Persoonlijkheid test

Op dit deel van de site stond een zelfgeschreven persoonlijkheids vergelijking test. Deze test is door meer dan 10000 mensen gedaan. De test gaf geen persoonlijkheidstype aan maar alleen de overeenkomst in persoonlijkheid tussen twee of meerdere mensen. Aangezien de test enigszins aan het verouderen was heb ik deze nu verwijderd en vervangen door een artikel en enkele links naar andere sites waar goede testen staan. Wilt u een online persoonlijkheidstest doen dan kan ik u aanraden een van links boven of onder dit artikel te klikken.

Wat is eigenlijk een persoonlijkheid?

Het is het geheel aan eigenschappen die men aan een levend wezen kan toekennen, al deze eigenschappen bij elkaar vormen de persoonlijkheid. Iedereen heeft een unieke persoonlijkheid die u onderscheidt van anderen. Een andere definities is het unieke en stabiele patroon van psychologische en gedragskenmerken waardoor de ene mens zich van de andere onderscheidt.

Big five

In de psychologie is de persoonlijkheidsleer de studie van de verschillen en overeenkomsten in persoonlijkheid tussen mensen. In de geschiedenis van de psychologie zijn er diverse systemen ontwikkeld om de persoonlijkheid te beschrijven. Volgens de oude Grieken waren er vier temperamenten en tegenwoordig is er de "big five" die stelt dat er vijf grote dimensies zijn van persoonlijkheidstrekken zijn waarop mensen van elkaar verschillen of juist met elkaar kunnen worden vergeleken.

De vijf dimensies van "big five" zijn:

  1. Extraversie (tegenover introversie);
  2. Vriendelijkheid (tegenover vijandigheid);
  3. Zorgvuldigheid (tegenover laksheid en gebrek aan motivatie);
  4. Neuroticisme (tegenover emotionele stabiliteit);
  5. IdeeŽnrijk (tegenover ideeŽnarm).

Klik hier voor een online big five test.

Enneagram

Een andere methode die niet echt door professionele psychologen gebruikt wordt maar wel veel in de arbeidsmarkt en trainingen is het enneagram. Dit diagram bestaat uit negen basismodellen van ons gedrag. Elk mens heeft alle negen modellen meestal wel in zijn persoonlijkheid, maar er is er bij iedereen ťťn die dominant is. Het dominante model verklaart waarom wij ons op een bepaalde manier gedragen of een bepaalde kijk op de wereld hebben.

De negen types zijn:

Klik hier voor een online test op de site van Eletric Energies.

Klik hier voor een online test op de site van intermediair.

Ook op de site van de kro staat een online test.


boek Ontdek je sterke puntenboek bestellenOntdek je sterke punten - een revolutionair programma om unieke talenten te ontwikkelen. Omdat we veelal gefixeerd zijn op onze zwakheden, slapen onze talenten. Met behulp van een revolutionair programma ontdekt de lezer zijn sterke punten en mogelijkheden. Een studie van maar liefst twee miljoen mensen ligt hieraan ten grondslag. Elk exemplaar bevat een uniek code die toegang biedt tot de website van StrengthsFinder© Profile, het ondersteunende internetprogramma met online feedback voor persoonlijk en zakelijk succes. Eerder verscheen bij Het Spectrum het boek 'Weg met alle regels. Wat de beste managers anders doen'. Hierin wordt aangetoond dat de beste managers niets van vaste regels moeten hebben. Gebaseerd op diepte-interviews met meer dan een miljoen werknemers en meer dan 80.000 managers in 400 ondernemingen. Marcus Buckingham is geboren in Engeland, studeerde aan de universiteit van Camebridge en is woonachtig in de V.S. Hij is onderzoeker bij `The Gallup Organizationī, Amerikaīs belangrijkste onderneming op het terrein van bedrijfs- en opinieonderzoek. Al meer dan vijftien jaar helpt hij zijn clienten om de meeste getalenteerde werknemers te vinden, te behouden en te ontwikkelen. Co-auteur Donald O. Clifton is president van Gallup en oprichter van de Positive Psychology Movement in de V.S.

Last update: 12-02-2020

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).