Een depressie

afbeelding deprerssieIedereen is wel eens somber of lusteloos, dit zijn vrij normale gevoelens die bijna iedereen wel eens heeft, het leven kent nu eenmaal ook tegenvallers en problemen. Wanneer deze gevoelens echter langere tijd het grootste deel van de dag bestaan en u zich niet meer over de somberheid heen kunt zetten, kan er sprake zijn van een depressie. Een depressie is een ziekte, die helaas best wel vaak voorkomt, zeker tien procent van de mannen en twintig procent van de vrouwen maken in hun leven wel eens een depressie door. Toch wordt er vaak over gezwegen, wanneer je in onze maakbare maatschappij met al onze welvaart en alle mogelijkheden niet gelukkig bent, ervaren veel mensen dit als het eigen falen en veel mensen die bemoedigende woorden spreken, bevestigen dit hierdoor eigen alleen maar. Iemand die echt depressief is komt er niet met een paar bemoedigende woorden weer bovenop. Helaas is na hart- en vaatziekte, een depressie de tweede volksziekte geworden, maar onbegrip en schaamte en angst voor de reacties van de omgeving zijn vaak grote obstakels die ervoor zorgen dat een depressie nog steeds niet echt geaccepteerd is. Mensen kennen mij als een ras optimist maar ook ik ben vele jaren geleden een korte tijd zeer depressief geweest en ik heb binnen mijn omgeving een aantal keren met depressiviteit te maken gehad. Het kan de sterkste persoon overkomen en het is niet iets om u voor te schamen, het zo snel mogelijk onderkennen en hulp zoeken kan heel belangrijk zijn. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Wat is een depressie?

Een depressie niet aan een bepaalde leeftijd verbonden, het kan op alle leeftijden voorkomen. Vaak merkt u dat u het vermogen om plezier te kunnen beleven kwijt raakt. Ook uit een depressie zich in slaap problemen, verlies van interesse en concentratiestoornissen. Een depressie kan zich ook uiten in lichamelijke klachten zoals oververmoeid voelen, slechte eetlust, verminderde seksuele gevoelens. Door een depressie kunt u in een negatieve spiraal terechtkomen. Negatief denken en handelen lokt meer negatieve ervaringen uit en versterkt het negatieve patroon waar u in bent terecht gekomen. Een depressie is een belangrijke oorzaak van zelfmoordpogingen en zelfmoord. Daarom kan herkenning en behandeling van de depressie letterlijk van levensbelang zijn.

Vaak is het niet mogelijk om ÚÚn oorzaak aan te geven van een depressie, het gaat vaak om een combinatie van een aantal factoren. De kans om een depressie te krijgen is voor een deel biologisch bepaald. Sommige mensen hebben een erfelijk bepaald verstoord evenwicht tussen stoffen die nodig zijn voor de werking van het zenuwstelsel. Met antidepressieve medicijnen kan het evenwicht worden hersteld. Persoonlijke sociale vaardigheden spelen vaak ook een grote rol bij depressies. Karaktereigenschappen en vaardigheden om problemen op te lossen, hulp en steun van de naaste omgeving kunnen vragen, zijn daarbij van belang. Vaak is de aanleiding toch een aantal negatieve gebeurtenissen die de aanzet tot een depressie kunnen geven zoals relatieconflicten of een echtscheiding, ziekte of dood in de naaste kring, of spanningen op het werk.

Wanneer u denkt dat u een depressie heeft of denkt dat iemand in uw naaste omgeving depressief is, neem dan contact op met uw huisarts. Deze kan u helpen met medicijnen of u doorverwijzen naar specifieke hulpverlening. U hoeft zich niet te schamen, zelfs de sterkste persoon kan door voldoende tegenslagen depressief worden, dit weet ik uit eigen ervaring. Het is geen teken van zwakte, u bent geen uitzondering, het kan iedereen overkomen. De hulpverlening is er, u betaalt er voor dus maak er gebruik van. Het leven is te mooi om door een depressie te laten verzieken.

