in wapens gegraveerd. Tegenwoordig komt het veel voor als sieraad.

Meer symbolen pagina’s

Symbolen betekenis A t/m M

Awen

De betekenis en herkomst van symbolen waarvan de naam begint met A t/m M, vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

3 puntjes symbool

drie puntjes op de hand symbool Dit 3 puntjes symbool komt veel voor bij zeelieden, zwervers en veroordeelden en de betekenis is geloof, hoop en liefde of de Christelijke heilige drie-enheid. De puntjes staan ook bekend als hobo-dots, oftewel zwerverspuntjes. Voor gevangenen staat deze tattoo symbolisch voor mijn gekke leven, of mi vida loca. Het zegt dat men ervoor gekozen heeft om het leven aan de rand te leven en dat ze bewust het leven hebben gekozen dat ze leiden, ongeacht of de buitenwereld goedkeurt of niet. De oorsprong van dit symbool is mij helaas niet bekend.

Aarde symbool

aarde symbool Deze symbolen stammen uit de alchemie en ze staan voor het element aarde, ook heksen gebruiken dit symbool. De aarde staat ook voor bestendigheid, goddelijke krachten, tegenpool van de hemel en vruchtbaarheid. Ook staat het symbool voor de onwrikbaarheid en bestendigheid van de aardbodem, vruchtbaarheid en een basis om op te bouwen. In oudere wereldbeelden wordt de aarde vaak belichaamd door een moedergodin, vandaar dat men ook vaak spreekt van moeder aarde.

Abracadabra symbool

Abracadabra symbool Dit is een hele beroemde talisman, het is al eeuwen in zwang als een algemeen geluksamulet tegen kwalen en pijn. Als het volledige woord op het amulet staat en er telkens een letter afvalt tot alleen de A is overgebleven, zal dit staan voor de steeds afnemende kracht van een demon. Over de herkomst bestaat enkele twijfel, sommigen denken dat het van Romeinse afkomst is, een uitvinding van een hofarts tegen koortsen, anderen denken dat het zijn oorsprong heeft uit de oude Babylonische zin “abbada ke dabra” dat verdwijn als het woord betekent, een duidelijke opdracht aan de demonen. Ook vanuit de Joodse cultruur is er een betekenis, men dacht dat het woord abacadabra afkomstig is van de Hebreewse woorden voor de heilige drie-eenheid: de vader (ab), de zoon(ben) en de heilige geest(ruach acadah). De driehoek kan zowel omhoog als omlaag wijzen.

Abraxas symbool

Abracadabra symbool De eerste betekenis en herkomst van Abraxas is een Egyptische zonnegod die werd geadopteerd door de vroege christelijke gnostici. Abraxas was niet zomaar een god, als Heerser van de Eerste Hemel had hij heerschappij over de cycli van geboorte, dood en opstanding. Hij heeft de kop van een kip, de torso van een man, en twee slangen als benen. Hij heeft een schild in zijn ene hand en een dorsvlegelachtig instrument in de andere. Het beeld van Abraxas werd uitgehouwen op stenen (genaamd Abraxas Stones) en deze werden gebruikt als een magisch amulet. Soms wordt Abraxas ook afgebeeld terwijl hij een wagen bestuurt die wordt getrokken door vier paarden, deze paarden vertegenwoordigen waarschijnlijk de vier elementen. Dit Abraxas symbool werd geadopteerd door de Tempeliers en de vrijmetselaars ik kan helaas niet verklaren waarom dit symbool voor hen een bijzondere betekenis had. In het Grieks zijn de 7 letters de initialen van de eerste 7 planeten in het zonnestelsel. Verder, als we numerologie op de naam toepassen, komt dit neer op 365, niet alleen het aantal dagen in een jaar, maar ook het aantal geesten waarvan diezelfde vroege gnostici geloofden. Ook kan Abracadabra worden afgeleid van de naam Abraxas, wat ‘doe mij geen pijn’ zou betekenen. Carl Jung, de Zwitserse psycholoog en moderne gnosticus, noemde Abraxas een God hoger dan de christelijke God en de Duivel die alle tegenstellingen combineert tot één Wezen. De katholieke kerk beschouwde Abraxas als een heidense god, en bestempelde hem uiteindelijk in de middeleeuwen als een demon.

Adinkrahene symbool

adinkrahene symbool Het Adinkrahene symbool is van oorsprong West-Afrikaans en is ontstaan vlak na 1800. Het wordt veel gebruikt op muziek instrumenten en dan met name op jembe’s, het symbool wordt in verschillende taferelen gebruikt en staat symbool voor grootmoedigheid, standvastigheid en zorgvuldigheid, het symbool wordt daarom ook vaak ge-associeerd met leiderschap. Het heet ook wel de Koning van de Adinkrasymbolen, hierin staat het symbool voor het belang van het spelen van een leidende rol. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Adonis symbool

adonis symbool Dit symbool komt voort uit de Grieksche mythologie, Adonis was volgens een buitengewoon knappe jongeling, die door Aphrodite werd bemind. Daarom noemt men een knappe jongen ook wel eens een Adonis, maar ook staar Adonis voor een pronker die zich op zijn schoonheid laat voorstaan en overdreven werk maakt van kleding en opmaak. Volgens de Griekse mythologie werd Adonis in het huidige Libanon geboren uit een verhouding tussen prinses Myrrha en haar vader Cinyras. Toen de vader Cinyras ontdekte dat hij met zijn dochter had geslapen wilde hij haar doden, maar de goden veranderden haar in een mirreboom die na negen maanden een hele knap jongetje baarde, genaamd Adonis. De godinnen Persephone en Aphrodite die verliefd op hem was, voedden hem op. Adonis was een onverschrokken jager, die vaak roekeloos te werk ging als hij op gevaarlijk wild jaagde.

Adwo symbool

Adinkra adwo symbool Het Adwo symbool is een symbool van sereniteit, vrede, kalmte. Wanneer u geconfronteerd wordt met uitdagingen en beproevingen is gemoedsrust is van het allergrootste belang en u kunt dit bereiken door stil en kalm te blijven. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Akoben symbool

Adinkra akoben symbool Het Akoben symbool staat voor een krijgshoorn en voor de bereidheid om te strijden (strijdvaardigheid). Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Akoko nan symbool

Adinkra Akoko nan symbool Het Akoko Nan symbool staat voor “het been van een kip” in de betekenis dat een kip op haar kuikens stapt maar ze niet dood. Dit staat voor de ouder die een kind zowel beschermt als corrigeert. Het is een symbool van barmhartigheid en discipline. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Akoma ntoso symbool

Adinkra Akoma ntoso symbool Het Akoma ntoso symbool staat voor verbonden harten in de vorm van saamhorigheid. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Akuaba Pop symbool

Akua'ba Pop symbool De naam van deze poppen “Akua’ba” zou zijn oorsprong vinden in een Akan-legende over een vrouw met de naam Akua, die vanwege haar onvruchtbaarheid een waarzegger raadpleegde. Ze kreeg het advies een houten pop van een kind te laten snijden en deze te verzorgen en rond te dragen als een echt kind. Door haar dorpsgenoten werd ze bespot en haar houten kind kreeg de naam Akua’ba (kind van Akua). Toen ze echter inderdaad zwanger raakte en een dochter kreeg werd deze pop algemeen erkend als middel tegen onvruchtbaarheid. Het popje ziet er uit als een vrouwelijke figuur op een sokkel met de handen rustend op de heupen. Ze heeft een relatief lange romp en de hals bestaat uit een zevental ‘ringen’. Ook heeft het popje een bijna rond hoofd, waarin heel duidelijk ogen, neus en mond zijn uitgewerkt. Het kapsel is hoog opgewerkt in een halve maanvorm, gearceerd en met motieven versierd.

Alchemie symbool

Alchemie symbool Dit is een simpel 17e eeuws tekens dat het samensmelten van diverse geometrische figuren aangeeft. Het staat voor de verschillende elementen en spreuken die nodig waren voor de alchemie. Tegenwoordig duikt het op in sommige computer spelletjes. De eerste Chinese alchemisten lijken de taoïsten geweest te zijn omstreeks 550 v.Chr. Terwijl de westerse alchemie uitging van 4 elementen en 3 principes, maakte de Chinese alchemie gebruik van de elkaar complementerende principes van yin en yang waarbij Yin staat voor het passieve, vrouwelijke element en yang het actieve mannelijke. In de westerse alchemie vinden we ditzelfde idee terug met sulfur en mercurium als het vaste en het vluchtige.

Alziend oog symbool

Alziend oog symbool Het alziend oog is een symbool waarbij een oog omgeven wordt door stralen en soms door een driehoek. In het christendom komt het alziend oog voor als een verwijzing naar de Goddelijke oog dat waakt over de mensheid. Binnen de vrijmetselarij komt het alziend oog ook voor en moet het tijdens de tempelloge verlicht worden. Het hangt in alle tempels van vrijmetselaars aan de wand tegenover de ingang. Op dollarbiljetten staat ook een piramide met daarin een oog. In de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten hebben Vrijmetselaars een grote rol gespeeld en ook de piramide en het oog zijn symbolen van de Vrijmetselaars. De symboliek van het oog is veel godsdienstiger, het is het oog van God dat ons allemaal in de gaten houdt en de piramide is volgens sommige kunsthistorici een verwijzing naar de heilige drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.
Lees hier meer over oog symbolen.

Allah Mohammed kraal

Allah symbool Dit symbool is een heel bescheiden amulet en er staan slechts twee woorden op. Aan de ene kant staat Allah en aan de andere kant Mohammed, geschreven in Arabisch schrift. Voor molslims is het moeilijk een islamitisch amulet te ontwrpen omdat het tegen hun geloof is om een beeltenis te maken van Allah of de profeet Mohammed. Daarom moeten ze zich beperken tot het geschreven woord. De werking van deze amulet komt dan ook niet voort uit de vorm maar uit de kracht van de tekst op de amulet.

Amra symbool

Amra symbool Aum Amra is gevormd naar een mango en wordt geassocieerd met Heer Ganesha. Mango’s zijn de zoetste vruchten, symboliseren voorspoed en de gelukkige vervulling van gerechtvaardigde wereldlijke verlangens.

Amsterdam drie kruizen symbool

Amsterdam drie kruizen symbool Dit symbool met drie kruisen is het symbool van de stad Amsterdam, de drie kruisen zijn zogenaamde Andreaskruisen. De Andreaskruisen worden door heel Amsterdam gebruikt, in het Amsterdamse wapen staan de kruisen in een verticale baan in het midden van het schild. De gemeente gebruikt de kruisen ook als logo en door de stad staan groene paaltjes, de zogenaamde Amsterdammertjes, die als afscheiding tussen fietspad en rijbaan worden gebruikt en om te voorkomen dat auto’s op de stoep parkeren.In het wapen van Amsterdam worden de kruisen al gebruikt vanaf de 14de eeuw.

Ananse ntontan symbool

ananse ntontan symbool Dit symbool, de Ananse Ntontan wordt ook wel “het spinnenweb” genoemd en het is een oud Afrikaans symbool van wijsheid, creativiteit en de complexiteit van het leven. Het is afgeleid van Ananse, de boodschapper van het suprême wezen een erg slimme spin die constant op zoek is naar meer wijsheid. Van oudsher worden er verhalen verteld rond kampvuren, bij dit verhaal was het gebruikelijk dat de verteller het verhaal onderbrak om een raadsel te vertellen. Dit raadsel moesten de luisteraars dan oplossen voordat het verhaal verder ging. Ook konden de luisteraars een bijdrage leveren aan het verhaal.

Anker symbool

anker symbool Het anker had al in de oudheid, ronde Middelandse zee al betekenis als symbool vab de zeeggoden en het stond voor houvast en veiligheid, hoop en vertrouwen. In de Christelijk cultuur staat het voor de hoop in Jezus Christus. Dit symbool was ook het embleem van Sint Clement, de Bishop van Rome die volgens de overlevering vastgebonden aan een anker in zee geworpen werd. In de brief aan de Hebreeën staat: “De hoop is voor ons een vast en onwrikbaar anker, uitgeworpen aan gene zijde van het voorhangsel, waar Jezus als onze voorloper reeds is binnengegaan, nu Hij hogepriester is geworden tot in eeuwigheid.” (Hebreeën 06,19-20).

Ankh symbool

ahnk kruis sysmbool Het ankh of hengselkruis (Lat. crux ansata), is een oud Egyptisch symbool dat ‘leven’ betekent. Het kan als T-vormig taukruis opgevat worden, met bovenaan een lus die als handvat dient. Het wordt daaraan door goden als de levensschenkende stralen van de zon aan de mensen voorgehouden, maar ook wel afzonderlijk afgebeeld op beeldwerk dat het overleven van de lichamelijke dood voorstelt. In vroeg Christelijk tijd werd in Egypte het ankhkruis als symbool van het eeuwige leven gezien. Omdat de vorm ook wel iets weg heeft van een sleutel wordt hij ook wel levens- of Nijlsleutel genoemd, als embleem wordt hij wel gebruikt door esoterische groeperingen. Aangenomen wordt dat het verwant is aan het kruis van de christenen, hoewel het Ankh kruis eeuwen ouder is.

