Gezond ego´sme

Ego´sme (Latijn: ego = ik) wordt ook wel ikzucht of zelfzucht genoemd en het is een eigenschap waarbij iemand op het eigen voordeel en geluk uit is ten nadele van belangen en het geluk van anderen. Ego´sme is het ene uiterste, altru´sme altijd klaarstaan voor een ander zonder enig eigenbelang is ook niet gezond. Om het evenwicht tussen ego´sme en altruisme te vinden, is de term gezond ego´sme bedacht. Gezond ego´sme betekent rekening houden met de wensen van uzelf en met die van een ander, zelfvertrouwen kweken en duidelijk afbakenen wat u wilt en vooral niet wilt. Deze pagina gaat dus over het thema gezond ego´sme. Vriendelijke groet, Hein Pragt


Gezond ego´sme versus wegcijferen.

(C) 2001 Hein Pragt

Veel mensen zijn vooral aardig om ook aardig gevonden te worden door anderen. uzelf uitsloven voor anderen komt meestal voort uit een minderwaardigheidsgevoel. Door anderen te helpen, heeft u even het gevoel dat u minder leeg bent van binnen. Veel mensen zijn voortdurend op zoek naar compensatie voor de onvrede die ze in zichzelf voelen. Gezond ego´sme kunt u enkel bereiken als u een reëel beeld over uzelf hebt. Bedenk dat niemand perfect is, accepteer uzelf zoals u bent en dat u het niet iedereen naar de zin kunt maken. U moet kiezen tussen eigenbelang en dat van een ander, dat is niet altijd eenvoudig. Uw eigen schuldgevoel of het werken op uw schuldgevoel komt al snel om de hoek kijken. Het is elke keer weer een keuze maken. Eerst moet u loskomen van onterecht schuldgevoel.

Wegcijferen in een relatie komt ook veel voor, vaak heeft u het gevoel dat u alles geeft en er weinig voor terugkrijgt. Dit kan een heel ontevreden en onzeker gevoel geven. Soms is dit niet eenvoudig terug te draaien, maar bedenk dat voor een goede relatie geven en krijgen in evenwicht moet zijn. Vaak is de ander zich er helemaal niet van bewust, een goed en eerlijk gesprek kan dan veel oplossen. Probeer dit dan niet in een verwijtende vorm te doen, verwacht niet dat de ander veel verandert, kijk eerst naar uw eigen gedrag. Krop ontevreden gevoelens niet op omdat die op den duur ook alle andere gevoelens gaan overheersen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de mensen om ons heen, maar we zijn ook verantwoordelijk voor onszelf. Te veel van het ene is niet goed, te veel van het andere ook niet. Gezond ego´sme zorgt ervoor dat u het eigen geluk verwezenlijkt, zonder dat onze betrokkenheid voor anderen verminderd.

Hoe kunt u zichzelf veranderen als uw zorgzame karakter een probleem voor uzelf is:

  • Wanneer u ontevreden bent over uw eigen gedrag, probeer eens na te gaan of er een patroon zit in de situaties waarin u telkens terecht komt. Kijk eens objectief wat uw eigen aandeel hier in is, u kunt op deze wijze een zogenaamde valkuil voor uzelf ontdekken.
  • Neem eens een helikopter kijk op de zaak, stel u eens voor hoe u zou reageren als u naar iemand anders kijkt die hetzelfde gedrag als uzelf vertoont.
  • Probeer uw eigen grenzen te bepalen en neem u voor die ook te verdedigen. Tot zover mag iemand gaan, als ze verder proberen te gaan dan accepteert u dit niet meer. Probeer duidelijk voor uzelf af te bakenen wat u wel wilt en vooral wat u niet wilt en probeer uzelf en anderen daar aan te houden.
  • Onderzoek en erken uw tekortkomingen en kom er eerlijk voor uit. Als u een beter beeld van uzelf schept dan de werkelijkheid bent u alsmaar bezig uzelf te bewijzen. Ook wordt het wel heel ingewikkeld als u zichzelf anders presenteert tegenover verschillende mensen die dan ineens tegelijk bij elkaar komen. Kortom wees uzelf en leer uzelf kennen. Probeer te accepteren dat niet iedereen u aardig hoeft te vinden.
  • Leer te ontdekken wanneer men op uw schuldgevoel gaat werken, en geeft dan duidelijk aan dat u dat niet prettig vindt.
  • Leer nee te zeggen als iemand op een heel ongelegen moment om hulp aanklopt. Als u geen tijd heeft, spreek dan eventueel af wanneer u wel tijd heeft. Probeer eerlijk te zijn en er niet met een smoes onderuit te komen. Laat merken dat u wel belangstelling hebt voor de ander maar dat het nu even niet mogelijk is. In de meeste gevallen zal de ander daar begrip voor hebben.
  • Leer dat u niet verantwoordelijk bent voor de hele wereld, wel voor uzelf.

