Privacy en vrijheid

digitale privacy De laatste jaren is er veel discussie over afnemende privacy en het in de gaten houden van burgers door de overheid. Ook op Internet is vrijheid en privacy een actueel onderwerp, ik heb regelmatig discussies met onder meer mijn kinderen over privacy en vrijheid op Internet. Ik merk dat men het vaak heeft over privacy wanneer men dingen doet die eigenlijk niet mogen en met met privacy schermt om niet betrapt te kunnen worden. Dan probeer ik uit te leggen dat het recht op privacy iets anders is dan een recht om ongestoord te kunnen frauderen. Ook ik zie met de nodige scepsis dat onze overheid en justitie steeds verder binnendringen in ons leven, overal staan camera's, onze telefoon en sms gegevens worden opgeslagen, via onze telefoon weet men bijna altijd waar we ons bevinden. Maar als ik dit ga relativeren dan bedenk ik dat dit vaak niet ingegeven is door de mogelijkheden maar juist uit noodzaak. Het lijkt er soms opdat het met de moraal van de gemiddelde Nederlander niet meer zo goed gesteld is en dat de controledrang van de overheid dus ingegeven is door ons eigen gedrag. Is de burger soms niet zelf verantwoordelijk voor de big brother wereld die aan het ontstaan is? Op deze opinie pagina wil ik hier eens op in gaan. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Over privacy en vrijheid.

Het bekende woordenboek Van Dale omschrijft privacy als de persoonlijke vrijheid, het ongehinderd, alleen, in eigen kring of met een partner ergens kunnen vertoeven; gelegenheid om zich af te zonderen, om storende invloeden van de buitenwereld te ontgaan, een toestand waarin een mens er zeker van is dat zonder zijn toestemming zo weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven. Privacy is tegenwoordig een ruim begrip, het gaat om de bescherming van persoonsgegevens, bescherming van het eigen lichaam, de eigen woning, familie- en gezinsleven maar ook het recht om vertrouwelijk te communiceren via brief, telefoon, e-mail.

De Amerikaan Thomas Cooley beschreef in 1879 al het "right to be let alone" en in Nederland duikt het woord op in 1950 op. Het wekt de indruk dat men voor deze tijd zich niet zo druk maakte om privacy en dat heel veel dingen gewoon in het openbaar gebeurden. Aangezien veel mensen in die tijd nog met meerdere personen van meerdere generaties in één huis met maar enkele kamers samenwoonden, was er ook weinig privacy en vond men dit ook heel normaal. Met het stijgen van de welvaart en de toenemende individualisering werd de behoefte aan privacy groter en werd het uiteindelijk zelfs wetgeving. In Nederland is het recht op privacy vastgelegd in de Nederlandse Grondwet en enkele aanvullend wetten zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet Politiegegevens de bescherming van persoonsgegevens.

Er bestaat een zekere spanning tussen privacy en andere belangen, zoals bestrijding van misdaad en ongewenst gedrag. Veel wetten en regelingen in het kader van de strijd tegen terrorisme zorgen vaak voor weerstand omdat ze de privacy van alle burgers aantastten. Veel mensen vinden dat het privacyverlies niet opweegt tegen de voordelen van het voorkomen van terrorisme, anderen zien het als een noodzakelijk kwaad en veel mensen maakt het eigenlijk niets uit zolang men hen maar met rust laat. Orderhandhaving en justitie lijken soms voor een onmogelijke opgave te staan, ze moeten regels en wetten handhaven en de openbare orde beschermen, maar door alle mogelijkheden van de burger om zich te ontrekken aan toezicht lijkt dit soms een onmogelijke opgave. Hier zit ook een tegenstrijdigheid van de burger die wel zelf ongestoord en anoniem zijn gang wil gaan maar ook verwacht dat de overheid zorgt voor een veilige samenleving wat zonder controle niet mogelijk is. Ook criminelen hebben namelijk veel baat bij veel privacy en anonimiteit.

