Een depressie

Iedereen is wel eens somber of lusteloos, dit zijn vrij normale gevoelens die bijna iedereen wel eens heeft, het leven kent nu eenmaal ook tegenvallers en problemen. Wanneer deze gevoelens echter langere tijd het grootste deel van de dag bestaan en u zich niet meer over de somberheid heen kunt zetten, kan er sprake zijn van een depressie. Een depressie is een ziekte, die helaas best wel vaak voorkomt, zeker tien procent van de mannen en twintig procent van de vrouwen maken in hun leven wel eens een depressie door. Toch wordt er vaak over gezwegen, wanneer je in onze maakbare maatschappij met al onze welvaart en alle mogelijkheden niet gelukkig bent, ervaren veel mensen dit als het eigen falen en veel mensen die bemoedigende woorden spreken, bevestigen dit hierdoor eigen alleen maar. Iemand die echt depressief is komt er niet met een paar bemoedigende woorden weer bovenop. Helaas is na hart- en vaatziekte, een depressie de tweede volksziekte geworden, maar onbegrip en schaamte en angst voor de reacties van de omgeving zijn vaak grote obstakels die ervoor zorgen dat een depressie nog steeds niet echt geaccepteerd is. Mensen kennen mij als een ras optimist maar ook ik ben vele jaren geleden een korte tijd zeer depressief geweest en ik heb binnen mijn omgeving een aantal keren met depressiviteit te maken gehad. Het kan de sterkste persoon overkomen en het is niet iets om u voor te schamen, het zo snel mogelijk onderkennen en hulp zoeken kan heel belangrijk zijn. Vriendelijke groet, Hein Pragt


Wat is een depressie?

© 2013 Hein Pragt

Een depressie niet aan een bepaalde leeftijd verbonden, het kan op alle leeftijden voorkomen. Vaak merkt u dat u het vermogen om plezier te kunnen beleven kwijt raakt. Ook uit een depressie zich in slaap problemen, verlies van interesse en concentratiestoornissen. Een depressie kan zich ook uiten in lichamelijke klachten zoals oververmoeid voelen, slechte eetlust, verminderde seksuele gevoelens. Door een depressie kunt u in een negatieve spiraal terechtkomen. Negatief denken en handelen lokt meer negatieve ervaringen uit en versterkt het negatieve patroon waar u in bent terecht gekomen. Een depressie is een belangrijke oorzaak van zelfmoordpogingen en zelfmoord. Daarom kan herkenning en behandeling van de depressie letterlijk van levensbelang zijn.

Vaak is het niet mogelijk om ťťn oorzaak aan te geven van een depressie, het gaat vaak om een combinatie van een aantal factoren. De kans om een depressie te krijgen is voor een deel biologisch bepaald. Sommige mensen hebben een erfelijk bepaald verstoord evenwicht tussen stoffen die nodig zijn voor de werking van het zenuwstelsel. Met antidepressieve medicijnen kan het evenwicht worden hersteld. Persoonlijke sociale vaardigheden spelen vaak ook een grote rol bij depressies. Karaktereigenschappen en vaardigheden om problemen op te lossen, hulp en steun van de naaste omgeving kunnen vragen, zijn daarbij van belang. Vaak is de aanleiding toch een aantal negatieve gebeurtenissen die de aanzet tot een depressie kunnen geven zoals relatieconflicten of een echtscheiding, ziekte of dood in de naaste kring, of spanningen op het werk.

Wanneer u denkt dat u een depressie heeft of denkt dat iemand in uw naaste omgeving depressief is, neem dan contact op met uw huisarts. Deze kan u helpen met medicijnen of u doorverwijzen naar specifieke hulpverlening. U hoeft zich niet te schamen, zelfs de sterkste persoon kan door voldoende tegenslagen depressief worden, dit weet ik uit eigen ervaring. Het is geen teken van zwakte, u bent geen uitzondering, het kan iedereen overkomen. De hulpverlening is er, u betaalt er voor dus maak er gebruik van. Het leven is te mooi om door een depressie te laten verzieken.


Antidepressiva en therapie

© 2013 Hein Pragt

Antidepressiva (dit is het meervoud, het enkelvoud is antidepressivum) zijn medicijnen die de symptomen van een depressie tegengaan. Hoewel de exacte werking van sommige antidepressiva wetenschappelijk nog niet helemaal duidelijk is, denkt men dat deze medicijnen bij ernstige depressies de natuurlijke balans tussen bepaalde stoffen in de hersenen herstellen, waardoor een nieuw chemisch evenwicht ontstaat en de klachten meestal stabiliseren. De meeste patiŽnten worden na een paar weken al minder somber en krijgen weer plezier en belangstelling voor de dingen om zich heen. Meestal gaan de medicijnen pas na twee tot vier weken werken.

