Mars en Venus boeken van John gray

John Gray, de bekende schrijver van Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus, is het levende bewijs van het succes van zelfhulpboeken. Sinds hij in 1992 het eerste boek schreef heeft hij met zijn relatietheorie de bestsellerlijsten over de hele wereld gekraakt. Veertien miljoen boeken heeft hij inmiddels verkocht, in een periode van 8 jaar schreef hij in acht verschillende boeken over alle aspecten en problemen van het leven. In elk boek beloofde hij verbetering door praktisch inzicht. John Gray is naast relatietherapeut ook een bekend auteur geworden en ook maakte hij furore als adviseur van het Oprah Change Your Life Team.


Over de boeken van John Gray.

(C) 2001 Hein Pragt

De strekking van de Mars en Venus theorie van John Gray is dat lang geleden de mannen gelukkig woonden op hadden de Mars en vrouwen op Venus. Toen kwamen ze naar Aarde en vergaten dat ze van verschillende planeten afkomstig waren. Aan de hand van deze pakkende metafoor onthult John Gray een unieke, praktische manier waarop mannen en vrouwen hun relatie kunnen verbeteren door te begrijpen en te respecteren wat ze niet gemeen hebben.

Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus

In het boek Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus gaat de John Gray diep in op het verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke karakters. Hij praat niet over schepping of evolutie maar weet wel heel goed aan te geven dat de man en de vrouw verschillend doelen hebben in hun leven. Het boek legt op een eenvoudige manier uit dat de verschillen voortkomen uit verschillende behoeften. De man is gericht op macht en prestatie, is individualistisch, gericht op zelfstandigheid en doelgericht en in problemen is hij oplossingsgericht. Als hij advies wil, zal hij daar om vragen, ongevraagd advies wordt als kritiek en afwijzing opgevat. De vrouw is gevoeliger, ze steunt en helpt anderen en ontleent haar eigenwaardegevoel vooral aan relaties en gesprekken en is dus erg contactgericht. Ze heeft een goede intuïtie en speelt gemakkelijk op de behoeften van anderen in en geeft vaak ongevraagd advies.

De man hecht eraan zichzelf te bewijzen en vat ongevraagde adviezen op als een tekort aan vertrouwen. De vrouw probeert echter het gedrag van de man te beïnvloeden, geeft ongevraagd advies en kritiek en stelt zich zo op als opvoedster. Dit geeft de man het gevoel dat hij niet niet voldoet en dat de vrouw hem overheerst. Een man wil graag dat hij zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Een man zal een vrouw pas om advies vragen, als hij niet de angst heeft dat ze kritiek zal uiten of zal proberen hem te verbeteren. De vrouw wil over haar zorgen en problemen kunnen praten en dat niet in de eerste plaats om oplossingen te vinden, maar om gevoelens te delen. De man ervaart dit als een vraag om hulp en is in die situatie vooral geneigd oplossingen te gaan zoeken en aanreiken. Daardoor voelt de vrouw zich juist afgescheept en afgewezen. Ze heeft behoefte aan iemand die luistert en begrijpt en door ongevraagde oplossingen voelt ze zich niet serieus genomen. De man trekt zich gauw op zichzelf terug als hij onder spanning staat of problemen heeft. Als de vrouw hem in die situatie dus geen rust gunt, ontstaan er conflicten en trekt hij zich steeds meer terug. De vrouw moet weten dat de man zijn problemen meestal zelfstandig oplost.

Als de man voldoende vertrouwen voelt, zal hij, als hij uit z'n ´hol´ terugkomt, misschien iets zeggen over z'n problemen en oplossingen. De man houdt ervan zich nodig te voelen. De vrouw houdt ervan zich bemind te voelen, juist als ze onder spanning staat. Naar haar te luisteren is dan het beste wat de man kan doen. Voor een vrouw is het soms moeilijk te leren ontvangen, ze is erg gericht op geven.

