Emotionele manipulatie of emotionele chantage

emotionele chantage en manipulatieWat is emotionele chantage of emotionele manipulatie nou eigenlijk? Hoe kunnen manipulators door middel van emoties een relatie saboteren en hoe kunnen slachtoffers weer leren functioneren als vrije en verantwoordelijke mensen. Emotionele chantage en emotionele manipulatie zijn zeer krachtige vormen van manipulatie waarbij iemand de ander direct of indirect probeert te bedreigen of te straffen als ze niet doen wat zij willen. De basis van elke vorm van chantage is een dreigement die op veel verschillende manieren kan worden geuit. Emotionele chanteurs weten als geen ander hoeveel waarde we hechten aan de relatie met hen en ze kennen onze kwetsbaarheden en diepste geheimen. Zo proberen ze macht te krijgen over uw eigen besluit en gedrag. Op deze pagina ga ik dieper in op het onderwerp emotionele chantage of emotionele manipulatie. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Wat is emotionele manipulatie of emotionele chantage?

Is het wel eens voorgekomen dat u de volgende opmerkingen gehoord heeft?
Als je echt van me zou houden dan...
Zie je niet wat jij mij allemaal aandoet...
Jij bent de enige die me kan helpen...
Na alles wat ik voor jou gedaan heb...
Ik doe toch ook heel veel voor jou...
Volgens mij houd je niet echt van me want...
Als je echt om me zou geven dan...
Als je de omgangsregeling niet in gevaar wilt brengen dan...
Jullie houden meer van haar dan van mij...
Andere ouders die wel van hun kinderen houden doen dit wel...
Maak je om mij maar geen zorgen ik ga toch gauw dood...
Als je dit aan mij zou vragen zou ik het wel voor je doen...
Toen je mij nodig had stond ik ook voor je klaar....
Noem je dit vriendschap, ik ga wel naar een ander...
Jij denkt alleen maar aan jezelf...
Als ik geen nieuwe fiets krijg dan ga ik wel zwartrijden...
Als je mij verlaat doe ik mezelf wat aan...
Als ik zo moet leven dan loop ik wel weg van huis...

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van emotionele chantage of emotionele manipulatie. Het komt er in basis op neer dat iemand u wil overhalen iets te doen wat u eigenlijk niet wilt doen door te dreigen met gevolgen of misbruik te maken van uw emoties of frustraties. Dit dreigen met gevolgen kan van alles zijn zoals werken op schuld- of verantwoordelijkheidsgevoel, het afnemen van liefde, intimiteit of seks, de ander slecht of egoistisch te noemen, eigen lichamelijke klachten op de ander afschuiven, dreigen met geweld, zelfmoord, weglopen, echtscheiding, ruzie enz.

Werken op schuld- en verantwoordelijkheid gevoel en beschermingsdrang zijn wel de meest subtiele vormen van emotionele manipulatie die de meeste mensen meestal ook niet onmiddellijk doorzien. De basis emoties waar chanteurs gebruik van maken kunnen we samenvatten in schuld, plicht en angst. Emotionele chantage en manipulatie komt overal voor zoals in relaties, vriendschappen, opvoeding, scholen, werk, reclame, seks, religie, politiek enz. Als u toegeeft aan deze vorm van chantage zal het meestal niet bij een keer blijven, als de chanteur eenmaal uw zwakke plek heeft ontdekt zal deze er vaker gebruik van gaan maken. Soms hebben mensen niet eens bewust in de gaten dat ze emotionele chantage of manipulatie gebruiken. Voor hen is het gewoon de aangeleerde techniek om dingen voor elkaar re krijgen. Als een bepaalde techniek eenmaal werkt en niemand protesteert dan kan deze techniek bij gebrek aan andere vaardigheden bijna een leefwijze worden.

Waarom laten mensen zich emotioneel chanteren of manipuleren?