Wat is dan gezond ego´sme?

Het woord ego´sme heeft een negatieve klank maar het kent wel twee kanten, in deze moderne wereld waarin het eigen belang centraal lijkt te staan, is het woord ego´st een scheldwoord. Maar is een beetje ego´sme zo slecht, horen geven en nemen niet onlosmakelijk bij elkaar? Het lijkt er op dat onszelf identificeren met de behoeften van de ander niet een aangeboren menselijke vaardigheid is. Ego´sme, zich laten bewonderen, beminnen en te nemen zonder verplichting tot wederkerigheid is ook een onderdeel van diezelfde wederkerigheid. Door soms te nemen weet men ook hoe goed het voelt en is men ook in staat om hetzelfde te geven omdat men weet dat het de ander ook goed doet.

Wanneer men zichzelf niet af en toe op de eerste plaats kan stellen, zal men zich in het contact met anderen ook gauw op de tweede plaats gedrukt voelen. Wel is het zo dat het er op lijkt dat de hedendaagse samenleving wordt gedomineerd door een vorm van korte termijn ego´sme. Dit zegt dat men alleen gelukkig kan zijn als men meer heeft dan anderen en dat men het gevoel van te kort gedaan zijn moet bestrijden door anderen ook te kort te doen. Dit is geen gezond ego´sme maar een perverse versie van het ego´sme. Op een gezonde wijze voor uzelf opkomen en goed voor uzelf zorgen is zo slecht niet, door een gezond zelfbeeld en voldoende eigenwaarde kunt u uiteindelijk ook weer meer voor anderen betekenen. De middenweg is en blijft belangrijk, zorg goed voor uzelf maar laat ruimte voor anderen, dat is een gezond evenwicht.

Boeken over gezond ego´sme.

boekboek bestellenGezond ego´sme Opkomen voor jezelf! Wie alleen ego´stisch is, krijgt conflicten met zijn omgeving. En wie alleen altru´stisch is, krijgt conflicten met zichzelf. Iemand met gezond ego´sme houdt zowel rekening met de wensen van anderen als met zijn eigen wensen. Psycholoog Jeffrey Wijnberg laat zien hoe belangrijk een gezonde dosis ego´sme is om te komen tot innerlijke rust. Kleine innerlijke conflicten kunnen grote gevolgen hebben, en het dagelijks leven zwaar en frustrerend maken. Dit boek moedigt aan om te kijken naar de scheurtjes in de ziel. Wijnberg draagt niet alleen ideeŰn aan voor reparatie, maar stimuleert ook het probleemoplossend vermogen en de creativiteit van de lezer. Het motto van dit boek is dan ook: wie kan leven met zichzelf, is een inspiratie voor anderen. Gezond ego´sme gaat uit van de gedachte dat een mens zowel rekening dient te houden met de wensen en behoeften van anderen alsook met de wensen en behoeften van zichzelf. Dit boek dat gezien moet worden als een 'self-help'-boek, probeert de lezer te ondersteunen bij het vinden van een gezonde balans tussen onaantrekkelijk bot ego´sme en extreem altru´sme. In dit gemakkelijk geschreven boek wordt onder meer ingegaan op onderwerpen als 'loskomen van thuis', piekeren, schuldgevoel, zelfdiscipline, innerlijke rust, aandacht geven en krijgen etc. De auteur, die al ruim 35 jaar werkzaam is als zelfstandig therapeut, heeft een heel aardig boek afgeleverd. Inhoudelijk zeer verantwoord en tegelijkertijd goed toegankelijk geschreven. Zonder twijfel kan iedereen die in contacten met anderen beter voor zichzelf wenst op te komen, zijn voordeel doen met dit boek. Voorzien van vele striptekeningen ('Sigmund' van Peter de Wit).


boekboek bestellenZelfcompassie stop jezelf te veroordelen! Compassie hebben met anderen, dat lukt meestal wel. Maar compassie hebben met jezelf is vaak een stuk moeilijker. Dat ontdekte psychologe en boeddhist Kristin Neff na haar pogingen om los te komen van de problematische relatie met haar vader. Steeds weer belandde ze bij verkeerde mannen en in relaties die haar niet gelukkig maakten, totdat ze besefte dat ze pas liefde kon geven als ze zichzelf liefhad. Zelfcompassie gaat volgens Kristin Neff om drie dingen: begrip voor jezelf als je het moeilijk hebt, acceptatie dat lijden onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven, en het onder ogen zien van je eigen emoties, zonder te oordelen.


