Retro computers

Computers bestaan aan vrij lang en er bestaat al een vorm van historie die we met een Engelse term retrocomputing aanduiden. Retro computers zijn dus oude computers die niet meer in het dagelijkste leven gebruikt worden maar die (meestal uit nostalgie) nog onderhouden en gebruikt worden door mensen die er nog warm voor kunnen lopen. Vaak zijn dit mensen die vroeger deze ouder computers, homecomputers of spelcomputers gebruikt hebben. Het gaat zelfs zo ver dat oude verloren gegane grote computers weer herbouwd worden, meestal omdat ze een enorme invloed gehad hebben op de computer innovatie. Daarnaast zijn oude (vaak nog werkende) computersystemen een gewild verzamelobject waar een levende markt voor is. Ik heb zelf actief computers gebruikt sinds 1978 en heb vele systemen in mijn bezit gehad. Maar ook in mijn werk heb ik met veel oude computersystemen mogen / moeten werken. Op deze pagina staat een overzicht van oude (retro) computersystemen en spelcomputers met vooral technische informatie. Ook kunt u hier de oude technische documentatie, schema's en manuals die ik bezit of heb verzameld downloaden. Vriendelijke groet, Hein Pragt

 
Last update: 21-05-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).