Tegenover elke persoon die misbruik maakt van chantage of manipulatie staat ook een persoon die zich laat chanteren of manipuleren. Deze persoon staat dus toe dat de ander dit doet. Waarom geven we toe aan iets wat we eigenlijk niet willen. Vaak komt dit omdat we een zwakke plek hebben waar de ander handig misbruik van maakt. Enkele voorbeelden zijn:

Vaak heeft men het manipuleren in eerste instantie helemaal niet door. Omdat het om een zwak punt van uzelf gaat, voelt u zich bijvoorbeeld goed omdat u iets verantwoordelijks gedaan heeft of opgelucht omdat u zich niet schuldig hoeft te voelen. Hierdoor doorziet u vaak niet dat u eigenlijk iets tegen uw eigen zin gedaan heeft. Ook zijn de mensen die manipuleren vaak partners, vrienden of familie en zijn het soms zeer aardige mensen waarvan u niet verwacht dat ze u manipuleren. Meestal kennen deze mensen uw diepste geheimen en kwetsbaarheden en gebruiken ze deze persoonlijke informatie om hun zin te krijgen. Pas als dingen uit de hand lopen realiseren mensen vaak hoe sterk ze gemanipuleerd zijn. Vaak kan dan een kleine punt de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Dit kan het einde zijn van vriendschappen en relaties maar ook fataal zijn voor het zelfvertrouwen en het vertrouwen in mensen algemeen van het slachtoffer.

Ook kan het eenvoudiger zijn om toe te geven aan emotionele chantage om problemen te voorkomen. Als u al in een probleemsituatie zit is het voor de ander heel eenvoudig om "nog meer problemen" als chantage middel te gebruiken. Ook kan de beloning in de vorm van rust en stabiliteit als beloning voor het doordrijven van de zin gebruikt worden.

Voorbeelden van emotionele chantage en manipulatie.

emotionele chantageEen man wil heel graag een nieuwe auto kopen ondanks dat de huidige auto nog in prima staat is. De vrouw wilde graag voor het gespaarde geld de woonkamer opnieuw inrichten omdat de vloerbedekking er niet meer uitziet en de meubels ernstige slijtplekken vertonen. Bij het overtuigen van zijn vrouw gebruikt de man argumenten als "ik heb voor mijn werk een auto nodig waar ik mee voor de dag kan komen", "ik schaam me gewoon, wij zijn de enige mensen met een oude auto in deze buurt", "ik denk ook aan jullie veiligheid", "wil je soms dat ik een ongeluk krijg". Als de vrouw voet bij stuk blijft houden dat het huis voorgaat, gaat de man over op een andere strategie. Hij zwijgt dagenlang en loopt op iedereen in het huis te mopperen en negeert zijn vrouw compleet. Uiteindelijk geeft ze toe voor de vrede in huis, dit zal niet de laatste keer zijn...

emotionele manipulatie en emotionele chantageEen vrouw heeft meerder keren een buitenechtelijke relatie gehad en op een avond komt de man hier achter. Hij is woedend en besluit dat dit de druppel is die de emmer doet overlopen en dat hij haar gaat verlaten. De vrouw begin te huilen en begint hulpeloos als een klein meisje op zijn gevoel te werken. Ik heb er ontzettend spijt van het zal nooit meer gebeuren, ik weet nu hoeveel ik van jou houd, als je weggaat dan stort mijn hele leven in. Dit werkt op alle emoties van de man van beschermend, trots, verantwoordelijkheid en schuld. Hij troost haar en belooft dat hij haar niet in de steek zal laten. Met een beetje pech zal dit patroon zich nog jaren herhalen.

emotionele manipulatie en chantageEen jongen heeft een paar weken verkering en wil heel graag seks, echter het meisje houd dit af. Als ze samen in de auto zitten te zoenen begint de jongen aan te dringen dat hij verder wil gaan. Als het meisje dit afwijst zeg te jongen, "ik dacht dat jij hetzelfde voelde voor mij als ik voor jou" of "ik kan niet zo lang wachten anders moeten we er maar mee stoppen" of "ik had jou niet zo preuts ingeschat". Deze vorm van manipulatie is zou oud als de weg naar Rome. Als een puber jongen iets seksueel van een puber meisje gedaan wil hebben zal hij heel vaak op haar gevoel van graag volwassen willen zijn, erbij willen horen of preutsheid gooien.

emotionele chantage en emotioneel manipulerenOma ligt in het ziekenhuis en de moeder probeert de kinderen over te halen om met haar mee te gaan om haar te bezoeken. De kinderen hebben geen zin dus de moeder begint te zeggen dat oma misschien niet zo lang meer te leven heeft, dat oma altijd voor de kinderen heeft klaargestaan en dat het oma verdriet zou doen als de kinderen niet zouden komen. Zo probeert ze de kinderen op hun emoties te werken. De kinderen zeggen op hun beurt dat ze nog veel huiswerk en dat de moeder toch niet wil dat ze een onvoldoende halen. Kinderen leren heel snel dit gedrag na te doen en zijn na een tijdje nog beter bedreven in het emotioneel manipuleren dan de ouders. Opvoeden met emotionele manipulatie werkt dus niet.