AT teken of @ teken

at teken Het at (@) symbool, ook wel apestaart of amfora genoemd, dateert uit de 16de eeuw en was een inhoudsmaat. Ook in het Spaans kwam het voor, waar het stond voor Arroba, een gewichtseenheid van circa 12,5 kg. In de jaren 70 is koos de computer ingenieur Ray Thomlinson het apestaartje in de aanduiding voor e-mail adressen. Ray Thomlinson werkte aan het ARPANET project, wat later uitgroeide tot het Internet. Het @ heeft bovendien in het Engels de toepasselijke betekenis van “at” oftewel “bij”. Het @ symbool wordt (bijvoorbeeld op twitter) ook regelmatig gebruikt om aan te duiden voor wie een boodschap bedoeld is (@ontvanger) en in SMSjes: CU 7.30@tennis.

Atheïsme symbool

Atheïsme symbool Dit is het symbool voor atheïsme, het woord komt uit het Grieks en de letterlijk betekenis is “iemand zonder god”. Tot de 17e eeuw was iedereen wel gelovig, omdat op niet geloven of het verkeerde geloof vaak de doodstraf stond, soms als afschrikwekkend voorbeeld met een brandstapel. Met de moderne wetenschap ontstonden in de 17e eeuw de eerste echte atheïsten, wat in de 18e eeuw nog verder ging. In de 20e eeuw zag men het atheïsme ook steeds meer onder gewone mensen, vooral omdat de wetenschap steeds meer antwoorden had op vragen die vroeger met God werden verklaard en omdat veel overheden toestonden dat mensen niet meer geloofden. Lees meer: wikikids.nl/Atheïsme“.

Atoom symbool

atoom symbool Een symbool voor een atoom. Het is tegenwoordig meer het symbool voor uranium het element dat voor kernenergie centrales en atoombommen gebruikt word. Het staat ook voor nucleair onderzoek en voor de locatie van kerncentrales op kaarten. Tegenwoordig is het ook een symbool voor atheïsten, sommigen van hen dragen dit symbool als halssieraad, net zoals de christenen een kruisje dragen.

Awen symbool

Awen symbool Het Awen symbool is een oud Keltisch symbool en het bestaat uit drie stralen die bovenin uitkomen bij drie stippen. Er zijn meerdere betekenissen voor het Awen symbool, de eerste is dat de twee buitenlijnen symbolisch zijn voor zowel man en vrouw en dat de binnenlijn staat voor evenwicht. Daarnaast is een populaire interpretatie dat het Awen symbool uit drie lichtstralen bestaat, het nummer drie is een heilig nummer in vele culturen. De betekenis van de lichtstraal heeft verschillende betekenissen in verschillende culturen. Ze kunnen staan voor land, zee en lucht of onderwereld, midden wereld en bovenwereld of liefde, wijsheid en waarheid of natuur, kennis en waarheid, er zijn dus veel betekenissen voor de Awen. De cirkel of soms drie cirkels rond het symbool geven de cyclische en tijdloze aard van deze drie-eenheid aan. Een versie van de awen werd begin 2017 goedgekeurd door de Amerikaanse veteranenadministratie voor gebruik op veteranengrafstenen.

Aya symbool

Aya symbool Het symbool van de Aya is een afbeeldng van een varen. Dit is een bestendige plant die op de meest moeilijke plekken kan groeien. Het symbool draagt de boodschap uit dat men niet bang is voor een bepaald persoon, u tegen een stootje kunt en alle mogelijke problemen het hoofd zult bieden. Dit symbool kan gedragen worden als een uiting van een openlijke uitdaging van een onderdrukker of een bedreiger. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Ayat amulet

Ayat amulet Het ayat amulet is het populairste Islamitische symbool en het is een klein rechthoekig plaatje dat meestal gemaakt is van goud of zilver. Op dit plaatje staat als inscriptie een spreuk uit de koran in Arabisch schrift. Voor molslims is het tegen hun geloof om een beeltenis te maken van Allah of de profeet Mohammed, daarom moeten ze zich beperken tot het geschreven woord. Het vers dat op het amulet staat wordt Ayat al Kursi genoemd en dit is de vertaling: In de naam van Allah, de Weldadige, de Barmhartige Allah! Er is geen god anders dan Hij, de Levende, de Zelfstandige, de Eeuwige. Geen sluimer kan hem grijpen, noch slaap. Alle dingen in hemel en op aarde zijn van Hem. Wie kan voorspraak doen bij Hem tenzij met Zijn verlof. Hij kent wat voor en achter Zijn schepsels is. Van Zijn kennis omvatten zij geen enkel ding behalve wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en Hij wordt niet moe die te bewaken en te behoeden, want Hij is de Hoogste en de Verhevenste. Allah, de Hoogste, spreekt de waarheid.

Bas of F sleutel

<bas symbool Dit symbool word in de muziek gebruikt om de waarde (hoogte) van de noten op de notenbalk aan te geven. Deze sleutel gebruikt men op de notenbalk voor de lage noten en de twee puntjes geven de positie op de notenbalk van de noot F aan. Op stereo apparatuur word het symbool gebruikt om de regelaar voor de lage tonen of bas aan te geven.

Baubo symbool

<Baubo symbool Het Baubo symbool is een oudgrieks symbool uit de mythologie. Het staat in verband met vreugde, zang en dans, ongeremde seksualiteit en met vruchtbaarheid. Ze wordt vaak afgebeeld zonder romp, met het hoofd direct op een ontbllot onderlijf. Baubo wordt genoemd als de grappenmaakster die met haar obscene grollen de godin Demeter aan het lachen maakte toen zij zich terugtrok van de aarde en verborg in een grot. Baubo is een oude vrouw die haar jurk optilt om haar vagina te tonen, in het Grieks wordt dit aangeduid als ana-suromai.

Bes symbool

<bes symbool Een afbeelding van de bescherm demon Bes uit het oude Egypte. Het symbool dient als bescherming tegen de boze blik, magie en gevaarlijke dieren. Bes werd voorgesteld als een gedrongen dwergachtige gedaante met een verwrongen gezicht en spitse dierlijke oren met vaak het lid in rectie. Bes is ook het symbool van vreugdebrenger bij een drinkgelag en symbool van seksuele potentie (met het lid in erectie). De beeltenis van Bes werd ook op de bijgebouwen van tempels aangebracht. Hij moest barende vrouwen beschermen tegen verderfelijke invloeden.

Besesaka symbool

Adinkra besesaka symbool BESE SAKA staat voor “Zak met kolanoten” en het is een symbool van welvaart, kracht, overvloed, saamhorigheid en eenheid. Een kolanoot is een geldgewas en zo staat het voor rijkdom en overvloed. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Bijl symbool

bijl symbool De bijl is sinds de Steentijd belangrijk voor de strijd en het werk. In Afrika is een decoratieve (sierbijl) vaak het symbool van de waardigheid van opperhoofd. Omdat grote offerdieren in veel culturen met de bijl gedood werden, werd de bijl ook in verband gebracht met het bloedoffer en ook als teken van gezag zoals bij de oude Romeinen. In de christelijke tijd werd de bijl tot symbool of attribuut van de Heilige Jozef (de timmerman) en van de Heilige Bonifatius, die er de aan de dondergod gewijde eik mee velde. Een bijzondere vorm is de tweesnijdende bijl (dubbele bijl, labrys). De strijdbijl van de Indianen was oorspronkelijk een strijdknots en werd pas na het contact met de Europese kolonisten met een bijlkling uitgerust.

Lachende boeddha beeld

lachende boeddha symbool De lachende boeddha, ook bekend als de maitreya boeddha, ofwel de boeddha van de toekomst. Dit is een symbool van geluk, vriendelijkheid en onschuldige vreugde. Hij zou grote welstand kunnen brengen en hij was de schutspatroon van de goudsmeden in het oude China. Zijn ronde buik wordt beschouwd als een lichamelijke voorstelling van geluk en rijkdom. Wie een keer per dag over zijn buik wrijft, zou zijn kansen op fortuin vergroten.

De dikbuikige boedha

Dikbuikige boedha Deze vrolijk grijnzende kale man met zijn ontblote bovenlijf is de Chinese Mi-lo fo, dat wil zeggen eigenlijk een latere belichaming van Boeddha. Omstreeks 1000 n.C. werd Mi-lo fo in heel Oost-Azie geliefd als symbool van onbezwaarde blijdschap, met een gevulde geschenkenzak in de hand en vaak omringd door spelende kinderen. Ongeluk en ellende van de werkelijke wereld zouden door dit vriendelijke tegenbeeld worden overwonnen en plaats maken voor het uitzicht op een puur aardse gelukzaligheid. In Japan wordt hij Hotei genoemd en zou hij als huisgod vrede en welstand brengen.

Boek en passer symbool

Boek en passer symbool In sommige boeken kwam ik de variant boek en passer tegen als vrijmetselaars symbool, toch lijkt het er op dat het boek als vorm lijkt op de vorm van een winkelhaak en dat er eigenlijk een winkelhaak bedoeld is. Toch komt het boek wel voor in combinatie met het vrijmetselaars symbool maar dan als extra onderdeel. Het boek kan een bijbel zijn maar dit kan ook een ander heilig boek zijn, wanneer het een bijbel is dan is die meestal geopend op het eerste hoofdstuk van het evangelie volgens Johannes (Joh. 1:5). Lees hier meer over het vrijmetselaars symbool.

Caduceus symbool

caduceus symbool Het caduceus symbool of de Mercuriusstaf is een symbool van de Griekse god Hermes (bij de Romeinen Mercurius), de bode van de goden. De staf bestaat uit een staf waaromheen zich symmetrisch, met de koppen naar elkaar twee slangen slingeren. Soms is de caduceus aan zijn top voorzien van twee vleugels. In de beeldenwereld van de alchemie staan de beide slangen voor het evenwicht tussen de stoffen Sulphur en Mercurius (zwavel en kwik). In de moderne symboliek is de caduceus symbolisch voor handel en verkeer.

Calumet symbool

calumet symbool De calumet of de heilige pijp van de Noord-Amerikaans Indianen wordt door Europeanen vaak vredespijp genoemd. In werkelijkheid was de heilige pijp een ritueel en symbolisch voorwerp en het kenteken van de bode. De twee geveerde pijpbuizen samen stelden symbolisch de adelaar voor. Ze werden bij ceremoniële zegeningen boven het hoofd van de verzamelde stamgenoten gezwaaid en bij het rituele roken stak men de tabak aan en reikte de pijp aan de woordvoerder, die enkele trekken deed en de rook naar de hemel, naar moeder aarde en in de vier hemelrichtin­gen blies, waarbij hij het mondstuk de beoogde kant uit liet wijzen. Vervolgens gaf hij de pijp door van oost naar west en beschermde iedereen die deelgenomen had.

Chai symbool

chai symbool Het symbool Chai (uitgesproken als ‘hai’) is een Hebreeuws symbool dat een belangrijke rol speelt in de Joodse cultuur. Het woord betekent ‘levend’ het bestaat uit de letter Chet en Yod uit het Hebreeuwse alfabet en staan ze voor het nummer 18 dat als een geluksgetal beschouwd wordt (daarom worden giften aan goede doelen vaak in veelvouden van 18 gegeven). Het symbool heeft geen religieuze betekenis, het wordt zowel door mannen als vrouwen als medaillon aan een ketting als geluksbrenger om de hals gedragen.

Chimaera symbool

chimaera symbool De Chimaera is een monsterlijk wezen uit de Griekse mythologie, het is Het is een samengesteld wezen uit delen van meerdere beesten, de kop van een leeuw, het lijf van een geit en de staart van een slang. Soms kan het vuur en vlammen uitwerpen en soms heeft het ook nog vleugels. Het is in de beeldhouwkunst een veel voorkomend motief als ornament. Het zien van een Chimaera was een voorteken van onweer, schipbreuken en natuurrampen en in de middeleeuwse christelijke kunst is de Chimaera een symbool van satanische krachten.

Christoffel amulet

Heilige Christoffel symbool Dit is een bekend reis amulet van de Heilige Christoffel de beschermheilige voor de reiziger. Het voorkomt ongelukken en zorgt dat men veilig thuis komt. De herkomst is het verhaal van de grote sterke reus Offerus. Hij was op zoek naar machtigste en via de koning en daarna de duivel kwam hij bij een kluizenaar die hem vertelde over Jezus Christus, de echte Koning die was gekomen om mensen te helpen. Offerus wilde die koning vinden en elke dag bracht hij mensen over de rivier door ze op zijn schouders te dragen. Dat deed hij zeven jaar lang, tot een kind over de rivier bracht die in werkelijkheid Jezus Christus was, die hem doopte en zei dat hij vanaf dat moment Christoffel de Christusdrager zou heten. Sindsdien is Christoffel de Christusdrager, de patroon van de reizigers, omdat hij mensen veilig naar de ‘overkant’ brengt en weer terug.

Cicade symbool

Cicade symbool Cicaden komen over de hele wereld voor en ze staan bekend om hun vermogen te kunnen zingen en maken een geluid dat vaak sterk lijkt op een hoge zoem- of fluittoon. De symboliek gaat terug tot in de Oudheid waar het beestje een geluksbrenger is en staat voor wederopstanding, onsterfelijkheid en spirituele ontwikkeling. In China symboliseerde de cicade (sjan) in oude tijden de onsterfelijkheid of het voortleven na de dood, en overledenen legde men wel een jade cicade-amulet in de mond. Ook worden gestileerd cicaden ornament over de hele wereld gebruikt.