Antidepressiva en therapie

Antidepressiva (dit is het meervoud, het enkelvoud is antidepressivum) zijn medicijnen die de symptomen van een depressie tegengaan. Hoewel de exacte werking van sommige antidepressiva wetenschappelijk nog niet helemaal duidelijk is, denkt men dat deze medicijnen bij ernstige depressies de natuurlijke balans tussen bepaalde stoffen in de hersenen herstellen, waardoor een nieuw chemisch evenwicht ontstaat en de klachten meestal stabiliseren. De meeste patiŰnten worden na een paar weken al minder somber en krijgen weer plezier en belangstelling voor de dingen om zich heen. Meestal gaan de medicijnen pas na twee tot vier weken werken.

Deze medicijnen onderdrukken alleen de symptomen maar herstellen meestal niet de oorzaak. Het komt voor dat na een tijd gebruiken van anticonceptiva het lichaam went aan het nieuwe chemische evenwicht en dat bij afbouwen van de medicatie het lichaam de productie weer zelf overneemt. Maar meestal is het voor de behandeling van die depressie net zo belangrijk om die oorzaak aan te pakken met therapie. In Nederland worden steeds vaker antidepressiva voorgeschreven, in 2007 werden er in totaal 6,7 miljoen recepten tegen depressie voorgeschreven.

Antidepressiva worden naast depressies ook voorgeschreven voor angststoornissen, boulimia nervosa en PMDD (een stemmingsstoornis die verband houdt met de menstruatiecyclus). Antidepressiva be´nvloeden de overdracht van prikkels tussen zenuwcellen door neurotransmitters, de meeste antidepressiva be´nvloeden de beschikbaarheid van serotonine en / of noradrenaline in de hersenen. De meeste antidepressiva hebben ook de nodige bijwerkingen zoals droge mond, angst, maag en darmklachten, gejaagdheid en veranderingen in het slaappatroon. Ook kunnen deze medicijnen het libido verminderen, een vriendin van mij noemde deze medicijnen dan ook vaak de anti seks pillen. Deze bijwerkingen kunnen soms aanleiding zijn om vroegtijdig met het middel te stoppen. Meestal zal de arts daarom ook de dosis langzaam opbouwen.

Wanneer deze Antidepressiva succes hebben moet men meestal nog enkele maanden doorgaan en dan langzaam afbouwen omdat anders de kans bestaat dat de klachten weer terugkomen. Bij mensen die al eerder depressief waren wordt vaak aangeraden om veel langer door te gaan met het gebruik. Ook het afbouwen is erg belangrijk, ik ben zelf na mijn depressie van de ene dag op de andere gestopt (met Seroxat) en heb toen wel erg veel last van lichamelijk ontwenningsverschijnselen gehad.

Meestal worden antidepressiva voorgeschreven in combinatie met een vorm van psychotherapie, de antidepressiva worden dan gebruikt om de depressieve persoon weer enigszins op de been te helpen om daarna de oorzaak vast te stellen en door middel van psychotherapie te proberen de depressie te verhelpen en te voorkomen dat deze weer gaat optreden. Bij de behandeling van depressies kunnen verschillende methoden worden toegepast. Als eerste kan men kiezen voor geen behandeling maar het aanbieden van trainingen en cursussen voor het veranderen van de levensstijl zoals bijvoorbeeld Mindfulness trainingen, dit kan ook zeer succesvol zijn.

Er kan ook gekozen worden voor een therapie met een steunend en begeleidend karakter maar ook "echte" psychotherapie. Rationeel Emotieve Therapie (RET) wordt vaak toegepast bij de behandeling van depressies. Dit is een kortdurende vorm van cognitieve gedragstherapie die gebaseerd is op het bewerkstelligen van gedragsveranderingen waarbij irrationele opvattingen door rationele gedachten vervangen worden. Maar het kan ook belangrijk zijn om bijvoorbeeld naar voeding en voedingssupplementen, verandering van bezigheden, lichaamsbeweging en rust te kijken.

Persoonlijke ervaring met depressie en therapie

Een aantal jaren geleden kwam ik er achter dat zelfs de sterkste persoon te breken is door een aaneengesloten reeks negatieve gebeurtenissen. Ik bleef maanden volhouden maar uiteindelijk brak ik en kwam ik in een depressie van een paar maanden terecht. Toen ik hulp zocht en in een eerste gesprek alle ellende van de laatste maanden vertelde aan een psycholoog was na een uur zijn reactie nogal verbazend. Ik mocht gaan en een paar dagen nadenken over wat mijn rol geweest was in alle ellende die me overkomen was. Ik was boos, wat voor hulpverlener had ik nu weer, ik heb boos een paar dagen zitten mokken en ben toen toch gaan nadenken. Ik had geprobeerd de sterke boom te zijn die zich verzette tegen de sterke wind van tegenslagen en uiteindelijk verloor omdat ik omknakte. Ik had het riet moeten zijn dat meeboog met de wind en weer terugveerde en zo altijd overeind bleef staan. Toen ik eenmaal realiseerde dat veel van datgene wat voor mij een bron van ellende was ook gedeeltelijk het gevolg was van hoe ik, met de beste bedoelingen, tegen zaken aankeek en hierop reageerde had ik een eerste stap genomen.

