Verschillen mannen en vrouwen pagina

mannen en vrouwen Dit deel van de site gaat over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Toen ik vele jaren geleden op aanraden van een relatietherapeut het eerste boek van John Gray las was ik verknocht aan deze reeks boeken en heb ook alles van John Gray gelezen. Daarna volgden er nog veel meer boeken over het onderwerp van de verschillen tussen mannen en vrouwen en uiteindelijk ben ik ook begonnen om er over te schrijven. Het onderwerp is te bekijken vanuit vele verschillende standpunten zoals lichamelijke verschillen, verschillen in de structuur van de hersenen en veel van deze verschillen zijn vanuit de evolutie verklaarbaar. Ik ben zelf van mening dat mannen en vrouwen in het algemeen sterk verschillen maar dat mannen en vrouwen wel volkomen gelijkwaardig moeten zijn. Met gelijkwaardigheid bedoel ik dat mannen en vrouwen dezelfde rechten, plichten, ontplooiingkansen en beloning moeten hebben. Al jong leerde ik via een vriendinnetje de emancipatie stroming kennen. Ik vind zelf de verschillen tussen mannen en vrouwen erg prettig, op deze pagina's ga ik in op de verschillende aspecten van de verschillen tussen mannen en vrouwen. De informatie op deze pagina is gebaseerd op veel boeken over dit onderwerp en een ruime levenservaring. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Algemene verschillen tussen mannen en vrouwen

Om te beginnen staat hier een overzicht van de meest gangbare verschillen tussen mannen en vrouwen. Niet alle verschillen tussen mannen en vrouwen zullen even sterk voorkomen, er zijn mannen die zekere vrouwelijke eigenschappen hebben en ook vrouwen die wat meer mannelijk eigenschappen hebben. Deze lijst met verschillen zal op de rest van deze pagina nog verder verklaard en beschreven worden.

 • Vrouwen kunnen zich beter emotioneel uitdrukken (zowel mondeling als schriftelijk) omdat hun hersenhelften beter samenwerken en hun limbisch systeem groter is.
 • Vrouwen ruiken beter dan mannen, omdat dit vermogen in het limbisch systeem ligt.
 • Vrouwen zijn beter met woorden en kunnen reeksen onsamenhangende woorden beter onthouden.
 • Vrouwen zijn beter in het gebruik van een routebeschrijving waar veel herkenbare punten op staan omdat ze hun goede visuele geheugen hiervoor gebruiken, mannen kunnen door hun goede ruimtelijke inzicht beter kaarten lezen.
 • Vrouwen zijn in staat om meerdere taken tegelijk uit te voeren omdat hun hersenhelften beter samenwerken.
 • Vrouwen zijn beter in het herkennen van gezichten.
 • Vrouwen kunnen sneller zien of twee afbeeldingen hetzelfde zijn.
 • Vrouwen hebben meestal een betere fijne motoriek.
 • Vrouwen gebruiken hun hersenen efficienter dan mannen, mannen compenseren dit met grotere hersenen.
 • Vrouwen hebben een breder blikveld terwijl mannen een verder blikveld hebben, ook kunnen mannen zich beter op één doel concentreren.
 • Vrouwen kunnen beter onsamenhangende informatie opslaan terwijl mannen beter zijn in het opslaan van geordend informatie.

 • Mannen zijn minder gevoelig voor depressies omdat ze zich minder bewust van hun emoties zijn.
 • Mannen hebben een beter ruimtelijk inzicht en kunnen objecten beter visualiseren.
 • Mannen kunnen beter complexe technische problemen oplossen.
 • Mannen zijn bij problemen meer op actie gericht terwijl vrouwen meer op communicatie gericht zijn.
 • Mannen hebben meer verbindingen tussen de hersencellen dan vrouwen waardoor de informatie overdracht tussen de cellen sneller verloopt waardoor ze beter complexere problemen kunnen oplossen.

Lichamelijke verschillen tussen de meeste mannen en vrouwen.

Dit is een overzicht van de meest gangbare lichamelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Onder invloed van de mannelijke geslachtshormonen zal de lichaamsbouw van de gemiddelde man afwijken van de gemiddelde lichaamsbouw van een vrouw, dit proces begint al in de baarmoeder.

 • Lengte, de man is gemiddeld 11 cm groter dan de vrouw.
 • Gewicht, de man is gemiddeld 12 kilo zwaarder dan de vrouw.
 • Romp, de gemiddelde vrouw heeft een grotere romp dan de gemiddelde man.
 • Vetweefsel, bij de man is dit ongeveer 15% en bij de vrouw ongeveer 25% van het lichaamsgewicht.
 • Kracht, de man heeft meer testosteron (hormoon) en daardoor meer spieren, de vrouw heeft gemiddeld 30% spierweefsel en de man 40%.
 • Hartvolume, dit is bij de gemiddelde man 770 cc en bij de gemiddelde vrouw 560 cc.
 • Hartslag, De gemiddelde hartslag ligt voor mannen tussen de 70 en 85 slagen per minuut en is bij vrouwen in dezelfde situatie iets sneller namelijk tussen de 75 en 90 slagen per minuut.
 • Bloed, de gemiddelde man heeft 5,5 liter bloed en de gemiddelde vrouw 4,5 liter.
 • Heupen, heupen van een man zijn gebouwd om snel te kunnen lopen, die van de vrouw om een kind te kunnen dragen en baren. Door dit verschil zijn vrouwen tijdens een hardloopwedstrijd (op snelheid) altijd in het nadeel ten opzichte van een man.

Hoe ontstaat een man?

alles over de man Als eerste gaan we in op het ontstaan van de man. De meeste gezonde vrouwen hebben twee X-chromosomen en de meeste gezonde mannen een X- en een Y-chromosoom. Het SRY-gen is de soort van hoofdschakelaar van het man worden, dit gen zorgt ervoor dat een embryo in de baarmoeder zich in mannelijke richting ontwikkelt. Alle menselijke embryo's groeien in principe uit tot vrouwen, tenzij SRY daar verandering in brengt. Het SRY-eiwit activeert vele andere genen waardoor de geslachtsklieren zich tot testikels ontwikkelen. Deze testikels maken op hun beurt testosteron aan die er voor zorgen dat de uitwendige geslachtsdelen mannelijk worden. De geslachtshormonen vermannelijken vervolgens ook de hersenen. Je kunt SRY zien als de hoofdschakelaar van het "man-worden", een genetische schakelaar. Staat hij aan, dan ontwikkeld zich een jongetje, staat hij uit dan blijft het een meisje.