emotionele manipulatieUw baas komt bij u en zegt dat hij u speciaal heeft uitgekozen omdat u blijk heeft gegeven een zeer loyale werknemer te zijn. Daarom komt hij u speciaal vragen om met kerst te werken, hij zou het ook aan iemand anders kunnen vragen maar in u heeft hij het meeste vertrouwen. Hij streelt uw gevoel van eigenwaarde om u iets te laten doen waar u eigenlijk geen zin in heeft.

emotionele manipulatieEen kind wil zaterdag naar disco maar u bent het daar niet mee eens. Naar uw mening is ze nog te jong maar ze blijft aandringen. Ze haalt een hele waslijst van kinderen die net zo oud zijn als haarzelf aan die wel mogen gaan en meld dat die ouders ten minste ruimdenkend en modern zijn. Ook dreigt ze gewoon te gaan en als u het er niet mee eens bent dan blijft ze wel weg en gaat bij een vriendin slapen.

emotionele manipulatieUw vriend wil graag uw auto lenen omdat deze groter is dan zijn eigen auto en hij met een groepje mensen uit wil gaan. U voelt daar eigenlijk weinig voor dus u geeft aan dat u dat liever niet doet. Uw vriend begint nu aan te dringen met de melding dat hij een beetje teleurgesteld is en niet goed begrijpt waarom u zo moeilijk doet omdat hij als vriend zonder enige aarzeling ja zou zeggen.

Valkuilen van emotionele manipulatie en emotionele chantage.

Als u merkt dat mensen meerdere keren in verschillende relaties gebruik maken van dezelfde kwetsbare plek dan kunt u spreken over een valkuil. Als u bijvoorbeeld en zeer sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft of een sterk verantwoordelijkheidsgevoel dan zult u misschien merken dat patronen zich herhalen in uw leven. In plaats van het zoeken van de schuld bij de mensen die gebruik maakten van uw kwetsbaarheden is het belangrijk te onderzoeken wat uw eigen aandeel hierin was. U heeft het ook laten gebeuren en als u er niets aan doet zal het in de toekomst telkens weer opnieuw gebeuren. Het is heel belangrijk uw eigen valkuilen te leren kennen en technieken te leren om u te beschermen tegen uw valkuilen.

Grenzen stellen bij manipulerend gedrag.

Een belangrijk middel tegen manipulatie is het goed bewaken van uw eigen grenzen. Maak de ander duidelijk waar uw grenzen liggen, tot hier en niet verder. Als de ander toch probeert de grenzen iets te verleggen denk dan eerst goed na of u dit zelf ook wilt, anders moet u gewoon botweg weigeren. Geen discussie of poging tot overhalen mogelijk, dit is uw grens. Dit is vaak heel moeilijk maar het is de enige methode om uzelf niet te verliezen. Ook kan dit tot heftige conflicten leiden en soms lijkt het eenvoudiger om maar toe te geven voor de goede vrede. Maar ook dat is weer een vorm van chantage (toegeven voor rust) waar u niet op in moet gaan. Voordat u de grenzen gaat verdedigen moet u wel eerst goed nadenken over uw grenzen en waar deze liggen. Dit vergt enige tijd en inzicht maar is wel heel belangrijk om te doen. Een goed gevoel van eigenwaarde is hiervoor ook heel belangrijk het gaat namelijk om uw leven.

Niet alles is emotionele manipulatie.

Er zijn ook voorbeelden van situaties die door de ander als chantage of manipulatie uitgelegd kunnen worden maar die het niet zijn, de grens is soms heel subtiel.

Als u bijvoorbeeld uw zoon duidelijk maakt dat iedereen in het gezin zijn taken heeft en dat hij gewoon moet doen wat hem opgedragen is dan is dit geen manipulatie of chantage. Als een ander zijn afspraken niet nakomt en u deze persoon duidelijk maakt dat deze de volgende keer ook geen beroep op u kan doen dan is dit geen chantage of manipulatie. U kunt iemand op zijn of haar verantwoordelijkheden wijzen zonder daar gelijk iets tegenover te zetten. Blijf eerlijk en geef duidelijk aan wat uw bedoeling is zonder op emoties te werken. Opvoeden kunt u goed doen zonder emotionele manipulatie door duidelijke regels en afspraken te maken, opvoeden door middel van emotionele chantage is gedoemd te mislukken. De kinderen zullen dezelfde technieken gaan gebruiken en ze zullen er vaak nog beter in worden dan de ouders.