Ik werd weer sterker en besloot heel bewust dat ik een tijdje cognitieve therapie wilde hebben om mijzelf beter te wapenen tegen tegenslagen in de toekomst. Hoewel ik alles met de beste bedoelingen deed zaten er toch een paar patronen in mijn denkwijze en gedrag die misschien voor anderen prima waren maar voor mijzelf niet altijd. Tijdens deze cognitieve sessie's die vaak erg confronterend waren heb ik veel over mijzelf geleerd. Mijn therapeut heeft meerder keren gezegd "en? voel je jezelf nu niet een enorme lul" en ik moest het gelukkig met een lach wel toegeven. Ik ben hier veel sterker uitgekomen en heb geleerd iets meer voor mijzelf op te komen en vooral dat veel van mijn emoties voortkomen uit patronen die gebaseerd zijn op alle ervaringen uit het verleden die in mijn hoofd zitten. Deze patronen zijn niet altijd de juiste of gekoppeld aan negatieve of verkeerde gevoelens terwijl ze ook gekoppeld kunnen zijn aan positieve of meer realistische emoties. Mijn eigen gezonde verstand is in staat om dit soort conclusies te trekken en deze denkpatronen bij te stellen. Door deze kennis en zelfkennis ben ik in staat om weer een optimist te zijn en heel positief in het leven te staan. Dit wil niet zeggen dat het nooit meer mis gaat, ik ben nog steeds een mens met al zijn emoties maar ik heb nu wel het gereedschap om mijzelf bij te stellen waar nodig en het meeste weer een positieve wending te geven.

Een depressie is slecht voor uw hersenen.

Een depressie kan zo'n zware invloed op u hebben dat uw hersencellen erdoor beschadigd raken. Dat zegt tenminste psychiater Owen Wolkowitz, die dit onlangs onderzocht heeft. Volgens Wolkowitz die onderzoeker is aan de University of California, lopen mensen die een zware depressie achter de rug hebben een verhoogde kans op vergeetachtigheid, hersenbloedingen en dementie. Ook vergroot een depressie de kans op aandoeningen als suikerziekte en hart- en vaatproblemen. Waarschijnlijk versnelt depressie het verouderingsproces in het hele lichaam. Hierbij moetje u dan denken aan allerlei beschadigende processen in lichaams- en hersencellen, zoals ontstekingen en oxidatie. Bovendien lijkt het verdedigingsmechanisme van de cellen aangetast. Volgens de onderzoeker moet nog worden uitgezocht of de vervelende gevolgen van persoon tot persoon verschillen en of ze zijn te voorkomen.
(Depression and Anxiety, apr 2010)

Boeken over depressie

Stap voor stap je depressie te lijf Dit is het eerste Nederlandstalige boek gebaseerd op gedragsactivatie. Gedragsactivatie is een radicaal nieuwe, bewezen effectieve manier om depressie te behandelen. Zelfactivatietechnieken helpen gewoonten en patronen te herkennen die depressie in standhouden en terugkeer van depressie te voorkomen. Michael Addis en Christopher Martell hebben vele oefeningen en werkbladen ontwikkeld om jezelf weer sterk en zelfverzekerd te voelen en weer te genieten van alledaagse dingen. Een zelfhulp-werkboek, dat dit keer niet gaat over anders denken, maar over anders doen. Eerst worden de depressie en de factoren die daar een rol bij spelen, beschreven. Dan wordt gekeken naar de eigen gedragspatronen en hoe die je stemming beinvloeden. Hierdoor ga je leren depressie opwekkend gedrag te verruilen voor gedrag waarbij je je beter voelt. Ook ontdek je vermijdingsgedrag en hoe daar iets aan te doen. Overal zijn werkschema's en invullijsten van; deze kunnen in het boek worden ingevuld, maar zijn ook gratis te downloaden van de website van de Nederlandse uitgever. Bijzonder is dat je je gedrag verandert en daardoor je stemming in plaats van andersom.