Toch is deze schakelaar niet 100 procent betrouwbaar, in een onderzoek naar vaders en dochters die een genetisch identiek versie van het SRY-gen hebben ontdekte men dat de ene een vruchtbare man geworden was en de ander een steriele vrouw. Soms lijkt er iets mis te gaan met het transport van het SRY-eiwit door een andere kleine genetische afwijking waardoor er in sommige gevallen net op het randje nog het "mannenprogramma" gestart kan worden maar soms ook niet. Hierdoor kan het gebeuren dat met hetzelfde SRY-gen, de vader een man wordt en zijn dochter een vrouw. Gelukkig treden dit soort foutjes niet zo vaak op.

Maar ook is er een enorme variatie aan de testikels en die produceren allemaal hun eigen hoeveelheid testosteron en dit heeft weer veel invloed op de hersenontwikkeling, waardoor er dus ook verschillen in gedrag van mannen ontstaat. En dat is weer goed voor de diversiteit en is er voor elk vrouwtje een bepaald type man. In basis is dus elke menselijke embryo een vrouw en of het zich ontwikkeld tot een jongetje en hoe "mannelijk" het jongetje zal worden hangt van de hoeveelheid testosteron af die de embryo produceert tijdens zijn groeifase.

Verklaringen van bekende verschillen tussen mannen en vrouwen.

Waarom kan een vrouw vaak beter liegen dan een man?

Aangezien vrouwen tijdens het communiceren meer letten op de lichaamstaal van de andere persoon kunnen vrouwen feilloos waarnemen dat de man staat te liegen. Dit komt ook doordat haar beide hersenhelften beter samenwerken waardoor ze sneller in staat is verbanden te leggen tussen het gesproken woord en de visuele informatie. Zijn lichaamstaal spreekt boekdelen en de meeste mannen begrijpen dan ook niet waarom vrouwen ze altijd doorhebben. Daar staat tegenover dat de vrouw in staat is om glashard in het gezicht van een man te liegen zonder dat hij iets in de gaten heeft. Mannen letten meer op de gesproken woorden zelf en veel minder op de lichaamstaal. Als mannen liegen kunnen ze dit beter via de telefoon, in het donker of met hun hoofd onder de dekens doen omdat hun lichaamstaal hen dan niet kan verraden.

Waarom zijn er zoveel vrouwen secretaresse?

Voornamelijk omdat zij in staat zijn veel tegelijk te kunnen doen. De meeste vrouwen zijn erg goed in het tegelijk uitvoeren van meerdere verschillende taken, mannen hebben daar veel meer moeite mee.

Waarom zien vrouwen vaak bijna alles?

het blikveld van een man Een man en vrouw zitten samen op de bank tv te kijken. De man zit in de ene hoek van de bank de vrouw in de andere, heel voorzichtig bijt de man op zijn nagels waarop de vrouw ineens zegt: "zit niet op je nagels te bijten". De man is verbaasd, hoe kon ze dat in vredesnaam zien ze keek toch ook naar de tv. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat mannen en vrouwen anders kijken. Het blikveld van de man is bijna recht vooruit, dat van de vrouw is vele malen breder. De vrouw is dus in staat om ook de dingen te zien die naast haar gebeuren. Mannen kunnen zich dit niet voorstellen en ik denk dat de gemiddelde man ook gek zou worden als hij het blikveld van de vrouw zou kunnen zien. Omgekeerd kunnen vrouwen zich niet voorstellen dat mannen bepaalde dingen niet zien. U kunt samen eens een experiment doen door bijvoorbeeld in een druk restaurant samen naar een vast punt te kijken en te zeggen wat u allemaal ziet. Het resultaat zal heel verrassend zijn. Mannen kunnen echter beter details in de verte onderscheiden omdat hun blikveld veel gerichter is. Vanuit de oerman en vrouw is dit verschijnsel heel verklaarbaar, de man moest zich als jager op een prooi concentreren en zich niet laten afleiden door de omgeving. Ook leerde hij om heel goed afstand in te kunnen schatten. Vrouwen moesten de groep in de gaten houden en leerden om kleine details in hun directe omgeving in de gaten te houden.

Waarom kan een man niet ongemerkt naar een andere vrouw kijken.

Hoe vaak komt het niet voor dat een man en vrouw ergens lopen en er een mooie vrouw langskomt. De man probeert ongemerkt een blik te werpen op de schoonheid en de vrouw zegt lachend, pas op dat je ogen er niet uitvallen. De man voelt zich betrapt en vraagt zich af hoe zijn vrouw dit nou flikt, de uitleg is echter vrij eenvoudig. Aangezien mannen vrij gericht kijken en een beperkter blikveld hebben dan vrouwen, is vaak duidelijk te zien waar ze op dat moment naar kijken. Aangezien een vrouw een heel breed blikveld heeft ziet ze onmiddellijk waar de man die naast haar loopt naar kijkt. Hoe goed hij ook zijn best doet een vrouw zal het bijna altijd doorhebben als haar man naar een andere vrouw kijkt. Omgekeerd kunnen vrouwen naar alle mooie mannen kijken zonder dat hun partner ook maar iets in de gaten heeft.

Waarom kunnen vrouwen over het algemeen niet fileparkeren.

Omdat de hersenen van vrouwen een breed blikveld hebben en ze moeilijker gericht kunnen kijken, in combinatie met het minder goed kunnen schatten van afstand, is het voor de meeste vrouwen moeilijker om een auto achteruit te fileparkeren. De hersenen van de meeste mannen zijn beter in staat om heel goed afstand te kunnen schatten waardoor ze bij het fileparkeren in het voordeel zijn. (Ik moet eerlijk toegeven dat ik de uitzondering op de regel ben :-))

Waarom praten vrouwen zoveel en luisteren mannen zo slecht.

Er blijkt een groot verschil te bestaan in de wijze waarop vrouwen en mannen communiceren. Eerst wil ik even ingaan op het ontstaan van deze verschillen vanuit de oermens. Door honderdduizenden generaties is er in de evolutie van de mens een grote specialisatie in de hersenen van mannen en vrouwen ontstaan die nog steeds in onze genen aanwezig is. Tijdens de jacht tochten moesten mannen snel en efficiïent communiceren. Ook was de communicatie heel erg gericht op het ondernemen van actie en moest de man zich niet laten afleiden door andere signalen uit zijn omgeving. Vrouwen gebruikten de communicatie vooral in de groep vanuit een sociaal oogpunt. Door taal en lichaamstaal waren vrouwen in staat om de gemoedstoestand van de andere groepsleden in de gaten te houden. Mannen gebruiken als ze praten slechts 1 hersenhelft, bij vrouwen werken de twee hersenhelften samen en zijn er veel meer gebieden bij de communicatie betrokken. Mannen zijn nog steeds erg op actie en oplossen van problemen gericht terwijl vrouwen meer communiceren vanuit een sociaal oogpunt. Mannen communiceren vrij direct en gebruiken weinig woorden, vrouwen communiceren vaak indirect en gebruiken veel meer woorden.

