Gezond egoisme

ego is ikEgoisme (Latijn: ego = ik) wordt ook wel ikzucht of zelfzucht genoemd en het is een eigenschap waarbij iemand op het eigen voordeel en geluk uit is meestal ten nadele van belangen en het geluk van anderen. Egoisme is het ene uiterste, maar altru´sme, het altijd aardig zijn en klaarstaan voor een ander zonder enig eigenbelang is ook niet gezond. Om het evenwicht tussen egoisme en altruisme te vinden, is de term gezond egoisme bedacht. Gezond egoisme betekent rekening houden met de wensen van uzelf en met die van een ander en voor sommige mensen is dit best wel moeilijk. Zelfvertrouwen kweken en duidelijk afbakenen wat u wilt en vooral wat u niet wilt kunt u leren. Gezond egoisme is vaak niet zo eenvoudig want waar ligt de grens? De grens ligt ook niet vast, voor een ieder zal de grens anders liggen, dit is ook afhankelijk van het karakter van deze personen. Sommige mensen zijn van nature al wat assertiever anderen hebben een hekel aan conflict of confrontaties en gaan deze het liefst uit de weg. Deze pagina gaat dus over het thema gezond egoisme. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Gezond egoisme versus wegcijferen.

Sommige mensen zijn gewoon te aardig, ze willen het voor iedereen goed doen, zo proberen conflicten en confrontaties te vermijden en cijferen zichzelf met regelmaat weg om het anderen naar hun zin te maken. Vaak zijn deze mensen ook nog erg zorgzaam, warm, betrokken en gevoelig voor de behoeften van anderen. Vaak geven ze deze liefde en aandacht met de stille wens om dit ook terug te ontvangen en dat gebeurt regelmatig ook niet, met grote en kleine teleurstellingen tot gevolg. Vaak hebben deze mensen ook problemen met het aangeven van hun eigen grenzen, waardoor anderen deze grenzen met regelmaat opzoeken. Soms is dit het gevolg van na´viteit maar het ken ook het gevolg zijn van angst om afgewezen te worden of door het (vaak tijdelijke) prettige gevoel om nodig te zijn. Sommige mensen zijn vooral aardig om ook aardig gevonden te worden door anderen en dit uitsloven voor anderen komt regelmatig voort uit een (soms onbewust) minderwaardigheidsgevoel. Door anderen te helpen, heeft men even het gevoel dat men minder leeg is van binnen. Vaak zijn mensen voortdurend op zoek naar compensatie voor de onvrede die ze in zichzelf voelen.

Gezond egoisme kunt u enkel bereiken als u een reëel beeld over uzelf hebt. Bedenk dat niemand perfect is, accepteer uzelf zoals u bent en dat u het niet iedereen naar de zin kunt maken. U moet kiezen tussen eigenbelang en dat van een ander, dat is niet altijd eenvoudig. Uw eigen schuldgevoel of het werken op uw schuldgevoel komt al snel om de hoek kijken. Het is elke keer weer een keuze maken. Eerst moet u loskomen van onterecht schuldgevoel. Ik heb er zelf jaren over gedaan om te leren dat "nee" ook een goed antwoord is zonder dat ik me daar schuldig over hoefde te voelen en het verbaasde mij achteraf hoe makkelijk mensen ook "nee" accepteerden. Het idee dat ik geen "nee" kon zeggen zat vooral in mijn eigen hoofd, ik wilde graag aardig zijn en genoot van het tijdelijke gevoel "gewaardeerd" te worden.

Wegcijferen in een relatie komt ook veel voor, vaak heeft u het gevoel dat u alles geeft en er weinig voor terugkrijgt. Dit kan een heel ontevreden en onzeker gevoel geven. Soms is dit niet eenvoudig terug te draaien, maar bedenk dat voor een goede relatie geven en krijgen in evenwicht moet zijn. Ik vind zelf wederkerigheid hiervoor een mooi woord. Maar vaak is de ander zich er helemaal niet van bewust omdat u zo makkelijk bent in het "ja" zeggen dat men er aan gewend is geraakt. Een goed en eerlijk gesprek kan dan veel oplossen, probeer dit dan niet in een verwijtende vorm te doen, verwacht niet dat de ander veel verandert, kijk eerst naar uw eigen gedrag maar maak rustig duidelijk dat u bijvoorbeeld wederkerigheid mist. Krop ontevreden gevoelens niet op omdat die op den duur ook alle andere gevoelens gaan overheersen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de mensen om ons heen, maar we zijn ook verantwoordelijk voor onszelf. Te veel van het ene is niet goed, te veel van het andere ook niet. Gezond egoisme zorgt ervoor dat u het eigen geluk verwezenlijkt, zonder dat onze betrokkenheid voor anderen verminderd.

Hoe kunt u zichzelf veranderen als uw zorgzame karakter een probleem voor uzelf is:

Wat is dan gezond egoisme?