Claddagh symbool

Claddagh symbool De claddagh is een hart dat door twee handen word vastgehouden, met een kroon erboven. De twee handen staan voor vriendschap, het hart voor liefde en de kroon loyaliteit. Het is van oorsprong een Iers symbool. De naam komt waarschijnlijk van een visserdorpje genaamd Claddagh waar de ring ontworpen zou zijn en werd gedragen door de vissers van Claddagh. Oorspronkelijk zou het teken op de boten en zeilen zijn geschilderd. Als de vissers van Claddagh vreemde collega’s in hun wateren aantroffen, werden die gecontroleerd op dit teken. Ook zou de Ierse Drie-eenheidDe ring een van de eerste symbolen van de Ierse Drie-eenheid zijn. De kroon stelt dan de Vader voor, de linkerhand de Zoon en de rechterhand de Heilige Geest.

Coco de mer symbool

Coco de mer symbool Dit zijn van oorsprong massieve, dubbele kokosnoten die elk 23 kg wegen en de grootste zaden ter wereld bevatten. De vorm van deze gigantische noten stelt uitwendig het hart voor en de binnenkant stelt de dijen en de buik van een vrouw voor. Deze noten worden coco de mer genoemd, vanwege de seksuele associatie is een kleine afbeelding van de noot in gebruik als vruchtbaarheid symbool.

Coronavirus symbool

Coronavirus symbool Dit is een veelgebruikt symbool voor het Coronavisus, het Coronavirus dankt zijn naam aan het woord corona wat in hetLatijn ‘kroon’ betekent. Sterk vergroot heeft het Coronavirus een reeks kroonachtige punten (als een zonencorona) op het oppervlak. Het woord werd geïntroduceerd door een groep virologen die het virus onderzochten. Een andere naam voor het Coronavirus is COVID-19, waarbij CO staat voor corona, het deel VI staat voor virus en de D staat voor disease (ziekte) en de 19 staat voor het jaar 2019 waarin het virus ontdekt werd.

Het Darwin symbool

darwin symbool Dit symbool bestaat uit een vis met pootjes en het is de tegenhanger van het Christelijke vis symbool. Het symboliseert de evolutie en het beschermende oppergezag van wetenschappelijke redelijkheid over geloof. Het is een beschermend symbool voor evolutionisten.

Davidster symbool

Davidster symbool De davidster (in het Hebreeuws: mageen dawid) is een hexagram, een combinatie van twee gelijkzijdige driehoeken. De driehoek met de naar boven gerichte punt zou het mannelijke symboliseren, de driehoek met de punt naar beneden het vrouwelijke. Volgens de overleveringen stamt de zespuntige ster uit de tijd van Salomon en David en zou eens de tempel in Jeruzalem hebben gesierd. Het werd in de oudheid en in de Middeleeuwen al in de joodse kunst toegepast. In de Arabische mystiek was het een zegel van de koning Salomon.

Denkyem symbool

Denkyem symbool Het Denkyem symbool is afkomstig uit Ghana (Afrika) en wordt het gebruikt voor het versieren van kleding. Het staat voor een krokodil en dit dier leeft in het water en toch ademt hij lucht en dit symboliseerd de mogelijkheid om zich aan te passen aan de omstandigheden. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Dharma-chakra wiel

Dharma-chakra symbool In dit wiel zit de basis leer van het Boeddhisme, het wiel heeft 8 spaken die staan voor het edele achtvoudige pad, namelijk: juist begrip, juiste gedachten, juiste spraak, juist handelen, juiste wijze van levensonderhoud, juiste inspanning, juiste indachtigheid, juiste concentratie. Ook staat het wiel voor de cyclus van tijd en is het een symbool van de volmaakte schepping. De acht stappen van het pad hoeven niet in deze volgorde genomen te worden, het belangrijkste is het Pad als geheel, de acht stappen van het pad versterken en ondersteunen elkaar. Wanneer het pad als geheel ontwikkeld is, dan is het mogelijk om verlichting te bereiken.

Donderbeitel symbool

Donderbeitel symbool De donderbeitel is ook bekend als diamanten scepter en is in Indië en Tibet een symbolische en rituele voorwerp. In het tantra­ Boeddhisme worden ze gebruikt om de onwetendheid te kloven en de kennis te bevrijden. Oorspronkelijk was de donderbeitel het wapen van de hemelgod Indra uit de Veda’s, die er de wolken mee verdeelde en het regenwater eruit verloste. In het boeddhisme staat dit symbool voor het onverstoorbare mannelijke beginsel en helpt het als talisman de ware weg te gaan en de drager niet te laten misleiden.

Drietand symbool

Drietand symbool Een drietand is een vork of speer met drie tanden en een traditioneel wapen om vis te spiesen en in die vorm was de drietand het attribuut van de Griekse zeegod Poseidon. Bij de gladiatoren in het oude Rome was de retiarius met een drietand en visnet gewapend. In het Hindoeïsme is de drietand (trishula) een van de attributen van de god Shiva, dat wil zeggen naar zijn drie aspecten, shepping, zijn en vernitiging, ofwel verledenm heden en toekomst. Shiva vereerders schilderen het symbook van de drietand op hun voorhoofd. Ook is de drietand het wapen van Oekraïne. Ook word de duivel vaak afgebeeld met een drietand, tegenwoordig is de drietand populair (net als duivels hoorntjes) als een teken dat men ondeugend en uitdagend is.

Duafe symbool

Adinkra duafe symbool Het Duafe symbool staat voor “houten kam” en de symbolische betekenis staat voor vrouwelijke deugden zoals consideratie, voorzichtigheid, beleid en tederheid. De kam (Duafe) was een kostbaar bezit van de vrouw om het haar te kammen en te vlechten. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Duif met palmtak

Duif met palmtak symbool De duif is een symbool voor verzoening en vrede, de duif verwijst ook naar eenvoud, onschuld en zuiverheid. Dit symbool werd ook in de Bijbel gebruikt voor het eind van de zondvloed, toen de duif een olijftak naar de ark van Noach bracht. In de christelijke traditie is de duif zittend op een grafsteen het symbool van de ziel van de overledene, die krachten verzamelt voor de reis naar de hemel. Zie ook dierensymbolen op deze site.

Duivelsval symbool

Duivelsval symbool Het duivelsval symbool is een bezwering waarmee het kwaad moet worden afgeweerd. In het symbool komt een spiraalvormige spreuk voor (vaak in onleesbaar schrift) om het kwaad en het ongeluk te vangen. Als talisman dient het om het kwaad uit te bannen en het geluk aan te trekken.

Dwennimmen symbool

Adinkra dwennimmen symbool Dwennimmen, wat letterlijk “ramshoorns” betekent, symboliseert dat zelfs de sterken ook bescheiden moeten zijn. Het symbool bestaat uit twee ramshoofden en de hoorns van de ram. Een ram zal moedig tegen zijn vijanden vechten maar ook soms onderdanig zijn wanneer dit nodig is. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Eban symbool

Adinkra eban symbool Het EBAN symbool staat voor een “hek” en is een symbool van liefde, zekerheid en veiligheid. Een huis met een hek eromheen beveiligt het gezin van de buitenwereld. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Eenhoorn symbool

Eenhoorn symbool De eenhoorn is een fabeldier dat al sinds de oudheid en de middeleeuwen geliefd is als symbool van maagdelijkheid en schoonheid, maar ook van dapperheid en strijdlust. Het dier werd al vermeld door de oude Grieken maar komt ook voor bij de Romeinen en komt ook voor in Indiase en Chinese mythen. De eenhoorn is een soort wilde ezel, ongeveer zo groot als een paard, hij is wit en heeft donkerblauwe ogen en op zijn voorhoofd draagt hij een hoorn van ongeveer 45 cm die spiraalvormig gedraaid is en uitlopend op een punt. Zijn hoeven zijn gespleten en zijn staart is een leeuwenstaart en bovendien heeft hij een geitensik.

Epa symbool

Adinkra epa symbool Het EPA symbool staat voor “handboeien” en het is een symbool van recht en rechtvaardigheid. Het symbool geeft aan dat de wet boven de mens staat. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

De ezel als symbool

Ezel symbool De ezel is een dier met zeer tegenstrijdige symbolische betekenis, in Griekenland werd de god Dionysus op een ezel afgebeeld en de Romeinen zagen hem als symbool van de vruchtbaarheidsgod Priapus. Maar in vertellingen en fabels werd de ezel als lachwekkend wezen voorgesteld en een Palestijnse gravure bespotte de christenen ook als aanbidders van een gekruisigde ezel (een man met ezelskop). In de bijbel komt Jezus gezeten op een ezelin in Jeruzalem aan en in het bekende kersttafereel staan een os en een ezel bij de kribbe van Jezus. Een interpretatie kan zijn dat de ezel de heidenen en de os de joden voor moet stellen. Van een kant ziet met de ezel als toonbeeld van deemoed en zachtmoedigheid, maar ook staat hij voor domheid, luiheid en koppigheid. Ook staat de ezel voor ongeremde geilheid en de ezel en de bok worden ook wel als symbool van traagheid en ontucht voorgesteld. Uit de Middeleeuwen is het gebruik bekend dat veroordeelde echtbrekers verplicht waren in het openbaar een ezel te berijden.

Fasces symbool

fasces symbool De fasces of roedenbundels waren het symbool van het Romeinse gezag. Ze werden door lictoren (hoge ambtenaren) voor hoge magistraten uit gedragen. Een fascis werd bijeengehouden door een rode riem en in het midden stak er een scherprechtersbijl uit als symbool van macht over leven en dood maar niet binnen de stad Rome waar het volk de hoogste instantie voor doodvonnissen was. De fasces is van oorsprong een Etruskisch symbool waarbij de bijl een dubbele bijl was. Het fascisme ontleend zijn naam aan de fasces.

Fallus symbool

fallus symbool Ook een mannelijk voortplantingsorgaan werd gebruikt als middel tegen het boze oog. Aangezien er ook een element van dreiging uitgaat van een mannelijk lid wordt ook gedacht dat op deze wijze het kwaad afgewend kon worden. In het oude Rome werd dit amulet een ‘cenfascinum’ genoemd. In Rome werden deze opvallende amuletten openlijk gedragen vooral door soldaten als ze ten strijde trokken. In Thailand kent men een dergelijk amulet dat niets aan duidelijkheid te wensen overlaat, de ‘palad khik’ wat ‘achtenswaardige plaatsvervangende mannelijk lid’ betekent. Mannen dragen dit amulet om hun geslachtsdelen te beschermen en hun geluk bij het andere geslacht te verhogen.

Feniks symbool

Feniks symbool Dit is een symbool wat staat voor wedergeboorte, opstanding en onsterfelijkheid. De Grieken geloofden dat de feniks in staat was steeds weer opnieuw (om de 500 jaar) uit zijn eigen as herboren kon worden. Hij zou dan bovenin een boom van kruiden een nest maken en daarin verbranden en door de geur van de kruiden zou hij opnieuw geboren worden. Ook kenden de oude Romeinen dezelfde verhalen. Het christelijk geloof zag in de feniks het symbool van de herrijzenis.

Fica symbool

Fica symbool Dit is het Fica symbool (of het fica-gebaar, het vijgengebaar). Dit symbool dat het boze oog zou afweren zou in het algemeen tegen vijandige wezens en krachten beschermen. In een gebalde vuist wordt daarbij de duim tussen wijs en middelvinger gestoken, wat als obsceen gebaar het symbool van de vereniging van geslachten voor moet stellen. De beschermende werking hangt wellicht samen met het feit dat demonen geestelijke en dus geslachtsloze wezens zijn.

Fihankra symbool

fihankra symbool Het Fihankra symbool komt uit Ghana en het is een symbool van zekerheid en veiligheid, Het is kenmerkend voor Akan (Asante) architectuur, de gemeentelijke woningbouw heeft slechts een in- en uitgang.

Franse Lelie symbool

Franse Lelie symbool De Franse Lelie of Fleur-de-Lis stelden in de Byzantijnse tijd voorspoed en koninklijkheid voor. Koning Lodewijk VII van Frankrijk gaf de lelie een plaats in zijn familiewapen en onder zijn regering werd de lelie het embleem van de Franse monarchie en het symbool van de Heilige Maagd voor de Christenen. De Franse lelie werd het embleem voor de Franse koningen.

FU symbool

fu symbool FU is een chinees symbool dat staat voor autoriteit, macht en de kracht om goed van kwaad te onderscheiden. In veel westerse landen word het gebruik als een symbool voor rechtvaardigheid of justitie. In het oude China was de een symbool voor de vleermuis als geluksbrenger. Vijf vleermuizen zijn het symbool voor de vijf aardse gelukzaligheden, lang leven, rijkdom, gezondheid, deugdzaamheid en een natuurlijke dood.

G of hoog sleutel

g sleutel Het symbool van de G sleutel word in de muziek gebruikt om de waarde (hoogte) van de noten op de notenbalk aan te geven. Op stereo apparatuur word het symbool gebruikt om de regelaar voor de hoge tonen (klankkleur) aan te geven. De G sleutel begint met het bolletje onderaan en eindigd in een krul die de positie van de noot G op de noterbalk aangeeft.