Als twee vrouwen een probleem hebben zullen ze er uitgebreid met elkaar over gaan praten, ze zullen zich inleven in het gevoel van de ander en na het gesprek zullen ze zich waarschijnlijk beter voelen en misschien een oplossing hebben gevonden.
Als twee mannen een probleem bespreken wisselen ze enkele zinnen en gaan dan bijna onmiddellijk over op actie om het probleem snel op te lossen. De vrouw wil over haar zorgen en problemen kunnen praten en dat niet in de eerste plaats om oplossingen te vinden, maar om gevoelens te delen. De man ervaart dit als een vraag om hulp en is in die situatie vooral geneigd oplossingen te gaan zoeken en aanreiken. Hij luistert vrij kort en denkt dat hij het probleem wel even kan oplossen. Daardoor voelt de vrouw zich juist afgescheept en afgewezen. Zij heeft behoefte aan iemand die luistert en begrijpt en door de ongevraagde oplossing voelt ze zich niet serieus genomen. De man begrijpt niet waarom de vrouw ontevreden is met zijn oplossing en begrijpt niet waarom de vrouw er nog steeds over wil praten. De vrouw heeft dus de indruk dat de man niet naar haar luistert, echter zijn mannelijke hersenen staan hem hierbij in de weg. Als vrouwen duidelijk maken dat ze geen oplossing willen maar alleen over het probleem willen praten en mannen de tijd nemen om zonder het aanreiken van een oplossing te luisteren, zouden heel wat conflicten in een relatie voorkomen kunnen worden. Over het algemeen gezien lijkt de communicatie techniek van vrouwen beter dan die van de mannen, echter in een noodsituatie zoals een noodlanding is de korte en directe communicatie techniek van de man in het voordeel.

Waarom zal een man niet de weg vragen als hij verdwaald is.

Voor een man is het vragen van hulp een vorm van nederlaag, hij zal daarom tot het uiterste proberen het probleem zelf op te lossen. Voor de man is het leven een grote competitie waarin hij zichzelf moet bewijzen. Vrouwen begrijpen dit vaak niet omdat zij socialer ingesteld zijn en gewend zijn om hulp te vragen als ze er niet uitkomen. Dit is een van de geschilpunten die bijna iedereen wel eens tegengekomen is in zijn relatie.

Waarom zet de man de autoradio uit als hij zich moet concentreren op het verkeer.

De mannelijke hersenen zijn sterk gespecialiseerd in het uitvoeren van 1 taak. Als een man een auto moet besturen in druk verkeer of als hij de weg niet goed weet zal hij zich geheel willen concentreren op deze ene taak. Zijn hersenen zijn simpelweg niet in staat om alle visuele informatie te verwerken als er ook allerlei omgevingsgeluid is waar hij door afgeleid kan worden. Ook kan een man die een auto bestuurt gek worden van drukke gesprekken in de auto of kinderen die druk zijn op de achterbank. Vrouwen kunnen hier in het algemeen veel beter mee omgaan omdat hun hersenen niet zo gespecialiseerd zijn en ze eenvoudiger meerdere dingen tegelijk kunnen doen.

Waarom trekt een man zich terug als hij problemen heeft.

Als een man problemen heeft zal hij zichzelf terugtrekken. Hij wil alleen zijn en zal niemand om hulp vragen, zelfs zijn beste vrienden meestal niet. Er zijn enkele redenen voor dit gedrag. De man wil in eerste instantie zelf zijn problemen oplossen en zal niet snel hulp zoeken. Als de man nadenkt over problemen gebruikt hij de rechter hersenhelft om het probleem te analyseren en omdat de man maar 1 ding tegelijk kan, zal hij op dat moment zijn linkerhelft waarmee hij luistert en spreekt minder goed gebruiken. Hij kan niet tegelijk een probleem oplossen en luisteren en praten. Mannen denken vaak in hun hoofd in tegenstelling tot vrouwen die meestal hardop denken. Als hij er uit is komt de man weer terug. Vrouwen begrijpen dit gedrag meestal niet en raken in paniek. Als een vrouw problemen heeft zal ze een andere vrouw om hulp vragen en over haar problemen praten. Het tegenovergestelde gedrag van de man kan ze niet begrijpen en ze zal het vaak uitleggen als "hij houd niet meer van mij" of "hij sluit mij buiten". Een vrouw die begrijpt dat een man dit gedrag vertoont weet dat de man weer terugkomt als hij er uit is en dat ze hem even met rust moet laten.

Waarom hebben mannen tepels.

Uit onderzoek blijkt dat na de bevruchting de menselijke foetus zowel lichamelijk als geestelijk vrouwelijk van structuur is. Hierdoor bezitten mannen enige vrouwelijke kenmerken, zoals tepels en borstklieren die geen functie meer hebben. Een mannelijke foetus ontvangt tussen zes en acht weken na de bevruchting een enorme dosis mannelijke hormonen (androgenen) waardoor de teelballen zich ontwikkelen waarna een tweede dosis de hersenen verandert van een vrouwelijke naar mannelijke.

Waarom mannen zo anders omgaan met pensionering dan vrouwen.

Pensionering is voor de meeste mannen een zware slag en het kan een hele moeilijke periode in hun leven worden. Naast het verlies van zijn baan wat al aardig wat spanning kan veroorzaken is het ook nog het verlies van iets veel groters, het verlies van zijn identiteit. Veel mannen ontkennen gewoon dat er een einde komt aan hun arbeidsleven als de pensioendatum dichterbij komt. Veel mannen denken dat ze zoveel kennis en ervaring hebben dat men hem niet graag zal willen laten gaan, het feit dat de collega's en zijn werkgever dit wel kan voelt soms aan als verraad. Veel mannen stellen zichzelf dan gerust met het idee dat ze als raadgever kunnen blijven functioneren. Kortom de jager wil het gevoel hebben dat de jagersgroep hem nog nodig heeft. Maar meestal gaat dit niet zo en wil hij liever niet inzien dat dit afscheid ook echt een afscheid is. Veel mannen lijden echt onder het verlies van collega's, status en het gevoel belangrijk te zijn. Na korte tijd kunnen mannen hier zelfs depressief van worden en vaak moet de partner het helaas ontgelden en soms krijgen mannen juist na hun pensionering ineens een hartaanval.