Kort samengevat:

Zij brengt met behulp van taal vooral gevoel over, hij informatie.
Zij heeft zorgzaamheid nodig, hij vertrouwen.
Zij heeft begrip nodig en hij acceptatie.
Zij wil graag respect en hij waardering.
Zij zoekt toewijding, hij bewondering.
Zij wil graag bevestiging en hij goedkeuring.
Zij wil graag geruststelling, hij aanmoediging.

Boeken over Mars en Venus

boekboek bestellenMannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus mannen zijn anders, vrouwen ook! Sinds het verschijnen van Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus zijn er wereldwijd miljoenen exemplaren van verkocht. Het geheim van dit boek? Mannen en rouwen denken, voelen, communiceren en liefhebben anders. Ze lijken wel van verschillende planeten te komen! John Gray legt het feilloos uit met deze metafoor. Als je begríjpt dat je soms niets van elkaar begrijpt, zijn veel problemen direct opgelost. "In Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus kom ik heel wat "o ja,-belevenissen" tegen. Ik herken voortdurend situaties, zowel uit mijn persoonlijke relatie als uit mijn werk als seksuologe." GOEDELE LIEKENS. Dit boek is genoegzaam bekend: de 65ste druk sinds de eerste uitgave in 1992. Er is niets veranderd, want de mannen komen nog steeds van Mars en de vrouwen van Venus. Lang geleden ontdekten de bewoners van Mars door hun telescoop de bewoonsters van Venus. Die glimp veroorzaakte een storm van gevoelens. Gevoelens die zij nooit gekend hadden. Zij werden verliefd, vonden het ruimtereizen uit en vlogen naar Venus. Zij werden met open armen ontvangen. De onmin ontstond pas toen zij ontdekten dat er grote verschillen waren. Daarom benadrukt het boek het wezenlijke verschil tussen de waarden van de man en de vrouw. De grootste fout in de omgang met de andere sekse is wel, dat de man met oplossingen komt en zijn gevoelens ontkent en de vrouw ongevraagd advies en aanwijzingen geeft. Maar wij zijn ons helaas niet bewust dat wij deze en meer fouten maken. De man en de vrouw gaan ook anders om met stress. De Marsbewoner trekt zich terug en die van Venus gaat praten. De man wil nodig zijn en de vrouw wil gekoesterd worden. Veel voorbeelden van misverstaan en tips voor oplossingen worden gegeven. Er is blijkbaar aan het gebeuren tussen man en vrouw nog veel te verbeteren.


boekboek bestellenDe Nieuwe Rollen Van Mars En Venus Mannen gaan anders om met stress, carričre en kinderen, vrouwen ook! Hormonen, je zult er maar last van hebben. Bestsellerauteur John Gray onderkent de invloeden van hormonen op het gedrag van mannen en vrouwen. Hij komt de bewoners van Mars en Venus te hulp met een theorie waarmee zij stress het hoofd kunnen bieden. Doordat het steeds gebruikelijker is dat zowel mannen als vrouwen buitenshuis werken, is soms bínnenshuis de balans zoek. Anders dan bij vorige generaties zijn man en vrouw nu beiden koortsachtig op zoek naar de juiste balans tussen werk en privé. Daar kan de relatie uiteraard ook onder lijden. Het is een hele kunst om te gaan met stress, en ook nog eens goed te reageren op onrust bij je partner. Gray identificeert onze stresshormonen: testosteron bij mannen, oxytocine bij vrouwen. Hij laat zien hoe verbluffend eenvoudig het is deze stoffen in ons lichaam te herstellen en op te bouwen. Een doeltreffende manier om 's avonds na het werk ergernissen over de afwas of gebrek aan aandacht definitief achter je te laten. Sinds zijn eerste boek Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus kent Dr. John Gray wereldwijd een miljoenenpubliek. Zijn boeken zijn ultiem eenvoudige hulpmiddelen voor 'thuistherapie' binnen relaties. De Mars en Venus-boeken zijn een begrip geworden op relatiegebied. In dit nieuwe boek uit deze reeks gaat de auteur in op het thema stress - een veelvoorkomend probleem in een tijd waarin het voor zowel mannen als vrouwen vaak moeilijk is een balans te vinden tussen werk en prive. Gray maakt aannemelijk dat mannen en vrouwen hormonaal verschillend reageren op stressvolle situaties en dat dit verschil verantwoordelijk is voor communicatieproblemen. Om deze te vermijden moeten mannen en vrouwen elkaar de ruimte geven om elk op hun eigen wijze met stressvolle situaties om te gaan. Evenals in de vorige boeken is ook nu weer het doel om mannen en vrouwen te helpen elkaar beter te begrijpen en meer efficiente strategieen te ontwikkelen voor een gezonde en gelukkige relatie. De manier waarop de auteur steeds herkenbare voorbeelden koppelt aan praktische adviezen heeft de Mars en Venus-boeken populair gemaakt. Ook dit nieuwe boek koppelt deze benaderingswijze aan een thema dat veel mensen aanspreekt en zal daarom ongetwijfeld een breed lezerspubliek trekken.