Hoe kunt u omgaan met emotionele chantage of manipulatie.

stop emotionele chantage of emotionele manipulatieAls u eenmaal de techniek van de emotionele chantage doorziet kunt u proberen dit beëindigen. Mensen die de techniek van emotionele chantage bewust of onbewust gebruiken lijken vaak sterke persoonlijkheden. Vaak zijn het gewoon mensen die hun zin willen doordrijven en geen andere techniek tot hun beschikking hebben of de makkelijkste weg van chantage of manipulatie kiezen. Vaak hebben ze een laag zelfbeeld en kunnen ze slecht omgaan met tegenspraak. Soms zijn ze zelf heel erg bang om te verliezen wat ze hebben. Ze beschuldigen hun slachtoffer vaak van egoisme, gevoelloosheid en egocentrisch gedrag zonder te realiseren dat dit juist eigenschappen zijn die ze zelf sterk hebben.

Als u realiseert dat u slachtoffer bent van emotionele chantage of manipulatie moet u eerst goed nadenken of u deze situatie wilt voortzetten of er iets aan wilt veranderen. U moet zich realiseren dat u slachtoffer bent maar ook dat u een eigen aandeel hebt in de situatie omdat u onbewust akkoord gegaan bent met uw rol. Meestal is deze situatie gedurende een langere tijd ontstaan en het kan ook veel tijd kosten om het weer te veranderen. U moet eerst realiseren dat de ander uw toestemming nodig heeft om u te kunnen manipuleren, dus u heeft uiteindelijk zelf de touwtjes in handen. Het is heel belangrijk om niet terug te chanteren, dit heeft een machtsstrijd met alleen verliezers tot gevolg.

Als u merkt dat de ander u probeert te manipuleren kunt u een aantal dingen zeggen en doen.

Leg geen verklaring af of geeft geen uitleg maar zeg gewoon "ik wil dat niet" of "ik voel dat niet".
Ga niet in zelfverdediging maar zeg gewoon "jammer dat je het zo opvat".
Laat uzelf niet intimideren zeg gewoon "als je gaat schreeuwen luister ik helemaal niet" of "je bent nu nogal kwaad, we praten wel verder als je weer wat kalmer bent".
Laat u niet verleiden tot een zinloze discussie en zeg gewoon "Blijkbaar zien wij de dingen toch anders" of "ik heb daarover een andere mening".

Als het gesprek echt uit de hand loopt ga dan gewoon even ergens anders zitten en negeer de ander even tot deze weer tot rede of rust is gekomen. U bent niet verplicht te luisteren naar de ander, u bepaalt zelf of u wilt luisteren of niet. Negeer kleinerende opmerkingen over weer weglopen voor problemen als u even niet wilt luisteren, hiermee probeert de ander toch op uw gevoel te werken en u te verplichten toch naar hem of haar te luisteren. U bepaalt zelf of u wilt luisteren of niet, daarmee breekt u de macht van de ander.

Denk er aan dat u iets heel redelijks vraagt, namelijk dat de ander stopt met het manipuleren. Als u weigert toe te geven of te onderhandelen volgt waarschijnlijk een periode dat de ander gaat zitten mokken. Dit is het moment om sterk te blijven tot de ander het probleem op een volwassen en redelijke wijze kan bespreken. Als de ander probeert zijn zin te krijgen door mokken of negeren dan moet u dit volledig negeren en op geen enkele wijze laten merken dat dit u iets doet, anders heeft de chanteur alsnog succes. Als u bang bent dat nu de relatie of vriendschap stuk gaat denk er dan aan dat dit minder erg is dan het stukgaan van de relatie met uzelf.

Denk er aan, u bent belangrijk genoeg om met respect behandeld te worden, u bent baas over uw eigen leven.

