Kijken in de ziel

Het tv programma Kijken In De Ziel is een bijzondere serie, de afleveringen zijn zowel informatief als zeer onthullend. De constante hoge kwaliteit is zeer te danken aan Coen Verbraak die een bijzonder goed talent heeft voor interviewen. Door de juiste vragen te stellen op het juiste moment zorgt hij ervoor dat de gasten snel uit hun rol vallen en zichzelf openstellen. De kans om terug te grijpen naar standaardverhalen krijgen ze niet, want dan worden ze onderbroken door Verbraak. Dit is een favoriet programma van mij en op deze pagina wil ik het graag onder uw aandacht brengen. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Kijken in de ziel, psychiaters over hun vak en over zichzelf.

Kijken in de zielHet vakgebied van de psychiatrie is tegelijk algemeen bekend maar soms ook mysterieus. Eigenlijk weten we niet zoveel over weinig over psychiaters en wat er omgaat in deze wereld. Coen Verbraak geeft een kijkje in het hoofd en de ziel van de psychiaters. In zes afleveringen zit hij rond de tafel met twaalf psychiaters, ieder met een verschillende achtergrond en specialisme. Kijken In De Ziel is een bijzondere serie, Verbraaks documentairereeks bestaat voornamelijk uit pratende mensen aan een tafel, soms afgewisseld met wat andere beelden. Desondanks weet hij constant de concentratie van de kijker vast te houden door de perfecte montage.

Door iedere psychiater bijna dezelfde vragen te stellen en te tevens te confronteren met uitspraken van collega’s ontstaan er verschillende meningen, die soms regelrecht tegenover elkaar gezet worden. In deze afleveringen vormt de bekende psychiater René Kahn een interessant contrast tegenover zijn elf collega’s, hij is de enige tot wie Verbraak niet weet door te dringen. Kahn blijft in zijn rol van bijna emotieloze psychiater en zijn uitspraken worden soms scherp afgezet tegen de anderen. Met deze documentairereeks weet Verbraak de kijker zes afleveringen lang te vermaken, te confronteren en te ontroeren.

Uit de zes afleveringen blijkt dat psychiaters allerminst kenners van de menselijke ziel zijn en laten de psychiaters ook een stuk van hun eigen problemen zien. De psychiaters zijn: René Kahn, Rudi van den Hoofdakker (Rutger Kopland), psychoanalyticus Louis Tas, psychotherapeut Christa Widlund (Anna Enquist), “straatpsychiater” Jules Tielens, psychiater / hersenonderzoeker Witte Hoogendijk, Liesbeth Vleugel, Jan Swinkels, Nelleke Nicolai, Frank van Ree, Bram Bakker en Roos van der Mast.

De zes afleveringen:

Aflevering 1 is "In Therapie".

De aflevering begint met een introductie en hoe een psychiater werkt. Ook stelt hij de vragen: Klopt het dat psychiaters een beetje door je heen kunnen kijken? Wat is psychotherapie precies? En is het voor de therapie eigenlijk belangrijk dat een psychiater z’n patiënt áárdig vindt? Hoe ver gaat zijn of haar betrokkenheid bij die patiënt? Kun je als therapeut bevriend raken met je patiënt of er zelfs verliefd op worden? En welke patiënten gelden als notoir onbehandelbaar?

Aflevering 2 gaat over "Emoties".

In deze aflevering komen vragen aan de orde zoals: Welke emoties zijn het meest bepalend voor ons gedrag? Waar zitten die emoties precies in ons brein? Zijn voor psychiaters emoties de sleutel tot wie we zijn? Zijn gevoelens vooral een bijproduct van ziektebeelden?

Aflevering 3gaat over "De kinderjaren".

In deze aflevering gaat men in op de kinderjaren met vragen als: Is een goede start het halve werk, of maakt dat eigenlijk geen verschil? Kun je een kind in de eerste drie, vier jaar van zijn leven onherroepelijk verpesten? Wordt in de eerste jaren bepaald wie we later zijn, of is de jeugd juist een schromelijk overschatte periode?

Aflevering 4 gaat over “Pillen of praten”.

Voor 2000 schreef een kwart van de psychiaters niet of nauwelijks medicijnen voor en dat is nu duidelijk anders. Medicamenten zijn een wezenlijk element van de psychiatrische behandeling geworden, maar zijn pillen daarmee ook belangrijker geworden dan praten? Van een pil léér je toch helemaal niets? En wat klopt er van de de stelling van psychotherapeut Louis Tas dat de psychiatrie min of meer gegijzeld is door de farmaceutische industrie?

Aflevering 5 gaat over depressies.

Statistisch gezien krijgt maar liefst een kwart van alle Nederlanders in zijn leven te maken met een depressie of een angststoornis. Op dit moment slikken in ons land zo’n miljoen mensen antidepressiva en depressie lijkt een nieuwe volksziekte te worden. Komt dat omdat wij steeds minder kunnen hebben, en veel eerder uit het lood geslagen zijn dan vroegere generaties? Of zijn we juist te soft in onze aanpak van depressieve patiënten? En als bij een aanhoudende zware depressie echt niets meer lijkt te helpen, is zelfdoding dan uiteindelijk misschien toch de enige uitweg? In deze aflevering verteld een psychiater dat hij zelf ooit ernstig depressief geweest is en wat voor invloed dat heeft gehad.

Aflevering 6 heet “De psychiater”.

In de laatste aflevering gaat het over de psychiaters zelf, over hun eigen zwakke punten en hun eigen gektes. Dit maakt zeker duidelijk dat psychiaters ook gewoon mensen zijn met ook de nodige gebreken. Ook gaat het over de vraag hoe effectief de psychiatrie nu eigenlijk is.

Al met al een prachtige serie die u een goede kijk in de ziel van de psychiater geeft.

Kijken in de ziel DVD box.

boekboek bestellenKijken in de ziel - Strafrechtadvocaten Over Hun Vak En Over Zichzelf. In navolging van de eerdere, succesvolle interviewreeksen met psychiaters en toptrainers gaat Coen Verbraak nu in gesprek met bekende strafrechtadvocaten. In soms geruchtmakende zaken staan zij verdachten bij. Zijn ze gewetenloos of vormen ze juist het tegenwicht op de weegschaal van Vrouwe Justitia? Openhartig vertellen ze over hoe ze balanceren op de randen van het recht. Hoe ver kunnen ze gaan in de contacten met hun cliënten? Hoe verdedig je een spin zonder in zijn web verstrikt te raken? Zit er een grens aan het beroepsgeheim? Strafpleiters – Kijken in de ziel is gebaseerd op de tv-serie. Verbraak sprak met Gerard Spong, Peter Plasman, Bram Moszkowicz, Inez Weski, Bénédicte Ficq, Stijn Franken, Theo Hiddema, Cees Korvinus, Geert-Jan Knoops, Lucy Oldenburg en Wim Anker.

Last update: 17-09-2017

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).