Sociale controle

Ik ben zelf opgegroeid in een klein Katholiek dorp waar een grote mate van sociale controle was. Mijn vader had een eigen zaak en vaak kregen wij te horen dat we dingen niet mochten doen omdat dit hem klanten zou kosten. Sociale controle zorgt er voor dat mensen zich aanpassen aan gedrag dat de groep waarin ze leven van hen verwacht. De groep bepaald de sociale normen, in het geval van mijn geboortedorp was dit vooral de kerk gemeenschap. Mensen hielden elkaar inde gaten en er werd veel over elkaar gesproken, de kapper in het dorp wist meestal alles wat er gebeurde in het dorp. Gedrag dat in overeenstemming was met de groepsnormen werd beloond, afwijkend gedrag werd afgewezen en gecorrigeerd door straf of uitstoting uit de groep. Als kind had ik al veel moeite met deze ongeschreven wetten van het dorp en als puber wilde ik mij zo snel mogelijk van het juk van de sociale controle onttrekken. Ik ervoer de sociale controle als heel beklemmend en belemmerend, ik wilde gewoon kunnen zijn wie ik was en kunnen doen wat ik wilde.

Pas later ervoer ik ook het nut van sociale controle. Toen ik enige jaren in Groningen woonde in een buurt waar totaal geen sociale controle was en er ingebroken werd bij het leven, je 's avonds niet veilig over straat kon lopen en er een vrouw in elkaar geslagen werd zonder dat er iemand naar omkeek, begon ik wel terug te verlangen naar enige sociale controle en saamhorigheid. De behoefte aan anonimiteit en persoonlijke vrijheid bleek ook een duistere kant te hebben die ik soms bijna met de dood heb moeten bekopen. Ik leerde de harde les dat bij totaal gebrek aan sociale controle door buurtbewoners maar ook politie er soms anarchie kan ontstaan waarbij het recht van de sterkste (of de best bewapende) geldt en criminelen en sociaal totaal gestoorde mensen, gewoon hun gang kunnen gaan. Vanaf dat moment leerde ik dat er een subtiele grens is tussen sociale controle en privacy om veilig en ongestoord te kunnen leven.

Vrijheid of vrijblijvendheid

Vaak denk ik aan een bekende spreuk van Loesje: "Zeg toch niet steeds vrijheid als je vrijblijvendheid bedoelt" en hier schuilt een grote waarheid in. Volgend het woordenboek is vrijblijvend "wederzijds tot niets verplichtend" en is vrijblijvendheid dus ongeveer de eigen gang gaan zonder verplichting en verantwoordelijkheid. Vrijheid is "onafhankelijkheid" volgens hetzelfde woordenboek, vrijheid sluit dus verplichting niet uit. Het komt er een beetje op neer dat iemand die vrijblijvendheid als levensstijl heeft is niet op zijn gedrag aangesproken kan (en wil) worden en dat iemand die vrij zijn wil zijn wel begrijpt dat hij of zij hier iets voor zal moeten doen en begrijpt dat er ook verantwoordheden aan vrijheid verbonden zijn. Mensen die een bijvoorbeeld een oorlog hebben meegemaakt of onderdukt zijn kijken anders tegen het begrip vrijheid aan! Deze mensen weten vaak heel goed hoe belangrijk vrijheid is en dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Een voorbeeld is de vrijheid van meningsuiting, een heilig goed in ons land. Helaas misbruiken sommige mensen dit recht om andere mensen te beledigen of zelfs aan te zetten tot haat en verderf. Dit noem ik dan vrijblijvendheid van meningsuiting, men misbruikt het recht en vindt dat men er niet op aangesproken kan worden.

Camera's boven de snelwegen!

