Welkom op HeinPragt.com

GentleDe website heinpragt.com bestaat al sinds 1994 en de website liep altijd voorop met informatie en het bespreekbaar maken van nieuwe onderwerpen en in de hoogtijdagen had deze website dan ook meer dan 10.000 bezoekers per dag. Heel veel van mijn artikelen zijn gekopieerd en kunt u op allerlei website terugvinden. Ik heb een goed inkomen gehad aan deze website, nu bijna alles ook ergens anders te vinden is op Internet ben ik met deze website weer terug naar de basis, geen advertenties meer en dingen publiceren die ik zelf leuk of interessant vind en mijn weblogs. De onderwerpen muziek en software zijn naar een eigen website gegaan en mijn grootste bedrijfsmatige activiteit is momenteel mijn webshop op heinpragt.nl. Ik besteed nog steeds veel aandacht aan correcte informatie op deze website, mocht u desondanks nog onvolkomenheden vinden, of wanneer u een opmerking of suggestie heeft, kunt u contact met mij opnemen. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Gelijk of geluk?

geluk Zoveel mensen zitten vast in hun gelijk halen, de ander was fout en men was zelf goed, iemand heeft hen onrecht aangedaan en is verantwoordelijk voor hun ongeluk, wraak, er zij veel redenen dat mensen hun gelijk willen halen. Vaak is dit het ego dat genoegdoening wil of erkent wil worden en sommige mensen bijten zich zo vast in hun overtuiging en hun “gelijk” dat ze niet echt gelukkig meer te noemen zijn. Er zijn tijden geweest dat er enorme onwaarheden over mij verteld werden en ik probeerde mijn gelijk te halen omdat ik het enorm oneerlijk vond. Maar uiteindelijk maakte de inspanning om dat gelijk te krijgen me alleen maar ongelukkiger. Sinds ik het inzicht heb gekregen laat ik het zoals het is, ik hoef niet perse mijn gelijk te halen, zeker niet als mensen er niet ontvankelijk voor zijn. Als het er op aankomt moet u ook eens vaker denken, wil ik gelijk of wil ik geluk. Laat, met de wens naar oprecht geluk, gewoon los. Hein Pragt.

Socrates en de drie zeven.

De Griekse wijsgeer Socrates, liep eens door de straten van Athene toen plotseling een man opgewonden naar hem toe kwam. “Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend die…”. “Ho eens even”, onderbrak Socrates hem, “voordat je verder gaat, heb je het verhaal dat je mij wilt vertellen gezeefd door de drie zeven?”. “De drie zeven?”, vraagt de man verbaasd. “Laten we het proberen”, stelde Socrates voor. “De eerste zeef is de zeef van de waarheid, heb je onderzocht of het waar is wat je mij vertellen wilt?”. “Nee”, zei de man, “ik hoorde het zojuist vertellen en…”. “Ah juist!”, zei Socrates, “dan is het toch zeker wel door de tweede zeef gegaan, de zeef van het goede.”. “Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?”. Aarzelend antwoordt de man: “Eeeh nee, dat niet, integendeel…”. “Hm”, zei de wijsgeer. “Laten we dan de derde zeef gebruiken, is het noodzakelijk om mij te vertellen wat jou zo opwindt?”. “Nee, niet direct noodzakelijk”, antwoordde de man. “Welnu”, zei Socrates glimlachend. “Als het verhaal dat je vertellen wilt, niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en val mij er niet mee lastig.”.

Deden maar iets meer mensen dit, Hein Pragt.

Mooi verhaal over proberen

veer Een goeroe raadde zijn studenten aan om drie keer per dag te mediteren. De meeste van zijn volgelingen keken hem wat bezwaard aan. Hun commentaar was bijna gelijkluidend: “Ik zal het proberen.”. De goeroe knikte ernstig en terwijl hij terug liep naar zijn zitplaats, viel het boek dat hij onder zijn arm had op de grond. Verstoord draaide hij zich om, bukte voorover, reikte naar het boek, maar greep er tien centimeter naast. Keer op keer greep hij vergeefs naar het boek. Zijn studenten keken hem verbijsterd aan. “Probeer jij het ook eens”, daagde de goeroe een van hen uit. De student liep naar het boek, boog voorover, pakte het boek en reikte het zijn goeroe aan. Die sloeg boos het boek uit de handen van de student en zei: “Ik vroeg je niet het boek op te pakken, ik vroeg je alleen maar het te proberen!” Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Autisme