Vergeleken met mannen schikken vrouwen zich meestal makkelijker in hun pensionering en gaan ze gewoon door met hun leven. Mannen beperken zich vaak tot hun werk en hun prestaties, vrouwen ontlenen meestal hun waarde aan de kwaliteit van hun relaties. Bij mannen geeft 70 tot 80% aan dat ze hun werk het belangrijkste vinden in hun leven, en 70 tot 80% van de vrouwen zegt dat hun gezin op de eerste plaats komt. Doordat gepensioneerde vrouwen de sociale netwerken die ze hebben opgebouwd gebruiken is de overgang meestal niet zo groot. Na hun pensioen sluiten veel vrouwen zich aan bij clubs voor hun hobby's, sport of zelfs een nieuwe studie. Wanneer een vrouw niet langer werkt, gaat ze meestal gewoon door met haar leven, het is geen ingrijpende gebeurtenis, ze gaat gewoon verder met andere dingen.

Waarom trekken mannnen zich vaak terug wanneer ze problemen hebben?

De meeste mannen hebben de neiging om zichzelf terug te trekken wanneer hij problemen heeft. Dit gedrag begrijpen vrouwen, die juist willen communiceren wanneer ze problemen hebben, meestal niet. De gemiddelde man wil graag alleen zijn en zal niemand om hulp vragen, zelfs zijn beste vrienden niet. John Gray, de auteur die bekend is van zijn Mars en Venus boeken geeft in zijn boeken enkele redenen voor dit gedrag. De man wil in eerste instantie zelf zijn problemen oplossen en zal niet snel hulp zoeken. Wanneer nde man nadenkt over problemen gebruikt hij de rechter hersenhelft om het probleem te analyseren en omdat de gemiddelde man maar één ding tegelijk kan, zal hij op dat moment zijn linkerhelft waarmee hij luistert en spreekt minder goed kunnen gebruiken. De gemiddelde man kan dus niet tegelijk een probleem oplossen en luisteren en praten. De meeste mannen denken vaak in hun hoofd in tegenstelling tot vrouwen die meestal hardop denken. Wanneer de man zijn problemen opgelost heeft komt de man vanzelf weer terug maar veel vrouwen begrijpen dit gedrag meestal niet en raken in paniek omdat ze vanuit hun eigen beleving denken. Wanneer de gemiddelde vrouw problemen heeft zal ze een andere vrouw om hulp vragen en over haar problemen praten. Het tegenovergestelde gedrag van de man kan ze vaak niet begrijpen en zal ze vaak verkeerd uitleggen als "hij houd niet meer van mij" of "hij sluit mij buiten". Wanneer een vrouw begrijpt dat een man dit gedrag vertoont weet dat de man weer terugkomt als hij er uit is en dat ze hem even met rust moet laten.

De bekende auteur John Gray vergelijkt dit met de oer-man die zich terugtrekt in zijn hol om zijn problemen op te lossen en weer uit het hol te komen als hij een oplossing heeft gevonden. Wanneer een vrouw probeert een man uit zijn afzondering te halen en hem vraagt naar wat hij voelt is dat vaak vragen om moeilijkheden. Doordat mannen en vrouwen elkaars gedrag dus niet begrijpen kunnen er grote problemen ontstaan. Mannen moeten leren begrijpen dat hun reactie voor vrouwen overkomt als geen contact hebben, hij haar hulp afwijst en dat het helemaal mis is. Een man kan dus beter de vrouw eerst geruststellen dat hij zich even terugtrekt in zijn hol om de problemen te overdenken maar dat er verder niets aan de hand is en dat hij ook weer terugkomt uit zijn hol wanneer hij er uit is. Pas als de man er uit is gekomen is de man meestal in staat om te praten over het probleem. Maar het kan ook voorkomen dat een man uit zijn hol komt en niets te zeggen heeft omdat hij zich heeft gerealiseerd dat er niets aan de hand was. Ook hier kunnen vrouwen het soms moeilijk mee hebben omdat ze soms moeilijk kunnen accepteren dat problemen over kunnen gaan zonder er over gepraat te hebben.

Waarom zijn mannen vaker agressief.

In het algemeen vertonen mannen vaker agressief gedrag dan vrouwen, de oorzaak hiervan is het typisch mannelijke hormoon testosteron. Testosteron is het hormoon van succes, prestatie en concurrentie en het word gemaakt door de mannelijk testikels. Mannen en mannetjesdieren worden door dit hormoon potentieel gevaarlijk. Dit begint al vaak in de kindertijd waar jongens meer belangstelling hebben voor agressieve spelletjes en uitdagende sporten en jongens ook vaker naar gewelddadige films kijken dan meisjes. Een onderzoek aan de Universiteit van Sydney toonde aan dat 74 procent van de jongens verbaal of lichamelijk agressief wordt wanneer ze worden geconfronteerd met een conflict zoals een vechtpartij op het schoolplein. Jongens gebruiken vaak agressie om een probleem op te lossen, van de meisjes probeerde daarentegen 78 procent weg te lopen of over de situatie te onderhandelen. Claxonneren bij verkeerslichten wordt ook voor 92 procent gedaan door mannen, terwijl ze ook 96 procent van de berovingen en 88 procent van de moorden voor hun rekening nemen. (Bron: Allan & Barbera Pease) Agressie is een mannelijke karaktertrek die niet kan worden verklaard door aangeleerd gedrag, onderzoek bij sporters toont aan dat hun testosteronspiegel veel hoger is aan het einde van een wedstrijd omdat blijkbaar concurrentie het agressieniveaus verhoogt. Om deze reden worden ook cheerleaders ingezet om de testosteronspiegel van zowel spelers als toeschouwers te verhogen.

Waarom is romantiek zo belangrijk voor de meeste vrouwen?

Voor de meeste vrouwen is romantiek heel belangrijk, romantiek helpt de vrouw om zich weer bewust te worden van haar vrouwelijke kant en geeft de vrouw het gevoel dat ze begeerd wordt. In het begin van een relatie is een man meestal wel heel romantisch voor de vrouw, hij vind het fijn om aandacht te besteden de vrouw en te laten zien hoeveel hij om haar geeft en hoe bijzonder hij haar vind. Maar als de verovering binnen is vinden veel mannen het niet meer zo nodig om romantisch te zijn. Wanneer een vrouw aan de man moet vragen of hij haar even wilt liefkozen en of vasthouden ervaart ze dit meestal als een bevestiging dat ze niet wordt gesteund en dat de man weinig belangstelling in haar toont. Deze verwaarlozing kan er voor zorgen dat een vrouw zich langzamerhand anders naar haar partner gaat opstellen en het gevolg hiervan kan zijn dat ze op een gegeven moment niet meer zo veel zin in lichamelijk intimiteit heeft en haar humeur slechter wordt.

