Defensieve projectie

verdediging, naar de ander wijzen

Heeft u zich wel een afgevraagd waarom u zich soms ergert aan bepaalde karakter eigenschappen van andere mensen, terwijl vrienden en kennissen u dan er even subtiel op wijzen dat u ook dezelfde karaktereigenschap bezit. U kunt dan heftig gaan ontkennen maar diep in uw hart weet u wel dat u dezelfde negatieve eigenschap of karaktertrek ook heeft. Waarom ergert u zich dan zo aan deze karaktereigenschap bij een ander, zou begrip en acceptatie niet eerder op zijn zijn? Op deze pagina probeer ik uit te leggen wat defensieve projectie is en hoe het werkt. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Wat is defensieve projectie?

De betekenis van de term projectie is dat een oude situatie zoals ervaringen, gevoelens en patronen, meestal onbewust op een actuele situatie of gebeurtenis geprojecteerd wordt. U draagt dus beelden en emoties van de ene situatie over op een andere situatie. Het kan ook zijn dat onbewuste beelden en emoties uit de eigen innerlijke bagage worden geprojecteerd op een situatie of een andere persoon. Er zijn positieve en negatieve projecties, de positieve projectie ontstaat op grond van prettige emoties zoals: veiligheid, zorg, aandacht, bewondering, blijdschap en negatieve projectie ontstaat op grond van minder prettige emoties zoals: afwijzing, vernedering, angst, eenzaamheid, woede.

Ook anderen de schuld geven van dingen die u zelf ook doet wordt in de psychologie projectie genoemd. Denk daarbij aan het gezegde van wel de splinter in het oog van de ander zien, maar niet de balk in het eigen oog. Projectie is een verdediging van onze geest om de eigen onvolkomenheden, angsten of negatieve karaktereigenschappen niet te hoeven erkennen en de negatieve gevolgen hiervan niet te hoeven voelen. Ook komt het vaak voor dat men de eigen fouten aan de anderen toeschrijft, deze fouten absoluut niet zelf inziet en daardoor zichzelf in de slachtofferrol drukt. Men projecteert net als een filmprojector de eigen onvolkomenheden, angsten of negatieve karaktereigenschappen op mensen in de omgeving en kent anderen deze eigenschappen toe terwijl de persoon die projecteert deze eigenschappen zelf ook in meer of mindere mate heeft. Het lijkt sterk op een vorm van zelfontkenning.

Ook zijn er veel mensen die heel snel in de verdediging gaan wanneer iemand ze attent maakt op een onvolkomenheid en dan de tegen beschuldiging uiten dat de ander hetzelfde doet. Nog erger is het wanneer deze persoon ontkent dat hij of zij deze onvolkomenheid heeft en deze onvolkomenheid volledig gaat toekennen aan de ander. Een andere vorm van projectie is wanneer men de eigen behoeftes en onzekerheden verwijt aan de partner. Het verwijt is dan een vorm van projectie waarbij de persoon die het verwijt uit zelf een negatieve eigenschp heeft die hij of zij zelf niet oplost maar deze toeschrijft aan de partner. Ook kunnen mensen vorige ervaringen of ervaringen uit hun jeugd projecteren op hun huidige partner waarbij dan bijvoorbeeld een slechte eigenschap van de moeder of vader op de partner geprojecteerd kan worden.

Hoe om te gaan met projectie?

Mijn ervaring is dat mijn reactie tegen iemand die projecteert is dat ik probeer kort en bondig zonder teveel in discussie te gaan welles / nietes situaties probeer te voorkomen en dan aangeef dat ik misschien die eigenschap of karaktertrek ook heb maar dat de ander eens goed en eerlijk moet nadenken over zijn eigen persoonlijkheid. Einde discussie, en dan iemand maar eens rustig na laten denken. Wanneer u zichzelf op projectie betrapt is een moment van eerlijke zelfreflectie nodig en daarbij de moed om de eigen minder leuke karaktereigenschappen eerlijk onder ogen te zien en er een weg in te vinden om er mee om te kunnen gaan. Denk er dan aan dat u de wereld om u heen waarschijnlijk niet kunt veranderen maar de wijze waarmee u hiermee omgaat en hier op reageert altijd kunt veranderen.


