Beschadigende relaties

machtstrijd relatiesRelaties kunnen een mens beschadigen, zowel fysiek als emotioneel. Ik heb hier helaas zelf de nodige levenservaring mee opgedaan en ik twijfelde onder welke rubriek ik dit op de site moest plaatsten. In eerste instantie dacht ik aan het thema liefde, maar later realiseerde ik me dat beschadigende liefdesrelaties niets met liefde te maken hebben, integendeel juist, we gaan er soms van uit dat relaties uit liefde zijn maar in werkelijkheid draaien zogenaamde liefdesrelaties met regelmaat om macht, bezit, controle, manipulatie en geweld en dat zijn zaken die m.i. niets met liefde te maken hebben. Binnen een liefdesrelatie of huwelijk kan dit uitermate beschadigend werken op een partner of kinderen en mensen tot wanhoopsdaden drijven. Soms lijkt het veranderen of verbeteren van dit soort relaties onmogelijk is en soms lijkt ook het ontsnappen aan of uit dit soort relaties een bijna onmogelijke zaak. Op deze pagina deel ik mijn eigen ervaringen en ervaringen zoals ik die in andere relaties heb zien voorkomen. Helaas heb ik geleerd dat relaties echt kunnen beschadigen en dat de gevolgen zwaar en langdurig kunnen zijn. Met vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Relaties die beschadigen

Ik heb zelf een aantal relaties gehad en twee huwelijken waar ik op terug kan kijken en de lessen die ik er uit geleerd heb aan mijn levenservaring kunnen toevoegen. Ik had heel graag een fijne harmonieuze relatie voor het leven gehad maar dit zat er helaas voor mij niet in. Ik heb heel erg mijn best gedaan maar soms trek je aan een dood paard (uitdrukking) en zal het nooit een fijne harmonieuze relatie kunnen worden. Sommige mensen hebben geluk met hun liefdesrelaties en sommige mensen treffen het helaas verkeerd. Dat relaties uiteindelijk heel beschadigend kunnen werken heb ik helaas ook mogen ervaren, dit kan zelfs zo ver gaan dat een einde maken aan het leven zelfs een optie lijkt. Het verbreken van dit soort relaties is vaak ook erg problematisch waarbij men nog nog jaren bezig kan zijn om de gevolgen te verwerken. Naast een aantal goede relaties die helaas na een tijd gewoon uitgeblust waren heb ik ook een aantal problematische relatie gehad die beschadigend gewerkt hebben en niet alleen voor mij maar ook mensen om mij heen. Ik heb dit altijd wel als leermomenten gezien en iets wat je af moet sluiten, los moet laten en achter je moet laten zodat je wel weer redelijk onbevangen en zonder "rugzakje" opnieuw kunt beginnen. Toch kunnen de gevolgen nog jaren doorwerken, ik ben zelf nog steeds alergisch voor dominant gedrag en manipuleren, dit is niet slecht het is een vorm van zelfbescherming van "dit nooit meer" en een spiegel voor jezelf omdat je blijkbaar toch op deze partners valt.

Aangezien ik bij elke therapeut wel weer een ander boek aanbevolen kreeg heb ik zeer veel gelezen over liefde, relaties en relatieproblemen, dit kunt u op deze site ook ruim terugvinden. Relaties kunnen om zeer veel redenen problematisch en beschadigend zijn, het kan gaan om bijvoorbeeld fysiek geweld, maar ook om emotionele manipulatie en verwaarlozing. Er kunnen stoornissen door jeugdervaringen en persoonlijkheidsstoornissen zoals narcisme en borderline spelen en de gevolgen hiervan lees ik nog vaak dagelijks op het vraag en antwoord deel van deze site. Hoewel er vaak iemand erg de dupe is van een beschadigende relatie zijn alle personen binnen deze relatie meestal slachtoffer, hoewel beide kanten vaak zichzelf als slachtoffer en de ander als dader zien. En niet alleen de partners maar ook de kinderen kunnen erg veel schade oplopen van een beschadigende relatie die ook bij kinderen weer tot problematische relaties kunnen leiden. Kinderen die in hun jonge jaren zelf geestelijk of lichamelijk mishandeld of misbruikt zijn, veranderen met regelmaat zelf in daders (en eigenlijk slachtoffers van hun eigen jeugd) in latere volwassen relaties. Zo blijft het cirkeltje vaak rondgaan wanneer men er niets aan doet.

