Hedonisme

hedonismeEen term die veel mensen tegenwoordig verbinden aan levenskunst en geluk is het hedonisme. Het hedonisme is oorspronkelijk een leer binnen de ethiek die stelt dat het lust en genot het hoogste goed zijn. Het woord hedonisme is afgeleid uit het Grieks, hèdonè betekent "genot". Tegenwoordig zijn hedonisten pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden. Ze hebben een levensstijl die impulsief, avontuurlijk, ervaringsgericht en zeer vrijblijvend, individualistisch en onafhankelijk is. Een hedonist streeft naar zoveel mogelijk genot en lust en dit kan zowel zintuiglijk als geestelijk zijn.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Wat is hedonisme

De bekendste filosofische stroming uit de oudheid die met hedonisme in verband wordt gebracht is het epicurisme dat genoemd is naar de filosoof Epicurus. Volgens Epicurus diende iedereen individueel genot na te streven, dit betekent niet zo maar achter alle pleziertjes aan jagen, soms was er zelfbeheersing nodig om later nog meer genot te ervaren. De filosofie van Epicurus is door de eeuwen heen (zeker door de kerk) bestempeld als verwerpelijk en egoïstisch want men is toch niet alleen op de aarde voor zichzelf? Toch was er in de filosofie van Epicurus wel plaats voor respect, eer en rechtvaardigheid maar dit was niet primair om goed te zijn voor de ander, maar omdat men zelf ongelukkig zou kunnen worden van slechte relaties met anderen.

Het hedonisme kan worden opgedeeld in twee stromingen, het psychologisch hedonisme en het moreel hedonisme. Het psychologisch hedonisme stelt dat alle mensen naar zo veel mogelijk geluk en zo weinig mogelijk pijn streven en dat dit dus in de aard van de mens zit. Het moreel hedonisme stelt dat dit de juiste manier is om te leven en dat het dus een levenswijze is waarvoor men kan kiezen. Epicurus was een moreel hedonist en Sigmund Freud een Psychologisch hedonist. Volgens Sigmund Freud streeft elk mens naar geluk, en dan vooral naar geluk in de vorm van lichamelijk genot en veel psychologische problemen ontstaan doordat mensen zich (volgens Freud) hierover schuldig voelen.

Bij Epicurus is het persoonlijke geluk het hoogste goed in het menselijk leven en centraal staat hierbij het vermijden van pijn en verdriet. Wat men na moeten streven is genot en dan vooral genot op de lange termijn. Wanneer men bijvoorbeeld teveel eet zal men buikpijn krijgen en dus moet men genieten maar wel met mate. Het "genot" waar het Epicurus om gaat is een bevrediging van de natuurlijke behoeften.

Een extreem voorbeeld van hedonisme is het vakantie resort Hedonism II in Jamaica en het is bekend om veel ruimte voor mensen om naakt te recreëren en de liberale houding tegenover drugs en alcohol. Kinderen mogen er dan ook niet komen. Het is een hotel met een wel heel bijzondere formule: het is een oase van puur plezier, decadentie en losbandigheid en op erotisch gebied is (bijna) alles toegestaan. In dit opzicht doet het resort dan ook zijn naam Hedonism eer aan en het is zeer populaire vakantiebestemming voor onder meer swingers.


Boeken over hedonimsme

boekboek bestellenVulkanisch Verlangen - Wat kan een kat ons leren over de mens? Wat hebben hoeren filosofen te zeggen? Waarom is Schönberg een subjectieve componist? Kunnen arme mensen losbandig zijn? Hoe heft een danser de zwaartekracht op? Wat is het verband tussen ontucht en ontzetting? Waarom bezoekt een hedonist de begraafplaats der lusten? Hoe moet je leven aan de voet van een vulkaan? Al die vragen (en nog veel meer) beantwoordt Michel Onfray in deze bundel, die gelezen kan en moet worden als een hedonistisch dagboek. Uit alle hoofdstukken, die dezelfde los-vaste samenhang vertonen als de eilanden van een archipel, spreekt één les: durf te leven!


Last update: 17-07-2017

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com).