Gaia symbool

Gaia symbool Het Gaia symbool (of Gaea) wordt ook wel het moeder aarde symbool genoemd. Dit symbool is een vrouw figuur met de armen in een cirkel boven het hoofd en staat voor harmonie, wijsheid en natuurlijk evenwicht. Als talisman helpt het om meer innerlijke harmonie en psychisch evenwicht te vinden. Gaia is een godin uit de Griekse mythologie, zij is de oermoeder, de Aarde, die ontstond uit de Chaos aan het begin van de dingen. Deze Chaos bevatte alle basisbestanddelen, de vier elementen aarde, water, lucht en vuur en daaruit ontstond onder anderen Gaia.

Gau symbool

Gau symbool Dit symbool is eigenlijk een doosje, gedragen door hooggeplaatste Tibetanen. Dit om ze te beschermen tegen narigheid, ongeluk en ziektes, vooral wanneer ze op reis zijn. In de doosjes bevinden zich vaak kleine relikwieën of andere gezegende voorwerpen. Het kan ook een groter kistje zijn en dan wordt het gebruikt voor op het huisaltaar. De draagbare exemplaren worden met een gordel over de schouder gedragen zodat ze aan de zijkant of achter het lichaam hangen. De kleinere exemplaren kunnen om de hals of in het haar worden gedragen en ze zijn vaak uit waardevolle materialen vervaardigd en worden met feestdagen gedragen.

De gehorende hand symbool

gehorende hand symbool De gehorende hand of Corna (in het Nederlands de bokkegroet) is een vulgair gebaar dat met de vingers wordt gemaakt en in landen rond de Middellandse Zee wordt gebruikt. Dit is een bescherming symbool, het kan in de etalage hangen als een opgestopte handschoen om onheil af te weren (in Italie) of op de boeg van een schip zijn geschilderd. (Malta). Het gebaar stamt uit de tijd van de Oude Grieken en werd gebruikt om het kwaad af te weren. Wanneer men in het moderne Italië het corna gebaar in de richting van iemand maakt, wil men hiermee zeggen dat de persoon wordt bedrogen door zijn of haar partner. Door invloed van de metal rock is het symbool ook een symbool voor de duivel geworden. Rond de Middellandse zee gebruikt met het ook vaak als sleutelhanger of sieraad. (Zie afbeelding).

Gekruiste vingers symbool

gekruiste vingers symbool De gekruiste vingers zijn waarschijnlijk een godsdienstig symbool, dat uiteindelijk een bijgeloof is geworden. Het was een methode om zonder dat iemand het zag met de vingers een kruis te maken. In deze vorm is het een versei van het christelijk kruisteken waarbij men een kruiteken kon maken zonder dat het opviel. Diegene die het gebaar maakte geloofde dat de aanwezigheid van het heilig kruis kwade machten of gevaar kon afwenden. De tweede bijgeloof verklaring is dat door het kruisen van de vingers terwijl je liegt de duivel geen kans heeft om de ziel te grijpen op het moment waarop de zonde wordt begaan.

Gemeentepolitie embleem

politie symbool Het oude symbool (logo) van de gemeentepolitie bestaat uit een achtpuntige ster waarin drie kolommen in het midden staan. Dit zijn wetboeken, links en rechts daarvan liggen een paar maretakken. Op het banier onder staat een Latijnse spreuk: “Wij waken terwijl u slaapt”. Met de komst van de nationale politie is dit symbool (logo) in onbruik geraakt.

Giftig symbool

gif symbool Dit symbool als waarschuwing voor gif stamt uit de tijd van de Tempeliers rond het jaar 1100. De Tempeliers gebruikten dit symbool niet om gif aan te duiden, maar als herkenningsteken, het symbool is door de eeuwen heen op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden gebruikt. De bekendste is vermoedelijk de piratenvlag maar sinds 1850 wordt het symbool gebruikt om gevaar van giftige stoffen aan te duiden. In deze vorm komt het ook op verpakkingen voor.

Gorgonen symbool

Gorgonen symbool De Gorgonen stammen uit de Griekse mythologie Medusa, Stheno en Euryale, de dochters van de zeegoden Phorcys en Ceto en ze waren drie monsterlijke wezens. Ze worden meestal voorgesteld als vrouwen met slagtanden, handen van brons, gouden vleugels en slangen in plaats van haren en iedereen die hen aankeek veranderde in steen. Een gorgonenkop werd als ornament op Romeinse wapenrustingen gebruikt en komt ook voor op Griekse en Etruskische tempels. Gorgonen werden ook afgebeeld op afschrikwekkende sjamanistische maskers om nieuwsgierigen op afstand te houden van de geheime mysteriën. Soms laten oude afbeeldingen twee gorgonen zien die Perseus achtervolgen nadat deze het hoofd van hun zuster Medusa heeft afgehakt en meegenomen en die rennende houding is karakteristiek voor de gorgonen.

Granaatappel symbool

granaatappel symbool Granaatappel (Grieks: Rhoa, Latijn: Punica) is een krachtig symbool in veel wereldreligies en mythologieën. Het opvallende rode sap doet denken aan bloed en de vrucht zit vol met zaden waardoor het een oud symbool van vruchtbaarheid, huwelijk en welvaart is in veel culturen. Als vruchtbaarheidssymbool is het een symbool van de godinnen zoals de Fenicische Astarte, de Griekse Demeter en haar dochter Persephone, Aphrodite (bij de romeinen Venus) en Athena. In het oude Rome was de granaatappel in de hand van Juno, een symbool van het huwelijk. Ook vanwege de vuurrode, geurige bloesem was de Granaatappelboom een zinnebeeld voor liefde en huwelijk gevolgd door vruchtbaarheid. Bruiden droegen dan ook kransen van granaatappel- bloesem. In het christendom vergeestelijkte de symboliek en stond de granaatappel voor Gods zegen en hemelse liefde en het rode sap werd symbool voor het bloed van de martelaars. De granaatappel komt voor in de wapens van Granada en Colombia.

Green man symbool

green man symbool De Groene Man, beter bekend als the Green Man, wordt sinds vele eeuwen aangetroffen op allerlei religieuze of godsdienstige plaatsen. De Green Man komt voor in hele oude houtsnedes en ook op de muren van paganistische tempels zijn schilderingen van deze green Man gevonden. Sommigen denken dat de (bekeerde) makers van de oude kerken toch nog een paganistisch hart hadden en een deel van hun eigen overtuiging wilden vasthouden. Het meest voorkomende beeld is een gezicht waarbij uit de openingen (mond, neus, oren en soms ook de ogen) bladeren en takken groeien. Ook denkt men dat het symbool staat voor god van het woud. Onzichtbaar in het dichte gebladerte, maar altijd waakzaam en aanwezig, en een beschermer van wat van hem is, het bos met alles wat er leeft.

Grieks kruis symbool

Grieks kruis symbool Het Grieks kruis staat voor het de Griekse letters “chi”, de eerste letters van het woord Christus. Een Grieks kruis is een kruis waarbij de lijnen elkaar precies in het midden snijden, zodat alle vier armen van gelijke lengte zijn. Dit in tegenstelling tot de armen van het Latijns kruis. Een Grieks kruis kan ook acht armen hebben, wanneer precies tussen de vier armen extra armen zijn geplaatst. In dat geval staat het getal acht vaak symbool voor de wedergeboorte van Christus.

Griffioen symbool

griffioen symbool Een griffioen is een fabelvogel en heet in het Nederlands ook wel grijpvogel. De griffioen werd wel afgebeeld als de bovenste helft adelaar en de onderste helft leeuw. Als symbool van de overwinning was de griffioen het attribuut van Apollo en Alexander de Grote zou op een griffioen geprobeerd hebben om de grenzen van de hemel binnen te dringen en zo werd hij het symbool van hoogmoed. Ook is de griffioen de belichaming van de wraakgodin Nemesis en draaide bij haar aan het rad van fortuin. Het is ook een embleem van dapperheid en grootmoedigheid omdat hij gevormd is met het verstand van de adelaar en de kracht van de leeuw werd het gebruikt voor koningen, generaals en heersers. De oorsprong lag wel in de Indische wereld en het was een voortbrengsel van de Indische tapijtweverij. Toen de Grieken aan de hoven van de Perzische koningen dergelijke tapijten zagen dachten zij dat de afgebeelde dieren werkelijk bestaande diervormen en monsters uit Indië waren en zo is de griffioen naar de Europese sage en kunst gekomen.

Gye nyame symbool

Adinkra gye nyame symbool Het Gye Nyame symbool staat voor “niets te vrezen behalve God”. Het is het hoogste adrinkra symbool en beschrijft de allesomvattende God en zijn almacht. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Hagoday symbool

Hagoday symbool De hagoday is een deurklopper op heiligdommen zoals kathedralen, het bestaat uit een kop van een monsterlijk dier met een zware ring in zijn bek. Wanneer deze hagoday op een deur van een hoofdingang van een kathedraal was aangebracht had deze een uiterst beschermende rol. Wanneer iemand achtervolgd werd en deze persoon een veilig heenkomen zocht in een heiligdom, dan moest hij de toegangsdeur zien te bereiken en wanneer deze persoon het handvat van de hagoday wist te grijpen en op de deur kon kloppen, kon hij zich blijven vasthouden aan de ring en was hij zo beschermt tegen zijn achtervolgers. De hagoday is ook nu nog op deuren van bijvoorbeeld kathedralen te vinden.

Hamer van Donar symbool

Hamer van Donar symbool Dit symbool staat voor de magische hamer van de Noorse dondergod Donar. (Van deze god is Donderdag Donars dag afgeleid.) Volgens de Germaanse mythologie was hij een machtige maar slechtgehumeurde god en wanneer het onweerde, reed Donar met zijn strijdwagen door de hemel en als hij dan zijn strijdhamer Mjölnir gooide, donderde en bliksemde het. Toen christelijke missionarissen het christendom verspreidden in Germanië, hakten zij de heilige bomen vaak om. Donar en de hamer van Donar stonden symbool voor het Germaanse verzet tegen het christendom. De laatste jaren echter is het door Zweedse extreem rechtse jongeren ook als symbool voor hun groep gebruikt. Maar het symbool heeft ook een positieve betekenism het werd gebruikt om huwelijken in te zegenen en zo een bescherm symbool van getrouwde paren. Voor de meeste mensen is de betekenis van de hamer van Donar echter positief.

Hand van Fatima symbool

hand van fatima symbool Dit hand symbool staat voor de hand van Fatima de jongste dochter van de profeet Mohammed. Arabieren noemen het ook wel Hamsa dat voor het getal 5 staat en dragen het als sieraad. De hand symboliseertde vijf zuilen van de Islam: geloof, gebed, bedevaart, vasten en liefdadigheid. Voor de sjiieten heeft Fatima dezelfde status als de maagd Maria voor katholieken, ze wordt gezien als heilig en zonder zonden. De hand van Fatima wordt gedragen als amulet voor bescherming vaak zit er in de hand ook nog een blauw oog wat nog een extra afweer tegen het boze oog is. Voor nog meer informatie kunt u ook op deze site naar de pagina hand- en vingersymbolen gaan.

Hart symbool

hart symbool Het hart is het symbool van allerlei menselijke gevoelens omdat het onder invloed van gevoelens in ritme kan veranderen. Door dit verband tussen hartslag en emoties dacht men van oudsher dat het hart de bron was van menselijke gevoelens. Het liefdes hartje of valentijnshart stamt uit de Middeleeuwen. De vorm lijkt niet op het echte hart, dit komt doordat men in de middeleeuwen geen eigen onderzoek mocht doen op het inwendige van het menselijk lichaam en daarom het werk van de oude Grieken overnam. De Grieken hadden een goede kennis van de anatomie van het hart omdat zij zelf het inwendige van dode mensen bestudeerden. Door een meningverschil tussen twee Grieken werd in de 13 eeuw in de afbeelding van het hart aan de bovenkant een inkeping gemaakt. In de loop van de middeleeuwen begon men deze gestileerde hartvorm te gebruiken als symbool van liefde. In oude culturen had het hart ook een bijzondere betekenis, de Azteken offerden mensenharten aan de zonnegod, meestal afkomstig van krijgsgevangenen. In het oude Egypte dacht men dat het geweten opgeslagen lag in het hart, na de dood werd het hart dan ook door de goden gewogen. Het hart symbool word tegenwoordig voor liefde in de seksuele vorm gebruikt. In Zweden wordt het ook gebruikt als een symbool voor billen omdat het ook een oud symbool is voor een toilet voor zowel mannen als vrouwen.

Hart symbool met tekens

hart symbool Dit is een bijzonder vorm van het hart symbool. Op het hart staan heilige woorden uit de Koran geschreven, dit geeft het symbool naast het symbool van de liefde ook een beschermende werking.

Hart lemniscaat symbool

hart lemniscaat symbool Een hart met een lemniscaat symbool er doorheen gevlochten, dit is een mooi voorbeeld van het combineren van de betekenis van twee verschilklende symbolen. Het hart is het symbool van allerlei menselijke gevoelens omdat het onder invloed van gevoelens in ritme kan veranderen maar in onze cultuur is de meest gebruikte betekenis toch het symbool van liefde. Het lemniscaat symbool staat voor oneindig of het eeuwigheids principe en het is het symbool dat het evenwicht tussen het stoffelijke en het geestelijke aangeeft. De combinatie van deze twee symbolen kan men zien als het symbool van eeuwige liefde, eeuwigdurende liefde ofwel liefde voor altijd.