Deze medicijnen onderdrukken alleen de symptomen maar herstellen meestal niet de oorzaak. Het komt voor dat na een tijd gebruiken van anticonceptiva het lichaam went aan het nieuwe chemische evenwicht en dat bij afbouwen van de medicatie het lichaam de productie weer zelf overneemt. Maar meestal is het voor de behandeling van die depressie net zo belangrijk om die oorzaak aan te pakken met therapie. In Nederland worden steeds vaker antidepressiva voorgeschreven, in 2007 werden er in totaal 6,7 miljoen recepten tegen depressie voorgeschreven.

Antidepressiva worden naast depressies ook voorgeschreven voor angststoornissen, boulimia nervosa en PMDD (een stemmingsstoornis die verband houdt met de menstruatiecyclus). Antidepressiva beÔnvloeden de overdracht van prikkels tussen zenuwcellen door neurotransmitters, de meeste antidepressiva beÔnvloeden de beschikbaarheid van serotonine en / of noradrenaline in de hersenen. De meeste antidepressiva hebben ook de nodige bijwerkingen zoals droge mond, angst, maag en darmklachten, gejaagdheid en veranderingen in het slaappatroon. Ook kunnen deze medicijnen het libido verminderen, een vriendin van mij noemde deze medicijnen dan ook vaak de anti seks pillen. Deze bijwerkingen kunnen soms aanleiding zijn om vroegtijdig met het middel te stoppen. Meestal zal de arts daarom ook de dosis langzaam opbouwen.

Wanneer deze Antidepressiva succes hebben moet men meestal nog enkele maanden doorgaan en dan langzaam afbouwen omdat anders de kans bestaat dat de klachten weer terugkomen. Bij mensen die al eerder depressief waren wordt vaak aangeraden om veel langer door te gaan met het gebruik. Ook het afbouwen is erg belangrijk, ik ben zelf na mijn depressie van de ene dag op de andere gestopt (met Seroxat) en heb toen wel erg veel last van lichamelijk ontwenningsverschijnselen gehad.

Meestal worden antidepressiva voorgeschreven in combinatie met een vorm van psychotherapie, de antidepressiva worden dan gebruikt om de depressieve persoon weer enigszins op de been te helpen om daarna de oorzaak vast te stellen en door middel van psychotherapie te proberen de depressie te verhelpen en te voorkomen dat deze weer gaat optreden. Bij de behandeling van depressies kunnen verschillende methoden worden toegepast. Als eerste kan men kiezen voor gťťn behandeling maar het aanbieden van trainingen en cursussen voor het veranderen van de levensstijl zoals bijvoorbeeld Mindfulness trainingen, dit kan ook zeer succesvol zijn.

Er kan ook gekozen worden voor een therapie met een steunend en begeleidend karakter maar ook "echte" psychotherapie. Rationeel Emotieve Therapie (RET) wordt vaak toegepast bij de behandeling van depressies. Dit is een kortdurende vorm van cognitieve gedragstherapie die gebaseerd is op het bewerkstelligen van gedragsveranderingen waarbij irrationele opvattingen door rationele gedachten vervangen worden. Maar het kan ook belangrijk zijn om bijvoorbeeld naar voeding en voedingssupplementen, verandering van bezigheden, lichaamsbeweging en rust te kijken.


Persoonlijke ervaring met depressie en therapie

© 2006 Hein Pragt

Een aantal jaren geleden kwam ik er achter dat zelfs de sterkste persoon te breken is door een aaneengesloten reeks negatieve gebeurtenissen. Ik bleef maanden volhouden maar uiteindelijk brak ik en kwam ik in een depressie van een paar maanden terecht. Toen ik hulp zocht en in een eerste gesprek alle ellende van de laatste maanden vertelde aan een psycholoog was na een uur zijn reactie nogal verbazend. Ik mocht gaan en een paar dagen nadenken over wat mijn rol geweest was in alle ellende die me overkomen was. Ik was boos, wat voor hulpverlener had ik nu weer, ik heb boos een paar dagen zitten mokken en ben toen toch gaan nadenken. Ik had geprobeerd de sterke boom te zijn die zich verzette tegen de sterke wind van tegenslagen en uiteindelijk verloor omdat ik omknakte. Ik had het riet moeten zijn dat meeboog met de wind en weer terugveerde en zo altijd overeind bleef staan. Toen ik eenmaal realiseerde dat veel van datgene wat voor mij een bron van ellende was ook gedeeltelijk het gevolg was van hoe ik, met de beste bedoelingen, tegen zaken aankeek en hierop reageerde had ik een eerste stap genomen.