Boeken over defensieve projectie

Het projectie mechanisme in de praktijk - Projectie verandert de wereld in het onbekende gezicht van onszelf is een kernachtige uitspraak in de Jungiaanse psychologie. Wat zit er achter onze emoties? Wat vertellen emoties, heftige reacties en de drang tot handelen eigenlijk over onszelf? Zien we wel wat we zien, of is de wereld anders dan we denken? In dit boek legt Karen stap voor stap op de haar bekende heldere wijze het projectiemechanisme uit en geeft tal van practische aanwijzingen, oefeningen en inzichten om er creatief mee aan de slag te gaan. Helder, praktisch, veelzijdig en een echte eye-opener! Het projectiemechanisme is een mechanisme in onze psyche waardoor we inhouden die sluimeren in ons eigen onbewuste herkennen in de buitenwereld. Die wordt dan als het ware het projectiescherm waarop we onze innerlijke, onbewuste beelden projecteren. We zien in andere mensen, instellingen, objecten, etc, daardoor kenmerken die vaak veel minder met deze mensen en zaken te maken hebben dan we menen, en juist veel meer met onszelf. Door inzicht te krijgen in dit mechanisme gaat er een wereld voor je open: zowel binnen- als buitenwereld worden helderder. Je gaat leren zien van waaruit projecties komen en welke inhouden uit je onbewuste zich kenbaar willen maken. Dat heeft tot gevolg dat de buitenwereld veel minder als projectiescherm gaat dienen, waardoor je zuiverder gaat waarnemen, soepeler gaat leven en veel evenwichter wordt in al je relaties, van liefde tot werk.


Overdracht en tegenoverdracht - een therapeutisch fenomeen vertaald naar alledaagse psychosociale begeleiding. In dit boek worden de begrippen overdracht en tegenoverdracht, oorspronkelijk ontwikkeld door Freud, vertaald naar het alledaagse leven en naar de beroepspraktijk van begeleiders van cliÔŽnten. Onder overdracht wordt verstaan het onbewust overdragen van oude gevoelens naar elkaar en in het bijzonder van de cliŽnt op de autoriteit, hulpverlener of begeleider. Tegenoverdracht is het onbewust overdragen van oude gevoelens van de autoriteit, hulpverlener of begeleider op de cliŽnt. Bij overdracht en tegenoverdracht wordt onbewust een gevoel van verwachting van hoe de ander naar jou kijkt geprojecteerd, wat effect heeft op jouw ervaring van die ander. De kans bestaat dat je daarmee naast de werkelijkheid zit. Hier ligt dus een potentiŽle bron van miscommunicatie: het zou een negatieve invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de communicatie en op het professionele begeleidingsproces. In dit boek worden eerst de begrippen uitgewerkt vanuit verschillende theoretische benaderingen zoals de psychoanalytische benadering en de transactionele analyse. Daarna volgen enkele hoofdstukken die de vertaalslag maken naar de beroepspraktijk en mogelijk herkenbaar zijn voor hulpverleners en begeleiders. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin aandacht wordt besteed aan het professioneel omgaan met overdracht en tegenoverdracht in de praktijk. In deze zesde druk zijn in achterin het boek, per hoofdstuk, verdiepingsvragen en praktijkvoorbeelden met vragen opgenomen. Het boek kan worden gebruikt in onderwijsinstellingen die opleiden tot beroepen binnen welzijn en gezondheidszorg. Het boek kan een bijdrage leveren aan de professionele vaardigheden van leerkrachten, trainers, coaches, persoonlijk begeleiders en medewerkers binnen de psychosociale hulpverlening. Fee van Delft was jarenlang werkzaam als docente psychologie op de deeltijdopleiding (BBL) Maatschappelijke Zorg van het MBO college West, Zorg & Welzijn, van het ROC van Amsterdam.Forum vragen over: Menswerk  : Defensieve projectie

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Reacties op de pagina: Defensieve projectie(7 )2015-11-24 14:37:00

Laatste 10 reacties!