autisme afbeelding Het stoort mij soms dat op websites over autisme vaak mensen zonder autisme praten over autisme en hoe lastig het autisme voor hen is en wat er aan te doen is, net alsof er over onze hoofden heen gepraat wordt en ons autisme iets is dat een beetje weggepoetst moet worden met medicatie en therapie zonder echt rekening te houden met de persoon met autisme. Een bekende psycholoog zei eens: “normaal zijn is het gemiddelde van alle afwijkingen”. Mensen die iets boven of onder de gemiddelde lijn zitten zijn al snel mensen met een afwijking of een stoornis. Ik zeg wel eens dat wanneer de helft plus één mensen een autistische brein had, de nu normale mensen de afwijkende personen zouden zijn. Alles is relatief. Naast mijn eigen autisme heb ik ook nog te maken gehad met liefdespartners met gediagnosticeerde ADD en ADHD wat een bijzonder interactie gaf in combinatie met mijn hoogfunctionerend autisme. Lees meer over autisme


dit is autisme Dit is autisme! Meer dan 550.000 Nederlanders hebben autisme. Zij worstelen iedere dag met het uitvoeren van kleine dagelijkse bezigheden zoals tandenpoetsen, rommel opruimen of een gezellig gesprek voeren. Het lijkt wel alsof steeds meer mensen autisme hebben. Toch weten veel mensen niet precies wat autisme is en hoe je er mee omgaat. Speciaal hiervoor schreef autisme-expert Colette de Bruin haar nieuwe boek ‘Dit is autisme!’.
kopen knop


Kort verhaal over autisme

meisje De juffrouw zei: “Wat ben jij snel klaar met verven, zet er nog maar een paar kleurtjes bij.” want ze zag het meisje al 5 minuten niets meer doen. De andere kinderen waren nog bezig met strepen zetten, de smeerbaarheid van verf ontdekken, met de kwast door andere kleuren gaan, verf op de vingers krijgen, ze waren en dat was de bedoeling aan het verkennen hoe verf voelt aan je vingers, op een kwast, op papier en hoe je kleuren kunt veranderen. Het meisje had nog schone vingers, ze wist al hoe verf voelde en dat wilde ze niet weer voelen. Ze had de opdracht van de juf uitgevoerd en de kleuren geplaatst op een voor haar evenwichtige manier. “Daar zie ik papier, daar zit nog geen verf.” zei de juf aanmoedigend. Mismoedig pakte ze de kwast en plakte twee klodders verf op de aangewezen plaatsen en ………. toen was het haar schilderij niet meer. Lees meer over autisme

Wijsheden en verhalen

Mijn hele leven ben ik al gek op korte verhalen, het liefste een verhaal met een moraal. Ik denk dat dit ook terug gaat naar mijn jeugd want ook de Bijbel staat natuurlijk bol van korte verhalen met een moraal. Maar ook zijn er veel korte volksverhalen met een moraal en natuurlijk de vele korte verhalen uit het oosten en met een spirituele achtergrond. Er mensen die hele mooie originele inspirerende verhalen schrijven waarvan de lezer toch iets kan leren, ook deze verhalen verzamel ik en soms vertaal ik ze uit het Engels. inspirerende-korte-verhalen

Mooi verhaal over het leven

Vandaag las ik een bijzonder verhaal, een leraar legt bij elke leerling een omgekeerd vel papier op de tafel en vraagt dan de hele klas om het papier om te draaien. Elke leerling ziet een groot wit vel papier met in het midden een kleine stip. De leraar vertelde dat de opdracht is te beschrijven wat de leerlingen zien en ondanks dat de meesten dit een vreemde opdracht vonden, begonnen ze allemaal te schrijven. Toen iedereen zijn opdracht ingeleverd had keek de leraar alles even vluchtig na en vertelde de klas dat iedereen de zwarte stip beschreven had en niemand het grote witte vlak om de stip. Hij gaf aan dat dit ook vaak in het leven voorkomt, de meeste mensen besteden zoveel aandacht aan een klein detail, dat ze het grote plaatje niet meer zien. Dit vond ik een mooi verhaal, leer verder te kijken dan het kleine opvallende detail en leer zien dat er nog veel meer is dan dat. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Communicatie & taal

communicatie en taal Als kind leren we allemaal een of meerdere talen te spreken, soms met een sterk accent (net als ik) maar het doel is dat u in staat bent om met andere mensen te communiceren. Maar communiceren is moeilijker dan we soms denken en bestaat ook uit lichaamstaal en communiceren we tegenwoordig via telefoon, SMS, E-mail en chatten we via whatsapp, Skype of Teams met elkaar. Omdat bij deze vormen van communicatie er geen direct contact en een sterke beperking van het communicatie medium is, hebben mensen allerlei leuke manieren bedacht om dit te compenseren. Communiceren is dus meestal veel meer dan taal alleen, vaak spreken mensen wel dezelfde taal maar begrijpen elkaar niet omdat elk een andere, eigen communicatiestijl hebben. Mensen kunnen Indirect of direct communiceren, dominant of juist schuchter, doelgericht of om de hete brei heen draaien, kort en bondig of langdradig, begripvol of afstandelijk, net zoals er veel soorten mensen zijn, zijn er ook veel communicatietalen. Een leuk onderwerp om over te schrijven. Lees meer over communicatie en taal