Boeken over emotionele manipulatie of emotionele chantage.

boek over manipulatieboek bestellenManipulatie - Van marionet tot regisseur.De auteur, van huis uit arts die later ervaringen heeft opgedaan als bedrijfsadviseur en opleider, geeft in dit boek een overzicht van manipulatietechnieken en contrastrategieen. In de eerste hoofdstukken worden de algemene principes van manipulatie uitgelegd: wat het is, hoe het werkt, waarom het werkt en wie het gebruikt. In de daarop volgende hoofdstukken worden aan de hand van voorbeelden de basiselementen van manipulatie uitgelegd, hetgeen uiteindelijk in een overzichtelijk schema wordt samengevat. Vervolgens worden de contrastrategieen behandeld. Het begint bij herkenning van manipulatie, herkenning van manipulatietactieken, gevolgd door de tegenzetten die men kan doen. Tot slot wordt ingegaan op speciale omstandigheden, zoals discussies, verkoopsituaties en onderhandelingen. Het boek is helder geschreven en bruikbaar voor een brede doelgroep.

boek manipuleren kun je lerenboek bestellenManipuleren kun je leren - controle over anderen en jezelf! In dit gemakkelijk en helder geschreven boek wordt uitgebreid ingegaan op het belang en de wijze van beinvloeden en manipuleren van andere mensen. Ook gaat de auteur, die zich 'lichaamstaalexpert' noemt, in op manieren om jezelf te manipuleren zoals het vergroten van zelfinzicht en beinvloeding van de eigen emoties. Onderwerpen die in heldere taal in aan de orde komen, zijn onder meer communicatie, het scheppen van verwachtingen, overtuigen door sympathie, het luisteren naar anderen, de wijze van samenwerking met anderen en talloze manipulatietechnieken (zoals 'verdeel en heers' en het doen van onmogelijke voorstellen). Het boek bevat talloze (deels vanzelfsprekende) tips die vooral bruikbaar zijn in werkverhoudingen. Het boek bevat tevens literatuurtips. Om dit boek te lezen is voorkennis geen vereiste.

Forum vragen over: 01 - Menswerk  : Emotionele manipulatie of emotionele chantage

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Zoek naar hulp om nog een normaal leven te kunnen lijden en vrij te zijn van dit verleden(1 )2018-07-29 05:42:00
• Emotionele manipulatie van ex partner van mijn vriend(0 )2018-06-08 15:00:00
• Manipulatie?(0 )2016-09-26 13:42:00
• Manipulerende schoonbroer(1 )2016-08-11 20:59:00
• Reactie op de pagina: Emotionele manipulatie of emotionele chantage(61 )2013-11-04 13:27:00
• Is cynisme ook emotionele chantage.(2 )2008-12-14 13:14:00

Laatste 10 reacties!

Is cynisme ook emotionele chantage.
De Amerikaanse psycholoog John Gottman heeft er zijn eigen wending aan gegeven als een methode om te zien of een relatie is gedoemd te mislukken. Alles heeft te maken met communicatie, goed kunnen praten, vooral goed kunnen luisteren en conflicten vreedzaam oplossen. Wanneer een of beide partners niet (meer) normaal kunnen praten en luisteren, dan ziet het er somber uit voor de relatie. Volgens John Gottman is elke slechte en tot mislukken gedoemde relatie meteen te herkennen aan de manier waarop partners met elkaar communiceren bij onenigheid.

Wanneer bijvoorbeeld de discussie over een heikel punt zoals het buitenzetten van de vuilnis begint met een negatieve en verwijtende opmerking, dan zet dat al meteen de poort open voor wat hij 'de vier ruiters van de Apocalyps' noemt. Een zeer schadelijke vorm van communicatie die tot de ondergang van de relatie zal leiden. Hier volgende de omschrijving van de vier ruiters:

De eerste ruiter is kritiek, in plaats van een klacht te uiten in de vorm van “ik dacht dat jij de vuilnis buiten zou zetten”, wordt meteen een venijnige aanval op het karakter van de ander gelanceerd zoals “je bent dus zoals gewoonlijk te belazerd om iets te doen”.

De tweede ruiter is minachting, door te vechten met hatelijkheden, sarcasme en cynisme als: “ach mens, heb je weer wat te zeuren!”.

De derde ruiter is de schuld bij de ander leggen, in het Engels “blameshifting” waarbij men de eigen fouten vaak niet wil zien en deze juist projecteert op de partner.

De vierde ruiter is tevens de meest dodelijke en dat is (quasi) onverschilligheid en een muur van zwijgzaamheid optrekken en de ander emotioneel buitensluiten. Niets meer willen zeggen en boos gaan slapen is een bekend voorbeeld.

