Privacybeleid / Privacy statement


Privacybeleid HeinPragt.com Windows 8 apps

De apps van Hein Pragt hanteren allen het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van de apps. De apps van Hein Pragt proberen ik uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en te respecteren. Ik vind het recht op Privacy een groot goed, dat zo goed mogelijk beschermt dient te worden. Hein Pragt zal uw informatie niet gebruiken of delen met iemand tenzij zoals beschreven in deze privacy policy. Gelieve de app te verwijderen indien u niet akkoord gaat met dit privacy statement.

Welke informatie wordt verzameld?

Dit programma verzamelt uw Unieke Device ID (UDID) en/of IP-adres, er wordt geen andere informatie verzameld.

Hoe wordt uw informatie gebruikt?

De UDID informatie wordt verzamelt om het aantal unieke toestellen met deze toepassing te berekenen, om het totale gebruik van de toepassing te achterhalen, om data te analyseren en meer effectief met u te communiceren. Ook kan het UDID en het IP adres gebruikt worden om in-game advertenties te tonen.

Hoe wordt uw informatie gedeeld?

Zowel het UDID als het IP-adres worden gedeeld met Microsoft PubCenter om bij sommige apps de in-game advertenties te tonen. Hierbuiten wordt geen informatie gedeeld met derde partijen of externe diensten.

Vragen?

Vragen omtrent deze privacy policy kan u sturen naar mail@heinpragt.comPrivacy statement HeinPragt.com Windows 8 apps

The apps from HeinPragt.com are designed to take privacy seriously, I hope the following statements will help you understand how I will collect, use and protect your information. I will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy. Please uninstall this game when you do not agree with this privacy statement.

What information is collected?

This game only collects your Unique Device ID ('UDID') and/or IP address. No other information is collected.

How is your information used?

The UDID information is collected in order to determine the aggregate number of unique devices using the game, to track total usage, analyze data, and communicate with you more effectively. Also, the UDID and IP address are used to show the in-game advertisement.

How is your information shared?

Both the UDID and IP address are shared with Microsoft PubCenter. This is needed to show the in-game advertisement. Outside of that, no information is shared with any third parties or external services.

Questions?

Any questions about this privacy policy can be directed to mail@heinpragt.comLast update: 1-04-2014

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).