Romantiek geeft de vrouw de speciale aandacht en steun waardoor ze zich tot haar partner aangetrokken blijft voelen. Wanneer een man vanuit zichzelf de vrouw in zijn armen sluit (zonder bijbedoelingen) dat is dat een teken van aandacht en romantiek. Maar ook een compliment maken, even een taak uit handen nemen, even een hand vasthouden, een arm om haar heen slaan, een jas aangeven, een deur openhouden, even laten merken dat je toch ergens aan gedacht hebt, het zijn allemaal kleine attenties waarmee de man kan aangeven dat hij de vrouw waardeert en bewonderd. En wanneer een man zijn vrouw de juiste romantiek kan geven dan ontstaat er vanzelf ook een hele prettige opening naar lichamelijk contact.

Wat ben je stil, waar denk je aan?

staren in het vuur Ik denk dat bijna iedere man wel eens het bekende zinnetje uit het liedje van het Klein Orkest gehoord heeft: "wat ben je stil, waar denk je aan?". De vrouw vindt dat de man te stil is en denk dat er iets aan de hand is, dus vraagt ze waarom hij zo stil is. De man antwoord meestal, "ik denk nergens aan!" waarna de vrouw zegt: "dat kan niet, je denk altijd ergens aan!". Hoe de man ook ontkent, de vrouw geloofd hem niet, want in haar belevingswereld is het onmogelijk om niet ergens aan te denken. De vrouw denkt vaak dat de man niet wil zeggen waar hij aan denkt en dat roept bij haar vragen op en achterdochtige gevoelens. Zie hier een van de meest voorkomende relatieproblemen tussen mannen en vrouwen. Aan wie ligt dit zo vaak voorkomende probleem, de man of de vrouw. Het antwoord is vrij eenvoudig aan allebei en eigenlijk aan geen van twee. Op deze pagina zal ik proberen uit te leggen wat de oorzaak is van dit vaak voorkomende misverstand tussen mannen en vrouwen.

In het begin in de baarmoeder ontwikkelen de hersenen van jongens en meisjes zich hetzelfde, globaal hebben ze dezelfde opbouw. Maar onder invloed van de geslachtshormonen ontwikkelen de hersenen van jongens zich anders dan de hersenen van meisjes. Dit verschil in ontwikkeling tussen de hersenen van jongens en meisjes gaat nog lang na de geboorte door. Het grote verschil tussen de hersenen van mannen en vrouwen is dat vrouwen veel meer verbindingen hebben tussen de diverse delen van de hersenen en ook veel meer verbindingen hebben tussen de twee hersenenhelften. Een Amerikaanse professor wist dit heel mooi te vertellen in een hoorcollege.

Wanneer we de hersenen van mannen bekijken dan bestaat deze uit heel veel kamertjes, voor elk onderwerp heeft de man precies één kamertje. In dat kamertje zit alles van de ene onderwerp en de kamertjes mogen niet overlappen of met elkaar in verbinding staan. Elk kamertje is goed afgesloten en de man is telkens maar met één kamertje tegelijk bezig. Het is voor een men heel belangrijk dat de kamertjes niet overlappen want zo kan hij heel gedetailleerd dingen bij elkaar houden die met dat ene onderwerp te maken hebben.

De vrouw heeft ook heel veel kamertjes in haar hersenen maar in tegenstelling tot de man hebben alle kamertjes verbinding met elkaar. Elk onderwerp is op een of andere wijze verbonden met elk ander onderwerp en alles heeft met elkaar te maken. Wanneer er één kamertje opengaat kunnen er daarnaast ook nog een heleboel andere kamertjes opengaan. Bij een vrouw is alles met alles verbonden. Dit kan in sociale omstandigheden een groot voordeel zijn omdat de vrouw heel veel dingen tegelijk in de gaten kan houden en kan bevatten.

Het brein van de man is sterk gespecialiseerd en het brein van de vrouw is in staat om juist veel dingen tegelijk te analyseren en te overzien. Maar er is nog één groot verschil, mannen hebben een heel speciaal kamertje die vrouwen niet hebben. Dat kamertje is helemaal leeg, er zit niets in. Wanneer mannen tot rust willen komen kunnen ze in het kamertje gaan met helemaal niets en dus ook even aan helemaal niets denken. Dit kunnen vrouwen zich niet voorstellen. Voor een vrouw is het vrijwel onmogelijk om niet ergens aan te denken. Aangezien de vrouw zich niet voor kan stellen dat een man echt nergens aan kan denken, omdat zij dit vermogen niet heeft, zal ze denken dat de man haar voor de gek houdt.

Omdat de man zich niet voor kan stellen dat de vrouw niet "nergens" aan kan denken en de vrouw zich niet voor kan stellen dat iemand "nergens" aan kan denken, ontstaan er misverstanden binnen een relatie tussen mannen en vrouwen. Ik hoop dat na het lezen van deze uitleg mannen kunnen begrijpen dat hun vrouw de hersenen nooit stil kan zetten en dat de vrouwen begrijpen dat er niets engs aan de hand is wanneer hun man aangeeft dat hij "nergens aan denkt". Dit is gewoon de wijze waarop de natuur de mannen en vrouwenhersenen heeft laten evolueren.

Dus mannen, wees mild naar uw vrouw, en vrouwen wees mild naar uw man, beide geslachten zijn gemaakt zoals ze gemaakt zijn en deze verschillen zijn geen bewuste keuze maar het gevolg van onze genen.

Humor over de verschillen tussen mannen en vrouwen.

Leuk verhaal over de verschillen tussen mannen en vrouwen.

Op een dag maken 3 mannen een tocht door de jungle en komen bij een woest kolkende rivier. Ze hebben geen flauw benul hoe ze die moeten oversteken. Daarom besluit de eerste man te bidden: "Alstublieft, God, geef me de kracht om deze rivier over te steken." Daarop beginnen de spieren in zijn armen en benen te groeien en slaagt hij erin de rivier in een paar uur over te zwemmen, waarbij hij twee keer bijna verdrinkt. De 2e man ziet dat en bidt: "Alsjeblieft, god,geef me de kracht en het gereedschap om deze rivier over te steken." Vanuit het niets verschijnt een boot en hij roeit met moeite in een uur de rivier over, waarbij hij bijna twee keer omslaat. De derde man ziet dat en bidt: "Alstublieft God, geef me de kracht, het gereedschap en het vernuft om deze rivier over te steken." Onmiddellijk verandert hij in een vrouw, ze kijkt op de kaart, loopt honderd meter stroomopwaarts en steekt de brug over naar de overkant.

Verschillen tussen mannen en vrouwen tijdens de schepping.

