Hoofdpagina positiviteit

vlinder Dit onderdeel van deze website gaat over het onderwerp positiviteit. Ik ben zelf een zeer positief persoon maar de wereld doet met regelmaat zijn best om dit onderuit te halen. Het leven is een mix van gelukkige momenten en minder gelukkig momenten en wanneer de balans maar goed voelt dan is er meestal niets aan de hand. Maar soms zijn er wat momenten dat men even een positieve gedachte of suggestie kan gebruiken om wat steun te vinden en weer een meer positieve kijk op het leven te ervaren. Er zijn mensen die zeer tevreden zijn met een permanente realistische en pessimistische blik op het leven en er bestaan ook mensen die ik regelmatig een "blij ei" noem, die echt alles permanent positief en goed proberen te zien en alles weten goed te praten. Ik word van beide type mensen een beetje zenuwachtig, voor mij is het leven een mix van positief en negatief die hopelijk iets meer naar de positieve kant uitslaat. Op deze pagina's probeer ik iets van positiviteit uit te stralen en positiviteit te inspireren. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Positiviteit

glas half vol

Het glas dat half gevuld is, is nog steeds mooi voorbeeld om het verschil uit te leggen tussen iemand die negatief denkt en iemand die positief denkt. Een negatieve denker zal zeggen dat het glas half leeg is en een positieve denker zal zeggen dat het glas half vol is. Het grappig van dit voor beeld is dat het glas voor beiden hetzelfde is, alleen de wijze waarop ze er naar kijken is anders. Wat positief of negatief is kan per cultuur wel wat verschillen, zo is het hier in Nederland niet zo positief om onaangekondigd op bezoek te komen, terwijl dat in veel zuidelijke landen zeer positief is. Voor een vegetariër zal een vol bord met vlees niet zo positief zijn en voor een vleesliefhebber wel. We kunnen stellen dat positiviteit ons een goed gevoel geeft en negativiteit een slecht gevoel veroorzaakt. Maar we kunnen ook stellen dat positiviteit een goed gevoel is als dingen overeenkomen met wat u graag wil.

Sommige mensen vertellen meer negatieve gebeurtenissen wanneer ze hun levensverhaal doen en andere mensen hebben meer positieve herinneringen, terwijl ze vaak ongeveer hetzelfde meegemaakt hebben. De ene mensen legt meer de nadruk op wat er mis is gegaan, de ander meer de nadruk op wat er goed is gegaan. Vaak zijn mensen die meer de positieve herinneringen hebben ook meer positief over de toekomst. Een positieve blik heeft ook invloed op andere delen van uw leven en mensen om u heen en mensen met een positieve instelling slagen ook vaker in hun opzet. Aangezien negatief ingestelden mensen meestal alleen maar bezig zijn om problemen en ongeluk te voorkomen en te vermijden steken ze minder energie in dingen die hen vooruit zouden helpen.

Een positieve levensinstelling geeft ook de mogelijkheid om minder leuke ervaringen en minder leuke kanten van het leven te relativeren en om te denken en er dus een positieve draai aan te geven. Dit is vaak een kwestie van "mindset" de wijze waarop u geleerd heeft om tegen dingen aan te kijken. Ik heb ook geleerd dat je niet een andere persoonlijkheid hoeft te krijgen om dingen eens anders aan te pakken. Een positieve instelling heeft ook vaak meer geluksgevoel tot gevolg en wie wil er nou niet gelukkig zijn? Op deze website kunt u ook een aantal artikelen vinden over het onderwerp geluk en gelukkig zijn.

Ondanks dat ik een positieve levensinstelling heb voel ik altijd enige ergernis opkomen bij mensen die altijd positief zijn. Mensen die zeer geforceerd alles geweldig vinden en alles een positieve draai weten te geven. Mensen die dwangmatig ontkennen dat er ook iets negatief kan zijn, er bestaat ook een term voor deze mensen en dat is "toxic positivity". Een bekend voorbeeld was onze Nederlands "Tjakka" goeroe. Elke negatieve emotie wordt gesmoord met een positief tegengeluid, oneliner of dooddoener. Vaak proberen deze mensen hun hun dwangmatige positivisme aan u op te dringen waarmee ze eigenlijk uw verdriet of emotie bagatelliseren. Nog erger is het wanneer deze mensen u het gevoel geven dat uw verdriet of ellende uw eigen schuld is omdat u niet positief genoeg denkt.

Een leven met alleen maar positiviteit en geluk zal op den duur ook erg saai worden, positiviteit en geluk bestaan omdat negativiteit en ongeluk ook bestaan. Licht bestaat omdat er ook donker bestaat, alles heeft twee kanten die elkaar bevestigen. Het gaat er om dat voor uw gevoel de balans voldoende in de schaal van positiviteit en geluk staat. Ik heb ooit eens twee mensen gekend die beiden een meervoudige handicap hadden en veel problemen moesten overwinnen om een normaal leven te kunnen leiden. Toch waren dit twee zeer positieve en gelukkig mensen, ze waren meestal oprecht blij en straalden ook een hele positieve levenslust uit. Ondanks dat het leven hen niet de beste kansen had gegeven en ze alle reden hadden om niet zo gelukkig en blij te zijn, hadden ze beiden een "mindset" om in de meeste dingen het positieve te zien. Deze mensen zijn voor mij een bijzondere inspiratie geweest.