Soms weten mensen met de juiste partner die er mee om kan gaan aan de vicieuze cirkel te ontsnappen niet iedereen die een beschadiging heeft opgelopen in zijn of haar jongen jaren en niet iedereen met een persoonlijkheidsstoornis is gedoemd tot een slechte en beschadigende relatie of eeuweig alleen te blijven. Ik heb een goede warme relaties mee mogen maken waarbij een of beide partners een problematische jeugd gehad had, waar vroegere incest ervaringen speelden of waar een persoonlijkheidsstoornis speelde. Net als in relaties waar beide partners geen rugzakje hebben is het ook hier het treffen van een goede combinatie. Mensen die in een beschadigende relatie gezeten hebben vallen vaak ook weer terug in eenzelfde situatie als de vorige relatie, dit komt omdat het problematische gedrag van de andere partner (hoe fout het ook klinken mag) vaak vertrouwd is. Maar mensen die wel ontsnapt zijn aan een beschadigende relatie en er van geleerd hebben, kijken bij latere relaties vaak extra kritisch naar enige vormen van de problemen waar ze helaas ervaring mee gehad hebben. Ook ik merk zelf dat ik mijn antennes heel erg uit heb staan om foute keuzes uit het verleden niet meer opnieuw te maken, hoewel je soms mensen helaas geen enkele kans geeft. Veel mensen die een beschadigende relatie gehad hebben weten ook hoe moeilijk het vaak is om hier uit te ontsnappen en dat het vaak begint met heel langzaam en in kleine stapjes de grenzen te verleggen.

Een relatie die de verkeerde kant opgaat is soms te redden wanneer een goede therapeut er doorheen weet te prikken, maar soms lukt het ook hulpverlening niet om de schade die al aangericht is te herstellen. Dan kan een relatie een zogenaamd "point of no return" een punt waarbij herstel onmogelijk is geworden, bereiken. Wanneer partners dan elkaar niet los willen of kunnen laten kan de schade ook overslaan in de omgeving van het stel waarbij kinderen en soms hele families mee de afgrond in getrokken worden. Ik weet helaas welke schade een gekwetst ego kan aanrichten en wat manipulatie kan doen zelfs nog lang na het verbreken van de relatie. Partners die fysieke dwang, emotionele manipulatie of emotionele chantage gebruikt hebben om hun partner in het gareel te houden en het "bezit" vast te houden, kunnen ook na het verbreken van een relatie vaak moeilijk loslaten. Op deze site kunt u op andere pagina's en bij de reacties van bezoekers van deze site veel voorbeelden vinden. Wanneer u zelf met deze problemen te maken heeft kunt u op deze site in een vertrouwde omgeving vrij anoniem uw ervaringen delen.

Machtstijd

Veel relaties beginnen als een mooi sprookje dat zou moeten eindigen met "ze leefden nog lang en gelukkig" maar na de verliefdheidsfase en de bekende roze bril komt vaak de harde werkelijkheid om de hoek en zal de relatie soms op de proef gesteld worden. Heel vaak zal dit de partners dichter bij elkaar brengen en verbinden maar wat ook met regelmaat voorkomt is dat een relatie omslaat van liefde en respect in haat en strijd waarbij men de ander niet kan loslaten en de relatie omslaat in een ordinaire machtsstrijd waarin beide partners bij alle problemen de schuld bij de ander leggen. Tegengestelde karakters zorgen er voor dat beide partners allerlei middelen in gaan zetten om hun zin door te drijven of zichzelf te beschermen. Het gedrag van de een zal vaak weer extreem gedrag van de ander uitlokken en zo komen mensen in een cirkel van machtsstrijd terecht. Dit noemt men ook wel de dramadriehoek waarin beide partners, als in een drama, gevangen zitten tussen de rollen van aanklager, redder en slachtoffer.