Creativiteit

Creativiteit Dit onderdeel van de website gaat over creativiteit, creativiteit heeft meerdere betekenissen, van talent om nieuwe dingen te verzinnen tot je gedachten de vrije loop te kunnen laten en je fantasie te gebruiken, nieuwe werkwijzen bedenken, maar voor mij is creativiteit het plezier hebben en dingen maken, bedenken en ontwerpen. Creativiteit is de slagroom op de taart van het leven. Het is ook leuk om andere mensen te stimuleren in creativiteit, veel mensen denken dat je ergens eerst heel goed in moet zijn om iets te kunnen, maar of je nu een enorme kunstenaar bent of maar een kunstenmaker, het gaat om het plezier dan men beleerd om dingen te doen of dingen te maken. Lees meer over creativiteit

Cultuur

cultuur Een deel van de website gaat ook over cultuur in de breedste zin van het woord, cultuur is alles wat een samenleving voortbrengt en overdraagt, zowel materiële als immateriële zin. Het woord cultuur is afkomstig van het Latijnse cultura en is afgeleid van colere wat weer staat voor bebouwen, bewerken, vereren, onderhouden. We kunnen cultuur ook zien als de levensvisie en levenswijze van een volk, land, streek of werelddeel. Het woord cultuur gebruiken we soms ook om gewoonten en gebruiken zoals bijvoorbeeld in een bedrijfscultuur. In Nederlandse politiek is de definitie van cultuur bijvoorbeeld kunst, musea, orkesten, theater en muziek. Lees meer over cultuur

Denkwerk

denken lampje Al vanaf jonge leeftijd had ik belangstelling voor de hersenen en hoe meer ik er over leerde hoe meer bewondering ik kreeg voor dit fantastische orgaan. Ons bewustzijn, onze persoonlijkheid, onze gevoelens en al onze gedragingen ontstaan in onze hersenen. De laatste jaren heb ik een groot aantal boeken gelezen over onze hersenen, maar ook boeken over spirituele verlichting en vrije wil, autisme, hoogbegaafdheid en eigenlijk alles wat met onze hersenen, denken, bewustzijn, onderbewustzijn, ons zenuwstelsel te maken heeft, het is een fascinerend geheel. En uiteindelijk past alles weer op een of andere wijze in en bij elkaar. Op deze pagina’s ga ik in op al deze aspecten van onze hersenen en denken. Lees meer over denkwerk

Kinderen

spelende kinderen Ik heb altijd naar beste vermogen geprobeerd een goede vader te zijn. Ondanks dat heb ik met de kennis van nu ook wel dingen niet zo goed gedaan, ik denk dat veel ouders met dit dilemma worstelen. Laat het een geruststelling zijn dat de moderne psychologie steeds meer bewijzen vindt dat de rol en invloed van opvoeding zeer overschat wordt. Ik vind tijd doorbrengen met mijn kinderen erg fijn maar ik draag ook een warm hart toe aan de zogenaamde probleemkinderen. Kinderen zijn heerlijk onbevangen, kunnen ons soms een hele belangrijke spiegel voorhouden. Uit eigen ervaring weet ik dat de tijd die u met uw kinderen kunt doorbrengen erg waardevol is en dat u dit niet meer over kunt doen wanneer de kinderen groot zijn. Maar als kinderen eenmaal volwassen worden dan is het de kunst om in en met liefde los te laten. Lees meer over kinderen

Levensbeschouwing

levensbeschouwing Levensbeschouwing is hoe men tegen het leven aankijkt, wat het leven voor u en anderen betekent, wat de waarde van het leven is en hoe het geleefd moet of kan worden. In zeker opzicht lijkt het op filosofie maar filosofie is meer gericht op rationele grondslag. Levensbeschouwingen kunnen ook een minder rationele basis hebben en op het gebied van religie en/of esoterie, op een innerlijke stem of geweten of op culturele tradities gebaseerd zijn. Ook worden termen als ideologie en wereldbeeld vaak geassocieerd met het begrip levensbeschouwing. Een levensbeschouwing ontstaat meestal uit de poging om een antwoord te vinden op levensvragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat is de bedoeling van de maatschappij?’ Lees meer over levensbeschouwing