Reacties op de pagina: Defensieve projectie
Ik dacht dat projectie in de psychologie verder ging dan interne problemen een externe oorzaak geven. Van die strekking heb ik gelezen in Engels talige boeken over dit soort onderwerpen.
Je kunt een heleboel positieve en negatieve eigenschappen projecteren op je omgeving vaak met heel vervelende gevolgen. Als een soort vooroordeel als het ware. "Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten" is een mooi voorbeeld maar het kan veel verder gaan. Dat je iemand zijn eigenschappen "voorspelt" door voorafgaand vermeend gedrag van de persoon.
Hoe zit dat?
Heet dat anders?
Reacties op de pagina: Defensieve projectie
Hoe is het dan met je gesteld als je in je omgeving verschillende personen hebt die krampachtig hun leed op je blijven projecteren en je beschuldigen zonder zichzelf eens aan een grondige zelfanalyse te onderwerpen; Ik kan er van meepraten, mijn leven is helemaal overhoop gegooid door al die fucking projecties van die getraumatiseerde medemensen. Alle mogelijke drek krijg je over je uitgegooid en zij, zij hoeven maar zielig te doen en iedereen gelooft hun. Alles naar de kloten, omdat ze hun eigen leugens nog geloven. Allemaal naar een psychiater ermee, en zorgen dat ik r niet teveel last meer van heb.

het analysewonder.
Reacties op de pagina: Defensieve projectie
Hallo, even reactie op bovenstaande reactie. Zelf ben ik er ook wel mee bezig en snap het wel. Het kan je goed bezig houden. Als je nog eens op dit forum zit zie ik het wel. Mogelijk wat verder praten.
Reacties op de pagina: Defensieve projectie
Ik ben ook erg benieuwd naar een reactie over omgaan met projecties van anderen die totaal niet bewust zijn van zich zelf. Zij vullen zelf alles in en hebben op iedereen commentaar. Ik ben me bewust van projecties in de buitenwereld en grijp zoveel als mogelijk aan om aan mezelf te werken en te groeien. De projecties van anderen zoals ik eerder beschreef, hebben mij dusdanig in verwarring gebracht, dat ik mezelf helemaal kwijtraakte. De twijfel of ik het nu ben of de ander, waarbij de ander overtuigd is dat ik het ben. Na het lezen over narcisme, een woord wat ik wel kende maar de diepere lagen ervan nog niet, heeft heel veel verheldering gegeven. Het zijn patronen, van kinds af aan geworteld en dankzij een therapeut gespecialiseerd in narcisme (in mijn geval ouders), leer ik het beter onderscheiden. Ik neem nu bewust afstand om weer in mn kracht te komen en uiteraard sterker en bewuster mijn echte ik te leren kennen. Alleen is dit weer een trigger voor hen voor nieuwe projecties... gewoon heel kort en bondig, tot hier en niet verder?
Reacties op de pagina: Defensieve projectie
Tot hier en niet verder, inderdaad! Ik heb dit emotionele spel pas geleden beleeft, Mij wordt van alles verweten door mijn bloedeigen zoon! heel vervelend daar wij altijd een hele fijne band hadden samen, echter merk ik dat mijn zoon de spanningen om zich heen moeilijk kan handelen,Helaas zal hij dit nooit toe geven, eerder houd hij zijn moeder verantwoordelijk voor zijn shit! De therapeut waar hij eerst was is gestopt met de behandelingen zegd hij, .. Ik ben door dit fenomeen heel erg gaan twijfelen aan mezelf, en dat terwijl ik steeds aan hem heb gevraagd het mij te vertellen als er iets was waar hij nog mee worstelde. uiteindelijk heb ik hem in de wachtkamer voor mijn hart geplaatst! ik heb duidelijk gemaakt dat ik het zo niet wilde, en een paar punten toegevoegd waarvan ik hoop dat hij deze isseus eens goed bij zichzelf gaat aanpakken!! mijn andere kinderen hebben zulke problemen niet,
Ik heb gelukkig nu wel rust, en hoop voor mijn zoon dat hij deze rust in zichzelf terug gaat vinden.
Reacties op de pagina: Defensieve projectie
Ik ben recentelijk gescheiden en dat was volledig op aangeven van mijn ex-echtgenote. Zij kan niet over haar gevoelens praten, zij kan niet confronteren, zij vlucht met een smoesje uit een gesprek als zijzelf geconfronteerd wordt en. Zij is een zeer introverte persoonlijkheid die in ALLE aspecten van het leven terughoudend is. Zij is zelfs zo gesloten dat zij tijdens een sessie met een huwelijkscounselor, waarin zij met behulp van camera beelden werd geanalyseerd op non-verbale communicatie, dat zij aan het eind te horen kreeg dat die counselor nog nooit iemand had meegemaakt die zo erg haar emoties verbergt. Verder is zij ook niet in staat om aan zelf reflectie/zelf analyse/zelf correctie te doen. Zij is totaal niet in staat haar eigen rol te zien in de relatie. Zij schrok behoorlijk toen de huwelijks counselor haar voor de voeten gooide, na een serie van verwijten aan mij, dat zij nooit grenzen had gesteld en alles op zijn beloop had gelaten.