Toen God de wereld geschapen had bezocht hij adam en eva nog eens in het paradijs. Ik heb nog twee leuke eigenschappen over zei hij, het eerste is het vermogen om staande te plassen. Dat wil ik riep de man onmiddellijk waarna hij enthousiast wegrende om een boom te zoeken. Hier is het tweede zei God met een knipoog tegen de vrouw, hier heb jij het vermogen van het meervoudige orgasme.

Bier bevat enorm veel vrouwelijke hormonen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bier veel vrouwelijke hormonen bevat. Een aantal mannen heeft (in het belang van de wetenschap) meegewerkt aan een onderzoek. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de plaatselijke kroeg en de mannen hebben voor dit onderzoek allen een stuk of 10 biertjes gedronken. Aan het einde van het experiment hadden ze effectief bewezen dat bier vol vrouwelijke hormonen zit:

 1. Ze waren allemaal dikker geworden.
 2. Ze hebben veel gepraat, zonder inhoudelijk eigenlijk iets te zeggen.
 3. Ze konden niet meer fatsoenlijk autorijden, laat staan parkeren.
 4. Ze konden in de verste verte niet meer logisch denken.
 5. Ze konden onmogelijk toegeven dat we ongelijk hadden, zelfs niet wanneer dat overduidelijk het geval was.
 6. Elke man dacht dat hij het middelpunt van het universum was.
 7. Ze hadden hoofdpijn en totaal geen zin meer in seks.
 8. Hun emoties waren niet of nauwelijks beheersbaar.
 9. Ze liepen voortdurend hand in hand of arm in arm, ter ondersteuning van elkaar.
 10. Ze moesten om het kwartier naar het toilet, en vaak allen tegelijk.
Verdere testen waren dus klaarblijkelijk overbodig.

De vijf gouden regels voor de vrouw:

 1. Het is van belang een man te vinden, die helpt in het huishouden.
 2. Het is van belang een man te vinden met humor.
 3. Het is van belang een man te vinden, die je niet bedriegt.
 4. Het is van belang een man te vinden, die goed is in bed.
 5. Het is van belang, dat deze vier mannen elkaar niet kennen.

Onredelijkheid?

De vrouw is vaak kwaad om het volgende:

1. Om wat hij gedaan heeft;
2. Om wat hij niet gedaan heeft.
3. Om iets wat hij wil doen;
4. Om iets wat hij niet wil doen.

Redelijk, toch!

De drie fasen van het huwelijk:

In het eerste jaar spreekt de man en luistert de vrouw.
In het tweede jaar spreekt de vrouw en luistert de man.
In het derde jaar spreken beiden en luisteren de buren.


Aangezien het lijkt dat mannen en vrouwen af en toe totaal verschillende taal gebruiken staat hier een mannelijk woordenboek voor vrouwen en een vrouwelijk woordenboek voor mannen. Hoewel dit natuurlijk grappig bedoeld is, schuilt er ook wel een zekere waarheid in deze woordenboeken voor mannen en vrouwen.

Vrouwelijk woordenboek voor mannen.

De vrouw spreekt dit uitDit is de werkelijke betekenis
JaMisschien
NeeMisschien
MisschienNee
Het spijt me...Het gebeurt toch zoals ik wil.
Wij willen...Ik wil...
Doe wat je wiltHier ga je spijt van krijgen.
We moeten praten...Ga rustig zitten, mondje dicht en luister wat ik op mijn hart heb...
Ga maar.Ik wil niet dat je gaat.
Ik ben niet boos.Natuurlijk ben ik boos.
De keukenvloer begint te slijtenIk wil een nieuw huis.
Ik wil eigenlijk nieuwe gordijnen.Ik wil nieuwe gordijnen, tapijt, meubels en een afwasmachine.
Volgens mij hoorde ik ietsIk wil nog niet dat je in slaap valt.
Hou je echt van me?Ik ga je iets vertellen wat je niet leuk gaat vinden.
Nog 2 minuutjes geduldNeem rustig de tijd het duurt nog wel een half uur.
Vind je mij niet te dik?Zeg dat ik mooi ben.
Je moet beter leren communicerenHou je kop en luister.
Ik schreeuw niet!Ja, ik schreeuw want anders luister je niet!

Mannelijk woordenboek voor vrouwen.

De man spreekt dit uitDit is de werkelijke betekenis
Ik heb honger.Ik heb honger.
Ik heb slaap.Ik heb slaap.
Ik ben moe.Ik ben moe.
Zullen we naar de bioscoop gaan?Wil je met me naar bed?
Mag ik je mee uit eten nemen?Wil je met me naar bed?
Mag ik je opbellen?Wil je met me naar bed?
Zullen we dansen?Wil je met me naar bed?
Mooie jurk!Wil je met me naar bed en mag ik hem dan van je lijf scheuren?
Je bent zo gespannen, zal ik je masseren?Wil je met me naar bed?
Ik verveel meWil je met me naar bed?
Ik hou van jeIk wil met je naar bed, en wel nu meteen!
Ik hou ook van jouja ja... en dan wil ik nu met je naar bed.
Laten we pratenIk wil je laten zien wat voor diepgaande persoon ik ben, en misschien wil je dan wel met me naar bed.
Wil je met me trouwen?Ik wil niet dat je het met een ander doet.

Korte grappen over mannen en vrouwen.Waarom hebben mannen geen midlife crisis?
Ze blijven altijd in hun puberteit zitten.

Wat is het verschil tussen een vrijgezellen bar en een circus?
In het circus praten de clowns niet.

Het verschil tussen een man en een hond?
Het duurt minder lang om een hond te trainen.

Waarom is naar bed gaan met een man hetzelfde als een soap?
Precies als het interessant wordt is het afgelopen.

Waarom zijn moppen over blondjes zo kort?
Zodat mannen ze zich kunnen herinneren.

Wat zei God na de man gemaakt te hebben?
Dat kan ik beter!

Waarom willen mannen met een maagd trouwen?
Ze kunnen niet tegen kritiek.

Hoe noem je een intelligente man in Nederland?
Een toerist.

Waarom geven mannen een naam aan hun penis?
Omdat ze niet willen dat een vreemde al hun beslissingen neemt.

Waarom is het zo moeilijk om een knappe en gevoelige man te vinden?
Omdat die meestal al een vriend hebben.

Hoe sorteren mannen hun wasgoed?
Vies en vies maar nog te dragen.

Wat is het dunste boek ter wereld?
Wat mannen over vrouwen weten.

Wat is het verschil tussen een man en E.T.?
E.T. belde naar huis.

Hoe fitnessen mannen op het strand?
Door iedere keer als ze een mooie vrouw zien hun buik in te houden.

Waarom houden mannen van intelligente vrouwen?
Tegenstellingen trekken elkaar aan.

Waarom simuleert 90% van alle vrouwen een orgasme?
Omdat ze denken dat dit mannen boeit.

