Persoonlijkheid test

Op dit deel van de site stond een zelfgeschreven persoonlijkheids vergelijking test. Deze test is door meer dan 10000 mensen gedaan. De test gaf geen persoonlijkheidstype aan maar alleen de overeenkomst in persoonlijkheid tussen twee of meerdere mensen. Aangezien de test enigszins aan het verouderen was heb ik deze nu verwijderd en vervangen door een artikel en enkele links naar andere sites waar goede testen staan. Wilt u een online persoonlijkheidstest doen dan kan ik u aanraden een van links boven of onder dit artikel te klikken.


Wat is eigenlijk een persoonlijkheid?

Het is het geheel aan eigenschappen die men aan een levend wezen kan toekennen, al deze eigenschappen bij elkaar vormen de persoonlijkheid. Iedereen heeft een unieke persoonlijkheid die u onderscheidt van anderen. Een andere definities is het unieke en stabiele patroon van psychologische en gedragskenmerken waardoor de ene mens zich van de andere onderscheidt.

Big five

In de psychologie is de persoonlijkheidsleer de studie van de verschillen en overeenkomsten in persoonlijkheid tussen mensen. In de geschiedenis van de psychologie zijn er diverse systemen ontwikkeld om de persoonlijkheid te beschrijven. Volgens de oude Grieken waren er vier temperamenten en tegenwoordig is er de "big five" die stelt dat er vijf grote dimensies zijn van persoonlijkheidstrekken zijn waarop mensen van elkaar verschillen of juist met elkaar kunnen worden vergeleken.

De vijf dimensies van "big five" zijn:

 1. Extraversie (tegenover introversie);
 2. Vriendelijkheid (tegenover vijandigheid);
 3. Zorgvuldigheid (tegenover laksheid en gebrek aan motivatie);
 4. Neuroticisme (tegenover emotionele stabiliteit);
 5. Ideeënrijk (tegenover ideeënarm).

Klik hier voor een online big five test.

Enneagram

Een andere methode die niet echt door professionele psychologen gebruikt wordt maar wel veel in de arbeidsmarkt en trainingen is het enneagram. Dit diagram bestaat uit negen basismodellen van ons gedrag. Elk mens heeft alle negen modellen meestal wel in zijn persoonlijkheid, maar er is er bij iedereen één die dominant is. Het dominante model verklaart waarom wij ons op een bepaalde manier gedragen of een bepaalde kijk op de wereld hebben.

De negen types zijn:

 • EEN is Perfectionist: realistisch, consciëntieus, grondig en principieel;
 • TWEE is de Helper: warm, betrokken, hulpvaardig en verzorgend;
 • DRIE is de Presteerder: energiek, optimistisch, zelfverzekerd en doelgericht;
 • VIER is de Romanticus: gevoelig, warm en scherpzinnig;
 • VIJF is de Waarnemer: introvert, leergierig, analytisch en inzichtelijk;
 • ZES is de Loyalist: verantwoordelijk, betwijfelend, betrouwbaar en loyaal;
 • ZEVEN is de Avonturier: energiek, levendig en optimistisch;
 • ACHT is de Baas: direct, onafhankelijk, zelfverzekerd en beschermend;
 • NEGEN is de Vredestichter: ontvankelijk, goedaardig en ondersteunend.

Klik hier voor een online test op de site van Eletric Energies.

Klik hier voor een online test op de site van intermediair.

Ook op de site van de kro staat een online test.
boekboek bestellenUw talent, persoonlijkheid en motivatie zelf testen - Wilt u uzelf beter leren kennen? Dan kan dit boek, gebasdeerd op grondig wetenschappelijk onderzoek en gedegen psychologische principes, u helpen. Aan de hand van de talrijke vragenlijsten en tests kunt u een nauwkeurig profiel van uzelf schetsen. Zo ontdekt u uw intellectuele vaardigheden, uw persoonlijkheid en uw motivatie.


boekboek bestellenOntdek je sterke punten - een revolutionair programma om unieke talenten te ontwikkelen. Omdat we veelal gefixeerd zijn op onze zwakheden, slapen onze talenten. Met behulp van een revolutionair programma ontdekt de lezer zijn sterke punten en mogelijkheden. Een studie van maar liefst twee miljoen mensen ligt hieraan ten grondslag. Elk exemplaar bevat een uniek code die toegang biedt tot de website van StrengthsFinder© Profile, het ondersteunende internetprogramma met online feedback voor persoonlijk en zakelijk succes. Eerder verscheen bij Het Spectrum het boek 'Weg met alle regels. Wat de beste managers anders doen'. Hierin wordt aangetoond dat de beste managers niets van vaste regels moeten hebben. Gebaseerd op diepte-interviews met meer dan een miljoen werknemers en meer dan 80.000 managers in 400 ondernemingen. Marcus Buckingham is geboren in Engeland, studeerde aan de universiteit van Camebridge en is woonachtig in de V.S. Hij is onderzoeker bij `The Gallup Organization´, Amerika´s belangrijkste onderneming op het terrein van bedrijfs- en opinieonderzoek. Al meer dan vijftien jaar helpt hij zijn clienten om de meeste getalenteerde werknemers te vinden, te behouden en te ontwikkelen. Co-auteur Donald O. Clifton is president van Gallup en oprichter van de Positive Psychology Movement in de V.S.

Last update: 12-09-2017

 Lees hier de privacyverklaring van deze site.

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Dit is mijn