Ik heb een angststoornis opgelopen waardoor ik in het verleden erg boos kon worden maar daar heb ik 9 jaar geleden medicijnen voor gekregen en dat is daardoor toen gelukkig opgelost. Mijn ex blijkt nu achteraf echter al sinds die tijd niet meer van mij te houden door wat er toen gebeurd is (nooit fysiek geweld gebruikt maar wel verbaal zeer sterk geweest). Nu 9 jaar later verwijt zij mij van alles waarover zij echter nooit met mij gesproken heeft tijdens ons huwelijk. Op het moment dat ik geconfronteerd werd met het feit dat zij wegvluchtte uit ons huwelijk in een affaire was er al niets meer te redden. Als ik kijk naar de argumenten, die ik met zeer veel moeite na de breuk, uit haar heb weten te krijgen, dan is dat voor 90% projectie. Een klein deel van de zaken die zij noemt zijn inderdaad minder goede eigenschappen van mij maar daar was best over te praten geweest om daar anders mee om te gaan als zij dat ooit had aangegeven. Echter het overgrote deel was duidelijk projectie van allerlei dingen die zij gewoon bedacht had om weg te kunnen uit de relatie. Zij heeft de hele relatie lang haar gevoelens opgekropt. Zeker de laatste 9 jaar, toen zij zover was dat zij niet meer van mij hield, is zij van alles gaan projecteren op mij wat eigenlijk haar eigen onvermogen is. Bijvoorbeeld haar onvermogen tot zelf correctie heeft ze aan mij toegewezen en verteld zij anderen dat zij niet geprobeerd heeft aan de relatie te werken omdat ik toch niet zou kunnen veranderen. Ook is zij heel gewone zaken in onze relatie als negatief gaan beoordelen. Bijvoorbeeld zij verwijt mij dat ik de verjaardagen niet onthoud terwijl zij juist altijd heel erg het bijhouden van de privť agenda naar zich toe heeft getrokken. Of een ander voorbeeld; zij verwijt mij dat ik op feestjes niet met haar praat maar voornamelijk met anderen, vergetend dat wij achteraf in de auto weer bespraken wat we zoal gehoord hadden. Zij gooide mij ook voor de voeten dat zij geen warmte bij mij voelde. Dat is wel de meest vreemde van allemaal. Ik ben juist een persoon die door frequent gebaren, zinnetjes en fysiek contact heel erg veel warmte uitstraal. Iets wat mij ook door anderen wordt geconfirmeerd. Juist mijn ex echtgenote was door haar onvermogen om over haar gevoelens te praten en haar enorme terughoudendheid juist nooit een warme persoonlijkheid. Zij sprak altijd alleen over praktische zaken. Dat heb ik mij tijdens de relatie nooit erg gerealiseerd omdat ik uit een gezin kom met een moeder die ook geen warmte uitstraalde. Hier is dus heel erg sprake van projectie van haar eigenschappen op mij. Dit irriteert mij wel omdat zij dit soort zaken ook aan onze vrienden loopt te spuien. Zij is tijdens de scheiding zelfs bij verschillende vrienden langsgegaan om haar bedje te spreiden omdat zij wel inzag dat zij met de affaire haar imago schade had gedaan en imago schade is ongeveer haar grootste angst.
Reacties op de pagina: Defensieve projectie
Erg man, klinkt als te vroeg samengegaan , uitgehuwelijkt mischien ?
Wees blij dat je nu van haar af ben . En maak je nooit te druk om wat andere mensen denken
Last update: 06-04-2020


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).