Hathor symbool

hathor symbool Dit Hathor-symbool staat voor de egyptische godin Hathor, de godin van de liefde, muziek en schoonheid. In de oudste vorm stelt het symbool de kop van een koe met hoorns met daartussen de zon (of maan) voor. De koe staat voor zorgzaamheid en de zon staat waarschijnlijk voor haar vader de zonnegod Ra. Hathor is een Moedergodin in de Egyptische mythologie ofwel de moeder van de moeders en moeder van de goden genoemd. In later tijden kreeg Hathor steeds meer attributen van de godin Isis en werd ze met Isis vereenzelvigd. Isis-Hathor (de vereniging van Hathor en Isis) was de meest populaire godin van heel Egypte. In deze vorm zien we meestal een jeugdige vrouw met als kenmerkende attributen de lange hoorns op het hoofd met daartussen de zonneschijf. Zij heeft de staf (de medustok) in de hand die aangeeft dat zij degene is die het voor het zeggen heeft en in de andere hand draagt zij een anchteken.

Heartagram symbool

heartagram symbool Dit is een combinatie van twee oude bestaande symbolen en dit nieuwe symbool bestaat sinds 1995 toen de Finse band HIM dit symbool in als herkenningsteken ging voeren. Het is een combinatie van een hart en een omgekeerd pentagram en staat voor een teken van liefde, dood, balans en yin en yang. In de muziek van deze band combineren ze de thema’s liefde en dood en de band heeft mede daardoor het imago ‘gothic’ te zijn maar geeft zelf aan ‘love-metal’ te maken.

Hekje symbool of # symbool

hekje symbool Dit is een algemeen westers symbool en het staat voor een numerieke waarde. In de muziek betekent het symbool dat de toon een halve toon verhoogd moet worden. In de oude chemie was het een symbool voor lucht. Het komt ook voor ook voor op het toetsenbord van de telefoon waar het steevast het hekje genoemd wordt. In de programmeertaal c# staar het voor ++++ als 4 in elkaar verweven plus tekens.

Heksenmes symbool

heksenmes symbool Een heksenmes is een traditioneel mes met een wit of zwart handvat. Het mes met het witte handvat is het werkmes is van de heks, en wordt gebruikt voor het afsnijden van takjes, blaadjes, kruiden of het snijden en bewerken van stokken. onder meer kruiden gesneden worden. Het mes met het zwarte handvat is het magische mes, ook wel athame genoemd, dat wordt gebruikt voor rituelen, bijvoorbeeld om een magische cirkel te trekken. Dit mes is bijna altijd tweesnijdend en vrij bot omdat het niet wordt niet gebruikt om te snijden. Het mes is voor iedere heks heel persoonlijk, het mes hier afgebeeld is een hanger dat als magisch symbool gedragen kan worden.

Heptagram symbool

Heptagram symbool Dit symbool (zevenhoek) is gewijd aan Venus als godin van de liefde. In de oude astrologie zijn er zeven planeten, er zijn zeven kleuren, zeven stralen, zeven dagen enz. Omdat het getal zeven is samengesteld uit de hemelse drie en de aardse vier, verwijst het heptagram naar de totale mens, het aardse lichaam en de goddelijke ziel.

Hermafrodiet symbool

Hermafrodiet symbool Dit is een botanisch teken voor een plant die zowel mannelijk als vrouwelijk is. Het is een samenvoeging van het man en vrouw symbool. Het staat ook voor mensen met fysiek 2 geslachten de zogenaamde hermafrodiet. In de plantenwereld is tweeslachtigheid de regel, slechts 6% van alle plantensoorten hebben aparte mannelijke en vrouwelijke planten, de meeste planten hebben zowel meeldraden (mannelijk) als een stamper (vrouwelijk). In de dierenwereld zijn aparte mannelijke en vrouwelijke dieren de regel en is slechts 5% van alle diersoorten tweeslachtig, zoals slakken en regenwormen. Bij mensen komt het ook voor, 1 op de 4500 mensen wordt geboren als hermafrodiet of interseksueel. Deze mensen beschikken over zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen en dit ontstaat al vóór de geboorte door een chromosomale of een hormonale afwijking. Tegenwoordig gebruikt men voor mensen niet meer de term hermafrodiet maar de term intersekse.

Hermes symbool

hermes symbool Dit is een van de symbolen voor de Griekse god Hermes, hij is een zoon van de oppergod Zeus en de bergnimf Maia en is met name bekend als god van de handel, de reizigers, de wegen en de dieven. In de Griekse mythologie was Hermes de boodschapper van de goden en hij had tevens het vermogen om boodschappen over te brengen van de onderwereld (Hades) naar de mensen op de normale wereld en andersom.

Hoefijzer symbool

hoefijzer symbool Het hoefijzer staat bescherming en geluk. U kunt regelmatig hoefijzers zien die gespijkerd zijn boven deuren en aan masten van schepen. Veel hoefsmeden bevestigen een hoefijzer vandaag de dag nog steeds met 7 (het geluksgetal) hoefnagels. Meestal zie je een hoefijzer aan de muur hangen met de opening naar boven als een letter U zodat het geluk er in kan vallen.

Hoorn des overvloeds symbool

Hoorn des overvloeds symbool De Hoorn des Overvloeds wordt als symbool vaak gebruikt in de heraldiek en het stamt uit de Griekse mythologie. Volgens de overlevering is de Cornucopia de hoorn van de geit Amalthea, die Zeus zoogde op Kreta. Als dank zette Zeus haar aan de hemel als een sterrenbeeld, en haar hoorn schonk de houder ervan alles wat hij of zij begeerde. De Romeinen associeerden vooral hun godin Fortuna met de Hoorn des Overvloeds, maar ook de godinnen van de Hoop (Spes) en de Eendracht (Concordia) werden er mee afgebeeld.

Hugenotenkruis symbool

Hugenotenkruis symbool Het Hugenotenkruis heeft als hoofdbestanddeel het Maltezer-kruis. Dit is het kenteken van de ridders van Malta. Dit is een geestelijke ridderorde uit de middeleeuwen. Het kruis heeft gelijke armen, met een wijd uiteenlopende top. Het Maltezerkruis werd gezien als symbool van de wedergeboorte. De acht punten stellen voor de acht zaligsprekingen uit het Evangelie naar Matheüs (Matheüs 5: 3-10). De armen van het kruis worden verbonden door een krans van vier lelies of harten. Dit zijn de symbolen van reinheid en trouw. Het oorspronkelijke aanhangsel onderaan was een traan, later is de traan vervangen door een duif, het symbool van de Heilige Geest. Het Hugenotenkruis is tegenwoordig het symbool van reformatorische christenen.

Hwe Mu Dua symbool

Hwe Mu Dua symbool Het Hwe Mu Dua symbool staat voor “meetstok” en betekend perfectie. Veel producten uit Ghana dragen dit teken als keurmerk, als streven naar de beste kwaliteit. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Icarus symbool

Icarus ymbool Icarus (Grieks: Ikaros) is een figuur uit de Griekse mythologie en Icarus symboliseert het verlangen van de mens om als een vogel door de lucht te vliegen en als symbool dus voor de menselijke overmoed, of eigenlijk overmoed komt ten val. Icarus en zijn vader Daedalus werden door koning Minos gevangen worden gehouden op Kreta, maar Daedalus bedacht een manier om te ontsnappen. Hij bouwt vleugels van een houten raamwerk, bezet met veren die met was vastgezet waren. Icarus kon hiermee vliegen maar omdat de was kon smelten, waarschuwt Daedalus zijn zoon Icarus om niet te hoog en dicht bij de zon te vliegen. In zijn enthousiasme wordt Icarus echter roekeloos en vliegt hij te hoog zodat de was smelt en hij in de Egeïsche Zee stort en verdrinkt.

Internationaal rouwsymbool

Internationaal Rouwsymbool Dit is een universeel rouwsymbool, los van nationale en godsdienstige gevoelens en sentimenten.
Voor meer informatie kunt u kijken op de site van: www.rouwsymbool.nl.

Ichtusteken of vis symbool

visje symbool De oorsprong van het teken komt uit de tijd dat de eerste christenen vervolgd werden. Ze gebruikten dit teken om te zien of een ander ook christen was. ICHTHUS betekent letterlijk ‘vis’. De I staat voor Jezus, de CH voor Christus, de T voor THeou, de U voor Uios, de S voor Soter. Dit is een ruwe vertaling voor Jezus Christus Gods Zoon Verlosser. Tegenwoordig zie je het symbool vaak op de achterkant van een auto ten teken dat de eigenaar een Christen is. Zie ook op deze site De strijd tussen evolutionisten en creationisten met het visje op de kofferbak van de auto met als tegenhanger het pootjesvisje van de Darwinisten.

Jacobsschelp symbool

Jacobsschelp symbool De Jacobsschelp of Sint Jacobsschelp is een Christelijk symbool en het symbool van de heilige Jacobus. Sinds de middeleeuwen staat de schelp symbool voor de heilige Jacobus. De symboliek van de schelp in het algemeen gaat verder terug, er zijn afbeeldingen van schelpen bekend die uit de Romeinse tijd, waar de schelp een symbool was geboorte en wedergeboorte. De schelp is ook het embleem van de bedevaart naar Santiago de Compostela en staat in het algemeen symbool voor pelgrims. Het zichtbaar dragen van de schelp, op de hoed of op de jas genaaid, gaf bescherming tegen struikrovers.

Januskop symbool

Januskop symbool Een januskop is een hoofd met zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde een gezicht. Het staat voor de Romeinse god Janus, als bewaker van zowel de ingang als de uitgang en hoeder van de poorten de drempels in het oude Rome. Deze god heeft geen Griekse tegenhanger. De god Janus staat ook voor onze maand Januari, de maand die naar hem genoemd is. Als god van de deuren werd hij ook afgebeeld met een portiersstaf en sleutels als attribuut. Hij was ook de hoeder van het begin en het einde (zaaien en oogsten) en het stond voor het vermogen om zowel in het verleden als de toekomst te kunnen kijken. Een januskop is ook het symbool van dubbelhartigheid.

Judo symbool

Judo symbool Judo symbool (Kana of Kanji tekens) Japanners gebruiken geen letters zoals wij ze kennen maar tekens. Die tekens heten, afhankelijk van de tekens die ze gebruiken, Kana of Kanji. In het Kanji schijft men Judo met twee tekens, het eerste teken is ‘Ju’ en betekend ‘zacht’, het tweede teken is ‘Do’ en betekend weg. Judo is een van oorsprong Japanse zelfverdedigingskunst, die rond 1882 werd bedacht en ontwikkeld door Jigoro Kano. Het woord betekent judo betekend dus ‘zachte weg’, waarbij het woordje do (weg) verwant is aan tao en naast de betekenis ‘manier’ ook de connotatie heeft van ‘levenspad’.

Jupiter symbool

Jupiter symbool Dit symbool is het teken voor de planeet Jupiter in de astrologie. Jupiter is de Romeinse variant van de Griekse god Zeus de oppergod die woonde op de berg Olympus. Hij was een machtige heerser die bliksems, die hij met de hand gooide, als machtige wapens had. Jupiter staat voor: Groeikracht, expansie, ] geloof, vertrouwen en bewustwording. Als symbool staat het ook voor geluksbrengen en weldoener. Het symbool is waarschijnlijk ontstaan tijdens de Romeinse oudheid, het teken is op verschillende manieren uit te leggen. Vanuit de mythologie kan het een sikkel gezien worden maar ook kan in het teken het hiëroglief van een adelaar gezien worden.

Kara symbool

Kara symbool De Kara is een metalen armband die gedragen wordt door de aanhangers van de Sikh-religie en dient ter bescherming. Dit religieuze voorwerp, dat permanent om de rechterpols wordt gedragen, moet van ijzer of staal gemaakt zijn Het is verboden om het van goud of zilver te vervaardigen. Desmond MorrisDesmond Morris beschrijft een zaak die speelde in Engeland waar een Sikh-vrouw weigerde haar kara af te doen in een Engelse voedselfabriek waar zij werkte. Toen ze zag dat andere vrouwen hun trouwring wel mochten dragen bracht ze de zaak voor het gerecht als discriminatie. Voor de Sikhs is het een heel belangrijk symbool dat staat voor kracht en eenheid, maar dat ook gezien wordt als amulet tegen kwaad en verleiding.

Keltisch kruis symbool

Keltisch kruis symbool Het Keltisch kruis of Ring kruis is een symbool dat staat voor de brug naar de andere wereld en een hoger energie en kennis niveau. Het word tegenwoordig veel als graf ornament in Ierland gebruikt. Zie meer informatiue over diverse kruis symbolen op de speciale kruis symbolen pagina op deze site.

Kentauren symbool

Kentauren symbool Een kentaur (centaur) is een figuur uit de Griekse mythologie en het is een wezen dat half mens, half paard is. De benaming hiervoor is voluit hippocentaur (paardencentaur), er bestaat ook nog een onocentaur (ezelcentaur), bucentaur (koeiencentaur) en ichtyocentaur (vissencentaur). Kentauren worden meestal afgeschilderd als brute, beestachtige wezens. De oorsprong lijkt te zijn dat er wilde mensen in de bossen van Thessalië leefden in holen in de bergen waar zij zich met rauw vlees voedden. In verhalen en mythe kregen ze een wonderlijk dubbel uiterlijk van een tot het middel een man en verder het lichaam van een paard.