Het woord egoisme heeft een negatieve klank maar het kent wel twee kanten, in deze moderne wereld waarin het eigen belang centraal lijkt te staan, is het woord ego´st een scheldwoord. Maar is een beetje egoisme zo slecht, horen geven en nemen niet onlosmakelijk bij elkaar? Het lijkt er op dat onszelf identificeren met de behoeften van de ander niet een aangeboren menselijke vaardigheid is. Egoisme, zich laten bewonderen, beminnen en te nemen zonder verplichting tot wederkerigheid is ook een onderdeel van diezelfde wederkerigheid. Door soms te nemen weet men ook hoe goed het voelt en is men ook in staat om hetzelfde te geven omdat men weet dat het de ander ook goed doet.

Wanneer men zichzelf niet af en toe op de eerste plaats kan stellen, zal men zich in het contact met anderen ook gauw op de tweede plaats gedrukt voelen. Wel is het zo dat het er op lijkt dat de hedendaagse samenleving wordt gedomineerd door een vorm van korte termijn egoisme. Dit zegt dat men alleen gelukkig kan zijn als men meer heeft dan anderen en dat men het gevoel van te kort gedaan zijn moet bestrijden door anderen ook te kort te doen. Dit is geen gezond egoisme maar een perverse versie van het egoisme. Op een gezonde wijze voor uzelf opkomen en goed voor uzelf zorgen is zo slecht niet, door een gezond zelfbeeld en voldoende eigenwaarde kunt u uiteindelijk ook weer meer voor anderen betekenen. De middenweg is en blijft belangrijk, zorg goed voor uzelf maar laat ruimte voor anderen, dat is een gezond evenwicht.

Boeken over gezond egoisme.

boek gezond egoismeboek bestellenGezond egoisme Opkomen voor jezelf! Wie alleen ego´stisch is, krijgt conflicten met zijn omgeving. En wie alleen altru´stisch is, krijgt conflicten met zichzelf. Iemand met gezond egoisme houdt zowel rekening met de wensen van anderen als met zijn eigen wensen. Psycholoog Jeffrey Wijnberg laat zien hoe belangrijk een gezonde dosis egoisme is om te komen tot innerlijke rust. Kleine innerlijke conflicten kunnen grote gevolgen hebben, en het dagelijks leven zwaar en frustrerend maken. Dit boek moedigt aan om te kijken naar de scheurtjes in de ziel. Wijnberg draagt niet alleen ideeŰn aan voor reparatie, maar stimuleert ook het probleemoplossend vermogen en de creativiteit van de lezer. Het motto van dit boek is dan ook: wie kan leven met zichzelf, is een inspiratie voor anderen. Gezond egoisme gaat uit van de gedachte dat een mens zowel rekening dient te houden met de wensen en behoeften van anderen alsook met de wensen en behoeften van zichzelf. Dit boek dat gezien moet worden als een 'self-help'-boek, probeert de lezer te ondersteunen bij het vinden van een gezonde balans tussen onaantrekkelijk bot egoisme en extreem altru´sme. In dit gemakkelijk geschreven boek wordt onder meer ingegaan op onderwerpen als 'loskomen van thuis', piekeren, schuldgevoel, zelfdiscipline, innerlijke rust, aandacht geven en krijgen etc. De auteur, die al ruim 35 jaar werkzaam is als zelfstandig therapeut, heeft een heel aardig boek afgeleverd. Inhoudelijk zeer verantwoord en tegelijkertijd goed toegankelijk geschreven. Zonder twijfel kan iedereen die in contacten met anderen beter voor zichzelf wenst op te komen, zijn voordeel doen met dit boek. Voorzien van vele striptekeningen ('Sigmund' van Peter de Wit).

boek zelf compassieboek bestellenZelfcompassie stop jezelf te veroordelen! Compassie hebben met anderen, dat lukt meestal wel. Maar compassie hebben met jezelf is vaak een stuk moeilijker. Dat ontdekte psychologe en boeddhist Kristin Neff na haar pogingen om los te komen van de problematische relatie met haar vader. Steeds weer belandde ze bij verkeerde mannen en in relaties die haar niet gelukkig maakten, totdat ze besefte dat ze pas liefde kon geven als ze zichzelf liefhad. Zelfcompassie gaat volgens Kristin Neff om drie dingen: begrip voor jezelf als je het moeilijk hebt, acceptatie dat lijden onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven, en het onder ogen zien van je eigen emoties, zonder te oordelen. Neff is hoogleraar Human Development in Texas en onderzoekt de toepassing van zelfcompassie bij psychologische ontwikkeling. Zelfcompassie is een onderdeel van ĺmindfulnessĺ, dat weer uit het boeddhisme voortkomt. Steeds meer klinisch psychologen gebruiken het bij hun therapie omdat het zo succesvol is.