Lichaamswerk

anatomie menselijk lichaam Met deze artikelen wil ik ingaan op alles wat met ons menselijk lichaam te maken heeft, dingen die niet zo goed gaan met ons lichaam en we daar vaak zelf aan kunnen doen. Het menselijk lichaam is een heel bijzonder en wonderbaarlijk geheel van organen, zintuigen, zenuwstelsel, stofwisseling, enzymen en hormonen en wanneer we ons daar van bewust worden kunnen we ons ook voorstellen dat er soms iets mis gaat in deze complexe structuur. Maar ook door omstandigheden van buitenaf kan dit schitterende systeem wat het menselijk lichaam is, sterk ontregeld worden wat kan leiden tot klachten van diverse aard. Lees meer over lichaamswerk

Muziek

Hein Pragt muziek Ik ben al mijn hele leven musicus, vanaf de leeftijd van 8 jaar heb ik een aantal jaren klassiek orgelles gehad omdat ik graag kerk organist wilde worden. Toen ik 14 jaar oud was begon ik in een buurtbandje en heb ik mijzelf het spelen op gitaar bijgebracht. Vanaf die tijd heb ik muziek gemaakt in diverse bands gespeeld. Mijn eerste beroeps band was de band Shamrock uit Emmen, hier werd ik behoorlijk in het diepe gegooid, maar ik ben elke uitdaging aangegaan. Ik ben tot mijn 24e jaar beroepsmuzikant geweest en daarna ben ik weer gaan studeren en sindsdien speelde ik altijd in hobby of semi-beroeps bands, naast mijn gewone werk. Tegenwoordig maak ik opnames in met met mijn eigen digitale Tascam 8 sporen thuisstudio en de computer. Lees meer over muziek

Natuur & dieren

dieren verzorgen Ik hou van dieren en natuur, ik ben opgegroeid in een boerendorp en ik heb zelf ook altijd een paar huisdieren gehad. Het is belangrijk om voordat u een huisdier neemt hier goed over na te denken, een huisdier heeft ook verzorging nodig, zal geld kosten voor deze verzorging en de nodige tijd en aandacht gaan vragen. Ook is het verstandig zich enigszins te verdiepen in de verzorging, voeding en medische zaken m.b.t. het huisdier. Ik heb nu zelf al vele jaren een aantal kippen in mijn achtertuin, na vele jaren heb ik de nodige ervaring opgedaan in het houden en verzorgen van kippen. Ook is er binnen deze themapagina’s een pagina over paddenstoelen en beestjes in Nederland. Lees meer over natuur & dieren

Persoonlijk

Hein Pragt persoonlijk Ik probeer op deze site zo objectief en algemeen mogelijk te schrijven, desondanks verwerk ik ook wel mijn persoonlijke ervaring in mijn artikelen waarbij ik de privacy van de ander zeer respecteer. Op deze set pagina’s staat bewust wat informatie over mijzelf, mijn levensvisie en informatie over het ontstaan en doel van deze site. Zo ben ik dankzij mijn online c.v. al enkele keren aan een leuke nieuwe baan gekomen. Ook is het leuk om meer dan 30 jaar optreden met bands te beschrijven, soms komt iemand op deze pagina’s oude herinneringen ophalen. Ik ben een integer, ietwat introvert, vriendelijk en zeer open persoon (met respect voor iedereen om mij heen) en de mensen die mij kennen vinden dit over het algemeen erg prettig. Lees meer…

Symbolen betekenis en herkomst

Symbolen index pagina Al mijn hele leven bestudeer ik de herkomst en betekenis van symbolen, tekens, amulet en talisman, ik bezit dan ook een groot aantal boeken over de betekenis van symbolen en hun herkomst. Voor zover ik weet is er momenteel geen grotere collectie symbolen en betekenissen te vinden op het Internet, deze collectie wordt ook regelmatig aangevuld. Het onderwerp symbolen is vanuit vele gezichtspunten te bekijken zowel vanuit de volkerenkunde als cultuurwetenschap maar ook vanuit een spiritueel oogpunt. Veel mensen vragen zich op hun vakantie af wat de symbolen en tekens in dat vakantieland betekenen. Het is leuk om van een symbool de betekenis en herkomst te onderzoeken en zo is de symboolkunde een zeer leuke wetenschap waar men niet snel op uitgekeken zal zijn. Meer over de betekenis van symbolen