Waarom kan een man geen orgasme simuleren?
Omdat hij niet opzettelijk zo'n raar gezicht kan trekken?

Wat is het verschil tussen een echtgenote en een minnares?
Ongeveer 20 kg.

Waarom heeft God eerst de man geschapen en pas daarna de vrouw?
Om hem de kans te geven even te genieten van het aardse paradijs.

Hoe zou de wereld eruit zien zonder mannen?
Vol dikke gelukkige vrouwen.

Wanneer weet een vrouw dat haar man haar bedriegt?
Als hij twee keer in de week een douche begint te nemen.

Waarom maken mannen zo moeilijk oog contact?
Borsten hebben geen ogen.

Waarom heb je 1 miljoen spermatozoïden nodig om 1 eicel te bevruchten?
Omdat ze de weg niet willen vragen.

Wat hebben elektrische treintjes en borsten met elkaar gemeen?
In feite zijn ze bedoeld voor kleine kinderen, maar het zijn de mannen die er mee spelen.

Wat moet je een man geven die alles heeft?
Een vrouw die hem toont hoe hij het moet gebruiken.

Wat is het verschil tussen een nieuwe man en een nieuwe hond?
Na een jaar is de hond nog steeds opgewonden als hij je ziet.

Wat is de beste manier om een man iets te laten doen?
Zeggen dat hij er te oud voor is.

Wat is de overeenkomst tussen mannen en computers?
Niemand begrijpt waarom ze zo raar doen en ze hebben altijd te weinig geheugen.


Verschil man vrouw volgens Allan en Barbara Pease.

Allan en Barbara Pease Ruime tijd nadat ik de boeken van John Gray gelezen had vond ik het boek van Allan en Barbara Pease met de pakkende titel "Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen". In dit boek verklaren Allan en Barbara Pease ook de gangbare verschillen tussen man en vrouw maar dan met iets meer humor en iets minder belerend dan John Gray. Ze gebruiken duidelijk praktische voorbeelden en de boeken zijn makkelijk leesbaar. Op deze pagina wil ik de boeken en de auteurs aan u voorstellen en u uitnodigen deze boeken ook eens te lezen. Barbara & Allan Pease zijn zeer succesvolle auteurs van boeken over lichaamstaal, relaties en verschillen tussen mannen en vrouwen. Ze hebben 18 bestsellers geschreven en geven seminars en ze verschijnen regelmatig in de media over de hele wereld. Allan Pease is geboren in 1962 in Australie en hij is een is een expert op het gebied van lichaamstaal en relaties en zijn meest bekende boek is "Body Language" waarvan meer dan 4 miljoen exemplaren verkocht zijn. Hij geeft wereldwijd seminars en lezingen over menselijke communicatie. Barbara Pease is geboren in 1950 en is CEO van Pease International, dat video's, trainingen en seminars produceert voor bedrijven en overheden over de hele wereld. Daarnaast is ze ook co-auteur van de bekende mannen en vrouwen boeken die ze samen met haar man schrijft. (Hun website peaseinternational.com)

In hun boeken verklaren Allan en Barbara Pease de soms schijnbaar onoverbrugbare verschillen tussen man en vrouw. Veel nuchtere feiten en wetenschappelijke gegevens worden, aan de hand van voorbeelden en met pakkende titels en slogans op een humoristische manier gepresenteerd. Daarbij gaat het om voor velen herkenbare situaties, zoals liegen, aandacht vragen, zeuren, huilen, dingen eindeloos uitpraten, het uiterlijk, familierelaties en veelvoorkomende misverstanden. Vaak gaan ze ook uit van de (oer) biologische drijfveren van vrouwen en mannen die tot op vandaag in hun relaties doorspelen. De boeken zijn vaak een soort van handleiding voor iedereen die zich wel eens afvraagt waarom het andere geslacht zo anders is, of dit nu is op het werk, in de supermarkt, in vriendschap of thuis tussen de lakens is. De boeken zijn totaal geen psychologische sessie het is daarentegen duidelijk, luchtig en humorvol geschreven. Wel gaan ze in op onder meer het functioneren van de linker- en rechterhersenhelft, praten en luisteren, gedrag en gevoelens, en seksualiteit. Ook gaan ze in op lichaamstaal waarmee we vaak iets amders uitzenden dan men zelf denkt. Allan en Barabara Pease laten zien hoe dat komt, aan de hand van recente psychologische, biologische en sociale inzichten. Ik heb veel van hun boeken met een grote glimlach gelezen.

Verschillen tussen mannen en vrouwen volgens Mars en Venus.

De vergelijking dat mannen en vrouwen van twee verschillende planeten komen is dan ook wat extreem, maar is wel een goede metafoor om aan te geven hoe groot de verschillen soms zijn. Ik heb de boeken nog steeds en ze geven de man een goed inzicht hoe de vrouw emotioneel in elkaar zit, met goede tips en advies, maar omgekeerd ook leert het vrouwen dat mannen anders denken en voelen. Mannen kijken naar emoties en gevoelens van de vrouw vanuit hun eigen perspectief en vullen dit met hun eigen gevoel en ervaringen in, en vrouwen doen omgekeerd hetzelfde bij de man. Een goed voorbeeld is dat mannen in staat zijn om even NERGENS aan te denken, dit is voor de meeste vrouwen onmogelijk. Vrouwen begrijpen dat meestal dus ook niet en vragen de man, “waar denk je aan?”. Wanneer de man dan eerlijk antwoord geeft “aan niets!”, heeft de vrouw het idee dat de man iets voor haar verbergt, want zij kan zich niet voorstellen dat je nergens aan kunt denken. Wanneer de vrouw leert dat mannen dit wel degelijk kunnen, kan ze dit begrijpen en makkelijker accepteren als zijnde geen gevaar. Zo kan inzicht in elkaar heel veel relatieproblemen voorkomen. In dit opzicht zijn de boeken van John Gray over Mars en Venus makkelijk en toegankelijk geschreven. Niet alles gaat op voor elke man en elke vrouw, maar door er samen over te praten kun je ontdekken wat er voor u en uw partner wel opgaat. De boeken zijn niet erg wetenschappelijk geschreven en daardoor voor een breed publiek geschikt. Wanneer u als man meer wilt begrijpen over het (in uw ogen) soms vreemde gedrag van uw vrouw en wanneer u als vrouw het (in uw ogen) soms vreemde gedrag van uw man beter wilt begrijpen, zijn dit heel geschikte boeken.