Ik werd weer sterker en besloot heel bewust dat ik een tijdje cognitieve therapie wilde hebben om mijzelf beter te wapenen tegen tegenslagen in de toekomst. Hoewel ik alles met de beste bedoelingen deed zaten er toch een paar patronen in mijn denkwijze en gedrag die misschien voor anderen prima waren maar voor mijzelf niet altijd. Tijdens deze cognitieve sessie's die vaak erg confronterend waren heb ik veel over mijzelf geleerd. Mijn therapeut heeft meerder keren gezegd "en? voel je jezelf nu niet een enorme lul" en ik moest hetm gelukkig met een lach wel toegeven. Ik ben hier veel sterker uitgekomen en heb geleerd iets meer voor mijzelf op te komen en vooral dat veel van mijn emoties voortkomen uit patronen die gebaseerd zijn op alle ervaringen uit het verleden die in mijn hoofd zitten. Deze patronen zijn niet altijd de juiste of gekoppeld aan negatieve of verkeerde gevoelens terwijl ze ook gekoppeld kunnen zijn aan positieve of meer realistische emoties. Mijn eigen gezonde verstand is in staat om dit soort conclusies te trekken en deze denkpatronen bij te stellen. Door deze kennis en zelfkennis ben ik in staat om weer een optimist te zijn en heel positief in het leven te staan. Dit wil niet zeggen dat het nooit meer mis gaat, ik ben nog steeds een mens met al zijn emoties maar ik heb nu wel het gereedschap om mijzelf bij te stellen waar nodig en het meeste weer een positieve wending te geven.

Boeken over het onderwerp depressie

boekboek bestellenDiagnose depressie - Een op de vijf volwassen Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met depressie. Na hart- en vaatziekten is depressie wereldwijd de belangrijkste aandoening in termen van verlies van functioneren en arbeidsproductiviteit, belasting voor anderen in de omgeving en zorgkosten. Met behandeling is veel mogelijk, maar ondanks verrassende nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen is volledig herstel nog altijd niet voor iedereen haalbaar. Zelfmoordgedachten komen bij ernstige depressies vaak voor en suicide is een belangrijke doodsoorzaak. Hoewel de openheid over psychiatrische aandoeningen in de afgelopen jaren is toegenomen, leven er nog altijd veel vragen over behandelingen en uitkomsten, zowel bij patienten en hun familieleden als bij het grotere publiek. Want wat is depressie nu eigenlijk? Hoe ontstaat die? Hoe ga je om met suicidaliteit? Hoe ziet de behandeling eruit? Wat gebeurt er tijdens een psychiatrische opname? Kan depressie worden voorkomen? Welke nieuwe en experimentele behandelingen komen eraan? Diagnose depressie is een helder en toegankelijk boek over depressie, geschreven door een psychiater en een patient, ieder vanuit hun eigen perspectief. Beide kanten van het verhaal, het persoonlijke en het meer algemene, zijn zo geschreven dat het boek voor een groot publiek toegankelijk is.


boekboek bestellenHelp jezelf van je depressie af! (EBOOK) De laatste 18 jaren heb ik bijna ieder boek gelezen dat ik kon vinden over depressie. Maar in de periodes dat ik depressief was, wilde ik alleen maar een simpel, kort boek zonder psychologisch jargon. Een boek dat me zou helpen met beter worden. Een boek dat niet teveel van die schaarse energie kost om te lezen. Ik heb nooit zo'n boek kunnen vinden. Daarom hoop ik dat ik met het uitbrengen van dit boek veel mensen kan helpen. Natuurlijk is het belangrijk dat je professionele hulp zoekt als je je niet voelt. In dit boek geef ik informatie over depressie en wat je zelf kunt doen om je beter te voelen. Daarnaast beschrijf ik 10 krachtige technieken waardoor je je snel beter zult gaan voelen.