boekboek bestellenMars En Venus Voor Altijd Samen Blijvende passie in je relatie! Persoonlijke behoeften en verantwoordelijkheid voor elkaar, die twee dingen stroken niet altijd in een relatie, al is er nog zoveel liefde. Het is onvermijdelijk dat geliefden elkaars behoeften uit het oog verliezen en elkaar kwetsen. Dat kan leiden tot discussie, negeren, ruzie en als het tegenzit een relatiebreuk. Om problemen op te lossen, zijn we al dan niet bewust geneigd te kijken hoe onze ouders handelden. Zij zijn of je het nu wil of niet een voorbeeld. Alleen de manier waarop hun generatie met liefdesperikelen omging, wijkt volkomen af van de huidige manier waarop wij in het leven staan. Mars & Venus voor altijd samen beantwoordt vragen die onze ouders niet kunnen beantwoorden. Bestsellerauteur Dr. John Gray wijst in een nieuwe richting waar aandacht is voor communicatie en emoties. Dat helpt om je relatie gezond te houden. Gewoon door te ontdekken waarom mannen tv willen kijken als ze thuiskomen en wat vrouwen verwachten van een goed gesprek. Gray weet op een eenvoudige manier gecompliceerde relatiepatronen uit te leggen voor een breed publiek, zodat intimiteit, romantiek en passie blijven en zelfs meer worden, omwille van het behoud van de liefdesrelatie. Hij is open en persoonlijk in zijn boeken. De eigen relatie en de relatie van zijn ouders vormen de basis voor dit openhartige, lezenswaardige boek. Of zijn stellingen nu wel allemaal psychologisch/wetenschappelijk verantwoord zijn, kan men zich afvragen. Hij heeft wel een boodschap, die betekenisvol is voor veel mensen, die zorgzaam met elkaar om willen gaan. Het is een vondst uit een eerder boek om mannen als Marsbewoners te duiden die graag macht hebben, en vrouwen als bewoners van een andere planeet met meer gevoel voor liefde, schoonheid en vele andere waarden. Hij vertelt het als een soort sprookje met een moraal. Dit boek is een soort vervolg op eerdere boeken. Het kan tot meer begrip aansporen tussen de seksen. Met zijn vele voorbeelden en tips is het praktisch toepasbaar op vele situaties. Het is wel een Amerikaans boek; sommige dingen moet de lezer met een korreltje zout nemen. Dat hij God er ook bijhaalt, is voor Gray vanzelfsprekend. Toch een goed boek uit de categorie zelfhulp-literatuur.