Khamsa of Xomsa symbool

Khamsa symbool Dit symbool staat voor het getal 5 voor de Arabieren. Het is de hand van Fatima de jongste dochter van de profeet. Het is een symbool dat staat voor geluk maar ook voor steun en de deugden geduld en trouw. Het symbool komt ook bij de Hindoes (humsa hand) en bij de Joden (hamesh hand) voor. Voor nog meer informatie kunt u ook op deze site naar de pagina hand- en vingersymbolen gaan.

Klavertje vier symbool

shamrock symbool Als het klavertje al geluk brengt dan brengt het veel zeldzamere klavertje 4 wel extra veel geluk en het beschermt tegen het kwade betoveringen. Het klavertje vier is een zeldzame afwijking en mede doordat het zeldzaam is maar ook door de vorm die doet denken aan een kruis, wordt het vinden of het krijgen van een klavertje vier al sinds de middeleeuwen beschouwd als een geluksbrenger. Ook kent men aan de vier blaadjes de volgende kenmerken toe: hoop, vertrouwen, liefde en geluk.

Knoop zonder einde symbool

Knoop zonder einde symbool In huizen in het Himalajagebergte ziet men vaak een kronkelvorm boven een deur of boven een raam hangen. (zie afbeelding) Deze kronkel is de knoop zonder einde is tevens een van de acht geluksbrengers van het Boeddhisme. Meestal is het gesneden uit hout en als symbool (amulet) werkt het als afweer tegen slechte gezondheid en een vroege dood. De oneindigheid van de knoop moet het onsterfelijke voorstellen. Door deze amulet bij een deur of een raam te hangen, hoopt men kwade geesten te verhinderen in het huis te komen en ziekte of dood buiten de het huis te houden. Men zou kunnen zeggen dat dit symbool de boeddhistische tegenhanger is van het gelukbrengende hoefijzer, behalve dat het binnen wordt opgehangen in plaats van buiten. Deze amulet is ook bekend onder de naam knoop der eeuwigheid en zou oorspronkelijk uit China afkomstig zijn. De kronkels en draaiingen (de negen binnenruimtes en acht buitenruimtes) speelden een rol bij het mediteren. Voor sommige boeddhisten was dit het patroon van de ingewanden van Boeddha, keurig gerangschikt terwijl hij zat te mediteren. Dit symbool komt ook voor bij de vroeg Keltische cultuur maar met de grote de afstand tussen de wereld van de Kelten en die van de boeddhisten, is dit waarschijnlijk een groot toeval.

Het kraak symbool

symbool kraakbeweging Het kraak symbool of het kraakteken siert in vele Europese en Amerikaanse kraakpanden de muren. De oorsprong van het symbool is de Amsterdamse kraakbeweging die het symbool in 1979 bedacht. Het symbool is oorspronkelijk afkomstig uit Amerika waar de Hobo’s (rondreizende daklozen) gebruik maakten van tekens op straat om elkaar te helpen. Een van de tekens was een cirkel met een horizontale pijl erdoor, dit betekende ‘doorlopen’, oftewel probeer niet bij dit huis of deze boerderij om onderdak of eten te vragen. De horizontale streep in het oorspronkelijke symbool werd een diagonale bliksemschicht, vermoedelijk om een gevoel van actie en frictie weer te geven. Het kraakteken heeft in de praktijk de omgekeerde betekenis van het oorspronkelijke symbool namelijk “wij gaan er niet uit” in plaats van “hier niet naar binnen gaan”. Ook kan de betekenis een waarschuwing aan de politie zijn: ‘loop door, hier niet naar binnen’.

Krijgsbijl of tomahawk symbool

tomahawk symbool Een krijgsbijl of strijdbijl is een bijl die ontworpen is voor gebruik als gevechtswapen. De strijdbijl heeft een lager gewicht dan de gebruiksbijl en ook het blad is platter en vaak in de vorm van een halve maan. Als materiaal werd oorspronkelijk steen gebruikt, later brons en nog later smeedijzer, waarbij de snede gehard was door middel van koolstof. Een speciale variant is de tomahawk, een strijdbijl van de Noord-Amerika indianen. Oorspronkelijk was de bijlkop van steen of hoorn maar de Europese kolonisten brachten metalen bijlen mee die door de indianen zelf aangepast werden tot de typische tomahawk vorm. De strijdbijl komt ook voor in de uitdrukking “de strijdbijl begraven” wat betekent dat er een einde aan een strijd of oorlog is gekomen.

Kruis symbool

kruis symbool Het kruis is al een heel oud symbool, voor het een algemeen Christelijk symbool werd, was het het kruis al een symbool van verzoening, synthese tussen hemel en aarde en de vier windrichtingen. Als Christelijk symbool wordt het in verschillende vormen aangetroffen. Het kruis is voor Christenen het symbool van het lijden en sterven van Jezus, ook wel ‘Christus’ genoemd. Hij is namelijk aan het kruis (een Romeins martelwerktuig) gestorven. Zij geloven dat door dit lijden en sterven nodig was, omdat hij daarmee de straf heeft ondergaan, voor alle verkeerde dingen die we in het dagelijks leven doen. Het is daarmee een symbool van de verzoening tussen God en de mensen, het centrale gegeven in het Christelijke geloof. Voor meer informatie kun u ook kijken op de speciale pagina over kruis symbolen op deze site.

Kukri symbool

Kukri symbool Een kukri is een Nepalees groot hakmes dat vooral gebruikt wordt om hout te hakken en dieren te slachten en oorspronkelijk niet gebruikt werd bij gevechten. Het lemmet is 10 cm tot som 50 cm en het handvat is van jakbeen of hout. Het kapmes wordt ook gebruikt door Gurkha of Ghurka soldaten. Deze soldaten gebruiken al vele jaren een speciaal mes dat meestal in een leren schede wordt gedragen van yakleer en ongeveer 30 cm lang is. Er zijn er ook indiaanse versies met een leeuwenkop op het handvat die voor de jacht werden gebruikt.

Labrys symbool

labrys symbool Het Labrys symbool is een dubbele bijl uit de de oude Minoïsche beschaving waarbij Minoïsche godinnen werden afgebeeld met dit soort bijl in elke hand. Een beschrijving geeft aan dat de vorm staat voor een vlinder in de symbolische betekenis van gedaanteverandering. Een andere beschrijving geeft aan dat het staat voor het Latijnse woord ‘labus’ wat ‘lippen’ betekent waarbij het dus een symbool zou zijn voor de vrouwelijke genitaliën. Deze betekenis zou het verbinden aan de ingang van het labyrint, dat het Paleis van Knossos en zo ook het huis van de dubbele bijl werd genoemd. In de Griekse mythologie verschijnt de Labrys als de bijl van de god Zeus. In de jaren 1930 was het een van de symbolen van het Griekse fascisme en sinds 1970 wordt de Labrys ook wel gebruikt als een symbool van onafhankelijkheid en kracht van feministen. De betekenis heeft geen associatie met een wapen.

Lemniscaat symbool

oneindig symbool Lemniscaat is een Grieks woord dat bloemenguirlande betekent en gebruikt werd wanneer een overwinnaar na een gevecht onthaald werd. Ook komt de lemniscaat voor in de tarot, in de Magiër (Le Bateleur) die ook wel de jongleur wordt genoemd. Zijn hoed heeft de vorm van een lemniscaat: het eeuwigheids principe. Dat duidt erop dat hij met zijn scheppende activiteiten in verbinding staat met goddelijke krachten. Het is een symbool voor het evenwicht tussen het stoffelijke en het geestelijke. Oneindig symbool. Dit is het symbool dat binnen de wiskunde word gebruikt om oneindig aan te geven. Als voorbeeld een deling door nul levert een oneindig getal op dat we dan aangeven met dit symbool. Ook komt het als bewegingsvorm binnen Yoga voor.

Liefde symbool

Liefde symbool Dit symbool staat voor lichamelijke liefde en verliefd zijn in het algemeen. De pijl is een teken dat het hart geraakt is door de pijl van Amor de god van de liefde. Zie ook het hart symbool op de vorige pagina over de betekenis en herkomst van symbolen op deze site.

Linde symbool

lindeboom symbool De lindeboom komt in veel symbolen en familiewapens voor en word volgens oude sagen bewoond door het zoete lindewezen die ervoor zorgt dat de bloemen verleidelijk geuren en zo de minnelust van geliefden stimuleren. Het lindeblad is het symbool van de vrije grondbezitter in de Middeleeuwen en de pelgrims. In Midden-Europa was de linde de boom van de onsterfelijkheid en in Estland en Litouwen offerden vrouwen altijd onder linden, terwijl mannen dit onder eiken deden. In Zweden worden linden nog steeds beschermd omdat daarin goede huisgeesten wonen. Bij de Germanen was de linde gewijd aan Freya, godin van liefde, gerechtigheid, huiselijk geluk en vruchtbaarheid. Zij werd vaak in het centrum van dorpen en voor huizen aangeplant. De linde is ook het symbool voor moederlijkheid want de boom voedt met de nectar van haar bloesem vele insecten. De bloemen, blad en bast zijn geneeskrachtig en het hout zeer geschikt voor houtsnijwerk.

Lingam symbool

Lingam symbool De lingam ook wel linga, lingamyoni of shivalingam genoemd is een symbool in de vorm van een stenen of marmeren beeldje dat een mannelijk lid voorstelt dat omhuld wordt door het vrouwelijke deel en het symbool is voor de vereniging van man en vrouw. Voor Hindoes is het een symbool voor de verering van de god Shiva en in India komt dit symbool dan ook veel voor. Vaak kronkelt er een slang rond de Lingam. Tijdens rituelen wordt er melk of water over de lingam gegoten en vervolgens worden er bloemen op gelegd. Het mannelijke deel staat rechtop, de vrouwelijke vorm is de rand waar de geofferde vloeistoffen in opgevangen worden en waar men de bloemen op kan leggen. Ik heb zelf een kleine variant in mijn woonkamer staan omdat ik de vorm en de betekenis erg mooi vind. Lees hier een meer uitgebreide beschrijving.

Lotus symbool

Lotus symbool De lotus als symbool komt voor in vele culturen, in het verre oosten werd het meestal in verband gebracht met zon en maan, geboorte en dood. Bij de Egyptenaren de zonnegod en bij Semitische volken juist de maangodin. Het is ook een symbool voor de schepping en het ontstaan van de gehele kosmos en het is de bloem van het licht. In China is de lotus het symbool van reinheid, volmaaktheid, lieflijkheid van de geest, vrede, het vrouwelijke en van een rijke oogst. Omdat de lotusplant tegelijkertijd knoppen, bloemen en vruchtbeginsel draagt wordt zij ook wel beschouwd als symbool van verleden, heden en toekomst. In het oude Egypte stond de lotus voor wedergeboorte en bij de Grieken en Romeinen hoorde de lotus bij de godin Aphrodite (of Venus), de godin van liefde en vruchtbaarheid. In het Hindoeïsme is het een symbool van wedergeboorte maar ook van reinheid, schoonheid, lang leven, gezondheid, roem, geluk.

Lucht symbool

Lucht symbool Dit symbool stamt uit de alchemie en het staat voor het element lucht. Ook heksen gebruiken dit symbool. Het symbool lijkt veel op het aarde symbool echter wijst bij dit symbool de punt van de driehoek naar boven.

Luckenbooth symbool

Luckenbooth symbool Het Luckenbooth symbool bestaat uit twee omsluitende harten met een kroon erboven. Het is een Schots symbool van liefde en loyaliteit en word vaak als teken van vriendschap geschonken. De Luckenbooth broche is een traditioneel Schotse huwelijkscadeau voor de bruid van de bruidegom op hun huwelijksdag, en het werd bevestigd op de shawl van hun baby om het tegen kwade geesten te beschermen. De Luckenbooth amulet volgt ook het thema van hart en kroon en gaat terug tot 1503.

Ma Shaa Allah amulet

Ma Shaa Allah amulet Dit amulet is vooral populair bij Islamitische ouders die bescherming zoeken voor hun baby’s. Dit amulet wordt aan de kleding van baby’s bevestigd en er staan slechts drie woorden op. De boodschap is te vertalen als ‘Het is Gods wil’.

Maan symbool

maan symbool Dit is het teken voor de Maan in de astrologie. Het staat voor: Gevoelens en emoties, ontvankelijkheid, voedend en conditionering. Het symbool voor de Maan is een halve maan. De Maan werd door de Romeinen Luna genoemd, Selene en Artemis door de Grieken en had in andere mythologieën nog vele andere namen.
De halve maan is ook het teken van de maangodin Isis, en werd in het oude Rome gedragen door moeders en kinderen, om bescherming te bieden. Ook werd het door jonge vrouwen gedragen voor het baren van gezonde kinderen, tegen hekserij en ongeluk in de liefde.

Maan en ster symbool

maan en ster symbool Dit symbool komt voor op veel vlaggen in de Islamitische wereld. Het stelt de beginnende wassende maansikkel met daarin een ster (Jupiter) voor. Het is van oorsprong een Turks symbool, dat later het symbool voor de gehele Islam is geworden. Het Rode Kruis heeft in deze landen een islamitisch teken namelijk de rode halve maan.