Het verhaal van Mars en Venus komt er er op neer dat ooit mannen allemaal op de planeer Mars woonden en zo hun mannendingen deden, vrouwen woonden op de planeet Venus en zij deden dingen ook op hun eigen wijze. De mannen van de planeer Mars ontdekten de vrouwen op de planeer Venus en ze werden verliefd en vonden al gauw het ruimtereizen uit en vlogen naar Venus. Alles ging prima de liefde tussen de bewoners van Mars en Venus was prachtig en ze genoten van elkaars gezelschap. Ze begrepen dat ze verschillend waren omdat ze van verschillende planeten kwamen, maar ze vonden de verschillen ook mooi en jarenlang leefden ze samen in liefde en harmonie.

Toen besloten ze naar de aarde te vliegen en in het begin was alles prachtig mooi, maar helaas vergaten zowel de mannen als de vrouwen dat ze van verschillende planeten afkomstig waren en eigenlijk van elkaar verschilden. Vanaf dat moment was er strijd tussen man en vrouw. De woede en frustratie naar de andere sekse vond zijn oorsprong in het feit dat ze deze belangrijke waarheid vergeten waren en verwachten dat de ander meer op henzelf leek. Mannen eb vrouwen vielen in de valkuil van verlangen van de andere sekse dat ze 'willen wat wij willen' en 'voelen wat wij voelen'.

Mannen en vrouwen gaan er ten onrechte van uit dat wanneer onze partners van ons houden, ze op dezelfde wijze zullen reageren of gedragen zoals wij reageren en ons gedragen wanneer we van iemand houden. Helaas is dit een vragen om teleurstellingen en misverstanden. Mannen verwachten ten onrechte van vrouwen dat ze net zo denken, communiceren en reageren als mannen en vrouwen verwachten ten onrechte dat mannen op dezelfde wijze voelen, communiceren en reageren als vrouwen. Doordat we de verschillen tussen mannen en vrouwen niet willen of kunnen zien zijn onze relaties een en al wrevel en conflict. Wanneer we de verschillen onder ogen zien en er rekening mee houden, wordt de omgang met de andere sekse veel beter. Hiervoor gaan we terug naar de wijze waarop mannen leefden op de planeer Mars en vrouwen leefden op de planeer Venus. Door deze extreme vergelijking te trekken probeert John Gray de verschillen tussen mannen en vrouwen ook groter en duidelijker te maken.

Het leven op mars zat als volgt in elkaar, de mannen op Mars waren gesteld op macht, vakkundigheid, efficiency en prestatie. Ze deden altijd van alles om zich te bewijzen en hun macht en vaardigheden uit te breiden. Hun gevoel van eigenwaarde werd bepaald door het vermogen resultaten te behalen en een gevoel van voldoening werd bereikt door succes en prestaties. Het bereiken van een doel was van groot belang voor de mannen op Mars, want daardoor konden zij hun bekwaamheden tot uiting brengen waardoor zij zich tevreden konden voelen over zichzelf. De man op Mars moest het zelf doen en vroeg zeker geen hulp want zelfstandigheid was een symbool van efficiëntie, macht en bekwaamheid.

De vrouwen op Venus hadden totaal andere waarden, zij waardeerden liefde, communicatie, schoonheid en contact. Ze waren veel bezig met elkaar te steunen, te helpen en te koesteren. De vrouwen op Venus ontleenden hun gevoel van eigenwaarde aan hun gevoelens en de kwaliteit van hun vriendschappen. De vrouwen op Venus waren niet bijzonder geïnteresseerd in de constructie van wegen of gebouwen maar meer in de wil om in harmonie, gemeenschap en liefdevolle samenwerking met elkaar te leven. Relaties waren belangrijker dan werk en techniek. De wereld van Venus is in veel opzichten het tegenovergestelde van Mars.

Vrouwen zijn meer contactgericht dan doelgericht, Wanneer twee mannen van Mars gaan lunchen, dan is dat om een plan of zakelijk doel te bespreken, ze hebben iets op te lossen. Wanneer twee vrouwen van Venus een lunchafspraak hebben is dit een gelegenheid een vriendschap verder uit te bouwen of om steun te geven en te krijgen. Veel vrouwen kunnen in een restaurant heel openhartig en intiem praten, in tegenstelling tot de meeste mannen. Vrouwen van Venus hebben ook een goede intuïtie en ze bieden elkaar uit zichzelf en zonder te vragen hulp aan. Omdat het voor de vrouwen van Venus niet zo belangrijk is om je bekwaamheid te bewijzen, stoot je ook niemand voor het hoofd als je hulp aanbiedt en is het ook geen teken van zwakte wanneer je hulp nodig hebt.

Een man van Mars kan zich daarentegen beledigd voelen wanneer een vrouw van Venus hem raad geeft omdat hij het idee heeft dat ze denkt dat hij het niet zelf kan. Een vrouw is hier niet van bewust omdat het voor haar heel gewoon is om hulp aan te bieden. Zie hier een probleem dat erg vaak voorkomt, de vrouw geeft de man advies en wil hem helpen en de man vat dit op alsof hij tekortschiet en het zelf niet kan. De vrouw ziet het geven van advies en opbouwende kritiek als een daad van liefde. Wanneer een vrouw een man probeert te verbeteren krijgt hij het gevoel dat ze hem wil repareren, hij maakt eruit op dat hij het niet goed doet.

Op dezelfde wijze moet een man begrijpen waarin de vrouw van hem verschilt, anders gaat het andersom ook mis. Mannen moeten leren dat vrouwen over hun problemen praten om dichterbij te komen, en niet per se om een oplossing te vinden. Een veelvoorkomend probleem is dat de vrouw over de problemen van die dag wil praten en telkens onderbroken wordt door de man die met kant en klare oplossingen voor haar problemen komt. Hij begrijpt totaal niet waarom ze daar niet blij mee is. Mannen begrijpen niet dat ze alleen maar moeten luisteren en interesse moeten tonen, hierdoor zal de vrouw zich gehoord voelen en blij met de man zijn.

Mannen hebben ook de neiging om zich soms in hun hol terug te trekken en zichzelf even af te zonderen als ze problemen hebben die ze moeten oplossen. Mannen hebben deze drang tot afstand nemen instinctief, het is geen beslissing of keuze, het gebeurt gewoon. Vrouwen begrijpen dit gedrag niet goed en proberen het contact met de man weer te herstellen en hem uit zijn hol te halen en met hem over zijn problemen te praten. Ze begrijpt niet dat de man dit af en toe nodig heeft en dat hij vanzelf terugkomt wanneer hij er uit is. Dan is er niets meer aan de hand en kan de man gewoon weer contact maken. Veel vrouwen vatten dit afzonderen van de man echter op als afwijzing en moeten ook leren om de man gewoon even met rust te laten en er op te vertrouwen dat hij vanzelf weer uit het hol komt en dat alles dan weer goed is.

Last update: 22-03-2022


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).