Depressie is niet een einde maar een begin - Een depressie is een gruwelijke ervaring die je niemand toewenst. Maar, een depressie is ook een signaal van lichaam en geest die zeggen: stop! Zo kan het niet langer. Een depressie kan een uitdaging zijn om kritisch naar jezelf te kijken en een kans om het leven anders aan te pakken. Vanuit haar persoonlijke ervaring en de vele getuigenissen die haar bereiken via de vzw Help mij is Babs Bruyneel aan dit boek begonnen. Een boek dat een hulp en steun wil zijn voor zowel de mensen die kampen met een depressie, als hun ouders, partners, kinderen en andere betrokken. Een boek ook dat inzicht geeft in de denkwereld van een depressief iemand, en laat voelen dat ze niet alleen staan met hun angsten en problemen. Het bevat tal van oefeningen om de depressieve gevoelens om te buigen in nieuwe krachten en geluk. Er is altijd een uitweg, hoe onoverkomelijk die ook lijkt! Zodat depressie geen einde hoeft te zijn maar een nieuw begin.Forum vragen over: Menswerk  : Depressie

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Reactie op de pagina: Depressie(4 )2014-04-11 21:52:00

Laatste 10 reacties!

Reactie op de pagina: Depressie
Ik heb een vraag? Weet u of denkt u te weten hoe reageert iemand die schuldig is. maar niet toegeeft. Ten slotte word hij gepakt en is dan op vrije voeten wat zou zo iemand gaan doen? Ik bedoel zou hij gewoon verder gaan met zijn slechte praktijken?
Reactie op de pagina: Depressie
Ik gebruik al zo'n 30 jaar Fluvoxamine troep.Dat heeft mij nooit geholpen. Zat mijn huisarts er faliekant naast met zijn diagnose en heb ik iets heel anders dan depressie?
Of is het weer een "zijtak"...pleinvrees/mensenvrees/angststoornis/ etc etc etc?
Hoe kom ik of een GOEDE arts daar nou ooit eens achter en geeft mij de JUISTE medicatie of therapie???

Zelf denk ik aan Hypnotherapie om zo achter de oorzaak van mijn stemmingen etc te komen,maar daar heb ik het geld niet voor en de verzekering van Agis vergoed niets. Hypnotherapie is er om mensen te helpen toch?Waarom moet dat ten eerste al geld kosten en ten tweede waarom word je door verzekeringen in de verdomhoek gezet???

Als u (hypnotherapeut) dit ook leest,wilt u mij dan kosteloos behandelen?
Als ik de buurman kan helpen met z'n tuintje vraag ik toch ook geen geld voor mijn hulp!!
HELP AUB
Reactie op de pagina: Depressie
Ik ben nu 24 jaar oud en ben al twee keer zwaar depressief geweest. Momenteel gaar het redelijk met de nodige medicatie. Maar ik vraag me nog steeds af of in deze wereld depressief zijn niet de norm zou moeten en zijn en mensen die deze wereld wel kunnen verdragen niet erg abnormaal zijn. Wanneer ik naar deze wereld kijk zoals die nu is dan zie ik dat alles om geld, macht, bezit, sks, drugs en genot gaat, het lijkt er op dat een beetje normaal zijn heel abnormaal is geworden. Mensen hebben geen echte belangstelling meer voor elkaar en geen respect mee voor elkaar. Het lijkt er op dat ego´sme en hebzucht de norm is en als je niet zo bent dan ben je een weirdo en een loser. Vind je het dan gek dat er zoveel mensen depressief zijn, is het geen tijd dat we eens gaan nadenken over onze maatschappij?
Reactie op de pagina: Depressie
Ik wil graag reageren op of normale mensen abnormaal zijn, of abnormale mensen normaal, ik vind het een heel goed onderwerp om eens over te hebben. In de jachtige wereld begint het bij kinds af aan al dat je een labeltje krijgt, we moeten zoveel en we hebben de rust niet om iets te mogen, ook het individu wordt een ondergeschoven kindje omdat we als we maar iets buiten het paadje lopen van wat er van het individu verwacht word gelijk als vreemd gezien worden!!
Last update: 08-06-2020


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).