Het is zelfs zo dat afhankelijk van de situatie partners binnen deze dramadriehoek van rol kunnen wisselen. Wanneer een van beiden de rol van redder aangenomen heeft kan deze na jaren van hulp bieden zonder erkenning of resultaat te krijgen opeens de rol van de aanklager aannemen. De basis fout van mensen in de in de dramadriehoek zitten is dat ze elkaar niet als gelijkwaardig zien en vaak iets van een ander nodig hebben voor hun eigen behoefte. Een machtsstrijd kan over van alles gaan, de kinderen, het huishouden, geld, vakantie, het eten tot de kleinste dingen, wanneer er maar wat te strijden valt en de positie van hoger en lager maar weer even bevestigd is. En zo kan een machtsstrijd jarenlang doorgaan en elke vorm van liefde en intimiteit smoren. En maar al te vaak gaat een machtsstrijd in een relatie niet eens om de partner maar om de confrontatie met de eigen pijn en onzekerheid te vermijden. Ook een machtsstrijd in een relatie kan veel beschadigen, zowel fysiek als emotioneel en het zal heel veel inspanning van beide partners in combinatie met een goede therapeut vergen om de machtsstrijd te stoppen en patronen binnen de relatie te herkennen, gevoelens naar elkaar uit te spreken en de pijn met elkaar te willen aangaan en delen. Soms is een machtstijd nog te redden maar soms is het ook te ver uit de hand gelopen om nog omkeerbaar te kunnen zijn. Soms is dan de handdoek in de ring gooien en uit elkaar te gaan of gescheiden te gaan wonen de enige oplossing om de angel er uit te halen.

Invloed op kinderen

De invloed van een beschadigende relatie op kinderen kan ook zeer groot zijn en kan zeker weer een rol spelen in de relaties die kinderen in hun volwassen leven weer aangaan. Wanneer twee ouders tegen wil en dank bij elkaar blijven bijvoorbeeld omdat scheiden vanuit een levensovertuiging onmogelijk is of om (het soms misplaatste) idee om voor de kinderen bij elkaar te blijven, kan dit een enorme schade achterlaten bij de kinderen. Ik heb hier helaas vanuit zeer dichtbij ervaring mee. Wanneer ouders elkaar negeren, onnodig kwetsen of nog erger via de kinderen elkaar kwetsen, verbaal of soms fysiek geweld gebruiken of emotioneel manipuleren krijgen kinderen hier vaak een enorme tik van mee. Deze relaties beschadigen dus niet alleen de volwassenen maar ook de kinderen. Kinderen die in hun jeugd een dergelijke relatie van hun ouders hebben meegemaakt hebben zelf op latere leeftijd vaak problemen met het aangaan van een gezonde liefdesrelatie of vallen in dezelfde valkuilen als hun ouders. Het is bekend dat veel kinderen die slachtoffer zijn van misbruik in hun jeugd later zelf ook daders worden en het komt ook vaak voor dat kinderen die uit een gezin komen waarbij de vader bijvoorbeeld fysiek geweld gebruikte, zelf ook (onbewust) een partner vinden die ook weer fysiek geweld gebruikt. Maart het kan ook voorkomen dat jongens die een moeder hadden die altijd in een manipulerende slachtofferrol zat, zelf later ook eenzelfde vrouw zoeken omdat dit nu eenmaal het patroon is wat er in hun jeugd ingesleten is. Een schrijnend voorbeeld is een jonge vrouw wiens ouders bij elkaar gebleven waren voor de kinderen en die elkaar vele jaren lang het leven zuur gemaakt hebben. Deze jonge vrouw was leuk, vlot en zelfstandig maar kon geen vaste relatie aangaan. Telkens wanneer ze een relatie aanging en deze iets te serieus werd, haakte ze af. Het bleek achteraf dat ze zo bang was om zichzelf te binden omdat ze doodsbang was om in een zelfde soort relatie als haar ouders te komen. Wanneer ouders in een beschadigende relatie zitten en er geen uitzicht op verbetering is, dan is een echtscheiding voor de kinderen vaak niet leuk, maar vaak vele malen beter dan ouders die tegen wil en dank bij elkaar blijven.

Hoe kom je er overheen?