boekboek bestellenBlij zijn met jezelf De psychologie van plezier! Genieten mßg, maar waarom kunnen zo veel mensen niet echt genieten? In dit boek analyseert Karen hoe spel, plezier, genieten en er mogen zÝjn in onze cultuur tot een probleem werd, en hoe we ondanks alle ontwikkelingen en toegenomen vrijheden nog steeds ongemerkt en onbewust worstelen met het onvermogen om onszelf te accepteren. Daardoor komt het zoeken naar de plezierige kanten van het leven soms in overcompensaties tot uitdrukking, zoals in kickjagerij, omdat we van binnen niet weten hoe we in contact met ons Úchte zelf kunnen komen. Of we verstoppen ons achter plichten en carriere. Inzicht in de historische en culturele achtergronden en vooral ook de psychologische dynamiek achter de angst om te genieten en de angst achter het onvermogen tot zelfacceptatie geven krachtige instrumenten om Úcht bij jezelf te komen en op een heel andere manier tegen het leven aan te gaan kijken. Karen illustreert de dynamiek aan de hand van allerlei alledaagse situaties en aan de hand van materiaal uit sprookjes en therapie, en legt in de haar bekende heldere en warme stijl uit waarom het zo belangrijk is om van jezelf te houden, wil je van ßnderen en van het leven kunnen houden. De auteur, Jungiaans psychologe, publiceerde een groot aantal boeken op het gebied van symboliek, astrologie, persoonlijke groei en Jungiaanse analyse. In dit boek, gepubliceerd in 2003, nu in tweede druk, staat het thema plezier en genieten centraal. De auteur signaleert twee dingen: spel, plezier en genieten is in onze cultuur in toenemende mate tot een probleem geworden en verder worstelen mensen - ondanks toegenomen vrijheden en nieuwe mogelijkheden - nog altijd onbewust met hun onvermogen om zichzelf te accepteren. Inzicht in de historische en culturele achtergrond van deze samenhangende kwesties kan mensen helpen zich van de problemen bewust te worden. Op die manier kunnen lezers leren wat ze moeten doen om waarachtig plezier te hebben en gelukkig en blij met zichzelf te worden, zonder van de buitenwereld afhankelijk te zijn. Dit boek geeft daarvoor aan de hand van vele praktijkvoorbeelden een heldere en prettig leesbare voorzet.

<

Reacties op het onderwerp: Wegcijferen versus Gezond ego´sme


01 - Menswerk »  -  Wegcijferen versus Gezond ego´sme »
2014-07-09 14:32:00
Hier kunt u reageren op het onderwerp: Wegcijferen versus Gezond egoisme
Reactie van een bezoeker van de site!
Reacties op de pagina: Wegcijferen versus Gezond egoisme
Er zijn: 1 reacties!
2014-07-09 14:32:00
Ik vind jezelf wegcijferen altijd te gemakkelijk, een excuus om geen verantwoording te hoeven nemen voor je eigen leven. Ik wil het ook geen egoisme noemen, maar ik denk dat je moet beginnen met goed voor jezelf te zorgen, alleen dan kun je iets voor anderen betekenen. Werk aan jezelf, je geluk, je ambities, groei als mens door steeds te doen wat juist voelt. Zoek dingen altijd bij jezelf, boosheid, frustratie, liefde, het zijn allemaal emoties die uit jezelf komen, analiseer je gevoelens, probeer te zoeken en te ontdekken wat je precies voelt en waarom, begrijp dat je gevoelens altijd uit jezelf komen, nooit uit een ander, vaak lijkt het makkelijker een ander te schuld te geven van negatieve gevoelens, maar je hebt er niets aan, je leert niet om te gaan met die gevoelens nog ze te begrijpen, dat is een gemiste kans tot groei van de onwegcijferbare "zelf"!. De vraag die bij mij dan meteen opkomt is, wat is dat "zelf" dan en waarom zou je er zo onzorgvuldig mee omgaan en het maar wegcijferen? Is het zelf niet het enige wat je hebt in dit leven.....?
Reactie van een bezoeker van de site!

Last update: 08-09-2017

 Lees hier de privacyverklaring van deze site.

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Dit is mijn