Op 12 februari 2012 stuurde minister Opstelten (VVD) een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer dat regelt dat door het hele land camera's gebruikt mogen worden om uw kenteken te registreren en op te slaan (ANPR). Uw kenteken zal vier weken bewaard worden. Politie en justitie kunnen in deze gegevens zoeken om daders van misdrijven te achterhalen. Het gaat dan om misdrijven waar voorlopige hechtenis voor is toegestaan. Nu al mag de politie kentekens scannen om te kijken of u ergens voor wordt gezocht, dan kan u vervolgens staande gehouden worden. Het bewaren van kentekens van mensen die niet worden gezocht, mag tot op heden nog niet. Volgens Opstelten is de betrouwbaarheid van het juist lezen van kentekens zo'n 94% maar bij regen zal dat minder zijn.

Gezichtsherkenning

Nu er toch al overal camera's hangen is het nog een kleine stap om hier gezichtsherkenning op toe te passen. Er is al een succesvolle proef gedaan en de overheid overweegt het project verder uit te breiden naar de horeca en de supermarkten. Van elke bezoeker die de winkel of het horecabedrijf wil betreden wordt vooraf het gezicht gescand en kan men bij herkenning in een database een negatief signaal krijgen om de deur niet te openen. Ook wanneer er wel iets gebeurt heeft de politie onmiddellijk alle gegevens van de dader en kan dit ook weer gelijk aan de database worden toegevoegd. Dit is geen fictie maar nu al werkelijkheid.

Privacy en fraude.

Door bescherming van privacy en gebrek aan controle is het vaak ook mogelijk misbruik te maken van sociale voorzieningen. Recente voorbeelden zijn de misbruik van de toeslagen, door gebrekkige controle heeft dit de samenleving bijna 100 miljoen euro gekost. Blijkbaar is de mens van nature nog steeds niet eerlijk en integer en is controle dus noodzakelijk om misbruik tegen te gaan. Een ander voorbeeld is dat een student ten onrechte aangeeft dat hij uitwonend is om een hogere studietoelage te krijgen, maar ook mensen die stiekem samenwonen met beiden een uitkering zodat ze op kosten van de samenleving luxe kunnen leven. De controle van de overheid wanneer het gaat om sociale zekerheid staat op gespannen voet met privacy, maar privacy mag natuurlijk nooit een excuus zijn om te kunnen frauderen. Ook zijn er veel mensen die illegaal films en muziek verspreiden via Internet en ook hier hoort men vaak het privacy argument. Men wil anoniem blijven om de kans om gepakt te worden minimaal te maken.

Maar ook criminelen maken listig gebruik van de drang om anoniem illegaal dingen te doen op Internet. Echt gratis bestaat helaas niet en veel zogenaamde diensten die anoniem illegale mogelijkheden bieden of gehackte programma's, installeren snel even een backdoor of rootkit op de computer waarna deze computer (zonder medeweten van de eigenaar) ineens deel uitmaakt van een crimineel netwerk. Maar hoe meer mensen zich proberen te verbergen voor de overheid en justitie, hoe meer maatregelen deze gaan nemen om toch de burgers in de gaten te houden. Telefoon en sms verkeer moet al door de providers opgeslagen worden en is in te zien door politie en justitie, de politie is in staat om elk (mobiel) telefoonverkeer te onderscheppen en af te luisteren zelfs als het encrypt is, overheden tappen internet verbindingen en politie kan uw locatie bepalen door middel van een onzichtbaar smsje dat uw positie doorgeeft. Er is al een veroordeling geweest van iemand die motief had en waarbij zijn mobiele telefoon ten tijde van het misdrijf op die locatie was.