Wanneer je als volwassenen of kind geconfronteerd bent met een beschadigende relatie kan dit soms grote problemen veroorzaken in het verdere leven. Ook wanneer men ui de beschadigende omgeving is gestapt gaan de gevolgen vaak nog heel lang door. Het kan voorkomen dat ex partners en kinderen telkens weer in eenzelfde soort relatie stappen of sterke beperkingen ervaren in het aangaan van (en groeien in) een hechte relatie. Een zeer begripvolle partner en het geluk hebben om in een veilige relatie te komen of meerdere goede voorbeelden kunnen helpen om de gevolgen van een beschadigende relatie achter te laten, maar lang niet iedereen heeft dit geluk. De eerste stap is het objectief bekijken welke invloed de relatie van uzelf of die van uw ouders gehad heeft en of u daar een belemmering door ervaart. Uit ervaring kan ik spreken dat therapie een goede oplossing kan zijn, ik heb zelf een tijd op eigen verzoek cognitieve therapie (bijna een vorm van provocatieve therapie) gehad en deze confrontatie met mijzelf heeft heel goed geholpen om te ontdekken welke problemen er speelden en ook wat mijn eigen aandeel was geweest. Vaak versterken mensen elkaar in beschadigende relaties, het gedrag van de een lokt reacties van de ander uit en omgekeerd. Door deze rollen te zien en ook je eigen rol te leren zien, kun je in de toekomst met een beter inzicht en ervaringen in een relatie stappen die wel goed is voor alle betrokkenen. Er zijn gelukkig tegenwoordig ook de nodige zelfhulpboeken maar de valkuil is dat men snel het eigen aandeel niet wil zien en zich teveel concentreert op het gedrag van de ander. Er is helaas niets menselijker dan de schuld buiten zichzelf leggen en het eigen aandeel goed te praten. Zeker wanneer er patronen zijn te herkennen in een reeks mislukte relaties is het goed om eens objectief te onderzoeken wat de oorzaak is voordat men weer eenzelfde relatie aangaat.

Boeken over beschadigende relaties

boekboek bestellenDe Dramadriehoek Henny Bos, kwam in 2007 tijdens een studie counseling specialisatie in aanraking met codependentie en hij herkende daar heel veel in. Een van de aspecten van codependentie is deelname aan de drama driehoek van Karpman. Er is niets over geschreven in het Nederlands en dat is onvoorstelbaar omdat we allemaal wel eens rollen uit de dramadriehoek spelen, we zijn allemaal wel eens aanklager, redder of slachtoffer, maar vaak is dat onbewust en dat werkt dan heel negatief door. Dit boek leidt naar bewustwording en je vrij maken van de driehoek. De auteur heeft op het internet veel pagina's met tekst gevonden en veel Engelstalige boeken over het onderwerp gelezen en deskundigen geraadpleegd. De auteru heeft het een en ander aan zijn eigen bevindingen en ervaringen toegevoegd. Dit boek is een resultaat van zijn onderzoek.


boekboek bestellenDestructieve relaties op de schop. Een destructieve relatie kan iedereen overkomen. Een geestelijke stoornis is niet altijd aan de buitenkant te merken. Destructieve mensen - psychopaten - doen zich meestal mooier voor dan ze zijn. Psychopathie is een diepe geestelijke stoornis, met als hoofdkenmerk: een ernstig verstoord geweten. Psychopathie is wijdverbreid, wordt sterk onderschat en richt grote maatschappelijke schade aan. Destructieve relaties informeert u over wat psychopathie is, hoe je psychopathisch gedrag kunt herkennen, geeft technieken om je ertegen te beschermen en aanwijzingen voor herstel van schade die jij zelf, of iemand in je omgeving, hebt opgelopen. Bijzondere aandacht is er voor kinderen die in een afhankelijkheidsrelatie tot een psychopaat verkeren. Het boek besluit met tips voor hulpverleners en aanbevelingen gericht op preventie. Psychopatisch gedrag herkennen, je ertegen beschermen en schade herstellen. Jan Storms is leraar in de vedische kennistraditie, de wetenschappelijke en spirituele traditie uit het oude India. Hij spreekt, schrijft, dicht en begeleidt mensen. Hij richt zich vooral op de mogelijkheden tot positieve ontwikkeling van het bewustzijn en maakt daarbij gebruik van de verworvenheden van de moderne en van de vedische psychologie. De aanleiding voor het schrijven van dit boek vormden de ervaringen van hemzelf en anderen met mensen voor wie elke vorm van reŽle positieve ontwikkeling moeilijk of uitgesloten bleek en de zeer schadelijke impact van hun gedrag op mensen in hun omgeving.