boekboek bestellenDe depressie op zijn kop - Kantel de depressie in je brein. Ruim een miljoen Nederlanders slikt antidepressiva en een veel groter aantal mensen voelt zich geregeld in een ongezonde mate niet tevreden of niet gelukkig. Als je depressief of somber bent, zit je in een vicieuze cirkel; je brein voedt de depressie. Dit boek is erop gericht je te laten zien hoe je brein werkt, hoe stemming ontstaat en hoe je daar zelf meer leiding in kunt nemen. Vanuit de neuropsychologie weten we inmiddels dat je brein het liefst een rotonde maakt van de meest gebruikte stemming. Als een veel gebruikte stemming er eentje is van somberheid, neerslachtigheid of opgebrand voelen, dan vind je maar moeilijk weer een nieuwe afslag. Cathelijne Wildervanck geeft praktisch en met humor inzicht in hoe je de balans in je brein kunt kantelen om daarmee een andere afslag te nemen, en hoe je de veranderbaarheid van je brein vůůr je kunt gaan laten werken. En vooral: hoe dat je levensgeluk ten goede zal komen! Dit boek is een aanrader voor iedereen die zijn eigen stemming eens grondig onder de loep wil nemen; of het nu gaat om een 'tijdelijk dipje' of een depressie van meer structurele aard. Door de link met recente neuropsychologische kennis over spiegelneuronen, neuroplasticiteit en het emotionele brein kan het boek ook voor professionals zoals artsen en psychologen een waardevolle aanvulling zijn.Reacties op het onderwerp: Depressie


01 - Menswerk »  -  Depressie »
2014-04-11 21:52:00
Hier kunt u reageren op het onderwerp: Depressie
Reactie van een bezoeker van de site!
Reactie op de pagina: Depressie
Er zijn: 4 reacties!
2014-04-11 21:52:00
Ik heb een vraag? Weet u of denkt u te weten hoe reageert iemand die schuldig is. maar niet toegeeft. Ten slotte word hij gepakt en is dan op vrije voeten wat zou zo iemand gaan doen? Ik bedoel zou hij gewoon verder gaan met zijn slechte praktijken?
Reactie van een bezoeker van de site!
2014-06-05 07:31:00
Ik gebruik al zo'n 30 jaar Fluvoxamine troep.Dat heeft mij nooit geholpen. Zat mijn huisarts er faliekant naast met zijn diagnose en heb ik iets heel anders dan depressie?
Of is het weer een "zijtak"...pleinvrees/mensenvrees/angststoornis/ etc etc etc?
Hoe kom ik of een GOEDE arts daar nou ooit eens achter en geeft mij de JUISTE medicatie of therapie???

Zelf denk ik aan Hypnotherapie om zo achter de oorzaak van mijn stemmingen etc te komen,maar daar heb ik het geld niet voor en de verzekering van Agis vergoed niets. Hypnotherapie is er om mensen te helpen toch?Waarom moet dat ten eerste al geld kosten en ten tweede waarom word je door verzekeringen in de verdomhoek gezet???

Als u (hypnotherapeut) dit ook leest,wilt u mij dan kosteloos behandelen?
Als ik de buurman kan helpen met z'n tuintje vraag ik toch ook geen geld voor mijn hulp!!
HELP AUB
Reactie van een bezoeker van de site!
2014-07-22 21:31:00
Ik ben nu 24 jaar oud en ben al twee keer zwaar depressief geweest. Momenteel gaar het redelijk met de nodige medicatie. Maar ik vraag me nog steeds af of in deze wereld depressief zijn niet de norm zou moeten en zijn en mensen die deze wereld wel kunnen verdragen niet erg abnormaal zijn. Wanneer ik naar deze wereld kijk zoals die nu is dan zie ik dat alles om geld, macht, bezit, sks, drugs en genot gaat, het lijkt er op dat een beetje normaal zijn heel abnormaal is geworden. Mensen hebben geen echte belangstelling meer voor elkaar en geen respect mee voor elkaar. Het lijkt er op dat egoÔsme en hebzucht de norm is en als je niet zo bent dan ben je een weirdo en een loser. Vind je het dan gek dat er zoveel mensen depressief zijn, is het geen tijd dat we eens gaan nadenken over onze maatschappij?
Reactie van een bezoeker van de site!
2016-01-07 14:00:00
Ik wil graag reageren op of normale mensen abnormaal zijn, of abnormale mensen normaal, ik vind het een heel goed onderwerp om eens over te hebben. In de jachtige wereld begint het bij kinds af aan al dat je een labeltje krijgt, we moeten zoveel en we hebben de rust niet om iets te mogen, ook het individu wordt een ondergeschoven kindje omdat we als we maar iets buiten het paadje lopen van wat er van het individu verwacht word gelijk als vreemd gezien worden!!
Reactie van een bezoeker van de site!

Last update: 08-09-2017

 Lees hier de privacyverklaring van deze site.

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Dit is mijn