Maar niet alleen de overheid en justitie azen op uw gegevens, criminelen nog meer. Heel veel computers in Nederland worden via rootkits permanent afgeluisterd door criminelen, worden wachtwoorden en telebankier codes achter uw rug om doorgesluisd naar criminele organisaties en zo mogelijk probeert men uw bankpas of creditcard gegevens los te krijgen en te misbruiken. Maar ook kan een rootkit bijvoorbeeld uw ingebouwde webcam aanzetten en doorsturen, dit is natuurlijk niet prettig wanneer u zich net aan het omkleden bent of andere dingen doet in het zicht van de computer die u liever niet openbaar ziet. Het is dan ook aan te bevelen om de webcam af te dekken door er bijvoorbeeld iets over te doen wanneer u de webcam niet in gebruik heeft, want als een rootkit uw webcam aanzet merkt u dit namelijk niet. Fraude in combinatie met privacy en vrijheid heeft dus helaas meerdere kanten.

Bescherming van uw privacy.

Uw privacy (zeker op het internet) hangt af van zo weinig mogelijk informatie verstrekken en wanneer dit toch nodig is te controleren of de verbinding veilig is en de instantie die u gegevens verstrekt betrouwbaar is. Vaak is het handig om bijvoorbeeld eerst het privacybeleid van de website te controleren. Deel vooral niet meer dan strikt nodig is, een online shop mag uw adres weten voor verzending, maar uw leeftijd gaat ze bijvoorbeeld niets aan. Eric Smith van Google gaf ooit de leerzame les, “als het privé is, houd het dan privé en zet het dan niet online!” Deel uitsluitend uw belangrijkste e-mailadres of de naam van uw chatdiensten met mensen die u kent of met organisaties met een goede naam. Plaats uw echte mailadres of uw echte naam niet in internetadressenlijsten, gastenboek of online forum. Plak uw webcam af of richt hem naar beneden wanneer u deze niet gebruikt, het is namelijk met illegale software mogelijk om de webcam stiekem aan te zetten en u en de kamer achter u op te nemen en deze opnames te misbruiken.

U kunt het risico op online fraude enorm verminderen door deze eenvoudige stappen te nemen om uw computer te beschermen: Gebruik een Internet firewall, gebruik goede antivirussoftware en houd deze actueel, gebruik sterke wachtwoorden (combinatie grote letters, kleine letters en cijfer en leestekens) en deel uw wachtwoorden met niemand, telebankier nooit op een openbare computer, houd uw computer besturingssysteem en software up to date (laatste versies), ga nooit in berichten en aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn, ga niet in op vragen om een verre vreemdeling te helpen met transferkosten, reageer niet op berichten met teksten zoals “uw account zal worden afgesloten!” en let bij berichten van officiële instanties op spelfouten en grammaticale fouten en een afwijkende lay-out. Let ook vooral op bij bijvoorbeeld telebankieren dat de verbinding beveiligd is met een slotje in de browser.

Anonieme Ov-chipkaart

De anonieme Ov-chipkaart is niet echt anoniem, deze is alleen op te laden via een bankrekening waardoor TransLink dus automatisch uw identiteit kan achterhalen. Een tip om toch deze reisgegevens te saboteren is het uitwisselen van Ov-schipkaarten, deze zijn namelijk toch niet persoons- gebonden en wanneer er verschillende mensen mee reizen en de kaart met meerdere bankrekeningen opgeladen wordt zijn de bewaarde gegevens niet meer betrouwbaar te achterhalen. Ook kunt u meerdere kaarten gebruiken om de bewaarde gegevens te vervuilen.

Want denk er aan: Hoe verstopt u een boom... in een bos!

GPS van mobiele telefoon en tablet

Wanneer u de GPS van uw telefoon of tablet altijd aan laat staan kost dit meer vermogen van de accu maar zal ook uw exacte positie telkens doorgegeven worden. Door de GPS uit te schakelen alleen aan te zetten wanneer dit nodig is, spaart u de accu en kan uw positie niet, of erg onnauwkeurig bepaalt worden. Nog beter is het om de tablet of mobiele telefoon af en toe eens thuis te laten, het zal even wennen zijn maar het geeft ook veel vrijheid.

Last update: 17-08-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).