boekboek bestellenWaarom gaat het altijd over jou? Omgaan met narcisme en egocentrisme bij anderen. Een vriendin die altijd het hoogste woord voert, een partner die ervan uitgaat dat alles altijd om hem of haar draait, een betweter van een collega: omgaan met narcisten kan zeer frustrerend en zelfs intimiderend zijn. WAAROM GAAT HET ALTIJD OVER JOU? biedt praktische strategieŽn om beter om te gaan met narcisme. Je leert hoe je effectief kan communiceren en voor je belangen kan opkomen, zonder in een onproductieve machtsstrijd of nutteloze discussie te belanden. Zeer leesbaar en efficiŽnt boek om met lastige mensen om te gaan, gebaseerd op inzichten uit schemagerichte therapie en interpersoonlijke neurobiologie, met een voorwoord van Jeffrey Young en Daniel J. Siegel. īIedereen die veroordeeld is om met een narcist om te gaan můet dit boek lezen. Het biedt klinkende tips en glasheldere inzichten.


boekboek bestellenVoor De Lieve Vrede een persoonlijk relaas van jarenlange geestelijke mishandeling binnen het huwelijk. Wat gebeurt er met je als je partner dag in, dag uit kritiek op je heeft? Als alles wat je doet verkeerd valt? Voor de buitenwereld leek alles pais en vree bij Manon thuis: een leuke man, vier schatten van kinderen... maar in werkelijkheid ging Manon gebukt onder de geestelijke terreur van Paul. En zij is echt niet de enige wie dit overkomt. Relaties waarin de ene partner zich ondergeschikt maakt aan de andere tref je in alle lagen van de bevolking aan. Sociale status, opleiding en intelligentie doen er niet toe. Bijna iedere dag is er wel iets wat je helemaal fout hebt gedaan, terwijl je toch zo je best doet. Je probeert, koste wat het kost, ruzies te vermijden, conflicten te voorkomen. Allemaal voor de lieve vrede. Uit angst voor zijn vaak onvoorspelbare woedeuitbarstingen neem je schuld op je die niet de jouwe is, zeg je 'sorry' terwijl je soms niet eens precies weet waarvoor. Tegenspreken heeft geen zin, je verliest toch altijd. En om je gezin en jezelf de ruzies en de soms wekenlange vrieskou te besparen, geef je toe. Want zeg nou zelf: jij bent toch verantwoordelijk voor de sfeer binnen het gezin? Als jij het anders had geformuleerd, als jij niet dit, of als jij niet dat, als jij beter had opgelet, dan was hij niet zo kwaad geworden. Toch? Je bent vaak ongelukkig, maar wat moet je dan? Weggaan betekent een onzekere toekomst, en er is altijd weer hoop... Want soms gaat het wťl goed. Even. Hij houdt toch van je? En jij toch van hem? En bovendien: je hebt samen kinderen. Het laatste wat je wilt, is een gebroken gezin. Maar wanneer je jezelf wegcijfert in de hoop hem zo tot inzicht te brengen, wanneer je wacht op de dag dat hij door jouw zelfopofferende liefde zal veranderen, zul je bedrogen uitkomen. De enige mogelijkheid om weer gelukkig te worden, is door zťlf te veranderen.Reacties op het onderwerp: Beschadigende relaties