Positieve levenshouding

vrolijk persoon

Er bestaat zoiets als een positieve levenshouding, sommige mensen zijn uitgesproken pessimisten en sommige mensen zijn optimisten die ogenschijnlijk fluitend door het leven gaan. Nu is het helaas zo dat uw door uw genen vanaf uw geboorte een zeker aanleg tot pessimisme of optimisme meegekregen heeft. Uit eigen ervaring van mijn omgeving weet ik dat depressiviteit ook veroorzaakt kan worden door een erfelijke aanleg. Mensen met een positieve levenshouding lijken over het algemeen gelukkiger, gezonder en succesvoller te zijn. De wereld is niet een mooi sprookje, het leven en de wereld om uw heen kunnen ongenadig hard zijn af en toe. Mensen met een positieve levenshouding zijn vaak in staat om te relativeren en los te laten en toch een positief wereldbeeld te behouden. Een negatieve levenshouding lijkt soms makkelijker, het geeft een gevoel van controle want men houdt rekening met het ergste dat gebeuren kan want dan kan het alleen maar meevallen. Helaas is de basis hiervan vaak onzekerheid en angst en angst is vaak een slechte raadgever.

Toch is een positieve levenshouding ook voor mensen die van naturen een meer pessimistische kijk op de wereld hebben, wel te leren. Door te leren relativeren en om te deken, kunt u leren om anders tegen de minder leuke kanten van het leven aan te kijken en de leuke kanten van het leven meer te omarmen en te koesteren. Ik heb zelf ooit een korte depressie gehad, door te veel ellende achter elkaar en om mijzelf te wapenen tegen herhaling heb ik toen ook een tijdje cognitieve therapie gehad. Deze therapie is er juist voor bedoeld om ingesleten negatieve patronen en visie op bepaalde zaken te herkennen en om te buigen. Uit eigen ervaring weet ik dat dit heel goed kan werken wanneer u bereid bent om ook kritisch naar uzelf te kijken.

Ook heb ik veel baat gehad bij de boeken van Berthold Gunter over omdenken, zoals "ik ben Oke, jij bent een sukkel". Deze levensfilosofie leert u om anders tegen dingen aan te kijken en een andere (soms minde voor de hand liggende) oplossing van problemen te vinden. Daarnaast heb ik mijzelf ook verdiept in het non dualisme, dit kan echter redelijk heftig zijn en vooral in het begin vrij veel weerstand oproepen, toch kunt u er hele positieve kijk op het leven uithalen. Ook zijn er in de communicatie techniek een aantal handige ezelsbruggetjes van bekende valkuilen:

Neem ANNA mee Anna staat voor Altijd Navragen, Nooit Aannemen. Met andere woorden, neem niet zomaar aan dat je begrijpt wat iemand bedoelt, vraag het altijd even na of het klopt.

Gebruik NIVEA Nivea staat voor Niet Invullen Voor Een Ander. Niemand kan gedachten lezen, wanneer iets onduidelijk is, ga dan niet invullen maar vraag na wat de ander bedoelt.

make yourself happy

Gerelateerde onderwerpen op deze website

Leuke en inspirerende boeken

Voor positiviteit - op zoek naar de kracht van positieve psychologie. De positieve psychologie toont keer op keer aan dat persoonlijke groei een eigen keuze is. Een keuze om beperkingen los te laten, om je krachten te versterken en om meer uit je leven te halen. Zelf besloot Mark Verhees deze wetenschap op zijn eigen leven te gaan toepassen. Een prachtige openbaring. Een bijzondere ontdekkingsreis waarin hij de kracht van positieve emoties leerde te waarderen, zijn eigen passie prioriteit durfde te geven en leerde om zijn angsten los te laten. Over zijn reis gaat dit boek. De vele adviezen vanuit de positieve psychologie zijn verwerkt in krachtige en kwetsbare verhalen, aangevuld met inspirerende, positieve spreuken.
kopen knop


Positiviteit, een positief woord, dat soms als negatief wordt gezien. Dit boek is bedoeld om de lezers te laten zien wat voor invloed een optimistisch karakter heeft op onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Dit boek is bedoeld om bepaalde zaken duidelijker te maken en mensen te helpen en te motiveren om oud te worden met behulp van een positieve manier van denken. Het boek is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, het is slechts de mening van de auteur, maar misschien zal de lezer na het lezen van het boek het woord 'slechts' schrappen.
kopen knop


Leef meer, denk minder. Een baanbrekende methode om uit een dip te komen. De oorzaak van een dip is vaak dat je te veel denkt. Dat helpt niet. Pak de regie over de aandacht die je aan je gedachten besteedt. Dat helpt wel. Pia Callesen presenteert een beproefde, baanbrekende methode in 'Leef meer, denk minder' om uit een dip te komen. De oorzaak van neerslachtigheid en depressie is vaak te veel denken. We analyseren eindeloos wat we hebben gezegd en gedaan of de beslissingen die we moeten nemen. Maar het werkt niet. In dit boek vind je een radicale strategie om de controle over je denkprocessen terug te krijgen en je weer goed te voelen.
kopen knop


Last update: 17-08-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).