Mako symbool

Adinkra mako symbool De Mako “peper” is een symbool dat staat voor ongelijkheid en ongelijke ontwikkeling. Het komt voort uit het spreekwoord: ‘Alle pepers rijpen niet tegelijkertijd” en het waarschuwt de sterkere omdat de tijden kunnen veranderen en men ooit iemands anders hulp ook nodig kan hebben. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Malterzerkruis symbool

Malterzerkruis symbool Het Malterzerkruis symbool is het kenteken van de ridders van Malta. Dit is een geestelijke ridderorde van St. John uit de middeleeuwen. Het kruis heeft gelijke armen, met een wijd uiteenlopende top. Het Maltezerkruis werd gezien als symbool van de wedergeboorte. De acht punten stellen voor de acht zaligsprekingen uit het Evangelie naar Matheüs (Matheüs 5: 3-10). Voor meer informatie over de vele kruis symbolen kun u ook kijken op de kruis symbolen pagina op deze site.

Maneki neko symbool

wenkende kat symbool De Maneki neko (wenkende kat) is een heel populair symbool in Japan. Er zijn kleine, om op het lichaam te dragen, en veel grotere tot soms heel groot, voor in voertuigen of gebouwen. Als de kat wenkt met zijn linkerpoot dan nodigt hij mensen uit om te komen, als hij met zijn rechterpoot wenkt dan nodigt hij de welstand in huis uit. De witte kat nodigt blijdschap uit en de gouden kat welstand. Als de kat op het lichaam gedragen wordt dan brengt hij geluk aan zijn eigenaar. Zie ook: Nog meer over de wenkende kat.

Mandala symbool

Mandala symbool Een Mandala is Sanskriet voor Cirkel en voor Mandala’s worden dan ook veel cirkelvormige patronen gebruikt en zijn in bijna oneindig veel vormen bekend. De symboliek van de Mandala heeft veel met meditatie te maken, ze worden vaak gemaakt voor meditatie waarbij de Mandala gebruikt wordt om de aandacht op één punt te richten. De cirkelvormige patronen in de Mandala staan symbool voor het universum en de oneindigheid daarvan. Mandala’s die in het Hindoeïsme en Boeddhisme gebruikt worden bevatten vaak afbeeldingen van goden en Mandala’s komen ook voor in kunst en architectuur zoals in kloosters en tempels. Tegenwoordig zijn ze ook als tijdsverdrijf als kleurplaten te vinden in diverse winkels.

Mars (of Man) symbool

mars of man symbool Dit is het teken voor de planeet Mars in de astrologie. Het staat voor: Assertiviteit, natuurlijke agressie, wil, moed, daadkracht en actie. Het symbool van Mars is een cirkel met een pijl, die staat voor de manier waarop mensen zich verdedigen, de overlevingsfactor en seksualiteit. Deze planeet wordt geassocieerd met Ares, de god van de oorlog. Vroeger was Ares de god van de boeren; de cirkel stond voor de zon die de oogst begunstigde; de pijl was voor de boeren om ze kracht te geven om hun oogst tegen plunderaars te verdedigen. Deze associatie is door de Romeinse soldaten veranderd. Mars staat ook voor de mannelijke kant van een persoonlijkheid. In de bekende boeken van John Gray komen mannen ook van de planeet Mars en vrouwen van de planeer Venus.

Mate masie symbool

mate masie symbool Dit is het Mate Masie symbool en het betekent “wat ik hoor, dat houd ik bij me”. De onderliggende boodschap is: “ik begrijp het”. Begrijpen betekent wijsheid en kennis, maar het vertegenwoordigt ook de voorzichtigheid van rekening te houden met wat een ander heeft gezegd. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Menso Wo Kenten symbool

Adinkra Menso Wo Kenten symbool Het Menso Wo Kenten symbool betekent “Ik draag je mand niet” met de diepere betekenis dat men geen totale afhankelijkheid van anderen moet hebben om u te helpen dingen gedaan te krijgen. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Mercurius symbool

Mercurius symbool Dit is het teken voor de planeet Mercurius in de astrologie. Het staat voor: Communicatie, leren en intelligentie. Het symbool voor Mercurius is de gehelmde gevleugelde boodschapper van de goden. In de Romeinse mythologie was Mercurius de god van de handel en de beschermer van reizigers, dieven en bedriegers. Het Romeinse equivalent is de Griekse god Hermes. De Grieken hadden twee namen voor deze planeet, Apollo voor zijn verschijning als morgenster en Hermes als avondster.

Middelvinger gebaar

middelvinger symbool Dit is een algemeen beledigend en vijandig gebaar. De omhoog gestoken middelvinger is het symbool van de penis in erectie en het is dus een sterk fallistisch gebaar. Dit gebaar was al bekend bij de oude Romeinen en het gaf een intense woede en minachting aan. In Amerika is dit het symbool om Fuck You aan te geven. Zie voor meer informatie over vinger- en handsymbolen de speciale pagina voor deze symbolen op deze site.

Mmere dane symbool

Adinkra mmere dane symbool Het Mmere Dane symbool staat voor “Tijd van verandering” en de dynamiek van het leven. Elke situatie in het leven is tijdelijk en verandering is het enige constante. Iedereen moet elkaar steunen en hoopvol blijven in al hun inspanningen. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Mpatapo symbool

mpatapo symbool Dit symbool stamt uit West Afrika en de betekenis is “Knoop van vrede en verzoening”. Het is het symbool voor het stichten van vrede en verzoening na een strijd.

Mpuannum symbool

Adinkra mpuannum symbool Het symbool Mpuannum staat voor “vijf plukjes haar” en is het symbool voor het priesterambt, loyaliteit en behendigheid. Het symbool staat voor de wijze waarop het haar van de priesters was vastgebonden. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

Het munachi of paamsteen symbool

munachi symbool Dit is een populair symbool uit de Andes. Het heeft de functie om seksuele passie aan te trekken en deze liefde te behouden. De letterlijke betekenis van het woord ‘munachi’ is dan ook “de liefde laten gebeuren”. Het symbool heeft een seksuele betekenis hoewel de geslachtsdaad niet echt zichtbaar is. Het symbool is meestal gemaakt van speksteen of terracotta en onder de elkaar kussende lippen is meestal een oog voor een koord gemaakt waaraan het amulet kan worden opgehangen. Tegenwoordig wordt het meestal als een geluksamulet om de hals gedragen. Het traditionele gebruik is dat er haren van beide partners door het oog worden gehaald en vastgemaakt met een speciale knoop. Hierna word de amulet verstopt en is het een geheim symbool voor een langdurige liefde.

Meer symbolen pagina’s

Gevaar symbolen

Nuclair

Op deze pagina staat een overzicht van symbolen en tekens die gebruikt worden als waarschuwing of die wijzen op een of andere vorm van gevaar. In het verkeer en op het werk komen we vaak allerlei symbolen tegen waarvan de betekenis niet altijd even duidelijk is behalve voor een bepaalde beroepsgroep. Bij gevaarlijke stoffen en chemische installaties komen ook veel symbolen voor, maar zelfs op eenvoudige huishoudelijke apparatuur komen steeds meer waarschuwing symbolen voor. Gevaarlijke stoffen moeten goed herkenbaar zijn, op het etiket moeten gevaarsymbolen staan die de aard van het gevaar weergeven. Risico’s van en maatregelen ter bescherming tegen de gevaarlijke stof staan op het etiket in algemene R- (risk) en S- (safety) zinnen. Van iedere gevaarlijke stof moet een veiligheidsinformatieblad beschikbaar zijn. Op de werkplek kan worden volstaan met een voor de gebruiker begrijpbare werkplekinstructiekaart. Extra zorgvuldigheid is nodig bij het gebruik van kankerverwekkend stoffen en stoffen die veranderingen veroorzaken in het genetisch materiaal en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor een ongeboren vrucht. Een aantal waarschuwing symbolen en tekens zijn internationaal gestandaardiseerd. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Biohazard symbool

Biohazard symbool Dit symbool is ontwikkeld door Dow Chemical Company in 1966 voor insluiting van hun producten. In een artikel in Science in 1967 werd het symbool gepresenteerd als de nieuwe standaard voor alle biologische gevaren (“biohazards”), het wordt gebruikt in de etikettering van biologische materialen die gebruikt worden en een aanzienlijk gezondheidsrisico dragen, met inbegrip van virale monsters en injectienaalden, Ook word het symbool in verband gebracht met biologische wapens.

Algemene waarschuwing voor gevaar

Algemene waarschuwing voor gevaar Het uitroepteken komt op waarschuwingsborden vaak voor als een waarschuwing voor gevaar waarbij vaak nog een extra aanduiding gebruikt wordt om aan te geven om welke vorm van gevaar het gaat. Ook bij gebruik in verkeersborden beschrijft een extra tekst in of bij het bord het gevaar.

Lasergevaar symbool

Lasergevaar Dit symbool gebruikt men om gevaar van laserlicht aan te geven. Laserlicht kan zeer schadelijk zijn voor de ogen en het oog onherstelbaar beschadigen. Ook kan intensief laserlicht tot verbrandingen leiden.

Magnetisch veld symbool

Gevaarlijk magnetisch veld Dit symbool gebruikt men om het gevaar van sterke magnetische velden aan te geven.

Optische straling symbool

Gevaarlijk optische straling Dit symbool geeft het gevaar van optische straling aan. Schadelijke optische straling komt op veel werkplekken voor, met name in de bouw. Het kan voorkomen bij elektrisch lassen, barcodescanners en afstandmeters en bijvoorbeeld infraroodovens. Voor optische straling zijn er grenswaarden aan blootstelling en moeten werknemers van het gevaar op de hoogte gebracht worden.

Gevaarlijke hoogspanning symbool

Gevaarlijke hoogspanning Dit symbool geeft het gevaar van hoogspanning aan. Met hoogspanning wordt een elektrische spanning boven de 1000 volt wisselspanning (of 1500 volt gelijkspanning) bedoeld. Hoogspanning wordt voornamelijk gebruikt voor transport van grote hoeveelheden elektrische energie en bijvoorbeeld bovenleidingen bij trein en tram, maar ook in glazen beeldschermen gebruikt men hoogspanning achter op de beeldbuis.

Stralingssymbool

Radioactiviteit symboolStralingssymbool Dit zijn symbolen voor ioniserende straling, het eerste symbool met de vorm van een soort klaverblad stamt uit 1946 van het Berkeley Radiation Laboratory. De eerste versie werd weergegeven als magenta op een blauwe achtergrond, de moderne versie is zwart op een gele achtergrond. In 2007 kondigden de IAEA en de ISO een nieuw symbool aan voor ioniserende straling aan als aanvulling op het traditionele symbool. Het nieuwe symbool is gericht op het waarschuwen van het gevaar van de nabijheid van een grote bron ioniserende straling omdat het oude symbool niet echt veelzeggend was. Het nieuwe symbool is niet onmiddellijk bedoeld om algemeen zichtbaar te zijn maar bijvoorbeeld in een toestel te staan zodat iemand die het apparaat probeert te demonteren gewaarschuwd wordt.

National Fire Protection Association

National Fire Protection Association symbool Dit symbool geeft aan om welke chemische stof het gaat en wat de risico´s zijn. De Amerikaanse National Fire Protection Association (NFPA) heeft de standaard NFPA 704 ontwikkeld die een ruit vorm gebruikt met vier gekleurde secties met ieder een nummer van 1 tot 4 om de ernst aan te geven (0 voor geen, 4 een ernstig gevaar), het rode gedeelte geeft de ontvlambaarheid aan, het blauwe gedeelte geeft gezondheidsrisico’s aan, geel staat voor reactiviteit (neiging om te ontploffen) en het witte gedeelte geeft bijzondere informatie over de gevaren. Dit type label wordt voornamelijk gebruikt in de Verenigde Staten. Lees meer over NFPA 704

Radiogolven symbool

Radiogolven Dit symbool is een waarschuwing voor elektromagnetische straling zoals radio golven zoals deze om ons heen gebruikt worden voor draadloze systemen en bijvoorbeeld gsm telefoons. Over de schadelijkheid van deze straling bestaan diverse stellingen en onderzoeken die niet met zekerheid aantonen dat het ongevaarlijk of juist wel gevaarlijk is. Wel is bekend dat een aantal mensen ernstige klachten krijgt bij het blootgesteld worden aan elektromagnetische straling.

Bestraald voedsel symbool

Bestraald voedsel Dit symbool is een waarschuwing symbool en geeft aan dat het product of het voedingsmiddel behandeld is met ioniserende gammastralen. Deze gammastralen gaan door de verpakking van het voedsel heen waardoor bederf veroorzakende micro-organismen geheel of gedeeltelijk worden gedood. Groenten en fruit zouden ook minder snel rijpen. Europa is geen voorstander van deze dure techniek en veel mensen hebben geen prettig gevoel bij deze vorm van conserveren van voedsel. Toch beveelt de WHO deze methode aan omwille van de bacteriële bestrijding, bestralen vraagt minder energie dan sterilisatie of diepvriezen en er is geen temperatuursverhoging tijdens het doorstralen. Wel moet naar de consument duidelijk aangegeven worden dat het om een doorstraald product gaat.

Doodshoofd met botten symbool

Doodshoofd met botten Dit symbool dat in het Engels Skull and Bones heet is een algemeen gevaarsymbool dat men gebruikt om te waarschuwen voor gevaarlijke stoffen of gevaarlijke locaties. Ook staat is het symbool bekend als “Jolly Roger” de benaming van de alombekende zeeroversvlag. Het symbool staat ook voor een geheim genootschap, ex president George Bush zou volgens velen lid zijn van deze geheime organisatie.