01 - Menswerk »  -  Beschadigende relaties »
2017-04-08 09:53:00
Hier kunt u vragen stellen en reageren op de pagina beschadigende relaties. uw reactie zal na goedkeuring meestal dezelfde dag nog geplaatst worden. Vriendelijke groet, Hein Pragt.
Reacties op de pagina: beschadigende relaties.
Er zijn: 9 reacties!
2017-04-08 09:53:00
Mijn ouders zijn ook veel te lang bij elkaar gebleven en hebben elkaar meer dan tien jaar tijdens mijn puberteit het leven zuur gemaakt. Ik heb vaak gehoopt dat ze uit elkaar zouden gaan maar ze konden niet met elkaar maar ook niet zonder elkaar. Ik heb hier een serieuze bindingsangst aan overgehouden en na een zware depressie kwam mijn hele jeugd naar boven. Ik wil graag aan alle ouders meegeven die voor de kinderen bij elkaar blijven en elkaar het leven zuur maken, ga a.u.b. scheiden, dit is veel minder erg voor de kinderen dan jarenlange psychische mishandeling.
Groet Ima
Reactie van een bezoeker van de site!
2017-05-05 13:52:00
Hallo Irma, ik ben een vrouw die veel te lang in een relatie is blijven zitten met een man die mij geestelijk (en soms ook fysiek) mishandelde. De sfeer bij ons thuis was altijd te snijden, met elke opmerking kon het raak zijn en was er weer ruzie in huis. Pas na vele jaren heb ik hem verlaten en dat was de beste beslissing ooit. Toch kan ik er niet bij waarom ik deze beslissing niet eerder heb kunnen nemen, waarom bleef ik bij een man en wilde ik een gezin bij elkaar houden terwijl ik ook zag wat voor ellende dit veroorzaakte. Ik dacht in die tijd echt dat het soms aan mij lag en dat het wel weer goed zou komen. En wanneer je telkens onderuit gehaald word dan verlies je ook een stukje eigenwaarde. Ik ben het met je eens hoor, ook ik had voor de kinderen en voor mijzelf moeten kiezen, dat kan ik helaas niet terugdraaien. Ik hoop alleen dat andere mensen die dit lezen wel de stap durven nemen, voor zichzelf en voor de kinderen.
Groet, Sunflower.
Reactie van een bezoeker van de site!
2017-07-20 15:02:00
Een heel andere vorm van beschadigen is je partner bij een meningsverschil of wanneer je je zin niet krijgt, negeren en afwijzen. Mijn ex partner had deze neiging, als ze haar zin niet kreeg dan negeerde ze mij dagenlang, ging expres in de uiterste hoek van het bed liggen en wees al mijn liefdevolle toenaderingen de hele dag af door me gewoon weg te duwen. Iemand negeren, afwijzen en wegduwen, zeker iemand die van je houd, is ook een vorm van mishandeling in mijn ogen. Bij mij heeft ze dit jarenlang volgehouden en uiteindelijk ging mijn gevoel van liefde er ook aan en dit heeft ons uiteindelijk ook uit elkaar gedreven. Nog steeds ben ik gevoelig voor afwijzing, ik heb wel geleerd om het wat te relativeren, je kunt best even boos op elkaar zijn of een meningsverschil hebben maar toch van elkaar houden en liefdevol met elkaar omgaan. Maar het heeft mij weer jaren geduurd om dit vertrouwen opnieuw te krijgen. Relatie kunnen dus op veel gebied schade achterlaten.
groet W.
Reactie van een bezoeker van de site!
2017-07-20 17:07:00
Hallo W, helaas is dit voor mij zeer herkenbaar. Ook ik heb in een relatie in de situatie gezeten dat ik, wanneer ik iets deed wat ze niet goedkeurde, of wanneer ze haar zin niet kreeg, ik genegeerd werd, weggeduwd werd en langdurig enige vorm van intimiteit moest missen. Ook was ze op dat soort momenten tegen iedereen extra aardig, om dan als we weer alleen waren me de meest gemene opmerkingen en steken onder water te geven en dan weg te gaan om me verder te negeren. Ik heb ook vele nachten in bed gelegen met een wanhopig rotgevoel omdat ik het niet goed kon maken en mijn partner net deed of ze sliep en zo ver als mogelijk met de rug naar me toe lag en me bij iedere toenadering boos wegduwde. Ook ik heb hier de nodige schade aan overgehouden. Ik weet nu ook dat ik me zo heb laten behandelen omdat ik te graag een liefdevolle relatie wilde en dat mijn zwakke plek was. In sommige relatie kunnen mensen erg respectloos met elkaar omgaan als het gaat om "het gaat niet zoals ik het wil" en daar heb ik nu wel alle voelsprieten voor uitstaan in een nieuwe relatie. Ik heb mij voorgenomen om me nooit meer zo te laten behandelen.