Vriendelijke groet, Hein Pragt
Is cynisme ook emotionele chantage.
Hein bedankt voor de reactie.
Ik probeer nu zelf de hatelijkheden en de zwijgzaamheid naast me neer te leggen. Hoe moeilijk dit ook is maar hoe dit te doorbreken weet ik zelf niet nu probeer ik mij te richten op de kinderen en mijn eigen leven. Het moeilijkste vind ik dat ik word gezien als een giftige schorpioen die op zijn moeder lijkt, volgens mij daar de pijn voor hem.
Reactie op de pagina: Emotionele manipulatie of emotionele chantage
Het is verdorie niet gemakkelijk om de tips toe te passen. Heb teveel schrik. Het is nu zover gekomen dat inderdaad mijn zelfbeeld en vertrouwen onder het vriespunt ligt. Ik ben helemaal kapot van de verwijten. Wat ik hem jaren geleden vertelde en waarvoor ik begrip kreeg van hem wordt nu als een wijzende vinger naar mij gewezen. Ik wordt behandeld als een klein kind nog erger soms. De kinderen komen er nog beter vanaf dan ik. Dat is mijn troost. Voor de buitenwereld is hij een ideale man. Nog nooit heb ik zo schrik gehad en voelde ik me zo gekraakt door iemand. Ik ben bah! Gekraakt ben ik, kapot, leef nog van dag tot dag voor mijn kinderen. Kan hem niet meer vastpakken door de verwijten of een kus geven. Ik ben te diep vernederd en gekrengd. 1 persoon heeft de gedragingen van hem gezien en gehoord en moest weggaan omdat ze het niet meer kon aanhoren en probeert me in alle opzichten te helpen. Praten lees ik veel en krijg ik als tip. Maar als je praat en telkens een ander gevoel wordt gezegd dan je gevoel dan stop je ermee. Want ik ben de schuldige.
Reactie op de pagina: Emotionele manipulatie of emotionele chantage
Ook ik heb hier moeite mee, het is familie.. weglopen hiervan dat is wat men wil bereiken want men manipuleert niet 1 persoon een manipulator kweekt een fantasie wereld om zich heen en manipuleert de gehele omgeving. Ik zie wat er gebeurt en doe wat hier aangeraden wordt maar ze gaan dan verder en manipuleren met leugens en halve waarheden de gehele omgeving. Dan komt er een moment dat de waarheid op tafel komt, en alle betrokkenen zich ook niet meer laten manipuleren en zie je hoe diegene die je ondanks alles lief hebt in een isolement terecht komt en door een helderziende/paragnost gesteund wordt in haar opvattingen en daar leert dat engelen haar beschermen tegen demonen (dat zijn wij). De manipulator blijft gewoon door gaan. Ook van therapie willen ze niets weten. Ik wens veel wijsheid toe en geloof in je zelf!
Reactie op de pagina: Emotionele manipulatie of emotionele chantage
ik zou dit eerst niet aangedurfd hebben,maar dit is geen leven meer. Ik heb enkel mijn pensioen mijn man is reeds vijf jaar overleden en mijn dochter zou de laatste euro uit mijn zakken halen. Doe ik dit niet, dan komt ze niet of belt ze niet. Dit is reeds jaren zo. Eerst had ik daar veel verdriet over, maar sinds kort besef ik dat daar en eind aan moet komen. Ik doe alles wat ik kan voor mijn kleinkinderen, maar nooit heeft ze genoeg. Vanaf nu doe ik niet alles meer wat ze wil. En de resultaten zijn er al ze komt niet meer of belt niet meer. Het doet geen pijn meer, wat ik voel is afkeer. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou kunnen voelen voor mijn eigen kind.
Reactie op de pagina: Emotionele manipulatie of emotionele chantage
Ja, heel herkenbaar allemaal. Ik zit ook in zo'n situatie. De manipulator is een familielid en ik heb ooit bij haar hulp gezocht toen ik me los maakte van een andere manipulator. Het werkt bijna net zo als bij een verslaving: je denkt de ene verslaving overwonnen te hebben maar dan merk je dat je hem vervangen hebt door een andere. Ik ben nu wel zover om de stap te zetten om mijn grenzen duidelijk aan te geven en de tips zal ik zeker toepassen.
Reactie op de pagina: Emotionele manipulatie of emotionele chantage
Ik lees de reactie van een moeder die afkeer voor haar dochter voelt. Ik begrijp haar.