Gevarenklasse en stofidentificatienummer bord

Gevarenklasse en stofidentificatienummer bord Het gevarenklasse en stofidentificatienummer bord is een symbool dat met twee getallen aangeeft om welke stof het gaat en wat het risico is. Deze Europese norm is vastgesteld in de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren moeten worden uitgerust met oranje borden, waarbij het onderste nummer de stof identificeert en het bovenste nummer een aanduiding geeft voor het risico. Het bord hiernaast geeft dus aan dat het om een licht ontvlambare stof gaat (33) en dat de stof benzine (1203) is.

Chemisch massavernietigingswapen symbool

Chemisch massavernietigingswapen symbool Het chemisch massavernietigingswapen symbool is een symbool dat staat voor chemische wapens. Dit zijn niet explosieve chemische stoffen die worden gebruikt om mensen buiten gevecht te stellen, te verwonden of te doden. In de Eerste Wereldoorlog werd bijvoorbeeld als gifgas en chloorgas gebruikt, maar ook al in de de Oudheid werden chemische wapens gebruikt. De Perzen zouden bijvoorbeeld in het jaar 256 tijdens een beleg van de plaats Dura aan de rivier de Eufraat de Romeinen hebben vergiftigd met pek en zwavel.

Symbool voor corrosieve stoffen

Symbool voor corrosieve stoffen Het symbool voor corrosieve stoffen is een symbool dat staat voor corrosieve stoffen die bij contact met menselijk weefsels zware chemische brandwonden kunnen veroorzaken. Het gaat hier bijvoorbeeld om ontstopper voor afvoerbuizen, bijtende soda, sterke zuren en afbijtproducten voor verf.

Symbool voor licht ontvlambare stoffen

Symbool voor licht ontvlambare stoffen Het symbool voor licht ontvlambare stoffen is een symbool dat aangeeft dat het om een licht ontvlambare stof gaat die kan ontbranden door een vlam, een warmtebron of een vonk. Dit symbool kunt u tegenkomen op petroleum, benzine, brandalcohol of methanol, terpentijn, aceton, kwastenreiniger en verfverdunners.

Symbool voor irriterende stoffen

Symbool voor Irriterende stoffen Het symbool voor irriterende stoffen geeft aan dat het om een irriterende stoffen gaat die na herhaald contact met de huid of de slijmvliezen huidirritatie en ontstekingen kunnen veroorzaken. Het gaat hier om stoffen zoals bleekwater en ammonia.

Meer informatie over gevaarsymbolen

Op etiketten van bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen kunt u zien hoe u ze veilig kunt gebruiken want schoonmaakmiddelen kunnen de huid, ogen en kleding aantasten. Daarom moet u er voorzichtig mee omgaan en altijd goed het etiket lezen voor u ze gaat gebruiken. Onjuist gebruik van reinigingsmiddelen kan gezondheidsklachten opleveren en daarom moet er op het etiket staan wat het gevaar is wanneer u een middel verkeerd gebruikt. Gevaar symbolen zijn ontworpen om de gebruiker een zeer visuele waarschuwing te geven voor stoffen die gevaarlijk kunnen zijn. De gevaar categorie wordt meestal aangegeven in tekst onder het symbool. In Europa valt het gebruik van symbolen voor gevaar tegenwoordig onder de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn en de Gevaarlijke Preparaten Richtlijn. Gevaar symbolen zijn op Europese schoonmaakmiddelen zwart tegen een oranje achtergrond.

Meer symbolen pagina’s

Oog symbolen

Ooghorus01

Het oog of ogen komen in veel culturen voor als symbool of amulet en de betekenis en herkomst gaat soms vele eeuwen terug. Vooral in landen rond de middellandse zee komt het bijgeloof van het boze oog voor en om het kwaad te weren heeft men allerlei tekens, symbolen en amuletten bedacht. Op deze pagina staan een aantal varianten van symbolen waar een oog in voorkomt of die op een andere wijze met ogen te maken hebben. Wanneer u op vakantie gaat naar een land rond de middellandse zee moet u vooral eens opletten of u deze symbolen kunt vinden. In veel culturen geloven mensen in het boze oog, maar dit is het sterkst in het Midden-Oosten, Azië en Europa, vooral in het Middellandse Zeegebied. Het boze oog is een blik waarvan men geloofd dat het anderen of uzelf letsel of ziekte en zelfs de dood kan geven. Vooral kinderen, zwangere vrouwen en dieren zouden er gevoelig voor zijn. Het geloof in het boze oog verspreidde zich ook naar Noord-Europa, vooral in Keltische gebied en de oude Romeinen kenden het boze oog ook. Het boze oog komt ook voor in de islamitische wereld (in Turkije ook wel bekend als nazar). Ook in de joodse mythologie is het boze oog terug te vinden. Men had in het verleden verschillende trucjes om het boze oog te ontwijken en zo ontstonden verschillende amuletten die in vele culturen gedragen worden, soms worden er ook spreuken en heilige teksten tegen het boze oog gebruikt. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

De betekenis van oog als symbool.

oog van Horus symbool Oog van Horus symbool. Dit is persoonlijk een van mijn favoriete symbolen, het is mooi van vorm en heeft een fijne uitstraling. De strijd van Horus en Seth is een mythe uit de Egyptische mythologie die voorkomt in verschillende vormen, maar het centrale thema is de strijd om de troon van Egypte nadat Seth zijn broer Osiris gedood had. De mythe heeft een duidelijke politieke betekenis omdat het de rechtmatigheid van de troonopvolging als belangrijkste thema heeft. De strijd gaat tussen de rechtmatige troonopvolger, Osiris’ zoon Horus (de valkgod) en zijn oom Seth die de troon met geweld veroverd heeft. In een gevecht rukt Seth het oog van Horus uit en rijt het in stukken. Thot de maangod geneest hem echter, vandaar dat het oog het symbool van herstel is. Het oog van de valkgod Horus wordt afgebeeld als een mensenoog, met daaronder een vereenvoudigde weergave van de zwarte veren die deze vogel onder zijn oog heeft. In Egypte gebruikte men beide ogen als amulet, het linkeroog werd geassocieerd met de maan en men kon het gebruiken als amulet voor het genezen en het helen, het rechteroog was een amulet ter bescherming tegen kwade krachten. Het oog van Horus heeft altijd dezelfde en zeer kenmerkend vorm, het bestaat een een zeer krachtige wenkbrauw, duidelijk afgetekend oogleden em eem grote pupil. met twee figuren onder het oog. Het enen valt vanaf het midden van het onderste ooglid recht omlaag, het andere is een diagonaal lopende streep die in een krul eindigt. Deze twee lijnen vinden we ook terug als twee vlekken op de kop van de Afrikaanse lannervalk, wat de oorspong als de oog van de valkgod zou bevestigen.


blauw oog symbool Oog symbool (Nazar). Een blauw oog, de Nazar is een amulet dat volgens het volksgeloof in hele Midden-Oosten zou beschermen tegen het boze oog. In deze streken hebben mensen met helderblauwe ogen een ongeluk brengende blik. Een blauw oog wordt dan als tegen middelgebruikt om de boze blik af te wenden. Deze blauwe ogen worden aan de kleren van kleine kinderen bevestigd en hangen overal als amulet en het wordt meestal gemaakt uit gekleurd glas. Vaak heeft het de vorm van een druppel of een grote platte schijf. Van buiten naar binnen zijn er cirkels van donkerblauw, lichtblauw, wit en zwart. Kleine varianten worden als sieraad gedragen en de grote exemplaren worden goed zichtbaar aan de muur gehangen, meestal tegenover een ingang of een deur om als duidelijk tegen middel tegen het boze oog te dienen. In Nederland zie ik ze met regelmaat in Turkse winkels of Turkse restaurants, maar als u op vakantie naar Turkije gaat moet u ze wel tegenkomen.


oog op boot symbool Ogen op boot symbool. Dit symbool komt uit de oude Egyptische beschaving en u kunt het ook tegenwoordig nog tegenkomen. Vaak werden op de boeg van een schip beschermende ogen geschilderd om het boze oog weg te kijken. Het boze oog is iets dat in de landen rond de Middellandse zee nog steeds serieus genomen wordt. Naast bescherming tegen het boze oog zouden de op de boot geschilderde vaak kleurige ogen beschermen tegen verdrinking en een karige vangst. Deze ogen kwamen tradiotioneel voor op oud-Egyptische, oud-Griekse, oud-Romeinse en Fenicische boten. Tegenwoordig komen ze nog veel voor op kleinere vissersboten in Zuid-Portugal, Malta en Gozo. Deze ogen zijn meestal fel gekleurd waardoor ze geen twijfel laten bestaan over hun beschermende kracht. Soms zijn de ogen van glas en ingezet in houten oogleden.


Oogagaat Oogagaat. Oogagaat ook wel bekend als oogsteen of Aleppo-Steen wordt al sinds de oudheid gebruilkt ter bescherming tegen het boze oog. Toen men ontdekte dat men gelaagde agaat zo kon worden snijden dat er een soort van rond oogpatroon ontstond, werd het een zeer populaire steen voor het maken van amuletten in de vorm van kralen en ringen. Dat een oog in een natuurlijke steen bestond maakte het buitengewoon magisch en krachtig. In Soedan kan men zeer speciale oogagaat kralen vinden die zwart zijn met een ronde witte tekening. Omdat echt oogagaat vroeger erg duur was vonden slimme handelslieden snel een goedkope glazen variant uit. Deze kralen worden nog steeds veel gedragen.


Kattenoog kwarts Kattenoog kwarts. Kattenoog is een kwarts soort die door de insluitsels die bestaan uit amfiboliet of serpentienasbest een beetje op een oog van een kat lijkt. De kleurschakering kan wit, grijs en groen zijn en kattenogen werden beschouwd als de beschermers van landbouwers en boeren en werd zo vaak als talisman gebruikt. Er zijn twee soorten, een grijze kwarts soort en een geelgroene soort, beiden hebben hetzelfde glans effect. In de spiritualiteit heeft het momenteel meerdere beschermende betekenissen waaronder het bevorderen van persoonlijke kracht, wilskracht, zelfvertrouwen, eigenwaarde en creativiteit en daarnaast zou het beschermen tegen negatieve energie.


Tijgeroog kwarts Tijgeroog kwarts. Tijgeroog is een kwarts soort, de kleur is geelbruin tot bruin en wat streperig en ondoorschijnend. Deze stenen worden gevonden in Afrika, India, Mexico, Californië en Australië. Het ontstaat door de verkiezeling van zwart blauwe asbestvezels en daarbij ontstaan vaste dunne langwerpige insluitsels van kristallen in het kwarts. Men noemt het kwarts tijgeroog omdat de reflectie van het licht aan de ogen van een tijger doet denken waarbij de spleetvorm het kattenoog effect nog meer benadrukt. Andere kleurvarianten hebben ook andere namen, zo heet de rode soort ook wel kattenoog en de blauwe soort ook wel valkenoog. De tijgeroog is persoonlijk een van mijn favoriete soorten kwarts. In spirituele zin is het een beschermende steen die de aandacht naar binnen richt en beschermt tegen negatieve invloeden van buitenaf. Daarnaast worden er nog wel meerdere eigenschappen aan toegekend.


Oog in hand stmbool Oog in hand symbool. Dit symbool komt voor in het gehele midden oosten en is een algemeen ook een symbool tegen het boze oog en gebruikt men het om het om het kwaad te weren. Het oog in de hand is een Nazar, een amulet in de vorm van een oog, dit amulet komt in het hele Midden-Oosten voor. Het woord nazar komt oorspronkelijk uit het Arabisch en betekent “blik”. In het volksgeloof hebben mensen met helderblauwe ogen een ongelukbrengende blik. Een nazar-amulet heeft meestal de vorm van een druppel en kenmerkend zijn de kleuren, cirkels van buiten naar binnen van donkerblauw, lichtblauw, wit en zwart. De hand is vaak een zogenaamde hand van Fatima, de jongste dochter van de profeet Mohammed en in Noord-Afrika wordt dit beschermende teken vaak gecombineerd met een nazar. Kleine varianten worden vaak als sieraad gedragen en de grote exemplaren worden vaak aan de muur gehangen (vaak tegenover de ingang) als afweer tegen het boze en het kwaad. Sommige christenen noemen het amulet de Hand van Maria en in de Joodse traditie wordt het de Hand van Mirjam genoemd.


alziend oog Het alziend oog symbool. Het alziend oog is een symbool waarbij een oog omgeven wordt door stralen en soms door een driehoek. In het christendom komt het alziend oog voor als een verwijzing naar het oog van God dat waakt over de mensheid. Binnen de vrijmetselarij wordt het alziend oog in de regel afgebeeld op een driehoek van goudkleur en het hangt in alle tempels van vrijmetselaarsloges aan de wand tegenover de ingang. Het wordt heden ten dage soms ook gezien als symbool voor geheime genootschappen die zich bezig zouden houden met infiltratie van regeringen en de financiële wereldtop, met als doel het stichten van een wereldregering zoals de New World Order. Opvallend is wel dat het symbool ook voorkomt op het 1 dollar biljet, boven de piramide staat ANNUIT COEPTIS: Aankondiging van de geboorte en onder de piramide staat Novus Ordo Seclorum: Nieuwe Wereldorde.


Meer symbolen pagina’s