Vriendelijke groet, Hein Pragt
2017-07-20 17:20:00
Dit overkomt niet alleen mannen hoor, ook ik heb een ex partner die bij alles wat ik in zijn ogen fout deed, me dagenlang een koude afstandelijke behandeling gaf. Genegeerd worden is verschrikkelijk en ook ik lag vaak in bed met mijn man die zo ver mogelijk van mij af lag met de rug naar mij toe en ja Hein, dat geeft een pijnlijk en wanhopig gevoel als je weggeduwd wordt. Ik wilde zo graag zijn liefde en aandacht en hij wist dit en gebruikte dit keer op keer om mij te "straffen" . Ik ben nu twee jaar verder en ik kan het nog steeds niet helemaal loslaten. Dit gedrag beschadigd je echt.
groet, E.
Reactie van een bezoeker van de site!
2017-07-21 07:37:00
Wat is er mis met het willen van een liefdevolle relatie? Dat wil toch iedereen? Dan is het flauw als een ander je op dit menselijk verlangen pakt. Toch zeker als dit de geliefde is waarmee je deze liefdevolle relatie graag wil hebben. Ik denk dat de oplossing niet zozeer zit in het niet meer willen hebben van een liefdevolle relatie maar het stellen van grenzen aan het gedrag van een ander. En dat, Hein, lees ik gelukkig ook terug in je antwoord.
Reactie van een bezoeker van de site!
2017-09-19 21:33:00
Hallo Irma, Sunflower en anderen.
Je moet je natuurlijk eerst afvragen wat is er mis in je relatie en waarom het niet meer gaat. Wat heb je uiteindelijk zelf gedaan om de relatie te redden? of heb je het eerder aangewakkerd bijv. overspel leugens enz.
Ik heb zoiets ook mee gemaakt wat ik ook deed het was nooit goed, van een mug werd een olifant gemaakt, verkeerde (vriendinnen) invloeden van buiten af, de psycholoog had totaal niet door wat er aan de hand was. Uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan ik ben ervan overtuigd dat als we beiden er aan gewerkt hadden om een goed huwelijk te hebben had het moeten lukken. Maar kinderen hebben haarscherp in de gaten wat er speelt onderschat dit niet!
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-04-15 21:57:00
Alle lieve mensen het raakt mij wanneer ik lees als ...ik wilde alleen maar een liefdevolle relatie. Lief liefde liefdevol ik vraag me af begint liefde voor jezelf eerst en daarna naar de ander ? Ik ben zo stom geweest me in te laten met een narcistische ex buurman op mijn alle breekbaarste punt van mijn leven. Ik deed alleen de deur voor hem open omdat hij mij ging condoleren ik wist niet dat ik nee had moeten zeggen op het moment dat hij zei goed dat ik nog eens langs kom ? Het waren wisselende tijden dat hij langs kwam ik was in de veronderstelling dat hij me hielp met mijn kersversrouwproces destijds.
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-04-16 17:55:00
Maar wat raakt je dan in de opmerking "ik wilde alleen maar een liefdevolle relatie?" En als je van jezelf houdt mag je dan niet verlangen naar een liefdevolle relatie? Of als je naar een liefdevolle relatie verlangd, houdt je niet van jezelf? Of wil je met je reactie aangeven dat je alleen openstaat voor beschadigende relaties als je op je kwetsbaarst bent. Of dat je je kwetsbaarheid in de liefde beter niet kan tonen omdat je dan juist openstaat voor beschadiging? Je verhaal begrijp ik en echt heel naar dat je dat is overkomen maar het begin van je reactie kan ik niet goed plaatsen. Wat bedoel je daarmee?
Reactie van een bezoeker van de site!
Reageren!

Last update: 13-03-2019

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com).