Ik had nooit kunnen denken dat er een eind kan komen aan moederliefde. Ik ben niet meer naief. Ik maak hetzelfde mee als de reactie van deze moeder. Ik zie mijn kleinkinderen door haar niet meer. Ik deed ongelofelijk veel en liet me manipuleren. Mijn eerste nee en stop was voldoende het contact te verbreken.

Ik kan niet anders dan erin berusten. Al vind ik het voor de kleinkinderen verschrikkelijk. Zij moeten heel veel missen. Namelijk een oma die van ze houdt en ze heel veel had kunnen leren.
Ik kon niet meer verder met de manipulatie van dochter. Ik was voortdurend moe van al het werk wat ik voor haar deed. En ik word ook ouder, maar daar durfde ik geen woord over te zeggen.

Hoe zal zij zich gedragen als ze oud is? Ik denk te weten hoe. Klagen en zeuren over moeheid. Datgene wat ik niet mocht voelen mag zij ieder uur iedere minuut van de dag bij haar kinderen doen. Ik hoop dat de kinderen zo slim worden afstand te nemen van hun manipulerende moeder. Ik denk er nu zo over.

Wat erg, maar ik ga door en laat mijn kleinkinderen zien dat deze oma niet meer klein te krijgen is. Hopelijk ben ik een voorbeeld voor ze als ze me misschien later komen bezoeken.

Dorothée
Reactie op de pagina: Emotionele manipulatie of emotionele chantage
Ik weet wat je mee maakt,ik zit in het zelfde op het moment nooit kunnen denken dat ik mijn dochter zou haten. Zij dreigt mij iedere dag,van mijn kleinkind niet meer te laten komen,zei weet dat hij alles is voor mij.van zijn geboorte tot nu is hij altijd bij mij geweest,Ik begrijp niet hoe iemand zijn moeder en kind dat kan aandoen,maar ik besef ook dat ik degene ben die het heeft toe gelaten,en ik ga nu proberen er verandering in te brengen.
Reactie op de pagina: Emotionele manipulatie of emotionele chantage
Al zo'n 8 jaar een relatie met een manipulatieve partner.
Waar hij eerst lief leuk en aardig leek, kwam ik pas later achter zijn werkelijke gezicht.
De negatieve opmerkingen over mijzelf, het huishouden, mijn familie, vrienden en ga zo maar door. Nu weet ik waar de afkeer voor hem vandaan komt. Hij is er niet voor mij, altijd als ik lichamelijk iets mankeer is het bij hem tien keer erger.
Nu dreigt hij zelfs met lichamelijk contact met anderen omdat hij het niet genoeg krijgt.
Het is zo moeilijk om los te komen, ook al weet ik dat het voor mij en de kinderen veel beter is.
Reactie op de pagina: Emotionele manipulatie of emotionele chantage
Precies zoals het in mijn relatie ook was. Op het moment dat ik me losmaakte van hem begon het manipuleren en dreigen. Iedereen werd erbij betrokken, iedereen moest weten wat voor een slechte vrouw ik was. Dat ik wegliep voor confrontaties, me alleen voor de kinderen inzette, geen sterke vrouw was en vooral niet moest denken dat ik het alleen zou kunnen. Dit heeft zo'n twee jaar geduurd, ik was inmiddels vertrokken, maar had nog contact met hem i.v.m. de kinderen. Zelfs de politie was erbij betrokken omdat hij bij een ontmoeting zijn handjes niet kon thuis houden en me daarna bleef stalken via sms/bellen en mails. Volgens zijn zeggen had ik dit zelf uitgelokt en alleen maar door bij hem terug te komen zou alles weer normaal worden... Hij kon vergeven en vergeten...
Ik heb mijn leven verder vorm en inhoud kunnen geven, zonder hem, en dat heeft hij niet aan gekund. De vele dreigementen dat als ik niet bij hem terug zou komen hij een eind aan zijn leven zou maken, heeft hij helaas vorige maand omgezet in daden.... Een schuldgevoel heb ik (nog?) niet. Het enige wat ik me kan verwijten is dat ik de emotionele manipulatie te lang in stand heb gehouden door te denken dat het beter was voor de kinderen om bij elkaar te blijven. Ik moest me er echt uit knokken.
En ik ben boos omdat hij de kinderen opzadelt met een mega verdriet. Dat vooral.
Last update: 08-12-2017
Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).