boek blij met jezelfboek bestellenBlij zijn met jezelf De psychologie van plezier! Genieten mßg, maar waarom kunnen zo veel mensen niet echt genieten? In dit boek analyseert Karen hoe spel, plezier, genieten en er mogen zÝjn in onze cultuur tot een probleem werd, en hoe we ondanks alle ontwikkelingen en toegenomen vrijheden nog steeds ongemerkt en onbewust worstelen met het onvermogen om onszelf te accepteren. Daardoor komt het zoeken naar de plezierige kanten van het leven soms in overcompensaties tot uitdrukking, zoals in kickjagerij, omdat we van binnen niet weten hoe we in contact met ons Úchte zelf kunnen komen. Of we verstoppen ons achter plichten en carriere. Inzicht in de historische en culturele achtergronden en vooral ook de psychologische dynamiek achter de angst om te genieten en de angst achter het onvermogen tot zelfacceptatie geven krachtige instrumenten om Úcht bij jezelf te komen en op een heel andere manier tegen het leven aan te gaan kijken. Karen illustreert de dynamiek aan de hand van allerlei alledaagse situaties en aan de hand van materiaal uit sprookjes en therapie, en legt in de haar bekende heldere en warme stijl uit waarom het zo belangrijk is om van jezelf te houden, wil je van ßnderen en van het leven kunnen houden. De auteur, Jungiaans psychologe, publiceerde een groot aantal boeken op het gebied van symboliek, astrologie, persoonlijke groei en Jungiaanse analyse. In dit boek, gepubliceerd in 2003, nu in tweede druk, staat het thema plezier en genieten centraal. De auteur signaleert twee dingen: spel, plezier en genieten is in onze cultuur in toenemende mate tot een probleem geworden en verder worstelen mensen - ondanks toegenomen vrijheden en nieuwe mogelijkheden - nog altijd onbewust met hun onvermogen om zichzelf te accepteren. Inzicht in de historische en culturele achtergrond van deze samenhangende kwesties kan mensen helpen zich van de problemen bewust te worden. Op die manier kunnen lezers leren wat ze moeten doen om waarachtig plezier te hebben en gelukkig en blij met zichzelf te worden, zonder van de buitenwereld afhankelijk te zijn.


Forum vragen over: 01 - Menswerk  : Wegcijferen versus Gezond ego´sme

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Reacties op de pagina: Wegcijferen versus Gezond egoisme(1 )2014-07-09 14:32:00
• Waar ligt de grens tussen gewoon egoisme en gezond egoisme?(1 )2013-05-17 12:02:00

Laatste 10 reacties!

Waar ligt de grens tussen gewoon egoisme en gezond egoisme?
Gezond egoisme is volgens mij hetzelfde als assertiviteit: m.a.w.: opkomen voor jezelf met behoud van respect voor de ander. Op het moment dat iemand zijn of haar eigen belangen laat prevaleren zonder rekening te houden met de ander, dan noem ik dat wel egoistisch. En pijnlijk bovendien.
Soms is het natuurlijk wel goed om voor je eigen belangen op te komen terwijl de ander dat niet als prettig ervaart, maar dat is wat anders. Dan stel je op een liefdevolle maniere gewoon jouw eigen grenzen en dat voelt de ander. Als iemand egoistisch zijn gang gaat, voelt dat voor de ander als pijn. Helaas zijn er veel egoistische mensen die geen oog hebben voor deze pijn. Wel sneu ook, want de ander pijn doen is voor jezelf toch ook geen pretje.
Reacties op de pagina: Wegcijferen versus Gezond egoisme
Ik vind jezelf wegcijferen altijd te gemakkelijk, een excuus om geen verantwoording te hoeven nemen voor je eigen leven. Ik wil het ook geen egoisme noemen, maar ik denk dat je moet beginnen met goed voor jezelf te zorgen, alleen dan kun je iets voor anderen betekenen. Werk aan jezelf, je geluk, je ambities, groei als mens door steeds te doen wat juist voelt. Zoek dingen altijd bij jezelf, boosheid, frustratie, liefde, het zijn allemaal emoties die uit jezelf komen, analiseer je gevoelens, probeer te zoeken en te ontdekken wat je precies voelt en waarom, begrijp dat je gevoelens altijd uit jezelf komen, nooit uit een ander, vaak lijkt het makkelijker een ander te schuld te geven van negatieve gevoelens, maar je hebt er niets aan, je leert niet om te gaan met die gevoelens nog ze te begrijpen, dat is een gemiste kans tot groei van de onwegcijferbare "zelf"!. De vraag die bij mij dan meteen opkomt is, wat is dat "zelf" dan en waarom zou je er zo onzorgvuldig mee omgaan en het maar wegcijferen? Is het zelf niet het enige wat je hebt in dit leven.....?
Last update: ``13-03-2019

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).