boekboek bestellenMars Wil Seks, Venus Wil Romantiek Een gids voor blijvende passie en romantiek! Liefde, sks en romantiek liggen dicht bij elkaar. Alleen de volgorde van belangrijkheid wil bij mannen en vrouwen nog wel eens verschillen. Sks maakt de liefde in een man wakker en vrouwen hebben behoefte aan romantiek om zich bewust te worden van hun zin in sks. Met Mars wil seks, Venus wil romantiek heb je als (potentiële) partner een gids in handen voor duurzame romantiek en passie. Dr. John Gray wijst je de weg in de liefde langs dagelijkse signalen die duiden op zin, knuffeltips en liefdeslessen en de getijden van hartstocht. Zelfwerkboek voor heterostellen waar de spanning of zelfs het verlangen uit de relatie wegebt. De auteur gaat uit van de verschillen in seksueel gedrag van mannen en vrouwen. Op een toegankelijke manier verklaart hij de wisselwerking tussen lichamelijke en psychologische processen. Hij zet daarbij het geijkte idee, dat mannen altijd s*ks willen en vrouwen vooral liefde, op losse schroeven. Hij beschrijft de praktische technieken, maar koppelt die zinnig terug naar de emotie. Bij de tips en adviezen zit voldoende materiaal om zelf aan de slag te gaan.


boekboek bestellenMars & Venus Op Dieet Hoe eten en bewegen je stemming en relatie beinvloeden! In Mars & Venus op dieet laat John Gray zien dat de chemie in de hersenen bij mannen en vrouwen anders werkt. Om zich gelukkig en fit te voelen, hebben Mars en Venus verschillende leef- en eetpatronen nodig. In dit praktische boek vertelt Gray over deze verschillen op het gebied van communicatie, relaties, energie, bewegen, stress enz. en geeft bijpassende voedingsadviezen. Wist je bijvoorbeeld dat: -met hetzelfde dieet mannen afvallen en vrouwen aankomen? -sommige voedingsmiddelen mannen in slaap laten vallen en vrouwen juist in de stemming brengen? -het overslaan van ontbijt je gevoeliger kan maken voor depressie? -vrouwen tederheid nodig hebben en mannen sex om een gezonde hersenchemie te krijgen? John Gray is beroemd geworden met zijn boek Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus, de bestseller over relaties. Hij is een internationale autoriteit op het gebied van communicatie, relaties en persoonlijke groei, geeft al jaren gezinstherapie en is organisator van vele seminars en congressen. In dit nieuwste boek legt hij uit dat voeding en training bij mannen en vrouwen een verschillend effect hebben op de chemie in de hersenen en daarmee op lichaam, stemming en relaties. Mannen en vrouwen reageren verschillend op dieet en fitness en hebben eigen, aangepaste gezondheidsprogramma's en leefpatronen nodig om zich gelukkig, gezond en fit te voelen. Dat zal leiden tot meer wederzijds begrip en een betere liefdesrelatie. Na een inleiding over de werking van verschillende neurotransmitters en hormonen op de hersenen geeft Gray praktische, seksespecifieke oplossingen voor het optimaliseren van het lichamelijk en geestelijk welbevinden van mannen en vrouwen door aanpassingen aan eten, bewegen en stressmanagement. Zoals alle Mars en Venus-boeken biedt ook dit boek simpele oplossingen voor veelvoorkomende problemen op een gebied dat veel mensen bezighoudt (dieten en fitness): het zal daarom een breed publiek aanspreken.


boekboek bestellenKrijgen Wat Je Wilt En Willen Wat Je Hebt Met dit boek biedt John Gray een vernieuwende en bewezen manier om gelukkig te worden, vol zelfvertrouwen en met gevoelens van vrede. Persoonlijke ontwikkeling leidt tot meer geluk in het leven. Dit boek reikt een vijf-stappenplan aan om dit geluk te bereiken. De stappen worden in de verschillende hoofdstukken beschreven. Deze methode leert de lezer aan de hand van voorbeelden en de ervaringen van de schrijver hoe een rijk en bevredigend leven geleid kan worden. Tevens wordt de lezer een aantal oefeningen en meditatievormen aangereikt. Alhoewel de rol van God het individuele geluk op geen manier in de weg mag staan, vraagt men Hem tijdens de meditatie om vergiffenis, verlossing en oplossingen voor de belemmeringen van het succes. Een zeer commercieel boek dat inspeelt op de momenteel zeer grote interesse in persoonlijke verrijking. Een boek dat geschikt is voor mensen die toe zijn aan een verandering in hun leven.

Last update: 08-03-2017

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426.  Lees hier de privacyverklaring van deze site.